O zobrazování reklam

V kampaních ve Vyhledávací síti, v kampaních v Nákupech Google a ve sdílených rozpočtech již nelze použít urychlené zobrazování reklam.
Způsob zobrazování reklam může rozhodnout o tom, jak dlouho vám vydrží rozpočet.

Pokud je váš rozpočet omezený, zvolte pro nastavení tempa, kterým se mají reklamy po celý den zobrazovat, „standardní“ nebo „urychlený“ způsob zobrazování. Tento článek tyto dva způsoby zobrazování reklam vysvětluje a radí, kdy je vhodné je používat.

Zobrazování reklam a průměrný denní rozpočet

Při vytváření kampaně nastavujete průměrný denní rozpočet. Ten určuje, jakou částku jste denně v průměru ochotni na kampaň vynaložit (může se stát, že vám bude účtována nižší nebo někdy až dvakrát vyšší částka, než je váš denní rozpočet).

U většiny inzerentů se rozpočet čerpá pokaždé, když potenciální zákazník klikne na jejich reklamu. Čím častěji se na vaši reklamu klikne, tím dříve spotřebujete průměrný denní rozpočet. Způsob zobrazování reklam v kampani určuje, jak rychle se rozpočet vyčerpá.

Způsob zobrazování je důležitý, pokud je kampaň omezena rozpočtem, protože díky němu určíte, jak rychle chcete rozpočet utratit. Pokud kampaň rozpočtem omezena není, nebude pro vás mít způsob zobrazování reklam význam. Rozpočet je dostatečně vysoký, aby umožňoval zobrazování reklam po celý den.

Výběr mezi standardním a urychleným zobrazováním reklam

Máte na výběr ze dvou způsobů zobrazování reklam: standardního (ten je u všech kampaní výchozí a optimalizuje rozpočet tak, aby byly přidělené prostředky vynakládány v průběhu dne) a urychleného (který většině inzerentů nedoporučujeme).

Standardní zobrazování (výchozí nastavení)

 • Jak to funguje: Google optimalizuje vaše výdaje tak, aby lépe zohlednily vyhledávací dotazy uživatelů na cílený inventář (např. vyhledávacích dotazů uživatele na váš produkt nebo službu). Rozpočet se rozdělí do celého dne, čímž se předejde jeho předčasnému vyčerpání. Prostředky se rozloží na dobu, kdy je naplánováno zobrazování reklam.
 • Výhody použití: Tento způsob doporučujeme většině inzerentů. Je vhodný, pokud se zákazníky snažíte oslovovat rovnoměrně po celý den. Máte-li nízký rozpočet, můžete díky této metodě také zamezit využití většiny rozpočtu ihned po ránu.
 • Co očekávat: Protože se reklamy zobrazují po celý den, nemusíte je najít pokaždé, když je budete vyhledávat (zejména při omezení kampaně rozpočtem).

Tip

Chcete-li svou reklamu zobrazit v kontextu, je namísto vyhledávání na Googlu lepší použít nástroj pro náhled a diagnostiku reklam.

Urychlené zobrazování (pro většinu inzerentů nedoporučujeme)

 • Jak to funguje: Urychlené zobrazování je v porovnání se standardním zobrazováním optimalizováno méně a rozpočet utratí rychleji. Většině inzerentů urychlené zobrazování nedoporučujeme. Pokud je kampaň omezena rozpočtem, mohla by většinu peněz využít rychleji, zpravidla už na začátku dne. Nebyla by tak zohledněna doba, kdy většina uživatelů váš produkt nebo službu hledá. 
 • Výhody použití: Ačkoli tuto metodu většině inzerentů nedoporučujeme, můžete ji využít, když chcete reklamy zobrazovat více po ránu než navečer (i za cenu toho, že se nemusí zobrazovat po celý den).
 • Co očekávat: Je-li kampaň omezena rozpočtem, přestanou se reklamy zobrazovat, jakmile spotřebujete průměrný denní rozpočet na daný den. Pokud dosáhnete rozpočtového omezení brzy ráno, spustí se reklama znovu až ráno druhý den, takže ji nemusíte spatřit pokaždé, když ji hledáte (zejména v noci).

Důležité upozornění

 • Urychlené zobrazování není určeno ke zvyšování výdajů, když vám nejde vyčerpat rozpočet. Jestliže se vám nedaří denní rozpočet vyčerpat, spíše než urychlené zobrazování zkuste přidat nová klíčová slova nebo zvyšte nabídky. Pokud kampaň není omezená rozpočtem, budou oba režimy zobrazování zobrazovat reklamu na veškerý dostupný cílený inventář.
 • Urychlené zobrazování může vést k vyšší ceně za proklik (CPC), protože se reklamy objevují častěji v dřívějších hodinách dne, což může mít za následek konkurenčnější ceny. Optimální časové rozložení reklam díky standardnímu zobrazování může v porovnání s urychleným zajistit nižší CPC. Pokud v účtu nikdy omezení rozpočtem nenastavujete, nebudou mít tyto varianty na výkon žádný vliv.
 • S urychleným zobrazováním se mohou reklamy objevovat v určité oblasti nebo konkrétní demografické skupině. Zvýší se tím například pravděpodobnost, že se budou zobrazovat lidem v časových pásmech, kde den začíná dříve. Pokud cílíte na USA, ukáží se reklamy kvůli časovému rozdílu zřejmě spíše uživatelům na východním pobřeží než na západním. 
 • Budete-li omezeni rozpočtem, může urychlené zobrazování vést k nižšímu počtu kliknutí.
 • Urychlené zobrazování již není k dispozici v celé řadě typů kampaní, včetně kampaní ve vyhledávání a v Nákupech Google.
 • Obecně lze očekávat, že máte-li omezení rozpočtem, může urychlené zobrazování snížit návratnost investic.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory