Zobrazovanie reklám

Zrýchlené rozdeľovanie rozpočtu už nie k dispozícii v kampaniach vo vyhľadávaní, nákupných kampaniach ani pri zdieľaných rozpočtoch.
Spôsob zobrazovania reklám môže ovplyvniť, ako dlho vám vydrží váš rozpočet.

Ak je váš rozpočet obmedzený, vyberte si štandardný alebo zrýchlený spôsob zobrazovania reklám na určenie tempa, akým sa vaše reklamy majú zobrazovať počas dňa. Tento článok vysvetľuje dva typy spôsobov zobrazovania reklám a v akých situáciách je vhodné ich použiť.

Zobrazovanie reklám a váš priemerný denný rozpočet

Pri vytváraní kampane nastavujete priemerný denný rozpočet. Určujete tak priemernú sumu, ktorú chcete v rámci danej kampane denne minúť. Je možné, že v danom dni budú poplatky menšie alebo niekedy zas až dvojnásobne väčšie ako priemerná suma denného rozpočtu.

V prípade väčšiny inzerentov sa rozpočet míňa vždy, keď potenciálny zákazník klikne na reklamu. Čím častejšie niekto klikne na vašu reklamu, tým rýchlejšie miniete svoj priemerný denný rozpočet. Spôsob zobrazovania reklám kampane určuje, ako rýchlo sa bude míňať váš rozpočet.

Spôsob zobrazovania reklám je relevantný, ak je vaša kampaň obmedzená rozpočtom. Môžete totiž rozhodnúť, ako rýchlo sa má míňať váš rozpočet. Ak vaša kampaň nie je obmedzená rozpočtom, spôsob zobrazovania reklám pre vás nebude podstatný, pretože váš rozpočet je dostatočne vysoký na to, aby umožnil zobrazovanie reklám počas celého dňa.

Výber štandardného alebo zrýchleného zobrazovania reklám

K dispozícii máte dva spôsoby zobrazovania reklám: Štandardné (predvolené nastavenie pre všetky kampane; optimalizuje váš rozpočet tak, že ho rozdeľuje na celý deň) alebo Zrýchlené (neodporúča sa pre väčšinu inzerentov).

Štandardné zobrazovanie (predvolená možnosť)

 • Ako funguje: Google vaše výdavky optimalizuje tak, aby lepšie odrážali zacielený inventár, ktorý používateľ vyhľadáva (napr. používateľ vyhľadáva váš výrobok alebo službu). Váš rozpočet je rozložený na celý deň, aby sa nevyčerpal príliš skoro. Distribúcia prebieha počas hodín, kedy ste naplánovali zobrazovanie reklám.
 • Prečo ho používať: Tento spôsob zobrazovania reklám odporúčame väčšine inzerentov. Je užitočný, ak chcete zákazníkov oslovovať rovnomerne počas celého dňa. V prípade nízkeho rozpočtu tiež zabráni tomu, aby ste jeho väčšiu časť minuli už ráno.
 • Čo sa dá očakávať: Keďže sa reklamy zobrazujú počas celého dňa, vaša reklama sa nemusí zobraziť vždy, keď ju vyhľadáte, najmä ak je daná kampaň obmedzená rozpočtom.

Tip

Nezabudnite, že ak chcete reklamu zobraziť v kontexte, je lepšie použiť Nástroj na ukážku a diagnostiku reklamy, než ju hľadať na Googli.

Zrýchlené zobrazovanie (neodporúča sa pre väčšinu inzerentov)

 • Ako funguje: Zrýchlené zobrazovanie nie je optimalizované do takej miery ako štandardné a v porovnaní so štandardným minie váš rozpočet rýchlejšie. Zrýchlené zobrazovanie sa väčšine inzerentov neodporúča. Ak je teda vaša kampaň obmedzená rozpočtom, väčšia časť rozpočtu sa môže minúť už ráno. Nemusí to preto odrážať čas, keď váš výrobok alebo službu vyhľadáva najviac používateľov. 
 • Prečo ho používať: Hoci sa tento spôsob väčšine inzerentov neodporúča, môžete ho používať, ak je pre vás výhodnejšie zobrazovať reklamy skôr ráno ako večer a nezáleží vám na tom, či sa budú zobrazovať rovnomerne počas celého dňa.
 • Čo sa dá očakávať: Ak je vaša kampaň obmedzená rozpočtom, reklamy sa prestanú zobrazovať po minutí priemerného denného rozpočtu vyhradeného na daný deň. Ak limit svojho rozpočtu dosiahnete už skoro ráno, vaša reklama sa zobrazí až na ďalší deň. Nemusí sa preto zobraziť vždy, keď ju vyhľadáte (najmä v neskorších hodinách).

Majte na pamäti

 • Zrýchlené zobrazovanie nie je určené na zvýšenie vašich výdavkov, ak sa vám nedarí minúť rozpočet. V prípade, že sa vám nedarí minúť denný rozpočet, neprechádzajte na zrýchlené zobrazovanie. Zvážte radšej pridanie ďalších kľúčových slov alebo zvýšenie ponúk. Ak nemáte kampaň obmedzenú rozpočtom, oba režimy zobrazovania sa pokúsia zobraziť vašu reklamu celému zacielenému inventáru, ktorý je k dispozícii.
 • Následkom zrýchleného zobrazovania môže byť vyššia cena za kliknutie (CZK). Zobrazovanie vašich reklám je totiž častejšie ráno a to môže viesť ku konkurenčnejším cenám. V porovnaní so zrýchleným zobrazovaním môže optimálna distribúcia štandardného zobrazovania viesť k nižším CZK. Ak svoj účet nikdy neobmedzujete rozpočtom, príslušné nastavenie nebude mať žiadny vplyv na výkonnosť.
 • V dôsledku zrýchleného zobrazovania sa môžu vaše reklamy zobrazovať ľuďom v konkrétnom regióne alebo demografickej oblasti. Je napríklad pravdepodobné, že sa vaše reklamy zobrazia ľuďom v oblasti so skorším časovým pásmom. Ak zacieľujete na USA, vaše reklamy sa pre rozdiel v časovom pásme s väčšou pravdepodobnosťou zobrazia ľuďom na východe ako na západe. 
 • Ak máte obmedzený rozpočet, zrýchlené zobrazovanie môže viesť k menšiemu počtu kliknutí.
 • Zrýchlené zobrazovanie už nie je k dispozícii vo viacerých typoch kampaní vrátane kampaní vo vyhľadávaní a nákupných kampaní.
 • V prípade obmedzenia rozpočtom môže zrýchlené zobrazovanie reklám vo všeobecnosti znížiť návratnosť investícií.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory