เกี่ยวกับการตั้งเวลาโฆษณา

คุณอาจต้องการให้โฆษณาแสดงทุกครั้งที่ลูกค้าทำการค้นหาออนไลน์ หรืออาจแสดงเพียงบางวัน หรือในช่วงเวลาทำการเมื่อคุณพร้อมตอบคำถามของลูกค้าเท่านั้น

ทั้งแคมเปญ Smart Shopping และ App Campaign ใช้การตั้งเวลาโฆษณาไม่ได้

ลักษณะการทำงาน

คุณสามารถใช้ช่วงเวลาที่โฆษณาทำงานเพื่อทำดังนี้

  • ระบุชั่วโมงหรือวันในสัปดาห์อย่างเฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการให้โฆษณาแสดง
  • ตั้งค่าการปรับราคาเสนอเพื่อเพิ่มหรือลดราคาเสนอสำหรับวันและเวลาที่ต้องการ

โดยค่าเริ่มต้น แคมเปญ Google Ads ได้รับการตั้งค่าให้แสดงโฆษณา "ตลอดทั้งวัน" ซึ่งหมายความว่าโฆษณาของคุณจะมีสิทธิ์ปรากฏทุกวันและตลอดทั้งวัน โปรดทราบว่าหากไม่มีผู้ค้นหาคำหลักของคุณในวันหรือเวลาที่กำหนดไว้ โฆษณาก็จะไม่แสดงขึ้น 

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณมีธุรกิจนำเที่ยวด้วยเลื่อนสุนัขในอะแลสกา เมื่อดูประสิทธิภาพตาม "วันและชั่วโมง" ในหน้าช่วงเวลาที่โฆษณาทำงาน คุณสังเกตเห็นว่าโฆษณาให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดระหว่างเวลา 8.00-11.00 น. ในวันอังคาร ซึ่งเป็นเวลาที่รายการหนาวสุดขั้วออกอากาศทางโทรทัศน์ คุณจึงตัดสินใจที่จะปรับช่วงเวลาที่โฆษณาทำงาน เพื่อให้โฆษณาแสดงในช่วงเวลาดังกล่าวสำหรับวันอังคาร

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก