Quản lý nhóm quảng cáo cho các chiến dịch hiện tại

Trong chiến dịch Google Ads, nhóm quảng cáo cho phép bạn tổ chức và nhắm mục tiêu quảng cáo. Bạn có thể đặt giá thầu và sắp xếp từ khóa ở cấp nhóm quảng cáo. Bài viết này mô tả cách tạo hoặc chỉnh sửa nhóm quảng cáo. Video này cũng cung cấp một cái nhìn tổng quan nhanh chóng:

Trước khi bắt đầu

Mặc dù bài viết này là về nhóm quảng cáo cho chiến dịch hiện tại, bạn cũng có thể tạo các nhóm quảng cáo trong khi tạo chiến dịch. Hãy tìm hiểu thêm về cách tạo chiến dịch

Hướng dẫn

Cách tạo nhóm quảng cáo mới

Để tạo nhóm quảng cáo mới, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Nhóm quảng cáo.
  3. Để tạo nhóm quảng cáo mới, hãy nhấp vào nút dấu cộng .

Cách chỉnh sửa nhóm quảng cáo

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Nhóm quảng cáo.
  3. Để chỉnh sửa nhóm quảng cáo, hãy di chuột và nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa cạnh mỗi cài đặt bạn muốn thay đổi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố