Časový rozvrh reklam

Reklamy můžete zákazníkům zobrazovat pokaždé, když vyhledávají online, nebo naopak jen v některé dny či během pracovní doby, kdy je můžete obsloužit.

Časový rozvrh reklam není kompatibilní s chytrými kampaněmi v Nákupech.

Jak to funguje

Časový rozvrh reklam umožňuje:

  • zobrazovat reklamy v určené hodiny nebo dny v týdnu,
  • nastavit úpravy nabídek tak, aby se částky v určité hodiny a dny zvyšovaly či snižovaly.

Ve výchozím nastavení kampaně Google Ads zobrazují reklamy po celý den. Znamená to, že se reklamy mohou objevovat v průběhu celého kalendářního dne. Uživatelům se ale objevovat nebudou, pokud v daný čas nebo den nikdo nevyhledává vaše klíčová slova. 

Příklad

Řekněme, že vaše firma organizuje jednodenní výlety na nákupy do Vídně. Když si na stránce Časový rozvrh reklam zobrazíte výkon podle hodin a dnů v týdnu, zjistíte, že vaše reklamy mají nejlepší výsledky v úterý od 8 do 11 hodin, kdy v televizi běží pořad Evropské metropole módy. Rozhodnete se tedy upravit časový rozvrh reklam tak, aby se v úterý reklamy zobrazovaly pouze v uvedeném čase.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory