Komponenty do wykonywania połączeń

Komponenty do wykonywania połączeń umożliwiają dodawanie do reklam numerów telefonów, co znacznie zwiększa współczynnik klikalności. Gdy takie komponenty wyświetlają się w reklamie, użytkownik może kliknąć przycisk, aby bezpośrednio zadzwonić do Twojej firmy lub otworzyć jej witrynę. Oznacza to większe zaangażowanie klienta w reklamy oraz więcej okazji na uzyskanie i śledzenie wartościowych konwersji.

Załóżmy, że prowadzisz pizzerię w centrum Krakowa i decydujesz się dodać komponent do wykonywania połączeń do swojej kampanii reklamującej pizzę na puszystym cieście. Użytkownik odwiedzający miasto wpisuje „Kraków pizza” w wyszukiwarce na swoim telefonie. Jeśli wyświetli się Twoja reklama, może ją kliknąć, aby odwiedzić Twoją witrynę i zobaczyć menu, albo kliknąć przycisk „Zadzwoń” i od razu złożyć zamówienie.

Z tego artykułu dowiesz się, jak tworzyć i edytować komponenty do wykonywania połączeń.

Zanim zaczniesz

Komponenty do wykonywania połączeń to najłatwiejszy sposób na dodawanie numerów telefonów do dotychczasowych reklam. Dodanie numeru telefonu w innym miejscu w tekście reklamy może być przyczyną jej odrzucenia. Możesz też utworzyć kampanie generujące połączenia. Więcej informacji o nich znajdziesz w tym artykule.

Pamiętaj

Jeśli komponenty do wykonywania połączeń tworzysz na różnych poziomach (na poziomie konta, kampanii lub grupy reklam), użyty zostanie najbardziej szczegółowy z nich. Jeśli dodasz komponenty do wykonywania połączeń do grupy reklam, wyświetlone zostaną te komponenty, a nie komponenty do wykonywania połączeń na poziomie kampanii czy konta. Analogicznie komponenty na poziomie kampanii zastępują komponenty na poziomie konta.

Jak to działa

Oto najważniejsze informacje o komponentach do wykonywania połączeń:

 • Telefon lub witryna: gdy w reklamie wyświetlane są komponenty do wykonywania połączeń, użytkownicy mogą zobaczyć Twój numer. Jeśli urządzenie, którego używają, umożliwia nawiązywanie połączeń, dołączony jest klikalny przycisk połączenia. Użytkownik może też kliknąć reklamę, aby otworzyć witrynę.
 • Godziny otwarcia: możesz wpisać godziny, w których firma odbiera połączenia telefoniczne.
 • Połączenie jak kliknięcie: kliknięcia numeru kosztują tyle samo co kliknięcia nagłówków (standardowy CPC).
 • Łatwe śledzenie konwersji: gdy włączysz na koncie raport połączeń telefonicznych, możesz zliczać połączenia jako konwersje. Raport połączeń telefonicznych, który jest dostępny tylko w przypadku sieci wyszukiwania, korzysta z numeru Google do przekazywania połączeń, aby podawać szczegółowe informacje o konwersjach.

Aby najlepiej wykorzystać kierowanie lokalne i szerszy zasięg, możesz też stosować komponenty z lokalizacją. Jeśli jednocześnie używasz komponentów z lokalizacją i komponentów do wykonywania połączeń, reklamy zawierające konkretne adresy firmy mogą kierować połączenia na numery telefonów powiązane z tymi adresami (a nie na numery ustawione w komponentach do wykonywania połączeń). Pozwoli Ci to gromadzić dane do raportu połączeń dotyczące reklam zawierających komponenty z lokalizacją i komponenty do wykonywania połączeń, aby sprawdzać, który typ komponentu jest skuteczniejszy. Więcej informacji o komponentach z lokalizacją

Instrukcje

Tworzenie komponentów do wykonywania połączeń

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu kliknij Reklamy i komponenty.
 3. Kliknij kolejno Komponenty i przycisk plusa .
 4. Na liście opcji kliknij Połączenie. Pojawi się opcja „Dodaj połączenie”.
 5. Wybierz, czy komponent do wykonywania połączeń chcesz dodać do konta, kampanii czy grupy reklam.
 6. Kliknij Utwórz nowy, aby utworzyć nowy komponent do wykonywania połączeń, lub Użyj istniejącego, jeśli masz już utworzony komponent tego typu.
  1. Jeśli tworzysz nowy komponent, podaj swój numer telefonu.
  2. Jeśli zdecydujesz się użyć dotychczasowego komponentu, wybierz jego numer na wyświetlonej liście.

Ustawienia opcjonalne

 • Wybierz, czy chcesz włączyć raport połączeń telefonicznych (zalecane).
  • Aby wyświetlić ten raport w przypadku połączeń telefonicznych pochodzących z komponentów z lokalizacją, musisz włączyć raportowanie na poziomie konta. Więcej informacji o zarządzaniu raportem połączeń telefonicznych w kampaniach.
 • Wybierz, czy chcesz zliczać konwersje (zalecane). Google Ads automatycznie tworzy domyślny typ konwersji telefonicznej o nazwie „Połączenia z reklam”. Jeśli w menu klikniesz „Zarządzaj konwersjami”, możesz utworzyć własny niestandardowy typ konwersji. Więcej informacji o śledzeniu konwersji telefonicznych
  • Uwaga: jeśli korzystasz z automatycznego ustalania stawek, zliczanie konwersji telefonicznych może wpływać na Twoje stawki.
 • W sekcji „Opcje zaawansowane” wybierz, czy chcesz, aby komponent do wykonywania połączeń wyświetlał się tylko w określone dni i godziny – np. tylko wtedy, gdy firma odbiera połączenia telefoniczne.

Zbiorcze edytowanie na koncie komponentów do wykonywania połączeń

Jeśli używasz większej liczby komponentów do wykonywania połączeń, możesz je edytować i przesyłać zbiorczo.

Wskazówka: usuń komponenty z przesyłania zbiorczego

Jeśli chcesz usunąć komponenty z przesyłania zbiorczego, wykonaj podane niżej kroki 1–3. Gdy będzie widoczna lista komponentów, zaznacz pola obok wszystkich komponentów, które chcesz usunąć. Na niebieskim pasku kliknij kolejno Usuń i Potwierdź.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu kliknij Reklamy i komponenty, a potem w menu podrzędnym kliknij Komponenty.
 3. Pojawi się tabela zawierająca wszystkie Twoje komponenty. W menu „Widok tabeli” kliknij Powiązanie.
 4. Na liście nad paskiem narzędzi tabeli kliknij Połączenie.
 5. Zaznacz pole obok każdego komponentu do wykonywania połączeń, który chcesz edytować.
 6. Na niebieskim pasku nad tabelą kliknij Edytuj komponenty.
 7. Aby wprowadzić zmiany, kliknij Edytuj lub Znajdź i zamień.
 8. Aby sprawdzić zmiany, kliknij Podgląd.
 9. Aby zapisać zmiany, kliknij Zastosuj.

Poziomy konta

Komponenty do wykonywania połączeń możesz dodawać na poziomie konta, kampanii lub grupy reklam. Komponenty te mogą działać w kampaniach w sieci wyszukiwania i w kampaniach inteligentnych. Można je też dodawać do kampanii w sieci reklamowej, aby śledzić połączenia z numerem telefonu podanym w witrynie.

Komponenty do wykonywania połączeń nie pojawiają się przy niektórych wyświetleniach reklamy

Podobnie jak inne komponenty reklam, komponenty do wykonywania połączeń nie pojawiają się przy niektórych wyświetleniach reklamy. Po rozpoczęciu aukcji reklam algorytm na podstawie skuteczności historycznej i innych czynników określa, czy wyświetli się komponent do wykonywania połączeń czy też inny komponent. Komponenty do wykonywania połączeń wyświetlają się tylko w przypadku pewnej części wszystkich wyświetleń reklam i jest to zupełnie normalne. Możesz jednak dostosować stawki, aby Twoje reklamy z interakcją polegającą na połączeniu wyświetlały się częściej. Dowiedz się więcej o dostosowaniach stawek pod kątem interakcji

Jak sprawdzić skuteczność komponentów do wykonywania połączeń

Po dodaniu do reklamy numerów telefonów warto sprawdzić, czy są one skuteczne. Więcej informacji o analizowaniu danych z raportu połączeń telefonicznych

Sposoby wyświetlania komponentów do wykonywania połączeń

W niektórych przypadkach komponent do wykonywania połączeń może się pojawiać w nagłówku reklamy, podobnie jak w reklamie generującej połączenia. Może się tak zdarzyć, jeśli kampania:

 • Zawiera elastyczne reklamy w wyszukiwarce.
 • Ma komponent do wykonywania połączeń, który może się wyświetlać.
 • Używa celu konwersji, który zawiera działanie powodujące konwersję telefoniczną z możliwością ustalenia stawki. Dowiedz się więcej o konwersjach telefonicznych i celach konwersji.
 • Korzysta ze strategii inteligentnego określania stawek pod kątem konwersji, np. Docelowy CPA lub Maksymalizacja liczby konwersji.

Jeśli reklama wyświetla się z komponentem do wykonywania połączeń w nagłówku, wizyty na stronie docelowej są odnotowywane w raportach jako typ kliknięcia „Strona docelowa reklamy generującej połączenia”. Możesz wyłączyć tę funkcję, zmieniając w kampanii dowolne z podanych wyżej kryteriów.

Odpowiednie numery

W komponentach do wykonywania połączeń nie można używać numerów słownych, numerów premium ani numerów faksów. Numery telefonu są weryfikowane, aby potwierdzić, że są związane z promowaną firmą. Więcej informacji o zasadach określonych w wymaganiach dotyczących komponentów do wykonywania połączeń

Kiedy przy komponentach do wykonywania połączeń mogą się pojawiać dodatkowe informacje

Komponentów do wykonywania połączeń można używać w przypadku numerów bezpłatnych, standardowych, komórkowych, z dzielonym kosztem, a także niestandardowych numerów płatnych. Jeśli w swoich komponentach do wykonywania połączeń używasz numeru telefonu z dzielonym kosztem albo numeru o niestandardowym koszcie połączenia, pojawi się informacja, że mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Oto więcej informacji o obu typach:

 • W przypadku numerów telefonu z dzielonym kosztem odbiorca częściowo opłaca połączenia z międzynarodowym numerem telefonu.
 • Standardowe plany taryfowe mogą nie obejmować połączeń z niestandardowymi numerami płatnymi, dlatego użytkownik może w ich wypadku zostać obciążony dodatkowymi kosztami.
Informacje dotyczące poszczególnych krajów

W niektórych krajach można używać numerów telefonu o innych kosztach połączenia niż rozmowy lokalne. W tabeli poniżej znajdują się informacje o dozwolonych numerach (uzupełniających zwykłe numery lokalne). Jeśli zdecydujesz się korzystać z numeru o niestandardowym koszcie połączenia, klientom klikającym przycisk „Zadzwoń” wyświetli się informacja, że mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Nazwa kraju Numery o niestandardowym koszcie połączenia
Zjednoczone Emiraty Arabskie

07000, 07005

Albania 0808
Algieria 0801 10, 0801 11, 0801 12, 0801 13, 0801 14, 0801 15, 0801 16, 0801 17, 0801 18, 0801 19, 0802 10, 0802 11, 0802 12, 0802 13, 0802 14, 0802 15, 0802 16, 0802 17, 0802 18, 0802 19
Armenia 0801, 0802, 0803, 0804
Austria 0810, 0820, 0821, 0828
Bośnia i Hercegowina 082
Brazylia*

0800, 3003, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009

* Dodatkowe informacje o komponentach do wykonywania połączeń w Brazylii znajdziesz w sekcji pod tabelą

Czechy 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849
Niemcy 0180
Grecja 801, 806, 812, 825
Irlandia 1850, 1890
Izrael 1-700, 1-809
Jordania 0810, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879
Liban 090, 091
Liechtenstein 900 22, 900 27, 900 28, 900 79, 901 23, 906 66, 0900, 0901, 0906
Macedonia 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899
Antyle Holenderskie 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699
Norwegia 810 00, 810 01, 810 02, 810 03, 810 04, 810 05, 810 06, 810 20, 810 21, 810 22, 810 23, 810 24, 810 25, 810 26, 810 27, 810 28, 810 29, 810 30, 810 31, 810 32, 810 33, 810 34, 810 35, 810 36, 810 37, 810 38, 810 39, 810 40, 810 41, 810 42, 810 43, 810 44, 810 45, 810 46, 810 47, 810 48, 810 49, 810 50, 810 51, 810 52, 810 53, 810 54, 810 55, 810 56, 810 57, 810 58, 810 59, 810 60, 810 61, 810 62, 810 63, 810 64, 810 65, 810 66, 810 67, 810 68, 810 69, 810 70, 810 71, 810 72, 810 73, 810 74, 810 75, 810 76, 810 77, 810 78, 810 79, 810 80, 810 81, 810 82, 810 83, 810 84, 810 85, 810 86, 810 87, 810 88, 810 89
Pakistan 021 111, 022 111, 025 111, 040 111, 041 111, 042 111, 044 111, 046 111, 047 111, 048 111, 049 111, 051 111, 052 111, 053 111, 055 111, 056 111, 057 111, 061 111, 062 111, 063 111, 064 111, 065 111, 066 111, 067 111, 068 111, 071 111, 074 111, 081 111, 086 111, 091 111, 0232 111, 0233 111, 0235 111, 0238 111, 0242 111, 0243 111, 0244 111, 0292 111, 0293 111, 0294 111, 0295 111, 0296 111, 0297 111, 0298 111, 0453 111, 0454 111, 0457 111, 0459 111, 0542 111, 0543 111, 0544 111, 0546 111, 0547 111, 581111, 582111, 586111, 0604 111, 0606 111, 0608 111, 0722 111, 0723 111, 0726 111, 0822 111, 0823 111, 0824 111, 0825 111, 0826 111, 0828 111, 0829 111, 0832 111, 0833 111, 0835 111, 0837 111, 0838 111, 0843 111, 0844 111, 0847 111, 0848 111, 0852 111, 0853 111, 0855 111, 0856 111, 0922 111, 0932 111, 0937 111, 0938 111, 0939 111, 0942 111, 0943 111, 0944 111, 0945 111, 0946 111, 0963 111, 0965 111, 0966 111, 0969 111, 0992 111, 0993 111, 0944 111, 0995 111, 0996 111, 0997 111
Polska 0801
Reunion 0810, 0811, 0819, 0820, 0821, 0825, 0826, 0884, 0890
Rumunia 0801
Słowacja 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899
Szwajcaria 0840, 0842, 0844, 0848
Tanzania 0840, 0860, 0861

Więcej informacji o komponentach do wykonywania połączeń w Brazylii

Aby korzystać w Brazylii z komponentów do wykonywania połączeń, trzeba podać kod wybranego przez siebie operatora. Na przykład numer „11 5555-1234” należy zastąpić numerem „0XX11 5555 1234” (gdzie „XX” oznacza kod operatora). W przypadku numerów bezpłatnych i numerów dodatkowo płatnych, takich jak 4004 lub 0800, kod operatora nie jest wymagany.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
73067
false