Om mätvärden och rapportering för videoannonser

I denna artikel beskriver vi de mätvärden som används för att analysera resultatet för dina videoannonser. Du kan se mätvärden som exponeringar, visningar, engagemang och klick samt vilken typ av målgrupp du når.

Viktiga resultatmätvärden

För att du ska kunna skapa en videoannons måste ditt videoinnehåll visas på YouTube. Det innebär att antalet visningar av din video på YouTube ökar när dina videoannonser visas på videons visningssida och i rapporterna i ditt Google-konto.

Mätvärdena för videokampanjer omfattar bland annat:

 • Kärnresultat
  • Visningar med användarengagemang avser videovisningar och beteenden som användarna uppvisar när de tittar på videor. Denna typ av konverteringar räknas när en person inte klickar på videoannonsen men tittar på minst tio sekunder av en annons som är överhoppningsbar (efter fem sekunder) och sedan konverterar inom konverteringsperioden för visning med användarengagemang.
  • Visningar anger hur många gånger någon tittade på eller interagerade med din videoannons.
  • Visningsfrekvens anger antalet visningar eller engagemang som din videoannons har fått, dividerat med antalet gånger som annonsen visades (video- och miniatyrexponeringar).
  • Gen. CPV anger det genomsnittliga belopp som du betalar när en tittare tittar på 30 sekunder av din video (eller hela videon om den är kortare än 30 sekunder) eller interagerar med videon, beroende på vad som inträffar först. Observera att ditt genomsnittliga CPV-belopp kanske inte är samma som ditt högsta CPV. Högsta CPV är det högsta belopp som du är villig att betala för en annonsvisning.
  • Visningstid mäter den totala tid i antal sekunder som människor tittade på dina videoannonser.
  • Gen. visningstid/exp. mäter det genomsnittliga antal sekunder som någon tittade på din videoannons per annonsexponering.
    

   Obs!
   • Visningar och mätvärden som kommer från visningar fylls inte i för inte överhoppningsbara videoannonser.
   • För TrueView in stream-annonser som visas på YouTube räknas visningar från betalannonser som offentliga visningar av videon när något av följande händer: någon tittar på en hel annons som är 11–30 sekunder lång, någon tittar minst 30 sekunder på en annons som är längre än 30 sekunder eller någon interagerar med annonsen.
   • För TrueView Discovery-annonser som visas på YouTube räknas visningar från betalannonser som offentliga visningar av videon när någon klickar på annonsen och videon börjar att spelas upp.
 • Klickresultat
  • Klick anger antalet gånger som människor klickade på din video. Mätvärdet kan indikera hur väl din annons tilltalar personerna som ser den.
  • Klickfrekvens (CTR) är antalet klick som din annons fick dividerat med antalet gånger annonsen visades.
 • Engagemangsresultat
  • Engagemang visar hur många gånger användare har tittat på din videoannons i minst tio sekunder (eller hela videoannonsen om den är kortare än tio sekunder).
  • Engagemangsgrad är antalet engagemang som din annons fick dividerat med antalet gånger annonsen visades.
 • Räckvidd och frekvens
  • Unika användare visar det totala antal personer som såg en annons under en viss tidsperiod.
  • Unika cookies anger antalet cookies (med butiksinställningar och annan information som används på webbsidor som användarna besöker) som är specifika för enskilda webbläsare på användarnas datorer.
  • Unika tittare (cookies) är antalet gånger din videoannons visades av en unik cookie under en viss tidsperiod.
  • Gen. visn.frekv./anv. är det genomsnittliga antalet gånger din annons visades för en unik användare under en given tidsperiod.
  • Gen. exp.frekv./cookie anger det genomsnittliga antalet gånger som din videoannons visades per unik cookie under en viss tidsperiod.
  • Gen. visningsfrekv./cookie anger det genomsnittliga antalet gånger som din video visades per unik cookie under en viss tidsperiod.
 • Videovisningslängd (även kallat kvartilrapport)
  • Video spelades upp till: 25 % anger hur ofta en video spelades upp till 25 % av dess längd.
  • Video spelades upp till: 50 % anger hur ofta en video spelas upp till mitten av dess längd.
  • Video spelades upp till: 75 % visar hur ofta en video spelas upp till 75 % av dess längd.
  • Video spelades upp till: 100 % visar hur ofta en video spelas upp ända till slutet.
Obs! Mätvärdena Video spelades upp till räknar bara personer som tittar på videon ända till slutet. En visning räknas däremot också om en person interagerar med videon genom att klicka på en visningsadress, en kompletterande banner eller ett annonstillägg, om sådana finns. Om en person bara tittar på 15 sekunder av en 20-sekundersvideo och sedan klickar på visningsadressen för att besöka målsidan räknas detta som en visning och inkluderas i visningsfrekvensen. Men eftersom videon inte spelas upp ända till slutet räknas det inte in i mätvärdet Video spelades upp till: 100 %.
 • YouTube-engagemang: Förvärvade åtgärder inträffar när en tittare ser på en videoannons och sedan utför en relaterad åtgärd på YouTube. Följande är olika typer av intjänade åtgärder:
  • Förvärvade visningar sker när en YouTube-tittare tittar på efterföljande videor på din YouTube-kanal eller dina visningssidor. Denna typ av förvärvad åtgärd ökar oavsett om personen väljer att titta på samma video en gång till eller på någon annan video på din kanal.
  • Förvärvade prenumeranter sker när en tittare prenumererar på din kanal. Denna typ av förvärvad åtgärd ger ett unikt värde eftersom innehållet i dessa YouTube-kanaler och i själva kanalavatarerna är synliga på YouTubes startsida.

På grund av integritetskrav visas värden för Förvärvade prenumeranter under 100 som ett intervall i stället för det faktiska värde som visas i dag. Till exempel visas 14 som ett intervall på 1–20 i stället för det faktiska värdet. Mätvärden över 100 visar även fortsättningsvis det faktiska värdet.

 • Förvärvade tillägg i spellistor inträffar när en tittare lägger till videon i en spellista.
 • Förvärvade gilla inträffar när en tittare gillar videon.
 • Förvärvade delningar inträffar när en tittare delar videon.
 • Active View
  • ActiveView är ett mätvärde som visar hur ofta din annons visades på en position som var synlig för användarna på en webbsida eller enhet eller i en app. Läs mer om mätvärden för ActiveView.

Rapporteringsfunktioner

 • Anpassade tabeller och nedladdningsbara rapporter – Du kan se specifik resultatdata om de videokampanjer som du är intresserad av genom att anpassa tabellerna i ditt Google Ads-konto med hjälp av kolumner, segment och filter. Du kan till exempel välja att visa kolumner för högsta CPV, klick eller intjänade YouTube-åtgärder. När tabellerna ser ut som du vill kan du ladda ned dem som rapporter i en mängd olika format och sedan spara dem. Du kan även schemalägga rapporterna och ange att de ska skickas via e-post till dig eller andra som har åtkomst till ditt konto. Läs om hur du modifierar, segmenterar och filtrerar kolumner.
 • Automatisk rapportering – Du hittar specifik resultatdata om de videokampanjer som intresserar dig genom att anpassa statistiktabellerna i ditt Google Ads-konto med hjälp av kolumner, segment och filter. När tabellerna ser ut som du vill ha dem kan du ladda ned dem som rapporter i en mängd olika format och sedan spara dem. Du kan även schemalägga rapporterna och ange att de ska skickas via e-post till dig eller andra som har åtkomst till ditt konto.
 • Ändringshistorik – På sidan Ändringshistorik hittar du de ändringar som du har gjort i ditt konto. Där visas varje ändring på en tidslinje med data från ditt konto. Du kan se alla ändringar för en viss tidsperiod, filtrera resultaten efter ändringstyp (till exempel budgetjusteringar eller annonsgruppsändringar) eller se ändringar för en viss videokampanj. Genom att jämföra ändringarna med resultatdata på tidslinjen kan du ta reda på vilka ändringar som kan ha bidragit till förändringar i resultatet.
 • Med avancerade rapportverktyg och visuella diagram kan du se, anpassa och analysera detaljerad information om videoannonsresultatet.
 • Inriktning – Du kan också se resultatet för din video utifrån vissa sökord, målgrupper och viss demografi. Du hittar dessa mätvärden genom att klicka på sidorna Sökord, Målgrupper och Demografi.

Obs!

För att du ska kunna skapa en videoannons måste ditt videoinnehåll visas på YouTube. Det innebär att antalet visningar av din video på YouTube ökar antalet visningar av videon på YouTube (på videons visningssida och i rapporterna i ditt YouTube-konto).

Lösa problem med informationen

Skillnader i visningsstatistik för YouTube kontra Google Ads

Vi kan inte garantera att antalet visningar som du faktureras för och visningsantalet på YouTube stämmer överens. En vanlig orsak till att statistiken om antal visningar under en viss period skiljer sig åt är att sammanställningsperioden baseras på Stillahavstid för YouTube medan samma statistik för Google Ads baseras på en tidszon som definieras av annonsören. Avvikelser uppstår och vi försöker få de sammanlagda siffrorna att stämma på ett ungefär. Du faktureras för rätt antal visningar med användarengagemang, men vissa av visningarna var troligen inte kvalificerade att räknas som visningar på YouTube.

Eftersom YouTube Analytics innehåller data om alla videor och Google Ads visar data om en delmängd av dessa visningar (betalda) blir antalet videovisningar olika.

Skillnader i procentandel videovisningar och klick på uppmaningar i YouTube Insikt jämfört med Google Ads

För närvarande avser procentandelen videovisningar (kvartildata) i Google Ads enbart visningar av betalda Google Ads-annonser. Det innebär att Google Ads inte kan visa denna videoinformation om användarna öppnade videon via organiska sökresultat på Google eller YouTube.

Exempel

En video som du visar på YouTube syns både i sökresultaten på Google och YouTube. Om tittare klickar på videon via de organiska sökresultaten och interagerar med den debiteras du inte för en videoannonsvisning eller för tittarens interaktioner. Dessa interaktioner inkluderas inte i videons resultatstatistik i Google Ads.

Visa resultat från videoannonsgrupper

På sidan Annonsgrupper kan du se det övergripande resultatet av dina videoannonsgrupper under ett visst datumintervall för mätvärden som exponeringar, klick, frekvens för visningsbaserad konvertering (VTR), kostnad per visning (CPV) och annat. Klicka på beskrivningsikonen ? i kolumnrubriken om du vill se definitioner av mätvärdena.

 1. Välj Videokampanjer i navigeringspanelen.
 2. Välj Annonsgrupper på sidmenyn.

Kom ihåg

 • En annonsgrupp innehåller videoannonser med gemensamma inriktningskriterier och bud.
 • Annonsgrupper definieras av ett särskilt videoannonsformat och får endast innehålla videoannonser med samma format. Däremot kan du ha flera olika annonsgrupper i dina videokampanjer, vissa med in stream-annonser och andra med video discovery-annonser. Det innebär att en annonsgrupp kan innehålla endast in stream-annonser eller endast video discovery-annonser, aldrig båda annonsformaten samtidigt.

Se en översikt över videoresultatet

 1. Välj Videokampanjer i navigeringspanelen.
 2. Välj Videor på sidmenyn.

I avsnittet Videor kan du se en sammanställning av resultatet för dina videor i samtliga annonser.

Se statistik och mätvärden om videor

 1. Välj Videokampanjer i navigeringspanelen.
 2. Välj Videor på sidmenyn.
 3. Klicka på Analytics högst upp på sidan.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false