מידע על הגדרות תשלומים ב-Google Ads

 

אם אתם משלמים בחיוב חודשי: חשבונות Google Ads באינדונזיה שבהם לא נעשה שימוש ב-IDR יושבתו עד תחילת מאי 2019. 

אם אתם משלמים בתשלומים ידניים או אוטומטיים: חשבונות Google Ads באינדונזיה שבהם לא נעשה שימוש ב-IDR יושבתו עד תחילת יולי 2019.

כדי להמשיך לפרסם יש ליצור חשבון חדש שבו מוגדר המטבע IDR. מידע נוסף

הגדרות התשלומים קובעות את מועד התשלום על המודעות. ב-Google Ads יש שלוש הגדרות תשלום עיקריות שזמינות במדינה שלכם: תשלומים אוטומטיים, תשלומים ידניים וחשבונית חודשית.

 • תשלומים אוטומטיים: אחרי שהמודעות מוצגות, מערכת Google Ads מחייבת באופן אוטומטי את אמצעי התשלום שלכם.

 • תשלומים ידניים: התשלום מתבצע לפני שהמודעות מוצגות. לאחר מכן, היתרה שהוספתם לחשבון הולכת ופוחתת בהתאם לקצב הצגת המודעות וצבירת העלויות. כשהיתרה בחשבון תעמוד על אפס, הצגת המודעות תופסק.

 • חשבונית חודשית: Google נותנת לכם קו אשראי לתשלום של עלויות הפרסום. אתם צוברים עלויות ומקבלים חשבונית חודשית.

הגדרות התשלום הזמינות לחשבון תלויות בארץ החיוב ובמטבע שלכם. לתשומת ליבכם: במקרים מסוימים, ייתכן שחלק מהגדרות התשלום לא יהיו זמינות באופן זמני עד שצוות Google Ads יבדוק אם החשבון שלכם כשיר להשתמש בהן.

במאמר זה נסביר את הגדרות התשלום האלה ונראה לכם איך הן פועלות. מידע נוסף על אמצעי התשלום זמין במאמר הוספה של אמצעי תשלום חדש.

תשלומים אוטומטיים
ההגדרה 'תשלומים אוטומטיים' אינה זמינה עבור חשבונות בסין או ברוסיה. אם אתם לא רואים את האפשרות הזו בחשבון, יש לבחור בתשלומים ידניים.

תשלומים אוטומטיים היא הגדרת תשלום ב-Google Ads. אם אתם משתמשים בהגדרה זו, תחילה אתם צוברים עלויות פרסום, ולאחר מכן הן נגבות באופן אוטומטי מאמצעי התשלום העיקרי שלכם.

כדי להתחיל להשתמש בהגדרה זו, עליך לספק את פרטי החיוב שלך פעם אחת. לאחר מכן התשלומים מעובדים באופן אוטומטי, כך שאינך צריך לחשוש שהמודעות שלך יפסיקו להופיע אם תשכח לשלם.

מתי אתה מחויב

כשאתה משתמש בתשלומים אוטומטיים, אנחנו גובים את עלויות הפרסום 30 ימים אחרי החיוב האוטומטי האחרון או כשבחשבון שלך נצבר סכום עלות שנקבע מראש (סף התשלום) - הראשון מביניהם.

כיצד פועל סף התשלום

הסף לחיוב מוגדר תחילה כסכום מסוים. בכל פעם שהחשבון מגיע לסף הזה לפני התשלום האוטומטי הבא, הסף עולה, עד שהוא מגיע לסכום המקסימלי. סכומי הסף משתנים לפי חשבון, מדינה ומטבע, ולכן עליכם לבדוק בחשבון מהו הסף הנוכחי. לתשומת ליבכם, ייתכן שסכום החיוב יחרוג מעט מהסף אם החשבון יצבור עלויות במהירות. אם התשלום הראשון חל ב-29, 30 או 31 בחודש, תאריך התשלום החודשי יהיה ב-28, כדי להתאים לחודשים קצרים יותר ולשנים מעוברות.

דוגמה

נניח שהתחלתם להשתמש בחשבון Google Ads ב-1 באפריל, והסף הראשוני שלכם הוא 200 ש"ח. אם תצברו עלויות בסך 196 ש"ח עד 1 במאי, תחויבו בתאריך זה והסף ימשיך להיות 200 ש"ח במחזור החיובים הבא.

לעומת זאת, אם תצברו עלויות בסך 200 ש"ח לפני המועד הבא של החיוב האוטומטי:

 • תחויבו מיד.
 • הסף יעלה לסכום הסף הבא. למשל, 800 ש"ח.
 • מחזור חדש של חיובים חודשיים יתחיל מיד.

דוגמה

נניח שמפרסם בשם אילן פותח חשבון Google Ads עם סף חיוב של 200 ₪, ומתחיל לצבור חיובים ב-1 באוקטובר. כך ייראו החיובים שלו, וכך ישתנה סף החיוב שלו:

 • ב-5 באוקטובר אילן מגיע לסף התשלום ההתחלתי שלו בסך 200 ש"ח. במועד זה אנו מחייבים אותו בחיובים שהצטברו (שעשויים לחרוג מעט מסף התשלום, אם הוא צבר חיובים במהירות). אנו מגדילים את סף החיוב של אילן ל-800 ש"ח. יתחיל מחזור חדש של חיובים חודשיים.
 • ב-23 באוקטובר אילן מגיע לסף החיוב החדש בסך 800 ש"ח, וכתוצאה מכך מערכת Google Ads מחייבת אותו בגין העלויות שנצברו. Google שוב מגדילה את הסף שלו לחיוב ל-1,400 ש"ח, ומתחיל מחזור חדש של חיובים חודשיים.
 • ב-20 בנובמבר אילן צובר עלויות בסכום הגבוה מ-1,400 ש"ח. Google מחייבת אותו ומגדילה את הסף לחיוב ל-2,000 ש"ח.
 • החיוב הבא של אילן מתבצע ב-20 בדצמבר, כלומר התאריך של החיוב האוטומטי האחרון שלו. אם אילן יצבור עלויות פרסום בסכום של 2,000 ש"ח לפני 20 בדצמבר, יתבצע חיוב אוטומטי במועד מוקדם יותר.

כיצד למצוא מהו סף התשלום שלך

אם אתם משתמשים בממשק החדש של Google Ads, לא יוצג לכם סמל גלגל שיניים בחשבון. במקום זאת צריך ללחוץ על סמל מפתח הברגים שמוצג בפינה השמאלית העליונה. האפשרות חיוב ותשלומים תופיע מתחת לכותרת "הגדרה".

כך מאתרים את הסף לחיוב בחשבון:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים.
 3. יוצג הדף סיכום.
 4. סף התשלום מופיע בקטע 'היתרה שלך' מתחת לסרגל ההתקדמות.

לא תקבל הודעה באימייל או באמצעי אחר כאשר סף התשלום יעלה, ולכן עליך לבדוק מהו הסף הנוכחי שלך כפי שהוסבר.

אם תרצה שנחייב אותך בתדירות נמוכה יותר או במרווחים גדולים יותר, קרא מידע שמסביר איך לשנות את תדירות החיוב שלך.

טיפים

 • גם אם אתה משתמש בהגדרת התשלום האוטומטי, אתה עדיין יכול לבצע תשלום ידני. היתרה תשמש לתשלום בגין קליקים עתידיים ותפחית את סכום החיוב האוטומטי הבא. ‏‫עם זאת, חשוב לזכור כי עדיין תחויבו באופן אוטומטי בתאריך של החיוב האוטומטי האחרון, ללא קשר ליתרה בחשבון.
 • כדי להפחית את העלויות שייגבו מאמצעי התשלום הראשי, יש לבצע תשלום ידני בעזרת אמצעי תשלום אחר.
 • כדי למנוע מצב שבו המודעות שלך יפסיקו להופיע בשל תשלום שנדחה, מומלץ מאוד להגדיר אמצעי תשלום לגיבוי. אם אמצעי התשלום הראשי שלכם לא יכובד מסיבה כלשהי, נחייב את כרטיס האשראי המשמש לגיבוי כדי להבטיח הצגה רציפה של המודעות.
תשלומים ידניים
הגדרת התשלומים הידניים אינה זמינה עבור חשבונות חדשים בארצות הבאות. אם אינך רואה אפשרות זו בעת ההרשמה, בחר בתשלומים אוטומטיים כדי לסיים את יצירת החשבון.

הארצות
 • צפון אמריקה
  • קנדה
  • ארצות הברית
 • אירופה
  • אוסטריה
  • בלגיה
  • דנמרק
  • פינלנד
  • צרפת
  • גרמניה
  • אירלנד
  • איטליה
  • לוקסמבורג
  • הולנד
  • נורבגיה
  • פורטוגל
  • ספרד
  • שוודיה
  • שווייץ
  • בריטניה
 • המזרח התיכון
  • ישראל
 • אסיה ואזור האוקיינוס השקט
  • אוסטרליה
  • מלזיה
  • ניו זילנד
  • וייטנאם

תשלומים ידניים היא הגדרת תשלום ב-Google Ads שמאפשרת לכם לבצע תשלומים לפני שהמודעות מופיעות. ככה זה עובד:

 1. אתה מבצע תשלום ל-Google Ads.
 2. הצגת המודעות תתחיל כמעט מיד לאחר שנקבל מכם תשלום.
 3. אתה צובר עלויות, והן מנוכות מהתשלום שלך.

כל עוד יש כסף בחשבון שלך לתשלום עבור המודעות, המודעות שלך פועלות. רק אל תשכח להוסיף כסף לחשבונך!  כדי לעזור לכם, נשלח הודעת אימייל כשיתרת הכספים בחשבון תהיה נמוכה (כשיישאר סכום המספיק בערך לשבוע) והודעה נוספת כשהיתרה תעמוד על אפס.

חשבונית חודשית

הגדרת תשלום שבה Google נותנת לכם קו אשראי לכיסוי עלויות הפרסום. אפשר לשלם בהמחאה, בהעברה בנקאית או באמצעי תשלום אחר, בהתאם למיקום שלכם.

אם העסק עומד בדרישות מסוימות, ייתכן שתוכלו להשתמש בהגדרת התשלום של החשבונית החודשית. הנה כמה מהדרישות:

 • החברה רשומה כעסק כבר שנה לפחות.

 • יש לכם חשבון Google Ads פעיל במשך שנה אחת לפחות, שמנוהל באופן תקין.

 • הוצאתם לפחות 20,000 ש"ח בחודש (הסכום יכול להשתנות בהתאם למדינה) ב-3 חודשים מתוך 12 החודשים האחרונים.

אם אתם עומדים בדרישות הבסיסיות האלה ומעוניינים לבקש לשלם באמצעות חשבונית חודשית, אפשר ליצור איתנו קשר

הגדרות התשלומים קובעות את מועד התשלום על המודעות. ב-Google Ads יש שתי הגדרות תשלום שזמינות במדינה שלכם: תשלומים ידניים וחשבונית חודשית.

 • תשלומים ידניים: התשלום מתבצע לפני שהמודעות מוצגות. לאחר מכן, היתרה שהוספתם לחשבון הולכת ופוחתת בהתאם לקצב הצגת המודעות וצבירת העלויות. כשהיתרה בחשבון תעמוד על אפס, הצגת המודעות תופסק.

 • חשבונית חודשית: Google נותנת לכם קו אשראי לתשלום של עלויות הפרסום. אתם צוברים עלויות ומקבלים חשבונית חודשית.

הגדרות התשלום הזמינות לחשבון תלויות בארץ החיוב ובמטבע שלכם. לתשומת ליבכם: במקרים מסוימים, ייתכן שחלק מהגדרות התשלום לא יהיו זמינות באופן זמני עד שצוות Google Ads יבדוק אם החשבון שלכם כשיר להשתמש בהן.

במאמר זה נסביר את הגדרות התשלום האלה ונראה לכם איך הן פועלות. מידע נוסף על אמצעי התשלום זמין במאמר הוספה של אמצעי תשלום חדש.

תשלומים ידניים
הגדרת התשלומים הידניים אינה זמינה עבור חשבונות חדשים בארצות הבאות. אם אינך רואה אפשרות זו בעת ההרשמה, בחר בתשלומים אוטומטיים כדי לסיים את יצירת החשבון.

הארצות
 • צפון אמריקה
  • קנדה
  • ארצות הברית
 • אירופה
  • אוסטריה
  • בלגיה
  • דנמרק
  • פינלנד
  • צרפת
  • גרמניה
  • אירלנד
  • איטליה
  • לוקסמבורג
  • הולנד
  • נורבגיה
  • פורטוגל
  • ספרד
  • שוודיה
  • שווייץ
  • בריטניה
 • המזרח התיכון
  • ישראל
 • אסיה ואזור האוקיינוס השקט
  • אוסטרליה
  • מלזיה
  • ניו זילנד
  • וייטנאם

תשלומים ידניים היא הגדרת תשלום ב-Google Ads שמאפשרת לכם לבצע תשלומים לפני שהמודעות מופיעות. ככה זה עובד:

 1. אתה מבצע תשלום ל-Google Ads.
 2. הצגת המודעות תתחיל כמעט מיד לאחר שנקבל מכם תשלום.
 3. אתה צובר עלויות, והן מנוכות מהתשלום שלך.

כל עוד יש כסף בחשבון שלך לתשלום עבור המודעות, המודעות שלך פועלות. רק אל תשכח להוסיף כסף לחשבונך!  כדי לעזור לכם, נשלח הודעת אימייל כשיתרת הכספים בחשבון תהיה נמוכה (כשיישאר סכום המספיק בערך לשבוע) והודעה נוספת כשהיתרה תעמוד על אפס.

חשבונית חודשית

הגדרת תשלום שבה Google נותנת לכם קו אשראי לכיסוי עלויות הפרסום. אפשר לשלם בהמחאה, בהעברה בנקאית או באמצעי תשלום אחר, בהתאם למיקום שלכם.

אם העסק עומד בדרישות מסוימות, ייתכן שתוכלו להשתמש בהגדרת התשלום של החשבונית החודשית. הנה כמה מהדרישות:

 • החברה רשומה כעסק כבר שנה לפחות.

 • יש לכם חשבון Google Ads פעיל במשך שנה אחת לפחות, שמנוהל באופן תקין.

 • הוצאתם לפחות 20,000 ש"ח בחודש (הסכום יכול להשתנות בהתאם למדינה) ב-3 חודשים מתוך 12 החודשים האחרונים.

אם אתם עומדים בדרישות הבסיסיות האלה ומעוניינים לבקש לשלם באמצעות חשבונית חודשית, אפשר ליצור איתנו קשר

הגדרות התשלומים קובעות את מועד התשלום על המודעות. ב-Google Ads יש שתי הגדרות תשלום שזמינות במדינה שלכם: תשלומים אוטומטיים וחשבונית חודשית.

 • תשלומים אוטומטיים: אחרי שהמודעות מוצגות, מערכת Google Ads מחייבת באופן אוטומטי את אמצעי התשלום שלכם.

 • חשבונית חודשית: Google נותנת לכם קו אשראי לתשלום של עלויות הפרסום. אתם צוברים עלויות ומקבלים חשבונית חודשית.

הגדרות התשלום הזמינות לחשבון תלויות בארץ החיוב ובמטבע שלכם. לתשומת ליבכם: במקרים מסוימים, ייתכן שחלק מהגדרות התשלום לא יהיו זמינות באופן זמני עד שצוות Google Ads יבדוק אם החשבון שלכם כשיר להשתמש בהן.

במאמר זה נסביר את הגדרות התשלום האלה ונראה לכם איך הן פועלות. מידע נוסף על אמצעי התשלום זמין במאמר הוספה של אמצעי תשלום חדש.

תשלומים אוטומטיים
ההגדרה 'תשלומים אוטומטיים' אינה זמינה עבור חשבונות בסין או ברוסיה. אם אתם לא רואים את האפשרות הזו בחשבון, יש לבחור בתשלומים ידניים.

תשלומים אוטומטיים היא הגדרת תשלום ב-Google Ads. אם אתם משתמשים בהגדרה זו, תחילה אתם צוברים עלויות פרסום, ולאחר מכן הן נגבות באופן אוטומטי מאמצעי התשלום העיקרי שלכם.

כדי להתחיל להשתמש בהגדרה זו, עליך לספק את פרטי החיוב שלך פעם אחת. לאחר מכן התשלומים מעובדים באופן אוטומטי, כך שאינך צריך לחשוש שהמודעות שלך יפסיקו להופיע אם תשכח לשלם.

מתי אתה מחויב

כשאתה משתמש בתשלומים אוטומטיים, אנחנו גובים את עלויות הפרסום 30 ימים אחרי החיוב האוטומטי האחרון או כשבחשבון שלך נצבר סכום עלות שנקבע מראש (סף התשלום) - הראשון מביניהם.

כיצד פועל סף התשלום

הסף לחיוב מוגדר תחילה כסכום מסוים. בכל פעם שהחשבון מגיע לסף הזה לפני התשלום האוטומטי הבא, הסף עולה, עד שהוא מגיע לסכום המקסימלי. סכומי הסף משתנים לפי חשבון, מדינה ומטבע, ולכן עליכם לבדוק בחשבון מהו הסף הנוכחי. לתשומת ליבכם, ייתכן שסכום החיוב יחרוג מעט מהסף אם החשבון יצבור עלויות במהירות. אם התשלום הראשון חל ב-29, 30 או 31 בחודש, תאריך התשלום החודשי יהיה ב-28, כדי להתאים לחודשים קצרים יותר ולשנים מעוברות.

דוגמה

נניח שהתחלתם להשתמש בחשבון Google Ads ב-1 באפריל, והסף הראשוני שלכם הוא 200 ש"ח. אם תצברו עלויות בסך 196 ש"ח עד 1 במאי, תחויבו בתאריך זה והסף ימשיך להיות 200 ש"ח במחזור החיובים הבא.

לעומת זאת, אם תצברו עלויות בסך 200 ש"ח לפני המועד הבא של החיוב האוטומטי:

 • תחויבו מיד.
 • הסף יעלה לסכום הסף הבא. למשל, 800 ש"ח.
 • מחזור חדש של חיובים חודשיים יתחיל מיד.

דוגמה

נניח שמפרסם בשם אילן פותח חשבון Google Ads עם סף חיוב של 200 ₪, ומתחיל לצבור חיובים ב-1 באוקטובר. כך ייראו החיובים שלו, וכך ישתנה סף החיוב שלו:

 • ב-5 באוקטובר אילן מגיע לסף התשלום ההתחלתי שלו בסך 200 ש"ח. במועד זה אנו מחייבים אותו בחיובים שהצטברו (שעשויים לחרוג מעט מסף התשלום, אם הוא צבר חיובים במהירות). אנו מגדילים את סף החיוב של אילן ל-800 ש"ח. יתחיל מחזור חדש של חיובים חודשיים.
 • ב-23 באוקטובר אילן מגיע לסף החיוב החדש בסך 800 ש"ח, וכתוצאה מכך מערכת Google Ads מחייבת אותו בגין העלויות שנצברו. Google שוב מגדילה את הסף שלו לחיוב ל-1,400 ש"ח, ומתחיל מחזור חדש של חיובים חודשיים.
 • ב-20 בנובמבר אילן צובר עלויות בסכום הגבוה מ-1,400 ש"ח. Google מחייבת אותו ומגדילה את הסף לחיוב ל-2,000 ש"ח.
 • החיוב הבא של אילן מתבצע ב-20 בדצמבר, כלומר התאריך של החיוב האוטומטי האחרון שלו. אם אילן יצבור עלויות פרסום בסכום של 2,000 ש"ח לפני 20 בדצמבר, יתבצע חיוב אוטומטי במועד מוקדם יותר.

כיצד למצוא מהו סף התשלום שלך

אם אתם משתמשים בממשק החדש של Google Ads, לא יוצג לכם סמל גלגל שיניים בחשבון. במקום זאת צריך ללחוץ על סמל מפתח הברגים שמוצג בפינה השמאלית העליונה. האפשרות חיוב ותשלומים תופיע מתחת לכותרת "הגדרה".

כך מאתרים את הסף לחיוב בחשבון:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים.
 3. יוצג הדף סיכום.
 4. סף התשלום מופיע בקטע 'היתרה שלך' מתחת לסרגל ההתקדמות.

לא תקבל הודעה באימייל או באמצעי אחר כאשר סף התשלום יעלה, ולכן עליך לבדוק מהו הסף הנוכחי שלך כפי שהוסבר.

אם תרצה שנחייב אותך בתדירות נמוכה יותר או במרווחים גדולים יותר, קרא מידע שמסביר איך לשנות את תדירות החיוב שלך.

טיפים

 • גם אם אתה משתמש בהגדרת התשלום האוטומטי, אתה עדיין יכול לבצע תשלום ידני. היתרה תשמש לתשלום בגין קליקים עתידיים ותפחית את סכום החיוב האוטומטי הבא. ‏‫עם זאת, חשוב לזכור כי עדיין תחויבו באופן אוטומטי בתאריך של החיוב האוטומטי האחרון, ללא קשר ליתרה בחשבון.
 • כדי להפחית את העלויות שייגבו מאמצעי התשלום הראשי, יש לבצע תשלום ידני בעזרת אמצעי תשלום אחר.
 • כדי למנוע מצב שבו המודעות שלך יפסיקו להופיע בשל תשלום שנדחה, מומלץ מאוד להגדיר אמצעי תשלום לגיבוי. אם אמצעי התשלום הראשי שלכם לא יכובד מסיבה כלשהי, נחייב את כרטיס האשראי המשמש לגיבוי כדי להבטיח הצגה רציפה של המודעות.
חשבונית חודשית

הגדרת תשלום שבה Google נותנת לכם קו אשראי לכיסוי עלויות הפרסום. אפשר לשלם בהמחאה, בהעברה בנקאית או באמצעי תשלום אחר, בהתאם למיקום שלכם.

אם העסק עומד בדרישות מסוימות, ייתכן שתוכלו להשתמש בהגדרת התשלום של החשבונית החודשית. הנה כמה מהדרישות:

 • החברה רשומה כעסק כבר שנה לפחות.

 • יש לכם חשבון Google Ads פעיל במשך שנה אחת לפחות, שמנוהל באופן תקין.

 • הוצאתם לפחות 20,000 ש"ח בחודש (הסכום יכול להשתנות בהתאם למדינה) ב-3 חודשים מתוך 12 החודשים האחרונים.

אם אתם עומדים בדרישות הבסיסיות האלה ומעוניינים לבקש לשלם באמצעות חשבונית חודשית, אפשר ליצור איתנו קשר

הגדרות התשלומים קובעות את מועד התשלום על המודעות. ב-Google Ads יש שתי הגדרות תשלום שזמינות במדינה שלכם: תשלומים אוטומטיים ותשלומים ידניים.

 • תשלומים אוטומטיים: אחרי שהמודעות מוצגות, מערכת Google Ads מחייבת באופן אוטומטי את אמצעי התשלום שלכם.

 • תשלומים ידניים: התשלום מתבצע לפני שהמודעות מוצגות. לאחר מכן, היתרה שהוספתם לחשבון הולכת ופוחתת בהתאם לקצב הצגת המודעות וצבירת העלויות. כשהיתרה בחשבון תעמוד על אפס, הצגת המודעות תופסק.

הגדרות התשלום הזמינות לחשבון תלויות בארץ החיוב ובמטבע שלכם. לתשומת ליבכם: במקרים מסוימים, ייתכן שחלק מהגדרות התשלום לא יהיו זמינות באופן זמני עד שצוות Google Ads יבדוק אם החשבון שלכם כשיר להשתמש בהן.

במאמר זה נסביר את הגדרות התשלום האלה ונראה לכם איך הן פועלות. מידע נוסף על אמצעי התשלום זמין במאמר הוספה של אמצעי תשלום חדש.

תשלומים אוטומטיים
ההגדרה 'תשלומים אוטומטיים' אינה זמינה עבור חשבונות בסין או ברוסיה. אם אתם לא רואים את האפשרות הזו בחשבון, יש לבחור בתשלומים ידניים.

תשלומים אוטומטיים היא הגדרת תשלום ב-Google Ads. אם אתם משתמשים בהגדרה זו, תחילה אתם צוברים עלויות פרסום, ולאחר מכן הן נגבות באופן אוטומטי מאמצעי התשלום העיקרי שלכם.

כדי להתחיל להשתמש בהגדרה זו, עליך לספק את פרטי החיוב שלך פעם אחת. לאחר מכן התשלומים מעובדים באופן אוטומטי, כך שאינך צריך לחשוש שהמודעות שלך יפסיקו להופיע אם תשכח לשלם.

מתי אתה מחויב

כשאתה משתמש בתשלומים אוטומטיים, אנחנו גובים את עלויות הפרסום 30 ימים אחרי החיוב האוטומטי האחרון או כשבחשבון שלך נצבר סכום עלות שנקבע מראש (סף התשלום) - הראשון מביניהם.

כיצד פועל סף התשלום

הסף לחיוב מוגדר תחילה כסכום מסוים. בכל פעם שהחשבון מגיע לסף הזה לפני התשלום האוטומטי הבא, הסף עולה, עד שהוא מגיע לסכום המקסימלי. סכומי הסף משתנים לפי חשבון, מדינה ומטבע, ולכן עליכם לבדוק בחשבון מהו הסף הנוכחי. לתשומת ליבכם, ייתכן שסכום החיוב יחרוג מעט מהסף אם החשבון יצבור עלויות במהירות. אם התשלום הראשון חל ב-29, 30 או 31 בחודש, תאריך התשלום החודשי יהיה ב-28, כדי להתאים לחודשים קצרים יותר ולשנים מעוברות.

דוגמה

נניח שהתחלתם להשתמש בחשבון Google Ads ב-1 באפריל, והסף הראשוני שלכם הוא 200 ש"ח. אם תצברו עלויות בסך 196 ש"ח עד 1 במאי, תחויבו בתאריך זה והסף ימשיך להיות 200 ש"ח במחזור החיובים הבא.

לעומת זאת, אם תצברו עלויות בסך 200 ש"ח לפני המועד הבא של החיוב האוטומטי:

 • תחויבו מיד.
 • הסף יעלה לסכום הסף הבא. למשל, 800 ש"ח.
 • מחזור חדש של חיובים חודשיים יתחיל מיד.

דוגמה

נניח שמפרסם בשם אילן פותח חשבון Google Ads עם סף חיוב של 200 ₪, ומתחיל לצבור חיובים ב-1 באוקטובר. כך ייראו החיובים שלו, וכך ישתנה סף החיוב שלו:

 • ב-5 באוקטובר אילן מגיע לסף התשלום ההתחלתי שלו בסך 200 ש"ח. במועד זה אנו מחייבים אותו בחיובים שהצטברו (שעשויים לחרוג מעט מסף התשלום, אם הוא צבר חיובים במהירות). אנו מגדילים את סף החיוב של אילן ל-800 ש"ח. יתחיל מחזור חדש של חיובים חודשיים.
 • ב-23 באוקטובר אילן מגיע לסף החיוב החדש בסך 800 ש"ח, וכתוצאה מכך מערכת Google Ads מחייבת אותו בגין העלויות שנצברו. Google שוב מגדילה את הסף שלו לחיוב ל-1,400 ש"ח, ומתחיל מחזור חדש של חיובים חודשיים.
 • ב-20 בנובמבר אילן צובר עלויות בסכום הגבוה מ-1,400 ש"ח. Google מחייבת אותו ומגדילה את הסף לחיוב ל-2,000 ש"ח.
 • החיוב הבא של אילן מתבצע ב-20 בדצמבר, כלומר התאריך של החיוב האוטומטי האחרון שלו. אם אילן יצבור עלויות פרסום בסכום של 2,000 ש"ח לפני 20 בדצמבר, יתבצע חיוב אוטומטי במועד מוקדם יותר.

כיצד למצוא מהו סף התשלום שלך

אם אתם משתמשים בממשק החדש של Google Ads, לא יוצג לכם סמל גלגל שיניים בחשבון. במקום זאת צריך ללחוץ על סמל מפתח הברגים שמוצג בפינה השמאלית העליונה. האפשרות חיוב ותשלומים תופיע מתחת לכותרת "הגדרה".

כך מאתרים את הסף לחיוב בחשבון:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים.
 3. יוצג הדף סיכום.
 4. סף התשלום מופיע בקטע 'היתרה שלך' מתחת לסרגל ההתקדמות.

לא תקבל הודעה באימייל או באמצעי אחר כאשר סף התשלום יעלה, ולכן עליך לבדוק מהו הסף הנוכחי שלך כפי שהוסבר.

אם תרצה שנחייב אותך בתדירות נמוכה יותר או במרווחים גדולים יותר, קרא מידע שמסביר איך לשנות את תדירות החיוב שלך.

טיפים

 • גם אם אתה משתמש בהגדרת התשלום האוטומטי, אתה עדיין יכול לבצע תשלום ידני. היתרה תשמש לתשלום בגין קליקים עתידיים ותפחית את סכום החיוב האוטומטי הבא. ‏‫עם זאת, חשוב לזכור כי עדיין תחויבו באופן אוטומטי בתאריך של החיוב האוטומטי האחרון, ללא קשר ליתרה בחשבון.
 • כדי להפחית את העלויות שייגבו מאמצעי התשלום הראשי, יש לבצע תשלום ידני בעזרת אמצעי תשלום אחר.
 • כדי למנוע מצב שבו המודעות שלך יפסיקו להופיע בשל תשלום שנדחה, מומלץ מאוד להגדיר אמצעי תשלום לגיבוי. אם אמצעי התשלום הראשי שלכם לא יכובד מסיבה כלשהי, נחייב את כרטיס האשראי המשמש לגיבוי כדי להבטיח הצגה רציפה של המודעות.
תשלומים ידניים
הגדרת התשלומים הידניים אינה זמינה עבור חשבונות חדשים בארצות הבאות. אם אינך רואה אפשרות זו בעת ההרשמה, בחר בתשלומים אוטומטיים כדי לסיים את יצירת החשבון.

הארצות
 • צפון אמריקה
  • קנדה
  • ארצות הברית
 • אירופה
  • אוסטריה
  • בלגיה
  • דנמרק
  • פינלנד
  • צרפת
  • גרמניה
  • אירלנד
  • איטליה
  • לוקסמבורג
  • הולנד
  • נורבגיה
  • פורטוגל
  • ספרד
  • שוודיה
  • שווייץ
  • בריטניה
 • המזרח התיכון
  • ישראל
 • אסיה ואזור האוקיינוס השקט
  • אוסטרליה
  • מלזיה
  • ניו זילנד
  • וייטנאם

תשלומים ידניים היא הגדרת תשלום ב-Google Ads שמאפשרת לכם לבצע תשלומים לפני שהמודעות מופיעות. ככה זה עובד:

 1. אתה מבצע תשלום ל-Google Ads.
 2. הצגת המודעות תתחיל כמעט מיד לאחר שנקבל מכם תשלום.
 3. אתה צובר עלויות, והן מנוכות מהתשלום שלך.

כל עוד יש כסף בחשבון שלך לתשלום עבור המודעות, המודעות שלך פועלות. רק אל תשכח להוסיף כסף לחשבונך!  כדי לעזור לכם, נשלח הודעת אימייל כשיתרת הכספים בחשבון תהיה נמוכה (כשיישאר סכום המספיק בערך לשבוע) והודעה נוספת כשהיתרה תעמוד על אפס.

ב-Google Ads אתם מחויבים באופן אוטומטי אחרי שהמודעות מופיעות (תשלומים אוטומטיים). אפשר גם לבצע תשלומים לפני שהמודעות מופיעות (תשלומים ידניים). אתם בוחרים את האפשרות המתאימה לכם בעת יצירת החשבון, ולאחר מכן לא ניתן לשנות אותה.

תשלומים אוטומטיים

ההגדרה תשלומים אוטומטיים היא הגדרת תשלום ב-Google Ads. אם אתם משתמשים בהגדרה זו, תחילה אתם צוברים עלויות פרסום, ולאחר מכן הן נגבות באופן אוטומטי מאמצעי התשלום העיקרי שלכם.

כדי להתחיל להשתמש בהגדרה זו, עליך לספק את פרטי החיוב שלך פעם אחת. לאחר מכן התשלומים מעובדים באופן אוטומטי, כך שאינך צריך לחשוש שהמודעות שלך יפסיקו להופיע אם תשכח לשלם.

מתי אתה מחויב

כשאתה משתמש בתשלומים אוטומטיים, אנחנו גובים את עלויות הפרסום 30 ימים אחרי החיוב האוטומטי האחרון או כשבחשבון שלך נצבר סכום עלות שנקבע מראש (סף התשלום) - הראשון מביניהם.

כיצד פועל סף התשלום

הסף לחיוב מוגדר תחילה כסכום מסוים. בכל פעם שהחשבון מגיע לסף הזה לפני התשלום האוטומטי הבא, הסף עולה, עד שהוא מגיע לסכום המקסימלי. סכומי הסף משתנים לפי חשבון, מדינה ומטבע, ולכן עליכם לבדוק בחשבון מהו הסף הנוכחי. לתשומת ליבכם, ייתכן שסכום החיוב יחרוג מעט מהסף אם החשבון יצבור עלויות במהירות. אם התשלום הראשון חל ב-29, 30 או 31 בחודש, תאריך התשלום החודשי יהיה ב-28, כדי להתאים לחודשים קצרים יותר ולשנים מעוברות.

דוגמה

נניח שהתחלתם להשתמש בחשבון Google Ads ב-1 באפריל, והסף הראשוני שלכם הוא 200 ש"ח. אם תצברו עלויות בסך 196 ש"ח עד 1 במאי, תחויבו בתאריך זה והסף ימשיך להיות 200 ש"ח במחזור החיובים הבא.

לעומת זאת, אם תצברו עלויות בסך 200 ש"ח לפני המועד הבא של החיוב האוטומטי:

 • תחויבו מיד.
 • הסף יעלה לסכום הסף הבא. למשל, 800 ש"ח.
 • מחזור חדש של חיובים חודשיים יתחיל מיד.

דוגמה

נניח שמפרסם בשם אילן פותח חשבון Google Ads עם סף חיוב של 200 ₪, ומתחיל לצבור חיובים ב-1 באוקטובר. כך ייראו החיובים שלו, וכך ישתנה סף החיוב שלו:

 • ב-5 באוקטובר אילן מגיע לסף התשלום ההתחלתי שלו בסך 200 ש"ח. במועד זה אנו מחייבים אותו בחיובים שהצטברו (שעשויים לחרוג מעט מסף התשלום, אם הוא צבר חיובים במהירות). אנו מגדילים את סף החיוב של אילן ל-800 ש"ח. יתחיל מחזור חדש של חיובים חודשיים.
 • ב-23 באוקטובר אילן מגיע לסף החיוב החדש בסך 800 ש"ח, וכתוצאה מכך מערכת Google Ads מחייבת אותו בגין העלויות שנצברו. Google שוב מגדילה את הסף שלו לחיוב ל-1,400 ש"ח, ומתחיל מחזור חדש של חיובים חודשיים.
 • ב-20 בנובמבר אילן צובר עלויות בסכום הגבוה מ-1,400 ש"ח. Google מחייבת אותו ומגדילה את הסף לחיוב ל-2,000 ש"ח.
 • החיוב הבא של אילן מתבצע ב-20 בדצמבר, כלומר התאריך של החיוב האוטומטי האחרון שלו. אם אילן יצבור עלויות פרסום בסכום של 2,000 ש"ח לפני 20 בדצמבר, יתבצע חיוב אוטומטי במועד מוקדם יותר.

כיצד למצוא מהו סף התשלום שלך

כך מאתרים את הסף לחיוב בחשבון:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים.
 3. יוצג הדף סיכום.
 4. סף התשלום מופיע בקטע 'היתרה שלך' מתחת לסרגל ההתקדמות.

לא תקבל הודעה באימייל או באמצעי אחר כאשר הסף יעלה, ולכן עליך לבדוק מהו הסף הנוכחי שלך כפי שהוסבר.

אם תרצה שנחייב אותך בתדירות נמוכה יותר או במרווחים גדולים יותר, קרא מידע שמסביר איך לשנות את תדירות החיוב שלך.

טיפים

 • גם אם אתה משתמש בהגדרת התשלום האוטומטי, אתה עדיין יכול לבצע תשלום ידני. היתרה תשמש לתשלום בגין קליקים עתידיים ותפחית את סכום החיוב האוטומטי הבא. ‏‫עם זאת, חשוב לזכור כי עדיין תחויבו באופן אוטומטי בתאריך של החיוב האוטומטי האחרון, ללא קשר ליתרה בחשבון.
 • כדי להפחית את העלויות שייגבו מאמצעי התשלום הראשי, יש לבצע תשלום ידני בעזרת אמצעי תשלום אחר.
 • כדי למנוע מצב שבו המודעות שלך יפסיקו להופיע בשל תשלום שנדחה, מומלץ מאוד להגדיר אמצעי תשלום לגיבוי. אם אמצעי התשלום הראשי שלכם לא יכובד מסיבה כלשהי, נחייב את כרטיס האשראי המשמש לגיבוי כדי להבטיח הצגה רציפה של המודעות.
תשלומים ידניים

תשלומים ידניים היא הגדרת תשלום ב-Google Ads שמאפשרת לכם לבצע תשלומים לפני שהמודעות מופיעות. ככה זה עובד:

 1. אתה מבצע תשלום ל-Google Ads.
 2. הצגת המודעות תתחיל כמעט מיד לאחר שנקבל מכם תשלום.
 3. אתה צובר עלויות, והן מנוכות מהתשלום שלך.

כל עוד יש כסף בחשבון שלך לתשלום עבור המודעות, המודעות שלך פועלות. רק אל תשכח להוסיף כסף לחשבונך!  כדי לעזור לכם, נשלח הודעת אימייל כשיתרת הכספים בחשבון תהיה נמוכה (כשיישאר סכום המספיק בערך לשבוע) והודעה נוספת כשהיתרה תעמוד על אפס.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?