Korte og lange videoer

Beskriver varigheten til videoer på nettet. Korte videoer varer i under ti minutter, og lange videoer varer i over ti minutter.

  • Enkelte annonseformater er mer effektive i videoer av en bestemt varighet enn i andre videoer. Annonsen din kan vises i korte eller lange videoer eller begge deler, men dette avhenger av annonseformatet du velger.
  • Hvis annonsen din er en video, får du tilgang til beregninger som viser hvilke resultater videoen din oppnår på forskjellige tidspunkter etter at brukeren begynner å spille den av.

Om videoannonserapporter
Tips om hvordan du forbedrer resultatene til videoannonser
Se flere artikler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?