Kwalipikado: Kahulugan

Nagbibigay ang Google ng mga nakasaling bersyon ng aming Help Center para mapadali ang paggamit, gayunpaman, hindi ginawa ang mga ito para baguhin ang content ng aming mga patakaran. Ang English na bersyon ang opisyal na wikang ginagamit namin para ipatupad ang aming mga patakaran. Para tingnan ang artikulong ito sa ibang wika, gamitin ang dropdown ng wika sa ibaba ng page.

Isang status na ibinibigay sa mga ad na nasuri at puwedeng gumana. Sumusunod ang ad sa mga patakaran ng Google Ads, kaya puwede itong ipakita sa lahat ng audience.

Para maging kwalipikado, dapat sumunod ang mga ad sa mga patakaran ng Google Ads. Hanapin ang status ng isang ad sa pamamagitan ng pagtingin sa column na "Status."

Bakit puwedeng hindi mo makita ang iyong ad

Tungkol sa proseso ng pagsusuri ng ad

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu