Om annonsvisning

Från och med april 2020 är det inte längre möjligt att använda accelererad budgetvisning med någon Google Ads-kampanjtyp. Kampanjer som använder accelererad visning övergår automatiskt till standardvisning med start den första maj 2020.

Vi rekommenderar att du växlar till standardvisning genom att öppna sidan med kampanjinställningar och ändra inställningen för visning. Om du ställer in accelererad visning för kampanjer eller delade budgetar i tredjepartsverktyg eller skript kan detta resultera i fel. Läs mer i utvecklarbloggen för Google Ads.

Accelererad visning innebär inte att en budget utnyttjas på ett bättre sätt. Kampanjer som är begränsade av budget och som använder accelererad visning får sannolikt högre kostnad per tusen exponeringar (CPM) eller kostnad per klick (CPC) på grund av större konkurrens i auktioner tidigt på dagen. Om du ändrar inställningen för kampanjer som har begränsad budget till standardvisning kan det ge bättre klickfrekvens (CTR) för Display eller bättre kostnad per visning (CPV) för YouTube. Om du har problem med att nå ditt utgiftsmål kan du prova att använda optimeringsmöjligheterna på sidan Rekommendationer.

Se avsnittet nedan om accelererad budget för att läsa mer om varför du bör undvika att använda accelererade budgetar.

Växla från accelererad visning till standardvisning i dina kampanjer

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Inställningar på sidmenyn till vänster på sidan Översikt.
 3. Filtrera efter sökkampanjer genom att klicka på Sökkampanjer på den vänstra fliken.
 4. Välj alla sökkampanjer genom att markera rutan vid kolumnrubriken Kampanj.
 5. Klicka på Redigera och välj Ändra visningsmetod.
 6. Välj Standard för att ändra alla filtrerade kampanjer till standardvisningsmetoden.
 7. Klicka på Använd.
Annonsvisningsmetoden avgör hur länge din budget räcker.

Om din budget är begränsad bör du välja annonsvisningsmetoden Standard eller Accelererad så att du kan styra hur ofta dina annonser ska visas under dagen. I denna artikel beskriver vi de två annonsvisningsmetoderna och när du bör använda dem.

Annonsvisning och genomsnittlig daglig budget

När du skapar en kampanj anger du en genomsnittlig daglig budget. Den avgör hur mycket i genomsnitt du vill spendera för kampanjen varje dag. (Du kan debiteras mindre eller ibland upp till dubbelt så mycket som din genomsnittliga dagliga budget under en viss dag.)

För de flesta annonsörer förbrukas en del av budgeten varje gång en potentiell kund klickar på en annons. Ju oftare människor klickar på din annons, desto snabbare förbrukas din dagliga budget. Kampanjens annonsvisningsmetod avgör hur snabbt budgeten förbrukas.

Annonsvisningsmetoden har betydelse om din kampanj begränsas av budget, eftersom du kan bestämma hur fort du vill att budgeten ska förbrukas. Om din kampanj inte begränsas av budget har annonsvisningsmetoden ingen betydelse, eftersom budgeten är tillräckligt stor för att dina annonser ska kunna visas hela dagen.

Välja standardvisning eller accelererad visning

Du kan välja mellan två annonsvisningsmetoder: Standard (standardinställningen för alla kampanjer, som optimerar budgeten genom att fördela den under hela dagen) och Accelererad (som inte rekommenderas för de flesta annonsörer).

Standardvisning (standardalternativet)

 • Så fungerar det: Google optimerar dina utgifter så att de anpassas till det inriktade annonsutrymme som användarna söker efter (till exempel om användarna söker efter din produkt eller tjänst). Budgeten fördelas över hela dagen så att den inte förbrukas tidigt. Visningen sker under de timmar som dina annonser är schemalagda att visas.
 • Varför ska jag använda det? Denna visningsmetod är användbar om du vill nå kunder jämnt fördelat under dagen. Metoden rekommenderas för de flesta annonsörer. Om din budget är begränsad kan använda denna metod för att undvika att den förbrukas redan på morgonen.
 • Detta kan du förvänta dig: Eftersom annonsvisningen sker under hela dagen kanske din annons inte visas varje gång du letar efter den, framför allt inte om kampanjen begränsas av budget.

Tips

Kom ihåg att om du vill se din annons i sitt sammanhang är det bättre att använda verktyget för diagnostisering och förhandsgranskning av annonser än att söka på Google.

Accelererad visning (rekommenderas inte för de flesta annonsörer)

 • Så fungerar det: Accelererad visning optimeras mindre jämfört med standardvisning, och budgeten förbrukas snabbare. Denna metod rekommenderas inte för de flesta annonsörer. Om din kampanj är begränsad av budget kan större delen av budgeten förbrukas redan under de första timmarna på dagen, när det kanske inte är många som letar efter din produkt eller tjänst. 
 • Varför ska jag använda det? Även om detta inte är den rekommenderade metoden för de flesta annonsörer kan du använda den om det är viktigt att dina annonser visas tidigt på dagen i stället för på kvällen, även om det innebär att de kanske inte visas under hela dagen.
 • Detta kan du förvänta dig: Om din kampanj är begränsad av budget slutar dina annonser visas när budgeten har förbrukats för dagen. Om budgeten förbrukas tidigt på morgonen visas annonsen inte förrän nästa dag. Det innebär att du kanske inte ser annonsen varje gång du letar efter den, i synnerhet inte på kvällen.

Kom ihåg

 • Accelererad visning är inte avsett att öka dina utgifter om du inte kan förbruka din budget. Om du inte kan förbruka din genomsnittliga dagliga budget bör du hellre överväga att använda sökordsexpansion eller höja dina bud snarare än att byta till accelererad visning. När din kampanj inte är begränsad av budget syftar båda visningsmetoderna till att visa din annons i allt tillgängligt annonsutrymme som du inriktar dig på.
 • Accelererad visning kan leda till högre CPM, CTR för displaykampanjer och CPV för YouTube-kampanjer. Det beror på att annonserna visas oftare tidigt på dagen, vilket kan leda till mer konkurrenskraftiga priser. Den optimala fördelningen med standardvisning kan ge lägre CPC jämfört med accelererad visning. Om ditt konto aldrig begränsas av budget har inställningen ingen inverkan på resultatet.
 • Accelererad visning kan leda till att dina annonser visas i en viss region eller demografi. Det är till exempel troligare att dina annonser visas för personer i tidigare tidszoner. Om du inriktar dig på USA är det troligare att dina annonser visas för personer på östkusten än för personer på västkusten, på grund av tidsskillnaden. 
 • Accelererad visning är inte längre tillgänglig för flera olika kampanjtyper, inklusive Sökkampanjer och Shopping-kampanjer.
 • Totalt sett kan accelererad annonsvisning sänka avkastningen på investeringen om du är begränsad av budgeten.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt