Υπέρβαση προϋπολογισμού: Ορισμός

Από τις 4 Οκτωβρίου 2017 και έπειτα, οι καμπάνιες θα είναι σε θέση να δαπανούν έως και το διπλάσιο ποσό του μέσου ημερήσιου προϋπολογισμού, για να σας βοηθούν να επιτυγχάνετε τους διαφημιστικούς στόχους σας, όπως τα κλικ και τις μετατροπές.

Σε ημέρες με υψηλή επισκεψιμότητα, οι δαπάνες σας μπορεί να ανέρχονται σε έως και 2 φορές το ποσό του ημερήσιου προϋπολογισμού σας. Αυτές οι δαπάνες αντισταθμίζονται τις ημέρες όπου οι δαπάνες σας είναι κάτω από τον ημερήσιο προϋπολογισμό σας. Ωστόσο, για καμπάνιες όπου πληρώνετε για μετατροπές, η ημερήσια δαπάνη σας μπορεί να υπερβεί τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό σας κατά περισσότερο από 2 φορές.

Λάβετε υπόψη ότι δεν θα χρεωθείτε περισσότερο από το μηνιαίο όριο χρέωσης, δηλαδή από τον μέσο όρο ημερών ενός μήνα (30,4), πολλαπλασιασμένο με τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό σας.

Πρόκειται για το φυσιολογικό γεγονός συγκέντρωσης μεγαλύτερου κόστους, μέσα σε μία ημέρα, από το ποσό του μέσου ημερήσιου προϋπολογισμού σας. Ωστόσο, το Google Ads δεν επιτρέπει να υπερβείτε το συνολικό μηνιαίο κόστος της καμπάνιας.

  • Η υπέρβαση προϋπολογισμού συμβάλλει στην αναπλήρωση των κλικ που δεν λαμβάνετε σε ημέρες κατά τις οποίες η επισκεψιμότητα είναι χαμηλή και η έκθεση των διαφημίσεών σας δεν είναι αρκετά μεγάλη. Δείτε πώς γίνεται αυτό: Για να διασφαλιστεί η προβολή των διαφημίσεών σας κατά τις δημοφιλείς ημέρες, η Google ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού σας κάποιες ημέρες και μικρότερο κάποιες άλλες. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το συνολικό ημερήσιο κόστος μπορεί να ανέρχεται σε έως και δύο φορές το ποσό του μέσου ημερήσιου προϋπολογισμού σας, αν δεν πληρώνετε για μετατροπές.  Αν πληρώνετε για μετατροπές, το ημερήσιο κόστος μπορεί να υπερβεί τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό σας κατά περισσότερο από δύο φορές.
  • Ωστόσο, το σύστημά μας διασφαλίζει ότι μετά από έναν ολόκληρο μήνα προβολής, δεν χρεώνεστε ποτέ περισσότερα από το μηνιαίο όριο χρέωσης που έχετε ορίσει. Πρόκειται για τον μέσο αριθμό ημερών ενός μήνα (30,4), πολλαπλασιασμένο με τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό σας.
  • Εάν η Google υπερβεί κατά πολύ τον προϋπολογισμό των διαφημίσεών σας και το κόστος σας στη διάρκεια μιας περιόδου χρέωσης ενός ολόκληρου μήνα είναι μεγαλύτερο από αυτό που επιτρέπει ο προϋπολογισμός σας, τότε ενδέχεται να εφαρμοστεί αυτόματα μια πίστωση στο λογαριασμό σας.
  • Λάβετε υπόψη ότι για καμπάνιες που έχουν τεθεί σε παύση στη μέση ενός μήνα ή οι οποίες δεν εκτελούνται για ολόκληρο τον μήνα, ενδέχεται να δείτε ασυνέπειες ανάμεσα στους μέσους ημερήσιους προϋπολογισμούς σας και τις συνολικές δαπάνες σας.
Οποιαδήποτε ποσότητα μεγαλύτερη από 2 φορές το ύψος του ημερήσιου προϋπολογισμού σας θα επιστραφεί ως πίστωση υπέρβασης προϋπολογισμού, αλλά θα εξακολουθήσετε να λαμβάνετε την αξία από τις επιπλέον εμφανίσεις που πραγματοποιούνται.

Περισσότερα σχετικά με την υπέρβαση προϋπολογισμού
Περισσότερα σχετικά με τα μηνιαία όρια χρέωσης
Δείτε άρθρα σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού σας

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;