Överleverans: definition

Ett normalt fall där du drar på dig mer kostnader på en dag än vad din dagliga genomsnittliga budget uppgår till. Google Ads hindrar emellertid att du lägger ut för mycket på kampanjen under varje månad som helhet.

  • Överleverans kan kompensera för dagar med lite trafik då annonserna visas mindre ofta. För att du inte ska gå miste om möjligheten att visa dina annonser under en dag med mycket trafik kan det hända att Google förbrukar en större del av din budget vissa dagar och mindre andra dagar. När det händer kan din totala dagliga kostnad bli upp till två gånger din genomsnittliga dagliga budget för sökkampanjer och upp till fyra gånger din dagliga budget för smarta kampanjer (när du inte betalar för konverteringar). Om du betalar för konverteringar kan din dagliga kostnad överstiga tröskeln för överleverans.
  • Vårt system ser dock till att du under en hel månads visningar aldrig debiteras för mer än debiteringsgränsen per månad – det genomsnittliga antalet dagar på en månad (30,4) multiplicerat med den genomsnittliga budgeten per dag.
  • Om Google tillämpar överleverans för ofta på dina annonser och du samlar på dig mer kostnader under en månatlig faktureringsperiod än vad din budget tillåter kan ditt konto krediteras automatiskt.
  • Observera att om någon kampanj är pausad mitt i månaden eller av någon annan anledning inte visas hela månaden kan det finnas skillnader mellan din genomsnittliga dagliga budget och den totala debiteringen.
Allt över din gräns för överleverans återbetalas som en kreditering för överleveransen, men du får fortfarande värdet från de ytterligare visade exponeringarna.

Mer om överleverans

Mer om debiteringsgräns per månad

Läs artiklar om hur du hanterar din budget

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt