Om mätvärden och rapportering för videoannonser

I Google Ads hittar du dina videokampanjer under Alla kampanjer tillsammans med alla dina andra aktiva kampanjer. När du väljer videokampanjer från navigeringspanelen kan du visa en sammanfattning av endast videokampanjernas resultat. I denna vy fylls endast de kolumner och funktioner som är relaterade till videokampanjernas resultat automatiskt med resultatdata. I den här artikeln förklarar vi några viktiga mätvärden för dina videokampanjer och hur du hittar dessa mätvärden i Google Ads. 

Innan du börjar

Om du vill skapa en videoannons måste YouTube vara värd för ditt videoinnehåll. Det innebär att antalet visningar av din video på YouTube ökar när din videoannons visas på videons visningssida och i rapporterna i ditt Google-konto.

Mätvärdena för videokampanjer omfattar bland annat:

 • Kärnresultat:
  • Visningar anger hur många gånger någon har sett eller interagerat med din videoannons. Obs! Visningar av TrueView-videoannonser räknas bara med i antalet offentliga visningar av videon på YouTube om videon är längre än elva ​​sekunder.
  • Visningsfrekvens anger antalet visningar eller engagemang som din videoannons har fått, dividerat med antalet gånger som annonsen visades (video- och miniatyrvisningar).
  • Gen. CPV anger det genomsnittliga belopp som du betalar när en tittare ser 30 sekunder av din video (eller hela videon om den är kortare än 30 sekunder) eller interagerar med videon, beroende på vad som inträffar först. Observera att genomsnittlig CPV kanske inte är samma som ditt högsta CPV. Högsta CPV anger det högsta belopp som du är villig att betala för en annonsvisning.
 • Klickresultat:
  • Klick anger hur många gånger någon har klickat på ett element i din videoannons som tog dem till ett externt mål, som din webbplats. Mätvärdet kan indikera hur väl din annons tilltalar personerna som ser den. Det är mer sannolikt att intressanta annonser får klick.
  • Klickfrekvens (CTR) anger antalet klick på din annons dividerat med antalet gånger som annonsen visades, uttryckt i procent.
 • Engagemangsresultat:
  • Engagemang anger antalet klick på interaktiva videoelement som intresseväckare eller ikoner som utökar kort på din video. De tar inte användarna till en webbplats eller annat externt mål.
  • Engagemangsgrad anger antalet engagemang som annonsen har fått (till exempel klick på intresseväckare och ikoner) dividerat med antalet gånger som annonsen visades, uttryckt i procent (engagemang ÷ exponeringar = engagemangsgrad).
 • Räckvidd och frekvens
  • Unika cookies anger antalet cookies (med butiksinställningar och annan information som används på webbsidor som användarna besöker) som är specifika för enskilda webbläsare på användarnas datorer.
  • Unika tittare per cookie anger antalet gånger som din video visades per unik cookie under en given tidsperiod.
  • Gen. exp.frekv. per cookie anger det genomsnittliga antalet gånger som din videoannons visades per unik cookie under en given tidsperiod.
  • Gen. antal visningar per cookie anger det genomsnittliga antalet gånger som din video visades per unik cookie under en given tidsperiod.
 • Videovisningslängd (kallas även kvartilrapporter)
  • Video spelades upp till: 25 % anger hur ofta en video spelas upp till 25 procent av dess längd.
  • Video spelades upp till: 50 % anger hur ofta en video spelas upp till mitten av dess längd.
  • Video spelades upp till: 75 % visar hur ofta en video spelas upp till 75 % av dess längd.
  • Video spelades upp till: 100 % visar hur ofta en video spelas upp ända till slutet.
 • YouTube-engagemang: Förvärvade åtgärder inträffar när en tittare ser på en videoannons och sedan vidtar en relaterad åtgärd på YouTube. Följande är olika typer av förvärvade åtgärder:
  • Förvärvade visningar är en ökning som sker om en YouTube-tittare ser på efterföljande videor på din YouTube-kanal eller dina visningssidor. Den här typen av förvärvad åtgärd ökas oavsett om användaren väljer att titta på samma video en gång till, eller på någon annan video på din kanal.
  • Förvärvade prenumeranter sker när en tittare abonnerar på din kanal. Den här typen av förvärvad åtgärd ger ett unikt värde eftersom innehållet i dessa YouTube-kanaler och i själva kanalavatarerna går att visa på YouTubes startsida.
  • Förvärvade tillägg i spellistor inträffar när en tittare lägger till videon i en spellista.
  • Förvärvade gilla inträffar när en tittare gillar videon.
  • Förvärvade delningar inträffar när en tittare delar videon.

Många av de effektiva rapporteringsfunktionerna som är tillgängliga för kampanjer i sök- och Display-nätverket är också tillgängliga för videokampanjer:

 • Avancerad filtrering – Filtrera kontostatistiken om du vill söka efter den information som du är mest intresserad av, till exempel Förvärvade åtgärder på YouTube eller Högsta CPV. Du kan filtrera utifrån etikett eller skapa ett eget filter. När du har skapat ett filter, kan du spara det så att du enkelt kommer åt det vid ett senare tillfälle.
 • Segment – Använd segment till att dela in data i rader baserat på de alternativ som du tycker är viktigast, t.ex. format, nätverk, enhet osv. Då blir det lättare att visa data genom att skilja ut exakt det du vill se. Du kan även segmentera efter visningstyp och dela upp resultatet efter In-Stream-visningar respektive Video Discovery-visningar. Segmenteringsalternativen varierar beroende på vilken flik du har öppnat i ditt Google Ads-konto.
 • Automatisk rapportering – Du hittar specifik resultatdata om de videokampanjer som intresserar dig genom att anpassa statistiktabellerna i ditt Google Ads-konto med hjälp av kolumner, segment och filter. När tabellerna ser ut som du vill ha dem, kan du hämta dem som rapporter i en mängd olika format och sedan spara dem. Du kan även schemalägga rapporterna och ange att de ska skickas via e-post till dig eller andra som har åtkomst till ditt konto.
 • Ändringshistorik – Ändringshistorikverktyget visar vilka ändringar du har gjort i kontot. Det visar varje ändring på en tidslinje med data från ditt konto. Du kan se alla ändringar för en viss tidsperiod, filtrera resultaten efter ändringstyp (till exempel budgetjusteringar eller annonsgruppsändringar) eller visa ändringar för en viss videokampanj. Genom att jämföra ändringarna med resultatdata på tidslinjen kan du ta reda på vilka ändringar som kan ha bidragit till ändringar i resultatet.
 • Ändra kolumner – När du tittar på vyn Alla kampanjer i ditt Google Ads-konto, kan det hända att vissa kolumner visar information som inte är relevant för dina videokampanjer. Du kan lägga till och ta bort kolumner på flikarna genom att klicka på Ändra kolumner på rullgardinsmenyn Kolumner. Alla avmarkerade objekt döljs nästa gång du loggar in på ditt Google Ads-konto. När du markerar Videokampanjer på rullgardinsmenyn för kampanjtyp, ser du följande fördefinierade kolumntyper:
  • Visningar – Bevaka dina videovisningar och målgruppens engagemang.
  • Målgrupp – Se hur din målgrupp växer på YouTube.
  • Varumärkesutveckling – Se hur effektivt dina videoannonser skapar varumärkesmedvetenhet.
  • Konverteringar – Analysera klick och konverteringar på din webbplats.

Anvisningar

Visa resultat från videoannonsgrupper

Använd sidan Annonsgrupper när du vill se det övergripande resultatet av dina videoannonsgrupper under ett visst datumintervall, för mätvärden som exponeringar, klick, frekvens för visningsbaserad konvertering (VTR), kostnad per visning (CPV) och annat. Klicka på beskrivningsikonen ? i kolumnrubriken om du vill se definitioner av mätvärdena.

 1. Välj Videokampanjer i navigeringspanelen.
 2. Välj Annonsgrupper på sidmenyn.

Viktigt att tänka på

 • En annonsgrupp innehåller videoannonser med gemensamma inriktningskriterier och bud.
 • Annonsgrupper definieras av ett särskilt videoannonsformat och får bara innehålla videoannonser med samma format. Däremot kan du ha flera olika annonsgrupper i dina videokampanjer, vissa med InStream-annonser och andra med Video Discovery-annonser. Det innebär att en annonsgrupp kan innehålla endast InStream-annonser eller endast Video Discovery-annonser, aldrig båda annonsformaten.

Visa en sammanfattning av dina videoresultat

 1. Välj Videokampanjer i navigeringspanelen.
 2. Välj Videor på sidmenyn.

I avsnittet Videor kan du se en sammanställning av resultatet för dina videor i samtliga annonser. 

Visa videostatistik och -insikter

 1. Välj Videokampanjer i navigeringspanelen.
 2. Välj Videor på sidmenyn.
 3. Klicka på Analytics längst upp på sidan.

Läs mer om att mäta videoresultat med Analytics för video

Relaterade länkar

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?