Всичко за начините на плащане за Google Ads

 

Начинът на плащане представлява средството, с което плащате за Google Ads.

Начините на плащане, които са налице за профила Ви, зависят от държавата и валутата Ви. По-долу можете да научите как да използвате начините на плащане, налични в държавата Ви (уверете се, че сте избрали правилната държава от падащото меню по-горе). За точен списък на начините на плащане, които са налице за държавата и валутата Ви, проверете инструмента за опции за плащане.

Имайте предвид, че в определени случаи някои начини на плащане може временно да не бъдат налице, докато Google Ads провери дали профилът Ви отговаря на условията да ги използва.

Налични начини на плащане

Банкова сметка (известна също като директен дебит)

При този начин на плащане Google удържа плащанията Ви за Google Ads от банковата Ви сметка.

Начин на работа

Ако използвате настройката за автоматични плащания, автоматично таксуваме банковата Ви сметка, след като натрупате рекламни разходи. Ще Ви таксуваме 30 дни след последното Ви автоматично плащане или когато разходите Ви достигнат определена сума (известна като платежен праг) в зависимост от това, кое от двете настъпи първо.

Ако използвате настройката за ръчни плащания, можете да извършите плащане ръчно и ние ще таксуваме банковата Ви сметка.

Настройване

За да използвате този начин на плащане, трябва първо да запазите данните за плащане в профила си в Google Ads и след това да потвърдите банковата си сметка. Тази процедура се различава според държавата. По-долу сме описали как да настроите банкова сметка като начин на плащане:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Начини на плащане.
 4. Кликнете върху Добавяне на нов начин на плащане.
 5. Изберете Банкова сметка, попълнете банковите си данни и приемете предоставените Общи условия.
 6. За да я направите свой основен начин на плащане, кликнете върху квадратчето до Задаване на този начин на плащане като основен.
 7. Кликнете върху бутона Запазване.

Какво да очаквате

 • Обработването на плащането Ви може да отнеме няколко дни.
 • Ако профилът Ви е нов, рекламите Ви ще започнат да се показват, след като потвърдите банковата си сметка. В случай че искате рекламите Ви да се показват междувременно, за плащане на разходите можете да използвате кредитна карта.
 • Ако профилът Ви не е нов, трябва само да зададете банковата си сметка като основен начин на плащане. И отново, той ще започне да функционира след потвърждаването на банковата Ви сметка.
 • В случай че не искате рекламите Ви да се показват незабавно, след като банковата Ви сметка бъде потвърдена, поставете кампаниите си на пауза.
 • Моля, пазете цялата документация за плащането, докато не видите, че е отразено в профила Ви в Google Ads.
Boleto bancário

С boleto bancário можете да извършите ръчно плащане за разходите си в Google Ads.

Изисквания

За да използвате този начин на плащане, трябва да имате:

 • профил в Google Ads с фирмен адрес в Бразилия;
 • бразилски реал (BRL) като валута за профила;
 • достъп за редактиране, регистрация и извършване на покупка или администраторски достъп до потребителския профил за плащания на профила си.

Настройване

Ако искате да направите плащане към профила си в Google Ads чрез boleto bancário, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане. Минималната сума за плащане е 40 бразилски реала.
 4. Изберете Boleto bancário. Ако не виждате такава опция, кликнете върху връзката Добавяне на нов начин на плащане, за да се покаже.
 5. Изберете Boleto. След това в секцията „Посочете сумата на плащането“ въведете на каква стойност искате да извършите плащане.
 6. Кликнете върху бутона Създаване на Boleto. Ще се генерира boleto с възможност да го отпечатате или изпратите по имейл.

Какво да очаквате

Можете да платите boleto в деня на генерирането му или да зададете график на плащането за по-удобна дата, като имате предвид осемдневния период на валидност. Ако пропуснете този период, можете да генерирате нов boleto и да отхвърлите стария.

Щом изпратите своя boleto в банката си или на страницата й за плащане на boleto онлайн, плащането Ви би трябвало да се обработи в рамките на три работни дни. Ако извършвате първото си плащане или сте изчерпали средствата в профила си, обикновено рекламите Ви ще започнат да се показват в този момент. При необходимост продължете да извършвате плащания в бъдеще. Можете да издавате boleto и да плащате с тях каквато и да е сума над 40,00 бразилски реала.

Фактури и разписки

 • Фактури: Ще получавате месечни фактури, отразяващи разходите, натрупани в профила Ви през всеки календарен месец. Тъй като Ви таксуваме само за кликванията, извършени върху рекламите Ви през даден месец, сумата по фактурата Ви може да бъде по-малка от тази, която сте платили чрез boleto. Всички оставащи средства в профила Ви могат да се използват през следващите месеци.
 • Разписки: Разписката Ви се издава през последния ден от месеца и се изпраща на имейл адреса за контакт в профила в Google Ads между петия и десетия работен ден на следващия месец.

Ще получите имейл, че разписката е била издадена и че е налице на уебсайта на градската управа. В писмото са включени връзката, фирменият регистрационен номер на данъкоплатец (CNPJ) на доставчика на услуги, номерът на разписката и кодът за потвърждение за достъп до нея. Важно е да поддържате информацията за регистрацията си актуална, за да избегнете проблеми с доставянето на пощата.

Получаване на талон

Разписките се отнасят за услугите, предоставени през даден месец, а не за плащането по конкретен boleto. Всяка разписка се издава за събирането на приложимите данъци върху предоставените услуги.

Затова тази сума може да се различава от депозираната чрез boleto сума. Моля, имайте предвид обаче, че всички оставащи в профила Ви средства могат да се използват през следващите месеци и ще бъдат включени в разписките, свързани с датата, на която е била предоставена услугата.

Ако искате да получите талон с общата платена по сметка сума, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху връзката Транзакции в страничното меню. (Ако искате да видите платежната информация, свързана с определен период, изберете съответните месеци и години в падащото меню в горната част на страницата и кликнете върху „OK“.)
 4. Кликнете върху Получено плащане за всеки ред, на който е отразено начисляване, извършено в профила Ви.
 5. В менюто на браузъра си изберете Файл и Печат.
 6. Кликнете върху Печат.

Имайте предвид следното

 • Проверявайте редовно салдото в профила си с предплащане, за да сте сигурни, че няма да останете без средства. Ако е необходимо, извършвайте допълнителни плащания. Когато сумата по предплатеното Ви салдо в Google Ads е на изчерпване, ще Ви изпратим имейл, за да Ви уведомим да извършите допълнително плащане.
 • Възможно е да сте в състояние да извършвате плащания в местната си банка или онлайн. Някои банки приемат плащания с boleto чрез уебсайтовете си с помощта на референтния номер за този вид плащания. Свържете се с банката си, за да установите възможностите си за плащане с boleto.
 • Банката Ви не би трябвало да Ви начислява такса за обработка. Ако обаче по някаква причина тя начислява такса или не може да извърши транзакцията, проверете дали други местни банки не предлагат по-подходящи опции.

Забавяния

Обработката на всички платени boleto отнема до три работни дни. Ако плащането Ви не бъде отразено в профила Ви след този период, моля, свържете се с нас и прикачете дигитални копия на доказателството за плащането и съответния boleto. Документът трябва да е четлив и да включва идентификационния Ви номер на клиент и името Ви. Щом получим доказателството за плащането Ви, ще проучим въпроса.

Кредитни и дебитни карти

Освен определени кредитни карти приемаме също и дебитни карти с логото на Visa или MasterCard. Можете да използвате кредитна или дебитна карта независимо дали ползвате автоматични плащания (таксуваме Ви автоматично след показването на рекламите Ви), или ръчни (добавяте средства в профила си, преди рекламите Ви да се покажат). Ето как става това според настройката за плащане в профила Ви:

Автоматични плащания

За да използвате кредитна или дебитна карта с тази настройка за плащане, трябва само да я добавите към профила си в Google Ads и да я посочите като основен начин на плащане. Кликнете върху подходящата връзка по-долу:

Добавяне на нова кредитна карта към профила Ви
 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху Начини на плащане, след което кликнете върху Добавяне на нов начин на плащане.
 4. Изберете Кредитна карта и попълнете данните за картата си.
 5. За да направите този начин на плащане основен, трябва да изберете Основен в падащото меню в долния ляв ъгъл.
 6. Кликнете върху Запазване.
Редактиране на данните за съществуваща в профила Ви кредитна карта
 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане.
 4. Намерете начина на плащане, който искате да редактирате. След това кликнете върху Редактиране.
 5. Променете желаната информация за кредитната карта.
 6. Кликнете върху Запазване.

Ръчни плащания

Настройката за ръчни плащания не е налице за нови профили в изброените държави. Ако не можете да видите тази опция, когато се регистрирате, изберете автоматични плащания, за да завършите създаването на профила си.

Държави
 • Северна Америка
  • Канада
  • САЩ
 • Южна Америка
  • Чили
 • Африка
  • Южна Африка
 • Европа
  • Австрия
  • Белгия
  • Чехия
  • Дания
  • Финландия
  • Франция
  • Германия
  • Гърция
  • Ирландия
  • Италия
  • Люксембург
  • Нидерландия
  • Норвегия
  • Португалия
  • Полша
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Великобритания
 • Близкия изток
  • Израел
  • Саудитска Арабия
  • Обединени арабски емирства
 • Тихоокеанска Азия
  • Австралия
  • Хонконг
  • Япония
  • Малайзия
  • Нова Зеландия
  • Сингапур

За да използвате кредитна или дебитна карта с тази настройка за плащане, вижте стъпките по-долу:

Извършване на плащане с нова кредитна карта
 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Кликнете върху падащото меню „Плащане със“ и изберете Добавяне на нов начин на плащане.
 5. Въведете сумата, която искате да платите, след което кликнете върху бутона Извършване на плащане, за да прегледате и завършите плащането си.
Извършване на плащане със съществуваща в профила Ви кредитна карта
 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Изберете съществуващия начин на плащане.
 5. Въведете сумата, която искате да платите, след което кликнете върху бутона Преглед на плащането, за да прегледате и завършите плащането си.
Извършване на плащане с кредитна карта за еднократна употреба

Освен нормални кредитни карти можете да използвате такава за еднократна употреба (позната още като виртуална кредитна карта). Обикновено се използва като алтернатива на физическите кредитни карти при извършване на плащания онлайн. Google Ads приема тези кредитни карти, стига да са с логото на Visa или MasterCard. Ако нямате физическа кредитна карта, свържете се с банката си, за да разберете дали предлага такива.

Стъпки за използване на кредитна карта за еднократна употреба:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Кликнете върху падащото меню „Плащане със“ и изберете Добавяне на нов начин на плащане, след което въведете данните за еднократната си кредитна карта.
 5. Въведете сумата, която искате да платите, след което кликнете върху бутона Извършване на плащане, за да прегледате и завършите плащането си. Не забравяйте да включите 1 щ.д. (или равностойността в местна валута) повече от сумата на плащането си, за да бъде потвърдена картата.

Какво да очаквате

В някои случаи Google Ads може да изпробва таксуване с малка сума по картата Ви, за да се уверим, че е валидна. Няма да платите в действителност пробната сума, а ще бъде приспадната от сумата на плащането Ви. Ако например решите да се таксуват 300 лв. по картата Ви, Google Ads може да направи пробно таксуване от 1 лв. и за показването на реклами от картата Ви ще бъдат таксувани 299 лв.

Също както при физическите кредитни карти, рекламите Ви ще започнат да се показват почти веднага, след като извършите плащане.

Щом изтече срокът на валидност или се достигне кредитният лимит, генерирайте нова карта за еднократна употреба и въведете информацията в профила си за бъдещи плащания. В противен случай плащането Ви може да бъде отхвърлено. За всички останали отхвърлени плащания, моля, свържете се с местните банки, с които работите.

Моля, пазете цялата документация за плащането, докато не видите, че е отразено в профила Ви в Google Ads.

Кредитни карти

Можете да използвате кредитна или дебитна карта независимо дали ползвате автоматични плащания (таксуваме Ви автоматично след показването на рекламите Ви), или ръчни (добавяте средства в профила си, преди рекламите Ви да се покажат), при условие че издателят на кредитната Ви карта или банката Ви са одобрили картата за международна употреба. Ето как става това според настройката за плащане, която сте избрали за профила си:

Автоматични плащания

За да използвате кредитна карта с тази настройка за плащане, трябва само да я добавите към профила си в Google Ads и да я зададете като основен начин на плащане. Кликнете върху подходящата връзка по-долу:

Добавяне на нова кредитна карта към профила Ви
 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане.
 4. Под настройката Вашият избор кликнете върху бутона Добавяне на нов начин на плащане.
 5. Изберете Кредитна карта и попълнете данните за картата си.
 6. За да направите този начин на плащане основен, изберете Основен в падащото меню долу вляво.
 7. Кликнете върху бутона Запазване.
Редактиране на данните за съществуваща в профила Ви кредитна карта
 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане.
 4. Намерете начина на плащане, който искате да редактирате. След това кликнете върху връзката Редактиране.
 5. Променете желаната информация за кредитната карта.
 6. Кликнете върху бутона Запазване.

Ръчни плащания

Настройката за ръчни плащания не е налице за нови профили в изброените държави. Ако не можете да видите тази опция, когато се регистрирате, изберете автоматични плащания, за да завършите създаването на профила си.

Държави
 • Северна Америка
  • Канада
  • САЩ
 • Южна Америка
  • Чили
 • Африка
  • Южна Африка
 • Европа
  • Австрия
  • Белгия
  • Чехия
  • Дания
  • Финландия
  • Франция
  • Германия
  • Гърция
  • Ирландия
  • Италия
  • Люксембург
  • Нидерландия
  • Норвегия
  • Португалия
  • Полша
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Великобритания
 • Близкия изток
  • Израел
  • Саудитска Арабия
  • Обединени арабски емирства
 • Тихоокеанска Азия
  • Австралия
  • Хонконг
  • Япония
  • Малайзия
  • Нова Зеландия
  • Сингапур

За да използвате кредитна карта при тази настройка за плащане, вижте стъпките по-долу:

Извършване на плащане с нова кредитна карта
 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Кликнете върху падащото меню „Плащане със“ и изберете Добавяне на нов начин на плащане, след което въведете данните за кредитната си карта.
 5. Въведете сумата, която искате да платите, след което кликнете върху бутона Извършване на плащане, за да прегледате и завършите плащането си.
Извършване на плащане със съществуваща в профила Ви кредитна карта
 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Изберете съществуващия начин на плащане.
 5. Въведете сумата, която искате да платите, след което кликнете върху бутона Преглед на плащането, за да прегледате и завършите плащането си.
Извършване на плащане с кредитна карта за еднократна употреба

Освен нормални кредитни карти можете да използвате такава за еднократна употреба (позната още като виртуална кредитна карта). Обикновено се използва като алтернатива на физическите кредитни карти при извършване на плащания онлайн. Google Ads приема тези кредитни карти, стига да са с логото на Visa или MasterCard. Ако нямате физическа кредитна карта, свържете се с банката си, за да разберете дали предлага такива.

Стъпки за използване на кредитна карта за еднократна употреба:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Кликнете върху падащото меню „Плащане със“ и изберете Добавяне на нов начин на плащане, след което въведете данните за еднократната си кредитна карта.
 5. Въведете сумата, която искате да платите, след което кликнете върху бутона Извършване на плащане, за да прегледате и завършите плащането си. Не забравяйте да включите 1 щ.д. (или равностойността в местна валута) повече от сумата на плащането си, за да бъде потвърдена картата.

Какво да очаквате

В някои случаи Google Ads може да изпробва таксуване с малка сума по картата Ви, за да се уверим, че е валидна. Няма да платите в действителност пробната сума, а ще бъде приспадната от сумата на плащането Ви. Ако например решите да се таксуват 300 лв. по картата Ви, Google Ads може да направи пробно таксуване от 1 лв. и за показването на реклами от картата Ви ще бъдат таксувани 299 лв.

Също както при физическите кредитни карти, рекламите Ви ще започнат да се показват почти веднага, след като извършите плащане.

Щом изтече срокът на валидност или се достигне кредитният лимит, генерирайте нова карта за еднократна употреба и въведете информацията в профила си за бъдещи плащания. В противен случай плащането Ви може да бъде отхвърлено. За всички останали отхвърлени плащания, моля, свържете се с местните банки, с които работите.

Моля, пазете цялата документация за плащането, докато не видите, че е отразено в профила Ви в Google Ads.

Кредитни карти

Можете да използвате кредитна карта, при условие че издателят на кредитната Ви карта или банката Ви са одобрили картата за международна употреба. Ето как става това според настройката за плащане, която сте избрали за профила си:

Добавяне на нова кредитна карта към профила Ви
 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане.
 4. Под настройката Вашият избор кликнете върху бутона Добавяне на нов начин на плащане.
 5. Изберете Кредитна карта и попълнете данните за картата си.
 6. За да направите този начин на плащане основен, изберете Основен в падащото меню долу вляво.
 7. Кликнете върху бутона Запазване.
Редактиране на данните за съществуваща в профила Ви кредитна карта
 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане.
 4. Намерете начина на плащане, който искате да редактирате. След това кликнете върху връзката Редактиране.
 5. Променете желаната информация за кредитната карта.
 6. Кликнете върху бутона Запазване.

Ръчни плащания

Настройката за ръчни плащания не е налице за нови профили в изброените държави. Ако не можете да видите тази опция, когато се регистрирате, изберете автоматични плащания, за да завършите създаването на профила си.

Държави
 • Северна Америка
  • Канада
  • САЩ
 • Южна Америка
  • Чили
 • Африка
  • Южна Африка
 • Европа
  • Австрия
  • Белгия
  • Чехия
  • Дания
  • Финландия
  • Франция
  • Германия
  • Гърция
  • Ирландия
  • Италия
  • Люксембург
  • Нидерландия
  • Норвегия
  • Португалия
  • Полша
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Великобритания
 • Близкия изток
  • Израел
  • Саудитска Арабия
  • Обединени арабски емирства
 • Тихоокеанска Азия
  • Австралия
  • Хонконг
  • Япония
  • Малайзия
  • Нова Зеландия
  • Сингапур

За да използвате кредитна карта при тази настройка за плащане, вижте стъпките по-долу:

Извършване на плащане с нова кредитна карта
 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Кликнете върху падащото меню „Плащане със“ и изберете Добавяне на нов начин на плащане, след което въведете данните за кредитната си карта.
 5. Въведете сумата, която искате да платите, след което кликнете върху бутона Извършване на плащане, за да прегледате и завършите плащането си.
Извършване на плащане със съществуваща в профила Ви кредитна карта
 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Изберете съществуващия начин на плащане.
 5. Въведете сумата, която искате да платите, след което кликнете върху бутона Преглед на плащането, за да прегледате и завършите плащането си.
Извършване на плащане с кредитна карта за еднократна употреба

Освен нормални кредитни карти можете да използвате такава за еднократна употреба (позната още като виртуална кредитна карта). Обикновено се използва като алтернатива на физическите кредитни карти при извършване на плащания онлайн. Google Ads приема тези кредитни карти, стига да са с логото на Visa или MasterCard. Ако нямате физическа кредитна карта, свържете се с банката си, за да разберете дали предлага такива.

Стъпки за използване на кредитна карта за еднократна употреба:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Кликнете върху падащото меню „Плащане със“ и изберете Добавяне на нов начин на плащане, след което въведете данните за еднократната си кредитна карта.
 5. Въведете сумата, която искате да платите, след което кликнете върху бутона Извършване на плащане, за да прегледате и завършите плащането си. Не забравяйте да включите 1 щ.д. (или равностойността в местна валута) повече от сумата на плащането си, за да бъде потвърдена картата.

Какво да очаквате

В някои случаи Google Ads може да изпробва таксуване с малка сума по картата Ви, за да се уверим, че е валидна. Няма да платите в действителност пробната сума, а ще бъде приспадната от сумата на плащането Ви. Ако например решите да се таксуват 300 лв. по картата Ви, Google Ads може да направи пробно таксуване от 1 лв. и за показването на реклами от картата Ви ще бъдат таксувани 299 лв.

Също както при физическите кредитни карти, рекламите Ви ще започнат да се показват почти веднага, след като извършите плащане.

Щом изтече срокът на валидност или се достигне кредитният лимит, генерирайте нова карта за еднократна употреба и въведете информацията в профила си за бъдещи плащания. В противен случай плащането Ви може да бъде отхвърлено. За всички останали отхвърлени плащания, моля, свържете се с местните банки, с които работите.

Моля, пазете цялата документация за плащането, докато не видите, че е отразено в профила Ви в Google Ads.

Кредитни карти

Автоматични плащания

Можете да използвате кредитна карта, ако използвате автоматични плащания (таксуваме Ви автоматично след показването на рекламите Ви), при условие че издателят на кредитната Ви карта или банката Ви са одобрили картата за международна употреба. Това става по следния начин:

За да използвате кредитна карта с тази настройка за плащане, трябва само да я добавите към профила си в Google Ads и да я зададете като основен начин на плащане. Кликнете върху подходящата връзка по-долу:

Добавяне на нова кредитна карта към профила Ви
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Към „Таксуване и плащания“
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане, след което кликнете върху Добавяне на нов начин на плащане.
 4. Изберете Кредитна карта и попълнете данните за картата си.
 5. За да направите този начин на плащане основен, изберете Основен в падащото меню долу вляво.
 6. Кликнете върху бутона Запазване.
Редактиране на данните за съществуваща в профила Ви кредитна карта
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Към „Таксуване и плащания“
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане.
 4. Намерете начина на плащане, който искате да редактирате. След това кликнете върху Редактиране.
 5. Променете желаната информация за кредитната карта.
 6. Кликнете върху бутона Запазване.

Ръчни плащания

Настройката за ръчни плащания не е налице за нови профили в изброените държави. Ако не можете да видите тази опция, когато се регистрирате, изберете автоматични плащания, за да завършите създаването на профила си.

Държави
 • Северна Америка
  • Канада
  • САЩ
 • Южна Америка
  • Чили
 • Африка
  • Южна Африка
 • Европа
  • Австрия
  • Белгия
  • Чехия
  • Дания
  • Финландия
  • Франция
  • Германия
  • Гърция
  • Ирландия
  • Италия
  • Люксембург
  • Нидерландия
  • Норвегия
  • Португалия
  • Полша
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Великобритания
 • Близкия изток
  • Израел
  • Саудитска Арабия
  • Обединени арабски емирства
 • Тихоокеанска Азия
  • Австралия
  • Хонконг
  • Япония
  • Малайзия
  • Нова Зеландия
  • Сингапур

Ако профилът Ви е настроен за ръчни плащания, кредитните карти не се предлагат като метод на плащане. Можете обаче да плащате с помощта на Banelco и PagoMisCuentas.com. Вижте връзката по-долу за повече информация за това, как да извършвате ръчни плащания чрез Banelco.

Banelco и PagoMisCuentas.com

Извършването на плащания чрез Banelco и PagoMisCuentas.com се предлага само за профили в Google Ads, чийто адрес за фактуриране е в Аржентина, а избраната валута е аржентинско песо (ARS). Ако изберете Banelco или PagoMisCuentas.com като начин на плащане в профила си, ще можете да извършвате плащания по четири начина:

 • чрез банкомат в мрежата на Banelco;
 • на уебсайта PagoMisCuentas.com;
 • чрез услугата за онлайн банкиране на банката, с която работите;
 • на гишетата за касови плащания.

След като изберете този начин на плащане, на профила Ви в Google Ads ще бъде присвоен уникален референтен номер. Трябва да го посочвате всеки път, когато извършвате плащане, за да можем да отнесем средствата към профила Ви. Обикновено плащанията ще достигат до профила Ви в Google Ads в рамките на три до пет работни дни.

Участващи банки

За да извършите плащане чрез Banelco, трябва да имате сметка в банка от мрежата на Banelco, освен ако не извършвате касови плащания на някое от наличните гишета.

Участващите банки са следните:

 • Banex
 • Standard Bank
 • BBVA Banco Francés
 • Citibank
 • Comafi
 • Del Sol
 • Galicia
 • HSBC
 • Itaú
 • Macro
 • Patagonia
 • Regional del Cuyo
 • Santander Río
 • Supervielle
 • Banco Bisel
 • Banco Tucumán Grupo Macro
Извършване на плащане чрез Banelco

Стъпките за извършване на плащане варират в зависимост от това, дали плащате чрез банкомат, уебсайт, услугата за онлайн банкиране на банката си, или на някое от гишетата за касови плащания. Ще можете да използвате първите три опции само ако имате сметка в банка, която е част от мрежата на Banelco. Ако знаете референтния си номер, не е необходимо първо да влизате в профила си в Google Ads. Кликнете върху връзките по-долу за подробности относно извършването на плащане чрез всяка от опциите.

Минималната сума на плащането за всеки депозит е 30 аржентински песо. Всички приложими данъци ще бъдат удържани от плащането Ви и в рамките на три до пет работни дни в профила Ви ще бъде кредитирано остатъчното салдо.

Намерете референтния номер на профила си

Профилът Ви в Google Ads има уникален референтен номер, който да се използва с Banelco или PagoMisCuentas.com. Трябва да го използвате, когато извършвате плащане, за да отнесем средствата към профила Ви. Ако не включите референтния номер към плащането си, то ще бъде изгубено.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Към „Таксуване и плащания“
 3. Кликнете върху Извършване на плащане.
 4. Изберете Banelco или PagoMisCuentas.com от падащото меню.
 5. Въведете сумата, която искате да платите, и кликнете върху Извършване на плащане.
 6. Следващият екран ще съдържа референтния номер. Отпечатайте този екран или си запишете референтния номер за бъдеща употреба.
Банкомат на Banelco

За да извършите плащане чрез банкомат на Banelco:

 1. Изберете банкомат от мрежата на Banelco.
 2. Въведете своя банков ПИН.
 3. Изберете начина на плащане Pago mis Cuentas на Banelco.
 4. Изберете опция 6, Pay another Bill, и натиснете бутона за потвърждаване.
 5. Изберете опция 12, Various services, и натиснете бутона за потвърждаване.
 6. Изберете опцията Other Options 8 пъти.
 7. В опция 7 изберете Google Ads от падащия списък с търговци.
 8. Въведете уникалния референтен номер, който Ви е присвоен, когато сте избрали Banelco или PagoMisCuentas.com за начин на плащане.
 9. Изберете сметката, от която искате да извършите плащането, и въведете желаната сума. Не забравяйте, че минималното плащане е 30 аржентински песо.
 10. Изберете Confirm.
Уебсайтът PagoMisCuentas.com

За да извършите плащане посредством PagoMisCuentas.com:

 1. Посетете www.PagoMisCuentas.com.
 2. Влезте с потребителското име и паролата си (те са същите, които използвате за вход в уебсайта на банката, с която работите).
 3. Изберете Google от падащия списък на търговците в секцията „Other services“. За по-нататъшни плащания можете да изберете Google от списъка с търговците, които са получили плащания наскоро.
 4. Въведете уникалния референтен номер, който Ви е присвоен, когато сте избрали Banelco или PagoMisCuentas.com за начин на плащане.
 5. Кликнете върху Make a payment и въведете сумата, която искате да платите.
 6. Кликнете върху Confirm.
Началната страница за онлайн банкиране на банката, с която работите

Стъпките за извършване на плащане чрез онлайн банкиране варират според банката. Моля, свържете се с банката си за указания.

Гишета за касови плащания

За да извършите плащане на някое от гишетата:

 1. Посетете някое от гишетата за касови плащания в мрежата на PagoMisCuentas. Вижте пълния списък с гишета.
 2. Кажете на касиера, че трябва да извършите плащане за профил в Google Ads.
 3. Кажете на касиера референтния си номер (вижте в инструкциите по-горе как да намерите този номер) и сумата, която искате да платите. Минималното плащане е 30 аржентински песо.

Плащането Ви (минус приложимите данъци) ще бъде кредитирано в профила Ви в рамките на три до пет работни дни.

DineroMail

Можете да използвате DineroMail, ако профилът Ви е с настройка за ръчни плащания, има адрес за фактуриране в Мексико и избраната валута е мексиканско песо (MXN).

С DineroMail можете да извършвате плащания по 5 начина:

 • Кредитна или дебитна карта: Извършете плащане с кредитна или дебитна карта в профила си.
 • Банков депозит по референтен номер: Извършете плащане за Google Ads, като депозирате средства в която и да било от следните банки: Bancomer, Santander, Ixe Banco и ScotiaBank/Inverlat. Не е необходимо да имате сметка в банката, в която правите депозита.
 • Електронен банков превод: Извършете плащане за Google Ads, като наредите електронен банков превод в която и да е от следните банки: Bancomer, Santander, Ixe Banco и ScotiaBank/Inverlat. Трябва да имате сметка в избраната банка.
 • Плащане в смесен магазин 7-Eleven: Извършете плащане в брой за Google Ads в който и да е смесен магазин 7-Eleven в Мексико. За услугата ще Ви бъде начислена такса от 8 мексикански песо.
 • Смесен магазин OXXO: Извършете плащане в брой за Google Ads в който и да е смесен магазин OXXO в Мексико. За услугата ще Ви бъде начислена такса от 8 мексикански песо.

За всяка от тези опции салдото Ви в Google Ads ще се актуализира в рамките на 3 до 5 работни дни. Минималната сума за плащане е 100 мексикански песо.

Всички плащания се обработват от нашия партньор по плащанията DineroMail. Обърнете внимание, че не Ви е необходим профил в DineroMail, за да използвате този начин на плащане.

Как да извършите плащане с DineroMail
Ако правите електронен банков превод или банков депозит с референтен номер, моля, имайте предвид, че ще извършите плащането си чрез DineroMail към „Digicuenta SA de C“.

За да наредите плащане чрез DineroMail:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Изберете иконата за инструменти и кликнете върху Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Въведете сумата, която искате да платите, и кликнете върху Извършване на плащане. (Минималната сума за плащане е 100 мексикански песо.)
 5. Ще бъдете пренасочени към страница за избор на начина за извършване на плащането и ще се покажат допълнителни инструкции.
Кредитна или дебитна карта

За да платите с кредитна или дебитна карта, трябва само да изпълните инструкциите по-горе и да извършите плащането в профила си.

Банков депозит по референтен номер

Извършете плащане за Google Ads, като депозирате средства в която и да било от следните банки: Bancomer, Santander, Ixe Banco и ScotiaBank/Inverlat. Не е необходимо да имате сметка в банката, в която правите депозита.

За да извършите плащане чрез банков депозит с референтен номер:

 1. След като изберете банков депозит с референтен номер като опция за плащане, кликнете върху Плащане. Ще се покаже страница с по-нататъшни указания за плащане, както и списък с референти номера – по един за всяка участваща банка.
 2. Отпечатайте страницата и я занесете в банката.
 3. Направете депозита, като се уверите, че сте включили подходящия референтен номер. Ако не го направите, няма да можем да отнесем плащането Ви към профила Ви в Google Ads.

Салдото Ви в Google Ads ще се актуализира след три до пет работни дни (при условие че включите референтния номер). Запазете референтния си номер и всички останали платежни документи, докато това не стане.

Електронен банков превод

Извършете плащане за Google Ads, като наредите електронен банков превод в която и да е от следните банки: Bancomer, Santander, Ixe Banco и ScotiaBank/Inverlat.

За да извършите плащане чрез електронен банков превод:

 1. След като изберете електронен банков превод като опция за плащане, кликнете върху Плащане. Ще се покаже страница с по-нататъшни указания за плащане, както и списък с референти номера – по един за всяка участваща банка.
 2. Посетете уебсайта на банката, с която работите, и наредете електронен банков превод, като се уверите, че сте включили подходящия референтен номер. Ако не го направите, няма да можем да отнесем плащането Ви към профила Ви в Google Ads.

Салдото Ви в Google Ads ще се актуализира след три до пет работни дни (при условие че включите референтния номер). Запазете референтния си номер и всички останали платежни документи, докато това не стане.

Смесен магазин 7-Eleven

За да извършите плащане в брой за Google Ads в смесен магазин 7-Eleven в Мексико:

 1. След като изберете смесените магазини 7-Eleven като опция за плащане, кликнете върху Плащане. Ще се покаже талон с указания за плащане и баркод.
 2. Отпечатайте талона и го занесете в смесен магазин 7-Eleven.
 3. Отидете на касата и платете в брой указаната от Вас сума. Уверете се, че на касата сканират баркода на талона, тъй като в противен случай няма да можем да отнесем плащането към профила Ви в Google Ads.

Салдото Ви в Google Ads ще се актуализира след три до пет работни дни от извършването на плащането. Запазете талона си и всички останали платежни документи, докато това не стане.

Имайте предвид, че от 7-Eleven ще Ви таксуват 8 MXN за услугата в допълнение към сумата на плащането. Ако например искате да добавите 100 MXN към салдото си в Google Ads, трябва да дадете 108 MXN на касата, от които 100 MXN ще бъдат изпратени на Google.

Смесен магазин OXXO

За да извършите плащане в брой за Google Ads в смесен магазин OXXO в Мексико:

 1. След като изберете смесените магазини OXXO като опция за плащане, кликнете върху Плащане. Ще се покаже талон с указания за плащане и баркод.
 2. Отпечатайте талона и го занесете в смесен магазин OXXO.
 3. Отидете на касата и платете в брой указаната от Вас сума. Уверете се, че на касата сканират баркода на талона, тъй като в противен случай няма да можем да отнесем плащането към профила Ви в Google Ads.

Салдото Ви в Google Ads ще се актуализира след три до пет работни дни. Запазете талона си и всички останали платежни документи, докато това не стане.

Имайте предвид, че от OXXO ще Ви таксуват 8 MXN за услугата в допълнение към сумата на плащането. Ако например искате да добавите 100 MXN към салдото си в Google Ads, трябва да дадете 108 MXN на касата, от които 100 MXN ще бъдат изпратени на Google.

Кредитни и дебитни карти

Настройката Ви за плащания определя дали можете да използвате както кредитни, така и дебитни карти за плащане за Google Ads.

 • Ако използвате автоматични плащания (таксуваме Ви автоматично след показването на рекламите Ви), можете да използвате кредитни или дебитни карти.

 • Ако използвате ръчни плащания (добавяте средства в профила си преди показването на рекламите Ви), можете да използвате само дебитни карти.

Google Ads приема следните кредитни и дебитни карти:

 • Кредитни карти: Google Ads приема кредитни карти Visa и MasterCard.

 • Дебитни карти: Google Ads приема дебитни карти с логото на Visa или MasterCard.

Забележка: Можете да добавите също кредитна или дебитна карта RuPay като начин на плащане за ръчни плащания, след като завършите регистрацията на профила си в Google Ads.

По-долу можете да видите инструкции за добавяне на кредитна или дебитна карта към профила Ви (обърнете внимание, че ще е необходимо да регистрирате и потвърдите картата си), както и инструкции за други задачи.

Регистриране, потвърждаване или премахване на кредитна или дебитна карта или извършване на плащания с нея

Индийската централна банка (RBI) изисква всички онлайн транзакции с кредитни и дебитни карти да бъдат обработвани посредством процедури с повишена сигурност. Тази допълнителна стъпка, която включва потвърждаване на съответната карта, цели да я защити от злоупотреби.

Можете да изпълните тази стъпка, когато добавите кредитна или дебитна карта към профила си в Google Ads. Ще Ви помогнем да се свържете с банката си за удостоверяването на картата Ви и ще проверим дали е било успешно. Кликнете върху връзките по-долу, за да видите стъпки за следното:

Регистриране и потвърждаване на картата Ви
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане.
 4. Кликнете върху бутона Добавяне на начин на плащане.
 5. Кликнете върху Кредитна или дебитна карта.
 6. Въведете данните за кредитната или дебитната си карта.
 7. Кликнете върху бутона Напред. Ще се покаже изскачащо съобщение с искане за разрешение да Ви препратим към уебсайта на банката Ви за потвърждаване на кредитната Ви карта.
 8. Кликнете върху бутона Потвърждаване на кредитна или дебитна карта, за да продължите.
 9. Ще се отвори нов прозорец на браузъра, който Ви препраща към банката, издала картата Ви. Стъпките за потвърждаване на картата Ви варират според банката, но може да видите сума на покупка на стойност две индийски рупии (INR). Това е само временно разрешение, а не действително таксуване.
 10. Ако сте потвърдили успешно картата си, ще се покаже съобщение за това. Затворете прозореца, за да преминете към профила си в Google Ads.
 11. Ще бъдете прехвърлени на страницата си Начини на плащане, където ще видите данните за картата си.

Процедурата на потвърждаване обикновено отнема няколко минути и трябва да преминете през нея веднъж при първото добавяне на карта към профила Ви. Регистрираните карти могат да бъдат използвани за автоматични и ръчни плащания.

Извършване на ръчно плащане с кредитна или дебитна карта
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Ако сте регистрирали кредитна или дебитна карта, изберете тази, с която искате да извършите плащане. Ако искате да използвате нова, кликнете върху Добавяне на нов начин на плащане и следвайте процедурата, описана в предишната секция.
 5. Въведете сумата на плащането си и кликнете върху Продължаване.

Обикновено плащането се обработва непосредствено след извършването му. Кредитирането му в профила Ви обаче може да отнеме до 24 часа.

Премахване на карта от профила Ви
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане.
 4. След това намерете кредитната или дебитната карта, която искате да премахнете. Не забравяйте обаче, че не можете да премахнете кредитна или дебитна карта, използвана като основен начин на плащане, докато не добавите нов начин и не го зададете като основен.

Какво да очаквате (автоматични плащания)

Ако сте настроили профила си за автоматични плащания и сте регистрирали кредитна карта, ще бъдете таксувани след показването на рекламите Ви и натрупването на рекламни разходи. Имайте предвид, че не можете да настроите автоматични плащания с дебитна карта. След като добавите към профила си кредитна карта като основен начин на плащане, тя бива таксувана автоматично, след като рекламните Ви разходи достигнат предварително определена сума или 30 дни след последното Ви автоматично таксуване в зависимост от това, кое от двете настъпи първо.

Моля, пазете цялата документация за плащането, докато не видите, че е отразено в профила Ви в Google Ads.

Кредитни и дебитни карти

Освен определени кредитни карти приемаме също и дебитни карти с логото на Visa или MasterCard. Можете да използвате кредитна или дебитна карта, ако ползвате автоматични плащания (таксуваме Ви автоматично след показването на рекламите Ви). За да използвате кредитна или дебитна карта, добавете я към профила си в Google Ads и я задайте като основен начин на плащане. Кликнете върху подходящата връзка по-долу:

Добавяне на нова кредитна карта към профила Ви
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху Начини на плащане.
 4. Под заглавието Вашият избор кликнете върху Добавяне на нов начин на плащане.
 5. Изберете Кредитна карта и попълнете данните за картата си.
 6. За да направите този начин на плащане основен, изберете Основен в падащото меню долу вляво.
 7. Кликнете върху Запазване.
Редактиране на данните за съществуваща в профила Ви кредитна карта
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане.
 4. Намерете начина на плащане, който искате да редактирате. След това кликнете върху Редактиране.
 5. Променете желаната информация за кредитната карта.
 6. Кликнете върху Запазване.
LGU+

Ако профилът Ви е настроен за ръчни плащания, можете да извършвате защитени плащания, като използвате местна кредитна карта, онлайн банков превод или виртуална банкова сметка посредством партньора ни по плащанията LGU+.

Извършване на плащане посредством LGU+

За да извършите плащане чрез LGU+, изпълнете тези указания, като използвате браузъра Internet Explorer:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Изберете иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Въведете сумата, която искате да платите, и кликнете върху Извършване на плащане.
 5. Извършете плащането си чрез защитения уебсайт на LGU+, който се показва.

Плащането трябва да бъде кредитирано в профила Ви в Google Ads до 24 часа. Свържете се с нас, ако плащането не е отразено след повече от един ден.

Паричен превод

При този начин на плащане добавяте пари в профила си в Google Ads, като ги превеждате на Google. Кликнете върху връзката по-долу, за да видите как да го настроите за профила си.

Използване на паричен превод за профила Ви
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане. Ако не виждате паричен превод като опция, кликнете върху връзката Добавяне на нов начин на плащане и изберете Паричен превод.
 4. Кликнете върху Напред към извършване на плащане.
 5. Въведете сумата, която искате да преведете в профила си в Google Ads. Имайте предвид, че за местоположението и валутата Ви може да има минимална сума. Кликнете върху Напред за извършване на преглед.
 6. След като се уверите, че данните за плащане са правилни, кликнете върху бутона Изпращане и генериране на референтен номер, за да се генерира формуляр с информация за превода. Той ще съдържа цялата информация, която Ви е необходима за извършването на паричен превод, включително уникален референтен номер, ако се изисква за местоположението Ви. Ако е така, номерът ще бъде уникален за профила Ви в Google Ads. Това ще рече, че може да бъде използван единствено за него. Трябва да генерирате нов референтен номер за всеки превод, който извършвате.
 7. Отпечатайте формуляра или си запишете предоставената информация.
 8. Следвайте я, за да наредите паричен превод. Тази процедура се различава според банката, затова поискайте конкретни инструкции от тази, с която работите.

За да можем да обработим плащането Ви, във формуляра за банковия превод трябва да включите уникалния си референтен номер. Ако в полетата Бележки или Референтен номер на формуляра няма достатъчно място за целия номер, въведете го в полето Име преди или вместо името си. Не забравяйте, че референтният номер е записан във формуляра с информация за превода, който сте генерирали в профила си в Google Ads. Той е различен от идентификационния номер на клиента в Google Ads.

Какво да очаквате

След като получим паричния Ви превод, ще Ви изпратим имейл. При това рекламите Ви обикновено ще започнат да се показват, ако са били спрени или това е първото Ви плащане. Ако опреснявате салдото си, ще продължат да се показват.

Време за обработка: два до пет работни дни в зависимост от местоположението Ви. В някои случаи може да отнеме до 30 дни. Това е така, защото паричният превод зависи от няколко фактора, между които и процедурите на местните банки. Моля, пазете цялата документация за плащането, докато не видите, че е отразено в профила Ви в Google Ads.

В срок от пет до десет работни дни ще получите имейл за потвърждение, че салдото Ви е актуализирано.

Забавяния

Ако се притеснявате, че паричният Ви превод отнема твърде дълго, има няколко неща, които можете да направите, за да проверите дали плащането Ви се придвижва:

 • Проверете дали средствата са изтеглени от банковата Ви сметка. Ако не са, свържете се с банката си.
 • Проверете в банката си дали средствата са преведени в правилната сметка. Номерът на сметката трябва да съвпада с този, посочен в инструкциите ни за плащане (генерирани, когато сте наредили плащане посредством паричен превод в профила си в Google Ads).

Ако са минали повече от две седмици, откакто сте наредили превода, и още не виждате плащането да е отразено в профила Ви, можете да се свържете с нас. Към формуляра за връзка ще трябва да прикачите валидно доказателство за плащането (чрез кликване върху бутона „Избор на файл“). Кликнете върху връзката по-долу, за да видите повече за валидното доказателство за плащането:

Какво е валидно доказателство за плащането

Валидното доказателство за плащането отговаря на следните насоки:

 • Може да бъде сканирано копие на разписката Ви или екранна снимка на банковото Ви извлечение онлайн.
 • Трябва да е във формат, който не може да бъде редактиран, като .jpg, .gif или .png.
 • Трябва да съдържа следната информация:
  • датата на извършване на превода. Ако е възможно, покажете всички транзакции за пет дни преди и след плащането.
  • сумата и валутата на плащането.
  • бенефициента на средствата (т.е. Google Ads).
  • името на банката, извършила плащането.
 • За собствена сигурност, моля, заличете поверителната информация в извлечението от банковата си сметка или кредитната си карта, особено целия номер на банковата си сметка или средните осем цифри на номера на кредитната си карта.
Паричен превод
Паричният превод вече не е налице за нови профили в тази държава. Ако не виждате тази опция в профила си, моля, изберете друг начин на плащане.

При този начин на плащане добавяте пари в профила си в Google Ads, като ги превеждате на Google. Кликнете върху връзката по-долу, за да видите как да го настроите за профила си.

Настройване на паричен превод за профила Ви
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане. Ако не виждате паричен превод като опция, кликнете върху връзката Добавяне на нов начин на плащане и изберете Паричен превод.
 4. Кликнете върху Напред към извършване на плащане.
 5. Въведете сумата, която искате да преведете в профила си в Google Ads. Имайте предвид, че за местоположението и валутата Ви може да има минимална сума. Кликнете върху Напред за извършване на преглед.
 6. След като се уверите, че данните за плащане са правилни, кликнете върху бутона Изпращане и генериране на референтен номер, за да се генерира формуляр с информация за превода. Той ще съдържа цялата информация, която Ви е необходима за извършването на паричен превод, включително уникален референтен номер, ако се изисква за местоположението Ви. Ако е така, номерът ще бъде уникален за профила Ви в Google Ads. Това ще рече, че може да бъде използван единствено за него.
 7. Отпечатайте формуляра или си запишете предоставената информация.
 8. Следвайте я, за да наредите паричен превод. Тази процедура се различава според банката, затова поискайте конкретни инструкции от тази, с която работите.

За да можем да обработим плащането Ви, във формуляра за банковия превод трябва да включите уникалния си референтен номер. Ако в полетата Бележки или Референтен номер на формуляра няма достатъчно място за целия номер, въведете го в полето Име преди или вместо името си. Не забравяйте, че референтният номер е записан във формуляра с информация за превода, който сте генерирали в профила си в Google Ads. Той е различен от идентификационния номер на клиента в Google Ads.

Какво да очаквате

След като получим паричния Ви превод, ще Ви изпратим имейл. При това рекламите Ви обикновено ще започнат да се показват, ако са били спрени или това е първото Ви плащане. Ако опреснявате салдото си, ще продължат да се показват.

Време за обработка: два до пет работни дни в зависимост от местоположението Ви. В някои случаи може да отнеме до 30 дни. Това е така, защото паричният превод зависи от няколко фактора, между които и процедурите на местните банки. Моля, пазете цялата документация за плащането, докато не видите, че е отразено в профила Ви в Google Ads.

Забавяния

Ако се притеснявате, че паричният Ви превод отнема твърде дълго, има няколко неща, които можете да направите, за да проверите дали плащането Ви се придвижва:

 • Проверете дали средствата са изтеглени от банковата Ви сметка. Ако не са, свържете се с банката си.
 • Проверете в банката си дали средствата са преведени в правилната сметка. Номерът на сметката трябва да съвпада с този, посочен в инструкциите ни за плащане (генерирани, когато сте наредили плащане посредством паричен превод в профила си в Google Ads).

Ако са минали повече от две седмици, откакто сте наредили превода, и още не виждате плащането да е отразено в профила Ви, можете да се свържете с нас. Към формуляра за връзка ще трябва да прикачите валидно доказателство за плащането (чрез кликване върху бутона „Избор на файл“). Кликнете върху връзката по-долу, за да видите повече за валидното доказателство за плащането:

Как да прикачите валидно доказателство за плащането

Валидното доказателство за плащането отговаря на следните насоки:

 • Може да бъде сканирано копие на разписката Ви или екранна снимка на банковото Ви извлечение онлайн.
 • Трябва да е във формат, който не може да бъде редактиран, като .jpg, .gif или .png.
 • Трябва да съдържа следната информация:
  • датата на извършване на превода. Ако е възможно, покажете всички транзакции за пет дни преди и след плащането.
  • сумата и валутата на плащането.
  • бенефициента на средствата (т.е. Google Ads).
  • името на банката, извършила плащането.
 • За собствена сигурност, моля, заличете поверителната информация в извлечението от банковата си сметка или кредитната си карта, особено целия номер на банковата си сметка или средните осем цифри на номера на кредитната си карта.
Паричен превод

При този начин на плащане добавяте пари в профила си в Google Ads, като ги превеждате на Google. Кликнете върху връзката по-долу, за да видите как да го настроите за профила си.

Настройване на паричен превод за профила Ви
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане. Ако не виждате паричен превод като опция, кликнете върху връзката Добавяне на нов начин на плащане и изберете Паричен превод.
 4. Кликнете върху Напред към извършване на плащане.
 5. Въведете сумата, която искате да преведете в профила си в Google Ads. Имайте предвид, че за местоположението и валутата Ви може да има минимална сума. Кликнете върху Напред за извършване на преглед.
 6. След като се уверите, че данните за плащане са правилни, кликнете върху бутона Потвърждаване на плащането, за да се генерира формуляр с информация за превода.
 7. Отпечатайте формуляра или си запишете предоставената информация.
 8. Следвайте я, за да наредите паричен превод. Тази процедура се различава според банката, затова поискайте конкретни инструкции от тази, с която работите.

Какво да очаквате

След като получим паричния Ви превод, ще Ви изпратим имейл. При това рекламите Ви обикновено ще започнат да се показват, ако са били спрени или това е първото Ви плащане. Ако опреснявате салдото си, ще продължат да се показват.

Време за обработка: два до пет работни дни в зависимост от местоположението Ви. В някои случаи може да отнеме до 30 дни. Това е така, защото паричният превод зависи от няколко фактора, между които и процедурите на местните банки. Моля, пазете цялата документация за плащането, докато не видите, че е отразено в профила Ви в Google Ads.

Забавяния

Ако се притеснявате, че паричният Ви превод отнема твърде дълго, има няколко неща, които можете да направите, за да проверите дали плащането Ви се придвижва:

 • Проверете дали средствата са изтеглени от банковата Ви сметка. Ако не са, свържете се с банката си.
 • Проверете в банката си дали средствата са преведени в правилната сметка. Номерът на сметката трябва да съвпада с този, посочен в инструкциите ни за плащане (генерирани, когато сте наредили плащане посредством паричен превод в профила си в Google Ads).

Ако са минали повече от две седмици, откакто сте наредили превода, и още не виждате плащането да е отразено в профила Ви, можете да се свържете с нас. Към формуляра за връзка ще трябва да прикачите валидно доказателство за плащането (чрез кликване върху бутона „Избор на файл“). Кликнете върху връзката по-долу, за да видите повече за валидното доказателство за плащането:

Как да прикачите валидно доказателство за плащането

Валидното доказателство за плащането отговаря на следните насоки:

 • Може да бъде сканирано копие на разписката Ви или екранна снимка на банковото Ви извлечение онлайн.
 • Трябва да е във формат, който не може да бъде редактиран, като .jpg, .gif или .png.
 • Трябва да съдържа следната информация:
  • датата на извършване на превода. Ако е възможно, покажете всички транзакции за пет дни преди и след плащането.
  • сумата и валутата на плащането.
  • бенефициента на средствата (т.е. Google Ads).
  • името на банката, извършила плащането.
 • За собствена сигурност, моля, заличете поверителната информация в извлечението от банковата си сметка или кредитната си карта, особено целия номер на банковата си сметка или средните осем цифри на номера на кредитната си карта.
Паричен превод

Чрез паричния превод можете да извършите ръчно плащане посредством банкомат или банката си, като обикновено то ще бъде кредитирано в профила Ви до три работни дни.

Изисквания

За да използвате този начин на плащане, трябва да имате профил в Google Ads с фирмен адрес в Япония и като валута за него да сте избрали японска йена (JPY).

Настройване

Ако искате да направите плащане чрез паричен превод към профила си в Google Ads, изпълнете следните стъпки:

Извършване на паричен превод
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане. Минималната сума за плащане е 1000 японски йени (JPY).
 4. Изберете Паричен превод. Ако не виждате такава опция, кликнете върху връзката Добавяне на нов начин на плащане, за да се покаже.
 5. Използвайте предоставените банкови данни, за да извършите плащане посредством банкомат или паричен превод. Това може да бъде направено лично или чрез уебсайта на банката Ви.

Банковите преводи обикновено ще бъдат кредитирани в профила Ви в рамките на три работни дни. За да се ускори обработката, присвоили сме уникален номер на банкова сметка към профила Ви в Google Ads. Плащането Ви трябва да бъде извършвано към този номер всеки път, когато нареждате банков превод или плащане чрез банкомат. Тази информация за банковата сметка можете да намерите на страницата Начини на плащане в профила си в Google Ads – в полетата Номер на сметката на бенефициента и Код на клона.

Какво да очаквате

Обикновено средствата се кредитират в профила Ви в Google Ads до три работни дни, но понякога това може да отнеме повече време. Не забравяйте да запазите всички документи и разписки за плащането, докато не видите, че е отразено в профила Ви в Google Ads.

Време за обработка: обикновено три работни дни, но може да отнеме повече. Това е така, защото преводът на средства зависи от редица фактори, между които и процедурите на банката Ви.

Забавяния

Ако се притеснявате, че плащането Ви се бави твърде много, можете да направите няколко неща, за да проверите дали то се придвижва:

 • Проверете дали средствата са изтеглени от банковата Ви сметка. Ако не са, свържете се с банката си.
 • Проверете в банката си дали средствата са преведени в правилната сметка. Номерът на сметката трябва да съвпада с този, посочен в инструкциите ни за плащане (генерирани, когато сте наредили плащане посредством паричен превод в профила си в Google Ads).

Ако са минали повече от пет работни дни, откакто сте наредили превода, и още не виждате плащането да е отразено в профила Ви, можете да се свържете с нас. Към този формуляр ще трябва да прикачите валидно доказателство за плащането (чрез кликване върху бутона „Избор на файл“). Кликнете върху връзката по-долу, за да видите повече за валидното доказателство за плащането:

Как да прикачите валидно доказателство за плащането

Валидното доказателство за плащането отговаря на следните насоки:

 • Може да бъде сканирано копие на разписката Ви или екранна снимка на банковото Ви извлечение онлайн.
 • Трябва да е във формат, който не може да бъде редактиран, като .jpg, .gif или .png.
 • Трябва да съдържа следната информация:
  • датата на извършване на превода. Ако е възможно, покажете всички транзакции за пет дни преди и след плащането.
  • сумата и валутата на плащането.
  • бенефициента на средствата (Google Ads).
  • името на банката, извършила плащането.
 • За собствена сигурност, моля, заличете поверителната информация в извлечението от банковата си сметка или кредитната си карта, особено целия номер на банковата си сметка или средните осем цифри на номера на кредитната си карта.
Банков превод чрез iDEAL

При банков превод чрез iDEAL извършвате плащане от уебсайта на банката си и обикновено салдото на профила Ви в Google Ads ще се актуализира до два часа.

Изисквания

За да използвате този начин на плащане, трябва да отговаряте на следното:

 • Фирменият адрес на профила Ви в Google Ads да е в Нидерландия.
 • Валутата в профила Ви в Google Ads да е евро.
 • Да имате сметка в банка, част от мрежата iDEAL.

Настройване

Ако искате да направите плащане чрез iDEAL към профила си в Google Ads, изпълнете следните стъпки:

Настройване на банков превод чрез iDEAL за профила Ви
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Изберете „Банков превод чрез iDEAL“. Ако не виждате такава опция, кликнете върху връзката Добавяне на нов начин на плащане, за да се покаже.
 5. Кликнете върху Напред към извършване на плащане.
 6. Въведете сумата, която искате да платите към профила си в Google Ads. Минималната сума за плащане е 10 евро (EUR). Кликнете върху Напред за извършване на преглед.
 7. Прегледайте сумата и я потвърдете, като кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 8. Ще бъдете пренасочени към уебсайта на нашия партньор по плащанията GlobalCollect. Там можете да завършите плащането си чрез защитения интерфейс на мрежата iDEAL.

Какво да очаквате

Обикновено средствата се кредитират в профила Ви в Google Ads до два часа, но понякога това може да отнеме повече време. Не забравяйте да запазите всички документи и разписки за плащането, докато не видите, че е отразено в профила Ви в Google Ads.

Забавяния

Ако се притеснявате, че плащането Ви се бави твърде много, можете да направите няколко неща, за да проверите дали то се придвижва:

 • Проверете дали средствата са изтеглени от банковата Ви сметка. Ако не са, свържете се с банката си.
 • Проверете в банката си дали средствата са преведени в правилната сметка. Номерът на сметката трябва да съвпада с този, посочен в инструкциите ни за плащане (генерирани, когато сте наредили плащане посредством паричен превод в профила си в Google Ads).

Ако са минали повече от три дни, откакто сте наредили превода, и още не виждате плащането да е отразено в профила Ви, можете да се свържете с нас. Към този формуляр ще трябва да прикачите валидно доказателство за плащането (чрез кликване върху бутона „Избор на файл“). Кликнете върху връзката по-долу, за да видите повече за валидното доказателство за плащането:

Как да прикачите валидно доказателство за плащането

Валидното доказателство за плащането отговаря на следните насоки:

 • Може да бъде сканирано копие на разписката Ви или екранна снимка на банковото Ви извлечение онлайн.
 • Трябва да е във формат, който не може да бъде редактиран, като .jpg, .gif или .png.
 • Трябва да съдържа следната информация:
  • датата на извършване на превода. Ако е възможно, покажете всички транзакции за пет дни преди и след плащането.
  • сумата и валутата на плащането.
  • бенефициента на средствата (Google Ads).
  • името на банката, извършила плащането.
 • За собствена сигурност, моля, заличете поверителната информация в извлечението от банковата си сметка или кредитната си карта, особено целия номер на банковата си сметка или средните осем цифри на номера на кредитната си карта.

Плащания и проблеми с връзката

Ако не видите плащането си, кредитирано в профила Ви до два – три часа, възможно е онлайн връзката между банката Ви и GlobalCollect да е била прекъсната. За съжаление, това понякога се случва. Ако е така, кликнете върху връзката по-долу, за да видите повече информация:

Повече за прекъснатите връзки

Въз основа на типа прекъсване на връзката, което изпитате, можете да очаквате следното:

 • Временно прекъсване: GlobalCollect ще получи известие за плащане от банката Ви, но връзката с Google може да е прекъсната. Няма да получите съобщение за грешка, но плащането Ви ще бъде приложено към профила Ви в Google Ads, след като бъде обработено. Това може да отнеме до пет работни дни.
 • Трайно прекъсване: Ще получите съобщение за грешка относно неуспешно плащане. Ако искате, можете да наредите към GlobalCollect банков превод, който не е в реално време, но може да отнеме от пет до десет работни дни, преди да бъде кредитиран в профила Ви.
Смесен магазин или Pay Easy

С тази опция можете да извършвате ръчни плащания в голям брой вериги смесени магазини, от банкомати на Pay Easy или чрез онлайн банков превод. Всичко това се предлага от нашия надежден партньор по плащанията Wellnet. Обикновено плащането Ви ще бъде кредитирано в профила Ви до три работни дни.

Изисквания

За да използвате този начин на плащане, трябва да имате профил в Google Ads с фирмен адрес в Япония и като валута за него да сте избрали японска йена (JPY).

Извършване на плащане

Ако искате да направите плащане към профила си в Google Ads, кликнете върху връзките по-долу, за да видите стъпките за всеки начин:

Смесен магазин: Lawson и Family Mart
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане. Минималната сума за плащане е 1000 японски йени (JPY).
 4. Изберете Смесен магазин или Pay Easy. Ако не виждате такава опция, кликнете върху връзката Добавяне на нов начин на плащане, за да се покаже.
 5. Въведете сумата, която искате да платите, и кликнете върху Старт.
 6. Ще се отвори прозорец, който Ви насочва към защитения уебсайт на нашия партньор по плащанията. Изберете Lawson и Family Mart.
 7. Запишете или отпечатайте 11-цифрения номер, който се показва в полето Идент. № за плащане. При извършване на плащането трябва да използвате този номер, за да можем да отнесем средствата към профила Ви в Google Ads.
 8. Посетете магазин на Lawson или Family Mart съответно с терминал Loppi или Famiport. Следвайте инструкциите на терминала, за да отпечатате регистрационна карта. В полето, означено с Customer number, трябва да въведете 11-цифрения идентификационен номер за плащане.
 9. Занесете регистрационната карта до касата и платете до 30 минути. Не забравяйте да запазите разписката.
Смесен магазин: Circle K Sunkus, Daily Yamazaki и Yamazaki Daily Store
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане. Минималната сума за плащане е 1000 японски йени (JPY).
 4. Изберете Смесен магазин или Pay Easy. Ако не виждате такава опция, кликнете върху връзката Добавяне на нов начин на плащане, за да се покаже.
 5. Въведете сумата, която искате да платите, и кликнете върху Старт.
 6. Ще се отвори прозорец, който Ви насочва към защитения уебсайт на нашия партньор по плащанията. Изберете Circle K Sunkus/Daily Yamazaki.
 7. Запишете или отпечатайте 11-цифрения номер, който се показва в полето Идент. № за плащане. При извършване на плащането трябва да използвате този номер, за да можем да отнесем средствата към профила Ви в Google Ads.
 8. Посетете магазин на Circle K Sunkus, Daily Yamazaki или Yamazaki Daily Store и на касата кажете, че искате да извършите плащане.
 9. Ако сте в Circle K Sunkus, въведете идентификационния си номер за плащане в полето, обозначено с Keitai Kessai Number. Ако сте в Daily Yamazaki или Yamazaki Daily Store, полето ще бъде обозначено с Online Kessai Number.
 10. Уверете се, че показаната информация е точна, и след това платете. Не забравяйте да запазите разписката.
Rakuten Bank/Japan Net Bank
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане. Минималната сума за плащане е 1000 японски йени (JPY).
 4. Изберете Смесен магазин или Pay Easy. Ако не виждате такава опция, кликнете върху връзката Добавяне на нов начин на плащане, за да се покаже.
 5. Въведете сумата, която искате да платите, и кликнете върху Старт.
 6. Ще се отвори прозорец, който Ви насочва към защитения уебсайт на нашия партньор по плащанията. Изберете Rakuten Bank/Japan Net Bank.
 7. Изберете Rakuten Bank или Japan Net Bank в зависимост от това, къде имате сметка.
 8. Влезте в сметката си на уебсайта на банката си и следвайте инструкциите за извършване на плащане.
Банкомат на Pay Easy
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане. Минималната сума за плащане е 1000 японски йени (JPY).
 4. Изберете Смесен магазин или Pay Easy. Ако не виждате такава опция, кликнете върху връзката Добавяне на нов начин на плащане, за да се покаже.
 5. Въведете сумата, която искате да платите, и кликнете върху Старт.
 6. Ще се отвори прозорец, който Ви насочва към защитения уебсайт на нашия партньор по плащанията. Изберете ATM.
 7. Отпечатайте инструкциите, които се показват.
 8. Използвайте банкомат с логото на Pay Easy на някоя от следните банки: Sumitomo Mitsui Bank, Mizuho Bank, Resona Bank, Saitama Resona Bank или Postal Saving. Въведете информацията от отпечатаната от Вас страница и платете в брой или с банкова карта. Не забравяйте да запазите разписката.
Банков превод чрез Pay Easy
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане. Минималната сума за плащане е 1000 японски йени (JPY).
 4. Изберете Смесен магазин или Pay Easy. Ако не виждате такава опция, кликнете върху връзката Добавяне на нов начин на плащане, за да се покаже.
 5. Въведете сумата, която искате да платите, и кликнете върху Старт.
 6. Ще се отвори прозорец, който Ви насочва към защитения уебсайт на нашия партньор по плащанията. Изберете Internet banking.
 7. Изберете банката, в която имате сметка. Тя трябва да е поддържана от системата Pay Easy.
 8. Влезте в сметката си и следвайте инструкциите за извършване на плащане.

Суми за плащане

Когато използвате горепосочените начини на плащане, моля, имайте предвид следните указания:

 • Минималната сума за ръчно плащане е 1000 японски йени (JPY).
 • Банкоматите на Pay Easy не приемат плащания в брой над 100 000 японски йени (JPY).
 • Максималното плащане в смесен магазин е 300 000 японски йени (JPY).

Какво да очаквате

Обикновено плащането Ви ще бъде кредитирано в профила Ви до три работни дни. Моля, пазете цялата документация за плащането, докато не видите, че е отразено в профила Ви в Google Ads.

Забавяния

Ако е минал един работен ден, откакто сте наредили превода, и още не виждате плащането да е отразено в профила Ви, можете да се свържете с нас. Към този формуляр ще трябва да прикачите валидно доказателство за плащането (чрез кликване върху бутона „Избор на файл“). Кликнете върху връзката по-долу, за да видите повече за валидното доказателство за плащането:

Как да прикачите валидно доказателство за плащането

Валидното доказателство за плащането отговаря на следните насоки:

 • Може да бъде сканирано копие на разписката Ви или екранна снимка на банковото Ви извлечение онлайн.
 • Трябва да е във формат, който не може да бъде редактиран, като .jpg, .gif или .png.
 • Трябва да съдържа следната информация:
  • датата на извършване на превода. Ако е възможно, покажете всички транзакции за пет дни преди и след плащането.
  • сумата и валутата на плащането.
  • бенефициента на средствата (Google Ads).
  • името на банката, извършила плащането.
 • За собствена сигурност, моля, заличете поверителната информация в извлечението от банковата си сметка или кредитната си карта, особено целия номер на банковата си сметка или средните осем цифри на номера на кредитната си карта.
NetBanking

NetBanking представлява начин на плащане, който можете да използвате за извършване на ръчни плащания. При него извършвате плащане посредством банков превод, преди рекламите Ви да се покажат. Този вид плащане се поддържа от нашия надежден партньор по плащанията TimesofMoney.

Изисквания и сигурност

Можете да използвате net banking за извършване на ръчно плащане, ако следното се отнася за Вас:

 • Имате адрес за фактуриране и банкова сметка в Индия.
 • Като валута за профила си в Google Ads сте избрали индийска рупия (INR).
 • Банката Ви се поддържа от нашия надежден партньор по плащанията TimesofMoney.
Вижте списък на банките, поддържани от TimesofMoney
Име на банката Поддържан тип сметка
Bank of Bahrain and Kuwait Търговска
Bank of India Търговска и корпоративна
Bank of Maharashtra Търговска и корпоративна
Canara Bank Търговска
Central Bank of India Търговска
Citibank - Net Banking Търговска и корпоративна
City Union Bank Търговска и корпоративна
Corporation Bank Търговска и корпоративна
Deutsche Bank Търговска и корпоративна
Development Credit Bank Търговска
Federal Bank Търговска и корпоративна
HDFC Bank Търговска и корпоративна
ICICI Bank Търговска и корпоративна
ING Vysya Bank Търговска
Indian Bank Търговска
Indian Overseas Bank Търговска и корпоративна
IndusInd Bank Търговска и корпоративна
IDBI Bank Търговска
Jammu & Kashmir Bank Търговска и корпоративна
Karnataka Bank Ltd Търговска
Karur Vysya Bank Търговска и корпоративна
Kotak Bank Търговска и корпоративна
Oriental Bank of Commerce Търговска и корпоративна
Ratnakar Bank Търговска
South Indian Bank Търговска и корпоративна
State Bank of Bikaner and Jaipur Търговска и корпоративна
State Bank of Hyderabad Търговска и корпоративна
State Bank of India Търговска и корпоративна
State Bank of Mysore Търговска и корпоративна
State Bank of Patiala Търговска и корпоративна
State Bank of Travancore Търговска и корпоративна
Tamilnad Mercantile Bank Търговска
Union Bank of India Търговска и корпоративна
United Bank of India Търговска и корпоративна
YES Bank Търговска
Vijaya Bank Търговска и корпоративна

Сигурността на онлайн банковия Ви превод се гарантира по два начина:

 • Влизате в онлайн банковата си сметка с потребителско име и парола.
 • Нареждането Ви се обработва чрез защитен сървър, осигурен от TimesofMoney.

Ако извършвате плащане чрез банка HDFC и IDBI, моля, активирайте защитен достъп. Ако не е активиран, транзакцията ще бъде неуспешна. За да научите как да активирате защитен достъп, посетете уебсайта на банка HDFC.

Извършване на плащане

Можете да извършите плащане по всяко време. Трябва само да добавите към профила си NetBanking като един от начините си на плащане. За целта влезте в профила си в Google Ads, кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания, след което кликнете върху бутона Извършване на плащане. Кликнете върху връзката по-долу, за да видите стъпките за извършване на плащане:

Извършване на плащане
 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху Извършване на плащане.
 4. Въведете сумата, която искате да платите, в предоставеното поле. Минималната сума за ръчно плащане е 500 индийски рупии (INR).
 5. Кликнете върху Старт.
 6. Ще изскочи прозорец, който насочва към сайта на TimesofMoney. Изберете името на банката си от падащото меню и кликнете върху Изпращане.
 7. Ще бъдете насочени към уебсайта на банката си и ще трябва да следвате инструкциите там за извършване на плащане.

Не забравяйте да извършите друго плащане, преди сумата от ръчното Ви плащане да бъде изчерпана. Когато останат 30% от средствата Ви, ще Ви изпратим имейл, за да спомогнем рекламите Ви да продължат да се показват.

Какво да очаквате

Обикновено салдото в профила Ви ще се актуализира до 48 часа от извършването на плащането. Тогава и рекламите Ви ще започнат да се показват, ако още не са стартирали.

Забавяния

Ако се притеснявате, че плащането Ви се бави твърде много, можете да направите няколко неща, за да проверите дали то се придвижва:

 • Проверете дали средствата са изтеглени от банковата Ви сметка. Ако не са, свържете се с банката си.
 • Проверете в банката си дали средствата са преведени в правилната сметка. Номерът на сметката трябва да съвпада с този, посочен в инструкциите ни за плащане (генерирани, когато сте наредили плащане посредством паричен превод в профила си в Google Ads).

Ако са минали повече от пет работни дни, откакто сте наредили превода, и още не виждате плащането да е отразено в профила Ви, можете да се свържете с нас. Към този формуляр ще трябва да прикачите валидно доказателство за плащането (чрез кликване върху бутона „Избор на файл“). Кликнете върху връзката по-долу, за да видите повече за валидното доказателство за плащането:

Как да прикачите валидно доказателство за плащането

Валидното доказателство за плащането отговаря на следните насоки:

 • Може да бъде сканирано копие на разписката Ви или екранна снимка на банковото Ви извлечение онлайн.
 • Трябва да е във формат, който не може да бъде редактиран, като .jpg, .gif или .png.
 • Трябва да съдържа следната информация:
  • датата на извършване на превода. Ако е възможно, покажете всички транзакции за пет дни преди и след плащането.
  • сумата и валутата на плащането.
  • бенефициента на средствата (Google Ads).
  • името на банката, извършила плащането.
 • За собствена сигурност, моля, заличете поверителната информация в извлечението от банковата си сметка или кредитната си карта, особено целия номер на банковата си сметка или средните осем цифри на номера на кредитната си карта.
Банков превод чрез Giropay

При банков превод чрез Giropay ще извършите плащане от уебсайта на банката си и обикновено салдото на профила Ви в Google Ads ще се актуализира до два часа.

Изисквания

За да използвате този начин на плащане, трябва да имате банкова сметка, част от мрежата Giropay. Трябва и да имате профил в Google Ads с фирмен адрес в Германия и като валута за него да сте избрали евро (EUR).

Настройване

Ако искате да извършите плащане към профила си в Google Ads чрез Giropay, кликнете върху връзката по-долу:

Извършване на банков превод чрез GiroPay за профила Ви
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Изберете „Банков превод чрез Giropay“. Ако не виждате такава опция, кликнете върху връзката Добавяне на нов начин на плащане, за да се покаже.
 5. Кликнете върху Напред към извършване на плащане.
 6. Въведете сумата, която искате да платите към профила си в Google Ads. Минималната сума за плащане е 10 евро (EUR).
 7. Кликнете върху Напред за извършване на преглед.
 8. Прегледайте сумата и я потвърдете, като кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 9. Ще бъдете пренасочени към уебсайта на нашия партньор по плащанията GlobalCollect. Там можете да завършите плащането си чрез защитения интерфейс на мрежата Giropay.

Какво да очаквате

Обикновено средствата се кредитират в профила Ви в Google Ads до два часа, но понякога това може да отнеме повече време. Не забравяйте да запазите всички документи и разписки за плащането, докато не видите, че е отразено в профила Ви в Google Ads.

Време за обработка: обикновено два часа. Преводът на средства зависи от редица фактори, между които и процедурите на банката Ви.

Забавяния

Ако се притеснявате, че плащането Ви се бави твърде много, можете да направите няколко неща, за да проверите дали то се придвижва:

 • Проверете дали средствата са изтеглени от банковата Ви сметка. Ако не са, свържете се с банката си.
 • Проверете в банката си дали средствата са преведени в правилната сметка. Номерът на сметката трябва да съвпада с този, посочен в инструкциите ни за плащане (генерирани, когато сте наредили плащане посредством паричен превод в профила си в Google Ads).

Ако са минали повече от три дни, откакто сте наредили превода, и още не виждате плащането да е отразено в профила Ви, можете да се свържете с нас. Към този формуляр ще трябва да прикачите валидно доказателство за плащането (чрез кликване върху бутона „Избор на файл“). Кликнете върху връзката по-долу, за да видите повече за валидното доказателство за плащането:

Как да прикачите валидно доказателство за плащането

Валидното доказателство за плащането отговаря на следните насоки:

 • Може да бъде сканирано копие на разписката Ви или екранна снимка на банковото Ви извлечение онлайн.
 • Трябва да е във формат, който не може да бъде редактиран, като .jpg, .gif или .png.
 • Трябва да съдържа следната информация:
  • датата на извършване на превода. Ако е възможно, покажете всички транзакции за пет дни преди и след плащането.
  • сумата и валутата на плащането.
  • бенефициента на средствата (Google Ads).
  • името на банката, извършила плащането.
 • За собствена сигурност, моля, заличете поверителната информация в извлечението от банковата си сметка или кредитната си карта, особено целия номер на банковата си сметка или средните осем цифри на номера на кредитната си карта.
BPAY

BPAY представлява начин на плащане, който може да бъде използван с настройката за ръчни плащания. С BPAY можете да правите плащания онлайн или чрез телефон, а плащанията обикновено се кредитират в профила Ви в Google Ads в рамките на два до три работни дни.

Изисквания

За да използвате този начин на плащане, трябва да имате банкова сметка, част от мрежата BPAY. Трябва и да имате профил в Google Ads с фирмен адрес в Австралия и като валута за него да сте избрали австралийски долар (AUD).

Извършване на плащане

Кликнете върху връзката по-долу, за да видите стъпките за извършване на плащане чрез BPAY.

Извършване на плащане чрез BPAY
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху Извършване на плащане.
 4. Изберете BPAY. Ако не виждате такава опция, кликнете върху падащото меню „Плащане със“ и изберете Добавяне на нов начин на плащане. След това изберете BPAY.
 5. Запишете си кода и референтния номер на издателя на фактурата, които се показват.
 6. Влезте в уебсайта или позвънете на отдела за телефонно банкиране на банката си.
 7. Изберете BPAY или опцията за плащане на сметки и следвайте инструкциите за извършване на плащане. Плащането Ви може да е на стойност, по-голяма от 10 австралийски долара (AUD).
 8. Когато сте готови, запишете номера на разписката си. Запазете го, докато средствата не бъдат преведени в профила Ви в Google Ads, което обикновено отнема от два до три работни дни.

Какво да очаквате

Ръчното Ви плащане трябва да бъде кредитирано в профила Ви в Google Ads от два до три работни дни. Ако след три работни дни това не е станало, прочетете секцията по-долу за съвети за отстраняване на неизправности.

Забавяния

Ако се притеснявате, че плащането Ви се бави твърде много, можете да направите няколко неща, за да проверите дали то се придвижва:

 • Проверете дали средствата са изтеглени от банковата Ви сметка. Ако не са, свържете се с банката си.
 • Проверете в банката си дали средствата са преведени в правилната сметка. Номерът на сметката трябва да съвпада с този, посочен в инструкциите ни за плащане (генерирани, когато сте наредили плащане посредством паричен превод в профила си в Google Ads).

Ако са минали повече от два работни дни, откакто сте наредили превода, и още не виждате плащането да е отразено в профила Ви, можете да се свържете с нас. Към този формуляр ще трябва да прикачите валидно доказателство за плащането (чрез кликване върху бутона „Избор на файл“). Кликнете върху връзката по-долу, за да видите повече за валидното доказателство за плащането:

Как да прикачите валидно доказателство за плащането

Валидното доказателство за плащането отговаря на следните насоки:

 • Може да бъде сканирано копие на разписката Ви или екранна снимка на банковото Ви извлечение онлайн.
 • Трябва да е във формат, който не може да бъде редактиран, като .jpg, .gif или .png.
 • Трябва да съдържа следната информация:
  • датата на извършване на превода. Ако е възможно, покажете всички транзакции за пет дни преди и след плащането.
  • сумата и валутата на плащането.
  • бенефициента на средствата (Google Ads).
  • името на банката, извършила плащането.
 • За собствена сигурност, моля, заличете поверителната информация в извлечението от банковата си сметка или кредитната си карта, особено целия номер на банковата си сметка или средните осем цифри на номера на кредитната си карта.
PayPal

Можете да използвате PayPal за автоматични плащания (таксуваме Ви автоматично след показването на рекламите Ви) или ръчни плащания (добавяте средства в профила си преди рекламите Ви да се покажат).

Изисквания

За да използвате този начин на плащане, трябва да имате:

 1. Профил в Google Ads с една от следните комбинации за адрес за фактуриране и валута:
  • Австралийски адрес за фактуриране с австралийски долари (AUD);
  • Австралийски адрес за фактуриране с щатски долари (USD).
 2. Профил в PayPal, свързан с профила Ви в Google Ads. За да видите новия прозорец, трябва да деактивирате блокирането на изскачащите прозорци в браузъра си.

Намерете начина си на плащане по-долу за указания за извършване на плащане чрез PayPal.

Автоматични плащания

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Към „Таксуване и плащания“
 3. Кликнете върху Начини на плащане.
 4. Кликнете върху Добавяне на нов начин на плащане.
 5. Изберете Добавяне на нов профил в PayPal и кликнете върху Запазване.
 6. След това ще бъдете отведени до уебсайта на PayPal. Следвайте указанията на екрана, докато не се върнете обратно в профила си в Google Ads. (Не забравяйте, че за да видите новия прозорец, трябва да деактивирате блокирането на изскачащите прозорци в браузъра си.)
 7. За да направите този начин на плащане основен, изберете Основен от падащото меню под PayPal в списъка с наличните начини на плащане.

Ръчни плащания

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Към „Таксуване и плащания“
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Уверете се, че сте избрали PayPal, посочете сумата на плащането, след което кликнете върху Извършване на плащане. Минималната сума за плащане е 10 щатски долара (USD) или 20 австралийски долара (AUD).
 5. След това ще бъдете отведени до уебсайта на PayPal. Следвайте указанията на екрана, докато не се върнете обратно в профила си в Google Ads. (Не забравяйте, че за да видите новия прозорец, трябва да деактивирате блокирането на изскачащите прозорци в браузъра си.)
 6. Прегледайте данните си за плащането. След това кликнете върху Извършване на плащане.

Колко време отнема

Обработката на плащанията Ви може да отнеме до 24 часа след изпращането на имейл от PayPal. Ако са изминали повече от 24 часа от извършване на плащането и все още не виждате да е отразено в профила Ви, свържете се с нас и с удоволствие ще Ви помогнем.

Често срещани съобщения за грешка

PayPal може понякога да показва съобщения за грешка. Ето как да решите най-често срещаните проблеми:

Съобщение за грешка: Your account link is broken

Какво да направите: Това съобщение обикновено означава, че профилът Ви в PayPal не е свързан или че връзката е с изтекла валидност или е била отменена. Предлагаме Ви следното:

 1. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 2. Кликнете върху връзката Начини на плащане вляво на страницата.
 3. В секцията „Налични начини на плащане“ намерете PayPal и кликнете върху Премахване.
 4. Кликнете върху връзката Обобщена информация встрани на страницата. Кликнете върху Извършване на плащане и опитайте да извършите плащането отново. Ще получите подкана да свържете отново профила си.

Съобщение за грешка: Недостатъчни средства

Какво да направите: Това съобщение обикновено означава, че в сметката на платеца няма достатъчно средства за извършване на плащане. В такъв случай добавете пари към сметката си в PayPal и опитайте да извършите плащането отново. Това съобщение може да бъде показано и ако плащането Ви превишава определени ограничения на PayPal. Възможно е например настройките на портфейла Ви в PayPal да имат зададен дневен лимит за сумата или броя на плащанията. Предлагаме Ви следното:

 1. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 2. Кликнете върху връзката Начини на плащане вляво на страницата.
 3. Намерете „PayPal“ и кликнете върху Премахване.
 4. Кликнете върху връзката Обобщена информация встрани на страницата.
 5. Кликнете върху Извършване на плащане и опитайте да извършите плащането отново. Ще получите подкана да свържете отново профила си. Възползвайте се от възможността да промените ограниченията върху плащанията за Google Ads на страницата „Заявка за достъп“ в профила Ви в PayPal.

Съобщение за грешка: No reason provided by your financial institution

Какво да направите: Това съобщение обикновено означава, че е възникнала системна грешка или данните Ви за плащане не са валидни. Въпреки че сте получили такова съобщение за грешка обаче, понякога плащането Ви може да се извърши успешно. Предлагаме Ви следното:

 1. Прегледайте портфейла си в PayPal, за да проверите дали плащането е отхвърлено. Ако е така, отстранете проблема заедно с PayPal, преди да извършите друго плащане.
 2. Проверете дали плащането е достигнало до профила Ви в Google Ads, преди да се опитате да извършите друго.
Резервни кредитни карти

Ако използвате автоматични плащания и по някаква причина основният Ви начин на плащане не функционира, резервната кредитна карта може да гарантира непрекъснатото показване на рекламите Ви.

По-долу сме описали как да настроите резервна кредитна карта:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Към „Таксуване и плащания“
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане, след което кликнете върху Добавяне на нов начин на плащане.
 4. Попълнете данните си за плащане и кликнете върху Запазване.
 5. Когато се върнете на страницата Начини на плащане, намерете току-що добавената кредитна карта и изберете Резервен в падащото меню долу вляво.
ASSIST

ASSIST е наш надежден партньор по плащанията в Русия. Чрез него можете да извършвате ръчни плащания към профила си в Google Ads, като използвате банковата си карта, WebMoney или Яндекс.Деньги.

Изисквания

За да използвате този начин на плащане, трябва да имате профил в Google Ads, чийто адрес за фактуриране да е в Русия, а избраната валута да е руска рубла (RUB).

Плащане чрез ASSIST

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Уверете се, че сте избрали ASSIST, посочете сумата на плащането, след което кликнете върху Извършване на плащане. Минималната сума за плащане е 100 руски рубли.
 5. След това ще бъдете отведени до уебсайта на ASSIST. Следвайте указанията на екрана, докато не се върнете обратно в профила си в Google Ads.
Запазена банкова карта в ASSIST

При плащане с банкова карта чрез ASSIST ще получите възможност да запазите данните си, така че да можете да извършвате плащания с банковата карта в бъдеще, без да посещавате ASSIST. При тази опция за плащане Google не съхранява информация за банковата Ви карта.

При първото си плащане чрез ASSIST ще видите диалогов прозорец с въпрос „Ако плащате с банкова карта, да бъде ли запазена за плащания в бъдеще?“.Изберете Да, за да запазите данните за банковата си карта за ASSIST.

Плащане чрез запазена банкова карта за ASSIST

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Уверете се, че сте избрали „Запазена банкова карта в ASSIST“, посочете сумата на плащането, след което кликнете върху Извършване на плащане. Минималната сума за плащане е 100 руски рубли.
 5. Ще имате възможност да прегледате данните за плащането си. След това кликнете върху Извършване на плащане.
Важно: Всеки с административен или стандартен достъп до профила Ви в Google Ads ще може да извършва плащания със запазената банкова карта в ASSIST.

Колко време отнема

Обработката на плащанията чрез ASSIST може да отнеме до 24 часа след изпращането на имейл от ASSIST.

Ако са изминали повече от 24 часа от извършване на плащането и все още не виждате да е отразено в профила Ви, свържете се с нас и с удоволствие ще Ви помогнем.

Често срещани съобщения за грешка

ASSIST може понякога да показва съобщения за грешка. Ето как да решите най-често срещаните проблеми:

Съобщение за грешка: AUTHORIZATION DENIED. Timed out waiting for payment instrument information.

Какво да направите:

 • Съобщението обикновено означава, че не сте приключили с въвеждането на данните за плащането в отпуснатите за това 15 минути. Ако е така, трябва само да опитате да извършите плащането отново.
 • Това съобщение може да е свързано и с проблем в настройките на браузъра Ви. Ако сте въвели данните за плащането в отпуснатите за това 15 минути, но въпреки това получавате съобщението, опитайте да извършите плащането отново, като използвате друг браузър.

Съобщение за грешка: AUTHORIZATION DENIED or no reason provided by your financial institution.

Какво да направите: Това съобщение обикновено означава, че е възникнала системна грешка, данните Ви за плащане не са валидни или банката Ви е отхвърлила плащането. Въпреки че сте получили такова съобщение за грешка обаче, понякога плащането Ви може да се извърши успешно. Предлагаме Ви следното:

 1. Проверете дали плащането е достигнало до профила Ви, преди да се опитате да извършите друго.
 2. Свържете се с банката си, за да проверите дали плащането е отхвърлено. Ако е така, отстранете причината за отхвърлянето заедно с банката, преди да извършите друго плащане.

Съобщение за грешка: Account link is broken

Какво да направите: Това съобщение обикновено означава, че банковата карта, която сте запазили в профила си, е с изтекла валидност или неправилни данни. Предлагаме Ви следното:

 1. Кликнете върху връзката Начини на плащане встрани на страницата.
 2. В секцията „Налични начини на плащане“ намерете ASSIST и кликнете върху Премахване.
 3. Кликнете върху връзката Обобщена информация встрани на страницата. Кликнете върху Извършване на плащане и опитайте да извършите плащането отново. Трябва да изпратите данните за банковата си карта и ще имате възможност да ги запазите за ползване в бъдеще.

Съобщение за грешка: Insufficient funds

Какво да направите: Това съобщение обикновено означава, че в сметката на платеца няма достатъчно средства за извършване на плащане. В такъв случай добавете пари към сметката си в ASSIST и опитайте да извършите плащането отново.

Паричен превод

При този начин на плащане добавяте пари в профила си в Google Ads, като ги превеждате на Google. Кликнете върху връзката по-долу, за да видите как да го настроите за профила си.

Настройване на паричен превод за профила Ви
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Изберете Паричен превод.
 5. Въведете сумата, която искате да преведете в профила си в Google Ads. Имайте предвид, че минималната сума за плащане е 100 руски рубли.
 6. Кликнете върху Извършване на плащане.
 7. Отпечатайте тази страница и я занесете в банката си. Ако не можете да я отпечатате, запишете си данните за банковата сметка на Google и ги занесете в банката. Номерът на тази сметка е уникален за профила Ви в Google Ads и е необходим, когато нареждате превода в банката, с която работите. Ако възнамерявате да преведете средства към няколко профила в Google Ads, ще Ви трябват уникални данни за банковата сметка на Google за всеки от тях.
Важно
 • Трябва да посочите уникални данни за банковата сметка на Google за всеки профил в Google Ads, за който искате да извършите паричен превод. В противен случай няма да можем да обработим плащането Ви.
 • Уверете се, че данните за банковата сметка на Google, които сте посочили, са правилни. Ако са грешни, плащането Ви може да отиде в нечий чужд профил в Google Ads. Няма да можем да отменим плащането или да го прехвърлим към правилния профил.
Получаване на проформа фактура

Можете да получите проформа фактура, преди да извършите паричен превод, само ако отговаряте на следните критерии:

 • Регистрирали сте се в Google Ads като юридическо лице (едноличен търговец или фирма).
 • В профила Ви се използват ръчни плащания чрез паричен превод.
 • Адресът за фактуриране на профила Ви е в Русия.

Проформа фактурата ще съдържа данни за плащането, което възнамерявате да извършите, и за услугата, предоставена от Google Ads.

Следва описание как да получите проформа фактура:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Проверете дали сте влезли в профила, към който искате да добавите средства.
 3. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 4. Кликнете върху Извършване на плащане.
 5. В секцията „Проформа фактура“ попълнете сумата, която възнамерявате да платите, и кликнете върху Създаване на фактура.
 6. Отпечатайте тази страница и я занесете в банката си. Ако не можете да я отпечатате, запишете си данните за банковата сметка на Google и ги занесете в банката. Номерът на банковата сметка е уникален за профила Ви в Google Ads и е необходим, когато нареждате превода в банката, с която работите. Ако възнамерявате да преведете средства към няколко профила в Google Ads, ще Ви трябват уникални данни за банковата сметка на Google за всеки от тях.

Забележка

Проформа фактурите не се съхраняват в профила Ви и не представляват доказателство за плащане. Щом извършите плащане чрез паричен превод, разписката за него ще бъде налице на страницата „История на транзакциите“. За да видите тази страница, кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега

Фактури с ДДС и приемо-предавателни протоколи автоматично ще се изпращат ежемесечно на юридическите лица.

Какво да очаквате

Щом получим паричния Ви превод, рекламите Ви обикновено ще започнат да се показват, ако са били спрени или това е първото Ви плащане. Ако опреснявате салдото си, ще продължат да се показват.

Време за обработка: 2 – 3 работни дни в зависимост от местоположението Ви. В някои случаи може да отнеме до 10 дни. Това е така, защото паричният превод зависи от няколко фактора, между които и процедурите на местните банки. Моля, пазете цялата документация за плащането, докато не видите, че е отразено в профила Ви в Google Ads.

Забавяния

Ако се притеснявате, че паричният Ви превод отнема твърде дълго, има няколко неща, които можете да направите, за да проверите дали плащането Ви се придвижва:

 • Проверете дали средствата са изтеглени от банковата Ви сметка. Ако не са, свържете се с банката си.
 • Проверете в банката си дали средствата са преведени в правилната сметка. Номерът на сметката към профила Ви в Google Ads трябва да съвпада с този, посочен в инструкциите ни за плащане (генерирани, когато сте наредили плащане посредством паричен превод в профила си в Google Ads).

Ако са минали повече от три работни дни от извършване на превода и все още не виждате плащането да е отразено в профила Ви, можете да се свържете с нас. Към формуляра за връзка ще трябва да прикачите валидно доказателство за плащането (чрез кликване върху бутона „Избор на файл“).

Как да прикачите валидно доказателство за плащането

Валидното доказателство за плащането отговаря на следните насоки:

 • Може да бъде сканирано копие на разписката Ви или екранна снимка на банковото Ви извлечение онлайн.
 • Трябва да е във формат, който не може да бъде редактиран, като .jpg, .gif, pdf или .png.
 • Трябва да съдържа следната информация:
  • датата на извършване на превода. Ако е възможно, покажете всички транзакции за пет дни преди и след плащането.
  • сумата и валутата на плащането.
  • бенефициента на средствата.
  • името на банката, която сте използвали.
 • За собствена сигурност, моля, заличете поверителната информация в банковото си извлечение, особено целия номер на банковата си сметка.
Яндекс.Деньги

 

Забележка:

Поради технически затруднения временно няма достъп до плащания чрез портфейла Yandex.Money. Междувременно все още можете да извършвате плащания с Yandex.Money чрез партньора ни ASSIST. Моля, вижте инструкциите по-горе.

 

Яндекс.Деньги е наш надежден партньор по плащанията в Русия. С Яндекс.Деньги можете да извършвате ръчни плащания директно към профила си в Google Ads, като използвате портфейла си в Яндекс.Деньги.

Изисквания

За да използвате този начин на плащане, трябва да имате:

 • профил в Google Ads, чийто адрес за фактуриране е в Русия, а избраната валута е руска рубла (RUB).
 • профил в Яндекс.Деньги, свързан с профила Ви в Google Ads. За да видите новия прозорец, трябва да деактивирате блокирането на изскачащите прозорци в браузъра си.
Важно: Профилът в Яндекс.Деньги може да бъде свързан само с един профил в Google Ads. Ако профилът Ви в Яндекс.Деньги вече е свързан с друг профил в Google Ads, връзката автоматично ще бъде прекратена, когато настроите новата.

Плащане чрез Яндекс.Деньги

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Проверете дали сте избрали Яндекс.Деньги, посочете сумата на плащането, след което кликнете върху Извършване на плащане. Минималната сума за плащане е 100 руски рубли.
 5. След това ще бъдете отведени до уебсайта на Яндекс.Деньги. Следвайте указанията на екрана, докато не се върнете обратно в профила си в Google Ads. (За да видите новия прозорец, трябва да деактивирате блокирането на изскачащите прозорци в браузъра си.)
 6. Ще имате възможност да прегледате данните за плащането си. След това кликнете върху Извършване на плащане.

Колко време отнема

Обработката на плащанията Ви може да отнеме до 24 часа след изпращането на имейл от Яндекс.Деньги. Ако са изминали повече от 24 часа от извършване на плащането и все още не виждате да е отразено в профила Ви, свържете се с нас и с удоволствие ще Ви помогнем.

Често срещани съобщения за грешка

Яндекс.Деньги може понякога да показва съобщения за грешка. Ето как да решите най-често срещаните проблеми:

Съобщение за грешка: Account link is broken

Какво да направите: Това съобщение обикновено означава, че профилът Ви в Яндекс.Деньги не е свързан или че връзката е с изтекла валидност или е била отменена. Предлагаме Ви следното:

 1. Кликнете върху връзката Начини на плащане встрани на страницата.
 2. Намерете „Яндекс.Деньги“ и кликнете върху Премахване.
 3. Кликнете върху връзката Обобщена информация встрани на страницата. Кликнете върху Извършване на плащане и опитайте да извършите плащането отново. Ще получите подкана да свържете отново профила си.

 

Съобщение за грешка: Insufficient funds

Какво да направите:

 • Това съобщение обикновено означава, че в сметката на платеца няма достатъчно средства за извършване на плащане. В такъв случай добавете пари в профила си в Яндекс.Деньги и опитайте да извършите плащането отново.
 • Това съобщение може да бъде показано и ако плащането Ви превишава определени ограничения на Яндекс.Деньги. Възможно е например настройките на портфейла Ви в Яндекс.Деньги да имат зададен дневен лимит за сумата или броя на плащанията. Предлагаме Ви следното:
  1. Кликнете върху връзката Начини на плащане встрани на страницата.
  2. Намерете „Яндекс.Деньги“ и кликнете върху Премахване.
  3. Кликнете върху връзката Обобщена информация встрани на страницата.
  4. Кликнете върху Извършване на плащане и опитайте да извършите плащането отново. Ще получите подкана да свържете отново профила си. Възползвайте се от възможността да промените ограниченията върху плащанията за Google Ads на страницата „Заявка за достъп“ в профила Ви в Яндекс.Деньги.

 

Съобщение за грешка: No reason provided by your financial institution

Какво да направите: Това съобщение обикновено означава, че е възникнала системна грешка или данните Ви за плащане не са валидни. Въпреки че сте получили такова съобщение за грешка обаче, понякога плащането Ви може да се извърши успешно. Предлагаме Ви следното:

 1. Проверете портфейла си в Яндекс.Деньги, за да проверите дали плащането е отхвърлено. Ако е така, отстранете причината за отхвърлянето заедно с Яндекс.Деньги, преди да извършите друго плащане.
 2. Проверете дали плащането е достигнало до профила Ви в Google Ads, преди да се опитате да извършите друго.
Qiwi

Забележка:

Поради технически затруднения временно няма достъп до плащания чрез Qiwi. Междувременно все още можете да извършвате плащания чрез другите методи. Моля, вижте инструкциите по-горе.

Qiwi е наш надежден партньор по плащанията в Русия. С Qiwi можете да извършвате ръчни плащания към профила си в Google Ads, като използвате портфейла си в Qiwi.

Изисквания

За да използвате този начин на плащане, трябва да имате:

 • профил в Google Ads, чийто адрес за фактуриране да е в Русия, а избраната валута да е руска рубла (RUB);
 • портфейл в Qiwi.

Плащане чрез Qiwi

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Уверете се, че сте избрали Qiwi и дайте телефонния номер, който използвахте за регистриране на профила си в Qiwi.
 5. Посочете сумата на плащането, след което кликнете върху Извършване на плащане. Минималната сума за плащане е 100 руски рубли.
 6. След това ще бъдете отведени до уебсайта на Qiwi. Следвайте указанията на екрана, докато не се върнете обратно в профила си в Google Ads. (За да видите новия прозорец, трябва да деактивирате блокирането на изскачащите прозорци в браузъра си.)

Колко време отнема

Обработката на плащанията Ви може да отнеме до 24 часа след изпращането на имейл от Qiwi. Ако са изминали повече от 24 часа от извършване на плащането и все още не виждате да е отразено в профила Ви, свържете се с нас и с удоволствие ще Ви помогнем.

Електронен портфейл MoMo

MoMo е електронен портфейл, който можете да използвате за ръчни плащания. Трябва да извършите плащане с профила си в MoMo, преди рекламите Ви да се покажат.

Изисквания

За да използвате електронния портфейл MoMo за ръчно плащане, Ви е необходимо следното:

 • профил в Google Ads с адрес за фактуриране във Виетнам и с избрана валута – виетнамски донг (VND).
 • профил в електронния портфейл MoMo, свързан с профила Ви в Google Ads. За да видите новия прозорец, трябва да деактивирате блокирането на изскачащите прозорци в браузъра си.

Извършване на плащане

Кликнете върху връзката по-долу, за да видите стъпките за извършване на плащане чрез електронен портфейл MoMo.

Извършване на плащане чрез MoMo
 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху Извършване на плащане.
 4. Изберете Електронен портфейл MoMo. За първото плащане с MoMo следвайте инструкциите на екрана, за да потвърдите профила си в електронния портфейл.
 5. Посочете сумата на плащането и кликнете върху бутона Извършване на плащане, за да прегледате и завършите плащането си.

Забележка: Минималната сума за ръчно плащане е 170 000 виетнамски донга. MoMo може да налага допълнителни ограничения относно лимита на сумата за плащане.

Не забравяйте да извършите друго плащане, преди сумата от ръчното Ви плащане да бъде изчерпана. Когато останат 30% от средствата Ви, ще Ви изпратим имейл, за да спомогнем рекламите Ви да продължат да се показват.

Какво да очаквате

Обработката на плащането Ви може да отнеме до 24 часа, след като получите имейл за потвърждението му. Ако са изминали повече от 24 часа от извършване на плащането и все още не виждате да е отразено в профила Ви, свържете се с нас и с удоволствие ще Ви помогнем.

Често срещано съобщение за грешка

Електронният портфейл MoMo може понякога да показва съобщение за грешка. Ето как да решите най-често срещаните проблеми:

Съобщение за грешка: Insufficient funds

Какво да направите: Това съобщение обикновено означава, че електронният Ви портфейл MoMo няма достатъчно средства за извършване на плащането. В такъв случай добавете пари към електронния портфейл и опитайте да извършите плащането отново. Това съобщение може да бъде показано и ако плащането Ви превишава определени ограничения на електронния портфейл MoMo. Възможно е например портфейлът Ви да има дневен лимит за сумата или броя на плащанията. Изпълнете стъпките по-долу, за да отстраните грешката:

 1. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 2. Кликнете върху връзката Начини на плащане вляво на страницата.
 3. Намерете „Електронен портфейл MoMo“ и кликнете върху Премахване.
 4. Кликнете върху връзката Обобщена информация встрани на страницата.
 5. Кликнете върху Извършване на плащане и опитайте да извършите плащането отново. Ще получите подкана да свържете отново профила си. Възползвайте се от възможността да промените ограниченията върху плащанията за Google Ads в профила си в електронния портфейл MoMo.
Паричен превод

Чрез паричен превод можете да добавяте средства към профила си в Google Ads, като прехвърляте пари от банковата си сметка.

Извършване на паричен превод

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане. Проверете дали сте избрали Паричен превод, след което кликнете върху Преглед на плащането.
 4. Ще видите име на банка, уникален номер на виртуална банкова сметка и получател. Отпечатайте информацията на тази страница и я занесете в банката си, за да извършите банковия превод.

Ако предпочитате, можете да извършите банковия превод и онлайн, като отворите уебсайта на банката си и наредите средствата по виртуалната банкова сметка с уникален номер.

Колко време отнема

В зависимост от банката Ви обработването на превода обикновено отнема два до пет работни дни. Пазете цялата документация за плащането, докато не видите, че е отразено в профила Ви в Google Ads.

След като получим паричния Ви превод, ще Ви изпратим имейл. Обикновено рекламите Ви ще започнат да се показват на този етап, ако това още не е станало.

Ако плащането Ви не се отразява

Ако се притеснявате, че паричният Ви превод отнема твърде дълго, има няколко неща, които можете да направите, за да проверите дали плащането Ви се придвижва:

 • Проверете дали средствата са изтеглени от банковата Ви сметка. Ако не са, свържете се с банката си.
 • Проверете в банката си дали средствата са преведени в правилната сметка. Номерът на сметката трябва да съвпада с този, посочен в инструкциите ни за плащане (генерирани, когато сте наредили плащане посредством паричен превод в профила си в Google Ads).

Ако е минала повече от една седмица от извършване на плащането и все още не виждате да е отразено в профила Ви, свържете се с нас и с удоволствие ще Ви помогнем. Ще Ви помолим да включите следната информация:

 • доказателство за извършено плащане от банката Ви или копие от банковото извлечение, удостоверяващи извършването на превода;
 • 26-цифрения номер на банковата сметка на Google, който е показан на страницата „Извършване на плащания“ в профила Ви в Google Ads;
 • имейл адреса в профила Ви в Google Ads и идентификационния номер на клиента, който се показва в горната част на профила Ви в програмата.

Валидното доказателство за плащането отговаря на следните насоки:

 • Може да бъде сканирано копие на разписката Ви или екранна снимка на банковото Ви извлечение онлайн.
 • Трябва да е във формат, който не може да бъде редактиран, като .jpg, .gif или .png.
 • Трябва да съдържа следната информация:
  • датата на извършване на превода. Ако е възможно, покажете всички транзакции за пет дни преди и след плащането.
  • сумата и валутата на плащането.
  • бенефициента на средствата.
  • името на банката, която сте използвали.

За собствената Ви безопасност, моля, заличете поверителната информация в банковото си извлечение, особено номера на банковата си сметка.

NetBanking

Ако искате да използвате NetBanking, за да извършвате плащания, можете да го направите по безопасен начин чрез ChinaPay, нашия надежден партньор по плащанията.

Извършване на плащане чрез NetBanking

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Уверете се, че сте избрали NetBanking, въведете сумата на плащането и кликнете върху Преглед на плащането.
 5. След това ще бъдете отведени до уебсайта на ChinaPay. Следвайте указанията на екрана, за да извършите плащането си.

Вход в Google Ads

Колко време отнема

Обработването на плащането Ви чрез NetBanking обикновено отнема няколко минути, но в някои случаи може да отнеме до един работен ден. Щом салдото в профила Ви се актуализира, рекламите Ви ще започнат да се показват, ако това още не е станало.

Ако плащането Ви не се отразява

Ако е изминал повече от един работен ден от извършване на плащането и все още не виждате да е отразено в профила Ви, свържете се с нас и с удоволствие ще Ви помогнем. Ще Ви помолим да включите следната информация:

 • доказателство за плащане от ChinaPay;
 • имейл адреса в профила Ви в Google Ads и идентификационния номер на клиента, който се показва в горната част на профила Ви в програмата.
Кредитна карта

Можете да използвате кредитна или дебитна карта само ако сте се регистрирали за кредитна карта при създаването на профила си в Google Ads и издателят на кредитната Ви карта или банката Ви са одобрили картата за международно ползване. За да използвате кредитна карта, добавете я към профила си в Google Ads и ако използвате опцията за автоматични плащания, задайте я като основен начин на плащане. Кликнете върху подходящата връзка по-долу:

Добавяне на нова кредитна карта към профила Ви
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху Начини на плащане, след което кликнете върху Добавяне на нов начин на плащане.
 4. Изберете Кредитна карта и попълнете данните за картата си.
 5. Само при автоматични плащания: За да направите картата свой основен начин на плащане, изберете Основен в падащото меню долу вляво.
 6. Кликнете върху Запазване.
Редактиране на данните за съществуваща в профила Ви кредитна карта
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане.
 4. Намерете начина на плащане, който искате да редактирате. След това кликнете върху Редактиране.
 5. Променете желаната информация за кредитната карта.
 6. Кликнете върху Запазване.
Резервни кредитни карти (за автоматични плащания)

Ако профилът Ви е настроен за автоматични плащания и по някаква причина основният Ви начин на плащане не функционира, резервната кредитна карта може да гарантира непрекъснатото показване на рекламите Ви. Имайте предвид, че картата трябва да е одобрена за международно ползване от банката Ви или издателя на кредитната Ви карта, в противен случай няма да функционира.

По-долу сме описали как да настроите резервна кредитна карта:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане, след което кликнете върху Добавяне на нов начин на плащане.
 4. Попълнете данните си за плащане и кликнете върху Запазване.
 5. Когато се върнете на страницата Начини на плащане, намерете току-що добавената кредитна карта и изберете Резервен в падащото меню долу вляво.
 6. Кликнете върху Запазване.
Паричен превод

Чрез паричен превод можете да добавяте средства към профила си в Google Ads, като прехвърляте пари от банковата си сметка. Можете да използвате този начин на плащане само ако сте се регистрирали за него при създаването на профила си в Google Ads.

Извършване на плащане чрез паричен превод
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане. Уверете се, че сте избрали Паричен превод, след което кликнете върху Извършване на плащане.
 4. Ще видите опции за два различни типа парични преводи: банкомат или онлайн банкови преводи и офлайн банкови преводи.
 5. Ако извършвате банковия си превод онлайн или чрез банкомат, използвайте уникалния номер на виртуална банкова сметка и банковия код в инструкциите за първата опция. Банкоматите имат лимит от 30 000 нови тайвански долара на ден или на транзакция в зависимост от банкомата.
 6. Ако извършвате банковия си превод офлайн (като посещавате лично банков клон), използвайте името на клиент, уникалния номер на виртуална банкова сметка, името на титуляря и името на банката и клона на титуляря в инструкциите за втората опция.

Важно е да извършите всички плащания с банков превод, като използвате точните данни, посочени в инструкциите. Ако не го направите, възможно е да не получим плащането Ви или да не сме в състояние да го отнесем към профила Ви в Google Ads.

Какво да очаквате

След като получим паричния Ви превод, ще Ви изпратим имейл. При това рекламите Ви обикновено ще започнат да се показват, ако са били спрени или това е първото Ви плащане. Ако опреснявате салдото си, ще продължат да се показват.

Време за обработка: 2 – 5 работни дни в зависимост от местоположението Ви. В някои случаи може да отнеме до 30 дни. Това е така, защото паричният превод зависи от няколко фактора, между които и процедурите на местните банки. Моля, пазете цялата документация за плащането, докато не видите, че е отразено в профила Ви в Google Ads.

Забавяния

Ако се притеснявате, че паричният Ви превод отнема твърде дълго, има няколко неща, които можете да направите, за да проверите дали плащането Ви се придвижва:

 • Проверете дали средствата са изтеглени от банковата Ви сметка. Ако не са, свържете се с банката си.
 • Попитайте банката си дали средствата са преведени в правилната сметка. Номерът на сметката трябва да съвпада с този, посочен в инструкциите ни за плащане (генерирани, когато сте наредили плащане посредством паричен превод в профила си в Google Ads).

Ако е минала повече от една седмица, откакто сте наредили превода, и още не виждате плащането да е отразено в профила Ви, можете да се свържете с нас. Към формуляра за връзка ще трябва да прикачите валидно доказателство за плащането (чрез кликване върху бутона „Избор на файл“). Кликнете върху връзката по-долу, за да видите повече за валидното доказателство за плащането:

Как да прикачите валидно доказателство за плащането

Валидното доказателство за плащането отговаря на следните насоки:

 • Може да бъде сканирано копие на разписката Ви или екранна снимка на банковото Ви извлечение онлайн.
 • Трябва да е във формат, който не може да бъде редактиран, като .jpg, .gif или .png.
 • Трябва да съдържа следната информация:
  • датата на извършване на превода. Ако е възможно, покажете всички транзакции за пет дни преди и след плащането.
  • сумата и валутата на плащането.
  • бенефициента на средствата (т.е. Google Ads).
  • името на банката, извършила плащането.
 • За собствена сигурност, моля, заличете поверителната информация в извлечението от банковата си сметка или кредитната си карта, особено целия номер на банковата си сметка или средните осем цифри на номера на кредитната си карта.
Смесен магазин

Чрез плащанията в смесен магазин можете да добавите пари в профила си в Google Ads, като платите в което и да е местоположение на 7-Eleven в Тайван. Можете да използвате този начин на плащане само ако сте се регистрирали за него при създаването на профила си в Google Ads.

Извършване на плащане в смесен магазин
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане. Уверете се, че е избрано плащане в смесен магазин, въведете сумата на плащането си, след което кликнете върху Извършване на плащане.
 4. Следващата страница съдържа данни за плащането. Отпечатайте я, занесете я в местоположение на 7-Eleven и следвайте инструкциите в нея за извършване на плащане.

Какво да очаквате

Обработката на плащането Ви може да отнеме до 5 работни дни. Пазете цялата документация за плащането, докато не видите, че е отразено в профила Ви в Google Ads.

Щом получим плащането, ще Ви изпратим имейл. Обикновено рекламите Ви ще започнат да се показват на този етап, ако това още не е станало.

Пощенски клон

С плащания в пощенски клон можете да добавите средства към профила си в Google Ads, като платите във всеки пощенски клон Chunghwa в Тайван. Можете да използвате този начин на плащане само ако сте се регистрирали за него при създаването на профила си в Google Ads.

Извършване на плащане в пощенски клон
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане. Уверете се, че е избрано плащане в пощенски клон, въведете сумата на плащането си, след което кликнете върху Извършване на плащане.
 4. Следващата страница съдържа данни за плащането. Отпечатайте я, занесете я в пощенски клон и следвайте инструкциите, за да завършите плащането си.

Какво да очаквате

Обработката на плащането Ви може да отнеме до 5 работни дни. Пазете цялата документация за плащането, докато не видите, че е отразено в профила Ви в Google Ads.

Щом получим плащането, ще Ви изпратим имейл. Обикновено рекламите Ви ще започнат да се показват на този етап, ако това още не е станало.

Банков превод

Тази опция Ви позволява да извършите плащане чрез банков превод онлайн или лично в банката или в пощенски клон. Обикновено средствата ще се кредитират в профила Ви в рамките на 5 работни дни от нареждането на плащането. Тогава рекламите Ви ще започнат да се показват, ако още не са стартирали.

По-долу сме описали как да извършите плащане чрез банков превод:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Изберете Банков превод.
 5. Въведете сумата, която искате да платите, като имате предвид, че минималното плащане е 200 украински гривни.
 6. Кликнете върху Извършване на плащане.
 7. Ще бъдете прехвърлени към страница, съдържаща данните Ви за плащане, банковата сметка на Google и проформа фактура. Отпечатайте страницата и я занесете в банката си. Ако не можете да я отпечатате, запишете си данните за банковата сметка на Google и ги занесете в банката. Този номер е уникален за профила Ви в Google Ads и е необходим, когато нареждате превода в банката си. Ако възнамерявате да преведете средства към няколко профила в Google Ads, ще Ви трябват уникални данни за банковата сметка на Google за всеки от тях.

Забележка

 • Посочете уникални данни за банковата сметка на Google за всеки профил в Google Ads, за който искате да извършите паричен превод. В противен случай няма да можем да обработим плащането Ви.
 • Уверете се, че данните за банковата сметка на Google, които сте посочили, са правилни. Ако са грешни, плащането Ви може да отиде в нечий чужд профил в Google Ads. Няма да можем да отменим плащането или да го прехвърлим към правилния профил.
 • От сумата на предплащането Ви ще бъдат удържани всички приложими данъци.
 • Моля, пазете цялата документация за плащането, докато не видите, че средствата са отразени в профила Ви в Google Ads. Това обикновено отнема до 5 работни дни.
Получаване на проформа фактура или други документи

Можете да получите проформа фактура, преди да наредите банков превод, само ако профилът Ви използва ръчни плащания с банков превод и е с адрес за фактуриране в Украйна. Проформа фактурата съдържа данни за плащането, което възнамерявате да извършите, и за услугата, предоставена от Google Ads. Тя не представлява доказателство за плащане.

Проформа фактурите се генерират всеки път, когато кликнете върху бутона „Извършване на плащане“ във всички профили. Проформа фактурата е част от страницата, която можете да отпечатате и занесете в банката си (стъпка 7 по-горе). Въпреки това те се съхраняват и са налице за изтегляне само за профили с данъчен статут „Юридическо лице“ или „Индивидуален предприемач“. Ето как да намерите проформа фактурите си:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Проформа фактурата Ви ще е налице в таблицата под месеца, в който е получено плащането.

Други документи

 • Фактурите по ДДС ще се изпращат автоматично след всяко плащане на регистрираните по ДДС юридически лица и индивидуални предприемачи.
 • Приемно-предавателните протоколи ще се изпращат автоматично ежемесечно на всички юридически лица и индивидуални предприемачи.
 • Фактурите по ДДС и приемно-предавателните протоколи са налице за изтегляне и от страницата „История на транзакциите“. За да видите тази страница, кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.

Вижте повече информация за това как да получите документите си.

Какво да очаквате

След като получим банковия Ви превод, рекламите Ви ще започнат да се показват, ако са били спрени или ако това е първото Ви плащане. Ако опреснявате салдото си, ще продължат да се показват.

Време за обработка: до 5 работни дни в зависимост от местоположението Ви. В някои случаи може да отнеме до 10 дни. Това е така, защото паричният превод зависи от няколко фактора, между които и процедурите на местните банки. Моля, пазете цялата документация за плащането, докато не видите, че е отразено в профила Ви в Google Ads.

Забавяния

Ако се притеснявате, че банковият Ви превод се бави твърде много, можете да направите няколко неща, за да проверите дали плащането Ви се придвижва:

 • Проверете дали средствата са изтеглени от банковата Ви сметка. Ако не са, свържете се с банката си.
 • Проверете в банката си дали средствата са преведени в правилната сметка. Номерът на банковата сметка трябва да съвпада с данните за банковата сметка на Google, посочена в инструкциите ни за плащане (генерирани, когато нареждате плащане посредством банков превод в профила си в Google Ads).

Ако са минали повече от 5 работни дни, откакто сте наредили превода, и още не виждате плащането да е отразено в профила Ви, можете да се свържете с нас. Към формуляра за връзка ще трябва да прикачите валидно доказателство за плащането (чрез кликване върху бутона „Избор на файл“).

Как да прикачите валидно доказателство за плащането

Валидното доказателство за плащането отговаря на следните насоки:

 • Може да бъде сканирано копие на разписката Ви или екранна снимка на банковото Ви извлечение онлайн.
 • Трябва да е във формат, който не може да бъде редактиран, като .jpg, .gif, pdf или .png.
 • Трябва да съдържа следната информация:
  • датата на извършване на превода. Ако е възможно, покажете всички транзакции за 5 дни преди и след плащането.
  • сумата и валутата на плащането.
  • бенефициента на средствата.
  • името на банката, която сте използвали.
 • За собствена сигурност, моля, заличете поверителната информация в банковото си извлечение, особено целия номер на банковата си сметка.
PayPal

Можете да използвате PayPal за автоматични плащания (таксуваме Ви автоматично след показването на рекламите Ви) или ръчни плащания (добавяте средства в профила си преди рекламите Ви да се покажат).

Изисквания

За да използвате този начин на плащане, трябва да имате:

 1. Профил в Google Ads с една от следните комбинации за адрес за фактуриране и валута:
  • Индонезийски адрес за фактуриране с щатски долари (USD)
  • Филипински адрес за фактуриране с филипинско песо (PHP) или щатски долари (USD)
  • Китайски адрес за фактуриране с щатски долари (USD)
 2. Профил в PayPal, свързан с профила Ви в Google Ads. За да видите новия прозорец, трябва да деактивирате блокирането на изскачащите прозорци в браузъра си.

Намерете начина си на плащане по-долу за указания за извършване на плащане чрез PayPal.

Автоматични плащания

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Към „Таксуване и плащания“
 3. Кликнете върху Настройки за таксуване.
 4. Под заглавието „Вашият избор“ кликнете върху Добавяне на нов начин на плащане.
 5. Изберете PayPal и кликнете върху Запазване.
 6. След това ще бъдете отведени до уебсайта на PayPal. Следвайте указанията на екрана, докато не се върнете обратно в профила си в Google Ads. (Не забравяйте, че за да видите новия прозорец, трябва да деактивирате блокирането на изскачащите прозорци в браузъра си.)
 7. За да го направите основния си начин на плащане, кликнете върху връзката Задаване като основен до PayPal в списъка с налични начини на плащане.

Ръчни плащания

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Към „Таксуване и плащания“
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Уверете се, че сте избрали PayPal, посочете сумата на плащането, след което кликнете върху Извършване на плащане. Минималната сума за плащане е 10 щатски долара (USD) или 600 филипински песо (PHP).
 5. След това ще бъдете отведени до уебсайта на PayPal. Следвайте указанията на екрана, докато не се върнете обратно в профила си в Google Ads. (Не забравяйте, че за да видите новия прозорец, трябва да деактивирате блокирането на изскачащите прозорци в браузъра си.)
 6. Прегледайте данните си за плащането. След това кликнете върху Извършване на плащане.

Колко време отнема

Обработката на плащанията Ви може да отнеме до 24 часа след изпращането на имейл от PayPal. Ако са изминали повече от 24 часа от извършване на плащането и все още не виждате да е отразено в профила Ви, свържете се с нас и с удоволствие ще Ви помогнем.

Често срещани съобщения за грешка

PayPal може понякога да показва съобщения за грешка. Ето как да решите най-често срещаните проблеми:

Съобщение за грешка: Your account link is broken

Какво да направите: Това съобщение обикновено означава, че профилът Ви в PayPal не е свързан или че връзката е с изтекла валидност или е била отменена. Предлагаме Ви следното:

 1. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 2. Кликнете върху връзката Начини на плащане вляво на страницата.
 3. В секцията „Налични начини на плащане“ намерете PayPal и кликнете върху Премахване.
 4. Кликнете върху връзката Обобщена информация встрани на страницата. Кликнете върху Извършване на плащане и опитайте да извършите плащането отново. Ще получите подкана да свържете отново профила си.

 

Съобщение за грешка: Insufficient funds

Какво да направите: Това съобщение обикновено означава, че в сметката на платеца няма достатъчно средства за извършване на плащане. В такъв случай добавете пари към сметката си в PayPal и опитайте да извършите плащането отново. Това съобщение може да бъде показано и ако плащането Ви превишава определени ограничения на PayPal. Възможно е например настройките на портфейла Ви в PayPal да имат зададен дневен лимит за сумата или броя на плащанията. Предлагаме Ви следното:

 1. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 2. Кликнете върху връзката Начини на плащане вляво на страницата.
 3. Намерете „PayPal“ и кликнете върху Премахване.
 4. Кликнете върху връзката Обобщена информация встрани на страницата.
 5. Кликнете върху Извършване на плащане и опитайте да извършите плащането отново. Ще получите подкана да свържете отново профила си. Възползвайте се от възможността да промените ограниченията върху плащанията за Google Ads на страницата „Заявка за достъп“ в профила Ви в PayPal.

 

Съобщение за грешка: No reason provided by your financial institution

Какво да направите: Това съобщение обикновено означава, че е възникнала системна грешка или данните Ви за плащане не са валидни. Въпреки че сте получили такова съобщение за грешка обаче, понякога плащането Ви може да се извърши успешно. Предлагаме Ви следното:

 1. Прегледайте портфейла си в PayPal, за да проверите дали плащането е отхвърлено. Ако е така, отстранете проблема заедно с PayPal, преди да извършите друго плащане.
 2. Проверете дали плащането е достигнало до профила Ви в Google Ads, преди да се опитате да извършите друго.
Кредитни и дебитни карти

Освен определени кредитни карти приемаме също и дебитни карти с логото на China UnionPay. Можете да използвате кредитна или дебитна карта, ако извършвате ръчни плащания (добавяте средства в профила си преди рекламите Ви да се покажат). Ето как става това според настройката за плащане в профила Ви:

Ръчни плащания

Настройката за ръчни плащания не е налице за нови профили в изброените държави. Ако не можете да видите тази опция, когато се регистрирате, изберете автоматични плащания, за да завършите създаването на профила си.

Държави
 • Северна Америка
  • Канада
  • САЩ
 • Южна Америка
  • Чили
 • Африка
  • Южна Африка
 • Европа
  • Австрия
  • Белгия
  • Чехия
  • Дания
  • Финландия
  • Франция
  • Германия
  • Гърция
  • Ирландия
  • Италия
  • Люксембург
  • Нидерландия
  • Норвегия
  • Португалия
  • Полша
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Великобритания
 • Близкия изток
  • Израел
  • Саудитска Арабия
  • Обединени арабски емирства
 • Тихоокеанска Азия
  • Австралия
  • Хонконг
  • Япония
  • Малайзия
  • Нова Зеландия
  • Сингапур

За да използвате кредитна или дебитна карта с тази настройка за плащане, вижте стъпките по-долу:

Извършване на плащане с нова кредитна или дебитна карта
 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Кликнете върху падащото меню „Плащане със“ и изберете Добавяне на кредитна или дебитна карта.
 5. Въведете сумата, която искате да платите, след което кликнете върху бутона Извършване на плащане, за да прегледате и завършите плащането си.
Извършване на плащане със съществуваща в профила Ви кредитна или дебитна карта
 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Изберете съществуващия начин на плащане.
 5. Въведете сумата, която искате да платите, след което кликнете върху бутона Преглед на плащането, за да прегледате и завършите плащането си.
Извършване на плащане с кредитна карта за еднократна употреба

Освен нормални кредитни карти можете да използвате такава за еднократна употреба (позната още като виртуална кредитна карта). Обикновено се използва като алтернатива на физическите кредитни карти при извършване на плащания онлайн. Google Ads приема тези кредитни карти, стига да са с логото на China UnionPay. Ако нямате физическа кредитна карта, свържете се с банката си, за да разберете дали предлага такива.

Стъпки за използване на кредитна карта за еднократна употреба:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Отваряне сега
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Кликнете върху падащото меню „Плащане със“ и изберете Добавяне на нов начин на плащане, след което въведете данните за еднократната си кредитна карта.
 5. Въведете сумата, която искате да платите, след което кликнете върху бутона Извършване на плащане, за да прегледате и завършите плащането си. Не забравяйте да включите 1 щ.д. (или равностойността в местна валута) повече от сумата на плащането си, за да бъде потвърдена картата.

Какво да очаквате

В някои случаи Google Ads може да изпробва таксуване с малка сума по картата Ви, за да се уверим, че е валидна. Няма да платите в действителност пробната сума, а ще бъде приспадната от сумата на плащането Ви. Ако например решите да се таксуват 300 лв. по картата Ви, Google Ads може да направи пробно таксуване от 1 лв. и за показването на реклами от картата Ви ще бъдат таксувани 299 лв.

Също както при физическите кредитни карти, рекламите Ви ще започнат да се показват почти веднага, след като извършите плащане.

Щом изтече срокът на валидност или се достигне кредитният лимит, генерирайте нова карта за еднократна употреба и въведете информацията в профила си за бъдещи плащания. В противен случай плащането Ви може да бъде отхвърлено. За всички останали отхвърлени плащания, моля, свържете се с местните банки, с които работите.

Моля, пазете цялата документация за плащането, докато не видите, че е отразено в профила Ви в Google Ads.

PayPal

Можете да използвате PayPal за автоматични плащания (таксуваме Ви автоматично след показването на рекламите Ви) или ръчни плащания (добавяте средства в профила си преди рекламите Ви да се покажат).

Изисквания

За да използвате този начин на плащане, трябва да имате:

 1. Профил в Google Ads с една от следните комбинации за адрес за фактуриране и валута:
  • Индонезийски адрес за фактуриране с щатски долари (USD)
  • Филипински адрес за фактуриране с филипинско песо (PHP) или щатски долари (USD)
  • Китайски адрес за фактуриране с щатски долари (USD)
 2. Профил в PayPal, свързан с профила Ви в Google Ads. За да видите новия прозорец, трябва да деактивирате блокирането на изскачащите прозорци в браузъра си.

Намерете начина си на плащане по-долу за указания за извършване на плащане чрез PayPal.

Ръчни плащания

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания. Към „Таксуване и плащания“
 3. Кликнете върху бутона Извършване на плащане.
 4. Уверете се, че сте избрали PayPal, посочете сумата на плащането, след което кликнете върху Извършване на плащане. Минималната сума за плащане е 10 щатски долара (USD) или 600 филипински песо (PHP).
 5. След това ще бъдете отведени до уебсайта на PayPal. Следвайте указанията на екрана, докато не се върнете обратно в профила си в Google Ads. (Не забравяйте, че за да видите новия прозорец, трябва да деактивирате блокирането на изскачащите прозорци в браузъра си.)
 6. Прегледайте данните си за плащането. След това кликнете върху Извършване на плащане.

Колко време отнема

Обработката на плащанията Ви може да отнеме до 24 часа след изпращането на имейл от PayPal. Ако са изминали повече от 24 часа от извършване на плащането и все още не виждате да е отразено в профила Ви, свържете се с нас и с удоволствие ще Ви помогнем.

Често срещани съобщения за грешка

PayPal може понякога да показва съобщения за грешка. Ето как да решите най-често срещаните проблеми:

Съобщение за грешка: Your account link is broken

Какво да направите: Това съобщение обикновено означава, че профилът Ви в PayPal не е свързан или че връзката е с изтекла валидност или е била отменена. Предлагаме Ви следното:

 1. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 2. Кликнете върху връзката Начини на плащане вляво на страницата.
 3. В секцията „Налични начини на плащане“ намерете PayPal и кликнете върху Премахване.
 4. Кликнете върху връзката Обобщена информация встрани на страницата. Кликнете върху Извършване на плащане и опитайте да извършите плащането отново. Ще получите подкана да свържете отново профила си.

 

Съобщение за грешка: Insufficient funds

Какво да направите: Това съобщение обикновено означава, че в сметката на платеца няма достатъчно средства за извършване на плащане. В такъв случай добавете пари към сметката си в PayPal и опитайте да извършите плащането отново. Това съобщение може да бъде показано и ако плащането Ви превишава определени ограничения на PayPal. Възможно е например настройките на портфейла Ви в PayPal да имат зададен дневен лимит за сумата или броя на плащанията. Предлагаме Ви следното:

 1. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 2. Кликнете върху връзката Начини на плащане вляво на страницата.
 3. Намерете „PayPal“ и кликнете върху Премахване.
 4. Кликнете върху връзката Обобщена информация встрани на страницата.
 5. Кликнете върху Извършване на плащане и опитайте да извършите плащането отново. Ще получите подкана да свържете отново профила си. Възползвайте се от възможността да промените ограниченията върху плащанията за Google Ads на страницата „Заявка за достъп“ в профила Ви в PayPal.

 

Съобщение за грешка: No reason provided by your financial institution

Какво да направите: Това съобщение обикновено означава, че е възникнала системна грешка или данните Ви за плащане не са валидни. Въпреки че сте получили такова съобщение за грешка обаче, понякога плащането Ви може да се извърши успешно. Предлагаме Ви следното:

 1. Прегледайте портфейла си в PayPal, за да проверите дали плащането е отхвърлено. Ако е така, отстранете проблема заедно с PayPal, преди да извършите друго плащане.
 2. Проверете дали плащането е достигнало до профила Ви в Google Ads, преди да се опитате да извършите друго.

Имайте предвид следното

Някои начини на плащане не могат да се използват с чужди валути. Ако плащате в чужда валута, запознайте се с нашите опции за плащане, за да видите кои начини на плащане могат да се използват с валутата Ви.

Забележка

О, имаме проблем. Не успяхме да определим държавата Ви за фактуриране.

За да видите предлаганите начини на плащане за държавата си, моля, изберете я от падащото меню по-горе. Можете да използвате това меню и за да научите какви са начините на плащане в други държави.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?