Chọn từ khóa cho chiến dịch trên Mạng hiển thị

Thông báo: Kể từ tháng 4 năm 2019, tất cả các nhóm quảng cáo nhắm mục tiêu từ khóa đối tượng sẽ được tự động chuyển sang phân đoạn đối tượng có ý định tùy chỉnh. Tìm hiểu thêm về việc di chuyển tại đây.

 

Từ khoá trên Mạng hiển thị giúp bạn kết nối chiến dịch của mình với người mua tiềm năng.

Ví dụ: nếu khách hàng tiềm năng nhất của bạn là những người thường đi bộ đường dài, thì bạn có thể thêm các từ khóa về đi bộ đường dài hoặc hoạt động ngoài trời. Google Ads sẽ tìm các trang web phù hợp có chứa từ khóa của bạn, cũng như đối tượng phù hợp quan tâm đến các từ khóa đó. Hãy cố gắng chọn các từ khóa có liên quan đến toàn bộ nhóm quảng cáo, chứ không phải chỉ một quảng cáo đơn lẻ.

Bài viết này giải thích cách sử dụng từ khoá trên Mạng hiển thị.

Cách hoạt động

Từ khóa là một trong những tùy chọn nhắm mục tiêu trên Mạng hiển thị. Đôi khi, quảng cáo của bạn có thể hiển thị ở một vị trí dường như không liên quan đến từ khóa của bạn. Tùy thuộc vào tùy chọn cài đặt từ khóa, quảng cáo của bạn có thể hiển thị cho đối tượng dựa trên lịch sử duyệt web gần đây của họ hoặc các yếu tố khác, thay vì nội dung của trang mà họ đang xem. Hãy tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh.

Khi chọn từ khóa cho các chiến dịch trên Mạng hiển thị của bạn, hãy lưu ý:

  • Tạo nhóm quảng cáo cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn để chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ đó.
  • Chọn từ khóa mà bạn cho rằng có khả năng xuất hiện trên các trang web mà khách hàng của bạn có thể duyệt xem
  • Nhận thêm ý tưởng về nhóm quảng cáo và từ khóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố