Zlepšenie konverzného pomeru

Ak prostredníctvom reklám získavate značnú návštevnosť, no príliš málo ľudí skutočne nakupuje alebo sa registruje (tieto akcie nazývame konverzie), môžete podniknúť niekoľko krokov na zlepšenie tejto situácie. Pomocou bezplatného nástroja na sledovanie konverzií v službe Google Ads môžete zistiť, koľko ľudí po prechode na váš web v skutočnosti nakupuje alebo sa registruje. Následne môžete urobiť niekoľko vecí na zlepšenie konverzného pomeru, napríklad pridať konkrétnejšie kľúčové slová a vylučujúce kľúčové slová, čomu sa budeme venovať v tomto článku

Sledovanie úspešnosti pomocou funkcie sledovania konverzií

Skôr než začnete s veľkými zmenami vo svojom účte, je užitočné zistiť, koľko obchodov vám v súčasnosti prinášajú vaše reklamy. Služba Google Ads informuje o počte zobrazení a kliknutí, ktoré získavate vďaka reklamám. Nebolo by však skvelé, ak by sa v službe Google Ads zobrazoval aj počet získaných konverzií? Nuž, služba Google Ads to dokáže – vďaka funkcii sledovania konverzií.

Keď si nastavíte funkciu sledovania konverzií, budete môcť zistiť, nakoľko účinné sú vaše kampane po tom, čo ste v nich vykonali úpravy. Ak napríklad v kampani vykonáte určitú zmenu a všimnete si, že konverzný pomer stúpa, je to znamenie toho, že daná zmena vedie k lepšej výkonnosti kampane.

Vyššie miery konverzie vďaka konkrétnym kľúčovým slovám

Keď už viete sledovať konverzie, môžete sa zamerať na zlepšenie konverzného pomeru. Konkrétne kľúčové slová majú zvyčajne vyšší konverzný pomer než všeobecné kľúčové slová. Zamyslite sa napríklad nad kľúčovými slovami uvedenými nižšie. Čo podľa vás vedie k vyššiemu konverznému pomeru?

  1. Acme
  2. Tlačiarne Acme
  3. Acme 710c

Vo všeobecnosti platí, že konkrétnejšie kľúčové slová ako Acme 710c zvyčajne vedú k lepšiemu konverznému pomeru než všeobecné kľúčové slová ako Acme. Dôvodom je skutočnosť, že používatelia hľadajúci konkrétne modely alebo čísla produktov už zvyčajne získali informácie o danom produkte a chcú si ho kúpiť.

Nezabudnite, že použitie konkrétnejších kľúčových slov môže viesť k menšiemu počtu zobrazení. Ak sú kľúčové slová príliš konkrétne, tieto výrazy bude možno vyhľadávať menej ľudí. Kľúčom je nájsť správnu rovnováhu medzi dostatočne všeobecnými výrazmi, ktoré by zodpovedali tomu, čo ľudia vyhľadávajú, a dostatočne konkrétnymi výrazmi, ktoré by viedli ku konverziám.

Úprava návštevnosti pomocou vylučujúcich kľúčových sl

Ďalším spôsobom, pomocou ktorého sa môžete pokúsiť zvýšiť konverzný pomer, je použitie vylučujúcich kľúčových slov. Pri použití vylučujúcich kľúčových slov sa vaša reklama nezobrazí, keď používatelia vyhľadajú tieto konkrétne kľúčové slová. Táto možnosť je užitočná vtedy, keď chcete obmedziť reklamu, aby sa nezobrazovala ľuďom, ktorí iba prehliadajú web a nechcú zatiaľ nič kupovať.

Niektorí inzerenti napríklad používajú vylučujúce kľúčové slovo „bezplatné“. Ak váš web neponúka bezplatné produkty alebo produkty na skúšku, možno bude užitočné pridať toto vylučujúce kľúčové slovo, aby ste prilákali menej používateľov, ktorí hľadajú iba bezplatné produkty. U používateľov vyhľadávajúcich bezplatné produkty je nižšia pravdepodobnosť vykonania nákupu.

Oslovovanie vhodných zákazníkov na základe prehľadu hľadaných výrazov

Služba Google Ads informuje o výkonnosti jednotlivých kľúčových slov, no môžete v nej zistiť aj presné výrazy, ktoré vyhľadali zákazníci, keď sa zobrazila vaša reklama. Tento zoznam výrazov nájdete v prehľade hľadaných výrazov.

Po preskúmaní tohto prehľadu sa môžete rozhodnúť, že určité kľúčové slová pridáte na zoznam kľúčových slov alebo ich z neho vylúčite. Tento postup vám pomôže zacieliť na vhodných zákazníkov tým, že buď rozšírite alebo upravíte okruh používateľov, ktorým sa môže zobraziť vaša reklama.

Príklad

Povedzme, že na svojom webe predávate videohry. Po preskúmaní prehľadu hľadaných výrazov zistíte, že vaša reklama sa zobrazovala, keď používatelia vyhľadali výraz „časopis o videohrách“. Používatelia hľadajúci časopis pravdepodobne momentálne nechcú kupovať videohry. V tomto prípade teda možno zvážite pridanie slova „časopis“ medzi vylučujúce kľúčové slová, aby sa vaša reklama nezobrazovala pri takýchto vyhľadávaniach.

Okrem toho zistíte, že vaša reklama sa zobrazovala aj ľuďom hľadajúcim výraz „postavičky z videohier“. Tie zhodou okolností predávate tiež. V tomto prípade bude možno užitočné zvážiť, či výraz „postavičky z videohier“ nepridáte ako konkrétne kľúčové slovo, aby vaša reklama získala lepšiu šancu na zobrazenie pri takomto vyhľadávaní.

Zahrnutie cien do reklamy s cieľom prilákať potenciálnych zákazníkov

Ďalší spôsob, akým môžete získať relevantnejšiu návštevnosť, je zahrnutie cien do reklamného textu. Ak sa zákazníkovi zobrazí cena produktu a napriek tomu klikne na vašu reklamu, viete, že má záujem o potenciálnu kúpu daného produktu za uvedenú cenu. Ak sa mu cena nepáči, na reklamu neklikne, vďaka čomu ušetríte náklady na dané kliknutie.

V rámci experimentu môžete zvážiť pridanie cien do reklamného textu s cieľom zistiť, či to prispeje k zlepšeniu konverzného pomeru vašich reklám. Tento postup môže byť obzvlášť užitočný vtedy, keď máte nižšie ceny ako vaši konkurenti.

Ak chcete skúsiť, či táto metóda funguje, môžete spustiť experiment vytvorením novej reklamy a nastavením striedania reklám. Vďaka striedaniu reklám môžete porovnať miery prekliknutia a miery konverzie reklamy, ktorá cenu obsahuje, a tej, v ktorej sa cena neuvádza.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
8221883615122162200
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067