O zobrazování reklam

Od dubna 2020 již urychlené zobrazování nebude možné použít u žádného typu kampaně Google Ads. Kampaně využívající urychlené zobrazování budou 1. května 2020 automaticky převedeny na standardní zobrazování.

Doporučujeme vám však na standardní zobrazování přepnout manuálně – způsob čerpání rozpočtu upravíte na stránce nastavení kampaně. Pokud nastavíte kampaně nebo sdílené rozpočty na urychlené zobrazování pomocí nástrojů nebo skriptů třetích stran, může dojít k chybě. Další podrobnosti najdete na blogu pro vývojáře Google Ads.

Urychlené zobrazování nevede k lepšímu využití rozpočtů. Kampaně omezené rozpočtem, které urychlené zobrazování používají, pravděpodobně zaznamenají vyšší cenu za tisíc zobrazení (CPM) nebo vyšší cenu za proklik (CPC), a to kvůli větší konkurenci během aukce v prvních hodinách dne. Přepnutí kampaní s omezeným rozpočtem na standardní zobrazování může vést k lepší míře prokliku (CTR) v případě Obsahové sítě nebo k lepším cenám za zhlédnutí (CPV) v případě YouTube. Pokud se vám nedaří dodržet cílovou útratu, vyzkoušejte optimalizace uvedené na stránce Doporučení.

Přečtěte si níže část Urychlené zobrazování, kde je vysvětleno, proč byste toto nastavení raději neměli používat.

Přepnutí kampaní z urychleného zobrazování na standardní

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Na stránce Souhrn klikněte v nabídce stránek vlevo na Nastavení.
 3. Kliknutím na položku Kampaně ve Vyhledávací síti vlevo si zobrazte pouze příslušné kampaně.
 4. Zaškrtnutím políčka vedle záhlaví sloupce „Kampaň“ vyberte všechny kampaně ve Vyhledávací síti.
 5. Klikněte na možnost Upravit a poté vyberte položku Změnit způsob zobrazování.
 6. Zvolte možnost Standardní, čímž změníte u všech vybraných kampaní způsob zobrazování na standardní.
 7. Klikněte na Použít.
Způsob zobrazování reklam může rozhodnout o tom, jak dlouho vám vydrží rozpočet.

Pokud je váš rozpočet omezený, zvolte pro nastavení tempa, kterým se mají reklamy po celý den zobrazovat, „standardní“ nebo „urychlený“ způsob zobrazování. Tento článek tyto dva způsoby zobrazování reklam vysvětluje a radí, kdy je vhodné je používat.

Zobrazování reklam a průměrný denní rozpočet

Při vytváření kampaně nastavujete průměrný denní rozpočet. Ten určuje, jakou částku jste denně v průměru ochotni na kampaň vynaložit (může se stát, že vám bude účtována nižší nebo někdy až dvakrát vyšší částka, než je váš denní rozpočet).

U většiny inzerentů se rozpočet čerpá pokaždé, když potenciální zákazník klikne na jejich reklamu. Čím častěji se na vaši reklamu klikne, tím dříve spotřebujete průměrný denní rozpočet. Způsob zobrazování reklam v kampani určuje, jak rychle se rozpočet vyčerpá.

Způsob zobrazování je důležitý, pokud je kampaň omezena rozpočtem, protože díky němu určíte, jak rychle chcete rozpočet utratit. Pokud kampaň rozpočtem omezena není, nebude pro vás mít způsob zobrazování reklam význam. Rozpočet je dostatečně vysoký, aby umožňoval zobrazování reklam po celý den.

Výběr mezi standardním a urychleným zobrazováním reklam

Máte na výběr ze dvou způsobů zobrazování reklam: standardního (ten je u všech kampaní výchozí a optimalizuje rozpočet tak, aby byly přidělené prostředky vynakládány v průběhu dne) a urychleného (který většině inzerentů nedoporučujeme).

Standardní zobrazování (výchozí nastavení)

 • Jak to funguje: Google optimalizuje vaše výdaje tak, aby lépe zohlednily vyhledávací dotazy uživatelů na cílený inventář (např. vyhledávacích dotazů uživatele na váš produkt nebo službu). Rozpočet se rozdělí do celého dne, čímž se předejde jeho předčasnému vyčerpání. Prostředky se rozloží na dobu, kdy je naplánováno zobrazování reklam.
 • Výhody použití: Tento způsob doporučujeme většině inzerentů. Je vhodný, pokud se zákazníky snažíte oslovovat rovnoměrně po celý den. Máte-li nízký rozpočet, můžete díky této metodě také zamezit využití většiny rozpočtu ihned po ránu.
 • Co očekávat: Protože se reklamy zobrazují po celý den, nemusíte je najít pokaždé, když je budete vyhledávat (zejména při omezení kampaně rozpočtem).

Tip

Chcete-li svou reklamu zobrazit v kontextu, je namísto vyhledávání na Googlu lepší použít nástroj pro náhled a diagnostiku reklam.

Urychlené zobrazování (pro většinu inzerentů nedoporučujeme)

 • Jak to funguje: Urychlené zobrazování je v porovnání se standardním zobrazováním optimalizováno méně a rozpočet utratí rychleji. Většině inzerentů urychlené zobrazování nedoporučujeme. Pokud je kampaň omezena rozpočtem, může dojít k vyčerpání většiny rozpočtu hned v prvních hodinách dne. Prostředky pak mohou chybět v době, kdy většina uživatelů váš produkt či službu vyhledává.
 • Výhody použití: Přestože tuto metodu většině inzerentů nedoporučujeme, můžete ji využít v případě, že chcete reklamy zobrazovat spíše zrána než navečer (i za cenu toho, že se po zbytek dne vůbec nezobrazí).
 • Co očekávat: Je-li kampaň omezena rozpočtem, přestanou se reklamy zobrazovat, jakmile spotřebujete průměrný denní rozpočet na daný den. Pokud dosáhnete rozpočtového omezení brzy ráno, spustí se reklama znovu až ráno druhý den, takže ji nemusíte spatřit pokaždé, když ji hledáte (zejména v noci).

Důležité upozornění

 • Urychlené zobrazování není určeno ke zvyšování výdajů v situaci, kdy nemůžete vyčerpat svůj rozpočet. Pokud se vám nedaří průměrný denní rozpočet vyčerpat, místo přechodu na urychlené zobrazování zvažte raději použití rozšíření klíčových slov nebo zvýšení nabídek. Pokud vaše kampaň rozpočtem omezena není, bude se v obou režimech reklama zobrazovat na veškerém cíleném inventáři, který je k dispozici.
 • Urychlené zobrazování může vést k vyšší CPM a vyšší míře prokliku (CTR) u obsahových kampaní a k vyšší CPV u kampaní YouTube. Důvodem je, že se reklamy objevují častěji v dřívějších hodinách dne. Výsledkem pak mohou být konkurenceschopnější ceny. Naopak optimální časové rozložení reklam při standardním zobrazování může oproti urychlenému zobrazování vést k nižším CPC. Pokud v účtu nikdy omezení rozpočtem nenastavujete, nebudou mít tyto varianty na výkon žádný vliv.
 • S urychleným zobrazováním se mohou reklamy objevovat v určité oblasti nebo konkrétní demografické skupině. Zvýší se tím například pravděpodobnost, že se budou zobrazovat lidem v časových pásmech, kde den začíná dříve. Pokud cílíte na USA, uvidí reklamy kvůli časovému rozdílu spíše uživatelé na východním pobřeží než na západním.
 • Urychlené zobrazování již není k dispozici v celé řadě typů kampaní, včetně kampaní ve vyhledávání a v Nákupech Google.
 • Obecně lze očekávat, že v případě omezení rozpočtem povede urychlené zobrazování ke snížení návratnosti investic.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory