Phân phối quá: Định nghĩa

Kể từ ngày 4 tháng 10 năm 2017, các chiến dịch có thể chi tiêu tối đa bằng hai lần ngân sách hàng ngày trung bình để giúp bạn đạt được các mục tiêu quảng cáo, như số lần nhấp và số lượt chuyển đổi.

Vào những ngày có lưu lượng truy cập cao, chi phí có thể cao gấp 2 lần ngân sách hàng ngày của bạn. Mức chi tiêu này được cân bằng theo ngày khi chi tiêu của bạn thấp hơn ngân sách hàng ngày. Đối với các chiến dịch mà bạn thanh toán cho lượt chuyển đổi, số tiền chi tiêu hàng ngày của bạn có thể vượt quá ngân sách hàng ngày trung bình hơn 2 lần.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ không bị tính phí nhiều hơn giới hạn tính phí hàng tháng: số ngày trung bình trong một tháng (30,4) nhân với ngân sách hàng ngày trung bình của bạn.

Sự kiện bình thường khi tích lũy chi phí trong một ngày nhiều hơn số tiền trong ngân sách hàng ngày trung bình của bạn. Tuy nhiên, Google Ads ngăn không cho chiến dịch của bạn chi tiêu quá trong cả tháng.

  • Phân phối quá có thể giúp bù lại cho những ngày mà lưu lượng truy cập chậm và quảng cáo của bạn không được hiển thị nhiều. Dưới đây là cách: để đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ việc hiển thị quảng cáo vào ngày phổ biến, Google có thể sử dụng nhiều tiền hơn trong ngân sách của bạn vào một số ngày và ít hơn vào những ngày khác. Khi điều này xảy ra, tổng chi phí hàng ngày của bạn có thể bằng tối đa 2 lần ngân sách hàng ngày trung bình của bạn khi bạn không thanh toán cho lượt chuyển đổi.  Nếu bạn đang thanh toán cho lượt chuyển đổi, chi phí hàng ngày của bạn có thể cao hơn 2 lần ngân sách trung bình hàng ngày của bạn.
  • Tuy nhiên, hệ thống của chúng tôi đảm bảo rằng sau toàn bộ tháng dịch vụ, bạn sẽ không bao giờ bị tính phí nhiều hơn giới hạn tính phí hàng tháng -- số ngày trung bình trong một tháng (30,4) nhân với ngân sách hàng ngày trung bình của bạn.
  • Nếu Google phân phối quá quảng cáo quá nhiều và bạn tích lũy nhiều chi phí hơn ngân sách cho phép trong thời hạn thanh toán hàng tháng thì khoản ghi nợ có thể tự động được áp dụng cho tài khoản của bạn.
  • Lưu ý rằng đối với những chiến dịch bị tạm dừng ở giữa tháng hoặc chiến dịch không chạy đủ một tháng, bạn có thể thấy sự khác biệt giữa ngân sách hàng ngày trung bình và tổng chi phí của mình.
Số tiền cao hơn 2 lần nhãn ngân sách hàng ngày của bạn sẽ được hoàn trả dưới dạng khoản ghi nợ cho phân phối quá, nhưng bạn vẫn sẽ nhận được giá trị từ các lần hiển thị được phân phát bổ sung.

Tìm hiểu thêm về phân phối quá
Tìm hiểu thêm về giới hạn tính phí hàng tháng
Xem các bài viết về quản lý ngân sách của bạn

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?