Quản lý nhóm quảng cáo cho các chiến dịch hiện tại

Trong chiến dịch Google Ads, nhóm quảng cáo cho phép bạn tổ chức và nhắm mục tiêu quảng cáo của mình. Bạn có thể đặt giá thầu và sắp xếp từ khóa ở cấp nhóm quảng cáo. Bài viết này mô tả cách tạo hoặc chỉnh sửa nhóm quảng cáo. Video này cũng cung cấp một cái nhìn tổng quan nhanh chóng:

Trước khi bắt đầu

Mặc dù bài viết này là về nhóm quảng cáo cho chiến dịch hiện tại, bạn cũng có thể tạo các nhóm quảng cáo trong khi tạo chiến dịch. Hãy tìm hiểu thêm về cách tạo chiến dịch

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Cách tạo nhóm quảng cáo

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords.
  2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
  3. Trong Tất cả các chiến dịch, nhấp vào tên chiến dịch bạn muốn thêm nhóm quảng cáo.
  4. Nhấp vào tab Nhóm quảng cáo.
  5. Nhấp vào nút + Nhóm quảng cáo.
  6. Trên trang "Tạo nhóm quảng cáo" sẽ xuất hiện, hãy thực hiện theo hướng dẫn để hoàn tất nhóm quảng cáo mới của bạn.
  7. Nhấp vào Lưu nhóm quảng cáo.
New ad group

Sau khi tạo nhóm quảng cáo mới của mình, nhiều khả năng bạn sẽ muốn thêm nhiều quảng cáo và từ khóa hơn vào nhóm quảng cáo đó. Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp vào tên nhóm quảng cáo, sau đó nhấp vào tab Quảng cáo hoặc Từ khóa.

Cách chỉnh sửa nhóm quảng cáo

Trong bảng trên tab Nhóm quảng cáo, bạn có thể chỉnh sửa một nhóm quảng cáo duy nhất bằng cách nhấp vào biểu tượng trạng thái hoặc giá thầu trong cột "CPC t.đa mặc định". Để thay đổi tên của nhóm quảng cáo, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì sẽ xuất hiện khi con trỏ của bạn ở bên cạnh tên của nhóm quảng cáo. Lưu ý rằng nếu thay vì bạn nhấp vào tên của nhóm quảng cáo, thì bạn sẽ chuyển đến tab Từ khóa.

Keywords tab

Để thay đổi nhiều nhóm quảng cáo cùng lúc, hãy chọn các hộp cạnh một hoặc nhiều nhóm quảng cáo để bật nút Chỉnh sửa (hoặc nhấp vào hộp của hàng tiêu đề để "Chọn tất cả"). Điều này cho phép bạn chỉnh sửa trạng thái, tên và giá thầu cho những nhóm quảng cáo đã chọn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố