מידע על אמצעי תשלום ב-Google Ads

 

אמצעי תשלום הוא הדרך שבה אתם משלמים על שירותי Google Ads.

אמצעי התשלום הזמינים לחשבון תלויים במדינה ובמטבע שלכם. בהמשך מוסבר איך להשתמש באמצעי התשלום הזמינים במדינה שלכם (עליכם לבחור למעלה במדינה הנכונה מהתפריט הנפתח). רשימה מדויקת של האפשרויות הזמינות לפי המדינה והמטבע שלכם נמצאת בכלי אפשרויות התשלום.

לתשומת ליבכם, במקרים מסוימים ייתכן שבאופן זמני לא ניתן יהיה להשתמש בחלק מאמצעי התשלום עד שצוות Google Ads יבדוק אם החשבון שלכם כשיר להשתמש בהם.

אמצעי תשלום זמינים

חשבון בנק (נקרא גם הוראת קבע)

באמצעי תשלום זה, Google מנכה את התשלומים שלכם ל-Google Ads מחשבון הבנק שלכם.

איך זה עובד

אם אתם משתמשים בהגדרת התשלום האוטומטי, נחייב את חשבון הבנק שלכם באופן אוטומטי לאחר שתצברו חיובי פרסום. החיוב יתבצע 30 יום לאחר התשלום האוטומטי האחרון שלכם, או כאשר העלויות מגיעות לסכום מסוים (המכונה 'סף החיוב'), המוקדם מביניהם.

אם אתם משתמשים בהגדרת התשלום הידני, תוכלו לשלם באופן ידני ונחייב את חשבון הבנק שלכם.

הגדרה

כדי להשתמש באמצעי התשלום הזה, תחילה עליכם לשמור פרטי תשלום בחשבון Google Ads ולאחר מכן לאמת את חשבון הבנק שלכם. תהליך זה משתנה ממדינה למדינה. כך מגדירים חשבון בנק כאמצעי התשלום:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. בתפריט שבצד ימין, לוחצים על אמצעי תשלום.
 4. לוחצים על הוספה של אמצעי תשלום חדש.
 5. בוחרים באפשרות חשבון בנק, ממלאים את פרטי הבנק ומאשרים את התנאים וההגבלות שיוצגו.
 6. כדי להפוך את האפשרות הזו לאמצעי התשלום הראשי, צריך להקפיד לסמן את התיבה שמוצגת לצד האפשרות הגדרה של אמצעי התשלום הזה כראשי.
 7. לוחצים על הלחצן שמירה.

מה קורה אחר כך

 • עיבוד התשלום עשוי להימשך מספר ימים.
 • אם החשבון חדש, המודעות יוצגו לאחר אימות של חשבון הבנק. אם תרצו להציג בינתיים מודעות, תוכלו להשתמש בכרטיס אשראי כדי לשלם את העלויות.
 • אם החשבון לא חדש, פשוט מגדירים את חשבון הבנק כאמצעי תשלום ראשי. לאחר אימות חשבון הבנק, הוא יתחיל לפעול.
 • אם לא רוצים שהמודעות יתחילו לפעול מיד לאחר אימות חשבון הבנק, צריך להשהות את הקמפיינים.
 • יש לשמור אסמכתה על כל תשלום שאתם מבצעים עד שהוא יופיע בחשבון Google Ads שלכם.
Boleto bancário

יש לכם אפשרות לבצע תשלום ידני על העלויות שצברתם ב-Google Ads באמצעות boleto bancário.

דרישות

כדי להשתמש באמצעי התשלום הזה, צריך:

 • חשבון Google Ads שכתובת העסק שלו נמצאת בברזיל.
 • להגדיר ריאל ברזילאי (BRL) כמטבע בחשבון.
 • הרשאות עריכה, הרשמה ורכישה או הרשאת גישה מנהלתית לפרופיל התשלומים של החשבון.

הגדרה

אם רוצים לבצע תשלום לחשבון Google Ads באמצעות boleto bancário, מבצעים את הצעדים הבאים אחרי שיוצרים את החשבון.

 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום. הסכום המינימלי לתשלום הוא ‎40 ריאל.
 4. בוחרים באפשרות Boleto bancário. אם האפשרות לא מופיעה, לוחצים על הקישור הוספת אמצעי תשלום חדש כדי להציג אותה.
 5. בוחרים באפשרות Boleto. לאחר מכן, בקטע "ציון הסכום לתשלום", מזינים את הסכום שרוצים לשלם.
 6. לוחצים על הלחצן יצירת Boleto‏. המערכת תיצור boleto, שאותו תוכלו להדפיס או לשלוח באימייל.

מה קורה אחר כך

תוכלו לשלם את ה-boleto ביום שבו הוא נוצר, או לתזמן את התשלום לתאריך נוח יותר. זכרו שהוא תקף למשך שמונה ימים. אם תחמיצו את המועד, תוכלו ליצור boleto חדש ולהשליך את הישן.

משלמים את ה-boleto בבנק או בדף המקוון של הבנק לתשלומי boleto‏‏, והתשלום מעובד תוך כשלושה ימי עסקים. אם זהו התשלום הראשון שאתם מבצעים או שלא נותרה יתרה בחשבון, לרוב זה השלב שבו תתחיל הצגת המודעות. בעתיד, יש להמשיך ולבצע תשלומים כנדרש. תוכלו להפיק ולשלם שוברי boleto בכל סכום מעל 40.00 ריאל.

חשבוניות וקבלות

 • חשבוניות: בכל חודש קלנדרי תקבלו חשבוניות חודשיות המשקפות את החיובים שנצברו בחשבון. מאחר שאתם מחויבים רק בגין הקליקים שבוצעו על המודעות שלכם בחודש נתון, סכום החשבוניות עשוי להיות נמוך מהסכום ששילמתם באמצעות boleto. תוכלו להשתמש בכספים שנותרו בחשבונכם בחודשים הבאים.
 • קבלות: הקבלה מונפקת ביום האחרון של החודש ונשלחת אל כתובת האימייל ליצירת קשר שהוגדרה בחשבון Google Ads, בין יום העסקים ה-5 ליום העסקים ה-10 בחודש העוקב.

תקבלו הודעת אימייל על כך שהקבלה הונפקה והיא זמינה באתר City Government. ההודעה תכלול את הקישור, ה-CNPJ‏ (Corporate Taxpayers' Registry) של ספק השירות, מספר הקבלה וקוד האימות לצורך גישה אל הקבלה. חשוב לוודא שפרטי הרישום מעודכנים על מנת למנוע בעיות בקבלת דואר.

קבלת שובר

קבלות מתייחסות לשירותים שסופקו במהלך חודש נתון, ולא לתשלום של boleto מסוים. כל קבלה מונפקת כדי לגבות את המיסים שחלים על השירותים שסופקו.

כתוצאה מכך, סכום זה עשוי להיות שונה מהסכום שהופקד באמצעות ה-boleto. עם זאת, יש לשים לב שבחודשים הבאים תוכלו להשתמש בכל הכספים שנותרו בחשבון, ואותם הכספים ייכללו בקבלות שקשורות לתאריך שבו סופק השירות.

אם רוצים לקבל שובר בסכום הכולל ששולם לפי חיוב, מבצעים את הצעדים הבאים:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. בתפריט הצד, לוחצים על הקישור עסקאות. (אם רוצים לראות את סיכום החיובים המשויכים לתקופה ספציפית, בוחרים בחודשים ובשנים המתאימים בתפריט הנפתח שבחלק העליון של הדף, ולוחצים על 'אישור'.)
 4. לוחצים על תשלום התקבל לצד כל פריט שמשקף חיוב של החשבון.
 5. בתפריט הדפדפן, בוחרים באפשרות קובץ ולאחר מכן באפשרות הדפסה.
 6. לוחצים על הדפסה.

חשוב לזכור

 • מומלץ לבדוק בקביעות את היתרה מההפקדה בחשבון כדי לוודא שהכסף לא נגמר. בצעו תשלומים נוספים בהתאם לצורך. כשהיתרה מההפקדה ב-Google Ads תתקרב לאפס, נשלח לכם אימייל כדי להודיע לכם שעליכם לבצע תשלום נוסף.
 • ייתכן שאפשר לבצע תשלומים בבנק מקומי באזור המגורים שלכם או באינטרנט. בנקים מסוימים מקבלים תשלומים באמצעות boleto דרך האתרים שלהם, באמצעות מספר הסימוכין של ה-boleto. צרו קשר עם הבנק שלכם כדי לברר מהן האפשרויות הקיימות לתשלום באמצעות boleto.
 • הבנק לא אמור לחייב אתכם בעמלת עיבוד. עם זאת, אם מסיבה כלשהי הבנק שלכם גובה עמלה או לא מסוגל להשלים את העסקה, ייתכן שבנק מקומי אחר יוכל לספק אפשרויות מתאימות יותר.

עיכובים

כל שובר boleto ששולם מעובד בתוך שלושה ימי עסקים. אם חלפו שלושה ימים והיתרה שלכם טרם עודכנה, אפשר לפנות אלינו. יש לצרף לפנייה עותקים דיגיטליים להוכחת תשלום ואת ה-boleto המתאים. המסמך חייב להיות קריא ולכלול את מספר הלקוח ואת השם שלכם. הבעיה תיבדק לאחר שנקבל את הוכחת התשלום שלכם.

כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב

בנוסף לסוגים מסוימים של כרטיסי אשראי, אנחנו מכבדים גם כרטיסי חיוב עם הלוגו של Visa או MasterCard. אפשר להשתמש בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב בין אם משלמים בתשלומים אוטומטיים (חיוב אוטומטי אחרי שהמודעות מוצגות) ובין אם בתשלומים ידניים (הפקדה של כספים בחשבון לפני שהמודעות מוצגות). בהתאם להגדרת התשלום של החשבון, תוכלו לעשות זאת באופן הבא:

תשלומים אוטומטיים

כדי להשתמש בכרטיס אשראי עם הגדרת תשלום זו, פשוט מוסיפים אותו לחשבון Google Ads ומגדירים אותו כאמצעי התשלום הראשי. יש ללחוץ על הקישור המתאים למטה:

הוספת כרטיס אשראי חדש לחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על אמצעי תשלום ואז על הוספת אמצעי תשלום חדש.
 4. בוחרים באפשרות כרטיס אשראי וממלאים את פרטי הכרטיס.
 5. כדי להגדיר את כרטיס האשראי כאמצעי התשלום הראשי, בוחרים באפשרות ראשי בתפריט הנפתח שמוצג בפינה הימנית התחתונה.
 6. לוחצים על שמירה.
עריכת הפרטים של כרטיס אשראי שקיים בחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הקישור אמצעי תשלום.
 4. מאתרים את אמצעי התשלום שרוצים לערוך. לאחר מכן לוחצים על עריכה.
 5. משנים את פרטי כרטיס האשראי.
 6. לוחצים על שמירה.

תשלומים ידניים

ההגדרה 'תשלומים ידניים' אינה זמינה בחשבונות חדשים במדינות הבאות. אם האפשרות הזו לא מופיעה בעת ההרשמה, יש לבחור בתשלומים אוטומטיים כדי לסיים את יצירת החשבון. לא ניתן להחליף את הגדרת התשלום של חשבון לתשלומים ידניים במדינות הבאות.

מדינות
 • צפון אמריקה
  • קנדה
  • ארצות הברית
 • דרום אמריקה
  • צ'ילה
 • אפריקה
  • דרום אפריקה
 • אירופה
  • אוסטריה
  • בלגיה
  • צ'כיה
  • דנמרק
  • פינלנד
  • צרפת
  • גרמניה
  • יוון
  • אירלנד
  • איטליה
  • לוקסמבורג
  • הולנד
  • נורבגיה
  • פורטוגל
  • פולין
  • ספרד
  • שוודיה
  • שוויץ
  • בריטניה
 • המזרח התיכון
  • ישראל
  • ערב הסעודית
  • איחוד האמירויות הערביות
 • אסיה-האוקיינוס השקט
  • אוסטרליה
  • הונג קונג
  • יפן
  • מלזיה
  • ניו זילנד
  • סינגפור

כדי להשתמש בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב בהגדרת תשלום זו, מבצעים את השלבים הבאים:

תשלום באמצעות כרטיס אשראי חדש
 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. לוחצים על התפריט הנפתח 'תשלום באמצעות' ובוחרים באפשרות הוספת אמצעי תשלום חדש.
 5. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולוחצים על הלחצן ביצוע תשלום כדי לבדוק את פרטי התשלום ולסיים את התהליך.
תשלום באמצעות כרטיס אשראי שקיים בחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. בוחרים את אמצעי התשלום הקיים.
 5. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולאחר מכן לוחצים על הלחצן בדיקת התשלום כדי לבדוק את פרטי התשלום ולסיים את התהליך.
תשלום באמצעות כרטיס אשראי חד-פעמי

בנוסף לכרטיסי אשראי רגילים, ניתן גם להשתמש בכרטיס אשראי חד-פעמי (שמכונה גם כרטיס אשראי וירטואלי). זהו אמצעי תשלום נפוץ, המשמש חלופה לכרטיסי אשראי פיזיים בעת ביצוע תשלומים באינטרנט. מערכת Google Ads מקבלת כרטיסי אשראי אלו כל עוד הם נושאים לוגו של ויזה (Visa) או מאסטרקרד (MasterCard). אם אין לכם כרטיס אשראי פיזי, תוכלו לפנות לבנק שלכם כדי לבדוק אם הוא מציע כרטיס כזה.

כך משתמשים בכרטיס אשראי חד-פעמי:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. לוחצים על התפריט הנפתח "תשלום באמצעות" ובוחרים באפשרות הוספת אמצעי תשלום חדש. לאחר מכן, מזינים את פרטי כרטיס האשראי החד-פעמי.
 5. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולוחצים על הלחצן ביצוע תשלום כדי לבדוק את פרטי התשלום ולסיים את התהליך. הקפידו להוסיף עוד 4 ₪ לסכום התשלום לצורך אימות הכרטיס.

מה קורה אחר כך

במקרים מסוימים, מערכת Google Ads עשויה לחייב את הכרטיס בסכום קטן כדי לוודא שהוא בתוקף. הסכום שיחויב בבדיקה יופחת מהסכום לתשלום ולא תידרשו לשלם אותו בפועל. לדוגמה, אם תחליטו לשלם בכרטיס סכום של 1,200 ש"ח, מערכת Google Ads עשויה לבצע חיוב של 4 ש"ח לבדיקה והכרטיס שלכם יחויב בסכום של 1,196 ש"ח בגין הצגת מודעות.

בדומה למצב בעת שימוש בכרטיסי אשראי פיזיים, הצגת המודעות שלכם תתחיל זמן קצר לאחר שתבצעו את התשלום.

לאחר שיפוג תוקפו של הכרטיס החד-פעמי, או כשתמצו את מסגרת האשראי שלו, זכרו להנפיק כרטיס חד-פעמי חדש ולהזין את הפרטים בחשבון שלכם לתשלום חיובים בעתיד. אחרת, התשלום שלכם עשוי להידחות. למידע על דחיות תשלום מסיבות אחרות, פנו אל סניף הבנק המקומי שלכם.

יש לשמור אסמכתה על כל תשלום שאתם מבצעים עד שהוא יופיע בחשבון Google Ads שלכם.

כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב

בנוסף לסוגים מסוימים של כרטיסי אשראי, אנחנו מכבדים גם כרטיסי חיוב עם הלוגו של Visa או MasterCard. אפשר להשתמש בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב בין אם משלמים בתשלומים אוטומטיים (חיוב אוטומטי אחרי שהמודעות מוצגות) ובין אם בתשלומים ידניים (הפקדה של כספים בחשבון לפני שהמודעות מוצגות). בהתאם להגדרת התשלום של החשבון, תוכלו לעשות זאת באופן הבא:

הערה: אם הבנק או מנפיק הכרטיס שלכם נמצאים באזור הכלכלי האירופי, ייתכן שהם ידרשו מכם לעבור תהליך אימות נוסף. לדוגמה, ייתכן שיישלח לטלפון שלכם קוד חד-פעמי לצורך אימות הבעלות על הכרטיס.  הבנק או מנפיק הכרטיס עשויים לדרוש את שלב האימות הנוסף כשתבצעו תשלום, כשתוסיפו כרטיס אשראי או כרטיס חיוב חדש, או לשיקול דעתו של הבנק או מנפיק הכרטיס. 

Google פועלת בהתאם לדרישות האבטחה החדשות של Payment Services Directive 2‏ (PSD2) שהוטלו על הבנקים ועל החברות לעיבוד תשלומים באזור הכלכלי האירופי. אם יש לכם שאלות, עליכם לפנות ישירות לבנק או למנפיק הכרטיס שלכם. 

תשלומים אוטומטיים

כדי להשתמש בכרטיס אשראי עם הגדרת תשלום זו, פשוט מוסיפים אותו לחשבון Google Ads ומגדירים אותו כאמצעי התשלום הראשי. יש ללחוץ על הקישור המתאים למטה:

הוספת כרטיס אשראי חדש לחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על אמצעי תשלום ואז על הוספת אמצעי תשלום חדש.
 4. בוחרים באפשרות כרטיס אשראי וממלאים את פרטי הכרטיס.
 5. כדי להגדיר את כרטיס האשראי כאמצעי התשלום הראשי, בוחרים באפשרות ראשי בתפריט הנפתח שמוצג בפינה הימנית התחתונה.
 6. לוחצים על שמירה.
עריכת הפרטים של כרטיס אשראי שקיים בחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הקישור אמצעי תשלום.
 4. מאתרים את אמצעי התשלום שרוצים לערוך. לאחר מכן לוחצים על עריכה.
 5. משנים את פרטי כרטיס האשראי.
 6. לוחצים על שמירה.

תשלומים ידניים

ההגדרה 'תשלומים ידניים' אינה זמינה בחשבונות חדשים במדינות הבאות. אם האפשרות הזו לא מופיעה בעת ההרשמה, יש לבחור בתשלומים אוטומטיים כדי לסיים את יצירת החשבון. לא ניתן להחליף את הגדרת התשלום של חשבון לתשלומים ידניים במדינות הבאות.

מדינות
 • צפון אמריקה
  • קנדה
  • ארצות הברית
 • דרום אמריקה
  • צ'ילה
 • אפריקה
  • דרום אפריקה
 • אירופה
  • אוסטריה
  • בלגיה
  • צ'כיה
  • דנמרק
  • פינלנד
  • צרפת
  • גרמניה
  • יוון
  • אירלנד
  • איטליה
  • לוקסמבורג
  • הולנד
  • נורבגיה
  • פורטוגל
  • פולין
  • ספרד
  • שוודיה
  • שוויץ
  • בריטניה
 • המזרח התיכון
  • ישראל
  • ערב הסעודית
  • איחוד האמירויות הערביות
 • אסיה-האוקיינוס השקט
  • אוסטרליה
  • הונג קונג
  • יפן
  • מלזיה
  • ניו זילנד
  • סינגפור

כדי להשתמש בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב בהגדרת תשלום זו, מבצעים את השלבים הבאים:

תשלום באמצעות כרטיס אשראי חדש
 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. לוחצים על התפריט הנפתח 'תשלום באמצעות' ובוחרים באפשרות הוספת אמצעי תשלום חדש.
 5. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולוחצים על הלחצן ביצוע תשלום כדי לבדוק את פרטי התשלום ולסיים את התהליך.
תשלום באמצעות כרטיס אשראי שקיים בחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. בוחרים את אמצעי התשלום הקיים.
 5. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולאחר מכן לוחצים על הלחצן בדיקת התשלום כדי לבדוק את פרטי התשלום ולסיים את התהליך.
תשלום באמצעות כרטיס אשראי חד-פעמי

בנוסף לכרטיסי אשראי רגילים, ניתן גם להשתמש בכרטיס אשראי חד-פעמי (שמכונה גם כרטיס אשראי וירטואלי). זהו אמצעי תשלום נפוץ, המשמש חלופה לכרטיסי אשראי פיזיים בעת ביצוע תשלומים באינטרנט. מערכת Google Ads מקבלת כרטיסי אשראי אלו כל עוד הם נושאים לוגו של ויזה (Visa) או מאסטרקרד (MasterCard). אם אין לכם כרטיס אשראי פיזי, תוכלו לפנות לבנק שלכם כדי לבדוק אם הוא מציע כרטיס כזה.

כך משתמשים בכרטיס אשראי חד-פעמי:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. לוחצים על התפריט הנפתח "תשלום באמצעות" ובוחרים באפשרות הוספת אמצעי תשלום חדש. לאחר מכן, מזינים את פרטי כרטיס האשראי החד-פעמי.
 5. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולוחצים על הלחצן ביצוע תשלום כדי לבדוק את פרטי התשלום ולסיים את התהליך. הקפידו להוסיף עוד 4 ₪ לסכום התשלום לצורך אימות הכרטיס.

מה קורה אחר כך

במקרים מסוימים, מערכת Google Ads עשויה לחייב את הכרטיס בסכום קטן כדי לוודא שהוא בתוקף. הסכום שיחויב בבדיקה יופחת מהסכום לתשלום ולא תידרשו לשלם אותו בפועל. לדוגמה, אם תחליטו לשלם בכרטיס סכום של 1,200 ש"ח, מערכת Google Ads עשויה לבצע חיוב של 4 ש"ח לבדיקה והכרטיס שלכם יחויב בסכום של 1,196 ש"ח בגין הצגת מודעות.

בדומה למצב בעת שימוש בכרטיסי אשראי פיזיים, הצגת המודעות שלכם תתחיל זמן קצר לאחר שתבצעו את התשלום.

לאחר שיפוג תוקפו של הכרטיס החד-פעמי, או כשתמצו את מסגרת האשראי שלו, זכרו להנפיק כרטיס חד-פעמי חדש ולהזין את הפרטים בחשבון שלכם לתשלום חיובים בעתיד. אחרת, התשלום שלכם עשוי להידחות. למידע על דחיות תשלום מסיבות אחרות, פנו אל סניף הבנק המקומי שלכם.

יש לשמור אסמכתה על כל תשלום שאתם מבצעים עד שהוא יופיע בחשבון Google Ads שלכם.

כרטיסי אשראי

אפשר להשתמש בכרטיס אשראי בין אם הגדרתם בחשבון תשלומים אוטומטיים (חיוב אוטומטי אחרי שהמודעות מוצגות) או תשלומים ידניים (הפקדת כספים בחשבון לפני שהמודעות מוצגות), בתנאי שחברת האשראי או הבנק אישרו את הכרטיס לשימוש בינלאומי. כך תוכלו לעשות זאת, על סמך הגדרות התשלום שבחרתם עבור החשבון שלכם:

תשלומים אוטומטיים

כדי להשתמש בכרטיס אשראי עם הגדרת תשלום זו, פשוט מוסיפים אותו לחשבון Google Ads ומגדירים אותו כאמצעי התשלום הראשי. יש ללחוץ על הקישור המתאים למטה:

הוספת כרטיס אשראי חדש לחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הקישור אמצעי תשלום.
 4. בהגדרה הבחירות שלך לוחצים על הלחצן הוספת אמצעי תשלום חדש.
 5. בוחרים באפשרות כרטיס אשראי וממלאים את פרטי הכרטיס.
 6. כדי להגדיר את כרטיס האשראי כאמצעי התשלום הראשי, בוחרים באפשרות ראשי בתפריט הנפתח שמוצג בפינה הימנית התחתונה.
 7. לוחצים על הלחצן שמירה.
עריכת הפרטים של כרטיס אשראי שקיים בחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב. לדף החיוב
 3. לוחצים על הקישור אמצעי תשלום.
 4. מאתרים את אמצעי התשלום שרוצים לערוך. לאחר מכן לוחצים על הקישור עריכה.
 5. משנים את פרטי כרטיס האשראי.
 6. לוחצים על הלחצן שמירה.

תשלומים ידניים

ההגדרה 'תשלומים ידניים' אינה זמינה בחשבונות חדשים במדינות הבאות. אם האפשרות הזו לא מופיעה בעת ההרשמה, יש לבחור בתשלומים אוטומטיים כדי לסיים את יצירת החשבון. לא ניתן להחליף את הגדרת התשלום של חשבון לתשלומים ידניים במדינות הבאות.

מדינות
 • צפון אמריקה
  • קנדה
  • ארצות הברית
 • דרום אמריקה
  • צ'ילה
 • אפריקה
  • דרום אפריקה
 • אירופה
  • אוסטריה
  • בלגיה
  • צ'כיה
  • דנמרק
  • פינלנד
  • צרפת
  • גרמניה
  • יוון
  • אירלנד
  • איטליה
  • לוקסמבורג
  • הולנד
  • נורבגיה
  • פורטוגל
  • פולין
  • ספרד
  • שוודיה
  • שוויץ
  • בריטניה
 • המזרח התיכון
  • ישראל
  • ערב הסעודית
  • איחוד האמירויות הערביות
 • אסיה-האוקיינוס השקט
  • אוסטרליה
  • הונג קונג
  • יפן
  • מלזיה
  • ניו זילנד
  • סינגפור

כדי להשתמש בכרטיס אשראי עם הגדרת התשלום הזו, מבצעים את השלבים הבאים:

תשלום באמצעות כרטיס אשראי חדש
 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. לוחצים על התפריט הנפתח "תשלום באמצעות", בוחרים באפשרות הוספת אמצעי תשלום חדש ולאחר מכן מזינים את פרטי כרטיס האשראי.
 5. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולוחצים על הלחצן ביצוע תשלום כדי לבדוק את פרטי התשלום ולסיים את התהליך.
תשלום באמצעות כרטיס אשראי שקיים בחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. בוחרים את אמצעי התשלום הקיים.
 5. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולאחר מכן לוחצים על הלחצן בדיקת התשלום כדי לבדוק את פרטי התשלום ולסיים את התהליך.
תשלום באמצעות כרטיס אשראי חד-פעמי

בנוסף לכרטיסי אשראי רגילים, ניתן גם להשתמש בכרטיס אשראי חד-פעמי (שמכונה גם כרטיס אשראי וירטואלי). זהו אמצעי תשלום נפוץ, המשמש חלופה לכרטיסי אשראי פיזיים בעת ביצוע תשלומים באינטרנט. מערכת Google Ads מקבלת כרטיסי אשראי אלו כל עוד הם נושאים לוגו של ויזה (Visa) או מאסטרקרד (MasterCard). אם אין לכם כרטיס אשראי פיזי, תוכלו לפנות לבנק שלכם כדי לבדוק אם הוא מציע כרטיס כזה.

כך משתמשים בכרטיס אשראי חד-פעמי:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. לוחצים על התפריט הנפתח "תשלום באמצעות" ובוחרים באפשרות הוספת אמצעי תשלום חדש. לאחר מכן, מזינים את פרטי כרטיס האשראי החד-פעמי.
 5. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולוחצים על הלחצן ביצוע תשלום כדי לבדוק את פרטי התשלום ולסיים את התהליך. הקפידו להוסיף עוד 4 ₪ לסכום התשלום לצורך אימות הכרטיס.

מה קורה אחר כך

במקרים מסוימים, מערכת Google Ads עשויה לחייב את הכרטיס בסכום קטן כדי לוודא שהוא בתוקף. הסכום שיחויב בבדיקה יופחת מהסכום לתשלום ולא תידרשו לשלם אותו בפועל. לדוגמה, אם תחליטו לשלם בכרטיס סכום של 1,200 ש"ח, מערכת Google Ads עשויה לבצע חיוב של 4 ש"ח לבדיקה והכרטיס שלכם יחויב בסכום של 1,196 ש"ח בגין הצגת מודעות.

בדומה למצב בעת שימוש בכרטיסי אשראי פיזיים, הצגת המודעות שלכם תתחיל זמן קצר לאחר שתבצעו את התשלום.

לאחר שיפוג תוקפו של הכרטיס החד-פעמי, או כשתמצו את מסגרת האשראי שלו, זכרו להנפיק כרטיס חד-פעמי חדש ולהזין את הפרטים בחשבון שלכם לתשלום חיובים בעתיד. אחרת, התשלום שלכם עשוי להידחות. למידע על דחיות תשלום מסיבות אחרות, פנו אל סניף הבנק המקומי שלכם.

יש לשמור אסמכתה על כל תשלום שאתם מבצעים עד שהוא יופיע בחשבון Google Ads שלכם.

כרטיסי אשראי

אפשר להשתמש בכרטיס אשראי בתנאי שחברת האשראי או הבנק אישרו את הכרטיס לשימוש בינלאומי. כך תוכלו לעשות זאת, על סמך הגדרות התשלום שבחרתם עבור החשבון שלכם:

הוספת כרטיס אשראי חדש לחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הקישור אמצעי תשלום.
 4. בהגדרה הבחירות שלך לוחצים על הלחצן הוספת אמצעי תשלום חדש.
 5. בוחרים באפשרות כרטיס אשראי וממלאים את פרטי הכרטיס.
 6. כדי להגדיר את כרטיס האשראי כאמצעי התשלום הראשי, בוחרים באפשרות ראשי בתפריט הנפתח שמוצג בפינה הימנית התחתונה.
 7. לוחצים על הלחצן שמירה.
עריכת הפרטים של כרטיס אשראי שקיים בחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב. לדף החיוב
 3. לוחצים על הקישור אמצעי תשלום.
 4. מאתרים את אמצעי התשלום שרוצים לערוך. לאחר מכן לוחצים על הקישור עריכה.
 5. משנים את פרטי כרטיס האשראי.
 6. לוחצים על הלחצן שמירה.

תשלומים ידניים

ההגדרה 'תשלומים ידניים' אינה זמינה בחשבונות חדשים במדינות הבאות. אם האפשרות הזו לא מופיעה בעת ההרשמה, יש לבחור בתשלומים אוטומטיים כדי לסיים את יצירת החשבון. לא ניתן להחליף את הגדרת התשלום של חשבון לתשלומים ידניים במדינות הבאות.

מדינות
 • צפון אמריקה
  • קנדה
  • ארצות הברית
 • דרום אמריקה
  • צ'ילה
 • אפריקה
  • דרום אפריקה
 • אירופה
  • אוסטריה
  • בלגיה
  • צ'כיה
  • דנמרק
  • פינלנד
  • צרפת
  • גרמניה
  • יוון
  • אירלנד
  • איטליה
  • לוקסמבורג
  • הולנד
  • נורבגיה
  • פורטוגל
  • פולין
  • ספרד
  • שוודיה
  • שוויץ
  • בריטניה
 • המזרח התיכון
  • ישראל
  • ערב הסעודית
  • איחוד האמירויות הערביות
 • אסיה-האוקיינוס השקט
  • אוסטרליה
  • הונג קונג
  • יפן
  • מלזיה
  • ניו זילנד
  • סינגפור

כדי להשתמש בכרטיס אשראי עם הגדרת התשלום הזו, מבצעים את השלבים הבאים:

תשלום באמצעות כרטיס אשראי חדש
 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. לוחצים על התפריט הנפתח "תשלום באמצעות", בוחרים באפשרות הוספת אמצעי תשלום חדש ולאחר מכן מזינים את פרטי כרטיס האשראי.
 5. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולוחצים על הלחצן ביצוע תשלום כדי לבדוק את פרטי התשלום ולסיים את התהליך.
תשלום באמצעות כרטיס אשראי שקיים בחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. בוחרים את אמצעי התשלום הקיים.
 5. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולאחר מכן לוחצים על הלחצן בדיקת התשלום כדי לבדוק את פרטי התשלום ולסיים את התהליך.
תשלום באמצעות כרטיס אשראי חד-פעמי

בנוסף לכרטיסי אשראי רגילים, ניתן גם להשתמש בכרטיס אשראי חד-פעמי (שמכונה גם כרטיס אשראי וירטואלי). זהו אמצעי תשלום נפוץ, המשמש חלופה לכרטיסי אשראי פיזיים בעת ביצוע תשלומים באינטרנט. מערכת Google Ads מקבלת כרטיסי אשראי אלו כל עוד הם נושאים לוגו של ויזה (Visa) או מאסטרקרד (MasterCard). אם אין לכם כרטיס אשראי פיזי, תוכלו לפנות לבנק שלכם כדי לבדוק אם הוא מציע כרטיס כזה.

כך משתמשים בכרטיס אשראי חד-פעמי:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. לוחצים על התפריט הנפתח "תשלום באמצעות" ובוחרים באפשרות הוספת אמצעי תשלום חדש. לאחר מכן, מזינים את פרטי כרטיס האשראי החד-פעמי.
 5. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולוחצים על הלחצן ביצוע תשלום כדי לבדוק את פרטי התשלום ולסיים את התהליך. הקפידו להוסיף עוד 4 ₪ לסכום התשלום לצורך אימות הכרטיס.

מה קורה אחר כך

במקרים מסוימים, מערכת Google Ads עשויה לחייב את הכרטיס בסכום קטן כדי לוודא שהוא בתוקף. הסכום שיחויב בבדיקה יופחת מהסכום לתשלום ולא תידרשו לשלם אותו בפועל. לדוגמה, אם תחליטו לשלם בכרטיס סכום של 1,200 ש"ח, מערכת Google Ads עשויה לבצע חיוב של 4 ש"ח לבדיקה והכרטיס שלכם יחויב בסכום של 1,196 ש"ח בגין הצגת מודעות.

בדומה למצב בעת שימוש בכרטיסי אשראי פיזיים, הצגת המודעות שלכם תתחיל זמן קצר לאחר שתבצעו את התשלום.

לאחר שיפוג תוקפו של הכרטיס החד-פעמי, או כשתמצו את מסגרת האשראי שלו, זכרו להנפיק כרטיס חד-פעמי חדש ולהזין את הפרטים בחשבון שלכם לתשלום חיובים בעתיד. אחרת, התשלום שלכם עשוי להידחות. למידע על דחיות תשלום מסיבות אחרות, פנו אל סניף הבנק המקומי שלכם.

יש לשמור אסמכתה על כל תשלום שאתם מבצעים עד שהוא יופיע בחשבון Google Ads שלכם.

כרטיסי אשראי

תשלומים אוטומטיים

אפשר להשתמש בכרטיס אשראי אם מוגדרים בחשבון תשלומים אוטומטיים (חיוב אוטומטי אחרי שהמודעות מוצגות), כל עוד חברת האשראי או הבנק אישרו את הכרטיס לשימוש בינלאומי. לשם כך:

כדי להשתמש בכרטיס אשראי עם הגדרת תשלום זו, פשוט מוסיפים אותו לחשבון Google Ads ומגדירים אותו כאמצעי התשלום הראשי. יש ללחוץ על הקישור המתאים למטה:

הוספת כרטיס אשראי חדש לחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הקישור אמצעי תשלום ואז על הוספת אמצעי תשלום חדש.
 4. בוחרים באפשרות כרטיס אשראי וממלאים את פרטי הכרטיס.
 5. כדי להגדיר את כרטיס האשראי כאמצעי התשלום הראשי, בוחרים באפשרות ראשי בתפריט הנפתח שמוצג בפינה הימנית התחתונה.
 6. לוחצים על הלחצן שמירה.
עריכת הפרטים של כרטיס אשראי שקיים בחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב. לדף החיוב
 3. לוחצים על הקישור אמצעי תשלום.
 4. מאתרים את אמצעי התשלום שרוצים לערוך. לאחר מכן לוחצים על עריכה.
 5. משנים את פרטי כרטיס האשראי.
 6. לוחצים על הלחצן שמירה.

תשלומים ידניים

ההגדרה 'תשלומים ידניים' אינה זמינה בחשבונות חדשים במדינות הבאות. אם האפשרות הזו לא מופיעה בעת ההרשמה, יש לבחור בתשלומים אוטומטיים כדי לסיים את יצירת החשבון. לא ניתן להחליף את הגדרת התשלום של חשבון לתשלומים ידניים במדינות הבאות.

מדינות
 • צפון אמריקה
  • קנדה
  • ארצות הברית
 • דרום אמריקה
  • צ'ילה
 • אפריקה
  • דרום אפריקה
 • אירופה
  • אוסטריה
  • בלגיה
  • צ'כיה
  • דנמרק
  • פינלנד
  • צרפת
  • גרמניה
  • יוון
  • אירלנד
  • איטליה
  • לוקסמבורג
  • הולנד
  • נורבגיה
  • פורטוגל
  • פולין
  • ספרד
  • שוודיה
  • שוויץ
  • בריטניה
 • המזרח התיכון
  • ישראל
  • ערב הסעודית
  • איחוד האמירויות הערביות
 • אסיה-האוקיינוס השקט
  • אוסטרליה
  • הונג קונג
  • יפן
  • מלזיה
  • ניו זילנד
  • סינגפור

אם החשבון שלכם מוגדר לתשלומים ידניים, כרטיסי אשראי אינם זמינים כאמצעי תשלום. עם זאת, אפשר לשלם באמצעות Banelco ו-PagoMisCuentas.com. בקישור שבהמשך מופיע מידע נוסף על ביצוע תשלומים ידניים באמצעות Banelco.

Banelco ו-PagoMisCuentas.com

ניתן לבצע תשלומים באמצעות Banelco ו-PagoMisCuentas.com רק בחשבונות Google Ads עם כתובת לחיוב בארגנטינה ושהמטבע המוגדר בהם הוא פסו ארגנטינאי (ARS). אם בוחרים ב-Banelco או ב-PagoMisCuentas.com כאמצעי התשלום של החשבון, אפשר לבצע תשלומים בארבע דרכים:

 • בכספומט ברשת Banelco
 • באתר PagoMisCuentas.com
 • דרך שירות הבנקאות המקוונת של הבנק שלכם
 • בדלפקים הזמינים לתשלומים במזומן

לאחר בחירה באמצעי התשלום הזה, יוקצה לחשבון Google Ads שלכם מספר סימוכין ייחודי. הקפידו לציין את המספר הזה בכל תשלום שתבצעו כדי שנוכל לייחס את הכספים לחשבון שלכם. בדרך כלל תשלומים יגיעו לחשבון Google Ads שלכם בתוך שלושה עד חמישה ימי עסקים.

הבנקים המשתתפים

כדי לבצע תשלום באמצעות Banelco, נדרש חשבון בבנק השייך לרשת Banelco, למעט תשלומים שמבוצעים במזומן באחד מהדלפקים הזמינים.

הבנקים המשתתפים הם:

 • Banex
 • Standard Bank
 • BBVA Banco Francés
 • Citibank
 • Comafi
 • Del Sol
 • Galicia
 • HSBC
 • Itaú
 • Macro
 • Patagonia
 • Regional del Cuyo
 • Santander Río
 • Supervielle
 • Banco Bisel
 • Banco Tucumán Grupo Macro
תשלום באמצעות Banelco

השלבים לביצוע תשלום משתנים בהתאם לאופן שבו משלמים: כספומט, אתר, שירות הבנקאות המקוונת של הבנק או אחד מהדלפקים לתשלומים במזומן. שלוש האפשרויות הראשונות זמינות רק לבעלי חשבון בנק ברשת Banelco. אם אתם יודעים את מספר הסימוכין, לא תצטרכו להיכנס תחילה לחשבון Google Ads שלכם. בלחיצה על אחד מהקישורים שבהמשך תוכלו לקבל פרטים על ביצוע תשלום.

הסכום המינימלי לתשלום בכל הפקדה הוא ‎30 ARS. כל המיסים הרלוונטיים ינוכו מהתשלום, והיתרה תזוכה בחשבון תוך שלושה עד חמישה ימי עסקים.

איתור מספר הסימוכין של החשבון שלכם

לחשבון Google Ads שלכם הוקצה מספר סימוכין ייחודי לשימוש עם Banelco או PagoMisCuentas.com. עליכם לציין את המספר הזה בעת ביצוע תשלום כדי שנוכל לייחס את הכספים לחשבון שלכם. אם לא תציינו את מספר הסימוכין בעת ביצוע תשלום, התשלום יאבד.

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על ביצוע תשלום.
 4. בוחרים באפשרות Banelco או PagoMisCuentas.com מתוך התפריט הנפתח.
 5. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולוחצים על ביצוע תשלום.
 6. מספר הסימוכין שלכם יופיע במסך הבא. מומלץ להדפיס את הדף או לרשום לעצמכם את מספר הסימוכין כדי שתוכלו להשתמש בו בעתיד.
כספומט של Banelco

כדי לבצע תשלום בכספומט של Banelco:

 1. מגיעים לכספומט ברשת Banelco.
 2. מזינים את מספר ה-PIN של הבנק.
 3. בוחרים באמצעי התשלום Pago mis Cuentas של Banelco.
 4. בוחרים באפשרות 6, Pay another Bill (תשלום חשבון נוסף) ולוחצים על confirm (אישור).
 5. בוחרים באפשרות 12, Various services (שירותים שונים) ולוחצים על confirm (אישור).
 6. בוחרים באפשרות Other Options‏ (אפשרויות נוספות) 8 פעמים.
 7. באפשרות 7, בוחרים את Google Ads מתוך רשימה נפתחת של מוֹכרים.
 8. מזינים את מספר הסימוכין הייחודי שהוקצה לחשבונכם כשבחרתם ב-Banelco או PagoMisCuentas.com כאמצעי התשלום.
 9. בוחרים את החשבון שממנו רוצים לבצע את התשלום ומזינים את הסכום לתשלום. חשוב לזכור כי התשלום המינימלי הוא ‎30 ARS.
 10. בוחרים באפשרות Confirm (אישור).
אתר PagoMisCuentas.com

כדי לבצע תשלום באמצעות PagoMisCuentas.com:

 1. נכנסים לאתר www.PagoMisCuentas.com.
 2. נכנסים עם שם המשתמש והסיסמה שלכם (שם המשתמש והסיסמה שבהם אתם משתמשים באתר של הבנק).
 3. בקטע "Other services" (שירותים נוספים) בוחרים באפשרות Google מתוך רשימה נפתחת של סוחרים. בתשלומים הבאים, תוכלו לבחור ב-Google מרשימת הסוחרים שקיבלו לאחרונה תשלומים.
 4. מזינים את מספר הסימוכין הייחודי שהוקצה לחשבונכם כשבחרתם ב-Banelco או PagoMisCuentas.com כאמצעי התשלום.
 5. לוחצים על Make a payment (ביצוע תשלום) ומזינים את הסכום לתשלום.
 6. לוחצים על Confirm (אישור).
דף הבית של שירות הבנקאות המקוונת

השלבים לביצוע תשלום באמצעות בנקאות מקוונת משתנים בין הבנקים. לקבלת הוראות, יש לפנות לבנק שלכם.

דלפקים לתשלום במזומן

כדי לבצע תשלום באחד מהדלפקים:

 1. מגיעים לאחד מהדלפקים הזמינים לתשלומים במזומן ברשת PagoMisCuentas. לרשימה מלאה של דלפקים
 2. אומרים לקופאי/ת שברצונכם לבצע תשלום לחשבון Google Ads.
 3. מוסרים לקופאי/ת את מספר הסימוכין שלכם (הוראות לאיתור מספר הסימוכין מופיעות למעלה) ואת הסכום לתשלום. הסכום המינימלי לתשלום הוא ‎30 ARS.

התשלום (בניכוי המיסים הרלוונטיים) יזוכה בחשבון תוך שלושה עד חמישה ימי עסקים.

DineroMail

ניתן להשתמש ב-DineroMail אם החשבון שלכם מוגדר לתשלומים ידניים, אם יש לו כתובת לחיוב במקסיקו ואם המטבע שנבחר בו הוא פסו מקסיקני (MXN).

יש 5 דרכים לבצע תשלום באמצעות DineroMail:

 • כרטיס אשראי או כרטיס חיוב: מבצעים תשלום באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס חיוב בחשבון.
 • הפקדות בנקאיות לפי מספר סימוכין: אפשר לשלם ל-Google Ads על ידי הפקדת כספים באחד מהבנקים הבאים: Bancomer‏, Santander‏, Ixe Banco‏ ו-ScotiaBank/Inverlat. אין צורך לנהל חשבון בבנק שבו מבצעים את ההפקדה.
 • העברה בנקאית אלקטרונית: אפשר לשלם ל-Google Ads באמצעות העברה בנקאית אלקטרונית בכל אחד מהבנקים הבאים: Bancomer‏, Santander,‏ Ixe Banco ו-ScotiaBank/Inverlat. חייב להיות לכם חשבון בבנק שממנו אתם מבצעים את העברה.
 • תשלומים בחנויות הנוחות של רשת ‎7-Eleven‏‏: אפשר לשלם ל-Google Ads במזומן בכל חנות נוחות של רשת ‎7-Eleven במקסיקו. בחנויות אלו תחויבו בעמלה של ‎8 MXN‎.
 • חנות נוחות של רשת OXXO: אפשר לשלם ל-Google Ads במזומן בכל חנות נוחות של רשת OXXO במקסיקו. בחנויות אלו תחויבו בעמלה של ‎8 MXN‎.

בכל אחת מהאפשרויות האלו, היתרה שלכם ב-Google Ads תתעדכן בתוך 3 עד 5 ימי עסקים, והסכום המינימלי לתשלום הוא MXN 100.

כל התשלומים מעובדים על ידי שותף התשלומים שלנו DineroMail. לידיעתכם, לא צריך חשבון DineroMail כדי להשתמש באמצעי תשלום זה.

איך מבצעים תשלום באמצעות DineroMail
אם אתם מבצעים תשלום באמצעות העברה בנקאית או הפקדה בנקאית עם סימוכין, עליכם לבצע את התשלום באמצעות DineroMail לפקודת "Digicuenta SA de C".

כדי לבצע תשלום באמצעות DineroMail:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולוחצים על ביצוע תשלום. (הסכום המינימלי לתשלום הוא $100 MXN).
 5. תועברו לדף שבו תוכלו לבחור באמצעי לביצוע התשלום. כמו כן, יופיעו בו הוראות נוספות.
כרטיס אשראי או כרטיס חיוב

כדי לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס חיוב, מבצעים את ההוראות שלמעלה ומשלימים את ביצוע התשלום בחשבונכם.

הפקדה בנקאית עם סימוכין

אפשר לשלם ל-Google Ads על ידי הפקדת כספים באחד מהבנקים הבאים: Bancomer‏, Santander‏, Ixe Banco‏ ו-ScotiaBank/Inverlat. אין צורך לנהל חשבון בבנק שבו מבצעים את ההפקדה.

כדי לבצע תשלום בהפקדה לחשבון עם סימוכין:

 1. אחרי שבוחרים בהפקדה לחשבון עם סימוכין כאפשרות התשלום, לוחצים על תשלום. יוצג דף ובו הוראות תשלום נוספות וכן רשימה של מספרי סימוכין - אחד לכל אחד מהבנקים המשתתפים.
 2. מדפיסים את הדף ומביאים אותו איתכם לבנק.
 3. מבצעים את ההפקדה ומקפידים לציין את מספר הסימוכין המתאים. אם לא תעשו זאת, לא נוכל לייחס את התשלום לחשבון Google Ads שלכם.

היתרה שלכם ב-Google Ads תעודכן בתוך 3 עד 5 ימי עסקים (בתנאי שציינתם את מספר הסימוכין). הקפידו לשמור את מספר הסימוכין ואת מסמכי התשלום עד לעדכון היתרה בחשבונכם.

העברה בנקאית אלקטרונית

אפשר לשלם ל-Google Ads באמצעות העברה בנקאית אלקטרונית בכל אחד מהבנקים הבאים: Bancomer‏, Santander,‏ Ixe Banco ו-ScotiaBank/Inverlat.

כדי לבצע תשלום בהעברה בנקאית:

 1. אחרי שבוחרים בהעברה בנקאית כאפשרות התשלום, לוחצים על תשלום. יוצג דף ובו הוראות תשלום נוספות וכן רשימה של מספרי סימוכין - אחד לכל אחד מהבנקים המשתתפים.
 2. נכנסים לאתר של הבנק, מבצעים את ההעברה ומקפידים לציין את מספר הסימוכין המתאים. אם לא תעשו זאת, לא נוכל לייחס את התשלום לחשבון Google Ads שלכם.

היתרה שלכם ב-Google Ads תעודכן בתוך 3 עד 5 ימי עסקים (בתנאי שציינתם את מספר הסימוכין). הקפידו לשמור את מספר הסימוכין ואת מסמכי התשלום עד לעדכון היתרה בחשבונכם.

רשת חנויות הנוחות ‎7-Eleven

כך משלמים ל-Google Ads במזומן בחנות נוחות של רשת ‎7-Eleven במקסיקו:

 1. אחרי שבוחרים בחנות נוחות של רשת ‎7-Eleven כאפשרות התשלום, לוחצים על תשלום. בשלב הזה יופיעו ברקוד ושובר עם הוראות לביצוע תשלום.
 2. מדפיסים את השובר ומביאים אותו איתכם לחנות 7-Eleven.
 3. ניגשים לקופה ומשלמים במזומן את הסכום שציינתם. חשוב לוודא שהקופאי יסרוק את הברקוד של השובר, אחרת לא נוכל לייחס את התשלום לחשבון Google Ads שלכם.

היתרה בחשבון Google Ads שלכם תעודכן בתוך 3 עד 5 ימי עסקים ממועד ביצוע התשלום. הקפידו לשמור את השובר ואת מסמכי התשלום עד לעדכון היתרה בחשבונכם.

לידיעתכם, חנות ‎7-Eleven תחייב אתכם בעמלה בסך ‎8 MXN בנוסף לסכום התשלום. לדוגמה, נניח שאתם רוצים להוסיף 100‏ MXN ליתרה של Google Ads. עליכם למסור לקופאי ‎108 MXN‎, שמתוכם ‎100 MXN‎ יועברו אל Google.

רשת חנויות הנוחות OXXO

כך משלמים ל-Google Ads במזומן בחנות נוחות של רשת OXXO במקסיקו:

 1. אחרי שבוחרים בחנות נוחות של רשת OXXO כאפשרות התשלום, לוחצים על תשלום. בשלב הזה יופיעו ברקוד ושובר עם הוראות לביצוע תשלום.
 2. מדפיסים את השובר ומביאים אותו איתכם לחנות OXXO.
 3. ניגשים לקופה ומשלמים במזומן את הסכום שציינתם. חשוב לוודא שהקופאי יסרוק את הברקוד של השובר, אחרת לא נוכל לייחס את התשלום לחשבון Google Ads שלכם.

היתרה בחשבון Google Ads שלכם תעודכן בתוך 3 עד 5 ימי עסקים. הקפידו לשמור את השובר ואת מסמכי התשלום עד לעדכון היתרה בחשבונכם.

לידיעתכם, חנות OXXO תחייב אתכם בעמלה בסך ‎8 MXN בנוסף לסכום התשלום. למשל, נניח שאתם רוצים להוסיף ‎100 MXN ליתרה שלכם ב-Google Ads. עליכם למסור לקופאי ‎108 MXN‎, שמתוכם ‎100 MXN‎ יועברו אל Google.

כרטיסי אשראי וחיוב

הגדרת התשלום שלכם קובעת אם אפשר להשתמש בכרטיסי אשראי וגם בכרטיסי חיוב כדי לשלם על הפרסום ב-Google Ads:

 • אם אתם משתמשים בתשלומים אוטומטיים (החיוב מתבצע באופן אוטומטי לאחר הצגת המודעות), אפשר להשתמש בכרטיסי אשראי או בכרטיסי חיוב.

 • אם אתם משתמשים בתשלומים ידניים (אתם מוסיפים כסף לחשבון לפני שהמודעות מוצגות), אפשר להשתמש רק בכרטיסי חיוב.

ב-Google Ads אפשר להשתמש בכרטיסי האשראי והחיוב הבאים:

 • כרטיסי אשראי: ב-Google Ads אפשר לשלם עם Visa‏ ו-MasterCard‏.

 • כרטיסי חיוב: ב-Google Ads אפשר לשלם באמצעות כרטיסי חיוב עם הלוגו של Visa או MasterCard.

הערה: אפשר להוסיף גם כרטיס אשראי או חיוב של RuPay בתור אמצעי תשלום ידני, אחרי שמסיימים את תהליך ההרשמה לחשבון Google Ads.

בהמשך מפורטות הנחיות להוספה של כרטיס אשראי או חיוב אל החשבון (תצטרכו לרשום ולאמת את הכרטיס), כמו גם הנחיות לביצוע פעולות אחרות.

איך לרשום כרטיס אשראי או חיוב, לאמת אותו, לשלם איתו או להסיר אותו

הבנק המרכזי של הודו (RBI) דורש שכל העסקאות המקוונות בכרטיס אשראי או חיוב יעובדו תוך שימוש בנוהלי אבטחה מוגברים. שלב נוסף זה, הכולל אימות של כרטיס האשראי או החיוב, עוזר להבטיח שלא ייעשה שימוש לרעה בכרטיס שלכם.

ניתן להשלים שלב זה כשמוסיפים כרטיס אשראי או כרטיס חיוב לחשבון Google Ads. נעזור לכם להתחבר לבנק שלכם כדי לאמת את הכרטיס ונבדוק אם האימות הצליח או נכשל. ניתן ללחוץ על הקישורים שבהמשך כדי לראות את השלבים לביצוע הפעולות הבאות:

רישום ואימות של הכרטיס
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הקישור אמצעי תשלום.
 4. לוחצים על הלחצן הוספת אמצעי תשלום.
 5. לוחצים על כרטיס אשראי או כרטיס חיוב.
 6. מזינים את פרטי כרטיס האשראי או החיוב.
 7. לוחצים על הלחצן המשך. בהודעה קופצת תתבקשו לאשר מעבר לאתר של הבנק שלכם לצורך אימות הכרטיס.
 8. כדי להמשיך, לוחצים על הלחצן אימות כרטיס אשראי או כרטיס חיוב.
 9. נפתח חלון דפדפן חדש, שמעביר אתכם לבנק שהנפיק את הכרטיס. השלבים לאימות הכרטיס משתנים מבנק לבנק, אך ייתכן שתראו סכום רכישה העומד על ‎2.00 INR. זוהי הרשאה זמנית בלבד, ולא חיוב בפועל.
 10. אם אימות הכרטיס בוצע בהצלחה, תוצג הודעת אישור על כך. סוגרים את החלון כדי לעבור לחשבון Google Ads.
 11. המערכת מעבירה אתכם לדף אמצעי תשלום, שבו מוצגים פרטי הכרטיס שהזנתם.

תהליך האימות נמשך בדרך כלל כמה דקות. יש לבצע אותו פעם אחת בלבד, כשמוסיפים לראשונה כרטיס לחשבון. ניתן להשתמש בכרטיסים רשומים לביצוע תשלומים אוטומטיים ותשלומים ידניים.

ביצוע תשלום ידני באמצעות כרטיס אשראי או חיוב
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. אם רשמתם כרטיס אשראי או חיוב, בוחרים בכרטיס שבאמצעותו רוצים לשלם. אם רוצים להשתמש בכרטיס אשראי או חיוב חדש, לוחצים על הוספת אמצעי תשלום ומבצעים את התהליך המפורט בסעיף הקודם.
 5. מזינים את הסכום לתשלום ולוחצים על המשך.

בדרך כלל עיבוד התשלום מתבצע באופן מיידי. עם זאת, ייתכן שיחלפו עד 24 שעות לפני הזיכוי של התשלום בחשבון.

הסרת כרטיס מהחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הקישור אמצעי תשלום.
 4. לאחר מכן מוצאים את כרטיס האשראי שרוצים להסיר. חשוב לזכור שלא ניתן להסיר כרטיס אשראי או חיוב שמשמש כאמצעי התשלום הראשי עד שמוסיפים אמצעי תשלום חדש ומגדירים אותו כאמצעי התשלום הראשי.

מה קורה בהמשך (תשלומים אוטומטיים)

אם הגדרתם תשלומים אוטומטיים בחשבון ורשמתם כרטיס אשראי, החיוב יתבצע אחרי שהמודעות רצות ואחרי שאתם צוברים עלויות פרסום. חשוב לשים לב שאי אפשר להגדיר תשלומים אוטומטיים עם כרטיס חיוב. לאחר שהוספתם לחשבון כרטיס אשראי כאמצעי התשלום הראשי, הכרטיס מחויב אוטומטית אחרי שעלויות הפרסום מגיעות לסכום שנקבע מראש או 30 יום אחרי החיוב האוטומטי האחרון שלכם, המוקדם מביניהם.

יש לשמור אסמכתה על כל תשלום שאתם מבצעים עד שהוא יופיע בחשבון Google Ads שלכם.

כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב

בנוסף לסוגים מסוימים של כרטיסי אשראי, אנחנו מכבדים גם כרטיסי חיוב עם הלוגו של Visa או MasterCard. אפשר להשתמש בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב אם מוגדרים בחשבון תשלומים אוטומטיים (חיוב אוטומטי אחרי שהמודעות מוצגות). כדי להשתמש בכרטיס אשראי או כרטיס חיוב, מוסיפים אותו לחשבון Google Ads ומגדירים אותו כאמצעי התשלום הראשי. יש ללחוץ על הקישור המתאים למטה:

הוספת כרטיס אשראי חדש לחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על אמצעי תשלום.
 4. בקטע הבחירות שלך, לוחצים על הוספת אמצעי תשלום חדש.
 5. בוחרים באפשרות כרטיס אשראי וממלאים את פרטי הכרטיס.
 6. כדי להגדיר את כרטיס האשראי כאמצעי התשלום הראשי, בוחרים באפשרות ראשי בתפריט הנפתח שמוצג בפינה הימנית התחתונה.
 7. לוחצים על שמירה.
עריכת הפרטים של כרטיס אשראי שקיים בחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הקישור אמצעי תשלום.
 4. מאתרים את אמצעי התשלום שרוצים לערוך. לאחר מכן לוחצים על עריכה.
 5. משנים את פרטי כרטיס האשראי.
 6. לוחצים על שמירה.
LGU+‎

אם החשבון שלכם מוגדר לתשלומים ידניים, תוכלו לבצע תשלום מאובטח באמצעות כרטיס אשראי מקומי, העברה בנקאית מקוונת או חשבון בנק וירטואלי, דרך שותף התשלומים שלנו ‎LGU+‎.

תשלום באמצעות LGU+‎

כדי לבצע תשלום באמצעות ‎LGU+‎, פעלו פי ההוראות הבאות והקפידו להשתמש בדפדפן Internet Explorer:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולוחצים על ביצוע תשלום.
 5. משלימים את ביצוע התשלום באמצעות האתר המאובטח של ‎LGU+ שמופיע.

התשלום יזוכה בחשבון Google Ads שלכם בתוך 24 שעות. עבר יותר מיום והתשלום עוד לא מוצג? צרו איתנו קשר.

העברת כספים

אמצעי התשלום הזה - כשמו כן הוא: מוסיפים כסף לחשבון Google Ads באמצעות העברת כספים ל-Google. כדי לקרוא איך להגדיר את אמצעי התשלום הזה בחשבון יש ללחוץ על הקישור הבא.

שימוש בהעברת כספים כאמצעי התשלום בחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום. אם האפשרות להעברת כספים לא מוצגת, לוחצים על הקישור הוספת אמצעי תשלום חדש ובוחרים באפשרות העברת כספים.
 4. לוחצים על המשך לתשלום.
 5. מזינים את סכום הכסף שרוצים להעביר לחשבון Google Ads. חשוב לזכור שיכול להיות שהוגדר סכום מינימום עבור המיקום והמטבע שהזנתם בחשבון. לוחצים על המשך לבדיקה.
 6. אחרי שמוודאים שפרטי התשלום נכונים, לוחצים על הלחצן שליחה והפקת מספר סימוכין כדי להפיק טופס פרטי העברה. בטופס מפורט כל המידע הנדרש לביצוע העברת כספים, כולל מספר אסמכתה ייחודי, אם הוא נדרש במיקום שבו אתם נמצאים. אם אכן נדרש מספר כזה, הוא עשוי להיות ייחודי לחשבון Google Ads שלכם. המשמעות היא שניתן להשתמש בו אך ורק עבור חשבון ספציפי זה. עליכם ליצור מספר סימוכין חדש עבור כל העברה שתבצעו.
 7. מדפיסים את הטופס או מעתיקים את הפרטים שצוינו בו.
 8. מבצעים העברת כספים בהתאם למידע שמפורט בטופס. התהליך משתנה מבנק לבנק, ולכן צריך לפנות לסניף הבנק לקבלת הוראות ספציפיות.

כדי שנוכל לעבד את התשלום, עליכם לציין את מספר הסימוכין בטופס ההעברה של הבנק. אם בשדה הערות או בשדה מספר סימוכין בטופס אין מספיק מקום למספר כולו, מזינים את המספר בשדה שם לפני השם שלכם או במקומו. זכרו שמספר הסימוכין מופיע בטופס פרטי ההעברה שהפקתם בחשבון Google Ads. הוא שונה ממספר הלקוח שלכם ב-Google Ads.

מה קורה אחר כך

כאשר נקבל את הכסף, נשלח לכם אישור באימייל. בדרך כלל בשלב הזה המודעות שלכם יתחילו לפעול אם הפרסום שלהן הופסק או אם זהו התשלום הראשון שלכם. אם אתם מוסיפים כספים ליתרת הזכות, הצגת המודעות תימשך.

משך העיבוד: שניים עד חמישה ימי עסקים, בהתאם למיקומכם. במקרים מסוימים, התהליך עשוי להימשך עד 30 יום. הסיבה לכך היא שהעברת כספים תלויה במספר גורמים, וביניהם תהליכי העיבוד של הבנק המקומי. יש לשמור אסמכתה על כל תשלום שאתם מבצעים עד שהוא יופיע בחשבון Google Ads שלכם.

תקבלו באימייל אישור על היתרה העדכנית בחשבון תוך 5-10 ימי עסקים.

עיכובים

אם לדעתכם העברת הכספים לוקחת יותר מדי זמן, יש כמה פעולות שאפשר לבצע כדי לוודא שהתשלום בדרך:

 • בדקו אם הכספים נמשכו מחשבון הבנק שלכם. אם הכספים לא נמשכו, צרו קשר עם הבנק.
 • בררו בבנק אם הכספים הועברו לחשבון הנכון. מספר החשבון צריך להיות זהה למספר שמפורט בהוראות התשלום שלנו (הוא נוצר כשביצעתם העברת כספים בחשבון Google Ads שלכם).

אם חלפו יותר משבועיים מביצוע ההעברה, והתשלום עדיין לא מופיע בחשבון, אפשר ליצור איתנו קשר. עליכם לצרף לטופס יצירת הקשר הזה הוכחת תשלום תקפה (בלחיצה על הלחצן "בחירת קובץ"). כדי לקבל מידע נוסף על הוכחת תשלום תקפה יש ללחוץ על הקישור הבא:

מהי הוכחת תשלום תקפה

הוכחת תשלום תקפה צריכה לעמוד בדרישות הבאות:

 • היא יכולה להיות עותק סרוק של הקבלה או צילום מסך של דף החשבון המקוון של הבנק.
 • עליה להיות בפורמט שאינו ניתן לעריכה, כגון ‎.jpg‏, ‎.gif או png.
 • עליה לכלול את המידע הבא:
  • תאריך ביצוע ההעברה. אם ניתן, יש לכלול את כל העסקאות שבוצעו חמישה ימים לפני התשלום וחמישה ימים אחריו.
  • סכום התשלום והמטבע שבו בוצע התשלום.
  • מוטב הכספים (כלומר, Google Ads).
  • שם הבנק המבצע את ההעברה.
 • למען בטיחותכם, הסתירו כל מידע רגיש שמופיע בדף חשבון הבנק או בדף חשבון כרטיס האשראי שלכם, ובמיוחד את מספר החשבון המלא או את 8 הספרות האמצעיות של מספר כרטיס האשראי.
העברת כספים
האפשרות להשתמש בהעברת כספים כאמצעי תשלום כבר לא זמינה בחשבונות חדשים במדינה זו. אם האפשרות לא מוצגת בחשבון שלכם, בחרו אמצעי תשלום אחר.

אמצעי התשלום הזה - כשמו כן הוא: מוסיפים כסף לחשבון Google Ads באמצעות העברת כספים ל-Google. כדי לקרוא איך להגדיר את אמצעי התשלום הזה בחשבון יש ללחוץ על הקישור הבא.

הגדרה של העברת כספים כאמצעי תשלום בחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום. אם האפשרות להעברת כספים לא מוצגת, לוחצים על הקישור הוספת אמצעי תשלום חדש ובוחרים באפשרות העברת כספים.
 4. לוחצים על המשך לתשלום.
 5. מזינים את סכום הכסף שרוצים להעביר לחשבון Google Ads. חשוב לזכור שיכול להיות שהוגדר סכום מינימום עבור המיקום והמטבע שהזנתם בחשבון. לוחצים על המשך לבדיקה.
 6. אחרי שמוודאים שפרטי התשלום נכונים, לוחצים על הלחצן שליחה והפקת מספר סימוכין כדי להפיק טופס פרטי העברה. בטופס מפורט כל המידע הנדרש לביצוע העברת כספים, כולל מספר אסמכתה ייחודי, אם הוא נדרש במיקום שבו אתם נמצאים. אם אכן נדרש מספר כזה, הוא עשוי להיות ייחודי לחשבון Google Ads שלכם. המשמעות היא שניתן להשתמש בו אך ורק עבור חשבון ספציפי זה.
 7. מדפיסים את הטופס או מעתיקים את הפרטים שצוינו בו.
 8. מבצעים העברת כספים בהתאם למידע שמפורט בטופס. התהליך משתנה מבנק לבנק, ולכן צריך לפנות לסניף הבנק לקבלת הוראות ספציפיות.

כדי שנוכל לעבד את התשלום, עליכם לציין את מספר הסימוכין בטופס ההעברה של הבנק. אם בשדה הערות או בשדה מספר סימוכין בטופס אין מספיק מקום למספר כולו, מזינים את המספר בשדה שם לפני השם שלכם או במקומו. זכרו שמספר הסימוכין מופיע בטופס פרטי ההעברה שהפקתם בחשבון Google Ads. הוא שונה ממספר הלקוח שלכם ב-Google Ads.

מה קורה אחר כך

כאשר נקבל את הכסף, נשלח לכם אישור באימייל. בדרך כלל בשלב הזה המודעות שלכם יתחילו לפעול אם הפרסום שלהן הופסק או אם זהו התשלום הראשון שלכם. אם אתם מוסיפים כספים ליתרת הזכות, הצגת המודעות תימשך.

משך העיבוד: שניים עד חמישה ימי עסקים, בהתאם למיקומכם. במקרים מסוימים, התהליך עשוי להימשך עד 30 יום. הסיבה לכך היא שהעברת כספים תלויה במספר גורמים, וביניהם תהליכי העיבוד של הבנק המקומי. יש לשמור אסמכתה על כל תשלום שאתם מבצעים עד שהוא יופיע בחשבון Google Ads שלכם.

עיכובים

אם לדעתכם העברת הכספים לוקחת יותר מדי זמן, יש כמה פעולות שאפשר לבצע כדי לוודא שהתשלום בדרך:

 • בדקו אם הכספים נמשכו מחשבון הבנק שלכם. אם הכספים לא נמשכו, צרו קשר עם הבנק.
 • בררו בבנק אם הכספים הועברו לחשבון הנכון. מספר החשבון צריך להיות זהה למספר שמפורט בהוראות התשלום שלנו (הוא נוצר כשביצעתם העברת כספים בחשבון Google Ads שלכם).

אם חלפו יותר משבועיים מביצוע ההעברה, והתשלום עדיין לא מופיע בחשבון, אפשר ליצור איתנו קשר. עליכם לצרף לטופס יצירת הקשר הזה הוכחת תשלום תקפה (בלחיצה על הלחצן "בחירת קובץ"). מידע נוסף על הוכחת תשלום תקפה זמין בקישור הבא:

איך מצרפים הוכחת תשלום תקפה

הוכחת תשלום תקפה צריכה לעמוד בדרישות הבאות:

 • היא יכולה להיות עותק סרוק של הקבלה או צילום מסך של דף החשבון המקוון של הבנק.
 • עליה להיות בפורמט שאינו ניתן לעריכה, כגון ‎.jpg‏, ‎.gif או png.
 • עליה לכלול את המידע הבא:
  • תאריך ביצוע ההעברה. אם ניתן, יש לכלול את כל העסקאות שבוצעו חמישה ימים לפני התשלום וחמישה ימים אחריו.
  • סכום התשלום והמטבע שבו בוצע התשלום.
  • מוטב הכספים (כלומר, Google Ads).
  • שם הבנק המבצע את ההעברה.
 • למען בטיחותכם, הסתירו כל מידע רגיש שמופיע בדף חשבון הבנק או בדף חשבון כרטיס האשראי שלכם, ובמיוחד את מספר החשבון המלא או את 8 הספרות האמצעיות של מספר כרטיס האשראי.
העברת כספים

אמצעי התשלום הזה - כשמו כן הוא: מוסיפים כסף לחשבון Google Ads באמצעות העברת כספים ל-Google. כדי לקרוא איך להגדיר את אמצעי התשלום הזה בחשבון יש ללחוץ על הקישור הבא.

הגדרה של העברת כספים כאמצעי תשלום בחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום. אם האפשרות להעברת כספים לא מוצגת, לוחצים על הקישור הוספת אמצעי תשלום חדש ובוחרים באפשרות העברת כספים.
 4. לוחצים על המשך לתשלום.
 5. מזינים את סכום הכסף שרוצים להעביר לחשבון Google Ads. חשוב לזכור שיכול להיות שהוגדר סכום מינימום עבור המיקום והמטבע שהזנתם בחשבון. לוחצים על המשך לבדיקה.
 6. אחרי שבודקים שפרטי התשלום נכונים, לוחצים על הלחצן אישור תשלום כדי ליצור טופס פרטי העברה.
 7. מדפיסים את הטופס או מעתיקים את הפרטים שצוינו בו.
 8. מבצעים העברת כספים בהתאם למידע שמפורט בטופס. התהליך משתנה מבנק לבנק, ולכן צריך לפנות לסניף הבנק לקבלת הוראות ספציפיות.

מה קורה אחר כך

כאשר נקבל את הכסף, נשלח לכם אישור באימייל. בדרך כלל בשלב הזה המודעות שלכם יתחילו לפעול אם הפרסום שלהן הופסק או אם זהו התשלום הראשון שלכם. אם אתם מוסיפים כספים ליתרת הזכות, הצגת המודעות תימשך.

משך העיבוד: שניים עד חמישה ימי עסקים, בהתאם למיקומכם. במקרים מסוימים, התהליך עשוי להימשך עד 30 יום. הסיבה לכך היא שהעברת כספים תלויה במספר גורמים, וביניהם תהליכי העיבוד של הבנק המקומי. יש לשמור אסמכתה על כל תשלום שאתם מבצעים עד שהוא יופיע בחשבון Google Ads שלכם.

עיכובים

אם לדעתכם העברת הכספים לוקחת יותר מדי זמן, יש כמה פעולות שאפשר לבצע כדי לוודא שהתשלום בדרך:

 • בדקו אם הכספים נמשכו מחשבון הבנק שלכם. אם הכספים לא נמשכו, צרו קשר עם הבנק.
 • בררו בבנק אם הכספים הועברו לחשבון הנכון. מספר החשבון צריך להיות זהה למספר שמפורט בהוראות התשלום שלנו (הוא נוצר כשביצעתם העברת כספים בחשבון Google Ads שלכם).

אם חלפו יותר משבועיים מביצוע ההעברה, והתשלום עדיין לא מופיע בחשבון, אפשר ליצור איתנו קשר. עליכם לצרף לטופס יצירת הקשר הזה הוכחת תשלום תקפה (בלחיצה על הלחצן "בחירת קובץ"). מידע נוסף על הוכחת תשלום תקפה זמין בקישור הבא:

איך מצרפים הוכחת תשלום תקפה

הוכחת תשלום תקפה צריכה לעמוד בדרישות הבאות:

 • היא יכולה להיות עותק סרוק של הקבלה או צילום מסך של דף החשבון המקוון של הבנק.
 • עליה להיות בפורמט שאינו ניתן לעריכה, כגון ‎.jpg‏, ‎.gif או png.
 • עליה לכלול את המידע הבא:
  • תאריך ביצוע ההעברה. אם ניתן, יש לכלול את כל העסקאות שבוצעו חמישה ימים לפני התשלום וחמישה ימים אחריו.
  • סכום התשלום והמטבע שבו בוצע התשלום.
  • מוטב הכספים (כלומר, Google Ads).
  • שם הבנק המבצע את ההעברה.
 • למען בטיחותכם, הסתירו כל מידע רגיש שמופיע בדף חשבון הבנק או בדף חשבון כרטיס האשראי שלכם, ובמיוחד את מספר החשבון המלא או את 8 הספרות האמצעיות של מספר כרטיס האשראי.
העברת כספים

כשמשתמשים בהעברת כספים כאמצעי תשלום, אפשר לבצע תשלום ידני דרך כספומט או דרך הבנק. לרוב, בשיטה הזו החשבון שלכם יזוכה בסכום התשלום תוך שלושה ימי עסקים.

דרישות

כדי להשתמש באמצעי התשלום הזה, תצטרכו חשבון Google Ads שכתובת העסק שלו נמצאת ביפן והמטבע המוגדר בו הוא ין יפני (JPY).

הגדרה

אם ברצונכם לבצע תשלום לחשבון Google Ads באמצעות העברת כספים, בצעו את הפעולות הבאות:

ביצוע העברת כספים
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום. הסכום המינימלי לתשלום הוא JPY 1,000.
 4. בוחרים באפשרות העברת כספים. אם האפשרות לא מופיעה, לוחצים על הקישור הוספת אמצעי תשלום חדש כדי להציג אותה.
 5. מבצעים תשלום בהעברה בנקאית או דרך הכספומט לבנק שהפרטים שלו סופקו לכם. אפשר לגשת לבנק כדי לבצע את התשלום או לבצע אותו דרך האתר של הבנק.

בדרך כלל העברות בנקאיות מזוכות בחשבון שלכם בתוך שלושה ימי עסקים. כדי לאפשר עיבוד מהיר יותר, הקצינו מספר ייחודי של חשבון בנק לחשבון Google Ads שלכם. יש לשלוח את התשלום למספר חשבון הבנק הייחודי הזה בכל פעם שאתם מבצעים העברה בנקאית או משלמים באמצעות כספומט. פרטי חשבון הבנק הזה נמצאים בדף אמצעי תשלום של חשבון Google Ads, בשדות מספר חשבון מוטב וקוד סניף.

מה קורה אחר כך

בדרך כלל, הכספים מחויבים מחשבון Google Ads בתוך שלושה ימי עסקים, אם כי התהליך עשוי להימשך מעט יותר. הקפידו לשמור את תיעוד התשלום והקבלות עד שתראו שהתשלום נקלט בחשבון Google Ads שלכם.

משך העיבוד: בדרך כלל שלושה ימי עסקים, אך לפעמים התהליך נמשך זמן רב יותר. הסיבה לכך היא שהעברה תלויה במספר גורמים, וביניהם התהליכים של הבנק שלכם.

עיכובים

אם לדעתכם תהליך התשלום לוקח יותר מדי זמן, יש כמה פעולות שאפשר לבצע כדי לוודא שהתשלום בדרך:

 • בדקו אם הכספים נמשכו מחשבון הבנק שלכם. אם הכספים לא נמשכו, צרו קשר עם הבנק.
 • בררו בבנק אם הכספים הועברו לחשבון הנכון. מספר החשבון צריך להיות זהה למספר שמפורט בהוראות התשלום שלנו (הונפקו כשביצעתם העברת כספים בחשבון Google Ads שלכם).

אם חלפו יותר מחמישה ימי עסקים מביצוע ההעברה, והתשלום עדיין לא מופיע בחשבון, אפשר ליצור איתנו קשר. עליכם לצרף לטופס הזה הוכחת תשלום תקפה (על ידי לחיצה על הלחצן "בחירת קובץ"). מידע נוסף על הוכחת תשלום תקפה זמין בקישור הבא:

איך מצרפים הוכחת תשלום תקפה

הוכחת תשלום תקפה צריכה לעמוד בדרישות הבאות:

 • היא יכולה להיות עותק סרוק של הקבלה או צילום מסך של דף החשבון המקוון של הבנק.
 • עליה להיות בפורמט שאינו ניתן לעריכה, כגון ‎.jpg‏, ‎.gif או png.
 • עליה לכלול את המידע הבא:
  • תאריך ביצוע ההעברה. אם ניתן, יש לכלול את כל העסקאות שבוצעו חמישה ימים לפני התשלום וחמישה ימים אחריו.
  • סכום התשלום והמטבע שבו בוצע התשלום.
  • מוטב הכספים (Google Ads).
  • שם הבנק המבצע את ההעברה.
 • למען בטיחותכם, הסתירו כל מידע רגיש שמופיע בדף חשבון הבנק או בדף חשבון כרטיס האשראי שלכם, ובמיוחד את מספר החשבון המלא או את 8 הספרות האמצעיות של מספר כרטיס האשראי.
העברה בנקאית באמצעות iDEAL

במקרה של העברה בנקאית באמצעות iDEAL, התשלום מבוצע לאתר של הבנק שלכם ולרוב, חשבון Google Ads מתעדכן בתוך שעתיים.

דרישות

כדי להשתמש באמצעי תשלום זה, עליכם לעמוד בדרישות הבאות:

 • כתובת העסק של חשבון Google Ads שלכם נמצאת בהולנד.
 • המטבע של חשבון Google Ads שלכם הוא אירו.
 • יש לכם חשבון בבנק שמשויך לרשת iDEAL.

הגדרה

אם ברצונכם לבצע תשלום לחשבון Google Ads באמצעות iDEAL, יש לבצע את הפעולות הבאות:

הגדרת העברה בנקאית באמצעות iDeal עבור החשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. בוחרים באפשרות של העברה בנקאית באמצעות iDEAL. אם האפשרות iDEAL לא מוצגת, לוחצים על הקישור הוספת אמצעי תשלום חדש כדי להציג אותה.
 5. לוחצים על המשך לתשלום.
 6. מזינים את הסכום שברצונכם לשלם בחשבון Google Ads. הסכום המינימלי לתשלום הוא 10 אירו (EUR). לוחצים על המשך לבדיקה.
 7. בודקים את הסכום ומאשרים את התשלום על ידי לחיצה על הלחצן ביצוע תשלום.
 8. לאחר מכן תועברו לאתר של שותף התשלומים שלנו, GlobalCollect. באתר זה תסיימו את תהליך התשלום דרך הממשק המאובטח של רשת iDEAL.

מה קורה אחר כך

בדרך כלל, הכספים יזוכו בחשבון Google Ads שלכם בתוך שעתיים אך התהליך עשוי להימשך מעט יותר. הקפידו לשמור את תיעוד התשלום והקבלות עד שתראו שהתשלום נקלט בחשבון Google Ads שלכם.

עיכובים

אם לדעתכם תהליך התשלום לוקח יותר מדי זמן, יש כמה פעולות שאפשר לבצע כדי לוודא שהתשלום בדרך:

 • בדקו אם הכספים נמשכו מחשבון הבנק שלכם. אם הכספים לא נמשכו, צרו קשר עם הבנק.
 • בררו בבנק אם הכספים הועברו לחשבון הנכון. מספר החשבון צריך להיות זהה למספר שמפורט בהוראות התשלום שלנו (הונפקו כשביצעתם העברת כספים בחשבון Google Ads שלכם).

אם חלפו יותר משלושה ימים מביצוע ההעברה, והתשלום עדיין לא מופיע בחשבון, אפשר ליצור איתנו קשר. עליכם לצרף לטופס הזה הוכחת תשלום תקפה (על ידי לחיצה על הלחצן "בחירת קובץ"). מידע נוסף על הוכחת תשלום תקפה זמין בקישור הבא:

איך מצרפים הוכחת תשלום תקפה

הוכחת תשלום תקפה צריכה לעמוד בדרישות הבאות:

 • היא יכולה להיות עותק סרוק של הקבלה או צילום מסך של דף החשבון המקוון של הבנק.
 • עליה להיות בפורמט שאינו ניתן לעריכה, כגון ‎.jpg‏, ‎.gif או png.
 • עליה לכלול את המידע הבא:
  • תאריך ביצוע ההעברה. אם ניתן, יש לכלול את כל העסקאות שבוצעו חמישה ימים לפני התשלום וחמישה ימים אחריו.
  • סכום התשלום והמטבע שבו בוצע התשלום.
  • מוטב הכספים (Google Ads).
  • שם הבנק המבצע את ההעברה.
 • למען בטיחותכם, הסתירו כל מידע רגיש שמופיע בדף חשבון הבנק או בדף חשבון כרטיס האשראי שלכם, ובמיוחד את מספר החשבון המלא או את 8 הספרות האמצעיות של מספר כרטיס האשראי.

בעיות חיבור ובעיות בתשלומים

אם אינכם רואים את התשלום מזוכה בחשבונכם כעבור שעתיים או שלוש שעות, ייתכן שהחיבור המקוון בין הבנק שלכם לבין GlobalCollect נותק. לצערנו, לפעמים זה קורה. במקרה כזה, לוחצים על הקישור הבא כדי לראות פרטים נוספים:

מידע נוסף על ניתוקים בחיבור

לאחר מכן מתרחשים התהליכים הבאים בהתאם לסוג הניתוק שבו נתקלתם:

 • ניתוק זמני: GlobalCollect תקבל הודעת תשלום מהבנק, אך ייתכן שהחיבור ל-Google ינותק. לא תקבלו הודעת שגיאה, אבל החלת התשלום על חשבון Google Ads שלכם תתבצע לאחר העיבוד. התהליך עשוי להימשך עד חמישה ימים.
 • ניתוק קבוע: תוצג לכם הודעת שגיאה על תשלום שנכשל. אם תרצו, תוכלו לבצע העברה בנקאית שלא בזמן אמת ל-GlobalCollect. עשויים לחלוף חמישה עד 10 ימי עסקים עד להופעת הזיכוי בחשבונכם.
חנות נוחות או תשלום מסוג Pay Easy

באפשרות זו, ניתן לבצע תשלום ידני במספר רב של רשתות של חנויות נוחות, במכשירי כספומט של Pay Easy או בהעברה בנקאית מקוונת -- אפשרויות אלה מוצעות על ידי Wellnet, שותף התשלומים המהימן שלנו. הזיכוי בגין התשלום יופיע בדרך כלל בחשבון שלכם בתוך שלושה ימי עסקים.

דרישות

כדי להשתמש באמצעי התשלום הזה, תצטרכו חשבון Google Ads שכתובת העסק שלו נמצאת ביפן והמטבע המוגדר בו הוא ין יפני (JPY).

ביצוע תשלום

אם ברצונכם לבצע תשלום לחשבון Google Ads שלכם, לחצו על הקישורים שלמטה כדי לראות מהן הפעולות שיש לבצע עבור כל אמצעי תשלום:

חנות נוחות: Lawson ו-Family Mart
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום. הסכום המינימלי לתשלום הוא JPY 1,000.
 4. בוחרים באפשרות חנות נוחות או Pay Easy. אם האפשרות לא מופיעה, לוחצים על הקישור הוספת אמצעי תשלום חדש כדי להציג אותה.
 5. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולוחצים על המשך.
 6. בחלון שייפתח תועברו לאתר המאובטח של שותף התשלומים שלנו. בוחרים באפשרות Lawson ו-Family Mart‏.
 7. רושמים או מדפיסים את המספר בן 11 הספרות המופיע בשדה Pay ID (מזהה תשלום). תצטרכו להשתמש במספר זה בעת ביצוע התשלום, כדי שנוכל לייחס את הכספים לחשבון Google Ads שלכם.
 8. מגיעים לחנות של Lawson שיש בה מסוף Loppi או בחנות של Family Mart עם Famiport. מבצעים את ההוראות שבמסוף כדי להדפיס כרטיס רישום. בשדה Customer number (מספר לקוח) יש להזין את מזהה התשלום בן 11 הספרות שרשמתם בסעיף 7.
 9. ניגשים עם שובר התשלום אל הקופאי/ת בתוך 30 דקות. הקפידו לשמור את הקבלה.
חנות נוחות: Circle K Sunkus‏‏, Daily Yamazaki ו-Yamazaki Daily Store
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום. הסכום המינימלי לתשלום הוא JPY 1,000.
 4. בוחרים באפשרות חנות נוחות או Pay Easy. אם האפשרות לא מופיעה, לוחצים על הקישור הוספת אמצעי תשלום חדש כדי להציג אותה.
 5. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולוחצים על המשך.
 6. בחלון שייפתח תועברו לאתר המאובטח של שותף התשלומים שלנו. בוחרים באפשרות Circle K Sunkus/Daily Yamazaki.
 7. רושמים או מדפיסים את המספר בן 11 הספרות המופיע בשדה Pay ID (מזהה תשלום). תצטרכו להשתמש במספר זה בעת ביצוע התשלום, כדי שנוכל לייחס את הכספים לחשבון Google Ads שלכם.
 8. נכנסים לחנות של Circle K Sunkus‏,‏ Daily Yamazaki או Yamazaki Daily Store ואומרים לקופאי/ת שברצונכם לבצע תשלום.
 9. אם אתם נמצאים בחנות Circle K Sunkus, יש להזין את מזהה התשלום בשדה Keitai Kessai Number (מספר Keitai Kessai). אם אתם נמצאים בחנות Daily Yamazaki או בחנות Yamazaki Daily, שם השדה יהיה Online Kessai Number (מספר Kessai באינטרנט).
 10. ודאו שהפרטים המוצגים נכונים ולאחר מכן בצעו תשלום. מקפידים לשמור את הקבלה.
Rakuten Bank / Japan Net Bank
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום. הסכום המינימלי לתשלום הוא JPY 1,000.
 4. בוחרים באפשרות חנות נוחות או Pay Easy. אם האפשרות לא מופיעה, לוחצים על הקישור הוספת אמצעי תשלום חדש כדי להציג אותה.
 5. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולוחצים על המשך.
 6. בחלון שייפתח תועברו לאתר המאובטח של שותף התשלומים שלנו. בוחרים באפשרות Rakuten Bank / Japan Net Bank‏.
 7. בוחרים בבנק Rakuten Bank או בבנק Japan Net Bank שבו יש לכם חשבון.
 8. נכנסים לחשבון שלכם באתר הבנק ומבצעים את ההוראות לביצוע התשלום.
כספומט של Pay Easy
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום. הסכום המינימלי לתשלום הוא JPY 1,000.
 4. בוחרים באפשרות חנות נוחות או Pay Easy. אם האפשרות לא מופיעה, לוחצים על הקישור הוספת אמצעי תשלום חדש כדי להציג אותה.
 5. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולוחצים על המשך.
 6. בחלון שייפתח תועברו לאתר המאובטח של שותף התשלומים שלנו. בוחרים באפשרות ATM (כספומט).
 7. מדפיסים את ההוראות שמופיעות.
 8. ניגשים לכספומט שמוצג עליו הלוגו של Pay Easy באחד מהבנקים הבאים: Sumitomo Mitsui Bank‏, Mizuho Bank‏, Resona Bank‏, Saitama Resona Bank או Postal Saving‏. מקלידים את הפרטים מהדף שהדפסתם ומשלמים במזומן או בכרטיס בנק. הקפידו לשמור את הקבלה.
העברה בנקאית באמצעות Pay Easy
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום. הסכום המינימלי לתשלום הוא JPY 1,000.
 4. בוחרים באפשרות חנות נוחות או Pay Easy. אם האפשרות לא מופיעה, לוחצים על הקישור הוספת אמצעי תשלום חדש כדי להציג אותה.
 5. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולוחצים על המשך.
 6. בחלון שייפתח תועברו לאתר המאובטח של שותף התשלומים שלנו. בוחרים באפשרות Internet banking‏ (בנקאות באינטרנט).
 7. בוחרים בבנק שבו מתנהל חשבונכם. יש לוודא שמערכת Pay Easy תומכת בבנק זה.
 8. נכנסים לחשבון שלכם ומבצעים את ההוראות לביצוע התשלום.

סכומי תשלום

בעת שימוש באמצעי התשלום שצוינו למעלה, קחו בחשבון הנחיות תשלום אלה:

 • הסכום המינימלי לתשלום ידני הוא 1,000 JPY.
 • מכשירי כספומט של Pay Easy אינם מקבלים תשלומים במזומן בסכומים שמעל 100,000 JPY.
 • הסכום המקסימלי לתשלום בחנות נוחות הוא 300,000 JPY.

מה קורה אחר כך

בדרך כלל התשלום יזוכה בחשבונכם בתוך שלושה ימי עסקים. יש לשמור את כל רישומי התשלום עד שתראו כי הכסף הגיע אל חשבון Google Ads שלכם.

עיכובים

אם חלף יותר מיום עסקים אחד ממועד ביצוע ההעברה ואתם עדיין לא רואים את התשלום בחשבון, צרו איתנו קשר. עליכם לצרף לטופס הזה הוכחת תשלום תקפה (על ידי לחיצה על הלחצן "בחירת קובץ"). מידע נוסף על הוכחת תשלום תקפה זמין בקישור הבא:

איך מצרפים הוכחת תשלום תקפה

הוכחת תשלום תקפה צריכה לעמוד בדרישות הבאות:

 • היא יכולה להיות עותק סרוק של הקבלה או צילום מסך של דף החשבון המקוון של הבנק.
 • עליה להיות בפורמט שאינו ניתן לעריכה, כגון ‎.jpg‏, ‎.gif או png.
 • עליה לכלול את המידע הבא:
  • תאריך ביצוע ההעברה. אם ניתן, יש לכלול את כל העסקאות שבוצעו חמישה ימים לפני התשלום וחמישה ימים אחריו.
  • סכום התשלום והמטבע שבו בוצע התשלום.
  • מוטב הכספים (Google Ads).
  • שם הבנק שביצע את ההעברה
 • למען בטיחותכם, הסתירו כל מידע רגיש שמופיע בדף חשבון הבנק או בדף חשבון כרטיס האשראי שלכם, ובמיוחד את מספר החשבון המלא או את 8 הספרות האמצעיות של מספר כרטיס האשראי.
NetBanking

NetBanking הוא אמצעי תשלום שניתן לבצע באמצעותו תשלומים ידניים. ב-NetBanking אתם משלמים לפני הפעלת המודעות שלכם, באמצעות העברה בנקאית. שותף התשלומים המהימן שלנו, TimesofMoney, תומך בסוג התשלומים הזה.

דרישות ואבטחה

תוכלו להשתמש ב-NetBanking כדי לבצע תשלום ידני, אם אתם עומדים בדרישות הבאות:

 • יש לכם כתובת לחיוב וחשבון בנק בהודו.
 • בחרתם ברופיה ההודית (INR) כמטבע של חשבון Google Ads שלכם.
 • הבנק שלכם נתמך על ידי שותף התשלומים שלנו, TimesofMoney.
ברשימה הבאה מפורטים הבנקים הנתמכים על ידי TimesofMoney
שם בנק סוג החשבון הנתמך
Bank of Bahrain and Kuwait קמעונאי
Bank of India קמעונאי ועסקי
Bank of Maharashtra קמעונאי ועסקי
Canara Bank קמעונאי
Central Bank of India קמעונאי
Citibank - Net Banking קמעונאי ועסקי
City Union Bank קמעונאי ועסקי
Corporation Bank קמעונאי ועסקי
Deutsche Bank קמעונאי ועסקי
Development Credit Bank קמעונאי
Federal Bank קמעונאי ועסקי
HDFC Bank קמעונאי ועסקי
ICICI Bank קמעונאי ועסקי
ING Vysya Bank קמעונאי
Indian Bank קמעונאי
Indian Overseas Bank קמעונאי ועסקי
IndusInd Bank קמעונאי ועסקי
IDBI Bank קמעונאי
Jammu & Kashmir Bank קמעונאי ועסקי
Karnataka Bank Ltd קמעונאי
Karur Vysya Bank קמעונאי ועסקי
Kotak Bank קמעונאי ועסקי
Oriental Bank of Commerce קמעונאי ועסקי
Ratnakar Bank קמעונאי
South Indian Bank קמעונאי ועסקי
State Bank of Bikaner and Jaipur קמעונאי ועסקי
State Bank of Hyderabad קמעונאי ועסקי
State Bank of India קמעונאי ועסקי
State Bank of Mysore קמעונאי ועסקי
State Bank of Patiala קמעונאי ועסקי
State Bank of Travancore קמעונאי ועסקי
Tamilnad Mercantile Bank קמעונאי
Union Bank of India קמעונאי ועסקי
United Bank of India קמעונאי ועסקי
YES Bank קמעונאי
Vijaya Bank קמעונאי ועסקי

האבטחה של ההעברה הבנקאית המקוונת שלכם נשמרת בשתי דרכים:

 • עליכם להיכנס לחשבון הבנק המקוון שלכם באמצעות שם משתמש וסיסמה.
 • עיבוד ההוראה שלכם נעשה דרך שרת מאובטח מטעם TimesofMoney.

אם אתם משלמים באמצעות בנק HDFC ובנק IDBI, הפעילו גישה מאובטחת. אם גישה מאובטחת אינה מופעלת, תקבלו הודעה על כך שהעסקה נכשלה. הנחיות להפעלת גישה מאובטחת באתר של בנק HDFC.

ביצוע תשלום

ניתן לבצע תשלום בכל עת. לפני שמשלמים, צריך לוודא שהגדרתם את NetBanking בתור אמצעי תשלום בחשבון. כדי לעשות זאת, נכנסים לחשבון Google Ads, לוחצים על סמל מפתח הברגים , בוחרים באפשרות חיוב ותשלומים ואז לוחצים על ביצוע תשלום. בקישור שבהמשך יש הוראות לביצוע תשלום:

ביצוע תשלום
 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על ביצוע תשלום.
 4. מזינים את הסכום שרוצים לשלם בשדה הנתון. הסכום המינימלי לתשלום ידני הוא INR 500.
 5. לוחצים על המשך.
 6. חלון קופץ יפנה אתכם לאתר של TimesofMoney. בוחרים את שם הבנק שלכם מהתפריט הנפתח ולוחצים על שליחה.
 7. לאחר מכן תועברו לאתר הבנק שלכם ותתבקשו למלא אחר ההוראות שבאתר הבנק לביצוע תשלום.

הקפידו לבצע תשלום נוסף לפני מיצוי היתרה של התשלום הידני. כדי להבטיח הצגה רציפה של המודעות נשלח לכם הודעת אימייל כשהיתרה תרד ל-30% מהתשלום שביצעתם.

מה קורה אחר כך

יתרת החשבון תתעדכן בתוך 48 שעות ממועד ביצוע התשלום. אם המודעות לא הופיעו עד אז, ההצגה שלהן תתחיל לאחר מכן.

עיכובים

אם לדעתכם תהליך התשלום לוקח יותר מדי זמן, יש כמה פעולות שאפשר לבצע כדי לוודא שהתשלום בדרך:

 • בדקו אם הכספים נמשכו מחשבון הבנק שלכם. אם הכספים לא נמשכו, צרו קשר עם הבנק.
 • בררו בבנק אם הכספים הועברו לחשבון הנכון. מספר החשבון צריך להיות זהה למספר שמפורט בהוראות התשלום שלנו (הונפקו כשביצעתם העברת כספים בחשבון Google Ads שלכם).

אם חלפו יותר מחמישה ימי עסקים מביצוע ההעברה, והתשלום עדיין לא מופיע בחשבון, אפשר ליצור איתנו קשר. עליכם לצרף לטופס הזה הוכחת תשלום תקפה (על ידי לחיצה על הלחצן "בחירת קובץ"). מידע נוסף על הוכחת תשלום תקפה זמין בקישור הבא:

איך מצרפים הוכחת תשלום תקפה

הוכחת תשלום תקפה צריכה לעמוד בדרישות הבאות:

 • היא יכולה להיות עותק סרוק של הקבלה או צילום מסך של דף החשבון המקוון של הבנק.
 • עליה להיות בפורמט שאינו ניתן לעריכה, כגון ‎.jpg‏, ‎.gif או png.
 • עליה לכלול את המידע הבא:
  • תאריך ביצוע ההעברה. אם ניתן, יש לכלול את כל העסקאות שבוצעו חמישה ימים לפני התשלום וחמישה ימים אחריו.
  • סכום התשלום והמטבע שבו בוצע התשלום.
  • מוטב הכספים (Google Ads).
  • שם הבנק המבצע את ההעברה.
 • למען בטיחותכם, הסתירו כל מידע רגיש שמופיע בדף חשבון הבנק או בדף חשבון כרטיס האשראי שלכם, ובמיוחד את מספר החשבון המלא או את 8 הספרות האמצעיות של מספר כרטיס האשראי.
העברה בנקאית באמצעות GiroPay

כשמבצעים העברה בנקאית דרך GiroPay, התשלום מתבצע באתר הבנק שלכם והיתרה של חשבון Google Ads מתעדכנת לרוב בתוך שעות ספורות.

דרישות

כדי להשתמש באמצעי התשלום הזה תצטרכו חשבון בבנק ברשת GiroPay. כמו כן, תצטרכו חשבון Google Ads שכתובת העסק שלו נמצאת בגרמניה והמטבע המוגדר בו הוא אירו (EUR).

הגדרה

אם ברצונכם לבצע תשלום לחשבון Google Ads באמצעות GiroPay, עליכם ללחוץ על הקישור הבא:

ביצוע העברה בנקאית באמצעות Giropay בחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. בוחרים באפשרות של העברה בנקאית באמצעות GiroPay. אם האפשרות לא מופיעה, לוחצים על הקישור הוספת אמצעי תשלום חדש כדי להציג אותה.
 5. לוחצים על המשך לתשלום.
 6. מזינים את הסכום שברצונכם לשלם בחשבון Google Ads. הסכום המינימלי לתשלום הוא 10 אירו.
 7. לוחצים על המשך לבדיקה.
 8. בודקים את הסכום ומאשרים את התשלום על ידי לחיצה על הלחצן ביצוע תשלום.
 9. לאחר מכן תועברו לאתר של שותף התשלומים שלנו, GlobalCollect. באתר זה מסיימים את תהליך התשלום דרך הממשק המאובטח של רשת GiroPay.

מה קורה אחר כך

בדרך כלל, הכספים יזוכו בחשבון Google Ads שלכם בתוך שעתיים אך התהליך עשוי להימשך מעט יותר. הקפידו לשמור את תיעוד התשלום והקבלות עד שתראו שהתשלום נקלט בחשבון Google Ads שלכם.

משך העיבוד: שעתיים בדרך כלל. העברה תלויה במספר גורמים, וביניהם התהליכים של הבנק שלכם.

עיכובים

אם לדעתכם תהליך התשלום לוקח יותר מדי זמן, יש כמה פעולות שאפשר לבצע כדי לוודא שהתשלום בדרך:

 • בדקו אם הכספים נמשכו מחשבון הבנק שלכם. אם הכספים לא נמשכו, צרו קשר עם הבנק.
 • בררו בבנק אם הכספים הועברו לחשבון הנכון. מספר החשבון צריך להיות זהה למספר שמפורט בהוראות התשלום שלנו (הונפקו כשביצעתם העברת כספים בחשבון Google Ads שלכם).

אם חלפו יותר משלושה ימים מביצוע ההעברה, והתשלום עדיין לא מופיע בחשבון, אפשר ליצור איתנו קשר. עליכם לצרף לטופס הזה הוכחת תשלום תקפה (על ידי לחיצה על הלחצן "בחירת קובץ"). מידע נוסף על הוכחת תשלום תקפה זמין בקישור הבא:

איך מצרפים הוכחת תשלום תקפה

הוכחת תשלום תקפה צריכה לעמוד בדרישות הבאות:

 • היא יכולה להיות עותק סרוק של הקבלה או צילום מסך של דף החשבון המקוון של הבנק.
 • עליה להיות בפורמט שאינו ניתן לעריכה, כגון ‎.jpg‏, ‎.gif או png.
 • עליה לכלול את המידע הבא:
  • תאריך ביצוע ההעברה. אם ניתן, יש לכלול את כל העסקאות שבוצעו חמישה ימים לפני התשלום וחמישה ימים אחריו.
  • סכום התשלום והמטבע שבו בוצע התשלום.
  • מוטב הכספים (Google Ads).
  • שם הבנק המבצע את ההעברה.
 • למען בטיחותכם, הסתירו כל מידע רגיש שמופיע בדף חשבון הבנק או בדף חשבון כרטיס האשראי שלכם, ובמיוחד את מספר החשבון המלא או את 8 הספרות האמצעיות של מספר כרטיס האשראי.
BPAY

BPAY הוא אמצעי תשלום שניתן להשתמש בו בהגדרת התשלום הידנית. BPAY מאפשר לבצע תשלומים באינטרנט או דרך הטלפון. לרוב, התשלומים מזוכים בחשבון Google Ads שלכם בתוך שניים עד שלושה ימי עסקים.

דרישות

כדי להשתמש באמצעי תשלום זה, צריך להיות לכם חשבון בבנק ברשת BPAY. כמו כן, תצטרכו חשבון Google Ads שכתובת העסק שלו נמצאת באוסטרליה והמטבע המוגדר בו הוא דולר אוסטרלי (AUD).

ביצוע תשלום

כדי לראות את השלבים לביצוע תשלום באמצעות BPAY יש ללחוץ על הקישור שבהמשך.

ביצוע תשלום באמצעות BPAY
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על ביצוע תשלום.
 4. בוחרים באפשרות BPAY. אם האפשרות BPAY לא מופיעה, לוחצים על התפריט הנפתח "תשלום באמצעות" ובוחרים באפשרות הוספת אמצעי תשלום חדש. לאחר מכן בוחרים באפשרות BPAY‏.
 5. רושמים את קוד החיובים ואת מספר האסמכתה שיופיעו.
 6. נכנסים לאתר של הבנק או מתקשרים לשירות הטלפוני של הבנק.
 7. בוחרים באפשרות התשלום של BPAY או של חשבון לחיוב ופועלים על פי ההוראות לביצוע תשלום. ניתן לבצע תשלום בכל סכום שגבוה מ-‎10 AUD.
 8. בסיום, רושמים את מספר הקבלה שלכם. יש לשמור אותה עד שהכספים יעברו לחשבון Google Ads שלכם. תהליך ההעברה נמשך בדרך כלל שניים עד שלושה ימי עסקים.

מה קורה אחר כך

התשלום הידני יזוכה בחשבון Google Ads בתוך שניים עד שלושה ימי עסקים. אם הזיכוי אינו מופיע לאחר שלושה ימי עסקים, ראו בהמשך טיפים לפתרון בעיות.

עיכובים

אם לדעתכם תהליך התשלום לוקח יותר מדי זמן, יש כמה פעולות שאפשר לבצע כדי לוודא שהתשלום בדרך:

 • בדקו אם הכספים נמשכו מחשבון הבנק שלכם. אם הכספים לא נמשכו, צרו קשר עם הבנק.
 • בררו בבנק אם הכספים הועברו לחשבון הנכון. מספר החשבון צריך להיות זהה למספר שמפורט בהוראות התשלום שלנו (הונפקו כשביצעתם העברת כספים בחשבון Google Ads שלכם).

אם חלפו יותר משני ימי עסקים מביצוע ההעברה, והתשלום עדיין לא מופיע בחשבון, אפשר ליצור איתנו קשר. עליכם לצרף לטופס הזה הוכחת תשלום תקפה (על ידי לחיצה על הלחצן "בחירת קובץ"). מידע נוסף על הוכחת תשלום תקפה זמין בקישור הבא:

איך מצרפים הוכחת תשלום תקפה

הוכחת תשלום תקפה צריכה לעמוד בדרישות הבאות:

 • היא יכולה להיות עותק סרוק של הקבלה או צילום מסך של דף החשבון המקוון של הבנק.
 • עליה להיות בפורמט שאינו ניתן לעריכה, כגון ‎.jpg‏, ‎.gif או png.
 • עליה לכלול את המידע הבא:
  • תאריך ביצוע ההעברה. אם ניתן, יש לכלול את כל העסקאות שבוצעו חמישה ימים לפני התשלום וחמישה ימים אחריו.
  • סכום התשלום והמטבע שבו בוצע התשלום.
  • מוטב הכספים (Google Ads).
  • שם הבנק המבצע את ההעברה.
 • למען בטיחותכם, הסתירו כל מידע רגיש שמופיע בדף חשבון הבנק או בדף חשבון כרטיס האשראי שלכם, ובמיוחד את מספר החשבון המלא או את 8 הספרות האמצעיות של מספר כרטיס האשראי.
PayPal

תוכלו להשתמש ב-PayPal לביצוע תשלומים אוטומטיים (תחויבו באופן אוטומטי אחרי שהמודעות שלכם יוצגו) או לביצוע תשלומים ידניים (מעבירים כסף לחשבון לפני שהמודעות מוצגות).

דרישות

כדי להשתמש באמצעי התשלום הזה, צריך:

 1. חשבון Google Ads עם אחד מהשילובים הבאים של כתובת לחיוב ומטבע:
  • כתובת לחיוב באוסטרליה עם דולר אוסטרלי (AUD)
  • כתובת לחיוב באוסטרליה עם דולר ארה"ב (USD)
 2. חשבון PayPal שמקושר לחשבון Google Ads שלכם. עליכם להשבית את חוסם החלונות הקופצים של הדפדפן כדי שתוכלו לראות את החלון החדש.

בהמשך מופיעות הוראות לביצוע תשלומים באמצעות PayPal בהתאם לאמצעי התשלום המוגדר בחשבון.

תשלומים אוטומטיים

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על אמצעי תשלום.
 4. לוחצים על הוספת אמצעי תשלום חדש.
 5. בוחרים באפשרות הוספת חשבון PayPal חדש ולוחצים על שמירה.
 6. לאחר מכן תועברו לאתר של PayPal. פעלו לפי ההוראות שעל המסך, עד שתוחזרו לחשבון Google Ads. (חשוב לזכור להשבית את חסימת החלונות הקופצים בדפדפן כדי שתוכלו לראות את החלון החדש).
 7. כדי להגדיר את PayPal כאמצעי התשלום הראשי, בוחרים באפשרות ראשי מתוך הרשימה הנפתחת שמוצגת תחת PayPal ברשימת אמצעי התשלום הזמינים.

תשלומים ידניים

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. בודקים שהאפשרות PayPal נבחרה, מציינים את הסכום לתשלום ולוחצים על ביצוע תשלום. הסכום המינימלי לתשלום הוא 10 דולר ארה"ב או 20 דולר אוסטרלי.
 5. לאחר מכן תועברו לאתר של PayPal. פעלו לפי ההוראות שעל המסך, עד שתוחזרו לחשבון Google Ads. (חשוב לזכור להשבית את חסימת החלונות הקופצים בדפדפן כדי שתוכלו לראות את החלון החדש).
 6. בודקים את פרטי התשלום ולוחצים על ביצוע תשלום.

כמה זמן נמשך התהליך?

הטיפול בתשלומים יכול להימשך עד 24 שעות מרגע שנשלחת אליכם הודעת אימייל מ-PayPal. אם חלפו יותר מ-24 שעות מביצוע התשלום, והוא עדיין לא מופיע בחשבון, אפשר ליצור איתנו קשר ונשמח לעזור.

הודעות שגיאה נפוצות

יכול להיות שבמקרים מסוימים תוצג לכם הודעת שגיאה ב-PayPal. ריכזנו כאן פתרונות לבעיות הנפוצות ביותר:

הודעת השגיאה: Your account link is broken (הקישור לחשבון לא תקין)

מה עושים: בדרך כלל המשמעות של ההודעה היא שחשבון PayPal שלכם לא מקושר, שפג התוקף של הקישור או שהקישור בוטל. במקרה כזה:

 1. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים.
 2. בצד ימין של הדף, לוחצים על הקישור אמצעי תשלום.
 3. בקטע "אמצעי תשלום זמינים", מאתרים את "PayPal" ולוחצים על הסרה.
 4. בצד הדף, לוחצים על הקישור סיכום. לוחצים על ביצוע תשלום ומנסים שוב. תתבקשו לקשר מחדש את החשבון.

הודעת שגיאה: Insufficient funds (אין מספיק כסף בחשבון)

מה עושים: המשמעות של ההודעה היא בדרך כלל שבחשבון המשלם אין מספיק כסף לביצוע התשלום. במקרה זה, הוסיפו כסף לחשבון PayPal שלכם ונסו לבצע שוב את התשלום. הודעה זו יכולה להופיע גם אם התשלום שלכם חורג מהגבלות מסוימות של PayPal. לדוגמה, ייתכן שבהגדרות ארנק PayPal שלכם יש הגבלה יומית על הסכום או על מספר התשלומים. במקרה כזה:

 1. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים.
 2. בצד ימין של הדף, לוחצים על הקישור אמצעי תשלום.
 3. מאתרים את "PayPal" ולוחצים על הסרה.
 4. בצד הדף, לוחצים על הקישור סיכום.
 5. לוחצים על ביצוע תשלום ומנסים שוב. תתבקשו לקשר מחדש את החשבון. בהזדמנות זו, שנו גם את מגבלות התשלום עבור Google Ads בדף 'Request for access' (בקשת גישה) בחשבון PayPal.

הודעת שגיאה: No reason provided by your financial institution (המוסד הפיננסי לא ציין סיבה)

מה עושים: המשמעות של ההודעה היא בדרך כלל שאירע כשל במערכת או שהזנתם פרטי תשלום לא חוקיים. עם זאת, ייתכן שהתשלום שלכם יתבצע על אף הודעת השגיאה. במקרה כזה:

 1. בודקים את ארנק PayPal כדי לראות אם התשלום נדחה. אם כן, פותרים את הבעיה עם PayPal לפני שמבצעים תשלום נוסף.
 2. לפני שמנסים לבצע תשלום נוסף, חשוב לבדוק אם התשלום הגיע לחשבון Google Ads שלכם.
כרטיסי אשראי לגיבוי

אם אתם משתמשים בתשלומים אוטומטיים ואמצעי התשלום הראשי שלכם לא עובד מסיבה כלשהי, בעזרת כרטיס אשראי לגיבוי תוכלו לוודא הצגה רציפה של המודעות שלכם.

כך מגדירים כרטיס אשראי לגיבוי:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הקישור אמצעי תשלום ואז על הוספת אמצעי תשלום חדש.
 4. ממלאים את פרטי התשלום ולוחצים על שמירה.
 5. המערכת תנתב אתכם חזרה לדף אמצעי תשלום. שם יש לאתר את כרטיס האשראי שהוספתם כרגע ולבחור באפשרות גיבוי מתוך התפריט הנפתח שמוצג בפינה הימנית התחתונה.
ASSIST

ASSIST הוא שותף התשלומים המאובטחים שלנו ברוסיה. ASSIST מאפשר לבצע תשלומים ידניים לחשבון Google Ads באמצעות הכרטיס הבנקאי שלכם, WebMoney או MoneyYandex.

דרישות

כדי להשתמש באמצעי תשלום זה, תצטרכו חשבון Google Ads שהכתובת לחיוב שלו נמצאת ברוסיה והמטבע המוגדר בו הוא רובל רוסי (RUB).

תשלום באמצעות ASSIST

 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. מוודאים שהאפשרות ASSIST נבחרה, מציינים את הסכום לתשלום ולאחר מכן לוחצים על ביצוע תשלום. הסכום המינימלי לתשלום הוא ‎100 RUB.
 5. לאחר מכן תועברו לאתר של ASSIST. מבצעים את ההוראות שבמסך עד שחוזרים אל חשבון Google Ads.
כרטיס בנק שמור ב-ASSIST

אם אתם משלמים באמצעות כרטיס בנק דרך ASSIST, תוכלו לשמור את הפרטים שלכם כך שבעתיד תוכלו לבצע תשלומים בכרטיס בנק מבלי להיכנס אל ASSIST. באפשרות תשלום זו, Google אינה שומרת פרטים כלשהם של כרטיס הבנק שלכם.

כשתבצעו את התשלום הראשון שלכם באמצעות ASSIST, תראו תיבת דו-שיח עם השאלה "If you pay by bank card, save it for future payments?‎" (אם אתם משלמים בכרטיס בנק, האם לשמור אותו לצורך תשלומים עתידיים?)בוחרים באפשרות Yes (כן) כדי לשמור את כרטיס הבנק ב-ASSIST.

תשלום באמצעות כרטיס בנק שמור ב-ASSIST

 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. בודקים שהאפשרות "כרטיס בנק שמור ב-ASSIST" נבחרה, מציינים את הסכום לתשלום ולאחר מכן לוחצים על ביצוע תשלום. הסכום המינימלי לתשלום הוא ‎100 RUB.
 5. בשלב זה תוכלו לבדוק את פרטי התשלום שלכם. לאחר מכן, לוחצים על ביצוע תשלום.
חשוב: כל מי שיש לו הרשאת גישה מנהלית או הרשאת גישה רגילה בחשבונכם יוכל לבצע תשלום באמצעות כרטיס הבנק השמור ב-ASSIST.

כמה זמן נמשך התהליך

העיבוד של תשלומים ב-ASSIST עשוי להימשך עד 24 שעות אחרי שתקבלו הודעת אימייל מ-ASSIST.

אם חלפו יותר מ-24 שעות מביצוע התשלום, והוא עדיין לא מופיע בחשבון, אפשר ליצור איתנו קשר ונשמח לעזור.

הודעות שגיאה נפוצות

ASSIST עשוי לעתים להציג הודעות שגיאה. כך תוכלו לפתור את הבעיות הנפוצות ביותר:

הודעת שגיאה: AUTHORIZATION DENIED. Timed out waiting for payment instrument information. (לא ניתן אישור. תם הזמן הקצוב להמתנה לפרטי אמצעי תשלום.)

מה לעשות:

 • ההודעה הזו בדרך כלל מופיעה אם לא סיימתם להזין את פרטי התשלום במסגרת 15 הדקות שהוקצבו לכך. במקרה כזה, נסו לבצע שוב את התשלום.
 • הודעה זו עשויה להיות קשורה גם לבעיה בהגדרות הדפדפן שלכם. אם הזנתם את פרטי התשלום במסגרת 15 הדקות שהוקצבו וההודעה ממשיכה להופיע, נסו לבצע שוב את התשלום באמצעות דפדפן מסוג אחר.

הודעת שגיאה: AUTHORIZATION DENIED or no reason provided by your financial institution. (לא ניתן אישור או שהמוסד הפיננסי לא ציין סיבה).

מה עושים: המשמעות של ההודעה היא בדרך כלל שאירע כשל במערכת, שפרטי התשלום שסיפקתם לא חוקיים או שהבנק דחה את התשלום. עם זאת, ייתכן שהתשלום שלכם יתבצע על אף הודעת השגיאה. במקרה כזה:

 1. בודקים אם התשלום הגיע לחשבונכם לפני שמנסים לבצע תשלום נוסף.
 2. פונים לבנק שלכם כדי לבדוק אם התשלום נדחה. אם הוא נדחה, יש לטפל בסיבת הדחייה מול הבנק לפני שתבצעו תשלום נוסף.

הודעת שגיאה: Account link is broken (הקישור לחשבון לא תקין)

מה עושים: המשמעות של ההודעה היא בדרך כלל שכרטיס הבנק ששמרתם בחשבון לא בתוקף או שהזנתם פרטי כרטיס שגויים. במקרה כזה:

 1. בצד הדף, לוחצים על הקישור אמצעי תשלום.
 2. בקטע "אמצעי תשלום זמינים", מאתרים את "ASSIST" ולוחצים על הסרה.
 3. בצד הדף, לוחצים על הקישור סיכום. לוחצים על ביצוע תשלום ומנסים שוב. תצטרכו לספק את פרטי הכרטיס הבנקאי שלכם. תוכלו לשמור אותם לשימוש חוזר בעתיד.

הודעת השגיאה: Insufficient funds (אין מספיק כסף בחשבון)

מה עושים: בדרך כלל המשמעות של ההודעה היא שבחשבון המשלם אין מספיק כסף לביצוע התשלום. במקרה כזה תצטרכו להוסיף כסף לחשבון ASSIST שלכם ולנסות לבצע שוב את התשלום.

העברת כספים

אמצעי תשלום זה פועל בדיוק כמשתמע משמו: מוסיפים כסף לחשבון Google Ads על ידי העברת כסף ל-Google. בקישור שבהמשך מוסבר איך מגדירים את אמצעי התשלום הזה בחשבון.

הגדרה של העברת כספים כאמצעי תשלום בחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. בוחרים באפשרות העברת כספים.
 5. מזינים את סכום הכסף שרוצים להעביר לחשבון Google Ads. יש לזכור שהסכום המינימלי לתשלום הוא ‎100 RUB.
 6. לוחצים על ביצוע תשלום.
 7. מדפיסים את הדף וניגשים איתו לבנק. אם אינכם יכולים להדפיס את הדף, רשמו את פרטי חשבון הבנק של Google וקחו אותם אל הבנק שלכם. מספר חשבון הבנק של Google הוא ייחודי לחשבון Google Ads שלכם ותצטרכו אותו כשתבצעו את ההעברה בבנק. אם אתם מתכננים להעביר כספים לכמה חשבונות Google Ads, תזדקקו לפרטי חשבון בנק ייחודים של Google עבור כל חשבון.
חשוב
 • יש לכלול פרטים ייחודיים של חשבון בנק של Google עבור כל חשבון Google Ads שאליו ברצונכם לבצע העברת כספים. אחרת, לא נוכל לעבד את התשלום.
 • ודאו שפרטי חשבון הבנק של Google שהזנתם אכן נכונים. אם תציינו פרטים שגויים של חשבון בנק של Google, התשלום עלול להגיע לחשבון Google Ads של מישהו אחר. במקרה כזה לא נוכל לבטל את התשלום או להעביר אותו לחשבון הנכון.
קבלת חשבונית פרופורמה

אפשר לקבל חשבונית פרופורמה לפני ביצוע העברת כספים רק אם עומדים בתנאים הבאים:

 • נרשמתם לחשבון Google Ad כישות משפטית (יזם פרטי או עסק).
 • הגדרתם בחשבון תשלומים ידניים בהעברת כספים.
 • לחשבונכם יש כתובת לחיוב ברוסיה.

חשבונית פרופורמה כוללת פרטים על התשלום המיועד ועל השירות שמסופק על ידי Google Ads.

כך מקבלים חשבונית פרופורמה:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. מוודאים שהתחברתם לחשבון שאתם רוצים להוסיף בו כסף.
 3. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 4. לוחצים על ביצוע תשלום.
 5. בקטע "חשבונית פרופורמה", מציינים איזה סכום מתכוונים לשלם ולוחצים על יצירת חשבונית.
 6. מדפיסים את הדף ומביאים אותו לבנק. אם אינכם יכולים להדפיס את הדף, רשמו לפניכם את פרטי חשבון הבנק של Google לפני שאתם ניגשים לבנק. המספר הוא ייחודי לחשבון Google Ads שלכם ותצטרכו אותו כשתבצעו את ההעברה בבנק. אם אתם מתכננים להעביר כספים לכמה חשבונות Google Ads, תזדקקו לפרטי חשבון בנק ייחודים של Google עבור כל חשבון.

הערה

חשבוניות פרופורמה לא נשמרות בחשבון ולא מהוות הוכחת תשלום. אחרי שתבצעו העברת כספים, קבלה על התשלום תופיע בדף 'היסטוריית עסקאות' בחשבון. כדי לעבור לשם, לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים

חשבוניות מע"מ וקבלות יישלחו באופן אוטומטי לישויות משפטיות בכל חודש.

מה קורה אחר כך?

אם זה התשלום הראשון שלכם או אם הצגת המודעות שלכם הופסקה, בדרך כלל נתחיל להציג את המודעות אחרי שנקבל את התשלום. אם הוספתם כסף ליתרת זכות, הצגת המודעות תימשך כרגיל.

משך הטיפול בתשלום: יומיים עד שלושה ימי עסקים, בהתאם למיקום שלכם. במקרים מסוימים התהליך עשוי להימשך עד עשרה ימים. הסיבה לכך היא שהעברת כספים תלויה בכמה גורמים, ובהם תהליכי העיבוד של הבנק המקומי. חשוב לשמור את האסמכתאות לכל תשלום שמבצעים, עד שהוא מופיע בחשבון Google Ads שלכם.

עיכובים

אם אתם חוששים שתהליך התשלום אורך יותר מדי זמן, יש כמה דרכים לוודא שהתשלום בדרך:

 • לבדוק אם הכספים נמשכו מחשבון הבנק שלכם. אם הכספים לא נמשכו, צרו קשר עם הבנק.
 • לברר בבנק אם הכספים הועברו לחשבון הנכון. מספר חשבון הבנק של Google Ads צריך להיות זהה למספר הרשום בהוראות התשלום שלנו (הונפקו כשביצעתם תשלום באמצעות העברת כספים בחשבון Google Ads).

אם חלפו יותר מ-3 ימי עסקים מביצוע ההעברה, והתשלום עדיין לא מופיע בחשבון, אפשר ליצור איתנו קשר. עליכם לצרף לטופס יצירת הקשר הזה הוכחת תשלום תקפה (בלחיצה על הלחצן "בחירת קובץ").

איך מצרפים הוכחת תשלום תקפה

הוכחת תשלום תקפה צריכה לעמוד בדרישות הבאות:

 • היא יכולה להיות עותק סרוק של הקבלה או צילום מסך של דף החשבון המקוון של הבנק.
 • עליה להיות בפורמט שאינו ניתן לעריכה, כמו .jpg, .gif, .pdf או .png.
 • עליה לכלול את המידע הבא:
  • תאריך ביצוע ההעברה. אם ניתן, יש לכלול את כל העסקאות שבוצעו חמישה ימים לפני התשלום וחמישה ימים אחריו.
  • סכום התשלום והמטבע שבו בוצע התשלום.
  • שם המוטב לקבלת הכספים.
  • שם הבנק שבו השתמשתם.
 • למען בטיחותכם, הסתירו כל מידע רגיש שמופיע בדף חשבון הבנק, במיוחד את מספר חשבון הבנק המלא.
Yandex.‎Money‏

 

הערה:

עקב קשיים טכניים לא ניתן לבצע תשלומים באמצעות הארנק של Yandex.Money באופן זמני. בינתיים, אפשר עדיין לבצע תשלומים באמצעות Yandex.Money דרך השותפה שלנו, ASSIST. מידע נוסף זמין בהוראות שמופיעות למעלה.

 

Money.Yandex הוא שותף התשלומים המאובטחים שלנו ברוסיה. באמצעות Yandex.Money אפשר לבצע תשלומים ידניים ישירות לחשבון Google Ads, דרך ארנק Yandex.Money.

דרישות

כדי להשתמש באמצעי התשלום הזה, צריך:

 • חשבון Google Ads שהכתובת לחיוב שלו נמצאת ברוסיה והמטבע המוגדר בו הוא רובל רוסי (RUB)
 • חשבון Yandex.Money שמקושר לחשבון Google Ads שלכם. כדי שתוכלו לראות את החלון החדש, צריך להשבית את חסימת החלונות הקופצים של הדפדפן
חשוב: חשבון Yandex.Money יכול להיות מקושר לחשבון Google Ads אחד בלבד. אם חשבון Yandex.Money כבר מקושר לחשבון Google Ads אחר, הקישור שלו מבוטל אוטומטית כשמגדירים את הקישור החדש.

תשלום באמצעות Yandex.Money‏

 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. בודקים שהאפשרות Yandex.Money נבחרה, מציינים את הסכום לתשלום ולוחצים על ביצוע תשלום. הסכום המינימלי לתשלום הוא 100 רובל רוסי.
 5. המערכת תעביר אתכם לאתר של Yandex.Money‏. צריך לפעול לפי ההוראות שבמסך עד שעוברים בחזרה לחשבון Google Ads. (כדי שהחלון החדש ייפתח, צריך להשבית את חוסם החלונות הקופצים בדפדפן).
 6. בשלב זה אפשר לבדוק את פרטי התשלום. אם הכול תקין, לוחצים על ביצוע תשלום.

כמה זמן נמשך התהליך?

הטיפול בתשלומים עשוי להימשך עד 24 שעות מרגע שנשלחת אליכם הודעת אימייל מ-Yandex.Money‏. אם חלפו יותר מ-24 שעות מביצוע התשלום, והוא עדיין לא מופיע בחשבון, אפשר ליצור איתנו קשר ונשמח לעזור.

הודעות שגיאה נפוצות

Yandex.Money עשוי להציג הודעת שגיאה מעת לעת. כך תוכלו לפתור את הבעיות הנפוצות ביותר:

הודעת שגיאה: Account link is broken (הקישור לחשבון אינו תקין)

מה לעשות: המשמעות של הודעה זו היא בדרך כלל שחשבון Money .Yandex שלכם אינו מקושר, או שתוקף הקישור פג או בוטל. במקרה כזה:

 1. בצד הדף, לוחצים על הקישור אמצעי תשלום.
 2. מוצאים את 'Yandex.Money' ולוחצים על הסרה.
 3. בצד הדף, לוחצים על הקישור סיכום. לוחצים על ביצוע תשלום ומנסים שוב. תתבקשו לקשר מחדש את החשבון.

 

הודעת שגיאה: Insufficient funds (אין מספיק כסף בחשבון)

מה לעשות:

 • המשמעות של הודעה זו היא בדרך כלל שבחשבון המשלם אין מספיק כסף לביצוע התשלום. במקרה כזה, הוסיפו כסף לחשבון Money.Yandex שלכם ונסו לבצע שוב את התשלום.
 • הודעה זו עשויה להופיע גם אם התשלום שלכם חרג מהגבלות מסוימות של Money.Yandex. לדוגמה, ההגדרות של ארנק Money.Yandexשלכם עשויות לכלול מגבלה יומית על הסכום או מספר התשלומים. במקרה כזה:
  1. בצד הדף, לוחצים על הקישור אמצעי תשלום.
  2. מוצאים את 'Yandex.Money' ולוחצים על הסרה.
  3. בצד הדף, לוחצים על הקישור סיכום.
  4. לוחצים על ביצוע תשלום ומנסים שוב. תתבקשו לקשר מחדש את החשבון. בהזדמנות זאת אפשר לשנות את הגבלות התשלום עבור Google Ads. עושים זאת בדף 'Request for access' (בקשת גישה) בחשבון Yandex.Money.

 

הודעת שגיאה: No reason provided by your financial institution (המוסד הפיננסי לא ציין סיבה)

מה עושים: המשמעות של ההודעה היא בדרך כלל שאירע כשל במערכת או שהזנתם פרטי תשלום לא חוקיים. עם זאת, ייתכן שהתשלום שלכם יתבצע על אף הודעת השגיאה. במקרה כזה:

 1. יש לבדוק את ארנק Money.Yandexשלכם כדי לראות אם התשלום נדחה. אם הוא נדחה, טפלו בסיבת הדחייה מול Money. Yandex לפני שתבצעו תשלום נוסף.
 2. לפני שמנסים לבצע תשלום נוסף, חשוב לבדוק אם התשלום הגיע לחשבון Google Ads שלכם.
Qiwi

הערה:

עקב קשיים טכניים לא ניתן לבצע תשלומים באמצעות Qiwi באופן זמני. בינתיים, אפשר עדיין לבצע תשלומים בעזרת אמצעי תשלום אחרים. מידע נוסף זמין בהוראות שמופיעות למעלה.

Qiwi הוא שותף התשלומים המאובטחים שלנו ברוסיה. באמצעות Qiwi ניתן לבצע תשלומים ידניים לחשבון Google Ads ישירות מארנק Qiwi.

דרישות

כדי להשתמש באמצעי התשלום הזה, צריך:

 • חשבון Google Ads שהכתובת לחיוב שלו נמצאת ברוסיה והמטבע המוגדר בו הוא רובל רוסי (RUB)
 • ארנק Qiwi

תשלום באמצעות Qiwi

 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. מוודאים שהאפשרות Qiwi נבחרה, ומציינים את מספר הטלפון שבו השתמשתם כדי לרשום את חשבון Qiwi שלכם.
 5. מציינים את הסכום לתשלום ולוחצים על ביצוע תשלום. הסכום המינימלי לתשלום הוא ‎100 RUB.
 6. כעת תועברו לאתר של Qiwi. מבצעים את ההוראות שבמסך עד שחוזרים אל חשבון Google Ads. (כדי שתוכלו לראות את החלון החדש, עליכם להשבית את חוסם החלונות הקופצים של הדפדפן).

כמה זמן נמשך התהליך

עיבוד התשלומים עשוי להימשך עד 24 שעות שתקבלו הודעת אימייל מ-Qiwi. אם חלפו יותר מ-24 שעות מביצוע התשלום, והוא עדיין לא מופיע בחשבון, אפשר ליצור איתנו קשר ונשמח לעזור.

הארנק האלקטרוני MoMo

MoMo הוא ארנק אלקטרוני שבעזרתו אפשר לבצע תשלומים ידניים. כדי שהמודעות יוצגו, אתם צריכים לבצע תשלום דרך חשבון MoMo.

דרישות

כדי להשתמש בארנק האלקטרוני MoMo על מנת לבצע תשלומים ידניים, תצטרכו:

 • חשבון Google Ads עם כתובת לחיוב בווייטנאם, שבו מוגדר המטבע דונג וייטנאמי (VND).
 • חשבון בארנק האלקטרוני MoMo המקושר לחשבון Google Ads שלכם. עליכם להשבית את חוסם החלונות הקופצים של הדפדפן כדי שתוכלו לראות את החלון החדש.

ביצוע תשלום

בקישור שבהמשך יש הוראות מפורטות לתשלום בעזרת הארנק האלקטרוני MoMo:

תשלום באמצעות MoMo
 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על ביצוע תשלום.
 4. בוחרים באפשרות הארנק האלקטרוני MoMo. אם זו הפעם הראשונה שבה אתם מבצעים תשלום דרך MoMo, יש לפעול לפי ההוראות לאימות החשבון בארנק האלקטרוני MoMo.
 5. מציינים את הסכום שרוצים לשלם, לוחצים על ביצוע תשלום, בודקים את הפרטים ומאשרים.

הערה: סכום המינימום לתשלום ידני הוא 170,000 דונג ויאטנמי (VND). מערכת MoMo עשויה להטיל הגבלות נוספות על סכום התשלום.

הקפידו לבצע תשלום נוסף לפני מיצוי היתרה של התשלום הידני. כדי להבטיח הצגה רציפה של המודעות נשלח לכם הודעת אימייל כשהיתרה תרד ל-30% מהתשלום שביצעתם.

מה קורה אחר כך?

עיבוד התשלום עשוי להימשך עד 24 שעות מרגע שמקבלים אישור על התשלום באימייל. אם חלפו יותר מ-24 שעות מביצוע התשלום, והוא עדיין לא מופיע בחשבון, אפשר ליצור איתנו קשר ונשמח לעזור.

הודעת שגיאה נפוצה

הארנק האלקטרוני MoMo עשוי להציג מדי פעם הודעת שגיאה. כך תוכלו לפתור את הבעיות הנפוצות ביותר:

הודעת השגיאה: Insufficient funds (אין מספיק כסף בחשבון)

מה עושים: בדרך כלל משמעות ההודעה היא שבארנק האלקטרוני MoMo אין מספיק כסף לביצוע התשלום. במקרה זה יש להוסיף כסף לארנק האלקטרוני MoMo ולנסות שוב. הודעה זו עשויה להופיע גם אם התשלום חרג מהגבלות מסוימות בארנק האלקטרוני MoMo. לדוגמה, ייתכן שבהגדרות הארנק האלקטרוני MoMo יש הגבלה יומית על הסכום או על מספר התשלומים. כך פותרים את הבעיה:

 1. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 2. בצד ימין של הדף, לוחצים על אמצעי תשלום.
 3. מאתרים את "הארנק האלקטרוני MoMo" ולוחצים על הסרה.
 4. בצד הדף, לוחצים על סיכום.
 5. לוחצים על ביצוע תשלום ומנסים שוב. תתבקשו לקשר מחדש את החשבון. בהזדמנות זו, שנו גם את מגבלות התשלום של Google Ads בחשבון הארנק האלקטרוני MoMo.
העברת כספים

באמצעות העברת כספים ניתן להוסיף כסף לחשבון Google Ads ישירות מחשבון הבנק שלכם.

ביצוע העברת כספים

 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום. מוודאים שהאפשרות העברת כספים נבחרה ולאחר מכן לוחצים על בדיקת תשלום.
 4. יוצגו לכם הפרטים הבאים: שם בנק, מספר חשבון בנק וירטואלי ייחודי ומקבל התשלום. יש להדפיס את המידע שבדף זה ולגשת עמו לבנק שלכם לצורך השלמת ההעברה הבנקאית.

אם תעדיפו, תוכלו גם להשלים את ההעברה הבנקאית באופן מקוון על ידי מעבר לאתר של הבנק והעברת הכספים למספר חשבון הבנק הווירטואלי הייחודי.

כמה זמן נמשך התהליך

בדרך כלל נדרשים יומיים עד חמישה ימי עסקים לעיבוד ההעברה, בהתאם לבנק שממנו היא בוצעה. עליכם לשמור את כל מסמכי התשלום, עד שתראו שהסכום הגיע לחשבון Google Ads שלכם.

כאשר נקבל את הכסף, נשלח לכם אישור באימייל. בדרך כלל, אם המודעות שלכם עדיין לא מוצגות, ההצגה שלהן תתחיל בשלב זה.

אם התשלום לא מופיע

אם לדעתכם העברת הכספים לוקחת יותר מדי זמן, יש כמה פעולות שאפשר לבצע כדי לוודא שהתשלום בדרך:

 • בדקו אם הכספים נמשכו מחשבון הבנק שלכם. אם הכספים לא נמשכו, צרו קשר עם הבנק.
 • בררו בבנק אם הכספים הועברו לחשבון הנכון. מספר החשבון צריך להיות זהה למספר שמפורט בהוראות התשלום שלנו (הונפקו כשביצעתם העברת כספים בחשבון Google Ads שלכם).

אם חלף יותר משבוע מביצוע ההעברה, והתשלום עדיין לא מופיע בחשבון, אפשר ליצור איתנו קשר ונשמח לעזור. צריך לכלול את הפרטים הבאים:

 • הוכחת תשלום מהבנק או עותק של דף החשבון שבו מופיעה ההעברה.
 • מספר חשבון הבנק בן 26 הספרות שמופיע בדף 'ביצוע תשלומים' בחשבון Google Ads שלכם.
 • כתובת האימייל ומספר הלקוח של חשבון Google Ads, שמופיע בחלק העליון של חשבון Google Ads

הוכחת תשלום תקפה צריכה לעמוד בדרישות הבאות:

 • היא יכולה להיות עותק סרוק של הקבלה או צילום מסך של דף החשבון המקוון של הבנק.
 • עליה להיות בפורמט שאינו ניתן לעריכה, כגון ‎.jpg‏, ‎.gif או png.
 • עליה לכלול את המידע הבא:
  • תאריך ביצוע ההעברה. אם ניתן, יש לכלול את כל העסקאות שבוצעו חמישה ימים לפני התשלום וחמישה ימים אחריו.
  • סכום התשלום והמטבע שבו בוצע התשלום.
  • שם המוטב לקבלת הכספים.
  • שם הבנק שבו השתמשתם.

למען בטיחותכם, הסתירו כל מידע רגיש שמופיע בדף חשבון הבנק, במיוחד את מספר חשבון הבנק שלכם.

NetBanking

אם רוצים להשתמש ב-NetBanking לביצוע תשלומים, ניתן לעשות זאת באופן מאובטח באמצעות ChinaPay, שותף התשלומים המהימן שלנו.

ביצוע תשלום באמצעות NetBanking

 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. מוודאים שהאפשרות NetBanking נבחרה, מזינים את סכום התשלום ולאחר מכן לוחצים על בדיקת תשלום.
 5. לאחר מכן תועברו לאתר של ChinaPay. בצעו את ההוראות שמופיעות על המסך כדי לבצע את התשלום.

לאתר Google Ads

כמה זמן נמשך התהליך

בדרך כלל עיבוד של תשלום באמצעות NetBanking נמשך כמה דקות, אבל במקרים מסוימים, הוא עשוי להימשך עד יום עסקים אחד. לאחר שיתרת החשבון תתעדכן, המודעות שלכם יתחילו לפעול אם הן לא היו פעילות.

אם התשלום לא מופיע

אם עבר יותר מיום עסקים אחד ממועד ביצוע התשלום והוא עדיין לא מוצג בחשבון, אפשר ליצור איתנו קשר ונשמח לעזור. צריך לכלול את הפרטים הבאים:

 • הוכחת תשלום מ-ChinaPay
 • כתובת האימייל ומספר הלקוח של חשבון Google Ads, שמופיע בחלק העליון של חשבון Google Ads.
כרטיס אשראי

ניתן להשתמש בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב רק אם נרשמתם לכרטיס אשראי כשיצרתם את חשבון Google Ads, ואם חברת האשראי או הבנק אישרו את הכרטיס לשימוש בינלאומי. כדי להשתמש בכרטיס אשראי, יש להוסיף אותו לחשבון Google Ads. אם אתם מבצעים תשלומים אוטומטיים, הגדירו אותו כאמצעי התשלום הראשי. יש ללחוץ על הקישור המתאים למטה:

הוספת כרטיס אשראי חדש לחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על אמצעי תשלום ולאחר מכן על הוספת אמצעי תשלום חדש.
 4. בוחרים באפשרות כרטיס אשראי וממלאים את פרטי הכרטיס.
 5. אם בחשבון מוגדר תשלום אוטומטי: כדי להגדיר את כרטיס האשראי כאמצעי התשלום הראשי, בוחרים באפשרות ראשי בתפריט הנפתח שמוצג בפינה הימנית התחתונה.
 6. לוחצים על שמירה.
עריכת הפרטים של כרטיס אשראי שקיים בחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הקישור אמצעי תשלום.
 4. מאתרים את אמצעי התשלום שרוצים לערוך. לאחר מכן לוחצים על עריכה.
 5. משנים את פרטי כרטיס האשראי.
 6. לוחצים על שמירה.
כרטיסי אשראי לגיבוי (עבור הגדרת התשלום האוטומטי)

אם החשבון שלכם מוגדר לתשלומים אוטומטיים וכרטיס האשראי הראשי שלכם אינו פועל מסיבה כלשהי, כרטיס אשראי לגיבוי מבטיח הצגה רציפה של המודעות. זכרו שחברת האשראי או הבנק צריכים לאשר את הכרטיס לשימוש בינלאומי, אחרת הוא לא יפעל.

כך מגדירים כרטיס אשראי לגיבוי:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הקישור אמצעי תשלום ואז על הוספת אמצעי תשלום חדש.
 4. ממלאים את פרטי התשלום ולוחצים על שמירה.
 5. המערכת תעביר אתכם חזרה לדף אמצעי תשלום. שם יש לאתר את כרטיס האשראי שהוספתם כרגע ולבחור באפשרות גיבוי מתוך התפריט הנפתח שבפינה הימנית התחתונה.
 6. לוחצים על שמירה.
העברת כספים

העברת כספים מאפשרת לכם להוסיף כסף לחשבון Google Ads ישירות מחשבון הבנק שלכם. אפשר להשתמש באמצעי התשלום הזה רק אם נרשמתם אליו כשיצרתם את החשבון שלכם ב-Google Ads.

ביצוע תשלום בהעברת כספים
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום. בודקים שהאפשרות העברת כספים נבחרה ולוחצים על ביצוע תשלום.
 4. יוצגו לכם שתי אפשרויות שונות לביצוע העברת כספים: העברת כספים דרך כספומט או באמצעות בנקאות מקוונת והעברת כספים לא מקוונת בבנק.
 5. אם אתם מבצעים העברה בנקאית באופן מקוון או באמצעות מכשיר כספומט, השתמשו במספר חשבון הבנק הווירטואלי הייחודי ובקוד הבנק שבהנחיות של אפשרות 1. תשלומים באמצעות כספומט מוגבלים לסכום של NT$30,000.00 ליום או לעסקה, בהתאם למכשיר הכספומט.
 6. אם אתם מבצעים העברה בנקאית באופן לא מקוון (בביקור בסניף בנק באופן אישי), השתמשו בשם הלקוח, במספר חשבון הבנק הווירטואלי הייחודי, בשם המוטב ובשם הבנק והסניף המוטבים שבהנחיות של אפשרות 2.

חשוב שתבצעו את כל התשלומים בהעברה הבנקאית בהתאם למידע המדויק שצוין בהנחיות. אחרת, ייתכן שלא נקבל את התשלום או שלא נוכל לייחס את התשלום לחשבון Google Ads שלכם.

מה קורה אחר כך

כאשר נקבל את הכסף, נשלח לכם אישור באימייל. בדרך כלל בשלב הזה המודעות שלכם יתחילו לפעול אם הפרסום שלהן הופסק או אם זהו התשלום הראשון שלכם. אם אתם מוסיפים כספים ליתרת הזכות, הצגת המודעות תימשך.

משך עיבוד: 2-5 ימי עסקים, בהתאם למיקומכם. במקרים מסוימים, התהליך עשוי להימשך עד 30 יום. הסיבה לכך היא שהעברת כספים תלויה במספר גורמים, וביניהם תהליכי העיבוד של הבנק המקומי. יש לשמור אסמכתה על כל תשלום שאתם מבצעים עד שהוא יופיע בחשבון Google Ads שלכם.

עיכובים

אם לדעתכם העברת הכספים לוקחת יותר מדי זמן, יש כמה פעולות שאפשר לבצע כדי לוודא שהתשלום בדרך:

 • בדקו אם הכספים נמשכו מחשבון הבנק שלכם. אם הכספים לא נמשכו, צרו קשר עם הבנק.
 • בררו בבנק אם הכספים הועברו לחשבון הנכון. מספר החשבון צריך להיות זהה למספר שמפורט בהוראות התשלום שלנו (הונפקו כשביצעתם העברת כספים בחשבון Google Ads שלכם).

אם חלף יותר משבוע מביצוע ההעברה, והתשלום עדיין לא מופיע בחשבון, אפשר ליצור איתנו קשר. עליכם לצרף לטופס יצירת הקשר הזה הוכחת תשלום תקפה (בלחיצה על הלחצן "בחירת קובץ"). מידע נוסף על הוכחת תשלום תקפה זמין בקישור הבא:

איך מצרפים הוכחת תשלום תקפה

הוכחת תשלום תקפה צריכה לעמוד בדרישות הבאות:

 • היא יכולה להיות עותק סרוק של הקבלה או צילום מסך של דף החשבון המקוון של הבנק.
 • עליה להיות בפורמט שאינו ניתן לעריכה, כגון ‎.jpg‏, ‎.gif או png.
 • עליה לכלול את המידע הבא:
  • תאריך ביצוע ההעברה. אם ניתן, יש לכלול את כל העסקאות שבוצעו חמישה ימים לפני התשלום וחמישה ימים אחריו.
  • סכום התשלום והמטבע שבו בוצע התשלום.
  • מוטב הכספים (כלומר, Google Ads).
  • שם הבנק המבצע את ההעברה.
 • למען בטיחותכם, הסתירו כל מידע רגיש שמופיע בדף חשבון הבנק או בדף חשבון כרטיס האשראי שלכם, במיוחד את מספר החשבון המלא או את שמונה הספרות האמצעיות של מספר כרטיס האשראי.
חנות נוחות

באמצעות תשלומים דרך חנויות נוחות, ניתן להוסיף כסף לחשבון Google Ads על ידי ביצוע תשלום בכל אחת מחנויות ‎7-Eleven שפזורות ברחבי טייוואן. ניתן להשתמש באמצעי תשלום זה רק אם נרשמתם אליו כשיצרתם את חשבון Google Ads.

ביצוע תשלום בחנות נוחות
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על ביצוע תשלום. מוודאים שהאפשרות תשלום בחנות נוחות נבחרה, מזינים את סכום התשלום ולוחצים על ביצוע תשלום.
 4. בדף הבא מופיעים פרטי התשלום. מדפיסים את הדף הזה, מגיעים איתו לסניף של ‎7-Eleven ופועלים לפי ההנחיות המופיעות בו לביצוע התשלום.

מה קורה אחר כך?

הטיפול בתשלום עשוי להימשך עד 5 ימי עסקים. חשוב לשמור את כל האסמכתאות לתשלום עד שהוא מופיע בחשבון Google Ads שלכם.

לאחר שנקבל את התשלום, נשלח לכם אישור באימייל. בדרך כלל, אם המודעות שלכם עדיין לא מוצגות, ההצגה שלהן תתחיל בשלב זה.

סניף דואר

באמצעות תשלומים בסניפי דואר, ניתן להוסיף כסף לחשבון Google Ads על ידי תשלום בכל אחד מסניפי Chunghwa Post ברחבי טייוואן. ניתן להשתמש באמצעי תשלום זה רק אם נרשמתם אליו כשיצרתם את חשבון Google Ads.

ביצוע תשלום בסניף דואר
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום. בודקים שהאפשרות תשלום בסניף דואר נבחרה, מזינים את סכום התשלום ולאחר מכן לוחצים על ביצוע תשלום.
 4. הדף הבא מכיל פרטי תשלום. הדפיסו דף זה, קחו אותו לסניף דואר ובצעו את ההנחיות שמופיעות בו לביצוע התשלום.

מה קורה אחר כך

עיבוד התשלום עשוי להימשך עד 5 ימי עסקים. עליכם לשמור את כל מסמכי התשלום, עד שתראו שהסכום הגיע לחשבון Google Ads שלכם.

לאחר שנקבל את התשלום, נשלח לכם אישור באימייל. בדרך כלל, אם המודעות שלכם עדיין לא מוצגות, ההצגה שלהן תתחיל בשלב זה.

העברה בנקאית

העברה בנקאית מאפשרת לבצע תשלומים באמצעות העברה בנקאית, בין אם באינטרנט ובין אם בבנק שלכם או בסניף הדואר. הכספים בדרך כלל יזוכו בחשבון שלכם בתוך 5 ימי עסקים מרגע ביצוע התשלום. בדרך כלל, אם המודעות שלכם עדיין לא מוצגות, ההצגה שלהן תתחיל בשלב זה.

כדי לבצע תשלום באמצעות העברה בנקאית:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. בוחרים באפשרות העברה בנקאית.
 5. מזינים את הסכום לתשלום. יש לזכור שהמינימום לתשלום הוא UAH 200.
 6. לוחצים על ביצוע תשלום.
 7. תועברו לדף עם פרטי התשלום שלכם, פרטי חשבון הבנק של Google וחשבונית פרופורמה. הדפיסו את הדף וגשו איתו לבנק. אם אינכם יכולים להדפיס את הדף, רשמו לפניכם את פרטי חשבון הבנק של Google וגשו איתם לבנק. פרטי חשבון הבנק של Google הם ייחודיים לחשבון Google Ads שלכם ותצטרכו אותם כשתבצעו את ההעברה בבנק. אם אתם מתכננים להעביר כספים לכמה חשבונות Google Ads, תזדקקו לפרטי חשבון בנק ייחודים של Google עבור כל חשבון.

הערה

 • יש לציין פרטי חשבון בנק ייחודיים של Google לכל חשבון Google Ads שאליו ברצונכם לבצע העברה בנקאית. אחרת, לא נוכל לעבד את התשלום שלכם.
 • ודאו שפרטי חשבון הבנק של Google שהזנתם אכן נכונים. אם תציינו פרטים שגויים של חשבון בנק של Google, התשלום עלול להגיע לחשבון Google Ads של מישהו אחר. במקרה כזה לא נוכל לבטל את התשלום או להעביר אותו לחשבון הנכון.
 • כל המיסים הרלוונטיים ינוכו מהתשלום.
 • חשוב לשמור את כל האסמכתאות לתשלום עד שהוא מופיע בחשבון Google Ads שלכם. בדרך כלל התהליך אורך עד 5 ימי עסקים.
קבלת חשבונית פרופורמה או מסמכים אחרים

תוכלו לקבל חשבונית פרופורמה לפני העברת כספים רק אם הגדרתם בחשבון תשלום ידני בהעברת כספים וכתובת לחיוב באוקראינה. בחשבונית פרופורמה יש פרטים על התשלום העתידי ועל השירות שאתם מקבלים מ-Google Ads. חשבוניות פרופורמה לא נחשבות להוכחת תשלום.

חשבוניות פרופורמה מונפקות באופן אוטומטי בכל פעם שלוחצים על 'ביצוע תשלום' בכל החשבונות. חשבונית פרופורמה היא חלק מהדף שאתם יכולים להדפיס ולהביא אל הבנק שלכם (שלב 7 למעלה). עם זאת, חשבוניות אלו שמורות וזמינות להורדה רק לחשבונות עם סטטוס המס "ישות משפטית" או "יזם פרטי". כדי לאתר את חשבוניות הפרופורמה:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. חשבונית הפרופורמה שלכם מופיעה בטבלה, מתחת לחודש שבו התקבל התשלום.

מסמכים אחרים

 • חשבוניות מע"מ יישלחו באופן אוטומטי לאחר כל תשלום ליישויות משפטיות ויזמים פרטיים הרשומים במע"מ.
 • קבלות יישלחו כל חודש באופן אוטומטי לכל היישויות המשפטיות והיזמים הפרטיים.
 • אפשר להוריד חשבוניות מע"מ וקבלות גם בדף "היסטוריית עסקאות". כדי לעבור לשם, לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים.

בקישור הבא יש מידע נוסף על קבלת מסמכים.

מה קורה אחר כך

לאחר שנקבל את ההעברה הבנקאית שלכם, לרוב המודעות יתחילו לפעול אם הצגתן הופסקה או אם זה התשלום הראשון שלכם. אם אתם מוסיפים כספים ליתרת הזכות, הצגת המודעות תימשך.

זמן עיבוד: עד 5 ימי עסקים, בהתאם למקום שלכם. במקרים מסוימים התהליך עשוי להימשך עד עשרה ימים. הסיבה לכך היא שהעברת כספים תלויה במספר גורמים, וביניהם תהליכי העיבוד של הבנק המקומי. יש לשמור אסמכתה על כל תשלום שאתם מבצעים עד שהוא יופיע בחשבון Google Ads שלכם.

עיכובים

אם נראה לכם שההעברה הבנקאית לוקחת יותר מדי זמן, יש כמה פעולות שאפשר לבצע כדי לוודא שהתשלום נמצא בשלבי ביצוע:

 • בדקו אם הכספים נמשכו מחשבון הבנק שלכם. אם הכספים לא נמשכו, צרו קשר עם הבנק.
 • בררו בבנק אם הכספים הועברו לחשבון הנכון. מספר חשבון הבנק צריך להיות זהה למספר הבנק של Google שרשום בהוראות התשלום שלנו (שהונפקו כשביצעתם תשלום באמצעות העברה בנקאית בחשבון Google Ads).

אם חלפו יותר מ-5 ימי עסקים מביצוע ההעברה, והתשלום עדיין לא מופיע בחשבון, אפשר ליצור איתנו קשר. עליכם לצרף לטופס יצירת הקשר הזה הוכחת תשלום תקפה (בלחיצה על הלחצן "בחירת קובץ").

איך מצרפים הוכחת תשלום תקפה

הוכחת תשלום תקפה צריכה לעמוד בדרישות הבאות:

 • היא יכולה להיות עותק סרוק של הקבלה או צילום מסך של דף החשבון המקוון של הבנק.
 • עליה להיות בפורמט שאינו ניתן לעריכה, כמו .jpg, .gif, .pdf או .png.
 • עליה לכלול את המידע הבא:
  • תאריך ביצוע ההעברה. אם ניתן, יש לכלול את כל העסקאות שבוצעו 5 ימים לפני התשלום ו-5 ימים אחריו.
  • סכום התשלום והמטבע שבו בוצע התשלום.
  • שם המוטב לקבלת הכספים.
  • שם הבנק שבו השתמשתם.
 • למען בטיחותכם, הסתירו כל מידע רגיש שמופיע בדף חשבון הבנק, במיוחד את מספר חשבון הבנק המלא.
PayPal

תוכלו להשתמש ב-PayPal לביצוע תשלומים אוטומטיים (תחויבו באופן אוטומטי אחרי שהמודעות שלכם יוצגו) או לביצוע תשלומים ידניים (מעבירים כסף לחשבון לפני שהמודעות מוצגות).

דרישות

כדי להשתמש באמצעי התשלום הזה, צריך:

 1. חשבון Google Ads שמוגדר בו אחד מהשילובים הבאים של כתובת לחיוב ומטבע:
  • כתובת לחיוב באינדונזיה ותשלום בדולר ארה"ב (USD)
  • כתובת לחיוב בפיליפינים ותשלום בפסו פיליפיני (PHP) או בדולר ארה"ב (USD)
  • כתובת לחיוב בסין ותשלום בדולר ארה"ב (USD)
 2. חשבון PayPal שמקושר לחשבון Google Ads שלכם. כדי שהחלון החדש ייפתח, צריך להשבית את חוסם החלונות הקופצים בדפדפן.

בהמשך יש הוראות לתשלום באמצעות PayPal בהתאם לאמצעי התשלום המוגדר בחשבון.

תשלומים אוטומטיים

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הגדרות חיוב.
 4. מתחת לכותרת "הבחירות שלך", לוחצים על הוספת אמצעי תשלום חדש.
 5. בוחרים PayPal ולוחצים על שמירה.
 6. לאחר מכן תועברו לאתר של PayPal. פעלו לפי ההוראות שעל המסך, עד שתוחזרו לחשבון Google Ads. (חשוב לזכור להשבית את חסימת החלונות הקופצים בדפדפן כדי שתוכלו לראות את החלון החדש).
 7. כדי להפוך את אמצעי התשלום הזה לאמצעי התשלום הראשי, לוחצים על הקישור הגדרה כראשי, שמוצג לצד PayPal ברשימת אמצעי התשלום הזמינים.

תשלומים ידניים

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. בודקים שהאפשרות PayPal נבחרה, מציינים את הסכום לתשלום ולוחצים על ביצוע תשלום. הסכום המינימלי לתשלום הוא 10 USD או 600 PHP.
 5. לאחר מכן תועברו לאתר של PayPal. פעלו לפי ההוראות שעל המסך, עד שתוחזרו לחשבון Google Ads. (חשוב לזכור להשבית את חסימת החלונות הקופצים בדפדפן כדי שתוכלו לראות את החלון החדש).
 6. בודקים את פרטי התשלום. לאחר מכן, לוחצים על ביצוע תשלום.

כמה זמן נמשך התהליך

עיבוד התשלומים יכול להימשך עד 24 שעות אחרי שמקבלים הודעת אימייל מ-PayPal. אם חלפו יותר מ-24 שעות ממועד ביצוע התשלום והוא עדיין לא מוצג בחשבון, אפשר ליצור איתנו קשר ונשמח לעזור.

הודעות שגיאה נפוצות

ייתכן שבמקרים מסוימים תוצג לכם הודעת שגיאה ב-PayPal. כך תוכלו לפתור את הבעיות הנפוצות ביותר:

הודעת שגיאה: Your account link is broken (הקישור לחשבון לא תקין)

מה עושים: המשמעות של ההודעה היא בדרך כלל שחשבון PayPal לא מקושר, שפג התוקף של הקישור או שהוא בוטל. במקרה כזה:

 1. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים.
 2. בצד ימין של הדף, לוחצים על הקישור אמצעי תשלום.
 3. בקטע "אמצעי תשלום זמינים", מאתרים את "PayPal" ולוחצים על הסרה.
 4. בצד הדף, לוחצים על הקישור סיכום. לוחצים על ביצוע תשלום ומנסים שוב. תתבקשו לקשר מחדש את החשבון.

 

הודעת שגיאה: Insufficient funds (אין מספיק כסף בחשבון)

מה עושים: המשמעות של ההודעה היא בדרך כלל שבחשבון המשלם אין מספיק כסף לביצוע התשלום. במקרה זה, הוסיפו כסף לחשבון PayPal שלכם ונסו לבצע שוב את התשלום. הודעה זו יכולה להופיע גם אם התשלום שלכם חורג מהגבלות מסוימות של PayPal. לדוגמה, ייתכן שבהגדרות ארנק PayPal שלכם יש הגבלה יומית על הסכום או על מספר התשלומים. במקרה כזה:

 1. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים.
 2. בצד ימין של הדף, לוחצים על הקישור אמצעי תשלום.
 3. מאתרים את "PayPal" ולוחצים על הסרה.
 4. בצד הדף, לוחצים על הקישור סיכום.
 5. לוחצים על ביצוע תשלום ומנסים שוב. תתבקשו לקשר מחדש את החשבון. בהזדמנות זו, שנו גם את מגבלות התשלום עבור Google Ads בדף 'Request for access' (בקשת גישה) בחשבון PayPal.

 

הודעת שגיאה: No reason provided by your financial institution (המוסד הפיננסי לא ציין סיבה)

מה עושים: המשמעות של ההודעה היא בדרך כלל שאירע כשל במערכת או שהזנתם פרטי תשלום לא חוקיים. עם זאת, ייתכן שהתשלום שלכם יתבצע על אף הודעת השגיאה. במקרה כזה:

 1. בודקים את ארנק PayPal כדי לראות אם התשלום נדחה. אם כן, פותרים את הבעיה עם PayPal לפני שמבצעים תשלום נוסף.
 2. לפני שתנסו לבצע תשלום נוסף, בדקו אם התשלום הגיע לחשבון Google Ads שלכם.
כרטיסי אשראי וחיוב

בנוסף לסוגים מסוימים של כרטיסי אשראי, אנחנו מכבדים גם כרטיסי חיוב עם הלוגו של China UnionPay. אפשר להשתמש בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב אם מבצעים תשלומים ידניים (הפקדת כספים בחשבון לפני שהמודעות מוצגות). בהתאם להגדרת התשלום של החשבון, תוכלו לעשות זאת באופן הבא:

תשלומים ידניים

ההגדרה 'תשלומים ידניים' אינה זמינה בחשבונות חדשים במדינות הבאות. אם האפשרות הזו לא מופיעה בעת ההרשמה, יש לבחור בתשלומים אוטומטיים כדי לסיים את יצירת החשבון. לא ניתן להחליף את הגדרת התשלום של חשבון לתשלומים ידניים במדינות הבאות.

מדינות
 • צפון אמריקה
  • קנדה
  • ארצות הברית
 • דרום אמריקה
  • צ'ילה
 • אפריקה
  • דרום אפריקה
 • אירופה
  • אוסטריה
  • בלגיה
  • צ'כיה
  • דנמרק
  • פינלנד
  • צרפת
  • גרמניה
  • יוון
  • אירלנד
  • איטליה
  • לוקסמבורג
  • הולנד
  • נורבגיה
  • פורטוגל
  • פולין
  • ספרד
  • שוודיה
  • שוויץ
  • בריטניה
 • המזרח התיכון
  • ישראל
  • ערב הסעודית
  • איחוד האמירויות הערביות
 • אסיה-האוקיינוס השקט
  • אוסטרליה
  • הונג קונג
  • יפן
  • מלזיה
  • ניו זילנד
  • סינגפור

כדי להשתמש בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב בהגדרת תשלום זו, מבצעים את השלבים הבאים:

תשלום באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס חיוב חדש
 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. לוחצים על התפריט הנפתח "תשלום באמצעות" ובוחרים באפשרות הוספת כרטיס אשראי או חיוב.
 5. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולוחצים על הלחצן ביצוע תשלום כדי לבדוק את פרטי התשלום ולסיים את התהליך.
תשלום באמצעות כרטיס אשראי או חיוב שקיים בחשבון
 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. בוחרים את אמצעי התשלום הקיים.
 5. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולאחר מכן לוחצים על הלחצן בדיקת התשלום כדי לבדוק את פרטי התשלום ולסיים את התהליך.
תשלום באמצעות כרטיס אשראי חד-פעמי

בנוסף לכרטיסי אשראי רגילים, ניתן גם להשתמש בכרטיס אשראי חד-פעמי (שמכונה גם כרטיס אשראי וירטואלי). זהו אמצעי תשלום נפוץ, המשמש חלופה לכרטיסי אשראי פיזיים בעת ביצוע תשלומים באינטרנט. מערכת Google Ads מקבלת כרטיסי אשראי אלו כל עוד הם נושאים לוגו של China UnionPay. אם אין לכם כרטיס אשראי פיזי, תוכלו לפנות לבנק שלכם כדי לבדוק אם הוא מציע כרטיס כזה.

כך משתמשים בכרטיס אשראי חד-פעמי:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. לוחצים על התפריט הנפתח "תשלום באמצעות" ובוחרים באפשרות הוספת אמצעי תשלום חדש. לאחר מכן, מזינים את פרטי כרטיס האשראי החד-פעמי.
 5. מזינים את הסכום שרוצים לשלם ולוחצים על הלחצן ביצוע תשלום כדי לבדוק את פרטי התשלום ולסיים את התהליך. הקפידו להוסיף עוד 4 ₪ לסכום התשלום לצורך אימות הכרטיס.

מה קורה אחר כך

במקרים מסוימים, מערכת Google Ads עשויה לחייב את הכרטיס בסכום קטן כדי לוודא שהוא בתוקף. הסכום שיחויב בבדיקה יופחת מהסכום לתשלום ולא תידרשו לשלם אותו בפועל. לדוגמה, אם תחליטו לשלם בכרטיס סכום של 1,200 ש"ח, מערכת Google Ads עשויה לבצע חיוב של 4 ש"ח לבדיקה והכרטיס שלכם יחויב בסכום של 1,196 ש"ח בגין הצגת מודעות.

בדומה למצב בעת שימוש בכרטיסי אשראי פיזיים, הצגת המודעות שלכם תתחיל זמן קצר לאחר שתבצעו את התשלום.

לאחר שיפוג תוקפו של הכרטיס החד-פעמי, או כשתמצו את מסגרת האשראי שלו, זכרו להנפיק כרטיס חד-פעמי חדש ולהזין את הפרטים בחשבון שלכם לתשלום חיובים בעתיד. אחרת, התשלום שלכם עשוי להידחות. למידע על דחיות תשלום מסיבות אחרות, פנו אל סניף הבנק המקומי שלכם.

יש לשמור אסמכתה על כל תשלום שאתם מבצעים עד שהוא יופיע בחשבון Google Ads שלכם.

PayPal

תוכלו להשתמש ב-PayPal לביצוע תשלומים אוטומטיים (תחויבו באופן אוטומטי אחרי שהמודעות שלכם יוצגו) או לביצוע תשלומים ידניים (מעבירים כסף לחשבון לפני שהמודעות מוצגות).

דרישות

כדי להשתמש באמצעי התשלום הזה, צריך:

 1. חשבון Google Ads עם אחד מהשילובים הבאים של כתובת לחיוב ומטבע:
  • כתובת לחיוב באינדונזיה עם דולר ארה"ב (USD)
  • כתובת לחיוב בפיליפינים עם פסו פיליפיני (PHP) או דולר ארה"ב (USD)
  • כתובת לחיוב בסין עם דולר ארה"ב (USD)
 2. חשבון PayPal שמקושר לחשבון Google Ads שלכם. עליכם להשבית את חוסם החלונות הקופצים של הדפדפן כדי שתוכלו לראות את החלון החדש.

בהמשך מופיעות הוראות לביצוע תשלומים באמצעות PayPal בהתאם לאמצעי התשלום המוגדר בחשבון.

תשלומים ידניים

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב והתשלומים
 3. לוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.
 4. בודקים שהאפשרות PayPal נבחרה, מציינים את הסכום לתשלום ולוחצים על ביצוע תשלום. הסכום המינימלי לתשלום הוא 10 USD או 600 PHP.
 5. לאחר מכן תועברו לאתר של PayPal. פעלו לפי ההוראות שעל המסך, עד שתוחזרו לחשבון Google Ads. (חשוב לזכור להשבית את חסימת החלונות הקופצים בדפדפן כדי שתוכלו לראות את החלון החדש).
 6. בודקים את פרטי התשלום. לאחר מכן, לוחצים על ביצוע תשלום.

כמה זמן נמשך התהליך

עיבוד התשלומים יכול להימשך עד 24 שעות אחרי שמקבלים הודעת אימייל מ-PayPal. אם חלפו יותר מ-24 שעות ממועד ביצוע התשלום והוא עדיין לא מוצג בחשבון, אפשר ליצור איתנו קשר ונשמח לעזור.

הודעות שגיאה נפוצות

ייתכן שבמקרים מסוימים תוצג לכם הודעת שגיאה ב-PayPal. כך תוכלו לפתור את הבעיות הנפוצות ביותר:

הודעת שגיאה: Your account link is broken (הקישור לחשבון לא תקין)

מה עושים: המשמעות של ההודעה היא בדרך כלל שחשבון PayPal לא מקושר, שפג התוקף של הקישור או שהוא בוטל. במקרה כזה:

 1. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים.
 2. בצד ימין של הדף, לוחצים על הקישור אמצעי תשלום.
 3. בקטע "אמצעי תשלום זמינים", מאתרים את "PayPal" ולוחצים על הסרה.
 4. בצד הדף, לוחצים על הקישור סיכום. לוחצים על ביצוע תשלום ומנסים שוב. תתבקשו לקשר מחדש את החשבון.

 

הודעת שגיאה: Insufficient funds (אין מספיק כסף בחשבון)

מה עושים: המשמעות של ההודעה היא בדרך כלל שבחשבון המשלם אין מספיק כסף לביצוע התשלום. במקרה זה, הוסיפו כסף לחשבון PayPal שלכם ונסו לבצע שוב את התשלום. הודעה זו יכולה להופיע גם אם התשלום שלכם חורג מהגבלות מסוימות של PayPal. לדוגמה, ייתכן שבהגדרות ארנק PayPal שלכם יש הגבלה יומית על הסכום או על מספר התשלומים. במקרה כזה:

 1. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים.
 2. בצד ימין של הדף, לוחצים על הקישור אמצעי תשלום.
 3. מאתרים את "PayPal" ולוחצים על הסרה.
 4. בצד הדף, לוחצים על הקישור סיכום.
 5. לוחצים על ביצוע תשלום ומנסים שוב. תתבקשו לקשר מחדש את החשבון. בהזדמנות זו, שנו גם את מגבלות התשלום עבור Google Ads בדף 'Request for access' (בקשת גישה) בחשבון PayPal.

 

הודעת שגיאה: No reason provided by your financial institution (המוסד הפיננסי לא ציין סיבה)

מה עושים: המשמעות של ההודעה היא בדרך כלל שאירע כשל במערכת או שהזנתם פרטי תשלום לא חוקיים. עם זאת, ייתכן שהתשלום שלכם יתבצע על אף הודעת השגיאה. במקרה כזה:

 1. בודקים את ארנק PayPal כדי לראות אם התשלום נדחה. אם כן, פותרים את הבעיה עם PayPal לפני שמבצעים תשלום נוסף.
 2. לפני שמנסים לבצע תשלום נוסף, חשוב לבדוק אם התשלום הגיע לחשבון Google Ads שלכם.

חשוב לזכור

באמצעי תשלום מסוימים לא ניתן להשתמש במטבעות זרים‎. רוצים לשלם במטבע זר? בדקו את אפשרויות התשלום שלנו, כדי לראות באילו אמצעי תשלום ניתן להשתמש בהגדרת המטבע שבחרתם.

הערה

אוף. לא הצלחנו לקבוע את ארץ החיוב שלכם.

כדי לראות את אמצעי התשלום הזמינים במדינה שלכם, בחרו בה בתפריט הנפתח שלמעלה. אפשר להשתמש בתפריט הנפתח הזה גם כדי לקבל מידע על אמצעי התשלום שזמינים במדינות אחרות.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה