Ustawienia płatności w Google Ads

 

Jeśli korzystasz z fakturowania miesięcznego: konta Google Ads z adresem w Indonezji, które nie używają IDR jako waluty konta, zostaną dezaktywowane na początku maja 2019 r. 

Jeśli korzystasz z płatności automatycznych lub ręcznych: konta Google Ads z adresem w Indonezji, które nie używają IDR jako waluty konta, zostaną dezaktywowane na początku lipca 2019 r.

Aby nadal wyświetlać reklamy, utwórz nowe konto z walutą IDR. Więcej informacji

Ustawienia płatności określają, kiedy płacisz za reklamy. W Twoim kraju Google Ads ma trzy główne ustawienia płatności: płatności automatyczne, płatności ręczne i fakturowanie miesięczne.

 • Płatności automatyczne: po uruchomieniu reklam Google Ads automatycznie obciąża Twoją formę płatności.

 • Płatności ręczne: płacisz przed wyświetleniem reklam. W miarę wyświetlania reklam naliczane opłaty powodują zmniejszanie środków z przedpłaty. Po ich wyczerpaniu Twoje reklamy przestaną się wyświetlać.

 • Fakturowanie miesięczne: dostajesz od Google limit kredytowy na pokrycie kosztów reklamy. Koszty są sumowane na fakturze miesięcznej.

Ustawienia płatności dostępne dla Twojego konta zależą od kraju i waluty. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach pewne ustawienia płatności mogą być tymczasowo niedostępne w czasie, gdy Google Ads sprawdza, czy Twoje konto może z nich korzystać.

W tym artykule opisujemy te ustawienia płatności i wyjaśniamy, jak działają. Aby dowiedzieć się więcej o formach płatności, z których korzystasz, przeczytaj artykuł Dodawanie nowej formy płatności.

Płatności automatyczne
Płatności automatyczne nie są dostępne dla kont w Chinach i w Rosji. Jeśli nie widzisz tej opcji na koncie, wybierz płatności ręczne.

Płatności automatyczne to ustawienie płatności w Google Ads. Przy tym ustawieniu najpierw naliczane są koszty reklamy, a potem następuje automatyczne obciążenie zgodnie z wybraną podstawową formą płatności.

Po jednorazowym wprowadzeniu informacji rozliczeniowych płatności są przetwarzane automatycznie, więc nie musisz się martwić, że Twoje reklamy przestaną być wyświetlane, gdy zapomnisz o płatności.

Kiedy pobieramy opłatę

W przypadku płatności automatycznych obciążymy Cię kosztami reklamy po 30 dniach od daty ostatniego obciążenia automatycznego lub wtedy, gdy konto osiągnie ustaloną z góry kwotę, czyli tzw. próg płatności – w zależności od tego, która z tych sytuacji nastąpi wcześniej.

Jak działa próg płatności

Próg naliczania należności jest początkowo ustawiony na określoną kwotę. Za każdym razem gdy Twoje konto osiąga ten próg przed zakończeniem 30-dniowego cyklu rozliczeniowego, próg zwiększa się aż do najwyższej wartości. Progi różnią się w zależności od konta, kraju i waluty, sprawdź więc na swoim koncie, jaki jest Twój aktualny próg naliczania należności. Pamiętaj, że suma, którą obciążymy Twoje konto, może nieznacznie przekroczyć próg, jeśli koszty narastają szybko.

Przykład

Załóżmy, że zaczynasz reklamować się w Google Ads 1 kwietnia, a Twój początkowy próg wynosi 200 PLN. Jeśli w ciągu 30 dni zostaną naliczone koszty w wysokości 196 PLN, po 30 dniach konto zostanie obciążone, a w następnym cyklu rozliczeniowym próg będzie nadal wynosić 200 PLN.

Payment at day 30

Jeśli jednak koszty naliczone w 30-dniowym cyklu rozliczeniowym wyniosą 200 PLN:

 • obciążenie nastąpi natychmiast;
 • próg wzrośnie do następnej wartości progowej, na przykład 800 PLN;
 • natychmiast rozpocznie się nowy, 30-dniowy cykl rozliczeniowy.

Payment at Threshold

Przykład

Załóżmy, że reklamodawca Andrzej otwiera konto Google Ads z progiem płatności 200 PLN i rozpoczyna naliczanie należności 1 października. Poniżej pokazujemy, w jaki sposób będziemy obciążać go kosztami i jak będzie się zmieniał jego próg płatności:

 • 5 października Andrzej osiąga początkowy próg płatności w wysokości 200 PLN. Wówczas obciążamy go na kwotę salda (która może nieznacznie przekraczać próg płatności, jeśli koszty narosły szybko). Zwiększamy próg płatności Andrzeja do 800 PLN. Rozpoczyna się nowy cykl rozliczeniowy.
 • 23 października Andrzej osiąga nowy próg płatności (800 PLN), a Google Ads rozlicza go z naliczonych kosztów. Google ponownie podnosi próg płatności dla konta Andrzeja (do 1200 PLN) i rozpoczyna nowy cykl rozliczeniowy.
 • 20 listopada koszty wygenerowane przez Andrzeja przekraczają 1200 PLN. Google rozlicza go i podnosi próg płatności do 2000 PLN.
 • Kolejne obciążanie konta Andrzeja zaczyna się 20 grudnia, czyli 30 dni po ostatnim automatycznym obciążeniu. Gdyby Andrzej wygenerował koszty reklamy w wysokości 2000 PLN przed 20 grudnia, automatyczne obciążanie zaczęłoby się wcześniej.

Poznaj swój próg płatności

Aby dowiedzieć się, jaki jest Twój próg płatności, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia  oraz Rozliczenia i płatności.
 3. Zobaczysz stronę Podsumowanie.
 4. Swój próg płatności znajdziesz w sekcji „Twoje saldo” pod paskiem postępu.

Nie wysyłamy e-maili ani powiadomień, gdy Twój próg płatności wzrośnie, zaglądaj więc na konto, by sprawdzać aktualny próg.

Jeśli chcesz, by należności były naliczane rzadziej lub z większymi wartościami wzrostu, zmień częstotliwość pobierania opłat.

Wskazówki

 • Możesz nadal dokonywać płatności ręcznych, mimo że używasz ustawienia płatności automatycznych. Wpłacona kwota zostanie wykorzystana na przyszłe kliknięcia i zmniejszy następne obciążenie automatyczne. Pamiętaj jednak, że będziemy Cię automatycznie obciążać po upływie 30 dni od daty ostatniego obciążenia automatycznego, niezależnie od tego, jakie będzie saldo Twojego konta.
 • Jeśli chcesz zmniejszyć koszty, którymi obciążana jest Twoja podstawowa forma płatności, dokonaj płatności ręcznej, używając innej formy płatności.
 • Aby uniknąć wstrzymania wyświetlania reklam z powodu odrzuconej płatności, zalecamy skonfigurowanie zastępczej formy płatności. Jeśli podstawowa forma płatności z jakiegoś powodu nie zadziała, obciążymy Twoją zastępczą kartę kredytową, aby zapewnić ciągłość wyświetlania reklam.
Płatności ręczne
Ustawienie płatności ręcznych nie jest dostępne w przypadku nowych kont w krajach wymienionych poniżej. Jeśli nie widzisz tej opcji podczas rejestracji, wybierz płatności automatyczne, aby ukończyć zakładanie konta. Na kontach w tych krajach nie można zmienić płatności na ręczne.

Kraje
 • Ameryka Północna
  • Kanada
  • Stany Zjednoczone
 • Ameryka Południowa
  • Chile
 • Afryka
  • Republika Południowej Afryki
 • Europa
  • Austria
  • Belgia
  • Czechy
  • Dania
  • Finlandia
  • Francja
  • Niemcy
  • Grecja
  • Irlandia
  • Włochy
  • Luksemburg
  • Holandia
  • Norwegia
  • Portugalia
  • Polska
  • Hiszpania
  • Szwecja
  • Szwajcaria
  • Wielka Brytania
 • Bliski Wschód
  • Izrael
  • Arabia Saudyjska
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Azja i Pacyfik
  • Australia
  • Hongkong
  • Japonia
  • Malezja
  • Nowa Zelandia
  • Singapur

Płatności ręczne to ustawienie płatności w Google Ads umożliwiające wykonanie płatności przed wyświetleniem reklam. Jak to działa:

 1. Dokonaj płatności na konto Google Ads.
 2. Reklamy zaczną być wyświetlane niemal natychmiast po otrzymaniu przez nas płatności.
 3. Twoje koszty zostaną odliczone od tej płatności.

Reklamy będą wyświetlane, dopóki na koncie będą znajdować się środki. Pamiętaj o ich uzupełnianiu.  Aby Ci pomóc, wyślemy do Ciebie e-maila, gdy poziom środków na koncie będzie niski (około tygodnia przed wyczerpaniem budżetu) oraz gdy środki zostaną już wyczerpane.

Fakturowanie miesięczne

Ustawienie płatności, w przypadku którego dostajesz od Google limit kredytowy na pokrycie kosztów reklamy. Możesz zapłacić za pomocą czeku, przelewu bankowego lub innej formy płatności, zależnie od Twojej lokalizacji.

Ustawienie fakturowania miesięcznego jest dostępne dla firm, które spełniają określone wymagania. Poniżej wymieniamy niektóre z nich:

 • Firma jest zarejestrowana od co najmniej roku.

 • Firma musi mieć od co najmniej roku aktywne konto Google Ads, dobrą historię płatności, dobrą historię przestrzegania zasad i prawidłowe saldo.

 • Miesięczne wydatki muszą wynosić minimum 5 tys. USD (kwota ta może być różna w zależności od kraju) w ciągu dowolnych trzech z ostatnich 12 miesięcy.

Jeżeli spełniasz te wstępne wymagania i chcesz wystąpić o fakturowanie miesięczne, skontaktuj się z nami

Ustawienia płatności określają, kiedy płacisz za reklamy. W Twoim kraju Google Ads ma dwa ustawienia płatności: płatności ręczne i fakturowanie miesięczne.

 • Płatności ręczne: płacisz przed wyświetleniem reklam. W miarę wyświetlania reklam naliczane opłaty powodują zmniejszanie środków z przedpłaty. Po ich wyczerpaniu Twoje reklamy przestaną się wyświetlać.

 • Fakturowanie miesięczne: dostajesz od Google limit kredytowy na pokrycie kosztów reklamy. Koszty są sumowane na fakturze miesięcznej.

Ustawienia płatności dostępne dla Twojego konta zależą od kraju i waluty. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach pewne ustawienia płatności mogą być tymczasowo niedostępne w czasie, gdy Google Ads sprawdza, czy Twoje konto może z nich korzystać.

W tym artykule opisujemy te ustawienia płatności i wyjaśniamy, jak działają. Aby dowiedzieć się więcej o formach płatności, z których korzystasz, przeczytaj artykuł Dodawanie nowej formy płatności.

Płatności ręczne
Ustawienie płatności ręcznych nie jest dostępne w przypadku nowych kont w krajach wymienionych poniżej. Jeśli nie widzisz tej opcji podczas rejestracji, wybierz płatności automatyczne, aby ukończyć zakładanie konta. Na kontach w tych krajach nie można zmienić płatności na ręczne.

Kraje
 • Ameryka Północna
  • Kanada
  • Stany Zjednoczone
 • Ameryka Południowa
  • Chile
 • Afryka
  • Republika Południowej Afryki
 • Europa
  • Austria
  • Belgia
  • Czechy
  • Dania
  • Finlandia
  • Francja
  • Niemcy
  • Grecja
  • Irlandia
  • Włochy
  • Luksemburg
  • Holandia
  • Norwegia
  • Portugalia
  • Polska
  • Hiszpania
  • Szwecja
  • Szwajcaria
  • Wielka Brytania
 • Bliski Wschód
  • Izrael
  • Arabia Saudyjska
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Azja i Pacyfik
  • Australia
  • Hongkong
  • Japonia
  • Malezja
  • Nowa Zelandia
  • Singapur

Płatności ręczne to ustawienie płatności w Google Ads umożliwiające wykonanie płatności przed wyświetleniem reklam. Jak to działa:

 1. Dokonaj płatności na konto Google Ads.
 2. Reklamy zaczną być wyświetlane niemal natychmiast po otrzymaniu przez nas płatności.
 3. Twoje koszty zostaną odliczone od tej płatności.

Reklamy będą wyświetlane, dopóki na koncie będą znajdować się środki. Pamiętaj o ich uzupełnianiu.  Aby Ci pomóc, wyślemy do Ciebie e-maila, gdy poziom środków na koncie będzie niski (około tygodnia przed wyczerpaniem budżetu) oraz gdy środki zostaną już wyczerpane.

Fakturowanie miesięczne

Ustawienie płatności, w przypadku którego dostajesz od Google limit kredytowy na pokrycie kosztów reklamy. Możesz zapłacić za pomocą czeku, przelewu bankowego lub innej formy płatności, zależnie od Twojej lokalizacji.

Ustawienie fakturowania miesięcznego jest dostępne dla firm, które spełniają określone wymagania. Poniżej wymieniamy niektóre z nich:

 • Firma jest zarejestrowana od co najmniej roku.

 • Firma musi mieć od co najmniej roku aktywne konto Google Ads, dobrą historię płatności, dobrą historię przestrzegania zasad i prawidłowe saldo.

 • Miesięczne wydatki muszą wynosić minimum 5 tys. USD (kwota ta może być różna w zależności od kraju) w ciągu dowolnych trzech z ostatnich 12 miesięcy.

Jeżeli spełniasz te wstępne wymagania i chcesz wystąpić o fakturowanie miesięczne, skontaktuj się z nami

Ustawienia płatności określają, kiedy płacisz za reklamy. W Twoim kraju Google Ads ma dwa ustawienia płatności: płatności automatyczne i fakturowanie miesięczne.

 • Płatności automatyczne: po uruchomieniu reklam Google Ads automatycznie obciąża Twoją formę płatności.

 • Fakturowanie miesięczne: dostajesz od Google limit kredytowy na pokrycie kosztów reklamy. Koszty są sumowane na fakturze miesięcznej.

Ustawienia płatności dostępne dla Twojego konta zależą od kraju i waluty. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach pewne ustawienia płatności mogą być tymczasowo niedostępne w czasie, gdy Google Ads sprawdza, czy Twoje konto może z nich korzystać.

W tym artykule opisujemy te ustawienia płatności i wyjaśniamy, jak działają. Aby dowiedzieć się więcej o formach płatności, z których korzystasz, przeczytaj artykuł Dodawanie nowej formy płatności.

Płatności automatyczne
Płatności automatyczne nie są dostępne dla kont w Chinach i w Rosji. Jeśli nie widzisz tej opcji na koncie, wybierz płatności ręczne.

Płatności automatyczne to ustawienie płatności w Google Ads. Przy tym ustawieniu najpierw naliczane są koszty reklamy, a potem następuje automatyczne obciążenie zgodnie z wybraną podstawową formą płatności.

Po jednorazowym wprowadzeniu informacji rozliczeniowych płatności są przetwarzane automatycznie, więc nie musisz się martwić, że Twoje reklamy przestaną być wyświetlane, gdy zapomnisz o płatności.

Kiedy pobieramy opłatę

W przypadku płatności automatycznych obciążymy Cię kosztami reklamy po 30 dniach od daty ostatniego obciążenia automatycznego lub wtedy, gdy konto osiągnie ustaloną z góry kwotę, czyli tzw. próg płatności – w zależności od tego, która z tych sytuacji nastąpi wcześniej.

Jak działa próg płatności

Próg naliczania należności jest początkowo ustawiony na określoną kwotę. Za każdym razem gdy Twoje konto osiąga ten próg przed zakończeniem 30-dniowego cyklu rozliczeniowego, próg zwiększa się aż do najwyższej wartości. Progi różnią się w zależności od konta, kraju i waluty, sprawdź więc na swoim koncie, jaki jest Twój aktualny próg naliczania należności. Pamiętaj, że suma, którą obciążymy Twoje konto, może nieznacznie przekroczyć próg, jeśli koszty narastają szybko.

Przykład

Załóżmy, że zaczynasz reklamować się w Google Ads 1 kwietnia, a Twój początkowy próg wynosi 200 PLN. Jeśli w ciągu 30 dni zostaną naliczone koszty w wysokości 196 PLN, po 30 dniach konto zostanie obciążone, a w następnym cyklu rozliczeniowym próg będzie nadal wynosić 200 PLN.

Payment at day 30

Jeśli jednak koszty naliczone w 30-dniowym cyklu rozliczeniowym wyniosą 200 PLN:

 • obciążenie nastąpi natychmiast;
 • próg wzrośnie do następnej wartości progowej, na przykład 800 PLN;
 • natychmiast rozpocznie się nowy, 30-dniowy cykl rozliczeniowy.

Payment at Threshold

Przykład

Załóżmy, że reklamodawca Andrzej otwiera konto Google Ads z progiem płatności 200 PLN i rozpoczyna naliczanie należności 1 października. Poniżej pokazujemy, w jaki sposób będziemy obciążać go kosztami i jak będzie się zmieniał jego próg płatności:

 • 5 października Andrzej osiąga początkowy próg płatności w wysokości 200 PLN. Wówczas obciążamy go na kwotę salda (która może nieznacznie przekraczać próg płatności, jeśli koszty narosły szybko). Zwiększamy próg płatności Andrzeja do 800 PLN. Rozpoczyna się nowy cykl rozliczeniowy.
 • 23 października Andrzej osiąga nowy próg płatności (800 PLN), a Google Ads rozlicza go z naliczonych kosztów. Google ponownie podnosi próg płatności dla konta Andrzeja (do 1200 PLN) i rozpoczyna nowy cykl rozliczeniowy.
 • 20 listopada koszty wygenerowane przez Andrzeja przekraczają 1200 PLN. Google rozlicza go i podnosi próg płatności do 2000 PLN.
 • Kolejne obciążanie konta Andrzeja zaczyna się 20 grudnia, czyli 30 dni po ostatnim automatycznym obciążeniu. Gdyby Andrzej wygenerował koszty reklamy w wysokości 2000 PLN przed 20 grudnia, automatyczne obciążanie zaczęłoby się wcześniej.

Poznaj swój próg płatności

Aby dowiedzieć się, jaki jest Twój próg płatności, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia  oraz Rozliczenia i płatności.
 3. Zobaczysz stronę Podsumowanie.
 4. Swój próg płatności znajdziesz w sekcji „Twoje saldo” pod paskiem postępu.

Nie wysyłamy e-maili ani powiadomień, gdy Twój próg płatności wzrośnie, zaglądaj więc na konto, by sprawdzać aktualny próg.

Jeśli chcesz, by należności były naliczane rzadziej lub z większymi wartościami wzrostu, zmień częstotliwość pobierania opłat.

Wskazówki

 • Możesz nadal dokonywać płatności ręcznych, mimo że używasz ustawienia płatności automatycznych. Wpłacona kwota zostanie wykorzystana na przyszłe kliknięcia i zmniejszy następne obciążenie automatyczne. Pamiętaj jednak, że będziemy Cię automatycznie obciążać po upływie 30 dni od daty ostatniego obciążenia automatycznego, niezależnie od tego, jakie będzie saldo Twojego konta.
 • Jeśli chcesz zmniejszyć koszty, którymi obciążana jest Twoja podstawowa forma płatności, dokonaj płatności ręcznej, używając innej formy płatności.
 • Aby uniknąć wstrzymania wyświetlania reklam z powodu odrzuconej płatności, zalecamy skonfigurowanie zastępczej formy płatności. Jeśli podstawowa forma płatności z jakiegoś powodu nie zadziała, obciążymy Twoją zastępczą kartę kredytową, aby zapewnić ciągłość wyświetlania reklam.
Fakturowanie miesięczne

Ustawienie płatności, w przypadku którego dostajesz od Google limit kredytowy na pokrycie kosztów reklamy. Możesz zapłacić za pomocą czeku, przelewu bankowego lub innej formy płatności, zależnie od Twojej lokalizacji.

Ustawienie fakturowania miesięcznego jest dostępne dla firm, które spełniają określone wymagania. Poniżej wymieniamy niektóre z nich:

 • Firma jest zarejestrowana od co najmniej roku.

 • Firma musi mieć od co najmniej roku aktywne konto Google Ads, dobrą historię płatności, dobrą historię przestrzegania zasad i prawidłowe saldo.

 • Miesięczne wydatki muszą wynosić minimum 5 tys. USD (kwota ta może być różna w zależności od kraju) w ciągu dowolnych trzech z ostatnich 12 miesięcy.

Jeżeli spełniasz te wstępne wymagania i chcesz wystąpić o fakturowanie miesięczne, skontaktuj się z nami

Ustawienia płatności określają, kiedy płacisz za reklamy. W Twoim kraju Google Ads ma dwa ustawienia płatności: płatności automatyczne i płatności ręczne.

 • Płatności automatyczne: po uruchomieniu reklam Google Ads automatycznie obciąża Twoją formę płatności.

 • Płatności ręczne: płacisz przed wyświetleniem reklam. W miarę wyświetlania reklam naliczane opłaty powodują zmniejszanie środków z przedpłaty. Po ich wyczerpaniu Twoje reklamy przestaną się wyświetlać.

Ustawienia płatności dostępne dla Twojego konta zależą od kraju i waluty. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach pewne ustawienia płatności mogą być tymczasowo niedostępne w czasie, gdy Google Ads sprawdza, czy Twoje konto może z nich korzystać.

W tym artykule opisujemy te ustawienia płatności i wyjaśniamy, jak działają. Aby dowiedzieć się więcej o formach płatności, z których korzystasz, przeczytaj artykuł Dodawanie nowej formy płatności.

Płatności automatyczne
Płatności automatyczne nie są dostępne dla kont w Chinach i w Rosji. Jeśli nie widzisz tej opcji na koncie, wybierz płatności ręczne.

Płatności automatyczne to ustawienie płatności w Google Ads. Przy tym ustawieniu najpierw naliczane są koszty reklamy, a potem następuje automatyczne obciążenie zgodnie z wybraną podstawową formą płatności.

Po jednorazowym wprowadzeniu informacji rozliczeniowych płatności są przetwarzane automatycznie, więc nie musisz się martwić, że Twoje reklamy przestaną być wyświetlane, gdy zapomnisz o płatności.

Kiedy pobieramy opłatę

W przypadku płatności automatycznych obciążymy Cię kosztami reklamy po 30 dniach od daty ostatniego obciążenia automatycznego lub wtedy, gdy konto osiągnie ustaloną z góry kwotę, czyli tzw. próg płatności – w zależności od tego, która z tych sytuacji nastąpi wcześniej.

Jak działa próg płatności

Próg naliczania należności jest początkowo ustawiony na określoną kwotę. Za każdym razem gdy Twoje konto osiąga ten próg przed zakończeniem 30-dniowego cyklu rozliczeniowego, próg zwiększa się aż do najwyższej wartości. Progi różnią się w zależności od konta, kraju i waluty, sprawdź więc na swoim koncie, jaki jest Twój aktualny próg naliczania należności. Pamiętaj, że suma, którą obciążymy Twoje konto, może nieznacznie przekroczyć próg, jeśli koszty narastają szybko.

Przykład

Załóżmy, że zaczynasz reklamować się w Google Ads 1 kwietnia, a Twój początkowy próg wynosi 200 PLN. Jeśli w ciągu 30 dni zostaną naliczone koszty w wysokości 196 PLN, po 30 dniach konto zostanie obciążone, a w następnym cyklu rozliczeniowym próg będzie nadal wynosić 200 PLN.

Payment at day 30

Jeśli jednak koszty naliczone w 30-dniowym cyklu rozliczeniowym wyniosą 200 PLN:

 • obciążenie nastąpi natychmiast;
 • próg wzrośnie do następnej wartości progowej, na przykład 800 PLN;
 • natychmiast rozpocznie się nowy, 30-dniowy cykl rozliczeniowy.

Payment at Threshold

Przykład

Załóżmy, że reklamodawca Andrzej otwiera konto Google Ads z progiem płatności 200 PLN i rozpoczyna naliczanie należności 1 października. Poniżej pokazujemy, w jaki sposób będziemy obciążać go kosztami i jak będzie się zmieniał jego próg płatności:

 • 5 października Andrzej osiąga początkowy próg płatności w wysokości 200 PLN. Wówczas obciążamy go na kwotę salda (która może nieznacznie przekraczać próg płatności, jeśli koszty narosły szybko). Zwiększamy próg płatności Andrzeja do 800 PLN. Rozpoczyna się nowy cykl rozliczeniowy.
 • 23 października Andrzej osiąga nowy próg płatności (800 PLN), a Google Ads rozlicza go z naliczonych kosztów. Google ponownie podnosi próg płatności dla konta Andrzeja (do 1200 PLN) i rozpoczyna nowy cykl rozliczeniowy.
 • 20 listopada koszty wygenerowane przez Andrzeja przekraczają 1200 PLN. Google rozlicza go i podnosi próg płatności do 2000 PLN.
 • Kolejne obciążanie konta Andrzeja zaczyna się 20 grudnia, czyli 30 dni po ostatnim automatycznym obciążeniu. Gdyby Andrzej wygenerował koszty reklamy w wysokości 2000 PLN przed 20 grudnia, automatyczne obciążanie zaczęłoby się wcześniej.

Poznaj swój próg płatności

Aby dowiedzieć się, jaki jest Twój próg płatności, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia  oraz Rozliczenia i płatności.
 3. Zobaczysz stronę Podsumowanie.
 4. Swój próg płatności znajdziesz w sekcji „Twoje saldo” pod paskiem postępu.

Nie wysyłamy e-maili ani powiadomień, gdy Twój próg płatności wzrośnie, zaglądaj więc na konto, by sprawdzać aktualny próg.

Jeśli chcesz, by należności były naliczane rzadziej lub z większymi wartościami wzrostu, zmień częstotliwość pobierania opłat.

Wskazówki

 • Możesz nadal dokonywać płatności ręcznych, mimo że używasz ustawienia płatności automatycznych. Wpłacona kwota zostanie wykorzystana na przyszłe kliknięcia i zmniejszy następne obciążenie automatyczne. Pamiętaj jednak, że będziemy Cię automatycznie obciążać po upływie 30 dni od daty ostatniego obciążenia automatycznego, niezależnie od tego, jakie będzie saldo Twojego konta.
 • Jeśli chcesz zmniejszyć koszty, którymi obciążana jest Twoja podstawowa forma płatności, dokonaj płatności ręcznej, używając innej formy płatności.
 • Aby uniknąć wstrzymania wyświetlania reklam z powodu odrzuconej płatności, zalecamy skonfigurowanie zastępczej formy płatności. Jeśli podstawowa forma płatności z jakiegoś powodu nie zadziała, obciążymy Twoją zastępczą kartę kredytową, aby zapewnić ciągłość wyświetlania reklam.
Płatności ręczne
Ustawienie płatności ręcznych nie jest dostępne w przypadku nowych kont w krajach wymienionych poniżej. Jeśli nie widzisz tej opcji podczas rejestracji, wybierz płatności automatyczne, aby ukończyć zakładanie konta. Na kontach w tych krajach nie można zmienić płatności na ręczne.

Kraje
 • Ameryka Północna
  • Kanada
  • Stany Zjednoczone
 • Ameryka Południowa
  • Chile
 • Afryka
  • Republika Południowej Afryki
 • Europa
  • Austria
  • Belgia
  • Czechy
  • Dania
  • Finlandia
  • Francja
  • Niemcy
  • Grecja
  • Irlandia
  • Włochy
  • Luksemburg
  • Holandia
  • Norwegia
  • Portugalia
  • Polska
  • Hiszpania
  • Szwecja
  • Szwajcaria
  • Wielka Brytania
 • Bliski Wschód
  • Izrael
  • Arabia Saudyjska
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Azja i Pacyfik
  • Australia
  • Hongkong
  • Japonia
  • Malezja
  • Nowa Zelandia
  • Singapur

Płatności ręczne to ustawienie płatności w Google Ads umożliwiające wykonanie płatności przed wyświetleniem reklam. Jak to działa:

 1. Dokonaj płatności na konto Google Ads.
 2. Reklamy zaczną być wyświetlane niemal natychmiast po otrzymaniu przez nas płatności.
 3. Twoje koszty zostaną odliczone od tej płatności.

Reklamy będą wyświetlane, dopóki na koncie będą znajdować się środki. Pamiętaj o ich uzupełnianiu.  Aby Ci pomóc, wyślemy do Ciebie e-maila, gdy poziom środków na koncie będzie niski (około tygodnia przed wyczerpaniem budżetu) oraz gdy środki zostaną już wyczerpane.

W przypadku Google Ads należności są pobierane automatycznie po wyświetleniu reklam (płatności automatyczne). Można też dokonać płatności przed wyświetleniem reklam (płatności ręczne). Wyboru należy dokonać podczas tworzenia konta, potem nie można już tego zmienić.

Płatności automatyczne

Płatności automatyczne to ustawienie płatności w Google Ads. Przy tym ustawieniu najpierw naliczane są koszty reklamy, a potem następuje automatyczne obciążenie zgodnie z wybraną podstawową formą płatności.

Po jednorazowym wprowadzeniu informacji rozliczeniowych płatności są przetwarzane automatycznie, więc nie musisz się martwić, że Twoje reklamy przestaną być wyświetlane, gdy zapomnisz o płatności.

Kiedy pobieramy opłatę

W przypadku płatności automatycznych obciążymy Cię kosztami reklamy po 30 dniach od daty ostatniego obciążenia automatycznego lub wtedy, gdy konto osiągnie ustaloną z góry kwotę, czyli tzw. próg płatności – w zależności od tego, która z tych sytuacji nastąpi wcześniej.

Jak działa próg płatności

Próg naliczania należności jest początkowo ustawiony na określoną kwotę. Za każdym razem gdy Twoje konto osiąga ten próg przed zakończeniem 30-dniowego cyklu rozliczeniowego, próg zwiększa się aż do najwyższej wartości. Progi różnią się w zależności od konta, kraju i waluty, sprawdź więc na swoim koncie, jaki jest Twój aktualny próg naliczania należności. Pamiętaj, że suma, którą obciążymy Twoje konto, może nieznacznie przekroczyć próg, jeśli koszty narastają szybko.

Przykład

Załóżmy, że zaczynasz reklamować się w Google Ads 1 kwietnia, a Twój początkowy próg wynosi 200 PLN. Jeśli w ciągu 30 dni zostaną naliczone koszty w wysokości 196 PLN, po 30 dniach konto zostanie obciążone, a w następnym cyklu rozliczeniowym próg będzie nadal wynosić 200 PLN.

Payment at day 30

Jeśli jednak koszty naliczone w 30-dniowym cyklu rozliczeniowym wyniosą 200 PLN:

 • obciążenie nastąpi natychmiast;
 • próg wzrośnie do następnej wartości progowej, na przykład 800 PLN;
 • natychmiast rozpocznie się nowy miesięczny cykl rozliczeniowy.

Payment at Threshold

Przykład

Załóżmy, że reklamodawca Andrzej otwiera konto Google Ads z progiem płatności 200 PLN i rozpoczyna naliczanie należności 1 października. Poniżej pokazujemy, w jaki sposób będziemy obciążać go kosztami i jak będzie się zmieniał jego próg płatności:

 • 5 października Andrzej osiąga początkowy próg płatności w wysokości 200 PLN. Wówczas obciążamy go na kwotę salda (która może nieznacznie przekraczać próg płatności, jeśli koszty narosły szybko). Zwiększamy próg płatności Andrzeja do 800 PLN. Rozpoczyna się nowy cykl rozliczeniowy.
 • 23 października Andrzej osiąga nowy próg płatności (800 PLN), a Google Ads rozlicza go z naliczonych kosztów. Google ponownie podnosi próg płatności dla konta Andrzeja (do 1200 PLN) i rozpoczyna nowy cykl rozliczeniowy.
 • 20 listopada koszty wygenerowane przez Andrzeja przekraczają 1200 PLN. Google rozlicza go i podnosi próg płatności do 2000 PLN.
 • Kolejne obciążanie konta Andrzeja zaczyna się 20 grudnia, czyli 30 dni po ostatnim automatycznym obciążeniu. Gdyby Andrzej wygenerował koszty reklamy w wysokości 2000 PLN przed 20 grudnia, automatyczne obciążanie zaczęłoby się wcześniej.

Poznaj swój próg płatności

Aby dowiedzieć się, jaki jest Twój próg płatności, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia  oraz Rozliczenia i płatności.
 3. Zobaczysz stronę Podsumowanie.
 4. Swój próg płatności znajdziesz w sekcji „Twoje saldo” pod paskiem postępu.

Nie wysyłamy e-maili ani powiadomień, gdy Twój próg płatności wzrośnie, zaglądaj więc na konto, by sprawdzać aktualny próg.

Jeśli chcesz, by należności były naliczane rzadziej lub z większymi wartościami wzrostu, zmień częstotliwość pobierania opłat.

Wskazówki

 • Możesz nadal dokonywać płatności ręcznych, mimo że używasz ustawienia płatności automatycznych. Wpłacona kwota zostanie wykorzystana na przyszłe kliknięcia i zmniejszy następne obciążenie automatyczne. Pamiętaj jednak, że będziemy Cię automatycznie obciążać po upływie 30 dni od daty ostatniego obciążenia automatycznego, niezależnie od tego, jakie będzie saldo Twojego konta.
 • Jeśli chcesz zmniejszyć koszty, którymi obciążana jest Twoja podstawowa forma płatności, dokonaj płatności ręcznej, używając innej formy płatności.
 • Aby uniknąć wstrzymania wyświetlania reklam z powodu odrzuconej płatności, zalecamy skonfigurowanie zastępczej formy płatności. Jeśli podstawowa forma płatności z jakiegoś powodu nie zadziała, obciążymy Twoją zastępczą kartę kredytową, aby zapewnić ciągłość wyświetlania reklam.
Płatności ręczne

Płatności ręczne to ustawienie płatności w Google Ads umożliwiające wykonanie płatności przed wyświetleniem reklam. Jak to działa:

 1. Dokonaj płatności na konto Google Ads.
 2. Reklamy zaczną być wyświetlane niemal natychmiast po otrzymaniu przez nas płatności.
 3. Twoje koszty zostaną odliczone od tej płatności.

Reklamy będą wyświetlane, dopóki na koncie będą znajdować się środki. Pamiętaj o ich uzupełnianiu.  Aby Ci pomóc, wyślemy do Ciebie e-maila, gdy poziom środków na koncie będzie niski (około tygodnia przed wyczerpaniem budżetu) oraz gdy środki zostaną już wyczerpane.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem