Giới thiệu về chỉ số và báo cáo quảng cáo video

Bài viết này mô tả các chỉ số khác nhau được sử dụng để phân tích hiệu suất quảng cáo video của bạn. Bạn có thể xem các chỉ số như số lần hiển thị, số lượt xem, mức độ tương tác và số lần nhấp, cũng như kiểu đối tượng mà bạn đang tiếp cận.

Chỉ số hiệu suất chính

Để tạo quảng cáo video, nội dung video của bạn phải được lưu trữ trên YouTube. Điều này có nghĩa là số lượt xem quảng cáo video của bạn sẽ giúp tăng số lượt xem video trên YouTube (trên Trang xem của video và trong báo cáo tài khoản Google của bạn).

Một số chỉ số chính của chiến dịch video gồm:

 • Hiệu suất cốt lõi:
  • Số lượt xem cho bạn biết số lần người dùng đã xem hoặc tương tác với quảng cáo video của bạn. Lưu ý: Số lượt xem quảng cáo video TrueView cũng sẽ được tính vào số lượt xem video công khai trên YouTube của bạn chỉ khi video dài hơn 11 giây.
  • Tỷ lệ xem được tính bằng cách lấy số lượt xem hoặc số lần tương tác mà quảng cáo video của bạn nhận được chia cho số lần quảng cáo hiển thị (số lần hiển thị video và hình thu nhỏ).
  • CPV trung bình là số tiền trung bình mà bạn trả khi một người dùng xem 30 giây video của bạn (hoặc toàn bộ thời lượng video nếu video đó ngắn hơn 30 giây) hay tương tác với video của bạn, tùy theo hành động nào xảy ra trước. Lưu ý rằng CPV trung bình có thể khác với CPV tối đa của bạn. CPV tối đa là số tiền tối đa bạn sẵn sàng trả cho một lượt xem quảng cáo.
  • Thời gian xem đo lường tổng thời gian mà người dùng đã xem quảng cáo video của bạn (tính bằng giây).
  • Thời gian xem trung bình/lần hiển thị đo lường số giây trung bình mà ai đó đã xem quảng cáo video của bạn mỗi lần quảng cáo đó được hiển thị.
 • Hiệu suất lần nhấp chuột:
  • Số lần nhấp cho biết số lần mọi người đã nhấp vào video của bạn. Số lần nhấp có thể giúp bạn biết được mức độ hấp dẫn của quảng cáo đối với những người xem quảng cáo đó.
  • Tỷ lệ nhấp (CTR) là số lần nhấp mà quảng cáo của bạn nhận được chia cho số lần hiển thị quảng cáo.
 • Hiệu suất tương tác:
  • Mức độ tương tác cho bạn biết số lần nhấp vào các phần tử tương tác, chẳng hạn như trên đoạn giới thiệu hoặc biểu tượng để mở rộng bất kỳ thẻ nào trên video của bạn. (Các lần nhấp này không đưa người dùng đến trang web hoặc đích đến bên ngoài khác).
  • Tỷ lệ tương tác là số lần tương tác mà quảng cáo của bạn nhận được chia cho số lần hiển thị quảng cáo.
 • Phạm vi tiếp cận và tần suất:
  • Số người dùng duy nhất cho biết tổng số người đã xem một quảng cáo trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Số cookie duy nhất là số lượng cookie (lưu trữ các tùy chọn và thông tin khác được sử dụng trên các trang web mà người dùng truy cập) cụ thể cho một trình duyệt riêng lẻ trên máy tính của người dùng.
  • Số người xem duy nhất (cookie) là số lần quảng cáo video của bạn được xem bởi một cookie duy nhất trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Tần suất hiển thị trung bình/người dùng là số lần trung bình mà một người duy nhất xem được quảng cáo của bạn trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Tần suất hiển thị trung bình/cookie là số lần trung bình mà quảng cáo video của bạn hiển thị cho một cookie duy nhất trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Tần suất xem trung bình/cookie là số lần trung bình mà một cookie duy nhất đã xem video của bạn trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Lượng người xem video (còn được gọi là "báo cáo theo phần tư")
  • Video được phát: 25% cho biết tần suất phát video đến 25% thời lượng video.
  • Video được phát: 50% cho biết tần suất phát video đến 50% thời lượng video.
  • Video được phát: 75% cho biết tần suất phát video đến 75% thời lượng video.
  • Video được phát: 100% cho biết tần suất phát video đến 100% thời lượng video.
Lưu ý: Chỉ số "video được phát" chỉ tính những người xem video cho đến cuối. Tuy nhiên, một lượt xem cũng sẽ được tính nếu ai đó tương tác với video (bằng cách nhấp vào URL hiển thị, biểu ngữ đi kèm, tiện ích quảng cáo, nếu có). Nếu ai đó chỉ xem 15 giây của video 20 giây và sau đó, nhấp vào URL hiển thị để truy cập trang đích thì điều này sẽ được tính là một lượt xem và tăng tỷ lệ xem. Nhưng vì video này đã không được xem cho đến cuối, nên điều này sẽ không đủ điều kiện cho chỉ số "video được phát 100%". 
 
 • Mức độ tương tác trên YouTube: Số tác vụ đã thực hiện, xảy ra khi người dùng xem quảng cáo video và sau đó thực hiện một tác vụ có liên quan trên YouTube. Dưới đây là các loại tác vụ đã thực hiện:
  • Số lượt xem kiếm được tăng lên khi người xem trên YouTube xem các video tiếp theo trên kênh hoặc Trang xem YouTube của bạn. Loại tác vụ đã thực hiện này tăng lên cho dù người dùng có chọn xem lại cùng một video hoặc bất kỳ video nào khác trên kênh của bạn hay không.
  • Số người đăng ký kiếm được xảy ra khi người xem đăng ký kênh của bạn. Loại tác vụ đã thực hiện này cung cấp giá trị duy nhất bởi vì nội dung từ chính các kênh YouTube này và ảnh đại diện của kênh có thể đã được xem trên trang chủ YouTube.

Do yêu cầu về quyền riêng tư, chỉ số Số người đăng ký kiếm được nếu có giá trị nhỏ hơn 100 thì sẽ hiển thị dưới dạng phạm vi thay vì giá trị thực giống như hiện đang hiển thị. Ví dụ: 14 sẽ hiển thị dưới dạng phạm vi 11-20 thay vì giá trị thực. Giá trị của chỉ số lớn hơn 100 vẫn sẽ hiển thị giá trị thực tế.

 • Số lần bổ sung danh sách phát kiếm được xảy ra khi người xem thêm video vào danh sách phát.
 • Số lượt thích kiếm được xảy ra khi người xem thích video.
 • Số lượt chia sẻ kiếm được xảy ra khi người xem chia sẻ video.
 • Chế độ xem đang kích hoạt

Các tính năng báo cáo

 • Bảng tùy chỉnh và báo cáo có thể tải xuống - Bạn có thể tùy chỉnh các bảng trong tài khoản Google Ads bằng cách sử dụng các cột, phân đoạn và bộ lọc để tìm thấy dữ liệu hiệu quả hoạt động cụ thể về các chiến dịch video mà bạn quan tâm. Ví dụ: bạn có thể chọn xem các cột cho các chỉ số "CPV tối đa", "Số lần nhấp" hoặc "Số tác vụ đã thực hiện trên YouTube". Khi đã điều chỉnh bảng để có được giao diện chính xác như bạn muốn, bạn có thể tải chúng xuống dưới dạng báo cáo bằng nhiều định dạng và lưu lại. Bạn cũng có thể thiết lập để báo cáo chạy trong các khoảng thời gian cụ thể và lên lịch để gửi báo cáo qua email cho bạn hoặc cho những người có quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Hãy tìm hiểu cách sửa đổi, phân đoạn hoặc lọc các cột.
 • Báo cáo tự động - Bạn có thể tùy chỉnh các bảng thống kê trong tài khoản Google Ads của bạn bằng cách sử dụng các cột, phân đoạn và bộ lọc để tìm thấy dữ liệu hiệu quả hoạt động cụ thể về các chiến dịch video mà bạn quan tâm. đã điều chỉnh bảng để có được giao diện như mong muốn, bạn có thể tải chúng xuống dưới dạng báo cáo bằng nhiều định dạng và lưu lại. Bạn cũng có thể thiết lập để báo cáo chạy trong các khoảng thời gian cụ thể và lên lịch để gửi báo cáo qua email cho bạn hoặc cho những người có quyền truy cập vào tài khoản của bạn.
 • Lịch sử thay đổi - Trang "Lịch sử thay đổi" liệt kê các nội dung thay đổi mà bạn đã thực hiện với tài khoản của mình. Công cụ này thể hiện từng nội dung thay đổi trong dòng thời gian, được ánh xạ đến dữ liệu tài khoản của bạn. Bạn có thể xem tất cả các nội dung thay đổi trong một khoảng thời gian cụ thể, lọc kết quả theo loại nội dung thay đổi (chẳng hạn như mức điều chỉnh ngân sách hay nội dung chỉnh sửa nhóm quảng cáo), hoặc xem các nội dung thay đổi của một chiến dịch video cụ thể. Khi so sánh các nội dung thay đổi với dòng thời gian của dữ liệu hiệu quả hoạt động, bạn sẽ biết được những nội dung thay đổi nào có thể đã góp phần thay đổi hiệu quả hoạt động của mình.
 • Công cụ báo cáo nâng caobiểu đồ trực quan cho phép bạn xem, tùy chỉnh và phân tích dữ liệu chi tiết về hiệu hoạt động của quảng cáo video.
 • Nhắm mục tiêu - Bạn cũng có thể biết video của mình đã hoạt động như thế nào với một số từ khóa, kiểu đối tượng và thông tin nhân khẩu nhất định. Bạn có thể xem các chỉ số này bằng cách nhấp vào các trang Từ khóa, Đối tượng hoặc Nhân khẩu học.

Lưu ý

Để tạo quảng cáo video, nội dung video của bạn phải được lưu trữ trên YouTube. Điều này có nghĩa là số lượt xem quảng cáo video của bạn sẽ làm tăng số lượt xem video trên YouTube (trên Trang xem của video và bên trong báo cáo tài khoản YouTube của bạn).

Khắc phục sự cố với dữ liệu của bạn

Sự khác biệt giữa số liệu thống kê lượt xem trong YouTube và trong Google Ads

Chúng tôi không thể bảo đảm rằng số lượt xem mà bạn bị tính phí và số lượt xem trên YouTube của bạn sẽ bằng nhau. Một nguyên nhân phổ biến khi xem xét số lượt xem định kỳ là YouTube tổng hợp số liệu thống kê theo thời gian dựa trên múi giờ Thái Bình Dương, trong khi Google Ads tổng hợp số liệu thống kê theo thời gian dựa trên múi giờ do nhà quảng cáo xác định. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt và chúng tôi sẽ cố gắng giữ cho các số liệu tích lũy gần bằng nhau. Mặc dù bạn bị tính phí cho một số lượng lượt xem phù hợp, nhưng một vài lượt xem trong số đó không đủ điều kiện để được tính vào số lượt xem trên YouTube.

YouTube Analytics bao gồm dữ liệu video cho tất cả các video, và Google Ads cung cấp dữ liệu cho một phần trong số các lượt xem đó (số lượt xem trả phí của bạn), nên sẽ có sự khác biệt về tổng số lượt xem video.


Sự khác biệt về số lượt xem phần trăm video và số lần nhấp vào lời kêu gọi hành động trong Thông tin chi tiết trên YouTube so với trong Google Ads

Hiện tại, số lượt xem phần trăm video (dữ liệu theo phần tư) trong Google Ads chỉ dành cho những lượt xem trên quảng cáo Google Ads có trả tiền. Điều này có nghĩa là Google Ads không thể hiển thị thông tin này cho video của bạn nếu nó được truy cập qua danh sách kết quả tìm kiếm miễn phí khi người dùng tìm kiếm trên Google hoặc YouTube.

Ví dụ

Một video mà bạn lưu trữ trên YouTube có thể được tìm thấy trong kết quả tìm kiếm của Google hoặc YouTube. Nếu người xem nhấp vào video này thông qua kết quả tìm kiếm không phải trả tiền và tương tác với video đó, bạn sẽ không bị tính phí cho một lượt xem quảng cáo video hoặc các lần tương tác của người xem. Những lần tương tác này sẽ không được đưa vào chỉ số hiệu suất của video trong Google Ads.

Xem kết quả của nhóm quảng cáo video

Sử dụng trang "Nhóm quảng cáo" để xem kết quả tổng quan của nhóm quảng cáo video trong một phạm vi ngày cụ thể để biết các chỉ số như số lần hiển thị, số lần nhấp, tỷ lệ xem qua (VTR), giá mỗi lần xem (CPV), v.v. Để biết định nghĩa cụ thể của từng chỉ số, hãy nhấp vào biểu tượng chú giải công cụ ? trong mỗi tiêu đề cột.

 1. Chọn Chiến dịch video từ bảng điều hướng.
 2. Chọn Nhóm quảng cáo từ menu trang.

Lưu ý

 • Một nhóm quảng cáo bao gồm những quảng cáo video có cùng tiêu chí nhắm mục tiêu và giá thầu.
 • Một nhóm quảng cáo được xác định bởi một định dạng quảng cáo video cụ thể và chỉ có thể chứa quảng cáo video thuộc định dạng đó. Tuy nhiên, trong chiến dịch video, bạn có thể chạy nhiều nhóm quảng cáo--một số nhóm quảng cáo chứa quảng cáo trong luồng và một số nhóm quảng cáo chứa quảng cáo khám phá video. Tức là, một nhóm quảng cáo chỉ có thể chứa quảng cáo trong luồng hoặc quảng cáo khám phá video, chứ không thể chứa cả hai định dạng quảng cáo.

Xem tóm tắt hiệu quả hoạt động của video

 1. Chọn Chiến dịch video từ bảng điều hướng.
 2. Chọn Video từ menu trang.

Mục "Video" hiển thị toàn bộ hiệu quả hoạt động của video trên tất cả các quảng cáo.

Xem chỉ số và thông tin chi tiết về video

 1. Chọn Chiến dịch video từ bảng điều hướng.
 2. Chọn Video từ menu trang.
 3. Nhấp vào Analytics ở đầu trang.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?