Всичко за настройките за плащане в Google Ads

 

Ако използвате месечно фактуриране: Профилите в Google Ads в Индонезия, които не използват IDR, ще бъдат деактивирани до началото на май 2019 г. 

Ако използвате автоматични или ръчни плащания: Профилите в Google Ads в Индонезия, които не използват IDR, ще бъдат деактивирани до началото на юли 2019 г.

Създайте нов профил с IDR като валута, за да продължите да рекламирате. Научете повече

Настройките за плащане определят кога плащате за рекламите си. Google Ads има три основни настройки за плащане, налични за държавата Ви: автоматични плащания, ръчни плащания и месечно фактуриране.

 • Автоматични плащания: Google Ads таксува автоматично начина Ви на плащане след показването на рекламите Ви.

 • Ръчни плащания: Извършвате плащане преди показването на рекламите. След това, докато те се показват и натрупвате разходи, кредитът от плащането Ви намалява. Когато то бъде изразходвано, рекламите Ви ще бъдат спрени.

 • Месечно фактуриране: Google Ви предоставя кредитна линия за рекламните Ви разходи. Натрупвате разходи и получавате месечна фактура.

Настройката за плащане, която е налице за профила Ви, ще зависи от държавата и валутата за фактуриране на профила Ви. Имайте предвид, че в определени случаи някои настройки за плащане може временно да не бъдат налице, докато Google Ads проверява дали профилът Ви отговаря на условията да ги използва.

Тази статия разяснява тези настройки за плащане и онагледява как функционират. За да научите повече за начините на плащане — това, с което плащате — вижте Добавяне на нов начин на плащане.

Автоматични плащания
Автоматичните плащания не са налице в Китай или Русия. Ако не виждате тази опция в профила си, моля, вместо нея изберете ръчни плащания.

Автоматичните плащания представляват настройка за плащане в Google Ads. При използването й първо натрупвате рекламни разходи, след което те автоматично се начисляват по основния Ви начин на плащане.

За да започнете, предоставяте данните си за плащане веднъж и плащанията ще се обработват автоматично. Така не се налага да се притеснявате, че рекламите Ви ще спрат да се показват, ако забравите да извършите плащане.

Кога става таксуването

При автоматичните плащания Ви таксуваме за рекламните Ви разходи 30 дни след последното Ви автоматично таксуване или когато профилът Ви достигне предварително зададена сума, известна като праг за извършване на плащане – което се случи първо.

Threshold and 30-day payment boundaries

Как функционира прагът за извършване на плащане

Прагът Ви за извършване на плащане първоначално е зададен на определена сума. Всеки път, когато профилът Ви достигне този праг, преди да е приключил 30-дневният цикъл на таксуване, прагът се увеличава – максимум до най-високата си стойност. Праговете се различават в зависимост от профила, държавата и валутата, така че проверете профила си, за да видите какъв е текущият Ви платежен праг. Имайте предвид, че начислената сума може леко да надвишава платежния праг, ако разходите в профила Ви се натрупват бързо.

Пример

Да приемем, че на 1 април започвате работа с профила си в Google Ads и началният Ви праг е 50 лв. Ако натрупате разходи за 49 лв. в рамките на 30 дни, ще бъдете таксувани след този период, а платежният Ви праг ще остане 50 лв. през следващия цикъл на таксуване.

Ако обаче натрупате 50 лв. разходи в рамките на 30-дневния цикъл на таксуване:

 • ще бъдете таксувани незабавно;
 • платежният Ви праг ще се увеличи до сумата на следващия Ви праг, например 400 лв.;
 • ще започне нов 30-дневен цикъл на таксуване.

Пример

Да приемем, че рекламодател на име Асен регистрира профил в Google Ads с праг от 50 лв. и започва да натрупва разходи на 1 октомври. Ето как ще го таксуваме и как ще се променя прагът му за извършване наплащане:

 • На 5 октомври Асен достига първоначалния си праг за извършване на плащане от 50 лв. Тогава го таксуваме за разходите му (които може да са малко по-големи от прага му за извършване на плащане, ако ги е натрупал бързо). Повишаваме прага за извършване на плащане на Асен до 400 лв. Започва нов цикъл на таксуване.
 • На 23 октомври Асен достига новия си праг за извършване на плащане от 400 лв., при което Google Ads го таксува за натрупаните разходи. Google отново увеличава прага му за извършване на плащане до 600 лв. и започва нов цикъл на таксуване.
 • На 20 ноември Асен натрупва повече от 600 лв. разходи. Google го таксува и увеличава прага му за извършване на плащане до 1000 лв.
 • Следващото таксуване на Асен е направено на 20 декември, което е 30 дни след последното му автоматично таксуване. Ако бе натрупал 1000 лв. рекламни разходи преди тази дата, автоматичното таксуване щеше да бъде направено по-рано.

Разберете какъв е прагът Ви за извършване на плащане

За да разберете какъв е прагът Ви за извършване на плащане, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 3. Ще видите страницата Обобщена информация.
 4. Прагът Ви за извършване на плащане е посочен в раздела „Вашият баланс“ под лентата за напредъка.

Няма да получите имейл или известие, когато прагът Ви за извършване на плащане бъде повишен, затова проверявайте това поле, за да сте информирани.

Ако искате да бъдете таксувани по-рядко или за по-големи суми, вижте как да промените честотата на таксуване.

Съвети

 • Пак можете да извършвате ръчни плащания, дори и да използвате настройката за автоматични. Парите ще бъдат използвани за бъдещи кликвания и ще намалят сумата на следващото Ви автоматично таксуване. Имайте предвид обаче, че пак ще бъдете автоматично таксувани 30 дни след последното Ви автоматично таксуване независимо от размера на салдото в профила Ви.
 • Ако искате да понижите разходите, начислявани на основния Ви начин на плащане, извършете ръчно плащане посредством друг начин.
 • За да избегнете прекъсване на рекламите си поради отхвърлено плащане, силно Ви препоръчваме да настроите резервен начин на плащане. Ако основният Ви начин на плащане не работи поради някаква причина, ще таксуваме резервната Ви кредитна карта, за да гарантираме показването на рекламите Ви без прекъсване.
Ръчни плащания
Настройката за ръчни плащания не е налице за нови профили в изброените държави. Ако не можете да видите тази опция, когато се регистрирате, изберете автоматични плащания, за да завършите създаването на профила си. В тези държави профилът не може да бъде превключван към ръчни плащания.

Държави
 • Северна Америка
  • Канада
  • САЩ
 • Южна Америка
  • Чили
 • Африка
  • Южна Африка
 • Европа
  • Австрия
  • Белгия
  • Чехия
  • Дания
  • Финландия
  • Франция
  • Германия
  • Гърция
  • Ирландия
  • Италия
  • Люксембург
  • Нидерландия
  • Норвегия
  • Португалия
  • Полша
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Великобритания
 • Близкия изток
  • Израел
  • Саудитска Арабия
  • Обединени арабски емирства
 • Тихоокеанска Азия
  • Австралия
  • Хонконг
  • Япония
  • Малайзия
  • Нова Зеландия
  • Сингапур

Ръчните плащания представляват настройка за плащане в Google Ads, която Ви дава възможност да извършвате плащания преди показването на рекламите Ви. Ето как да го направите:

 1. Извършвате плащане към Google Ads.
 2. Рекламите Ви започват да се показват почти веднага щом получим плащането.
 3. Натрупвате разходи, които се приспадат от платената от Вас сума.

Стига в профила си да имате пари за плащане за рекламите си, те ще се показват. Само не забравяйте да зареждате профила си!  За да помогнем, Ви изпращаме имейл, когато средствата в него намалеят (до бюджет, достатъчен за около седмица), и отново – когато се изчерпят.

Месечно фактуриране

Настройка за плащане, чрез която Google Ви предоставя кредитна линия за рекламните Ви разходи. Можете да плащате с чек, банков превод или друг начин на плащане в зависимост от местоположението си.

Може да отговаряте на условията за използване на месечно фактуриране като настройка за плащане, ако фирмата Ви отговаря на определени изисквания. Те включват, но не се ограничават до:

 • сте регистрирани като фирма от най-малко една година;

 • наличие на активен профил в Google Ads с добро реноме в продължение на поне една година;

 • изразходване на най-малко по 5000 щ.д. месечно (сумата може да варира според държавата) за поне три от последните 12 месеца.

Ако отговаряте на тези начални условия и искате да кандидатствате за месечно фактуриране, свържете се с нас

Настройките за плащане определят кога плащате за рекламите си. Google Ads има два начина на плащане, налични за държавата Ви: ръчни плащания и месечно фактуриране.

 • Ръчни плащания: Извършвате плащане преди показването на рекламите. След това, докато те се показват и натрупвате разходи, кредитът от плащането Ви намалява. Когато то бъде изразходвано, рекламите Ви ще бъдат спрени.

 • Месечно фактуриране: Google Ви предоставя кредитна линия за рекламните Ви разходи. Натрупвате разходи и получавате месечна фактура.

Настройката за плащане, която е налице за профила Ви, ще зависи от държавата и валутата за фактуриране на профила Ви. Имайте предвид, че в определени случаи някои настройки за плащане може временно да не бъдат налице, докато Google Ads проверява дали профилът Ви отговаря на условията да ги използва.

Тази статия разяснява тези настройки за плащане и онагледява как функционират. За да научите повече за начините на плащане — това, с което плащате — вижте Добавяне на нов начин на плащане.

Ръчни плащания
Настройката за ръчни плащания не е налице за нови профили в изброените държави. Ако не можете да видите тази опция, когато се регистрирате, изберете автоматични плащания, за да завършите създаването на профила си. В тези държави профилът не може да бъде превключван към ръчни плащания.

Държави
 • Северна Америка
  • Канада
  • САЩ
 • Южна Америка
  • Чили
 • Африка
  • Южна Африка
 • Европа
  • Австрия
  • Белгия
  • Чехия
  • Дания
  • Финландия
  • Франция
  • Германия
  • Гърция
  • Ирландия
  • Италия
  • Люксембург
  • Нидерландия
  • Норвегия
  • Португалия
  • Полша
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Великобритания
 • Близкия изток
  • Израел
  • Саудитска Арабия
  • Обединени арабски емирства
 • Тихоокеанска Азия
  • Австралия
  • Хонконг
  • Япония
  • Малайзия
  • Нова Зеландия
  • Сингапур

Ръчните плащания представляват настройка за плащане в Google Ads, която Ви дава възможност да извършвате плащания преди показването на рекламите Ви. Ето как да го направите:

 1. Извършвате плащане към Google Ads.
 2. Рекламите Ви започват да се показват почти веднага щом получим плащането.
 3. Натрупвате разходи, които се приспадат от платената от Вас сума.

Стига в профила си да имате пари за плащане за рекламите си, те ще се показват. Само не забравяйте да зареждате профила си!  За да помогнем, Ви изпращаме имейл, когато средствата в него намалеят (до бюджет, достатъчен за около седмица), и отново – когато се изчерпят.

Месечно фактуриране

Настройка за плащане, чрез която Google Ви предоставя кредитна линия за рекламните Ви разходи. Можете да плащате с чек, банков превод или друг начин на плащане в зависимост от местоположението си.

Може да отговаряте на условията за използване на месечно фактуриране като настройка за плащане, ако фирмата Ви отговаря на определени изисквания. Те включват, но не се ограничават до:

 • сте регистрирани като фирма от най-малко една година;

 • наличие на активен профил в Google Ads с добро реноме в продължение на поне една година;

 • изразходване на най-малко по 5000 щ.д. месечно (сумата може да варира според държавата) за поне три от последните 12 месеца.

Ако отговаряте на тези начални условия и искате да кандидатствате за месечно фактуриране, свържете се с нас

Настройките за плащане определят кога плащате за рекламите си. Google Ads има два начина на плащане, налични за държавата Ви: автоматични плащания и месечно фактуриране.

 • Автоматични плащания: Google Ads таксува автоматично начина Ви на плащане след показването на рекламите Ви.

 • Месечно фактуриране: Google Ви предоставя кредитна линия за рекламните Ви разходи. Натрупвате разходи и получавате месечна фактура.

Настройката за плащане, която е налице за профила Ви, ще зависи от държавата и валутата за фактуриране на профила Ви. Имайте предвид, че в определени случаи някои настройки за плащане може временно да не бъдат налице, докато Google Ads проверява дали профилът Ви отговаря на условията да ги използва.

Тази статия разяснява тези настройки за плащане и онагледява как функционират. За да научите повече за начините на плащане — това, с което плащате — вижте Добавяне на нов начин на плащане.

Автоматични плащания
Автоматичните плащания не са налице в Китай или Русия. Ако не виждате тази опция в профила си, моля, вместо нея изберете ръчни плащания.

Автоматичните плащания представляват настройка за плащане в Google Ads. При използването й първо натрупвате рекламни разходи, след което те автоматично се начисляват по основния Ви начин на плащане.

За да започнете, предоставяте данните си за плащане веднъж и плащанията ще се обработват автоматично. Така не се налага да се притеснявате, че рекламите Ви ще спрат да се показват, ако забравите да извършите плащане.

Кога става таксуването

При автоматичните плащания Ви таксуваме за рекламните Ви разходи 30 дни след последното Ви автоматично таксуване или когато профилът Ви достигне предварително зададена сума, известна като праг за извършване на плащане – което се случи първо.

Threshold and 30-day payment boundaries

Как функционира прагът за извършване на плащане

Прагът Ви за извършване на плащане първоначално е зададен на определена сума. Всеки път, когато профилът Ви достигне този праг, преди да е приключил 30-дневният цикъл на таксуване, прагът се увеличава – максимум до най-високата си стойност. Праговете се различават в зависимост от профила, държавата и валутата, така че проверете профила си, за да видите какъв е текущият Ви платежен праг. Имайте предвид, че начислената сума може леко да надвишава платежния праг, ако разходите в профила Ви се натрупват бързо.

Пример

Да приемем, че на 1 април започвате работа с профила си в Google Ads и началният Ви праг е 50 лв. Ако натрупате разходи за 49 лв. в рамките на 30 дни, ще бъдете таксувани след този период, а платежният Ви праг ще остане 50 лв. през следващия цикъл на таксуване.

Ако обаче натрупате 50 лв. разходи в рамките на 30-дневния цикъл на таксуване:

 • ще бъдете таксувани незабавно;
 • платежният Ви праг ще се увеличи до сумата на следващия Ви праг, например 400 лв.;
 • ще започне нов 30-дневен цикъл на таксуване.

Пример

Да приемем, че рекламодател на име Асен регистрира профил в Google Ads с праг от 50 лв. и започва да натрупва разходи на 1 октомври. Ето как ще го таксуваме и как ще се променя прагът му за извършване наплащане:

 • На 5 октомври Асен достига първоначалния си праг за извършване на плащане от 50 лв. Тогава го таксуваме за разходите му (които може да са малко по-големи от прага му за извършване на плащане, ако ги е натрупал бързо). Повишаваме прага за извършване на плащане на Асен до 400 лв. Започва нов цикъл на таксуване.
 • На 23 октомври Асен достига новия си праг за извършване на плащане от 400 лв., при което Google Ads го таксува за натрупаните разходи. Google отново увеличава прага му за извършване на плащане до 600 лв. и започва нов цикъл на таксуване.
 • На 20 ноември Асен натрупва повече от 600 лв. разходи. Google го таксува и увеличава прага му за извършване на плащане до 1000 лв.
 • Следващото таксуване на Асен е направено на 20 декември, което е 30 дни след последното му автоматично таксуване. Ако бе натрупал 1000 лв. рекламни разходи преди тази дата, автоматичното таксуване щеше да бъде направено по-рано.

Разберете какъв е прагът Ви за извършване на плащане

За да разберете какъв е прагът Ви за извършване на плащане, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 3. Ще видите страницата Обобщена информация.
 4. Прагът Ви за извършване на плащане е посочен в раздела „Вашият баланс“ под лентата за напредъка.

Няма да получите имейл или известие, когато прагът Ви за извършване на плащане бъде повишен, затова проверявайте това поле, за да сте информирани.

Ако искате да бъдете таксувани по-рядко или за по-големи суми, вижте как да промените честотата на таксуване.

Съвети

 • Пак можете да извършвате ръчни плащания, дори и да използвате настройката за автоматични. Парите ще бъдат използвани за бъдещи кликвания и ще намалят сумата на следващото Ви автоматично таксуване. Имайте предвид обаче, че пак ще бъдете автоматично таксувани 30 дни след последното Ви автоматично таксуване независимо от размера на салдото в профила Ви.
 • Ако искате да понижите разходите, начислявани на основния Ви начин на плащане, извършете ръчно плащане посредством друг начин.
 • За да избегнете прекъсване на рекламите си поради отхвърлено плащане, силно Ви препоръчваме да настроите резервен начин на плащане. Ако основният Ви начин на плащане не работи поради някаква причина, ще таксуваме резервната Ви кредитна карта, за да гарантираме показването на рекламите Ви без прекъсване.
Месечно фактуриране

Настройка за плащане, чрез която Google Ви предоставя кредитна линия за рекламните Ви разходи. Можете да плащате с чек, банков превод или друг начин на плащане в зависимост от местоположението си.

Може да отговаряте на условията за използване на месечно фактуриране като настройка за плащане, ако фирмата Ви отговаря на определени изисквания. Те включват, но не се ограничават до:

 • сте регистрирани като фирма от най-малко една година;

 • наличие на активен профил в Google Ads с добро реноме в продължение на поне една година;

 • изразходване на най-малко по 5000 щ.д. месечно (сумата може да варира според държавата) за поне три от последните 12 месеца.

Ако отговаряте на тези начални условия и искате да кандидатствате за месечно фактуриране, свържете се с нас

Настройките за плащане определят кога плащате за рекламите си. Google Ads има два начина на плащане, налични за държавата Ви: автоматични плащания и ръчни плащания.

 • Автоматични плащания: Google Ads таксува автоматично начина Ви на плащане след показването на рекламите Ви.

 • Ръчни плащания: Извършвате плащане преди показването на рекламите. След това, докато те се показват и натрупвате разходи, кредитът от плащането Ви намалява. Когато то бъде изразходвано, рекламите Ви ще бъдат спрени.

Настройката за плащане, която е налице за профила Ви, ще зависи от държавата и валутата за фактуриране на профила Ви. Имайте предвид, че в определени случаи някои настройки за плащане може временно да не бъдат налице, докато Google Ads проверява дали профилът Ви отговаря на условията да ги използва.

Тази статия разяснява тези настройки за плащане и онагледява как функционират. За да научите повече за начините на плащане — това, с което плащате — вижте Добавяне на нов начин на плащане.

Автоматични плащания
Автоматичните плащания не са налице в Китай или Русия. Ако не виждате тази опция в профила си, моля, вместо нея изберете ръчни плащания.

Автоматичните плащания представляват настройка за плащане в Google Ads. При използването й първо натрупвате рекламни разходи, след което те автоматично се начисляват по основния Ви начин на плащане.

За да започнете, предоставяте данните си за плащане веднъж и плащанията ще се обработват автоматично. Така не се налага да се притеснявате, че рекламите Ви ще спрат да се показват, ако забравите да извършите плащане.

Кога става таксуването

При автоматичните плащания Ви таксуваме за рекламните Ви разходи 30 дни след последното Ви автоматично таксуване или когато профилът Ви достигне предварително зададена сума, известна като праг за извършване на плащане – което се случи първо.

Threshold and 30-day payment boundaries

Как функционира прагът за извършване на плащане

Прагът Ви за извършване на плащане първоначално е зададен на определена сума. Всеки път, когато профилът Ви достигне този праг, преди да е приключил 30-дневният цикъл на таксуване, прагът се увеличава – максимум до най-високата си стойност. Праговете се различават в зависимост от профила, държавата и валутата, така че проверете профила си, за да видите какъв е текущият Ви платежен праг. Имайте предвид, че начислената сума може леко да надвишава платежния праг, ако разходите в профила Ви се натрупват бързо.

Пример

Да приемем, че на 1 април започвате работа с профила си в Google Ads и началният Ви праг е 50 лв. Ако натрупате разходи за 49 лв. в рамките на 30 дни, ще бъдете таксувани след този период, а платежният Ви праг ще остане 50 лв. през следващия цикъл на таксуване.

Ако обаче натрупате 50 лв. разходи в рамките на 30-дневния цикъл на таксуване:

 • ще бъдете таксувани незабавно;
 • платежният Ви праг ще се увеличи до сумата на следващия Ви праг, например 400 лв.;
 • ще започне нов 30-дневен цикъл на таксуване.

Пример

Да приемем, че рекламодател на име Асен регистрира профил в Google Ads с праг от 50 лв. и започва да натрупва разходи на 1 октомври. Ето как ще го таксуваме и как ще се променя прагът му за извършване наплащане:

 • На 5 октомври Асен достига първоначалния си праг за извършване на плащане от 50 лв. Тогава го таксуваме за разходите му (които може да са малко по-големи от прага му за извършване на плащане, ако ги е натрупал бързо). Повишаваме прага за извършване на плащане на Асен до 400 лв. Започва нов цикъл на таксуване.
 • На 23 октомври Асен достига новия си праг за извършване на плащане от 400 лв., при което Google Ads го таксува за натрупаните разходи. Google отново увеличава прага му за извършване на плащане до 600 лв. и започва нов цикъл на таксуване.
 • На 20 ноември Асен натрупва повече от 600 лв. разходи. Google го таксува и увеличава прага му за извършване на плащане до 1000 лв.
 • Следващото таксуване на Асен е направено на 20 декември, което е 30 дни след последното му автоматично таксуване. Ако бе натрупал 1000 лв. рекламни разходи преди тази дата, автоматичното таксуване щеше да бъде направено по-рано.

Разберете какъв е прагът Ви за извършване на плащане

За да разберете какъв е прагът Ви за извършване на плащане, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 3. Ще видите страницата Обобщена информация.
 4. Прагът Ви за извършване на плащане е посочен в раздела „Вашият баланс“ под лентата за напредъка.

Няма да получите имейл или известие, когато прагът Ви за извършване на плащане бъде повишен, затова проверявайте това поле, за да сте информирани.

Ако искате да бъдете таксувани по-рядко или за по-големи суми, вижте как да промените честотата на таксуване.

Съвети

 • Пак можете да извършвате ръчни плащания, дори и да използвате настройката за автоматични. Парите ще бъдат използвани за бъдещи кликвания и ще намалят сумата на следващото Ви автоматично таксуване. Имайте предвид обаче, че пак ще бъдете автоматично таксувани 30 дни след последното Ви автоматично таксуване независимо от размера на салдото в профила Ви.
 • Ако искате да понижите разходите, начислявани на основния Ви начин на плащане, извършете ръчно плащане посредством друг начин.
 • За да избегнете прекъсване на рекламите си поради отхвърлено плащане, силно Ви препоръчваме да настроите резервен начин на плащане. Ако основният Ви начин на плащане не работи поради някаква причина, ще таксуваме резервната Ви кредитна карта, за да гарантираме показването на рекламите Ви без прекъсване.
Ръчни плащания
Настройката за ръчни плащания не е налице за нови профили в изброените държави. Ако не можете да видите тази опция, когато се регистрирате, изберете автоматични плащания, за да завършите създаването на профила си. В тези държави профилът не може да бъде превключван към ръчни плащания.

Държави
 • Северна Америка
  • Канада
  • САЩ
 • Южна Америка
  • Чили
 • Африка
  • Южна Африка
 • Европа
  • Австрия
  • Белгия
  • Чехия
  • Дания
  • Финландия
  • Франция
  • Германия
  • Гърция
  • Ирландия
  • Италия
  • Люксембург
  • Нидерландия
  • Норвегия
  • Португалия
  • Полша
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Великобритания
 • Близкия изток
  • Израел
  • Саудитска Арабия
  • Обединени арабски емирства
 • Тихоокеанска Азия
  • Австралия
  • Хонконг
  • Япония
  • Малайзия
  • Нова Зеландия
  • Сингапур

Ръчните плащания представляват настройка за плащане в Google Ads, която Ви дава възможност да извършвате плащания преди показването на рекламите Ви. Ето как да го направите:

 1. Извършвате плащане към Google Ads.
 2. Рекламите Ви започват да се показват почти веднага щом получим плащането.
 3. Натрупвате разходи, които се приспадат от платената от Вас сума.

Стига в профила си да имате пари за плащане за рекламите си, те ще се показват. Само не забравяйте да зареждате профила си!  За да помогнем, Ви изпращаме имейл, когато средствата в него намалеят (до бюджет, достатъчен за около седмица), и отново – когато се изчерпят.

С Google Ads бивате таксувани автоматично, след като рекламите Ви се покажат (автоматични плащания), или можете да плащате преди това (ръчни плащания). Правите избора си при създаване на профила, след което той не може да бъде променен.

Автоматични плащания

Автоматичните плащания представляват настройка за плащане в Google Ads. При използването й първо натрупвате рекламни разходи, след което те автоматично се начисляват по основния Ви начин на плащане.

За да започнете, предоставяте данните си за плащане веднъж и плащанията ще се обработват автоматично. Така не се налага да се притеснявате, че рекламите Ви ще спрат да се показват, ако забравите да извършите плащане.

Кога става таксуването

При автоматичните плащания Ви таксуваме за рекламните Ви разходи 30 дни след последното Ви автоматично таксуване или когато профилът Ви достигне предварително зададена сума, известна като праг за извършване на плащане – което се случи първо.

Threshold and 30-day payment boundaries

Как функционира прагът за извършване на плащане

Прагът Ви за извършване на плащане първоначално е зададен на определена сума. Всеки път, когато профилът Ви достигне този праг, преди да е приключил 30-дневният цикъл на таксуване, прагът се увеличава – максимум до най-високата си стойност. Праговете се различават в зависимост от профила, държавата и валутата, така че проверете профила си, за да видите какъв е текущият Ви платежен праг. Имайте предвид, че начислената сума може леко да надвишава платежния праг, ако разходите в профила Ви се натрупват бързо.

Пример

Да приемем, че на 1 април започвате работа с профила си в Google Ads и началният Ви праг е 50 лв. Ако натрупате разходи за 49 лв. в рамките на 30 дни, ще бъдете таксувани след този период, а платежният Ви праг ще остане 50 лв. през следващия цикъл на таксуване.

Ако обаче натрупате 50 лв. разходи в рамките на 30-дневния цикъл на таксуване:

 • ще бъдете таксувани незабавно;
 • платежният Ви праг ще се увеличи до сумата на следващия Ви праг, например 400 лв.;
 • ще започне нов месечен цикъл на таксуване.

Пример

Да приемем, че рекламодател на име Асен регистрира профил в Google Ads с праг от 50 лв. и започва да натрупва разходи на 1 октомври. Ето как ще го таксуваме и как ще се променя прагът му за извършване наплащане:

 • На 5 октомври Асен достига първоначалния си праг за извършване на плащане от 50 лв. Тогава го таксуваме за разходите му (които може да са малко по-големи от прага му за извършване на плащане, ако ги е натрупал бързо). Повишаваме прага за извършване на плащане на Асен до 400 лв. Започва нов цикъл на таксуване.
 • На 23 октомври Асен достига новия си праг за извършване на плащане от 400 лв., при което Google Ads го таксува за натрупаните разходи. Google отново увеличава прага му за извършване на плащане до 600 лв. и започва нов цикъл на таксуване.
 • На 20 ноември Асен натрупва повече от 600 лв. разходи. Google го таксува и увеличава прага му за извършване на плащане до 1000 лв.
 • Следващото таксуване на Асен е направено на 20 декември, което е 30 дни след последното му автоматично таксуване. Ако бе натрупал 1000 лв. рекламни разходи преди тази дата, автоматичното таксуване щеше да бъде направено по-рано.

Разберете какъв е прагът Ви за извършване на плащане

За да разберете какъв е прагът Ви за извършване на плащане, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 3. Ще видите страницата Обобщена информация.
 4. Прагът Ви за извършване на плащане е посочен в раздела „Вашият баланс“ под лентата за напредъка.

Няма да получите имейл или известие, когато прагът Ви за извършване на плащане бъде повишен, затова проверявайте това поле, за да сте информирани.

Ако искате да бъдете таксувани по-рядко или за по-големи суми, вижте как да промените честотата на таксуване.

Съвети

 • Пак можете да извършвате ръчни плащания, дори и да използвате настройката за автоматични. Парите ще бъдат използвани за бъдещи кликвания и ще намалят сумата на следващото Ви автоматично таксуване. Имайте предвид обаче, че пак ще бъдете автоматично таксувани 30 дни след последното Ви автоматично таксуване независимо от размера на салдото в профила Ви.
 • Ако искате да понижите разходите, начислявани на основния Ви начин на плащане, извършете ръчно плащане посредством друг начин.
 • За да избегнете прекъсване на рекламите си поради отхвърлено плащане, силно Ви препоръчваме да настроите резервен начин на плащане. Ако основният Ви начин на плащане не работи поради някаква причина, ще таксуваме резервната Ви кредитна карта, за да гарантираме показването на рекламите Ви без прекъсване.
Ръчни плащания

Ръчните плащания представляват настройка за плащане в Google Ads, която Ви дава възможност да извършвате плащания преди показването на рекламите Ви. Ето как да го направите:

 1. Извършвате плащане към Google Ads.
 2. Рекламите Ви започват да се показват почти веднага щом получим плащането.
 3. Натрупвате разходи, които се приспадат от платената от Вас сума.

Стига в профила си да имате пари за плащане за рекламите си, те ще се показват. Само не забравяйте да зареждате профила си!  За да помогнем, Ви изпращаме имейл, когато средствата в него намалеят (до бюджет, достатъчен за около седмица), и отново – когато се изчерпят.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си