Giới thiệu về tiện ích ứng dụng

Tiện ích ứng dụng cho phép bạn liên kết đến ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc máy tính bảng từ quảng cáo văn bản của bạn. Mọi người nhấp vào dòng tiêu đề của quảng cáo để truy cập trang web của bạn hoặc liên kết đến ứng dụng của bạn. Tiện ích ứng dụng là một cách tuyệt vời để cấp quyền truy cập vào trang web cũng như ứng dụng của bạn từ một quảng cáo.

Bài viết này giải thích cách hoạt động của tiện ích ứng dụng và một số lý do khiến tiện ích này trở nên hữu ích.

Trước khi bắt đầu

Nếu mục tiêu chính của bạn là thúc đẩy số lượt tải xuống ứng dụng, quảng cáo quảng bá ứng dụng (liên kết dành riêng đến ứng dụng) có thể là tùy chọn tốt hơn.

Cách hoạt động

Tiện ích ứng dụng trình bày ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc máy tính bảng bằng cách hiển thị liên kết đến ứng dụng bên dưới quảng cáo của bạn. Nhấp vào liên kết này sẽ đưa bạn đến phần mô tả của ứng dụng trong cửa hàng ứng dụng (Google Play hoặc Apple App Store). Nhấp vào dòng tiêu đề của quảng cáo của bạn vẫn sẽ dẫn đến trang web của bạn.

Lợi ích chính của tiện ích ứng dụng

  • Tính linh hoạt: Bạn có thể thêm tiện ích ứng dụng vào tài khoản, chiến dịch và nhóm quảng cáo.
  • Báo cáo chi tiết: Xem bạn nhận được bao nhiêu nhấp chuột trên mỗi phần của quảng cáo khi tiện ích ứng dụng xuất hiện, chẳng hạn như số nhấp chuột vào dòng tiêu đề của quảng cáo so với số nhấp chuột lên tiện ích ứng dụng. Chia nhỏ các số liệu thống kê này theo chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo.
  • Phát hiện “thông minh” cửa hàng ứng dụng và thiết bị: Nếu bạn tạo tiện ích cho từng cửa hàng ứng dụng, chúng tôi sẽ hiển thị liên kết cửa hàng tương ứng với thiết bị của khách hàng. Vì vậy, ai đó trên thiết bị iOS sẽ thấy liên kết Apple App Store của bạn. Chúng tôi cũng sẽ hiển thị liên kết tiện ích ứng dụng tương ứng với loại thiết bị của khách hàng, do đó, nếu ứng dụng của bạn chỉ chạy trên máy tính bảng thì chúng tôi sẽ không hiển thị liên kết tiện ích ứng dụng đó cho khách hàng sử dụng điện thoại di động.
  • Chỉnh sửa tại chỗ: Chỉnh sửa tiện ích ứng dụng mà không cần đặt lại thống kê hiệu suất của tiện ích.

Lưu ý rằng chỉ có thể hiển thị một tiện ích ứng dụng trên mỗi quảng cáo văn bản (không giống như liên kết trang web, mà bạn có thể thêm nhiều liên kết đến các trang khác nhau trên trang web của bạn).Bạn vẫn có thể tạo nhiều tiện ích ứng dụng, một tiện ích cho mỗi ứng dụng hoặc mỗi cửa hàng ứng dụng.

Cấp tài khoản

Bạn có thể thêm tiện ích ứng dụng ở cấp tài khoản, chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo. Nếu bạn tạo tiện ích cuộc gọi ở các cấp khác nhau (tài khoản, chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo) thì tiện ích cụ thể nhất sẽ được sử dụng. Vì vậy, khi bạn thêm tiện ích ứng dụng vào nhóm quảng cáo, các tiện ích đó sẽ hiển thị thay vì tiện ích ứng dụng cấp chiến dịch hoặc cấp tài khoản của bạn. Tương tự như vậy, các tiện ích cấp chiến dịch sẽ ghi đè tiện ích cấp tài khoản.

Chi phí tiện ích ứng dụng là bao nhiêu

Tiện ích ứng dụng thêm miễn phí và bạn chỉ bị tính phí cho số lần nhấp chuột. Số lần nhấp vào tiện ích ứng dụng của một quảng cáo sẽ tốn chi phí giống như số lần nhấp vào dòng tiêu đề của quảng cáo đó. Nói cách khác, bạn sẽ bị tính cùng một số tiền bất kể liên kết nào được nhấp trong cùng một quảng cáo.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố