Slik løser du problemer knyttet til manglende data og avvik

Gjennomsnittlig plassering (gj.sn. plass.) blir fjernet i september 2019. Prosentverdiene i toppvisningsandel og absolutt toppvisningsandel gir et bedre bilde av hvor på søkesidene annonsene dine vises. Ved hjelp av disse nye beregningene kan du optimalisere annonseplasseringen. Finn ut mer.

Noen ganger kan du oppdage at det mangler informasjon i en rapport du har lastet ned, eller at dataene ikke samsvarer med det du ser i Google Analytics-rapporter eller rapporter fra en tredjepart. Du kan finne ut hva som har skjedd ved å klikke på den linken i denne artikkelen der problemet beskrives på best mulig måte.

Manglende data

Totalsummene mangler i rapporten

Hvis du bruker bestemte segmenter på dataene dine, og deretter laster ned rapporten, kan det hende at du ser «--» i stedet for sammendrag av totalsummene for rader. Dataene er utilgjengelige fordi en totalsum hadde gitt unøyaktig informasjon.

«Klikktype» kan for eksempel brukes på flere aspekter ved samme visning (en klikk for å ringe-visning kan f.eks. vises ved siden av en overskriftsvisning i samme annonse). Hvis du har brukt Klikktype-segmentet på dataene dine, ser du «–» i stedet for sammendrag av totalsummer i den nedlastede rapporten. I slike tilfeller er totalsummen unøyaktig, ettersom den teller enkelte av visningene to ganger.

Kolonner mangler i rapporten

Hvis du av og til prøver å ta med bestemte segmenter når du laster ned en tabell på Kampanjer-fanen, kan det hende at enkelte kolonner i tabellen blir utelukket fra rapporten. Dette skyldes at ikke all kolonnestatistikk er tilgjengelig for alle segmenter.

Tenk deg at du vil ta med segmenter for konverteringssporing i kampanjerapporten din. Ettersom flere konverteringshandlinger kan være knyttet til samme klikk, er det ikke mulig å ta med både konverteringsstatistikk og grunnleggende resultatberegninger (f.eks. klikk, visninger og gjennomsnittlig annonseplassering) i samme rapport. Du bør vurdere å legge til kolonner som inneholder konverteringsberegninger, for eksempel «Konv.frekv.», «Total konv.verdi» og «Kostn./konv.», i tabellen din i stedet for beregninger for klikk med konverteringer. Hvis tabellen inneholder kolonner for grunnleggende resultatberegninger, kommer disse ikke med i rapporten din.

Bestemte søkeord mangler i rapporten

Bare søkeord som har mottatt minst én visning i rapporteringsperioden, vises i en gitt rapport. Hvis rapporten for eksempel dekker de siste sju dagene og søkeordet «blomsterpotte» ikke har mottatt noen visninger i løpet av disse sju dagene, blir ikke «blomsterpotte» vist i rapporten.

Hvis du ikke ser et bestemt søkeord, kan du prøve å utvide datoperioden før du laster ned rapporten.

Enkelte svært detaljerte søkeord får gjerne ingen visninger. Søkeord som ikke får visninger i løpet av en periode på 90 dager, deaktiveres etter en stund.

Dataavvik

Det kan hende at du oppdager en av to typer avvik mellom statistikken i Google Ads-kontoen din og statistikken i nettjenerloggene eller tredjepartsprogramvaren for sporing:

 • Den første typen avvik forekommer når det vises færre klikk for annonsene i nettloggene eller tredjepartsprogramvaren for sporing enn det gjør i Google Ads-statistikken.
 • Den andre typen avvik forekommer når et tredjepartsfirma som driver med klikkgranskning, rapporterer om flere ugyldige klikk enn det som registreres av Google Ads-teamet for annonsetrafikkvalitet.

Finn ut mer

Forskjellene mellom Google Analytics og Google Ads

I enkelte tilfeller er det forskjeller mellom Google Ads-dataene og de importere Google Analytics-dataene dine. Her er noen av de vanligste årsakene:

 • Google Ads sporer klikk, mens Google Analytics sporer besøk. Det er flere mulige årsaker til at disse beregningene kan være ulike:
  • En besøkende kan ha klikket flere ganger på annonsen. Når én person klikker på én annonse flere ganger i løpet av samme økt, registrerer Google Ads flere klikk, mens Analytics teller de atskilte sidevisningene som ett besøk.
  • En besøkende kan ha klikket på en annonse og deretter, i en senere økt, gått direkte til nettstedet gjennom et bokmerke eller en lagret kobling. Et slikt tilfelle telles som ett klikk i Google Ads, men som flere besøk i Analytics.
  • En besøkende kan klikke på annonsen din, men deretter ombestemme seg og forhindre at siden lastes helt inn ved å klikke på en annen side eller stopp- eller tilbakeknappen i nettleseren. Et slikt tilfelle registreres ikke som et besøk av Analytics, men Google Ads teller fortsatt dette som et klikk.
 • For at faktureringen skal være mest mulig nøyaktig, filtrerer Google Ads automatisk ut ugyldige klikk fra rapportene. Analytics rapporterer imidlertid fortsatt disse klikkene som besøk til nettstedet, slik at samtlige trafikkdata vises.
 • Sammenligning av lange datoperioder kan omfatte perioder der kontoene dine ikke var tilknyttet hverandre.
Flere klikk enn visninger / klikkfrekvensen er høyere enn 100 %

Selv om det ikke er mulig å få flere klikk enn visninger, gjenspeiles noen ganger flere klikk enn visninger eller en klikkfrekvens (CTR) på mer enn 100 % i rapportene i kontoen din.

Hvorfor skjer dette? For det første er rapportene du ser i kontoen, ikke i sanntid. Antall klikk oppdateres omtrent hver time, mens antall visninger oppdateres med noen timers mellomrom. Det er derfor mulig at antall klikk som blir vist i rapportene dine, er høyere enn antall visninger inntil rapportene dine blir fullstendig oppdatert. Dette skjer vanligvis på slutten av dagen (23.59 i den tidssonen du har valgt for kontoen din).

For at du skal få mest mulig nøyaktige rapporter, anbefaler vi at du gjennomgår rapportene for en bestemt dag den påfølgende dagen. Da er klikk og visninger rapportert av tjenerne.

For det andre registreres bare én annonsevisning per søk av teknologien vår. Dette er fordi søkeresultatene og annonsene på søkeresultatsidene hurtigbufres av nettleserne. Flere klikk vises imidlertid i rapportene dine hvis en besøkende klikker på annonsen din mer enn én gang i en hurtigbufret nettleserøkt.

Det kan hende at du ser flere klikk i dine egne nettlogger. Disse klikkene representerer reelle besøkende som finner annonsen din på forventede måter. Det er mulig at det dreier seg om legitim bruk selv om en besøkende klikker på annonsen mer enn én gang. Det kan for eksempel hende at personen sammenligner flere tilbud og går tilbake til nettstedet ditt for å finne mer informasjon. Det kan dessuten hende at Internett-leverandører tilordner en enkelt IP-adresse til mer enn én person. I slike tilfeller betyr ikke flere klikk fra samme IP-adresse at noen klikker på annonsen din flere ganger.

Dataformater

Gjennomsnittlige plasseringer rapportert med desimaler (f.eks. 1,5)

Når du ser på rapportdataene for annonseresultatene i kontoen din (ikke via Søkeordplanleggeren), kan det hende du ser plasseringer rapportert med desimaler. Målene for søkeordene dine samsvarer sannsynligvis med et stort antall forskjellige søk gjennom fleksibelt samsvar, med mindre du velger spesifikke alternativer for søkeordsamsvar. En målretting mot domenenavn samsvarer eksempelvis med søk etter registrering av domenenavn og gratis domenenavn, som kan ha blitt målrettet spesifikt av en annen annonsør som har brukt en annen kostnad per klikk (CPC). Hvis det høyeste CPC-budet ditt er høyt nok til at annonsen din får første plassering for søket gratis domenenavn, men bare fjerde plassering for registrering av domenenavn, kan det hende at den gjennomsnittlige plasseringen din blir 2,4.

Unike brukere, klikk og konverteringer rapportert med desimaler i Rekkevidde og frekvens-visningen

Ettersom den beregnede frekvensen er basert på data fra et eksempelutvalg, gjengis ikke alltid anslaget for unike brukere og klikkene deres, som heltall.

Data som påvirkes av sommertid

Google Ads-statistikken gjenspeiler alltid den lokale tiden i den tidssonen du har valgt for kontoen.

I mange land foretas årlige justeringer av den offisielle tiden for å forskyve dagslysperioden på slutten av dagen i sommermånedene. Dette kalles sommertid. Hvis tiden i tidssonen du har angitt for kontoen, endres på denne måten, justeres planen og statistikken din i Google Ads-kontoen også automatisk. Kontoen justeres også når tidssonen får normaltid på høsten.

Du kan eventuelt velge Vesteuropeisk tid (GMT) for kontoen hele året, uten justeringer for sommertid. Dette må i så fall velges under registreringsprosessen for kontoen.

Hvis du ønsker at GMT skal brukes for kontoen din, og at den ikke skal påvirkes av tidssoner, kan du velge Storbritannia som land for tidssonen og (GMT+00:00) Uten sommertid (du kan velge dette uansett hvilket land kontoen din faktisk brukes i). Slik gjør du det:

 1. Når du har registrert kontoen din, mottar du en e-postbekreftelse fra Google Ads. Følg linken i e-posten, og logg på kontoen din.
 2. Klikk på linken hvor det står Send inn faktureringsinformasjonen din.
 3. Velg Storbritannia på rullegardinmenyen «Land eller territorium i tidssonen». En ny rullegardinmeny åpnes.
 4. Velg (GMT+00:00) Uten sommertid på den nye rullegardinmenyen.
 5. Klikk på Fortsett, angi faktureringsinformasjonen, og aktiver kontoen din.

Husk at alternativet (GMT+00:00) Uten sommertid bare er tilgjengelig når du velger Storbritannia som land for tidssonen.

GDN-forsinkelser

For nye GDN-kampanjer tar det 12 timer før godkjente annonser begynner å vises. Det varierer hvor lang forsinkelsen er for endringer på GDN. Det tar imidlertid generelt sett lengre tid for GDN-endringer å tre i kraft enn for søkekampanjer.

Vær oppmerksom på følgende

Resultatdata er ikke tilgjengelige umiddelbart, og enkelte rapporter oppdateres bare én gang om dagen. Finn ut mer om hvordan du avgjør hvor aktuelle dataene dine er.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt