Dane i raporty reklam wideo

W tym artykule opisujemy różne rodzaje danych służące do analizowania skuteczności reklam wideo. Możesz korzystać m.in. z danych dotyczących wyświetleń, obejrzeń, zaangażowania, kliknięć i typów odbiorców, do których docierasz.

Najważniejsze dane o skuteczności

Aby utworzyć reklamę wideo, musisz przesłać swój film do YouTube. Oznacza to, że wyświetlenia reklam wideo zwiększają liczbę obejrzeń Twoich filmów w YouTube (na stronie odtwarzania filmu oraz w raportach o Twoim koncie Google).

Najważniejsze dane związane z kampaniami wideo:

 • Ogólne wyniki:
  • Wyświetlenia angażujące odnoszą się do oglądania filmów i zachowań wykazywanych w tym czasie przez użytkowników. Konwersje po wyświetleniu angażującym są rejestrowane, gdy użytkownik nie kliknie reklamy wideo, ale obejrzy co najmniej 10 sekund reklamy możliwej do pominięcia (po 5 sekundach), a następnie zrealizuje konwersję w czasie trwania okna konwersji po wyświetleniu angażującym.
  • Obejrzenia wskazują, ile razy użytkownicy obejrzeli Twoją reklamę wideo lub weszli z nią w interakcję.
  • Współczynnik obejrzeń podaje liczbę obejrzeń lub interakcji uzyskanych przez reklamę wideo podzieloną przez liczbę jej wyświetleń (zarówno filmu, jak i miniatury).
  • Śr. CPV to średni koszt, jaki ponosisz, gdy użytkownik obejrzy 30 sekund Twojej reklamy wideo (lub całą, jeśli jest krótsza niż 30 sekund) bądź wejdzie z nią w interakcję. Pamiętaj, że średni CPV nie musi być równy maksymalnemu. Maksymalny CPV określa, ile najwięcej jesteś w stanie zapłacić za obejrzenie reklamy.
  • Czas oglądania pokazuje w sekundach całkowity czas, jaki użytkownicy poświęcili na oglądanie Twoich reklam wideo.
  • Śr. czas oglądania / wyśw. podaje średnią liczbę sekund, które widz spędził na oglądaniu Twojej reklamy wideo, na wyświetlenie reklamy.

   Uwagi:
   • Obejrzenia i pochodzące z nich dane nie są wypełniane w przypadku reklam wideo niemożliwych do pominięcia.
   • W przypadku reklam TrueView In-Stream wyświetlanych w YouTube płatne obejrzenia reklam będą zliczane jako publiczne obejrzenia filmu, gdy wystąpi jedna z tych sytuacji: ktoś obejrzy całą reklamę trwającą od 11 do 30 sekund, ktoś obejrzy co najmniej 30 sekund reklamy, która trwa dłużej niż 30 sekund, lub ktoś wejdzie w interakcję z reklamą.
   • W przypadku reklam TrueView Discovery wyświetlanych w YouTube płatne obejrzenia reklam będą zliczane jako publiczne obejrzenia filmu, gdy ktoś kliknie reklamę i rozpocznie się jej odtwarzanie.
 • Skuteczność kliknięć:
  • Kliknięcia pokazują, ile razy użytkownicy kliknęli Twoją reklamę wideo. Liczba kliknięć pozwala określić, jak atrakcyjna jest reklama dla oglądających ją użytkowników.
  • Współczynnik klikalności (CTR) to liczba kliknięć Twojej reklamy podzielona przez liczbę jej wyświetleń.
 • Skuteczność związana z zaangażowaniem:
  • Interakcje wskazują, ile razy użytkownicy oglądali Twoją reklamę wideo przez co najmniej 10 sekund lub całą, jeśli trwa krócej niż 10 sekund.
  • Współczynnik zaangażowania to liczba interakcji użytkowników z reklamą podzielona przez liczbę jej wyświetleń.
 • Zasięg i częstotliwość:
  • Unikalni użytkownicy to dane pokazujące, ilu użytkowników zobaczyło reklamę w wybranym okresie.
  • Unikalne pliki cookie to liczba plików cookie (przechowujących preferencje i inne informacje wykorzystywane na stronach odwiedzanych przez użytkowników) przypisanych do pojedynczej przeglądarki na komputerze użytkownika.
  • Unikalni widzowie (pliki cookie) to liczba obejrzeń reklamy powiązanych z unikalnym plikiem cookie w danym okresie.
  • Śr. częst. wyśw. na użytkownika to średnia liczba wyświetleń reklamy unikalnemu użytkownikowi w danym okresie.
  • Śr. częst. wyśw. na plik cookie pokazuje średnią liczbę wyświetleń reklamy wideo na unikalny plik cookie w danym okresie.
  • Śr. częst. obejrzeń na plik cookie pokazuje średnią liczbę obejrzeń reklamy wideo powiązanych z unikalnym plikiem cookie w danym okresie.
 • Oglądalność reklamy wideo (nazywana też „raportem kwartyli”)
  • Film odtworzony w 25% podaje, ile razy reklama wideo została odtworzona w jednej czwartej.
  • Film odtworzony w 50% podaje, ile razy reklama wideo została odtworzona do połowy.
  • Film odtworzony w 75% podaje, ile razy reklama wideo została odtworzona w trzech czwartych.
  • Film odtworzony w 100% podaje, ile razy reklama wideo została odtworzona w całości.
Uwaga: dane „Film odtworzony w” uwzględniają tylko użytkowników, którzy obejrzeli film do końca. Obejrzenie zostanie jednak zliczone także wtedy, gdy użytkownik wejdzie w interakcję z filmem (poprzez kliknięcie wyświetlanego adresu URL, banera towarzyszącego lub jednego z rozszerzeń reklamy, jeśli występują). Jeśli użytkownik obejrzy tylko 15 sekund 20-sekundowego filmu, a potem kliknie wyświetlany adres URL, by przejść na stronę docelową, zostanie to zliczone jako obejrzenie i zwiększy współczynnik obejrzeń. Nie zostanie to jednak uwzględnione w danych „Film odtworzony w 100%”, ponieważ użytkownik nie obejrzał filmu do końca.
 • Zaangażowanie w YouTube: wypracowana aktywność jest zliczana, gdy widz obejrzy reklamę wideo, a potem wykona w YouTube powiązane z nią działanie. Typy działań możliwych do uzyskania:
  • Uzyskane wyświetlenia – gdy widz obejrzy kolejne filmy na Twoim kanale YouTube lub na stronie odtwarzania. Liczba uzyskanych działań tego typu zwiększa się niezależnie od tego, czy użytkownik postanowi obejrzeć jeszcze raz ten sam film czy inny film na Twoim kanale.
  • Uzyskane subskrypcje – gdy widz zasubskrybuje Twój kanał. Wypracowana aktywność tego typu ma wyjątkową wartość, ponieważ treści z kanału w YouTube oraz sam awatar kanału mogą się wyświetlać na stronie głównej YouTube.

Ze względu na wymagania związane z prywatnością wartości danych „Uzyskane subskrypcje” niższe niż 100 będą wyświetlane jako przedział, a nie jak dotychczas jako rzeczywista wartość. Na przykład zamiast wartości 14 będzie podawany przedział 1–20. Wartości powyżej 100 będą nadal wyświetlane jako rzeczywista wartość.

 • Uzyskane dodania do playlisty – gdy widz doda film do playlisty.
 • Uzyskane polubienia – gdy widz polubi film.
 • Uzyskane udostępnienia – gdy widz udostępni film.
 • Widok aktywny

Funkcje raportowania

 • Tabele niestandardowe i raporty do pobrania: aby wyświetlać interesujące Cię dane o skuteczności kampanii wideo, możesz dostosowywać tabele na koncie Google Ads za pomocą kolumn, segmentów i filtrów. Możesz np. wybrać wyświetlanie kolumn „Maks. CPV”, „Kliknięcia” lub „Wypracowana aktywność w YouTube”. Gdy dostosujesz wygląd tabel, możesz je pobrać w postaci raportów w wielu różnych formatach, a później zapisać. Możesz też zaplanować generowanie raportów w określonych odstępach czasu i wysyłanie ich e-mailem do Ciebie i innych osób mających dostęp do Twojego konta. Dowiedz się, jak modyfikować, dzielić na segmentyfiltrować kolumny.
 • Automatyczne raportowanie: możesz wyszukiwać konkretne dane o skuteczności kampanii wideo, które Cię interesują, personalizując tabele statystyczne na koncie Google Ads za pomocą kolumn, segmentów i filtrów. Gdy dostosujesz wygląd tabel, możesz je pobrać w postaci raportów w wielu różnych formatach, a potem zapisać. Możesz też zaplanować generowanie raportów w określonych odstępach czasu i wysyłanie ich e-mailem do Ciebie i innych osób mających dostęp do Twojego konta.
 • Historia zmian: na tej stronie znajduje się lista zmian wprowadzonych na koncie. Każda zmiana pokazywana jest na osi czasu oraz przypisywana do danych na koncie. Możesz wyświetlić wszystkie zmiany dla danego przedziału czasowego, filtrować wyniki według typu zmiany (np. dostosowania budżetu albo zmiany w grupie reklam) lub zobaczyć zmiany dla konkretnej kampanii wideo. Dzięki porównaniu ich z danymi o skuteczności możesz stwierdzić, które zmiany przyniosły najlepsze efekty.
 • Zaawansowane narzędzia do raportowaniawykresy umożliwiają wyświetlanie, dostosowywanie i analizowanie szczegółowych danych o skuteczności reklam wideo.
 • Statystyki reklam wideo: możesz wyświetlać krzywe utrzymania uwagi odbiorców w reklamach wideo i dodawać do nich adnotacje, aby sprawdzać, jak kreacje przyczyniły się do ogólnej skuteczności kampanii. Za pomocą tego narzędzia możesz się dowiedzieć, kiedy użytkownicy porzucili lub pominęli reklamę, oraz oznaczyć kluczowe momenty w kreacji i sprawdzić, jaki procent widzów je zobaczył.
 • Kierowanie: możesz sprawdzić, jaką skuteczność miała Twoja reklama wideo w przypadku określonych słów kluczowych, typów odbiorców i grup demograficznych. Informacje te znajdziesz na stronach Słowa kluczowe, OdbiorcyDane demograficzne.

Uwaga

Aby utworzyć reklamę wideo, musisz przesłać swój film do YouTube. Oznacza to, że wyświetlenia reklam wideo zwiększają liczbę obejrzeń Twoich filmów w YouTube (na stronie odtwarzania filmu oraz w raportach o Twoim koncie YouTube).

Rozwiązywanie problemów z danymi

Rozbieżności między statystykami oglądalności w YouTube i w Google Ads

Nie możemy zagwarantować, że liczba wyświetleń, za które płacisz, będzie identyczna z liczbą wyświetleń w YouTube. Jedną z częstych przyczyn różnic jest to, że YouTube zbiera statystyki z danego okresu na podstawie czasu pacyficznego, natomiast Google Ads robi to na podstawie strefy czasowej określonej przez reklamodawcę. Zdarzają się rozbieżności, ale staramy się, aby łączne liczby były możliwie zbliżone. Zapłacisz za właściwą liczbę wyświetleń angażujących, chociaż niektóre z nich mogą się nie zakwalifikować do liczby wyświetleń w YouTube.

Statystyki YouTube zawierają dane o wszystkich filmach, a dane Google Ads obejmują tylko część tych obejrzeń (płatne obejrzenia), dlatego łączna liczba obejrzeń danego filmu będzie różna w tych 2 usługach.

Rozbieżności w procentowych obejrzeniach filmów i kliknięciach wezwań do działania w Statystykach YouTube i w Google Ads

Obecnie procentowe obejrzenia filmów (dane kwartylowe) w Google Ads obejmują tylko płatne obejrzenia reklam Google Ads. Oznacza to, że Google Ads nie będzie rejestrować tych informacji, jeśli użytkownik przejdzie do Twojego filmu po kliknięciu bezpłatnego wyniku wyszukiwania w wyszukiwarce Google lub w YouTube.

Przykład

Film umieszczony przez Ciebie w YouTube można znaleźć w wynikach wyszukiwania w Google lub w YouTube. Jeśli widzowie wejdą w interakcję z filmem po kliknięciu linku w bezpłatnych wynikach wyszukiwania, nie naliczymy opłaty za obejrzenie reklamy wideo ani za takie interakcje. Nie uwzględnimy też tych interakcji w danych o skuteczności filmu w Google Ads.

Wyświetlanie wyników grup reklam wideo

Na stronie „Grupy reklam” znajdziesz ogólne wyniki grup reklam wideo w danym przedziale czasu, m.in. liczbę wyświetleń i kliknięć, współczynnik oglądalności (VTR), koszt obejrzenia (CPV) itd. Szczegółowe definicje typów danych możesz sprawdzić, klikając ikonę ? w nagłówku danej kolumny.

 1. W panelu użytkownika kliknij Kampanie wideo.
 2. W menu kliknij Grupy reklam.

Pamiętaj

 • Grupa reklam zawiera reklamy wideo o wspólnych kryteriach kierowania i stawkach.
 • Grupa reklam jest określana przez konkretny format reklam wideo i może zawierać reklamy wyłącznie w tym formacie. W kampanii wideo możesz jednak mieć wiele grup reklam – część z reklamami In-Stream, a część z reklamami wideo Discovery. Pojedyncza grupa reklam może zawierać tylko reklamy In-Stream albo tylko reklamy wideo Discovery, ale nie reklamy w obu tych formatach naraz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false