Om beregninger og rapportering for videoannonser

I denne artikkelen beskriver vi de ulike beregningene som brukes til å analysere resultatene for videoannonser. Du kan for eksempel se beregninger som visninger, avspillinger, engasjement og klikk, samt målgruppetypen du når ut til.

Viktige resultatberegninger

For at du skal kunne lage videoannonser, må YouTube være vert for videoinnholdet ditt. Dette betyr at når noen ser på videoannonsene dine, økes antallet registrerte avspillinger av videoen på YouTube (på videoens videoside og i rapportene for YouTube-kontoen din).

Her følger noen viktige beregninger for videokampanjer:

 • Viktige resultater:
  • Avspillinger med deltakelse er skreddersydd for videoavspilling og atferden brukerne utviser når de ser på videoer. Konverteringer via avspilling med deltakelse telles når brukere ikke klikker på videoannonsen din, men ser minst ti sekunder av annonsen som kan hoppes over (etter fem sekunder), og så utfører en konvertering innenfor konverteringsvinduet du har fastsatt for konverteringer via avspilling med deltakelse.
  • Antallet avspillinger viser hvor mange ganger folk har sett på eller hatt interaksjoner med videoannonsen din.
  • Seerfrekvensen er antallet avspillinger av eller engasjementer med videoannonsen din som er registrert, delt på antallet ganger denne annonsen er vist (video- og miniatyrbildevisninger).
  • Gj.sn. CPV er det gjennomsnittlige beløpet du betaler når en bruker ser 30 sekunder av videoen din (eller hele videoen hvis den varer i under 30 sek), eller har en interaksjon med videoen din – avhengig av hva som inntreffer først. Vær oppmerksom på at den gjennomsnittlige CPV-en ikke nødvendigvis tilsvarer den høyeste CPV-en. Den høyeste CPV-en er det meste du er villig til å betale for en annonsevisning.
  • Seertid er et mål på hvor lenge folk til sammen ser på videoannonsene dine, i antall sekunder.
  • Gj.sn. seertid per visn. er et mål på hvor mange sekunder folk i gjennomsnitt ser på videoannonsen din per annonsevisning.

   Merk:

   • Visninger og beregninger utledet fra visninger, fylles ikke ut for videoannonser som ikke kan hoppes over.
   • For TrueView in-stream-annonser på YouTube telles visninger av betalte annonser som offentlige avspillinger av videoen når noe av dette skjer: Noen ser en hel annonse som varer i 11–30 sekunder, noen ser på minst 30 sekunder av en annonse som varer i over 30 sekunder, eller noen har en interaksjon med annonsen.
   • For feedintegrerte videoannonser på YouTube telles visninger av betalte annonser som offentlige avspillinger av videoen når noen klikker på annonsen og videoen spilles av.
 • Klikkresultater:
  • Klikk er antallet ganger folk har klikket på videoen din. Ut fra antallet klikk kan du se hvor godt annonsen din appellerer til personene som ser den.
  • Klikkfrekvens (CTR) er antallet klikk annonsen din mottar, delt på antallet ganger annonsen blir vist.
 • Engasjementsresultater:
  • Engasjementer viser til hvor mange ganger brukere har sett på videoannonsen din i minst ti sekunder (eller hele annonsen hvis den varer i under ti sek).
  • Med engasjementsrate menes antallet ganger noen har hatt interaksjoner med annonsen din, delt på antallet ganger annonsen er vist.
 • Rekkevidde og frekvens:
  • Unike brukere viser det totale antallet personer som har sett en annonse i løpet av en gitt tidsperiode.
  • Unike informasjonskapsler er antallet informasjonskapsler (som inneholder innstillinger og annen informasjon som brukes på nettsidene brukerne besøker) som er knyttet til en enkeltnettleser på brukernes datamaskiner.
  • Unike seere (informasjonskapsler) er antallet ganger videoannonsen din ble vist for en unik informasjonskapsel i løpet av en gitt tidsperiode.
  • Gj.sn. visn.frekv. / bruker er det gjennomsnittlige antallet ganger annonsen din blir vist for en unik person i løpet av en gitt tidsperiode.
  • Gj.sn. visn.frekv. / informasjonskapsel er det gjennomsnittlige antallet ganger videoannonsen din blir vist for en unik informasjonskapsel i løpet av en gitt tidsperiode.
  • Gj.sn. avspillingsfrekv. / informasjonskapsel er det gjennomsnittlige antallet ganger en unik informasjonskapsel er brukt til å se på videoannonsen din i løpet av en gitt tidsperiode.
 • Videoseerskare (også kalt «kvartilrapportering»):
  • Prosent spilt: 25 % viser hvor ofte en video er avspilt til 25 % av videoens lengde.
  • Prosent spilt: 50 % viser hvor ofte en video er avspilt opptil halvparten av videoens lengde.
  • Prosent spilt: 75 % viser hvor ofte en video er avspilt til 75 % av videoens lengde.
  • Prosent spilt: 100 % viser hvor ofte en video er avspilt helt til den er ferdig.

Merk:

Med «Prosent spilt»-beregningen telles bare personene som har sett hele videoen. Avspillinger telles imidlertid også hvis noen har interaksjoner med videoen (f.eks. ved å klikke på visningsadressen eller eventuelle tilleggsbannere eller annonseutvidelser). Hvis noen ser bare 15 sekunder av en video på 20 sekunder og deretter klikker på visningsadressen for å gå til landingssiden, blir dette regnet som en avspilling, og seerfrekvensen øker. Ettersom brukeren ikke så hele videoen, kvalifiserer imidlertid ikke dette som en «Video spilt av til 100 %»-verdi.

 • YouTube-engasjement: Det registreres en opptjent handling når en seer ser på en video og så utfører en relatert handling på YouTube. Her er de ulike typene opptjente handlinger:
  • Opptjente avspillinger forekommer hvis en YouTube-bruker ser på etterfølgende videoer på YouTube-kanalen din eller videosidene dine. Denne typen opptjente handlinger forekommer uansett om noen velger å se på den samme videoen på nytt eller en annen video på kanalen din.
  • Du får en opptjent abonnent er når en seer abonnerer på kanalen din. Denne typen opptjente handlinger tilfører unik verdi ettersom innholdet fra disse YouTube-kanalene – og selve brukerbildene for kanalene – kan sees på YouTube-startsiden.

Merk:

På grunn av kravene til personvern kommer «opptjente abonnenter»-verdier under 100 til å vises som områder i stedet for den reelle verdien som vises i dag. For eksempel kommer 14 til å vises som et område på 1–20 i stedet for den reelle verdien. Den reelle verdien kommer fortsatt til å vises for verdier over 100.

 • Opptjente tillegg i spilleliste skjer når en bruker legger til videoen i en spilleliste.
 • Opptjente liker skjer når en bruker liker videoen.
 • Opptjente delinger forekommer når en seer deler videoen.
 • Active View

Rapporteringsfunksjoner

 • Egendefinerte tabeller og rapporter som kan lastes ned: Du kan finne konkrete resultatdata om videokampanjene dine som interesserer deg, ved å tilpasse tabellene i Google Ads-kontoen din med filtre, kolonner og segmenter. Du kan for eksempel velge å se kolonner for «Klikk», «Maks. CPV» eller «Opptjente YouTube-handlinger». Når tabellene er slik du vil ha dem, kan du laste dem ned som rapporter og lagre dem i en rekke formater. Du kan også angi at rapporter skal kjøres i bestemte intervaller og sendes via e-post til deg eller andre som har tilgang til kontoen din. Finn ut hvordan du endrer, segmenterer eller filtrerer kolonner.
 • Automatisk rapportering: Du kan finne konkrete resultatdata om videokampanjene dine som interesserer deg, ved å tilpasse statistikktabellene i Google Ads-kontoen din med filtre, kolonner og segmenter. Når tabellene er slik du vil ha dem, kan du laste dem ned som rapporter og lagre dem i en rekke formater. Du kan også angi at rapporter skal kjøres i bestemte intervaller og sendes via e-post til deg eller andre som har tilgang til kontoen din.
 • Endringslogg: På Endringslogg-siden ser du endringene du har gjort i kontoen. Du ser hver enkelt endring plassert langs en tidslinje med henvisninger til dataene i kontoen. Du kan se alle endringene for en bestemt tidsperiode, filtrere resultatene etter endringstype (f.eks. budsjettjusteringer eller endringer i annonsegrupper) eller se endringene for en bestemt videokampanje. Hvis du sammenligner disse endringene med tidslinjen for resultatdata, får du bedre oversikt over hvilke endringer som kan ha bidratt til svingninger i resultatene dine.
 • Med avanserte rapporteringsverktøy og visuelle diagrammer kan du se, tilpasse og analysere detaljerte data om resultatene du har oppnådd med videoannonser.
 • Analytics for videoannonser: Se og skriv annoteringer om seerutviklingskurvene til videoannonsene dine for å isolere hvilken effekt reklamene har hatt på de samlede kampanjeresultatene. Med dette verktøyet kan du finne ut når brukerne valgte å lukke eller hoppe over annonsene dine, merke viktige øyeblikk i reklamene og se hvor mange prosent av seerne som faktisk så disse viktige øyeblikkene.
 • Målretting: Du kan også se resultatene du oppnådde med bestemte søkeord, målgruppetyper og demografiske segmenter du valgte å benytte deg av i forbindelse med videoannonser. Du ser disse beregningene ved å klikke på Søkeord-, Målgrupper- og Demografisk informasjon-sidene.

Merk:

For at du skal kunne lage videoannonser, må YouTube være vert for videoinnholdet ditt. Dette betyr at når noen ser på videoannonsene dine, økes antallet registrerte avspillinger av videoen på YouTube (på videoens videoside og i rapportene for YouTube-kontoen din).

Løs problemer med data

Forskjellene mellom avspillingsstatistikken i YouTube og Google Ads

Vi kan ikke garantere at antallet avspillinger du faktureres for, stemmer nøyaktig med antallet YouTube-avspillinger. En forskjell når du ser på periodiske avspillingstall, er at periodestatistikken blir samlet inn i YouTube på bakgrunn av tidssonen Stillehavskysten, mens periodestatistikken blir samlet inn i Google Ads på bakgrunn av tidssonen annonsøren har angitt. Avvik forekommer, men vi forsøker å sikre at de samlede tallene er noenlunde like. Det kan hende at enkelte av avspillingene du faktureres for, ikke teller som YouTube-avspillinger.

Ettersom YouTube Analytics innbefatter videodata om alle videoer, mens Google Ads bare har data om noen av disse (de betalte visningene), finnes det avvik i det samlede antallet videoavspillinger disse imellom.

Forskjellene i videoers avspillingsprosent og antallet klikk på handlingsfremmende uttrykk i YouTube-statistikk kontra i Google Ads

Videovisningsprosenten (kvartildataene) i Google Ads gjelder foreløpig bare avspillinger av betalte Google Ads-annonser. Dette betyr at Google Ads ikke kan gi denne informasjonen for videoen din hvis den åpnes via en gratis søkeresultatoppføring på Google eller YouTube-søk.

Eksempel

En video du har hatt på YouTube kan ses i søkeresultatene på Google eller YouTube. Hvis seere klikker på denne videoen via organiske søkeresultater og har interaksjon med videoen, blir du ikke belastet for avspillinger av videoannonsen eller seerens interaksjon. Disse interaksjonene blir ikke tatt med i beregningene for videoresultater i Google Ads.

Se resultatene av videoannonsegrupper

Annonsegrupper inneholder videoannonser med felles bud og målrettingskriterier. På Annonsegrupper-siden i Google Ads kan du se de samlede resultatene du har oppnådd med videoannonsegruppene dine innenfor en gitt datoperiode. Resultatene måles blant annet i beregninger for antallet klikk og visninger, avspillingsfrekvens (VTR) og kostnad per visning (CPV). Du kan se spesifikke definisjoner av hver beregning ved å holde markøren over navnet på beregningen i hver kolonneoverskrift.

 1. Velg Videokampanjer på navigasjonspanelet.
 2. Velg Annonsegrupper på sidemenyen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false