Одобрен: дефиниција

Статус који се даје огласима који су прегледани и могу да се приказују.

Да би био одобрен, оглас мора да буде у складу са Google Ads смерницама за оглашавање. Погледајте статус огласа у колони „Статус“.

Зашто не можете да видите оглас

О поступку одобравања огласа

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?