Weergave van advertenties

Vanaf 1 oktober is versnelde weergave voor budgetten niet meer beschikbaar voor campagnes in het zoeknetwerk, Shopping-campagnes en gedeelde budgetten. Campagnes met versnelde weergave worden overgeschakeld naar standaardweergave. We raden u aan over te schakelen naar standaardweergave. Ga hiervoor naar uw pagina met campagne-instellingen en wijzig de instelling voor weergave voor budgetten. Als u campagnes in het zoeknetwerk/gedeelde budgetten via tools van derden, Google Ads Editor of SA360 instelt op versnelde weergave, resulteert dit in de standaardweergave van advertenties.

Versnelde weergave draagt niet bij aan een beter gebruik van budgetten. Campagnes die door het budget worden beperkt en een versnelde weergave gebruiken, genereren waarschijnlijk hogere gemiddelde kosten per klik (CPC) vanwege de hogere veilingdruk in de vroege ochtend. Als het niet lukt uw bestedingsdoel te bereiken, probeer het dan met de optimalisaties op de pagina met aanbevelingen.

Bekijk het onderstaande gedeelte over versnelde weergave om na te gaan waarom u beter geen versnelde weergaven kunt gebruiken.

Uw campagnes overschakelen van versnelde weergave naar standaardweergave

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op 'Overzichtspagina' in het paginamenu aan de linkerkant op Instellingen.
 3. Klik op het linkertabblad op Campagnes in het zoeknetwerk om hierop te filteren.
 4. Selecteer alle campagnes in het zoeknetwerk door het selectievakje naast de kolomkop 'Campagne' aan te vinken.
 5. Klik op 'Bewerken' en selecteer vervolgens Weergavesnelheid wijzigen.
 6. Selecteer Standaard om alle gefilterde campagnes te wijzigen in de weergavesnelheid 'Standaard'.
 7. Klik op Toepassen.

Uw gedeelde budgetten overschakelen van versnelde weergave naar standaardweergave

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapspictogram en klik vervolgens onder 'Gedeelde bibliotheek' op Gedeelde budgetten.
 3. Plaats de muisaanwijzer op Versnelde weergave en klik op het potloodpictogram .
 4. Selecteer Standaard en klik op Opslaan.

 

De weergavesnelheid van uw advertentie kan bepalen hoe lang uw budget meegaat.

Als uw budget beperkt is, kies dan voor 'Standaardweergave' of 'Versnelde weergave' om aan te geven met welke weergavesnelheid u uw advertenties gedurende de dag wilt weergeven. In dit artikel worden twee weergavesnelheden voor advertenties besproken en wordt aangegeven wanneer u deze het beste kunt gebruiken.

Advertentieweergave en uw gemiddelde dagbudget

Wanneer u een campagne maakt, stelt u een gemiddeld dagbudget in. Hiermee bepaalt u welk bedrag u gemiddeld per dag aan deze campagne wilt besteden (mogelijk wordt er op bepaalde dagen minder, of soms tot tweemaal het gemiddelde dagbudget in rekening gebracht).

Bij de meeste adverteerders wordt het budget alleen aangesproken op het moment dat een potentiële klant op hun advertentie klikt. Hoe vaker er op uw advertentie wordt geklikt, hoe sneller uw dagbudget opraakt. De weergavesnelheid van advertenties voor uw campagne bepaalt hoe snel uw budget wordt gebruikt.

De ingestelde weergavesnelheid is vooral relevant als uw campagne wordt beperkt door het budget, omdat u op deze manier kunt bepalen hoe snel u uw budget wilt besteden. Als uw campagne niet wordt beperkt door het budget, is de ingestelde weergavesnelheid niet van belang, omdat uw budget hoog genoeg is om uw advertenties gedurende de gehele dag weer te geven.

Standaard of versnelde advertentieweergave kiezen

U heeft de keuze uit twee opties voor de weergavesnelheid van advertenties: Standaard (de standaardinstelling voor alle campagnes, die uw budget optimaliseert door het gelijkmatig gedurende de dag uit te geven) of Versneld (wat voor de meeste adverteerders niet wordt aanbevolen).

Standaardweergave (standaardinstelling)

 • Hoe het werkt: Google optimaliseert uw uitgaven zodat deze beter aansluiten op gerichte voorraadzoekopdrachten van gebruikers (bijv. de gebruiker zoekt naar uw product/service). Uw budget wordt verdeeld over de hele dag om te voorkomen dat uw budget eerder opraakt. Distributie vindt plaats gedurende de uren waarop uw advertenties zijn gepland voor weergave.
 • Waarom gebruiken: Deze weergavesnelheid wordt aanbevolen voor de meeste adverteerders en is handig als u klanten verspreid over de dag wilt bereiken. Als u een klein budget heeft, kunt u met deze methode ook voorkomen dat u het grootste deel van uw budget al in de morgen uitgeeft.
 • Wat u kunt verwachten: Aangezien de advertentieweergave verspreid over de dag plaatsvindt, ziet u uw advertentie niet elke keer wanneer u ernaar zoekt, vooral niet als uw campagne wordt beperkt door het budget.

Tip

Als u uw advertentie in context wilt bekijken, kunt u hiervoor het beste de Advertentievoorbeeld en -diagnosetool gebruiken in plaats van op Google een zoekopdracht uit te voeren.

Versnelde weergave (niet aanbevolen voor de meeste adverteerders)

 • Hoe het werkt: Met versnelde weergave wordt minder geoptimaliseerd in vergelijking met de standaardweergave en wordt uw budget sneller besteed in vergelijking met de standaardweergave. Versnelde weergave wordt voor de meeste adverteerders niet aanbevolen. Als uw campagne dus is beperkt door het budget, kan voor uw campagne het grootste deel van het budget al in de vroege uren van de dag opraken, wat mogelijk niet het moment is wanneer de meeste gebruikers naar uw product of service zoeken. 
 • Waarom gebruiken: Hoewel deze weergavesnelheid voor de meeste adverteerders niet wordt aanbevolen, kunt u deze methode gebruiken als het belangrijk voor u is dat uw advertenties vaker in de vroege ochtend worden weergegeven dan later op de avond, zelfs als dat betekent dat ze niet gelijkmatig over de hele dag worden weergegeven.
 • Wat u kunt verwachten: Als uw campagne wordt beperkt door het budget, wordt uw advertentie niet meer weergegeven nadat u het gemiddelde dagbudget heeft bereikt dat voor die dag is toegewezen. Heeft u het dagbudget al vroeg in de ochtend verbruikt, dan wordt uw advertentie pas de volgende dag weer weergegeven. U ziet uw advertentie dus niet elke keer wanneer u ernaar zoekt, vooral niet 's nachts.

Houd rekening met het volgende

 • Versnelde weergave is niet bedoeld om uw uitgaven te verhogen als u uw budget niet kunt besteden. Als u uw dagbudget niet kunt besteden, kunt u overwegen zoekwoordsuggesties te gebruiken of biedingen te verhogen in plaats van over te stappen op een versnelde weergave van een budget. Wanneer uw campagne niet wordt beperkt door het budget, proberen beide weergavemodi uw advertentie weer te geven voor alle beschikbare getargete voorraad.
 • Versnelde weergave kan leiden tot hogere kosten per klik (CPC) omdat uw advertenties vaker worden weergegeven tijdens de vroege uren van de dag, wat kan resulteren in meer concurrerende prijzen. De optimale distributie van de standaardweergave kan leiden tot lagere CPC's in vergelijking tot versnelde weergave. Als uw account nooit wordt beperkt door het budget, heeft de instelling geen invloed op de prestaties.
 • Versnelde weergave kan ervoor zorgen dat uw advertenties worden weergegeven in een specifieke regio of aan een specifieke demografische groep. Uw advertenties worden bijvoorbeeld eerder getoond aan mensen in tijdzones waar het vroeger is. Als u de Verenigde Staten target, is de kans groter dat uw advertenties aan mensen aan de oostkust worden getoond dan aan mensen aan de westkust, vanwege het tijdsverschil. 
 • Versnelde weergave kan leiden tot een lager aantal klikken als u wordt beperkt door het budget.
 • In het algemeen kan een versnelde advertentieweergave het ROI verlagen als u beperkt wordt door het budget.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen