Zobrazovanie reklám

Od apríla 2020 už nebude možné používať zrýchlené rozdeľovanie rozpočtu v žiadnom type kampane v službe Google Ads. Kampane, ktoré používajú zrýchlené zobrazovanie, budú od 1. mája 2020 automaticky migrované na štandardné zobrazovanie.

Odporúčame vám prejsť na štandardné zobrazovanie tak, že navštívite stránku nastavení kampane a zmeníte nastavenie rozdeľovania rozpočtu. Ak sa pokúsite kampane alebo zdieľané rozpočty nastaviť na zrýchlené zobrazovanie pomocou nástrojov alebo skriptov tretích strán, môže to viesť k chybe. Ďalšie podrobnosti nájdete v blogu služby Google Ads pre vývojárov.

Zrýchlené zobrazovanie neprispieva k lepšiemu využitiu rozpočtov. Kampane, ktoré sú obmedzené rozpočtom a používajú zrýchlený rozpočet, budú mať pravdepodobne vyššiu cenu za tisíc zobrazení (CTZ) alebo cenu za kliknutie (CZK) v dôsledku vyššieho aukčného tlaku ráno. Ak prepnete kampane s obmedzenými rozpočtami na štandardné zobrazovanie, môže to viesť k lepšej miere prekliknutí (CTR) v Obsahovej sieti alebo lepším CZZ (cenám za zhliadnutie) na YouTube. Ak sa vám nedarí plniť cieľové výdavky, skúste použiť optimalizácie na stránke odporúčaní.

V sekcii nižšie o zrýchlenom rozpočte sa dočítate, prečo by ste nemali používať zrýchlené rozpočty.

Prepnutie kampaní zo zrýchleného na štandardné zobrazovanie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Na stránke súhrnu kliknite v ponuke stránok naľavo na Nastavenia.
 3. Kliknutím na Kampane vo Vyhľadávacej sieti na ľavej karte zobrazte iba kampane vo vyhľadávaní.
 4. Vyberte všetky kampane vo vyhľadávaní začiarknutím políčka vedľa hlavičky stĺpca s označením Kampaň.
 5. Kliknite na Upraviť a vyberte položku Zmeniť spôsob zobrazovania reklám.
 6. Výberom možnosti Štandardné zmeňte všetky odfiltrované kampane na spôsob štandardného zobrazovania reklám.
 7. Kliknite na Použiť.
Spôsob zobrazovania reklám môže ovplyvniť, ako dlho vám vydrží rozpočet.

Ak je váš rozpočet obmedzený, vyberte si štandardný alebo zrýchlený spôsob zobrazovania reklám na určenie tempa, akým sa vaše reklamy majú zobrazovať počas dňa. V tomto článku vám tieto dva typy spôsobov zobrazovania reklám vysvetlíme a poradíme, v akých situáciách je vhodné ich použiť.

Zobrazovanie reklám a priemerný denný rozpočet

Pri vytváraní kampane nastavujete priemerný denný rozpočet. Určujete tak priemernú sumu, ktorú chcete v rámci danej kampane denne minúť. Je možné, že v danom dni budú poplatky menšie alebo niekedy zas až dvojnásobne väčšie ako priemerná suma denného rozpočtu.

V prípade väčšiny inzerentov sa rozpočet míňa vždy, keď potenciálny zákazník klikne na reklamu. Čím častejšie niekto klikne na vašu reklamu, tým rýchlejšie miniete svoj priemerný denný rozpočet. Spôsob zobrazovania reklám kampane určuje, ako rýchlo sa bude míňať váš rozpočet.

Spôsob zobrazovania reklám je relevantný, ak je vaša kampaň obmedzená rozpočtom. Môžete totiž rozhodnúť, ako rýchlo sa má míňať váš rozpočet. Ak vaša kampaň nie je obmedzená rozpočtom, spôsob zobrazovania reklám pre vás nebude podstatný, pretože váš rozpočet je dostatočne vysoký na to, aby umožnil zobrazovanie reklám počas celého dňa.

Výber štandardného alebo zrýchleného zobrazovania reklám

K dispozícii máte dva spôsoby zobrazovania reklám: Štandardné (predvolené nastavenie pre všetky kampane; optimalizuje váš rozpočet tak, že ho rozdeľuje na celý deň) alebo Zrýchlené (neodporúča sa pre väčšinu inzerentov).

Štandardné zobrazovanie (predvolená možnosť)

 • Ako funguje: Google vaše výdavky optimalizuje tak, aby lepšie odrážali zacielený inventár, ktorý používateľ vyhľadáva (napr. používateľ vyhľadáva váš výrobok alebo službu). Váš rozpočet je rozložený na celý deň, aby sa nevyčerpal príliš skoro. Distribúcia prebieha počas hodín, kedy ste naplánovali zobrazovanie reklám.
 • Prečo ho používať: Tento spôsob zobrazovania reklám odporúčame väčšine inzerentov. Je užitočný, ak chcete zákazníkov oslovovať rovnomerne počas celého dňa. V prípade nízkeho rozpočtu tiež zabráni tomu, aby ste jeho väčšiu časť minuli už ráno.
 • Čo sa dá očakávať: Keďže sa reklamy zobrazujú počas celého dňa, vaša reklama sa nemusí zobraziť vždy, keď ju vyhľadáte, najmä ak je daná kampaň obmedzená rozpočtom.

Tip

Nezabudnite, že ak chcete reklamu zobraziť v kontexte, je lepšie použiť Nástroj na ukážku a diagnostiku reklamy, než ju hľadať na Googli.

Zrýchlené zobrazovanie (väčšine inzerentov sa neodporúča)

 • Ako funguje: Zrýchlené zobrazovanie nie je optimalizované do takej miery ako štandardné a v porovnaní so štandardným minie váš rozpočet rýchlejšie. Zrýchlené zobrazovanie sa väčšine inzerentov neodporúča. Ak je teda vaša kampaň obmedzená rozpočtom, väčšia časť rozpočtu sa môže minúť už ráno. Nemusí to preto odrážať čas, keď váš výrobok alebo službu vyhľadáva najviac používateľov.
 • Prečo ho používať: Hoci sa tento spôsob väčšine inzerentov neodporúča, môžete ho používať, ak je pre vás výhodnejšie zobrazovať reklamy skôr ráno ako večer a nezáleží vám na tom, či sa budú zobrazovať rovnomerne počas celého dňa.
 • Čo sa dá očakávať: Ak je vaša kampaň obmedzená rozpočtom, reklamy sa prestanú zobrazovať po minutí priemerného denného rozpočtu vyhradeného na daný deň. Ak limit svojho rozpočtu dosiahnete už skoro ráno, vaša reklama sa zobrazí až na ďalší deň. Nemusí sa preto zobraziť vždy, keď ju vyhľadáte (najmä v neskorších hodinách).

Majte na pamäti

 • Zrýchlené zobrazovanie nie je určené na zvýšenie vašich výdavkov, ak sa vám nedarí minúť rozpočet. V prípade, že sa vám nedarí minúť priemerný denný rozpočet, neprechádzajte na zrýchlené zobrazovanie. Zvážte radšej pridanie ďalších kľúčových slov alebo zvýšenie ponúk. Ak nemáte kampaň obmedzenú rozpočtom, oba režimy zobrazovania sa pokúsia zobraziť vašu reklamu celému zacielenému inventáru, ktorý je k dispozícii.
 • Zrýchlené zobrazovanie môže viesť k vyššej CTZ a miere prekliknutí v obsahových kampaniach a vyššej CZZ v kampaniach na YouTube. Vaše reklamy sa totiž zobrazujú častejšie ráno, čo môže viesť ku konkurenčnejším cenám. V porovnaní so zrýchleným zobrazovaním môže optimálna distribúcia štandardného zobrazovania viesť k nižším CZK. Ak svoj účet nikdy neobmedzujete rozpočtom, príslušné nastavenie nebude mať žiadny vplyv na výkonnosť.
 • V dôsledku zrýchleného zobrazovania sa môžu vaše reklamy zobrazovať ľuďom v konkrétnom regióne alebo demografickej oblasti. Je napríklad pravdepodobné, že sa vaše reklamy zobrazia ľuďom v oblasti so skorším časovým pásmom. Ak zacieľujete na Spojené štáty, vaše reklamy sa pre rozdiel v časovom pásme pravdepodobnejšie zobrazia ľuďom na východnom pobreží ako na západnom.
 • Zrýchlené zobrazovanie už nie je k dispozícii vo viacerých typoch kampaní vrátane kampaní vo vyhľadávaní a nákupných kampaní.
 • V prípade obmedzenia rozpočtom môže zrýchlené zobrazovanie reklám vo všeobecnosti znížiť návratnosť investícií.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory