Nastavenia platieb v službe Google Ads

 

Ak používate mesačnú fakturáciu: Účty Google Ads v Indonézii, ktoré nepoužívajú IDR, budú začiatkom mája 2019 deaktivované. 

Ak používate automatické alebo manuálne platby: Účty Google Ads v Indonézii, ktoré nepoužívajú IDR, budú začiatkom júla 2019 deaktivované.

Ak chcete pokračovať v inzercii, vytvorte si nový účet, v ktorom budete používať IDR. Ďalšie informácie

Nastavenia platieb určujú, kedy platíte za reklamy. Google Ads ponúka vo vašej krajine tri hlavné nastavenia platieb: automatické platby, manuálne platby a mesačnú fakturáciu.

 • Automatické platby: Po zobrazení vašich reklám Google Ads automaticky účtuje platby prostredníctvom vášho spôsobu platby.

 • Manuálne platby: Platba sa uskutoční pred uvedením vašich reklám do prevádzky. Potom, keď sú vaše reklamy spustené a vaše náklady sa hromadia, kredit z vašej platby sa bude znižovať. Po vyčerpaní prostriedkov sa vaše reklamy prestanú zobrazovať.

 • Mesačná fakturácia: Google vám poskytuje kreditný limit na vaše reklamné náklady. Náklady sa hromadia a dostávate mesačné faktúry.

Nastavenia platieb dostupné pre váš účet závisia od krajiny fakturácie a meny účtu. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžu byť určité nastavenia platieb dočasne nedostupné, kým Google Ads neskontroluje, či ich váš účet môže používať.

V tomto článku sú vysvetlené tieto nastavenia platieb a názorne ilustrované ich fungovanie. Ďalšie informácie o spôsoboch platby nájdete v článku Pridanie nového spôsobu platby.

Automatické platby
Automatické platby nie sú dostupné pre účty v Číne ani Rusku. Ak sa táto možnosť v účte nezobrazuje, vyberte namiesto toho manuálne platby.

Automatické platby predstavujú nastavenie platieb v službe Google Ads. Pri tomto nastavení sa vám najprv hromadia reklamné náklady a potom sa vám automaticky účtujú prostredníctvom hlavného spôsobu platby.

Ak chcete začať používať toto nastavenie, stačí raz zadať fakturačné údaje a platby sa budú spracúvať automaticky, takže si už nemusíte robiť starosti s tým, že sa vaše reklamy prestanú zobrazovať, pretože ste zabudli uskutočniť platbu.

Kedy dochádza k vyúčtovaniu

Pri automatických platbách vám účtujeme reklamné náklady 30 dní po vašom poslednom vyúčtovaní alebo keď v účte dosiahnete prednastavenú sumu, ktorú označujeme minimálna výška platby – podľa toho, čo nastane skôr.

Ako funguje minimálna výška platby

Minimálna výška platby je na začiatku nastavená na určitú sumu. Vždy keď účet dosiahne svoj limit ešte pred skončením 30-dňového fakturačného cyklu, dochádza k zvýšeniu limitu, a to až po najvyšší limit. Limity sa líšia podľa jednotlivých účtov, krajín a mien. Ak teda chcete zistiť svoj aktuálny limit, skontrolujte ho vo svojom účte. Upozorňujeme, že ak sa náklady v účte hromadia rýchlo, vyfakturovaná suma môže limit mierne prevýšiť.

Príklad

Povedzme, že 1. apríla začnete používať účet Google Ads a váš počiatočný limit je 50 €. Ak za 30 dní nahromadíte náklady vo výške 49 €, poplatky vám budeme účtovať po 30 dňoch a váš limit zostane aj v ďalšom fakturačnom cykle 50 €.

Ak však v rámci 30-dňového fakturačného cyklu nahromadíte náklady vo výške 50 €, stane sa toto:

 • Dôjde k okamžitému vyúčtovaniu poplatkov.
 • Váš limit sa zvýši na ďalšiu sumu limitu, napríklad 200 €.
 • Okamžite sa začne nový 30-dňový fakturačný cyklus.

Príklad

Povedzme, že inzerent Michal si založí účet Google Ads s limitom 50 € a jeho náklady sa začnú hromadiť od 1. októbra. Pozrite sa, ako sa budú Michalovi účtovať náklady a ako sa bude meniť jeho fakturačný limit:

 • Už 5. októbra dosiahne Michal svoju počiatočnú minimálnu výšku platby 50 €. V tejto chvíli mu vyúčtujeme vzniknuté náklady (ak sa nahromadili rýchlo, môžu mierne presiahnuť minimálnu výšku platby). Michalovu minimálnu výšku platby zvýšime na hodnotu 200 €. Začne sa nový fakturačný cyklus.
 • Michal dosiahne 23. októbra novú minimálnu výšku platby 200 € a v službe Google Ads sa tak spustí účtovanie nahromadených nákladov. Google znova zvýši jeho minimálnu výšku platby na 350 € a spustí nový fakturačný cyklus.
 • Michalovi sa 20. novembra nahromadia náklady presahujúce sumu 350 €. Spoločnosť Google mu tieto náklady naúčtuje a zvýši jeho minimálnu výšku platby na 500 €.
 • Ďalšie Michalovo účtovanie sa spustí 20. decembra, teda 30 dní po poslednom automatickom účtovaní. Ak by nahromadil reklamné náklady vo výške 500 € pred 20. decembrom, automatické vyúčtovanie by sa spustilo skôr.

Zistenie minimálnej výšky platby

Ak chcete zistiť svoju minimálnu výšku platby, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 3. Zobrazí sa stránka Súhrn.
 4. V časti Zostatok pod panelom priebehu vyhľadajte svoju minimálnu výšku platby.

Pri zvýšení minimálnej výšky platby vám nepošleme e-mail ani nezobrazíme iné upozornenie. Ak teda chcete zistiť svoj aktuálny limit, pozrite si ho na uvedenom mieste.

Ak chcete, aby sme vám poplatky účtovali menej často alebo vo vyšších sumách, prečítajte si postup zmeny frekvencie účtovania platieb.

Tipy

 • Manuálnu platbu môžete uskutočniť aj v prípade, že používate nastavenie automatických platieb. Tieto peniaze sa použijú na zaplatenie budúcich kliknutí a znížia sumu nasledujúceho automatického vyúčtovania. Nezabudnite však, že automatické vyúčtovanie aj v tomto prípade prebehne po uplynutí 30 dní od posledného automatického vyúčtovania, a to nezávisle od zostatku vo vašom účte.
 • Ak chcete znížiť náklady účtované prostredníctvom hlavného spôsobu platby, uskutočnite manuálnu platbu iným spôsobom platby.
 • Ak chcete zabrániť zastaveniu zobrazovania reklám v dôsledku zamietnutej platby, dôrazne vám odporúčame nastaviť záložný spôsob platby. Ak hlavný spôsob platby nebude z nejakého dôvodu fungovať, vyúčtujeme platbu na vašu záložnú kreditnú kartu a zaistíme tak nepretržité zobrazovanie vašich reklám.
Manuálne platby
Nastavenie manuálnych platieb nie je k dispozícii pre nové účty v nasledujúcich krajinách. Ak pri registrácii túto možnosť nevidíte, vytvorenie účtu dokončite použitím automatických platieb.

Krajiny
 • Severná Amerika
  • Kanada
  • USA
 • Južná Amerika
  • Čile
 • Afrika
  • Juhoafrická republika
 • Európa
  • Rakúsko
  • Belgicko
  • Česko
  • Dánsko
  • Fínsko
  • Francúzsko
  • Nemecko
  • Grécko
  • Írsko
  • Taliansko
  • Luxembursko
  • Holandsko
  • Nórsko
  • Portugalsko
  • Poľsko
  • Španielsko
  • Švédsko
  • Švajčiarsko
  • Spojené kráľovstvo
 • Stredný Východ
  • Izrael
  • Saudská Arábia
  • Spojené arabské emiráty
 • Ázia – Tichomorie
  • Austrália
  • Hongkong
  • Japonsko
  • Malajzia
  • Nový Zéland
  • Singapur

Manuálne platby predstavujú nastavenie platieb v službe Google Ads, ktoré vám umožní uskutočňovať platby pred zobrazením reklám. Funguje to takto:

 1. Uskutočníte platbu v službe Google Ads.
 2. Reklamy sa začnú zobrazovať takmer okamžite po prijatí platby.
 3. Náklady, ktoré sa vám hromadia, sa odpočítavajú od vašej platby.

Vaše reklamy sú v prevádzke, kým máte na účte peniaze na platby za svoje reklamy. Nezabudnite preto svoj účet pravidelne dobíjať.  Snažíme sa vám pomôcť a upozorniť vás prostredníctvom e‑mailu, keď prostriedky na účte klesnú na nízku úroveň (keď máte na účte sumu zodpovedajúcu približne vášmu týždennému rozpočtu) a potom ešte raz, keď sa prostriedky minú.

Mesačná fakturácia

Nastavenie platby, prostredníctvom ktorého vám Google poskytuje kreditný limit pre vaše reklamné náklady. Za tieto náklady zaplatíte prostredníctvom šeku, bankovým prevodom alebo iným spôsobom platby v závislosti od toho, kde sa nachádzate.

Nárok na využívanie nastavenia platieb formou mesačnej fakturácie môžete mať vtedy, keď vaša firma spĺňa určité podmienky. Medzi podmienky patria, okrem iného, nasledujúce:

 • najmenej ročná registrácia firmy,

 • aktívny účet Google Ads v dobrom stave počas minimálne jedného roka,

 • minimálne náklady 5 000 € mesačne (v závislosti od krajiny sa táto suma môže líšiť) v ľubovoľných troch mesiacoch za posledný rok.

Ak spĺňate tieto počiatočné požiadavky a chceli by ste požiadať o mesačnú fakturáciu, kontaktujte nás

Nastavenia platieb určujú, kedy platíte za reklamy. Google Ads ponúka vo vašej krajine dve nastavenia platieb: manuálne platby a mesačnú fakturáciu.

 • Manuálne platby: Platba sa uskutoční pred uvedením vašich reklám do prevádzky. Potom, keď sú vaše reklamy spustené a vaše náklady sa hromadia, kredit z vašej platby sa bude znižovať. Po vyčerpaní prostriedkov sa vaše reklamy prestanú zobrazovať.

 • Mesačná fakturácia: Google vám poskytuje kreditný limit na vaše reklamné náklady. Náklady sa hromadia a dostávate mesačné faktúry.

Nastavenia platieb dostupné pre váš účet závisia od krajiny fakturácie a meny účtu. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžu byť určité nastavenia platieb dočasne nedostupné, kým Google Ads neskontroluje, či ich váš účet môže používať.

V tomto článku sú vysvetlené tieto nastavenia platieb a názorne ilustrované ich fungovanie. Ďalšie informácie o spôsoboch platby nájdete v článku Pridanie nového spôsobu platby.

Manuálne platby
Nastavenie manuálnych platieb nie je k dispozícii pre nové účty v nasledujúcich krajinách. Ak pri registrácii túto možnosť nevidíte, vytvorenie účtu dokončite použitím automatických platieb.

Krajiny
 • Severná Amerika
  • Kanada
  • USA
 • Južná Amerika
  • Čile
 • Afrika
  • Juhoafrická republika
 • Európa
  • Rakúsko
  • Belgicko
  • Česko
  • Dánsko
  • Fínsko
  • Francúzsko
  • Nemecko
  • Grécko
  • Írsko
  • Taliansko
  • Luxembursko
  • Holandsko
  • Nórsko
  • Portugalsko
  • Poľsko
  • Španielsko
  • Švédsko
  • Švajčiarsko
  • Spojené kráľovstvo
 • Stredný Východ
  • Izrael
  • Saudská Arábia
  • Spojené arabské emiráty
 • Ázia – Tichomorie
  • Austrália
  • Hongkong
  • Japonsko
  • Malajzia
  • Nový Zéland
  • Singapur

Manuálne platby predstavujú nastavenie platieb v službe Google Ads, ktoré vám umožní uskutočňovať platby pred zobrazením reklám. Funguje to takto:

 1. Uskutočníte platbu v službe Google Ads.
 2. Reklamy sa začnú zobrazovať takmer okamžite po prijatí platby.
 3. Náklady, ktoré sa vám hromadia, sa odpočítavajú od vašej platby.

Vaše reklamy sú v prevádzke, kým máte na účte peniaze na platby za svoje reklamy. Nezabudnite preto svoj účet pravidelne dobíjať.  Snažíme sa vám pomôcť a upozorniť vás prostredníctvom e‑mailu, keď prostriedky na účte klesnú na nízku úroveň (keď máte na účte sumu zodpovedajúcu približne vášmu týždennému rozpočtu) a potom ešte raz, keď sa prostriedky minú.

Mesačná fakturácia

Nastavenie platby, prostredníctvom ktorého vám Google poskytuje kreditný limit pre vaše reklamné náklady. Za tieto náklady zaplatíte prostredníctvom šeku, bankovým prevodom alebo iným spôsobom platby v závislosti od toho, kde sa nachádzate.

Nárok na využívanie nastavenia platieb formou mesačnej fakturácie môžete mať vtedy, keď vaša firma spĺňa určité podmienky. Medzi podmienky patria, okrem iného, nasledujúce:

 • najmenej ročná registrácia firmy,

 • aktívny účet Google Ads v dobrom stave počas minimálne jedného roka,

 • minimálne náklady 5 000 € mesačne (v závislosti od krajiny sa táto suma môže líšiť) v ľubovoľných troch mesiacoch za posledný rok.

Ak spĺňate tieto počiatočné požiadavky a chceli by ste požiadať o mesačnú fakturáciu, kontaktujte nás

Nastavenia platieb určujú, kedy platíte za reklamy. Google Ads ponúka vo vašej krajine dve nastavenia platieb: automatické platby a mesačnú fakturáciu.

 • Automatické platby: Po zobrazení vašich reklám Google Ads automaticky účtuje platby prostredníctvom vášho spôsobu platby.

 • Mesačná fakturácia: Google vám poskytuje kreditný limit na vaše reklamné náklady. Náklady sa hromadia a dostávate mesačné faktúry.

Nastavenia platieb dostupné pre váš účet závisia od krajiny fakturácie a meny účtu. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžu byť určité nastavenia platieb dočasne nedostupné, kým Google Ads neskontroluje, či ich váš účet môže používať.

V tomto článku sú vysvetlené tieto nastavenia platieb a názorne ilustrované ich fungovanie. Ďalšie informácie o spôsoboch platby nájdete v článku Pridanie nového spôsobu platby.

Automatické platby
Automatické platby nie sú dostupné pre účty v Číne ani Rusku. Ak sa táto možnosť v účte nezobrazuje, vyberte namiesto toho manuálne platby.

Automatické platby predstavujú nastavenie platieb v službe Google Ads. Pri tomto nastavení sa vám najprv hromadia reklamné náklady a potom sa vám automaticky účtujú prostredníctvom hlavného spôsobu platby.

Ak chcete začať používať toto nastavenie, stačí raz zadať fakturačné údaje a platby sa budú spracúvať automaticky, takže si už nemusíte robiť starosti s tým, že sa vaše reklamy prestanú zobrazovať, pretože ste zabudli uskutočniť platbu.

Kedy dochádza k vyúčtovaniu

Pri automatických platbách vám účtujeme reklamné náklady 30 dní po vašom poslednom vyúčtovaní alebo keď v účte dosiahnete prednastavenú sumu, ktorú označujeme minimálna výška platby – podľa toho, čo nastane skôr.

Ako funguje minimálna výška platby

Minimálna výška platby je na začiatku nastavená na určitú sumu. Vždy keď účet dosiahne svoj limit ešte pred skončením 30-dňového fakturačného cyklu, dochádza k zvýšeniu limitu, a to až po najvyšší limit. Limity sa líšia podľa jednotlivých účtov, krajín a mien. Ak teda chcete zistiť svoj aktuálny limit, skontrolujte ho vo svojom účte. Upozorňujeme, že ak sa náklady v účte hromadia rýchlo, vyfakturovaná suma môže limit mierne prevýšiť.

Príklad

Povedzme, že 1. apríla začnete používať účet Google Ads a váš počiatočný limit je 50 €. Ak za 30 dní nahromadíte náklady vo výške 49 €, poplatky vám budeme účtovať po 30 dňoch a váš limit zostane aj v ďalšom fakturačnom cykle 50 €.

Ak však v rámci 30-dňového fakturačného cyklu nahromadíte náklady vo výške 50 €, stane sa toto:

 • Dôjde k okamžitému vyúčtovaniu poplatkov.
 • Váš limit sa zvýši na ďalšiu sumu limitu, napríklad 200 €.
 • Okamžite sa začne nový 30-dňový fakturačný cyklus.

Príklad

Povedzme, že inzerent Michal si založí účet Google Ads s limitom 50 € a jeho náklady sa začnú hromadiť od 1. októbra. Pozrite sa, ako sa budú Michalovi účtovať náklady a ako sa bude meniť jeho fakturačný limit:

 • Už 5. októbra dosiahne Michal svoju počiatočnú minimálnu výšku platby 50 €. V tejto chvíli mu vyúčtujeme vzniknuté náklady (ak sa nahromadili rýchlo, môžu mierne presiahnuť minimálnu výšku platby). Michalovu minimálnu výšku platby zvýšime na hodnotu 200 €. Začne sa nový fakturačný cyklus.
 • Michal dosiahne 23. októbra novú minimálnu výšku platby 200 € a v službe Google Ads sa tak spustí účtovanie nahromadených nákladov. Google znova zvýši jeho minimálnu výšku platby na 350 € a spustí nový fakturačný cyklus.
 • Michalovi sa 20. novembra nahromadia náklady presahujúce sumu 350 €. Spoločnosť Google mu tieto náklady naúčtuje a zvýši jeho minimálnu výšku platby na 500 €.
 • Ďalšie Michalovo účtovanie sa spustí 20. decembra, teda 30 dní po poslednom automatickom účtovaní. Ak by nahromadil reklamné náklady vo výške 500 € pred 20. decembrom, automatické vyúčtovanie by sa spustilo skôr.

Zistenie minimálnej výšky platby

Ak chcete zistiť svoju minimálnu výšku platby, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 3. Zobrazí sa stránka Súhrn.
 4. V časti Zostatok pod panelom priebehu vyhľadajte svoju minimálnu výšku platby.

Pri zvýšení minimálnej výšky platby vám nepošleme e-mail ani nezobrazíme iné upozornenie. Ak teda chcete zistiť svoj aktuálny limit, pozrite si ho na uvedenom mieste.

Ak chcete, aby sme vám poplatky účtovali menej často alebo vo vyšších sumách, prečítajte si postup zmeny frekvencie účtovania platieb.

Tipy

 • Manuálnu platbu môžete uskutočniť aj v prípade, že používate nastavenie automatických platieb. Tieto peniaze sa použijú na zaplatenie budúcich kliknutí a znížia sumu nasledujúceho automatického vyúčtovania. Nezabudnite však, že automatické vyúčtovanie aj v tomto prípade prebehne po uplynutí 30 dní od posledného automatického vyúčtovania, a to nezávisle od zostatku vo vašom účte.
 • Ak chcete znížiť náklady účtované prostredníctvom hlavného spôsobu platby, uskutočnite manuálnu platbu iným spôsobom platby.
 • Ak chcete zabrániť zastaveniu zobrazovania reklám v dôsledku zamietnutej platby, dôrazne vám odporúčame nastaviť záložný spôsob platby. Ak hlavný spôsob platby nebude z nejakého dôvodu fungovať, vyúčtujeme platbu na vašu záložnú kreditnú kartu a zaistíme tak nepretržité zobrazovanie vašich reklám.
Mesačná fakturácia

Nastavenie platby, prostredníctvom ktorého vám Google poskytuje kreditný limit pre vaše reklamné náklady. Za tieto náklady zaplatíte prostredníctvom šeku, bankovým prevodom alebo iným spôsobom platby v závislosti od toho, kde sa nachádzate.

Nárok na využívanie nastavenia platieb formou mesačnej fakturácie môžete mať vtedy, keď vaša firma spĺňa určité podmienky. Medzi podmienky patria, okrem iného, nasledujúce:

 • najmenej ročná registrácia firmy,

 • aktívny účet Google Ads v dobrom stave počas minimálne jedného roka,

 • minimálne náklady 5 000 € mesačne (v závislosti od krajiny sa táto suma môže líšiť) v ľubovoľných troch mesiacoch za posledný rok.

Ak spĺňate tieto počiatočné požiadavky a chceli by ste požiadať o mesačnú fakturáciu, kontaktujte nás

Nastavenia platieb určujú, kedy platíte za reklamy. Google Ads ponúka vo vašej krajine dve nastavenia platieb: automatické platby a manuálne platby.

 • Automatické platby: Po zobrazení vašich reklám Google Ads automaticky účtuje platby prostredníctvom vášho spôsobu platby.

 • Manuálne platby: Platba sa uskutoční pred uvedením vašich reklám do prevádzky. Potom, keď sú vaše reklamy spustené a vaše náklady sa hromadia, kredit z vašej platby sa bude znižovať. Po vyčerpaní prostriedkov sa vaše reklamy prestanú zobrazovať.

Nastavenia platieb dostupné pre váš účet závisia od krajiny fakturácie a meny účtu. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžu byť určité nastavenia platieb dočasne nedostupné, kým Google Ads neskontroluje, či ich váš účet môže používať.

V tomto článku sú vysvetlené tieto nastavenia platieb a názorne ilustrované ich fungovanie. Ďalšie informácie o spôsoboch platby nájdete v článku Pridanie nového spôsobu platby.

Automatické platby
Automatické platby nie sú dostupné pre účty v Číne ani Rusku. Ak sa táto možnosť v účte nezobrazuje, vyberte namiesto toho manuálne platby.

Automatické platby predstavujú nastavenie platieb v službe Google Ads. Pri tomto nastavení sa vám najprv hromadia reklamné náklady a potom sa vám automaticky účtujú prostredníctvom hlavného spôsobu platby.

Ak chcete začať používať toto nastavenie, stačí raz zadať fakturačné údaje a platby sa budú spracúvať automaticky, takže si už nemusíte robiť starosti s tým, že sa vaše reklamy prestanú zobrazovať, pretože ste zabudli uskutočniť platbu.

Kedy dochádza k vyúčtovaniu

Pri automatických platbách vám účtujeme reklamné náklady 30 dní po vašom poslednom vyúčtovaní alebo keď v účte dosiahnete prednastavenú sumu, ktorú označujeme minimálna výška platby – podľa toho, čo nastane skôr.

Ako funguje minimálna výška platby

Minimálna výška platby je na začiatku nastavená na určitú sumu. Vždy keď účet dosiahne svoj limit ešte pred skončením 30-dňového fakturačného cyklu, dochádza k zvýšeniu limitu, a to až po najvyšší limit. Limity sa líšia podľa jednotlivých účtov, krajín a mien. Ak teda chcete zistiť svoj aktuálny limit, skontrolujte ho vo svojom účte. Upozorňujeme, že ak sa náklady v účte hromadia rýchlo, vyfakturovaná suma môže limit mierne prevýšiť.

Príklad

Povedzme, že 1. apríla začnete používať účet Google Ads a váš počiatočný limit je 50 €. Ak za 30 dní nahromadíte náklady vo výške 49 €, poplatky vám budeme účtovať po 30 dňoch a váš limit zostane aj v ďalšom fakturačnom cykle 50 €.

Ak však v rámci 30-dňového fakturačného cyklu nahromadíte náklady vo výške 50 €, stane sa toto:

 • Dôjde k okamžitému vyúčtovaniu poplatkov.
 • Váš limit sa zvýši na ďalšiu sumu limitu, napríklad 200 €.
 • Okamžite sa začne nový 30-dňový fakturačný cyklus.

Príklad

Povedzme, že inzerent Michal si založí účet Google Ads s limitom 50 € a jeho náklady sa začnú hromadiť od 1. októbra. Pozrite sa, ako sa budú Michalovi účtovať náklady a ako sa bude meniť jeho fakturačný limit:

 • Už 5. októbra dosiahne Michal svoju počiatočnú minimálnu výšku platby 50 €. V tejto chvíli mu vyúčtujeme vzniknuté náklady (ak sa nahromadili rýchlo, môžu mierne presiahnuť minimálnu výšku platby). Michalovu minimálnu výšku platby zvýšime na hodnotu 200 €. Začne sa nový fakturačný cyklus.
 • Michal dosiahne 23. októbra novú minimálnu výšku platby 200 € a v službe Google Ads sa tak spustí účtovanie nahromadených nákladov. Google znova zvýši jeho minimálnu výšku platby na 350 € a spustí nový fakturačný cyklus.
 • Michalovi sa 20. novembra nahromadia náklady presahujúce sumu 350 €. Spoločnosť Google mu tieto náklady naúčtuje a zvýši jeho minimálnu výšku platby na 500 €.
 • Ďalšie Michalovo účtovanie sa spustí 20. decembra, teda 30 dní po poslednom automatickom účtovaní. Ak by nahromadil reklamné náklady vo výške 500 € pred 20. decembrom, automatické vyúčtovanie by sa spustilo skôr.

Zistenie minimálnej výšky platby

Ak chcete zistiť svoju minimálnu výšku platby, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 3. Zobrazí sa stránka Súhrn.
 4. V časti Zostatok pod panelom priebehu vyhľadajte svoju minimálnu výšku platby.

Pri zvýšení minimálnej výšky platby vám nepošleme e-mail ani nezobrazíme iné upozornenie. Ak teda chcete zistiť svoj aktuálny limit, pozrite si ho na uvedenom mieste.

Ak chcete, aby sme vám poplatky účtovali menej často alebo vo vyšších sumách, prečítajte si postup zmeny frekvencie účtovania platieb.

Tipy

 • Manuálnu platbu môžete uskutočniť aj v prípade, že používate nastavenie automatických platieb. Tieto peniaze sa použijú na zaplatenie budúcich kliknutí a znížia sumu nasledujúceho automatického vyúčtovania. Nezabudnite však, že automatické vyúčtovanie aj v tomto prípade prebehne po uplynutí 30 dní od posledného automatického vyúčtovania, a to nezávisle od zostatku vo vašom účte.
 • Ak chcete znížiť náklady účtované prostredníctvom hlavného spôsobu platby, uskutočnite manuálnu platbu iným spôsobom platby.
 • Ak chcete zabrániť zastaveniu zobrazovania reklám v dôsledku zamietnutej platby, dôrazne vám odporúčame nastaviť záložný spôsob platby. Ak hlavný spôsob platby nebude z nejakého dôvodu fungovať, vyúčtujeme platbu na vašu záložnú kreditnú kartu a zaistíme tak nepretržité zobrazovanie vašich reklám.
Manuálne platby
Nastavenie manuálnych platieb nie je k dispozícii pre nové účty v nasledujúcich krajinách. Ak pri registrácii túto možnosť nevidíte, vytvorenie účtu dokončite použitím automatických platieb.

Krajiny
 • Severná Amerika
  • Kanada
  • USA
 • Južná Amerika
  • Čile
 • Afrika
  • Juhoafrická republika
 • Európa
  • Rakúsko
  • Belgicko
  • Česko
  • Dánsko
  • Fínsko
  • Francúzsko
  • Nemecko
  • Grécko
  • Írsko
  • Taliansko
  • Luxembursko
  • Holandsko
  • Nórsko
  • Portugalsko
  • Poľsko
  • Španielsko
  • Švédsko
  • Švajčiarsko
  • Spojené kráľovstvo
 • Stredný Východ
  • Izrael
  • Saudská Arábia
  • Spojené arabské emiráty
 • Ázia – Tichomorie
  • Austrália
  • Hongkong
  • Japonsko
  • Malajzia
  • Nový Zéland
  • Singapur

Manuálne platby predstavujú nastavenie platieb v službe Google Ads, ktoré vám umožní uskutočňovať platby pred zobrazením reklám. Funguje to takto:

 1. Uskutočníte platbu v službe Google Ads.
 2. Reklamy sa začnú zobrazovať takmer okamžite po prijatí platby.
 3. Náklady, ktoré sa vám hromadia, sa odpočítavajú od vašej platby.

Vaše reklamy sú v prevádzke, kým máte na účte peniaze na platby za svoje reklamy. Nezabudnite preto svoj účet pravidelne dobíjať.  Snažíme sa vám pomôcť a upozorniť vás prostredníctvom e‑mailu, keď prostriedky na účte klesnú na nízku úroveň (keď máte na účte sumu zodpovedajúcu približne vášmu týždennému rozpočtu) a potom ešte raz, keď sa prostriedky minú.

V službe Google Ads vám poplatky účtujeme automaticky po zobrazení reklám (automatické platby), prípadne môžete platby vykonávať aj pred zobrazením reklám (manuálne platby). Nastavenie si môžete vybrať pri vytváraní účtu, no potom ho už nemožno zmeniť.

Automatické platby

Automatické platby predstavujú nastavenie platieb v službe Google Ads. Pri tomto nastavení sa vám najprv hromadia reklamné náklady a potom sa vám automaticky účtujú prostredníctvom hlavného spôsobu platby.

Ak chcete začať používať toto nastavenie, stačí raz zadať fakturačné údaje a platby sa budú spracúvať automaticky, takže si už nemusíte robiť starosti s tým, že sa vaše reklamy prestanú zobrazovať, pretože ste zabudli uskutočniť platbu.

Kedy dochádza k vyúčtovaniu

Pri automatických platbách vám účtujeme reklamné náklady 30 dní po vašom poslednom vyúčtovaní alebo keď v účte dosiahnete prednastavenú sumu, ktorú označujeme minimálna výška platby – podľa toho, čo nastane skôr.

Ako funguje minimálna výška platby

Minimálna výška platby je na začiatku nastavená na určitú sumu. Vždy keď účet dosiahne svoj limit ešte pred skončením 30-dňového fakturačného cyklu, dochádza k zvýšeniu limitu, a to až po najvyšší limit. Limity sa líšia podľa jednotlivých účtov, krajín a mien. Ak teda chcete zistiť svoj aktuálny limit, skontrolujte ho vo svojom účte. Upozorňujeme, že ak sa náklady v účte hromadia rýchlo, vyfakturovaná suma môže limit mierne prevýšiť.

Príklad

Povedzme, že 1. apríla začnete používať účet Google Ads a váš počiatočný limit je 50 €. Ak za 30 dní nahromadíte náklady vo výške 49 €, poplatky vám budeme účtovať po 30 dňoch a váš limit zostane aj v ďalšom fakturačnom cykle 50 €.

Ak však v rámci 30-dňového fakturačného cyklu nahromadíte náklady vo výške 50 €, stane sa toto:

 • Dôjde k okamžitému vyúčtovaniu poplatkov.
 • Váš limit sa zvýši na ďalšiu sumu limitu, napríklad 200 €.
 • Okamžite sa začne nový mesačný fakturačný cyklus.

Príklad

Povedzme, že inzerent Michal si založí účet Google Ads s limitom 50 € a jeho náklady sa začnú hromadiť od 1. októbra. Pozrite sa, ako sa budú Michalovi účtovať náklady a ako sa bude meniť jeho fakturačný limit:

 • Už 5. októbra dosiahne Michal svoju počiatočnú minimálnu výšku platby 50 €. V tejto chvíli mu vyúčtujeme vzniknuté náklady (ak sa nahromadili rýchlo, môžu mierne presiahnuť minimálnu výšku platby). Michalovu minimálnu výšku platby zvýšime na hodnotu 200 €. Začne sa nový fakturačný cyklus.
 • Michal dosiahne 23. októbra novú minimálnu výšku platby 200 € a v službe Google Ads sa tak spustí účtovanie nahromadených nákladov. Google znova zvýši jeho minimálnu výšku platby na 350 € a spustí nový fakturačný cyklus.
 • Michalovi sa 20. novembra nahromadia náklady presahujúce sumu 350 €. Spoločnosť Google mu tieto náklady naúčtuje a zvýši jeho minimálnu výšku platby na 500 €.
 • Ďalšie Michalovo účtovanie sa spustí 20. decembra, teda 30 dní po poslednom automatickom účtovaní. Ak by nahromadil reklamné náklady vo výške 500 € pred 20. decembrom, automatické vyúčtovanie by sa spustilo skôr.

Zistenie minimálnej výšky platby

Ak chcete zistiť svoju minimálnu výšku platby, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 3. Zobrazí sa stránka Súhrn.
 4. V časti Zostatok pod panelom priebehu vyhľadajte svoju minimálnu výšku platby.

Pri zvýšení limitu vám nepošleme e-mail ani nezobrazíme iné upozornenie. Ak teda chcete zistiť svoj aktuálny limit, pozrite si ho na uvedenom mieste.

Ak chcete, aby sme vám poplatky účtovali menej často alebo vo vyšších sumách, prečítajte si postup zmeny frekvencie účtovania platieb.

Tipy

 • Manuálnu platbu môžete uskutočniť aj v prípade, že používate nastavenie automatických platieb. Tieto peniaze sa použijú na zaplatenie budúcich kliknutí a znížia sumu nasledujúceho automatického vyúčtovania. Nezabudnite však, že automatické vyúčtovanie aj v tomto prípade prebehne po uplynutí 30 dní od posledného automatického vyúčtovania, a to nezávisle od zostatku vo vašom účte.
 • Ak chcete znížiť náklady účtované prostredníctvom hlavného spôsobu platby, uskutočnite manuálnu platbu iným spôsobom platby.
 • Ak chcete zabrániť zastaveniu zobrazovania reklám v dôsledku zamietnutej platby, dôrazne vám odporúčame nastaviť záložný spôsob platby. Ak hlavný spôsob platby nebude z nejakého dôvodu fungovať, vyúčtujeme platbu na vašu záložnú kreditnú kartu a zaistíme tak nepretržité zobrazovanie vašich reklám.
Manuálne platby

Manuálne platby predstavujú nastavenie platieb v službe Google Ads, ktoré vám umožní uskutočňovať platby pred zobrazením reklám. Funguje to takto:

 1. Uskutočníte platbu v službe Google Ads.
 2. Reklamy sa začnú zobrazovať takmer okamžite po prijatí platby.
 3. Náklady, ktoré sa vám hromadia, sa odpočítavajú od vašej platby.

Vaše reklamy sú v prevádzke, kým máte na účte peniaze na platby za svoje reklamy. Nezabudnite preto svoj účet pravidelne dobíjať.  Snažíme sa vám pomôcť a upozorniť vás prostredníctvom e‑mailu, keď prostriedky na účte klesnú na nízku úroveň (keď máte na účte sumu zodpovedajúcu približne vášmu týždennému rozpočtu) a potom ešte raz, keď sa prostriedky minú.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?