Upravljanje grupama oglasa za postojeće kampanje

U Google Ads kampanji grupa oglasa omogućuje vam da organizirate i ciljate svoje oglase. Možete licitirati i organizirati ključne riječi na razini grupe oglasa. U ovom članku opisuje se kako izraditi ili urediti grupu oglasa. U ovom videozapisu se nalazi i kratak pregled:

Prije početka

Iako je u ovom članku riječ o grupama oglasa za postojeće kampanje, grupe oglasa možete izraditi i tijekom izrade kampanje. Saznajte više o tome kako izraditi kampanju

Upute

Kako izraditi novu grupu oglasa

Da biste izradili novu grupu oglasa, slijedite korake u nastavku:

  1. Prijavite se na Google Ads račun.
  2. Na izborniku stranica slijeva kliknite Grupe oglasa.
  3. Da biste izradili novu grupu oglasa, kliknite gumb plusa .

Kako urediti grupu oglasa

  1. Prijavite se na Google Ads račun.
  2. Na izborniku stranica slijeva kliknite Grupe oglasa.
  3. Da biste uredili grupu oglasa, zadržite pokazivač miša iznad ikone olovke Uređivanje i kliknite je pored svake postavke koju želite izmijeniti.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem