Slik løser du problemer knyttet til manglende data og avvik

Gjennomsnittlig plassering (gj.sn. plass.) blir fjernet i september 2019. Prosentverdiene i toppvisningsandel og absolutt toppvisningsandel gir et bedre bilde av hvor på søkesidene annonsene dine vises. Ved hjelp av disse nye beregningene kan du optimalisere annonseplasseringen. Finn ut mer.

Noen ganger kan du oppdage at det mangler informasjon i en rapport du har lastet ned, eller at dataene ikke samsvarer med det du ser i Google Analytics-rapporter eller rapporter fra en tredjepart. Du kan finne ut hva som har skjedd ved å klikke på den linken i denne artikkelen der problemet beskrives på best mulig måte.

Manglende data

Data mangler i rapporten

I enkelte tilfeller kan data fra tabellene for kontoresultater være utelatt i rapporter du laster ned fra Rapportredigereren. Hvis det for eksempel er oppført null klikk eller visninger i en bestemt rad, fjernes disse dataene i den nedlastede rapporten fra Rapportredigereren.

Du kan også filtrere ut rader med «0» i Rapportredigereren.

Totalsummene mangler i rapporten

Hvis du bruker bestemte segmenter på dataene dine, og deretter laster ned rapporten, kan det hende at du ser «--» i stedet for sammendrag av totalsummene for rader. Dataene er utilgjengelige fordi en totalsum hadde gitt unøyaktig informasjon.

«Klikktype» kan for eksempel brukes på flere aspekter ved samme visning (en klikk for å ringe-visning kan f.eks. vises ved siden av en overskriftsvisning i samme annonse). Hvis du har brukt Klikktype-segmentet på dataene dine, ser du «–» i stedet for sammendrag av totalsummer i den nedlastede rapporten. I slike tilfeller er totalsummen unøyaktig, ettersom den teller enkelte av visningene to ganger.

Kolonner mangler i rapporten

Hvis du av og til prøver å ta med bestemte segmenter når du laster ned en tabell på Kampanjer-fanen, kan det hende at enkelte kolonner i tabellen blir utelukket fra rapporten. Dette skyldes at ikke all kolonnestatistikk er tilgjengelig for alle segmenter.

Sett at du vil ta med segmenter for konverteringssporing i kampanjerapporten din. Ettersom flere konverteringshandlinger kan være knyttet til samme klikk, er det ikke mulig å ta med både konverteringsstatistikk og grunnleggende resultatberegninger (f.eks. klikk og visninger) i samme rapport. Du bør vurdere å legge til kolonner som inneholder konverteringsberegninger (f.eks. «Konv.frekv.», «Total konv.verdi» og «Kostn./konv.») i tabellen din i stedet for beregninger for klikk med konverteringer. Hvis tabellen inneholder kolonner for grunnleggende resultatberegninger, blir disse ikke tatt med i rapporten.

Bestemte søkeord mangler i rapporten

Bare søkeord som har mottatt minst én visning i rapporteringsperioden, vises i en gitt rapport. Hvis rapporten for eksempel dekker de siste sju dagene og søkeordet «blomsterpotte» ikke har mottatt noen visninger i løpet av disse sju dagene, blir ikke «blomsterpotte» vist i rapporten.

Hvis du ikke ser et bestemt søkeord, kan du prøve å utvide datoperioden før du laster ned rapporten.

Enkelte svært detaljerte søkeord får gjerne ingen visninger. Søkeord som ikke får visninger i løpet av en periode på 90 dager, deaktiveres etter en stund.

Dataavvik

Det kan hende at du oppdager en av to typer avvik mellom statistikken i Google Ads-kontoen din og statistikken i nettjenerloggene eller tredjepartsprogramvaren for sporing:

 • Den første typen avvik forekommer når det vises færre klikk for annonsene i nettloggene eller tredjepartsprogramvaren for sporing enn det gjør i Google Ads-statistikken.
 • Den andre typen avvik forekommer når et tredjepartsfirma som driver med klikkgranskning, rapporterer om flere ugyldige klikk enn det som registreres av Google Ads-teamet for annonsetrafikkvalitet.

Finn ut mer

Forskjellene mellom Google Analytics og Google Ads

I enkelte tilfeller er det forskjeller mellom Google Ads-dataene og de importerte Google Analytics-dataene dine. Her er noen av de vanligste årsakene:

 • Google Ads sporer klikk, mens Google Analytics sporer besøk. Det er flere mulige årsaker til at verdiene for disse beregningene kan være ulike:
  • Det kan hende at besøkende har klikket flere ganger på annonsen. Når én person klikker på én annonse flere ganger i samme økt, registrerer Google Ads flere klikk, mens Analytics registrerer de enkelte sidevisingene som ett besøk.
  • En besøkende kan ha klikket på en annonse og deretter, i en senere økt, gått direkte til nettstedet via et bokmerke eller en lagret link. Et slikt tilfelle telles som ett klikk i Google Ads, men som flere besøk i Analytics.
  • En besøkende kan klikke på annonsen din, men deretter ombestemme seg og forhindre at siden lastes helt inn ved å klikke på en annen side eller stopp- eller tilbakeknappen i nettleseren. Analytics registrerer ikke et slikt tilfelle som et besøk, men i Google Ads utgjør dette likevel et klikk.
 • For at faktureringen skal være mest mulig nøyaktig filtrerer Google Ads automatisk ut ugyldige klikk fra rapporter. Analytics rapporterer imidlertid fortsatt disse klikkene som besøk til nettstedet, slik at samtlige trafikkdata vises.
 • Sammenligning av lange datoperioder kan omfatte perioder der kontoene dine ikke var tilknyttet hverandre.
Flere klikk enn visninger / klikkfrekvensen er høyere enn 100 %

Selv om det egentlig ikke er mulig å oppnå flere klikk enn visninger, kan rapportene i kontoen din noen ganger inneholde flere klikk enn visninger eller ha en klikkfrekvens (CTR) på over 100 %.

Hvorfor skjer dette? For det første er rapportene du ser i kontoen, ikke i sanntid. Antall klikk oppdateres omtrent hver time, mens antall visninger oppdateres med noen timers mellomrom. Det er derfor mulig at antall klikk som blir vist i rapportene dine, er høyere enn antall visninger inntil rapportene dine blir fullstendig oppdatert. Dette skjer vanligvis på slutten av dagen (23.59 i den tidssonen du har valgt for kontoen din).

For at du skal få mest mulig nøyaktige rapporter, anbefaler vi at du gjennomgår rapportene for en bestemt dag den påfølgende dagen. Da er klikk og visninger rapportert av tjenerne.

For det andre registreres bare én annonsevisning per søk, ettersom søkeresultatene og annonsene på søkeresultatsider bufres av nettleserne. Rapportene dine inneholder imidlertid flere klikk hvis en besøkende klikker på annonsen din mer enn én gang i løpet av en bufret nettleserøkt.

Det kan hende at du ser flere klikk i dine egne nettlogger. Disse klikkene representerer faktiske besøkende som samhandler med annonsen din på forventede måter. Besøkende kan klikke på annonsen din flere ganger. Vedkommende kan for eksempel sammenligne ulike tilbud eller komme tilbake til nettstedet ditt for å se etter mer informasjon. Enkelte internettleverandører kan også tilordne én enkelt IP-adresse til flere personer. I slike tilfeller betyr ikke flere klikk fra samme IP-adresse at en person klikker flere ganger på annonsen din.

Unike brukere, klikk og konverteringer rapportert med desimaler i Rekkevidde og frekvens-visningen

Ettersom den beregnede frekvensen er basert på data fra et eksempelutvalg, gjengis ikke alltid anslaget for unike brukere og klikkene deres, som heltall.

Data som påvirkes av sommertid

Google Ads-statistikken gjenspeiler alltid den lokale tiden i den tidssonen du har valgt for kontoen.

I mange land foretas årlige justeringer av den offisielle tiden for å forskyve dagslysperioden på slutten av dagen i sommermånedene. Dette kalles sommertid. Hvis tiden i tidssonen du har angitt for kontoen, endres på denne måten, justeres planen og statistikken din i Google Ads-kontoen også automatisk. Kontoen justeres også når tidssonen får normaltid på høsten.

Du kan eventuelt velge Vesteuropeisk tid (GMT) for kontoen hele året, uten justeringer for sommertid. Dette må i så fall velges under registreringsprosessen for kontoen.

Hvis du ønsker at GMT alltid skal brukes for kontoen din – uavhengig av tidssoner – kan du velge Storbritannia som land for tidssonen og (GMT+00:00) Uten sommertid (du kan velge dette uavhengig av hvilket land du faktisk bruker kontoen din i). Slik gjør du det:

 1. Når du har registrert kontoen din, mottar du en e-postbekreftelse fra Google Ads. Følg linken i e-posten, og logg på kontoen din.
 2. Klikk på linken hvor det står Send inn faktureringsinformasjonen din.
 3. Velg Storbritannia på rullegardinmenyen «Land eller territorium i tidssonen». En ny rullegardinmeny åpnes.
 4. Velg (GMT+00:00) Uten sommertid på den nye rullegardinmenyen.
 5. Klikk på Fortsett, angi faktureringsinformasjonen, og aktiver kontoen din.

Husk at alternativet (GMT+00:00) Uten sommertid bare er tilgjengelig når du velger Storbritannia som land for tidssonen.

GDN-forsinkelser

For nye GDN-kampanjer tar det 12 timer før godkjente annonser begynner å vises. Det varierer hvor lang forsinkelsen er for endringer på GDN. Det tar imidlertid generelt sett lengre tid for GDN-endringer å tre i kraft enn for søkekampanjer.

Vær oppmerksom på følgende

Resultatdata er ikke tilgjengelige umiddelbart, og enkelte rapporter oppdateres bare én gang om dagen. Finn ut hvordan du avgjør hvor oppdaterte dataene dine er.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt