Doplnění chybějících údajů a oprava nesrovnalostí

Ve staženém přehledu mohou někdy chybět určité podrobnosti. Také se může stát, že údaje v přehledu nebudou odpovídat těm, které se zobrazují ve službě Google Analytics nebo v přehledech třetích stran. Odkazy v tomto článku vysvětlují, proč k tomu dochází. Klikněte na odkaz, který nejlépe popisuje váš případ.

Chybějící údaje

V přehledu chybí data

Někdy se v přehledu staženém z editoru přehledů nemusí objevit data z tabulek výkonu účtu. Pokud jste například v určitém řádku zaznamenali 0 kliknutí nebo zobrazení, editor přehledů tento údaj ze staženého přehledu odstraní.

V editoru přehledů lze také řádky s hodnotou 0 odfiltrovat.

V přehledu chybí celkové součty

Pokud na své údaje aplikujete určité segmenty a poté stáhnete svůj přehled, mohou se v přehledu místo souhrnných řádkových součtů zobrazovat pomlčky (--). Celkové součty chybí, protože by uváděly nepřesné informace.

„Typ kliknutí“ se například může vztahovat na více aspektů stejného zobrazení (ve stejné reklamě může být například uvedeno zobrazení reklamy s možností volání spolu se zobrazením nadpisu). Pokud na údaje aplikujete segment Typ kliknutí, zobrazí se ve staženém přehledu místo celkových součtů pomlčky (--). V tomto případě by celkové součty nebyly přesné, protože některá zobrazení by byla započtena dvakrát.

V přehledu chybí sloupce

Když si stáhnete tabulku na stránce Kampaně a pokusíte se do ní zahrnout určité segmenty, může se občas stát, že se některé sloupce tabulky v přehledu neobjeví. Ne všechny statistiky, které jsou ve sloupcích uvedené, jsou totiž k dispozici u všech segmentů.

Řekněme například, že chcete do přehledu kampaně zahrnout segmenty měření konverzí. Protože s jedním kliknutím může být spojeno několik konverzních akcí, nelze v jednom přehledu uvést zároveň statistiky konverzí a základní metriky výkonu (jako počty kliknutí a zobrazení). Zvažte tedy, zda by nebylo vhodné místo metriky konvertovaných kliknutí přidat do tabulky sloupce obsahující metriky konverzí, například konverzní poměr, celkovou hodnotu konverzí nebo cenu za konverzi. Pokud jsou v tabulce sloupce se základními metrikami výkonu, nebudou do přehledu zahrnuty.

V přehledu chybí určitá klíčová slova

V přehledu budou uvedena pouze klíčová slova, která během časového období přehledu zaznamenala alespoň jedno zobrazení. Pokud se přehled vztahuje třeba na posledních sedm dní a určité klíčové slovo za tuto dobu nezaznamenalo žádná zobrazení, nebude v přehledu uvedeno.

Pokud v přehledu nevidíte konkrétní klíčové slovo, zkuste před stažením přehledu rozšířit časové období.

Některá velmi úzce určená klíčová slova nemusí zaznamenat žádná zobrazení Klíčová slova, která v období 90 dnů nezaznamenají žádná zobrazení, budou deaktivována.

Nesrovnalosti v údajích

Mezi statistikami v účtech Google Ads a statistikami v protokolech webového serveru či ve sledovacím softwaru třetí strany se mohou vyskytovat dva typy nesrovnalostí:

 • K prvním dochází, pokud mají webové protokoly nebo sledovací software třetích stran v přehledech méně kliknutí na reklamy než statistiky Google Ads.
 • Druhý typ se vyskytuje v případech, kdy externí auditorská firma uvádí v přehledech více neplatných kliknutí než tým Google Ads zabývající se kvalitou provozu reklam.

Další informace

Rozdíly mezi údaji služeb Google Analytics a Google Ads

V některých případech se mohou údaje z Google Ads lišit od těch importovaných z Google Analytics. Zde jsou nejčastější příčiny:

 • Google Ads měří kliknutí, zatímco Google Analytics zaznamenává návštěvy. Tyto metriky se mohou různit z několika důvodů:
  • Návštěvník může na reklamu kliknout několikrát. Pokud uživatel klikne na reklamu několikrát během jedné relace, zaznamená se v Google Ads několik kliknutí, zatímco služba Analytics bude považovat všechna zobrazení stránky za jednu návštěvu.
  • Uživatel může kliknout na reklamu a později se vrátit na stránku přímo prostřednictvím záložky nebo uloženého odkazu. Taková situace bude v Google Ads zaregistrována jako jedno kliknutí, ale v Analytics jako několik návštěv.
  • Návštěvník může kliknout na reklamu, ale poté se rozmyslet a zrušit načítání stránky kliknutím na jiný odkaz nebo na tlačítka Zastavit či Zpět v prohlížeči. V takovém případě nebude v Analytics návštěva vůbec zaznamenána, ale Google Ads kliknutí započítá.
 • V zájmu přesnější fakturace systém Google Ads z vašich přehledů automaticky filtruje neplatná kliknutí. Služba Analytics však tato kliknutí pro úplnost údajů o návštěvnosti vykazuje jako návštěvy stránek.
 • Do porovnání dlouhých časových období mohou být zahrnuta období, ve kterých účty nebyly propojeny.
Počet kliknutí je vyšší než počet zobrazení / CTR je vyšší než 100 %

I když reálně není možné zaznamenat více kliknutí než zobrazení, mohou přehledy účtu občas uvádět větší počet kliknutí než zobrazení nebo míru prokliku (CTR) převyšující 100 %.

Proč k tomu dochází? Jednak proto, že přehledy zobrazené v účtu nejsou sestavovány v reálném čase. Kliknutí jsou aktualizována přibližně každou hodinu, zatímco zobrazení každých několik hodin. Proto může počet kliknutí v přehledech až do jejich úplné aktualizace převyšovat počet zobrazení. K úplné aktualizaci obvykle dojde na konci dne (ve 23:59 v časovém pásmu, které jste pro účet zvolili).

Chcete-li získat co nejpřesnější údaje, doporučujeme přehledy kontrolovat vždy až druhý den, kdy už servery všechna kliknutí a zobrazení nahlásí.

Druhým důvodem je, že prohlížeče uchovávají výsledky vyhledávání a reklamy na stránkách s výsledky vyhledávání v mezipaměti. Naše technologie tedy pro jedno vyhledávání registruje pouze jedno zobrazení reklamy. Pokud však návštěvník klikne na příslušnou reklamu víckrát během relace, která je uložena v mezipaměti prohlížeče, v přehledu se objeví více kliknutí.

Ve webových protokolech se může zobrazit určitý počet vícenásobných kliknutí. Tato kliknutí představují legitimní návštěvníky, kteří s reklamou pracují očekávaným způsobem. Je možné, že návštěvník oprávněně klikne na reklamu vícekrát. Může například provádět srovnávací nákup nebo se na web vrátit, aby zjistil další informace. Někteří poskytovatelé internetových služeb také přidělují jednu IP adresu více uživatelům. V tomto případě více kliknutí z jedné IP adresy neznamená, že jeden uživatel klikl na reklamu vícekrát.

Počet unikátních uživatelů, kliknutí a konverzí uvedený v přehledu Zásah a frekvence v desetinných číslech

Jelikož je odhad frekvence založen na údajích získaných ze vzorku skupiny, odhad počtu unikátních uživatelů a jejich následných kliknutí nemusí být vždy celé číslo.

Údaje ovlivněné letním časem

Časové pásmo má vliv na čas, který se zobrazuje v přehledech, a může mít dopad i na jiná nastavení (např. cílení). Všechny statistiky služby Google Ads budou vždy používat místní čas v časovém pásmu, které jste vybrali pro svůj účet.

Mnoho zemí každoročně provádí úpravu oficiálního času kvůli zvýšení počtu hodin se slunečním světlem během letních měsíců. Tato úprava je označována jako letní čas. Pokud se vámi nastavené časové pásmo tímto způsobem posune, budou automaticky přizpůsobeny i statistiky a plánování ve vašem účtu Google Ads. Na konci léta, kdy se časové pásmo vrátí k normálnímu času, se účet přizpůsobí znovu.

Pokud chcete, můžete mít svůj účet celoročně nastaven na čas GMT (Greenwich Mean Time). Pak nebude probíhat žádná změna na letní čas. Toto nastavení je třeba zvolit v průběhu registrace účtu.

Časové pásmo zobrazíte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu nástrojů Google Ads | ikona klíče [Icon]a v části Nastavení klikněte na možnost Předvolby
 3. V části Časové pásmo uvidíte uvedeno své časové pásmo. 

Pokud opravdu chcete vybrané časové pásmo změnit, kontaktujte nás a požádejte o změnu.

Možnost resetování časového pásma je k dispozici jenom v účtech správce. Další informace o změně nastavení časového pásma v účtu správce
 
Časové pásmo můžete resetovat jenom jednou, proto nové časové pásmo vybírejte pečlivě. Žádost o změnu časového pásma musí podat uživatel s oprávněním administrátora k účtu správce. Časové pásmo lze posouvat jen směrem na východ, například z GMT (greenwichský čas) na IST (standardní čas v Indii). Pokud jsme časové pásmo na vaši žádost už jednou resetovali, nebude ho možné znovu změnit. 
Zpoždění v Obsahové síti Google

U nových kampaní v Obsahové síti Google trvá 12 hodin, než se schválené reklamy začnou zobrazovat. U změn týkajících se Obsahové sítě je délka této prodlevy různá. Obecně však propsání změn trvá déle v Obsahové síti Google než u kampaní ve Vyhledávání.

Důležité upozornění

Údaje o výkonu nejsou k dispozici okamžitě a některé přehledy se aktualizují jen jednou denně. Další informace o tom, jak zjistit aktuálnost údajů

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false