נתוני מוצרים: הגדרה

הפרטים על המוצרים שלכם, שאתם שולחים אל Google Merchant Center. כשמפעילים קמפיין Google Ads, נתוני המוצרים משמשים להצגת מודעות דינמיות, כרטיסי מוצר חינמיים ומודעות שופינג.

  • כדי לשלוח לנו נתוני מוצרים, עליכם להגדיר פיד לפרטי המוצרים בחשבון Google Merchant Center. לאחר מכן, יש לקשר את חשבון Merchant Center עם Google Ads.
  • נתוני המוצרים כוללים מאפיינים כדוגמת 'מצב' ו'זמינות', שמתארים את המוצרים, וכן פרטים על אופן מכירתם. כדי שאנשים ימצאו את הפריטים שלכם באינטרנט בקלות רבה יותר, חשוב לתאר את הפריטים בצורה מדויקת באמצעות המאפיינים הזמינים.
  • בנוסף למדיניות הרגילה לגבי מודעות וכרטיסי מוצר חינמיים, יש גם מדיניות מודעות שופינג שמסבירה איך להשתמש בכל מאפיין ובאיזו תדירות לעדכן את נתוני המוצרים. כדאי להקפיד לעיין בהנחיות של כל מדיניות ולוודא הבנה של הדרישות.

שליחת נתוני מוצרים
הגדרה של קמפיין שופינג

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי