Talahanayan ng mga istatistika: Kahulugan

Isang nako-customize na chart sa iyong Google Ads account na nagpapakita ng detalyadong data ng performance.

  • Gamitin ang talahanayan upang tingnan ang mga istatistika gaya ng mga pag-click, impression at clickthrough rate.
  • Magdagdag o mag-alis ng mga column, segment at filter upang tingnan lang ang data na mahalaga sa iyo.
  • I-download ang iyong data mula sa talahanayan ng mga istatistika bilang isang ulat, mag-iskedyul ng mga umuulit na ulat, i-email ang mga ito sa iyo at i-export ang mga ito sa iba't ibang format.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu