Oprava chýbajúcich údajov a nezrovnalostí

Priemerná pozícia (Priem. poz.) sa prestala používať v septembri 2019. Percentuálne hodnoty zobrazení navrchu a zobrazení celkom navrchu poskytujú jasnejší prehľad o tom, kde na stránkach vyhľadávania sa vaše reklamy zobrazujú. Na optimalizáciu pozície svojich reklám môžete použiť tieto nové metriky. Ďalšie informácie

Možno ste si už niekedy všimli, že vo vašom stiahnutom prehľade chýbajú určité detaily alebo údaje sa nezhodujú s tým, čo vidíte v službe Google Analytics alebo v prehľadoch tretej strany. Ak chcete zistiť príčinu, kliknite na odkaz v tomto článku, ktorý najlepšie vystihuje váš problém.

Chýbajúce údaje

V prehľade chýbajú údaje

V niektorých prípadoch môžu byť v prehľade stiahnutom z editora prehľadov vynechané údaje z tabuliek s informáciami o výkonnosti vášho účtu. Ak napríklad nemáte v určitom riadku žiadne kliknutia ani zobrazenia, editor prehľadov nezobrazí dané údaje v stiahnutom prehľade.

Riadky, ktoré majú nulovú hodnotu, môžete zároveň v rámci editora prehľadov odfiltrovať.

V prehľade chýbajú celkové hodnoty

Ak v súvislosti s údajmi použijete určité segmenty a potom si stiahnete prehľad, namiesto celkových hodnôt v riadkoch súhrnu sa môže zobraziť symbol „--“. Daný údaj nie je k dispozícii, pretože celková hodnota by bola nepresná.

Napríklad typ kliknutia sa môže vzťahovať na viaceré aspekty toho istého zobrazenia (napr. zobrazenie typu click-to-call sa môže v rámci jednej reklamy zobraziť spolu so zobrazením v nadpise). Ak v súvislosti s údajmi použili segment Typ kliknutia, namiesto celkových hodnôt súhrnu sa bude v stiahnutom prehľade zobrazovať symbol „--“. Celková hodnota by v tomto prípade bola nepresná, pretože niektoré zobrazenia by sa započítali dvakrát.

V prehľade chýbajú stĺpce

Ak sa pri sťahovaní tabuľky na stránke Kampane pokúsite zahrnúť určité segmenty, niekedy sa môže stať, že niektoré stĺpce vašej tabuľky budú z prehľadu vylúčené, pretože nie všetky štatistické údaje v stĺpcoch sú dostupné pre všetky segmenty.

Povedzme napríklad, že do prehľadu kampane chcete zahrnúť segmenty sledovania konverzií. Vzhľadom na to, že s jedným kliknutím môžu byť spojené viaceré konverzné akcie, nie je možné do toho istého prehľadu zahrnúť štatistiky konverzií aj základné metriky výkonnosti (ako sú kliknutia a zobrazenia). Zvážte možnosť pridať do tabuľky stĺpce obsahujúce metriky konverzií, napríklad Konv. pomer, Celková hodnota konv. a Cena / konv. namiesto metrík konvertovaných kliknutí. Ak máte v tabuľke stĺpce základných metrík výkonnosti, do prehľadu sa nezahrnú.

V prehľade chýbajú určité kľúčové slová.

V danom prehľade sa zobrazia iba kľúčové slová, ktoré počas obdobia prehľadu získali aspoň jedno zobrazenie. Ak napríklad prehľad obsahuje údaje za ostatných sedem dní a kľúčové slovo „kvetináč“ nezískalo za týchto sedem dní ani jedno zobrazenie, slovo „kvetináč“ sa v prehľade nezobrazí.

Ak sa určité kľúčové slovo nezobrazuje, pred stiahnutím prehľadu skúste rozšíriť rozsah dátumov.

Niektoré príliš konkrétne kľúčové slová nemusia dosiahnuť ani jedno zobrazenie. Kľúčové slová, ktoré počas 90 dní nezískajú ani jedno zobrazenie, sa napokon deaktivujú.

Nezrovnalosti v údajoch

Medzi štatistikami v účte Google Ads a štatistikami v denníkoch webového servera alebo v sledovacom softvéri tretej strany si môžete všimnúť jeden z dvoch typov nezrovnalostí:

 • Prvý typ sa vyskytuje v prípade, že webové denníky alebo softvér sledovania tretej strany zobrazujú menej kliknutí na vaše reklamy než štatistiky služby Google Ads.
 • Druhý typ sa vyskytuje v prípade, že v prehľadoch firiem tretej strany zabezpečujúcich kontrolu kliknutí sa zobrazuje viac neplatných kliknutí, ako zaznamenal tím pre kvalitu návštevnosti reklám služby Google Ads.

Ďalšie informácie

Rozdiely medzi službami Google Analytics a Google Ads

V niektorých prípadoch sa môžu údaje služby Google Ads odlišovať od importovaných údajov služby Google Analytics. Toto sú niektoré z najčastejších príčin:

 • Google Ads sleduje kliknutia, zatiaľ čo Google Analytics návštevy. Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa tieto metriky môžu líšiť:
  • Návštevník môže kliknúť na vašu reklamu viackrát. Ak jedna osoba klikne na jednu reklamu niekoľkokrát v rámci jednej relácie, Google Ads zaznamená viacero kliknutí, zatiaľ čo Analytics rozpoznáva jednotlivé zobrazenia stránok ako jednu návštevu.
  • Osoba môže kliknúť na reklamu, a potom sa neskôr v rámci inej relácie vrátiť priamo na web prostredníctvom záložky alebo uloženého odkazu. Tento prípad sa v službe Google Ads zaregistruje ako jedno kliknutie, ale v službe Analytics sa zaregistruje ako viacero návštev.
  • Návštevník môže kliknúť na vašu reklamu, no potom zmení názor a zabráni úplnému načítaniu stránky tak, že prejde na inú stránku alebo v prehliadači klikne na tlačidlo zastavenia alebo na tlačidlo Späť. Analytics v takomto prípade nezaznamená návštevu, no v službe Google Ads sa napriek tomu započíta kliknutie.
 • Google Ads z vašich prehľadov automaticky odfiltruje neplatné kliknutia s cieľom zaistiť presnejšiu fakturáciu. Analytics však vykazuje tieto kliknutia ako návštevy vášho webu, aby sa zobrazili úplné údaje o návštevnosti.
 • Pri porovnávaní rozsiahlych rozsahov dátumov sa môžu vyskytnúť obdobia, počas ktorých účty neboli prepojené.
Počet kliknutí prevyšuje počet zobrazení / CTR je vyššia ako 100 %

Hoci v skutočnosti nie je možné získať viac kliknutí ako zobrazení, niekedy sa v prehľadoch účtu môže takáto situácia vyskytnúť. Prípadne môžete zaznamenať mieru prekliknutí (CTR) vyššiu ako 100 %.

Prečo k tomu dochádza? Po prvé, prehľady, ktoré vidíte vo svojom účte, sa nezobrazujú v reálnom čase. Počet kliknutí sa aktualizuje približne každú hodinu, zatiaľ čo počet zobrazení sa aktualizuje raz za niekoľko hodín. Preto je možné, že až kým nedôjde k úplnej aktualizácii prehľadov, počet kliknutí v prehľadoch bude prevyšovať počet zobrazení. Úplná aktualizácia väčšinou prebieha na konci dňa (o 23.59 hod. v časovom pásme, ktoré ste vybrali pre svoj účet).

Ak chcete, aby boli vaše prehľady čo najpresnejšie, prehľady za určitý deň navrhujeme zobraziť až v nasledujúci deň, keď servery dokončia vykazovanie počtu kliknutí a zobrazení.

Ďalej vzhľadom na to, že prehliadače ukladajú výsledky vyhľadávania a reklamy na stránkach s výsledkami vyhľadávania do vyrovnávacej pamäte, naša technológia zaznamenáva iba jedno zobrazenie reklamy na vyhľadávanie. Vaše prehľady však vykážu viac kliknutí, ak návštevník klikne na reklamu viac ako raz v rámci relácie prehliadača uloženej vo vyrovnávacej pamäti.

Vo vašich webových denníkoch sa možno zobrazuje určitý počet viacnásobných kliknutí. Tieto kliknutia predstavujú legitímnych návštevníkov, ktorí sa k vašej reklame dostali očakávanými spôsobmi. Návštevník môže na reklamu legitímne kliknúť aj viackrát Používateľ môže napríklad pri nakupovaní porovnávať rôzne výrobky alebo sa môže vrátiť na váš web, aby tam získal ďalšie informácie. Niektorí poskytovatelia internetových služieb navyše priraďujú jednu adresu IP viacerým osobám. V tomto prípade viacnásobné kliknutia vykonané z rovnakej adresy IP neznamenajú, že niekto klikol na vašu reklamu viackrát.

Jedineční používatelia, kliknutia a konverzie zobrazené ako desatinné čísla v zobrazení Dosah a frekvencia

Vzhľadom na to, že odhad frekvencie sa určuje na základe údajov vzorovej skupiny, odhad počtu jedinečných používateľov a ich následných kliknutí nie je vždy celé číslo.

Údaje ovplyvnené letným časom

Časové pásmo má vplyv na čas zobrazený v prehľadoch a môže ovplyvniť aj ďalšie nastavenia, napríklad na zacielenie. Štatistiky služby Google Ads budú vždy odrážať miestny čas v časovom pásme, ktoré ste vybrali pre svoj účet.

V mnohých krajinách sa každoročne upravuje oficiálny čas, aby sa počas letných mesiacov využilo denné svetlo. Táto zmena sa často označuje ako letný čas. Ak sa táto úprava týka aj časového pásma, ktoré ste nastavili pre svoj účet, automaticky sa tomu prispôsobia aj plány a štatistiky vo vašom účte Google Ads. Nastavenie účtu sa prispôsobí aj pri opätovnom prechode na zimný čas na konci leta.

Ak chcete, môžete svoj účet nastaviť tak, aby po celý rok používal greenwichský čas (GMT) a neprechádzal na letný čas. Túto voľbu však musíte uskutočniť počas registrácie účtu.

Zobrazenie časového pásma:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu kľúča a v sekcii Nastavenie na Predvoľby
 3. V sekcii Časové pásmo bude uvedené vaše časové pásmo. 

Ak chcete naozaj aktualizovať svoje časové pásmo, kontaktujte nás a požiadajte o zmenu.

Časové pásmo môžeme obnoviť len raz. Nové časové pásmo preto vyberte uvážene. Žiadosť o zmenu časového pásma musí iniciovať správca a môžeme ho posunúť len na východ – napríklad z GMT (greenwichský čas) na IST (indický štandardný čas). Ak sme už raz na vašu žiadosť časové pásmo obnovili, nebudeme ho môcť znova zmeniť. 
Oneskorenia v OSG

Schválené reklamy v nových kampaniach v OSG sa začínajú zobrazovať o 12 hodín. Dĺžka oneskorenia zmien v OSG je rôzna. Zmeny v OSG sa vo všeobecnosti prejavia neskôr než zmeny kampaní vo vyhľadávaní.

Pripomenutie

Údaje o výkonnosti nie sú k dispozícii okamžite a niektoré prehľady sa aktualizujú iba raz denne. Prečítajte si viac o určení aktuálnosti údajov.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory