Om annonselevering

Hvor lenge budsjettet ditt varer avhenger av annonseleveringsmåten du har valgt.

Hvis du har et begrenset budsjett, bør du velge en standard eller akselerert annonseleveringsmåte slik at du kan bestemme hvor ofte annonsene dine skal vises i løpet av dagen. I denne artikkelen finner du informasjon om de to annonseleveringsmåtene, og når de bør brukes.

Annonselevering og gjennomsnittlig dagsbudsjett

Når du lager en kampanje, angir du et gjennomsnittlig dagsbudsjett. Dette bestemmer hvor mye du i gjennomsnitt ønsker å bruke hver dag for denne kampanjen (det er mulig at du må betale mindre eller av og til opptil det dobbelte av det gjennomsnittlige dagsbudsjettet på en gitt dag).

For de fleste annonsører brukes det av budsjettet når en potensiell kunder klikker på annonsen. Jo oftere annonsen din blir klikket på, desto raskere blir det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt brukt opp. Det er leveringsmåten for annonsene i kampanjen som avgjør hvor raskt budsjettet brukes opp.

Leveringsmåten for annonsene er relevant hvis kampanjen er begrenset av budsjettet, ettersom du kan bestemme hvor raskt du ønsker at budsjettet skal brukes opp. Hvis kampanjen ikke har begrenset budsjett, har annonseleveringsmåten ingen betydning, ettersom budsjettet er høyt nok til at annonsene dine kan vises gjennom hele dagen.

Velg «standard» eller «akselerert» annonselevering

Du kan velge mellom to forskjellige annonseleveringsmåter: «Standard» (standardinnstillingen for alle kampanjer, som optimaliserer budsjettet ved å spre forbruket over hele dagen) eller «Akselerert» (anbefales ikke for de fleste annonsører).

Standard levering (standardinnstillingen)

 • Sånn fungerer det: Google optimaliserer forbruket ditt på en slik måte at det bedre gjenspeiler hvordan beholdningen målrettes mot brukersøk (brukere som søker etter produktene eller tjenestene du tilbyr). Budsjettet ditt fordeles utover hele dagen for å unngå at det blir oppbrukt tidlig på dagen. Budsjettet fordeles på det antallet timer du har planlagt at annonsene dine skal vises.
 • Hvorfor bør jeg bruke dette? Denne leveringsmåten anbefales for de fleste annonsører og er nyttig hvis du ønsker å nå ut til kunder jevnt i løpet av dagen. Hvis du har et lite budsjett, kan du unngå å bruke opp mesteparten av budsjettet om morgenen ved å benytte denne leveringsmåten.
 • Hva du kan forvente: Ettersom annonseleveringen pågår gjennom hele dagen, vises kanskje ikke annonsen din hver gang du ser etter den – spesielt hvis kampanjen er begrenset av budsjettet.

Tips

Husk: Hvis du vil se annonsen i kontekst, bør du bruke verktøyet for forhåndsvisning og diagnostisering av annonser i stedet for å søke etter den på Google.

Akselerert levering (frarådes for de fleste annonsører)

 • Sånn fungerer det: Sammenlignet med standard levering er akselerert levering mindre optimalisert, og budsjettet ditt blir raskere brukt opp. Vi fraråder de fleste annonsører å bruke akselerert levering. Hvis kampanjen din er begrenset av budsjettet, kan det meste av kampanjebudsjettet bli brukt opp tidlig på dagen, og dette gjenspeiler kanskje ikke hvilke tidspunkter de fleste brukere kikker etter produktene eller tjenestene du tilbyr, på. 
 • Hvorfor bør jeg bruke dette? Denne leveringsmåten anbefales ikke for de fleste annonsører, men du kan bruken den hvis det er viktig for deg at annonsene dine vises oftere tidlig på dagen enn om kvelden, selv om det vil si at de kanskje ikke vises hele dagen.
 • Hva du kan forvente: Hvis kampanjen er begrenset av budsjettet, stoppes annonsevisningen når du har brukt opp det gjennomsnittlige dagsbudsjettet som er satt av til den aktuelle dagen. Hvis du når budsjettgrensen tidlig på morgenen, publiseres ikke annonsen din igjen før neste dag. Derfor vises kanskje ikke annonsen hver gang du ser etter den – spesielt på kveldstid.

Vær oppmerksom på følgende

 • Akselerert levering er ikke ment å øke forbruket ditt hvis du ikke får brukt opp det aktuelle budsjettet. Hvis du ikke klarer å bruke opp dagsbudsjettet, kan du vurdere å bruke søkeordutvidelse eller å øke budene dine i stedet for å bytte til akselerert levering. Hvis du har en kampanje som ikke er begrenset av budsjettet den er tilordnet, er målet med begge disse leveringsmåtene å få vist annonsen din for all tilgjengelig målrettet beholdning.
 • Hvis du bruker akselerert levering, kan kostnaden per klikk (CPC) bli høyere ettersom annonsene dine vises hyppigere tidlig på dagen. Dette kan føre til mer konkurransedyktige priser. Den optimale fordelingen du oppnår med standard levering kan føre til lavere CPC-verdier sammenlignet med leveringsmåten akselerert levering. Hvis kontoen din aldri er begrenset av budsjettet, har innstillingen ingen innvirkning på resultatene.
 • Hvis du bruker akselerert levering, kan annonsene dine bli vist for en bestemt region eller demografisk gruppe. Eksempelvis blir annonsene dine sannsynligvis vist for brukere i tidlige tidssoner. Hvis du for eksempel målretter annonsene dine mot USA, er sannsynligheten større for at annonsene blir vist til brukere på østkysten enn til brukere på vestkysten. Dette skyldes tidsforskjellen. 
 • Akselerert levering kan resultere i færre klikk dersom kampanjen er begrenset av budsjettet.
 • For å oppsummere kan vi si at akselerert levering kan resultere i lavere avkastning om du er begrenset av budsjettet.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?