Giới thiệu về các chỉ số và báo cáo quảng cáo dạng video

Bài viết này mô tả các chỉ số được dùng để phân tích hiệu quả hoạt động của quảng cáo dạng video. Bạn có thể xem các chỉ số như số lần hiển thị, số lượt xem, mức độ tương tác và số lần nhấp, cũng như kiểu đối tượng mà bạn đang tiếp cận.

Chỉ số hiệu suất chính

Để tạo quảng cáo video, nội dung video của bạn phải được lưu trữ trên YouTube. Điều này có nghĩa là số lượt xem quảng cáo video của bạn sẽ giúp tăng số lượt xem video trên YouTube (trên Trang xem của video và trong báo cáo tài khoản Google của bạn).

Một số chỉ số chính của chiến dịch video gồm:

 • Hiệu quả hoạt động cốt lõi:
  • Lượt xem được thực hiện đáp ứng việc xem video và hành vi của người dùng khi xem video. Lượt chuyển đổi từ lượt xem được thực hiện được tính khi người dùng không nhấp vào quảng cáo dạng video, nhưng xem quảng cáo có thể bỏ qua (chỉ có thể bỏ qua sau 5 giây) trong ít nhất 10 giây và sau đó chuyển đổi trong Thời lượng chuyển đổi từ lượt xem được thực hiện.
  • Số lượt xem cho bạn biết số lần mà người dùng đã xem hoặc tương tác với quảng cáo dạng video của bạn. 
  • Tỷ lệ xem được tính bằng cách lấy số lượt xem hoặc số lượt tương tác mà quảng cáo dạng video của bạn nhận được chia cho số lượt hiển thị quảng cáo (số lượt hiển thị video và hình thu nhỏ).
  • CPV trung bình là số tiền trung bình mà bạn trả khi một người dùng xem 30 giây video (hoặc toàn bộ thời lượng video nếu video đó ngắn hơn 30 giây) hay tương tác với video của bạn, tùy theo hành động nào xảy ra trước. Lưu ý rằng CPV trung bình có thể khác với CPV tối đa của bạn. CPV tối đa của bạn là số tiền cao nhất mà bạn muốn trả cho một lượt xem quảng cáo.
  • Thời gian xem đo lường tổng thời gian mà người dùng đã xem quảng cáo dạng video của bạn (tính theo giây).
  • Thời gian xem/lượt hiển thị trung bình đo số giây trung bình mà một người đã xem quảng cáo dạng video trong mỗi lượt quảng cáo xuất hiện.
    

   Lưu ý:
    
   • Hệ thống sẽ không tính lượt xem và các chỉ số thu được từ lượt xem đối với quảng cáo dạng video không thể bỏ qua.
   • Đối với quảng cáo TrueView trong luồng chạy trên YouTube, hệ thống sẽ tính lượt xem quảng cáo có trả tiền là lượt xem công khai trên video khi một trong những điều sau xảy ra: có người xem một quảng cáo hoàn chỉnh dài từ 11 đến 30 giây, có người xem ít nhất 30 giây của một quảng cáo dài hơn 30 giây hoặc có người tương tác với quảng cáo.
   • Đối với quảng cáo khám phá TrueView chạy trên YouTube, lượt xem quảng cáo có trả tiền sẽ được tính là lượt xem công khai trên video khi có người nhấp vào quảng cáo và video bắt đầu phát.
 • Hiệu quả lượt nhấp:
  • Số lần nhấp cho biết số lần mọi người đã nhấp vào video của bạn. Số lần nhấp có thể giúp bạn biết được mức độ hấp dẫn của quảng cáo đối với những người xem quảng cáo đó.
  • Tỷ lệ nhấp (CTR) là số lần nhấp mà quảng cáo của bạn nhận được chia cho số lần hiển thị quảng cáo.
 • Hiệu suất tương tác:
  • Mức độ tương tác cho bạn biết số lần nhấp vào các phần tử tương tác, chẳng hạn như trên đoạn giới thiệu hoặc biểu tượng để mở rộng bất kỳ thẻ nào trên video của bạn. (Các lần nhấp này không đưa người dùng đến trang web hoặc đích đến bên ngoài khác).
  • Tỷ lệ tương tác là số lần tương tác mà quảng cáo của bạn nhận được chia cho số lần hiển thị quảng cáo.
 • Phạm vi tiếp cận và tần suất:
  • Số người dùng duy nhất cho biết tổng số người đã xem một quảng cáo trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Số cookie duy nhất là số lượng cookie (lưu trữ các tùy chọn và thông tin khác được sử dụng trên các trang web mà người dùng truy cập) cụ thể cho một trình duyệt riêng lẻ trên máy tính của người dùng.
  • Số người xem duy nhất (cookie) là số lần quảng cáo video của bạn được xem bởi một cookie duy nhất trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Tần suất hiển thị trung bình/người dùng là số lần trung bình mà một người duy nhất xem được quảng cáo của bạn trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Tần suất hiển thị trung bình/cookie là số lần trung bình mà quảng cáo dạng video của bạn hiển thị cho một cookie duy nhất trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Tần suất xem trung bình/cookie là số lần trung bình mà một cookie duy nhất đã xem video của bạn trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Lượng người xem video (còn được gọi là "báo cáo theo phần tư")
  • Video được phát: 25% cho biết tần suất phát video đến 25% thời lượng video.
  • Video được phát: 50% cho biết tần suất phát video đến 50% thời lượng video.
  • Video được phát: 75% cho biết tần suất phát video đến 75% thời lượng video.
  • Video được phát: 100% cho biết tần suất phát video đến 100% thời lượng video.
Lưu ý: Chỉ số "video được phát" chỉ tính những người xem video cho đến cuối. Tuy nhiên, một lượt xem cũng sẽ được tính nếu ai đó tương tác với video (bằng cách nhấp vào URL hiển thị, biểu ngữ đi kèm, tiện ích quảng cáo, nếu có). Nếu một người chỉ xem 15 giây của video dài 20 giây, sau đó nhấp vào URL hiển thị để truy cập trang đích thì hành động này sẽ được tính là một lượt xem và làm tăng tỷ lệ xem. Nhưng vì người dùng không xem hết video nên hành động này không đủ điều kiện đối với chỉ số “video được phát 100%”. 
 • Mức độ tương tác trên YouTube: Số hành động đã thực hiện, xảy ra khi người dùng xem quảng cáo dạng video, sau đó thực hiện một hành động liên quan trên YouTube. Dưới đây là các loại hành động đã thực hiện:
  • Số lượt xem kiếm được tăng lên khi người xem trên YouTube xem các video tiếp theo trên kênh hoặc Trang xem YouTube của bạn. Loại tác vụ đã thực hiện này tăng lên cho dù người dùng có chọn xem lại cùng một video hoặc bất kỳ video nào khác trên kênh của bạn hay không.
  • Số người đăng ký kiếm được xảy ra khi người xem đăng ký kênh của bạn. Loại tác vụ đã thực hiện này cung cấp giá trị duy nhất bởi vì nội dung từ chính các kênh YouTube này và ảnh đại diện của kênh có thể đã được xem trên trang chủ YouTube.

Do yêu cầu về quyền riêng tư, chỉ số Số người đăng ký kiếm được có giá trị nhỏ hơn 100 sẽ hiển thị dưới dạng một phạm vi thay vì dưới dạng giá trị thực như hiện tại. Ví dụ: 14 sẽ hiển thị dưới dạng phạm vi 1–20 thay vì 14. Chỉ số có giá trị lớn hơn 100 vẫn sẽ hiển thị giá trị thực tế.

 • Số lần bổ sung danh sách phát kiếm được xảy ra khi người xem thêm video vào danh sách phát.
 • Số lượt thích kiếm được xảy ra khi người xem thích video.
 • Số lượt chia sẻ kiếm được xảy ra khi người xem chia sẻ video.
 • Chế độ xem đang kích hoạt

Các tính năng báo cáo

 • Bảng tùy chỉnh và báo cáo có thể tải xuống Bạn có thể tìm thấy dữ liệu về hiệu quả hoạt động cụ thể của các chiến dịch video mà bạn quan tâm bằng cách tùy chỉnh các bảng trong tài khoản Google Ads thông qua các cột, phân đoạn và bộ lọc. Ví dụ: bạn có thể chọn xem các cột cho các chỉ số “CPV tối đa”, “Lượt nhấp” hoặc “Số hành động đã thực hiện trên YouTube”. Khi bảng đã có giao diện đúng theo ý bạn, bạn có thể tải bảng này xuống dưới dạng báo cáo ở nhiều định dạng và lưu báo cáo. Bạn cũng có thể thiết lập để báo cáo chạy trong các khoảng thời gian cụ thể và lên lịch để gửi báo cáo qua email cho bạn hoặc cho những người có quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Tìm hiểu cách sửa đổi, phân đoạn hoặc lọc cột.
 • Báo cáo tự động – Bạn có thể tìm thấy dữ liệu hiệu quả hoạt động cụ thể của các chiến dịch video mà bạn quan tâm bằng cách tùy chỉnh các bảng thống kê trong tài khoản Google Ads thông qua các cột, phân đoạn và bộ lọc. đã điều chỉnh bảng để có được giao diện như mong muốn, bạn có thể tải chúng xuống dưới dạng báo cáo bằng nhiều định dạng và lưu lại. Bạn cũng có thể thiết lập để báo cáo chạy trong các khoảng thời gian cụ thể và lên lịch để gửi báo cáo qua email cho bạn hoặc cho những người có quyền truy cập vào tài khoản của bạn.
 • Lịch sử thay đổi – Trang "Lịch sử thay đổi" liệt kê các thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với tài khoản của mình. Công cụ này thể hiện từng nội dung thay đổi trong dòng thời gian, được ánh xạ đến dữ liệu tài khoản của bạn. Bạn có thể xem tất cả các nội dung thay đổi trong một khoảng thời gian cụ thể, lọc kết quả theo loại nội dung thay đổi (chẳng hạn như mức điều chỉnh ngân sách hay nội dung chỉnh sửa nhóm quảng cáo), hoặc xem các nội dung thay đổi của một chiến dịch video cụ thể. Khi so sánh các thay đổi với tiến trình của dữ liệu hiệu quả hoạt động, bạn sẽ biết được những nội dung thay đổi nào có thể đã góp phần thay đổi hiệu quả hoạt động của bạn.
 • Công cụ báo cáo nâng caobiểu đồ trực quan cho phép bạn xem, tùy chỉnh và phân tích dữ liệu chi tiết về hiệu quả hoạt động của quảng cáo dạng video.
 • Nhắm mục tiêu – Bạn cũng có thể biết mức độ hiệu quả của video đối với một số từ khóa, kiểu đối tượng và thông tin nhân khẩu học. Bạn có thể xem các chỉ số này bằng cách nhấp vào các trang Từ khóa, Đối tượng hoặc Thông tin nhân khẩu học.

Lưu ý

Để tạo quảng cáo video, nội dung video của bạn phải được lưu trữ trên YouTube. Điều này có nghĩa là số lượt xem quảng cáo video của bạn sẽ làm tăng số lượt xem video trên YouTube (trên Trang xem của video và bên trong báo cáo tài khoản YouTube của bạn).

Khắc phục sự cố với dữ liệu của bạn

Sự khác biệt giữa số liệu thống kê lượt xem trong YouTube và trong Google Ads

Chúng tôi không thể bảo đảm rằng số lượt xem mà bạn bị tính phí và số lượt xem trên YouTube của bạn sẽ bằng nhau. Một nguyên nhân phổ biến khi xem xét số lượt xem định kỳ là YouTube tổng hợp số liệu thống kê theo thời gian dựa trên múi giờ Thái Bình Dương, trong khi Google Ads tổng hợp số liệu thống kê theo thời gian dựa trên múi giờ do nhà quảng cáo xác định. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt và chúng tôi sẽ cố gắng giữ cho các số liệu tích lũy gần bằng nhau. Mặc dù bạn có thể bị tính phí cho một số lượng lượt xem được thực hiện phù hợp, nhưng một số lượt xem trong số đó không đủ điều kiện để được tính vào số lượt xem trên YouTube.

YouTube Analytics bao gồm dữ liệu video cho tất cả video, trong khi Google Ads cung cấp dữ liệu cho một phần trong số các lượt xem đó (lượt xem có trả tiền) nên sẽ có sự khác biệt về tổng số lượt xem video.


Sự khác biệt về số lượt xem phần trăm video và số lượt nhấp vào lời kêu gọi hành động trong Thông tin chi tiết trên YouTube so với trong Google Ads

Hiện tại, số lượt xem phần trăm video (dữ liệu theo phần tư) trong Google Ads chỉ dành cho những lượt xem trên quảng cáo Google Ads có trả phí. Điều này có nghĩa là Google Ads không thể hiển thị thông tin này cho video của bạn nếu nó được truy cập qua danh sách kết quả tìm kiếm miễn phí khi người dùng tìm kiếm trên Google hoặc YouTube.

Ví dụ

Một video mà bạn lưu trữ trên YouTube có thể được tìm thấy trong kết quả tìm kiếm của Google hoặc YouTube. Nếu người xem nhấp vào video này thông qua kết quả tìm kiếm không phải trả tiền và tương tác với video đó, bạn sẽ không bị tính phí cho một lượt xem quảng cáo video hoặc các lần tương tác của người xem. Những lần tương tác này sẽ không được đưa vào chỉ số hiệu suất của video trong Google Ads.

Xem kết quả của nhóm quảng cáo video

Hãy sử dụng trang "Nhóm quảng cáo" để xem kết quả tổng thể của nhóm quảng cáo video trong một phạm vi ngày cụ thể đối với các chỉ số như số lượt hiển thị, số lượt nhấp, tỷ lệ xem hết (VTR), giá mỗi lượt xem (CPV) và các chỉ số khác. Để biết định nghĩa cụ thể của từng chỉ số, hãy nhấp vào biểu tượng chú giải công cụ ? trong mỗi tiêu đề cột.

 1. Chọn Chiến dịch video từ bảng điều hướng.
 2. Chọn Nhóm quảng cáo từ menu trang.

Lưu ý

 • Một nhóm quảng cáo bao gồm các quảng cáo dạng video có cùng tiêu chí nhắm mục tiêu và giá thầu.
 • Một nhóm quảng cáo được xác định bởi một định dạng quảng cáo dạng video cụ thể và chỉ có thể chứa quảng cáo dạng video thuộc định dạng đó. Tuy nhiên, trong chiến dịch video, bạn có thể chạy nhiều nhóm quảng cáo--một số nhóm quảng cáo chứa quảng cáo trong luồng và một số nhóm quảng cáo chứa quảng cáo khám phá video. Tức là, một nhóm quảng cáo chỉ có thể chứa quảng cáo trong luồng hoặc quảng cáo khám phá video, chứ không thể chứa cả hai định dạng quảng cáo.

Xem tóm tắt hiệu quả hoạt động của video

 1. Chọn Chiến dịch video từ bảng điều hướng.
 2. Chọn Video từ menu trang.

Mục "Video" hiển thị toàn bộ hiệu quả hoạt động của video trên tất cả các quảng cáo.

Xem chỉ số và thông tin chi tiết về video

 1. Chọn Chiến dịch video từ bảng điều hướng.
 2. Chọn Video từ menu trang.
 3. Nhấp vào Analytics ở đầu trang.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố