Par videoreklāmu metrikas veidiem un pārskatu veidošanu

Šajā rakstā ir izskaidrots, kādi metrikas veidi tiek izmantoti, analizējot jūsu videoreklāmu veiktspēju. Varat skatīt dažādus metrikas veidus, proti, seansus, skatījumus, iesaisti un klikšķus, kā arī sasniegtās mērķauditorijas veidu.

Galvenie veiktspējas metrikas veidi

Lai izveidotu videoreklāmu, jūsu video saturam ir jābūt mitinātam vietnē YouTube. Tas nozīmē, ka atkarībā no videoreklāmu skatījumiem tiks palielināts videoklipa skatījumu skaits pakalpojumā YouTube (videoklipa skatīšanas lapā un Google konta pārskatos).

Minēsim dažus no galvenajiem video kampaņu metrikas veidiem.

 • Galvenā veiktspēja
  • Metrika Skatījumi rāda, cik reižu lietotāji noskatījās vai mijiedarbojās ar jūsu videoreklāmu. 
  • Metrikā Skatījumu skaits ir norādīts videoreklāmas skatījumu vai iesaistes gadījumu skaits, kas dalīts ar reklāmas rādīšanas reižu skaitu (videoklipa un sīktēlu seansu skaitu).
  • Metrikā Vid. MPS ir norādīta vidējā summa, kuru maksājat, ja skatītājs sasniedz videoklipa 30 sekunžu punktu (vai visu ilgumu, ja tas nepārsniedz 30 sekundes) vai mijiedarbojas ar videoklipu (atkarībā no tā, kurš no abiem nosacījumiem tiek izpildīts vispirms). Ņemiet vērā, ka vidējā MPS var atšķirties no maksimālās MPS. Maksimālā MPS ir lielākā summa, ko esat gatavs maksāt par savas reklāmas skatījumu.
  • Skatīšanās laiks — tiek mērīts, cik sekunžu kopumā lietotāji velta jūsu videoreklāmu skatīšanai.
  • Vid. seansa skatīšanās laiks — tiek mērīts, cik sekunžu vidēji katrs lietotājs skatās jūsu videoreklāmas seansu.
    

   Piezīmes
    
   • Skatījumi un metrika, kas atvasināti no skatījumiem, netiek izmantoti neizlaižamām videoreklāmām.
   • TrueView klipā ievietotām reklāmām, kas tiek rādītas pakalpojumā YouTube, video apmaksātie reklāmu skatījumi tiks skaitīti kā publiskie skatījumi, ja notiek viena no tālāk minētajām situācijām: kāds noskatās visu reklāmu, kas ir 11–30 sekundes gara, kāds noskatās vismaz 30 sekundes no reklāmas, kas ir garāka par 30 sekundēm vai kāds mijiedarbojas ar reklāmu.
   • TrueView atklāšanas reklāmām, kas tiek rādītas pakalpojumā YouTube, video apmaksātie reklāmu skatījumi tiks skaitīti kā publiskie skatījumi, ja kāds noklikšķina uz reklāmas un sākas videoklipa demonstrēšana.
 • Klikšķu veiktspēja
  • Metrikā Klikšķi ir norādīts, cik reižu lietotāji ir noklikšķinājuši uz jūsu videoklipa. Klikšķi var palīdzēt saprast, cik pievilcīga jūsu reklāma ir personām, kas to skatās.
  • Vidējais klikšķu skaits (VKS) ir jūsu reklāmas saņemto klikšķu skaits, kas dalīts ar reklāmas parādīšanas reižu skaitu.
 • Iesaistes veiktspēja
  • Iesaiste — šis rādītājs atspoguļo klikšķu skaitu uz interaktīvajiem elementiem, piemēram, uz reklāmām vai ikonām, ar ko lietotājs izvērš videoklipā esošās kartītes (šie klikšķi nenovirza lietotājus uz tīmekļa vietni vai citu ārējo galamērķi).
  • Iesaistes līmenis ir jūsu reklāmā notikušo iesaistes gadījumu skaits, kas dalīts ar reklāmas parādīšanas reižu skaitu.
 • Sasniedzamība un rādīšanas biežums
  • Unikālie lietotāji — kopējais to lietotāju skaits, kuri redzēja reklāmu noteiktā laika periodā.
  • Unikālie sīkfaili — sīkfailu skaits noteiktā pārlūkprogrammā lietotāju datoros. Sīkfailos tiek uzglabātas preferences un cita informācija, kas tiek izmantota lietotāju apmeklētajās vietnēs.
  • Unikālie skatītāji (sīkfaili) — reižu skaits, cik noteiktā laika periodā jūsu videoreklāmu skatīja unikāls sīkfails (lietotājs).
  • Vid. seansu biežums uz lietotāju — vidējais reklāmas rādīšanas reižu skaits vienai personai noteiktā laika periodā.
  • Vid. seansu biežums uz sīkfailu — vidējais videoreklāmas rādīšanas reižu skaits unikālam sīkfailam noteiktā laika periodā.
  • Vid. skatījumu biežums uz sīkfailu — reižu skaits, cik noteiktā laika periodā jūsu videoklipu skatīja unikāls sīkfails (lietotājs).
 • Videoklipa skatītāji (jeb kvartiļu pārskati)
  • Metrikā Atskaņoti 25% no videoklipa ir norādīts, cik bieži lietotāji ir atskaņojuši videoklipu līdz 25% tā garuma.
  • Metrikā Atskaņoti 50% no videoklipa ir norādīts, cik bieži lietotāji ir atskaņojuši videoklipu līdz tā skatīšanas garuma vidum.
  • Metrikā Atskaņoti 75% no videoklipa ir norādīts, cik bieži lietotāji ir atskaņojuši videoklipu līdz 75% tā garuma.
  • Metrikā Atskaņoti 100% no videoklipa ir norādīts, cik bieži lietotāji ir atskaņojuši visu videoklipu.
Piezīme. Metrikā “Atskaņoti 100% no videoklipa” tiek ņemti vērā tikai tie lietotāji, kuri videoklipu noskatās līdz galam. Tomēr skatījums tiek uzskaitīts arī tad, ja lietotājs mijiedarbojas ar videoklipu (noklikšķinot uz redzamā URL, pavadošā reklāmkaroga vai reklāmas paplašinājumiem, ja tādi ir). Ja lietotājs noskatās tikai 15 sekundes no 20 sekunžu gara videoklipa un pēc tam noklikšķina uz redzamā URL, lai nonāktu galvenajā lapā, tas tiek uzskaitīts kā skatījums un skatījumu līmenis palielinās. Tomēr tā kā videoklips nav noskatīts līdz galam, tas netiek iekļauts metrikā “Atskaņoti 100% no videoklipa”. 
 • YouTube iesaiste: nopelnītās darbības notiek, ja skatītājs noskatās videoreklāmu un pēc tam vietnē YouTube veic saistīto darbību. Tālāk ir norādīti dažādi iegūtu darbību veidi.
  • Iegūtie skatījumi tiek skaitīti, ja skatītājs vietnē YouTube skatās nākamos videoklipus jūsu YouTube kanālā vai skatīšanas lapās. Šāda veida iegūtā darbība tiek skaitīta neatkarīgi no tā, vai lietotājs vēlreiz skatās to pašu videoklipu vai izvēlas jebkuru citu videoklipu jūsu kanālā.
  • Iegūtie abonenti ir gadījumi, kad skatītājs kļūst par jūsu kanāla abonentu. Šāda veida iegūtajai darbībai ir unikāla vērtība, jo YouTube sākumlapā var tikt skatīts minēto YouTube kanālu saturs un kanālu iemiesojumi.

Konfidencialitātes prasību dēļ iegūto abonentu metrikas vērtības, kas ir mazākas par 100, tiks rādītas kā diapazons, nevis kā faktiskas vērtības, kā tās redzamas pašlaik. Piemēram, vērtības “14” vietā tiks rādīts diapazons “11–20”, nevis faktiskā vērtība. Faktiskās vērtības tiks rādītas, ja tās būs lielākas par 100.

 • Iegūtie atskaņošanas sarakstu papildinājumi ir gadījumi, kad skatītājs pievieno videoklipu atskaņošanas sarakstam.
 • Iegūtās atzīmes Patīk ir gadījumi, kad lietotājs atzīmē videoklipu ar Patīk.
 • Iegūtās kopīgošanas reizes ir gadījumi, kad lietotājs kopīgo videoklipu.
 • Aktīvais skats

Pārskatu funkcijas

 • Pielāgotas tabulas un lejupielādējami pārskati. Lai atrastu noteiktus veiktspējas datus par savām video kampaņām, kas jūs interesē, varat pielāgot tabulas savā Google Ads kontā, izmantojot slejas, segmentus un filtrus. Piemēram, varat skatīšanai izvēlēties slejas “Maks. MPS”, “Klikšķi” vai “YouTube nopelnītās darbības”. Kad tabulās ir iekļauti visi vajadzīgie dati, varat tās lejupielādēt kā pārskatus dažādos formātos un saglabāt. Varat iestatīt, lai pārskati tiktu veidoti noteiktos intervālos, un izveidot grafiku, lai tie noteiktā laikā tiktu nosūtīti pa e-pastu jums vai citām personām, kas var piekļūt jūsu kontam. Uzziniet, kā mainīt, segmentēt vai filtrēt slejas.
 • Automātiskā pārskatu veidošana. Lai atrastu noteiktus veiktspējas datus par savām video kampaņām, varat pielāgot Google Ads konta statistikas tabulas, izmantojot slejas, segmentus un filtrus. Kad tabulās ir iekļauti visi vajadzīgie dati, varat tās lejupielādēt kā pārskatus dažādos formātos un saglabāt. Varat iestatīt, lai pārskati tiktu veidoti noteiktos intervālos, un izveidot grafiku, lai tie noteiktā laikā tiktu nosūtīti pa e-pastu jums vai citām personām, kas var piekļūt jūsu kontam.
 • Veikto izmaiņu vēsture. Lapā “Veikto izmaiņu vēsture” ir norādītas jūsu veiktās izmaiņas kontā. Izmaiņas tiek parādītas laika skalā un ir piesaistītas konta datiem. Varat skatīt visas izmaiņas noteiktā periodā, filtrēt rezultātus pēc izmaiņu veida (piemēram, lai skatītu budžeta korekcijas vai reklāmu kopu labojumus) vai arī skatīt kādā noteiktā video kampaņā veiktās izmaiņas. Salīdzinot izmaiņas ar veiktspējas datu laika skalu, varat noskaidrot, kuras izmaiņas, iespējams, ietekmējušas veiktspēju.
 • Papildu pārskatu rīki un vizuālas diagrammas nodrošina iespēju skatīt, pielāgot un analizēt detalizētus videoreklāmas veiktspējas datus.
 • Mērķauditorijas atlase. Varat arī skatīt sava videoklipa veiktspēju noteiktiem atslēgvārdiem, mērķauditorijas veidiem un demogrāfiskajiem datiem. Lai skatītu šos metrikas veidus, noklikšķiniet uz lapas Atslēgvārdi, Mērķauditorijas vai Demogrāfiskie dati.

Piezīme

Lai izveidotu videoreklāmu, jūsu video saturam ir jābūt mitinātam vietnē YouTube. Tas nozīmē, ka atkarībā no videoreklāmu skatījumiem tiks palielināts videoklipa skatījumu skaits pakalpojumā YouTube (videoklipa skatīšanas lapā un YouTube konta pārskatos).

Ar jūsu datiem saistītu problēmu risināšana

Atšķirības starp skatījumu statistiku pakalpojumā YouTube un programmā Google Ads

Mēs nevaram garantēt, ka to skatījumu skaits, par kuriem jums tiek izrakstīts rēķins, būs vienāds ar jūsu YouTube skatījumu skaitu. Bieži atšķirības periodiskajā skatījumu skaitā ir redzamas tāpēc, ka pakalpojumā YouTube statistikas apkopošanā tiek izmantots Klusā okeāna piekrastes laiks, savukārt programmā Google Ads — reklāmdevēja noteiktā laika josla. Taču dažkārt dati tiešām nesakrīt, un mēs cenšamies panākt, lai apkopotie skaitļi būtu aptuveni vienādi. Lai gan jums var tikt izrakstīts rēķins par atbilstošu piesaistīto skatījumu skaitu, daži no šiem skatījumiem var nebūt piemēroti iekļaušanai YouTube skatījumu skaitā.

Tā kā pakalpojumā YouTube Analytics ir iekļauti dati par visiem videoklipiem un programmā Google Ads tiek nodrošināti dati par daļu šo skatījumu (jūsu apmaksātajiem skatījumiem), videoklipu skatījumu kopskaitā būs vērojamas atšķirības.


Atšķirības starp videoklipu skatījumu procentuālo daļu un aicinājuma uz darbību klikšķu skaitu rīkā “YouTube ieskati” un programmā Google Ads

Pašlaik videoklipa skatītā procentuālā daļa (kvartiles dati) programmā Google Ads attiecas tikai uz skatījumiem, kas iegūti no Google Ads maksas reklāmām. Tas nozīmē, ka programmā Google Ads nevar parādīt šo informāciju par jūsu videoklipiem, ja lietotāji tiem piekļuvuši no Google vai YouTube bezmaksas meklēšanas rezultātiem.

Piemērs

Videoklipu, ko mitināt pakalpojumā YouTube, var atrast Google vai YouTube meklēšanas rezultātos. Ja skatītāji dabiskās meklēšanas rezultātos noklikšķina uz šī videoklipa un mijiedarbojas ar to, no jums netiks pieprasīta maksa par videoreklāmas skatījumu vai skatītāja mijiedarbībām. Šīs mijiedarbības netiks iekļauts video veiktspējas metrikās programmā Google Ads.

Videoreklāmu kopu rezultātu skatīšana

Izmantojiet lapu “Reklāmu kopas”, lai skatītu videoreklāmu kopu kopējos rezultātus kādā konkrētā datumu diapazonā tādai metrikai kā seansi, klikšķi, seansa reklāmguvumu līmenis (SRL), maksa par skatījumu (MPS) u.c. Lai katrai metrikai skatītu konkrētas definīcijas, noklikšķiniet uz ? rīka padoma ikonas, kura atrodas slejas galvenē.

 1. Navigācijas panelī atlasiet Video kampaņas.
 2. Lapas izvēlnē izvēlieties Reklāmu kopas.

Svarīga informācija

 • Reklāmu kopā ir ietvertas videoreklāmas ar kopējiem mērķauditorijas atlases kritērijiem un cenām.
 • Reklāmu kopu definē konkrēts videoreklāmas formāts, tāpēc kopā var būt tikai šāda formāta videoreklāmas. Tomēr savās video kampaņās jūs varat rādīt vairākas reklāmu kopas — dažas ar klipā ievietotām reklāmām un dažas ar videoklipu atklāšanas reklāmām. Tas nozīmē, ka vienā reklāmu kopā var būt vai nu klipā ievietotas, vai videoklipu atklāšanas reklāmas, bet ne abu formātu reklāmas.

Videoklipu veiktspējas kopsavilkuma skatīšana

 1. Navigācijas panelī atlasiet Video kampaņas.
 2. Lapas izvēlnē izvēlieties Videoklipi.

Sadaļā “Videoklipi” tiek rādīta videoklipu kopējā veiktspēja visās reklāmās.

Videoklipu rādītāju un ieskatu skatīšana

 1. Navigācijas panelī atlasiet Video kampaņas.
 2. Lapas izvēlnē izvēlieties Videoklipi.
 3. Lapas augšdaļā noklikšķiniet uz Analīze.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.