Giới thiệu về tính năng lập lịch quảng cáo

Bạn có thể muốn quảng cáo của mình xuất hiện bất cứ khi nào khách hàng tìm kiếm trực tuyến. Hoặc có lẽ bạn chỉ muốn hiển thị quảng cáo của mình vào các ngày nhất định hoặc trong giờ làm việc khi bạn có mặt để xử lý truy vấn của khách hàng.

Cách thức hoạt động

Bạn có thể sử dụng lịch quảng cáo để:

  • Chỉ định các giờ hoặc ngày cụ thể trong tuần bạn muốn quảng cáo của mình hiển thị.
  • Đặt điều chỉnh giá thầu để tăng hoặc giảm giá thầu vào các ngày và giờ cụ thể.

Theo mặc định, các chiến dịch Google Ads của bạn được đặt thành "Cả ngày". Điều này có nghĩa là quảng cáo của bạn đủ điều kiện xuất hiện trong suốt mỗi ngày theo lịch. Xin lưu ý rằng nếu không có ai tìm kiếm các từ khóa của bạn trong thời gian hoặc ngày được lập lịch, quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị. 

Ví dụ

Giả sử bạn điều hành doanh nghiệp du lịch bằng xe trượt tuyết do chó kéo ở Alaska. Bằng cách xem hiệu suất "Ngày và giờ" trên trang Lịch quảng cáo, bạn nhận thấy rằng quảng cáo của bạn có được kết quả tốt nhất từ 8 đến 11 giờ sáng các ngày Thứ Ba, khi chương trình Những nơi cực lạnh được phát trên truyền hình. Bạn quyết định điều chỉnh lịch quảng cáo để quảng cáo chỉ xuất hiện vào thời gian đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố