YouTube-mainosten katselukertamittarit

Tässä artikkelissa kerrotaan YouTube-mainosten mittareista, joiden avulla voit analysoida videomainostesi tuloksia. Saat tietoa esimerkiksi impressioista, katselukerroista, aktivoitumisista ja klikkauksista sekä siitä, minkätyyppistä yleisöä olet tavoittanut.

Artikkelin sisältö:

Huom. Videomainoksiin tarkoitettuja videoita voi ladata suoraan Google Adsiin, mutta tietyt videomittarit ovat käytettävissä vain YouTubessa olevalle videosisällölle. Videokampanjan videot kannattaa siis ladata YouTubeen, jotta tuloksia voi mitata kaikilla mahdollisilla mittareilla. Lisäksi suosittelemme, että linkität YouTube- ja Google Ads ‐tilisi, koska silloin ansaittu toiminta ja muut toiminnot ovat saatavilla Google Adsissa.

Videoiden perusmittarit

Videomainosten aikaansaamaa toimintaa voi mitata monella eri tavalla. Jokainen mittari on omalla tavallaan hyödyllinen ja voi auttaa selvittämään, mitkä mainokset ovat tehokkaimpia.

YouTube-videoiden mittarityypit

Lue alta lisää seuraavista YouTube-videoiden mittareista: Impressiot, Maksetut katselukerrat, Orgaaniset katselukerrat, Interaktiot, Aktivoitumiset, Katseluprosentti, Videota toistettu ‑mittarit, Ansaittu toiminta, Näkyvyys ja Aktiivinen näkymä, Display-verkoston Osuus impressioista ‐mittarit sekä Brand Lift ‐mittarit.

Laajenna kaikki

Impressiot

Impressiot kertovat kampanjan tavoittavuudesta ja siitä, kuinka usein katsojat ovat nähneet videon pikkukuvan fiidissä, In-Stream-videon alkuosan tai Shorts-mainoksesi.

 • In-Stream-mainosimpressio lasketaan, kun video alkaa näkyä katselusivulla ennen katsojan valitsemaa orgaanista videota, sen aikana tai sen jälkeen.
 • In-Feed-impressio lasketaan, kun katsoja näkee videon pikkukuvan.
 • YouTube Shorts ‑mainosimpressio lasketaan, kun video alkaa näkyä Shorts-fiidissä, orgaanisten Shorts-videoiden toistojen välissä.
Maksetut katselukerrat

Maksetut katselukerrat kertovat, kuinka monta kertaa käyttäjät ovat katsoneet mainosta kauemmin kuin pelkän impression ajan – joko suuren osan mainoksesta tai koko mainoksen.

 • In-Stream-mainoksen katselukerta lasketaan, kun video on näkynyt 30 sekuntia tai se on katsottu kokonaan. Myös mainosinteraktiot voivat kerryttää katselukertoja.
  • Esimerkiksi seuraavat lasketaan In-Stream-katselukerroiksi:
   • Joku katsoo 20 sekunnin videomainoksen kokonaan.
   • Joku katsoo 32 sekuntia 40 sekunnin videomainoksesta.
   • Joku klikkaa interaktiivista elementtiä 18 sekunnin kohdalla ja katsoo 20 sekunnin mainoksen loppuun (tästä kirjataan sekä klikkaus että katselukerta).
Huom. Kun katsoja klikkaa videomainoselementtiä (esim. toimintakehotusta, korttia, banneria, pikkukuvaa tai logoa) ennen katselukerran kirjautumista, tuloksena on sekä klikkaus että katselukerta.
 • In-Feed-mainoksen katselukerta lasketaan, kun videon katselusivu latautuu katsojan klikattua pikkukuvaa ja siirryttyä katselusivulle. Tässä joitain poikkeuksia katselukertojen laskentaan:
  • In-Stream-mainoksen (muun kuin puskurimainoksen) katselukerrat: Jos lataat alle 10 sekunnin pituisen videon, näet katselukerrat Google Adsissa mutta niitä ei kerry YouTuben Tilastoihin eikä julkiselle katselusivulle.
  • Puskurimainoksen ja ei-ohitettavan mainoksen katselukerrat: Katselukertoja ei kerry Google Adsiin eikä julkiselle katselusivulle. Et pääse dataan kohdasta "Mainokseni nähneet käyttäjät".
 • YouTube Shorts ‑mainoksen katselukerta lasketaan, kun jokin seuraavista tapahtuu:
  • Alle 10 sekunnin pituiset videot: Joku katsoo videon kokonaan tai klikkaa toimintakehotuspainiketta.
  • Yli 10 sekunnin pituiset videot: Joku katsoo videota yli 10 sekuntia tai klikkaa toimintakehotuspainiketta.
  • Joku klikkaa videomainoksen toimintakehotuspainiketta.

Entä jos katselukerta on jo kirjattu ja mainosta klikataan? Lasketaanko klikkaus toiseksi katselukerraksi?

Ei. Siitä kertyy vain klikkaus, ei toista katselukertaa.

Jos joku klikkaa fiidissä näkyvää pikkukuvaa, lasketaanko se klikkaukseksi?

Ei. Se kerryttää vain katselukertojen määrää sitten, kun katselusivu on latautunut.

Miksi eri raportointilähteissä näkyy eri määrä katselukertoja?

Katselukertojen määrissä on pientä vaihtelua Google Adsissa, YouTuben Tilastoissa ja julkisella katselusivulla (jonka data on peräisin YouTuben Tilastoista). Tärkeimmät syyt tähän ovat erot datan tuoreudessa (erilaiset päivitysvälit), erilaiset kelpaamattomiin katselukertoihin liittyvät kynnykset ja erilaiset ehdot julkisiin katselukertoihin laskettaville mainoksille (puskurimainokset, ei-ohitettavat mainokset ja muut In-Stream-mainokset kuin puskurit). Lue lisää Google Adsin ja YouTuben katselukertadatan eroista.

Voinko luoda yleisölistoja videoideni tai kanavani katsojista sellaisten mainosmuotojen perusteella, joista ei kerry katselukertoja?

Katselukertoihin perustuvat yleisölistat (esim. "Katsoi minkä tahansa videon kanavalta") eivät ole yhteensopivia niiden mainosmuotojen kanssa, joista ei kerry katselukertoja (esim. puskurit, ei-ohitettavat mainokset ja alle 11 sekunnin pituiset In-Stream-mainokset). Voit luoda listoja tilillesi, mutta niihin ei lisätä käyttäjiä, koska heille ei kerry katselukertoja, jotka ovat listalle lisäämisen edellytys.

Näin raportissa tietyn määrän katselukertoja (esim. 500), mutta kun tarkistin tilanteen myöhemmin, niitä oli vähemmän (esim. 490). Miksi?

Kelpaamattoman liikenteen havaitsemiseen ja päivittymiseen voi mennä 30 päivää. Katselukertojen määrän väheneminen johtuu todennäköisesti siitä, että raportoinnista on poistettu kelpaamattomia katselukertoja. Huomioithan, että jos katselukerrat olivat maksettuja, sinua ei veloiteta tästä kelpaamattomasta liikenteestä. Voit tarkistaa laskutettavat impressiot laskuistasi. Lue lisää kelpaamattomasta liikenteestä.

Orgaaniset katselukerrat

Kun joku katsoo videosi näkemättä ensin esimerkiksi sitä koskevaa mainosta, kyseessä on orgaaninen katselukerta. Katselukerta kirjataan, kun käyttäjä katsoo videon. Jotta katselukertojen määrät olisivat mahdollisimman tarkkoja, julkisista katselukerroista poistetaan esimerkiksi ne, joissa "katsoja" on ollut robotti. Kun YouTube laskee katselukertoja, se määrittää algoritmien avulla käyttäjien aikeet.

Orgaanisilla katselukerroilla on erilaiset kriteerit kuin maksetuilla katselukerroilla. Lue lisää alta kohdista Maksetut katselukerrat ja Erot Google Adsin ja YouTuben Tilastojen katselukertadatassa .

Interaktiot
Interaktiot-sarakkeesta näet Videokampanjoihin liittyvät aktivoitumiset. Aktivoitumisella tarkoitetaan mainosmuotoon liittyvää pääasiallista toimintaa. Lue lisää aktivoitumisten raportoinnista.
Toisin kuin katselukerta aktivoituminen kirjataan 10 sekunnin katselun jälkeen. Jos video kestää yli 10 sekuntia, aktivoitumisista saat käsityksen siitä, kuinka moni on jatkanut videon katsomista impression jälkeen mutta ei välttämättä loppuun asti. Lue lisää jatkuneesta katselusta saaduista konversioista.
Interaktioiden avulla voit vertailla Haku-, Video- ja Display-kampanjoidesi arvoa ja tuloksia. Voit verrata esimerkiksi Hakukampanjan klikkauksen ja Videokampanjan katselukerran arvoa. Interaktioissa yhdistyvät eri kampanjatyypeistä raportoitavat tiedot, joten niiden avulla voit saada mainonnastasi kokonaisvaltaisen kuvan.
Lue lisää alta kohdasta "Aktivoitumiset".
Aktivoitumiset
Ennen kuin aloitat, lue yllä oleva interaktioista kertova kohta, jotta saat asiasta paremman kuvan.
Jos video kestää yli 10 sekuntia, aktivoitumisista saat käsityksen siitä, kuinka usein käyttäjä jatkaa videon katsomista vielä impression (tai ohituspainikkeen ilmestymisen) jälkeen mutta ei välttämättä loppuun asti. Alla olevasta taulukosta näet mainosmuotoja koskevat aktivoitumisehdot ja muita tietoja.

Mainosmuoto

Aktivoitumisehdot

Kertyykö katselukertoja?

Miten klikkaus raportoidaan?

In-Stream-mainokset ja sovelluskampanjan videomainokset

Alle 10 sekunnin pituinen video: Joku katsoo videon kokonaan tai klikkaa mainosta.

Yli 10 sekunnin pituinen video: Joku katsoo videota yli 10 sekuntia tai klikkaa mainosta.

Kyllä, jos katselukerran ehdot täyttyvät.

Alle 10 sekunnin pituinen video: Tästä kirjataan sekä klikkaus että aktivoituminen. Katselukerta lasketaan Google Adsiin mutta ei julkisiin katselukertoihin.

Yli 10 sekunnin pituinen video: Tästä kirjataan klikkaus, katselukerta ja aktivoituminen.

In-Feed-videomainokset

Käyttäjä katsoo 10 sekuntia mykistetystä videomainoksesta tai klikkaa pikkukuvaa nähdäkseen koko videon katselusivulla (klikkaus lasketaan katselukerraksi, ei klikkaukseksi).

Kyllä, jos katselukerran ehdot täyttyvät.

Tässä tapauksessa "klikkaus" ei tarkoita katselusivulle johtanutta pikkukuvan klikkausta. Käyttäjän katselusivulla tekemä klikkaus lasketaan automaattisesti katselukerraksi ja aktivoitumiseksi, ja se raportoidaan katselukerran ja aktivoitumisen lisäksi.

Puskurimainokset ja ei-ohitettavat In-Stream-mainokset

Katsojan on klikattava mainosta.

Ei, vaikka katsoja klikkaisi mainosta.

Tästä kirjataan klikkaus mutta ei aktivoitumista.

YouTube Shorts ‐mainokset

Alle 10 sekunnin pituinen video: Joku katsoo videon kokonaan tai klikkaa toimintakehotuspainiketta.

Yli 10 sekunnin pituinen video: Joku katsoo videota yli 10 sekuntia tai klikkaa toimintakehotuspainiketta.

Kyllä, jos katselukerran ehdot täyttyvät.

Tästä kirjataan klikkaus, katselukerta ja aktivoituminen.

Huom. Jos katsoja keskeyttää videon, klikkausta ei kirjata.

 • Jatkunut katselu (myös Aktivoitumiset): Tämä mittari (jota ei ole saatavilla Google Adsissa) viittaa aktivoitumiseen, joka näkyy Interaktiot-sarakkeessa, kun joku on katsonut Videokampanjan mainosta riittävän pitkään.
 • Aktivoitumisprosentti: Alun perin aktivoitumisprosentti laskettiin jakamalla mainoksen aktivoimien ihmisten määrä mainosimpressioiden määrällä. Sittemmin on tultu siihen tulokseen, että asia on monitahoisempi kuin kaava "Aktivoitumisprosentti = aktivoitumiset / impressiot" antaa ymmärtää. Tämä johtuu siitä, että Aktivoivissa videokampanjoissa käytetään monia erilaisia mainosmuotoja. Tuotetiimimme etsii parhaillaan tapoja, joilla tätä voitaisiin selventää raportoinnissa tulevaisuudessa.
Katseluprosentti (aiemmin view-through-prosentti eli VTR)
Katseluprosentin avulla voit selvittää, kuinka monta prosenttia impressioista on johtanut katselukertaan. Se kertoo, kuinka kiinnostava mainoksesi on. Alhainen katseluprosentti voi olla merkki siitä, että mainoksen alkuosa ei ole tarpeeksi kiinnostava. Lue lisää seuraavasta oppaasta: A playbook for building effective creative on YouTube.
Katseluprosentti = katselukerrat/impressiot
Huom. Katseluprosentti on saatavilla myös In-Stream-, Shorts- ja In-Feed-mainoksille. In-Stream-mainosmuodon osalta keskimääräinen katseluprosentti on noin 10–15 % kaikilla toimialoilla, mutta siinä voi olla suurta vaihtelua. Vaikka katseluprosentin määritelmä on sama kaikissa videomainosmuodoissa, niillä on erilaiset ehdot sille, mikä lasketaan impressioksi tai katselukerraksi. Pidä nämä erot mielessä, kun vertailet katseluprosentteja (katso yltä katselukerran ja impression määritelmät).
Korkein katselukertakohtainen hinta (korkein CPV)

Tämä on kampanjalle tai mainosryhmälle asettamasi hintatarjous. Sen pitäisi olla suurin summa, jonka olet valmis maksamaan huutokaupassa yhdestä katselukerrasta.

Keskimääräinen katselukertakohtainen hinta (keskim. CPV): Tämä on keskimääräinen summa, jonka maksat katselukerrasta. Sen avulla voit selvittää, kuinka kustannustehokkaita mainoksesi ovat, kun katselukerrat on kampanjasi päätavoite. Katselukertakohtaista hintaa kannattaa käyttää mainosten, mainosryhmien ja kampanjoiden vertailemiseen (yksittäiset mittarit eivät ole yhtä hyödyllisiä). Näin voit selvittää, mitkä strategiat toimivat parhaiten budjetillasi.

Keskimääräinen katselukertakohtainen hinta = kulut/katselukerrat

Mikä on hyvä CPV?

Tämä on subjektiivista. Keskimääräinen katselukertakohtainen hinta vaihtelee mainosmuodon, toimialan, kauden ja muiden tekijöiden mukaan. Paras vertailukohta on kampanjan aiempi data (esim. kuinka kustannustehokas kampanjan mainosryhmä A on ollut verrattuna mainosryhmään B).

Miksi keskimääräinen CPV:ni on suurempi kuin korkein CPV:ni?

Näin voi käydä, kun korkeinta katselukertakohtaista hintaa on muutettu käyttämälläsi aikavälillä. Esimerkki:

Päivinä 1–5 korkein CPV on 0,20 €.

Päivinä 6–10 korkein CPV on 0,10 €.

Jos tarkistat korkeimman CPV:n 10. päivänä, tilillä näkyy 0,10 €. Jos taas katsot päiviä 1–10, aikaväli sisältää päivät 1–5, jolloin korkein CPV oli suurempi. Silloin näkemäsi keskimääräinen CPV voi olla yli 0,10 € päivinä, jolloin korkein CPV oli suurempi. Tarkista muutoshistoriasi ja suodata esiin hintatarjousmuutokset nähdäksesi, onko korkeinta CPV:tä laskettu käyttämälläsi aikavälillä.
Videota toistettu ‐mittarit

Videota toistettu ‐mittarit laskevat niiden katsojien prosenttiosuuden, jotka ovat käynnistäneet videosoittimen ja katsoneet videostasi 25 %, 50 %, 75 % tai 100 %. Videosoittimen käynnistyskohta vaihtelee eri mainosmuodoissa. Esimerkiksi In-Stream-videot alkavat näkyä automaattisesti. In-Feed-videoissa käynnistyminen lasketaan siitä, kun katsoja klikkaa pikkukuvaa ja siirtyy katselusivulle.

Käyttämällä neljännesraportointia yhdessä muiden mittareiden (esim. YouTuben Tilastoista löytyvien katseluprosentin ja yleisön pysyvyyden) kanssa voit tarkistaa, missä kohtaa videota katsojat suunnilleen poistuvat. Jos havaitset tietyissä kohdissa selvän pudotuksen, mieti onko mainosaineistossa jotakin, joka voisi aiheuttaa tämän – tavanomaisten syiden lisäksi. On esimerkiksi tavallista, että In-Stream-mainosten katsomisessa näkyy selvä pudotus viiden sekunnin kohdalla, jolloin ohituspainike tulee näkyviin.

Tässä esimerkki 25 %:n neljännesmittarista:

"Videota toistettu 25 %" = # käyttäjää katsoo videota edelleen, kun siitä on mennyt 25 % / # videosoittimen käynnistystä

Näin se toimii:

 1. 10 käyttäjää alkaa katsoa 20 sekunnin mainosta.
 2. Viisi käyttäjää poistuu (sulkee selaimen tai klikkaa toista videota) 13 sekunnin kohdalla.
 3. Kolme käyttäjää poistuu 18 sekunnin kohdalla.
 4. Kaksi käyttäjää katsoo koko mainoksen.

Neljännesten osuudet ovat seuraavat:

Neljännes

% toistettu

Mitä se tarkoittaa

25 %

100 %

100 % kymmenestä käyttäjästä katsoi videota edelleen 5 sekunnin jälkeen.

50 %

100 %

100 % kymmenestä käyttäjästä katsoi videota edelleen 10 sekunnin jälkeen.

75 %

50 %

50 % kymmenestä käyttäjästä katsoi videota edelleen 15 sekunnin jälkeen.

100 %

20 %

20 % kymmenestä käyttäjästä (2/10) katsoi mainoksen kokonaan.

Miksi katselukerrat tai katseluprosentti eivät vastaa neljännesraportoinnin perusteella tekemiäni manuaalisia laskelmia?

In-Feed-mainosmuodon mittareita ei voi laskea manuaalisesti, eikä "Videota toistettu 100 %" jaettuna impressioilla vastaa katseluprosenttia. Huomaa, että In-Feed-mainosten osalta impressio = "kun videosoitin on käynnistetty".

Katselukerta kirjataan myös silloin, kun video saa katsojan aktivoitumaan (klikkaamaan näkyvää URL-osoitetta, täydentävää banneria tai mahdollista mainoselementtiä). Jos joku katsoo 15 sekuntia 20 sekunnin pituisesta videosta ja klikkaa sitten näkyvää URL-osoitetta siirtyäkseen laskeutumissivulle, tämä lasketaan katselukerraksi ja se vaikuttaa myös katseluprosenttiin. Se ei kuitenkaan vaikuta "Videota toistettu 100 %" ‑mittariin, koska videota ei ole katsottu loppuun asti.

Neljännekset eivät ole yhtä tarkkoja kuin katselukertoja keräävä mekanismi. Neljännesraportoinnin tarkoituksena on antaa osviittaa siitä, missä kohtaa videota katsojat poistuvat. Tätä raportointia ei kannata käyttää kummankaan katselukertamittarin tarkistamiseen, koska siinä on todennäköisesti pientä vaihtelua.

Ansaittu toiminta

Ansaittuun toimintaan sisältyvät ansaitut katselukerrat, tykkäykset, tilaajat, soittolistalisäykset ja jakamiset. Niitä kirjataan, kun käyttäjä katsoo videomainoksesi ja tekee sitten seitsemän päivän kuluessa jotakin linkitetyllä YouTube-kanavallasi. Sinua ei veloiteta ansaitusta toiminnasta. Jos samaan henkilöön liittyy useita katselukertoja, ne lasketaan yhdeksi ansaituksi katselukerraksi.

Ansaittu toiminta on hyvä tapa saada tietoa kampanjan tuomasta lisäarvosta. Se kertoo vahvasta kiinnostuksesta kanavaasi tai brändiäsi kohtaan ja on usein merkki siitä, että kyseessä on arvokas asiakas.

Huom. Ansaittu toiminta voi tapahtua millä tahansa tiliisi linkitetyllä kanavalla. Esimerkki: Katsoja näkee mainoksen kanavalla A, ja siitä kirjataan katselukerta. Sitten hän siirtyy kanavalle B ja tykkää videosta. Tykkäys kanavalla B lasketaan ansaituksi toiminnaksi, jos myös kanava B on linkitetty Google Ads ‐tiliin.

Miksi en näe raporteissa Ansaitut katselukerrat- tai Ansaitut tilaajat ‑mittaria?

Jos personoidut mainokset on laitettu pois päältä yhdellä tai useammalla Google Ads ‐tiliin linkitetyllä YouTube-kanavalla, et näe ansaittua toimintaa koskevaa raportointia. Jos haluat nähdä sen, muuta personoituja mainoksia koskevaa valintaa. Tee näin: Kirjaudu YouTube-tilillesi ja siirry YouTube Studioon. Valitse vasemmasta alakulmasta Asetukset > Kanava > Lisäasetukset > vieritä alas kohtaan "Poista käytöstä kiinnostuksen kohteisiin perustuvat mainokset" ja poista ruudun valinta.

Tarkista, että Aktivointi-ruutu on valittuna, kun linkität YouTube-tilisi Google Ads ‐tiliisi. Tee näin: Klikkaa Google Ads ‐tililtäsi Työkalut ja asetukset > Linkitetyt tilit > YouTube. Luvat-sarakkeessa näkyy "Aktivointi", jos se on otettu käyttöön tilejä linkitettäessä.

Muista, että jos poistat personoidut mainokset käytöstä joillakin YouTube-kanavilla ja otat ne käyttöön toisilla kanavilla, näet edelleen ansaittua toimintaa koskevat raportit kanaviin liittyvällä Google Ads ‐tilillä. Et kuitenkaan näe, miltä kanavalta ansaittu toiminta on peräisin.

Näkyvyys ja Aktiivinen näkymä
Näkyvyys liittyy kaikkiin kampanjatyyppeihin, ei vain Videokampanjoihin. Mainos on "näkyvä", jos vähintään 50 % sen pinta-alasta on näkyvissä joko sekunnin ajan (Display-verkoston mainokset) tai kahden sekunnin ajan (videomainokset). Mittari on mukana tässä artikkelissa, jotta voit erottaa sen helpommin muista videoihin liittyvistä mittareista. Lue lisää näkyvyydestä ja aktiivisen näkymän raportointimittareista.
Display-verkoston Osuus impressioista ‑mittarit

Videon osuuden impressioista voi tarkistaa Osuus impressioista ‑mittareista, koska YouTube on osa Google Display ‐verkostoa.

Osuus impressioista auttaa vastaamaan kysymykseen: "Kuinka suuressa osassa siitä mainosinventaarista, jossa kampanjasi voi näkyä asetustesi ja kohdistuksesi perusteella, mainoksesi saavat impressioita?" Lisäksi mittari voi auttaa ymmärtämään seuraavia asioita:

 1. Jos osuus impressioista on alle 100 %, hintatarjouksen tai budjetin korottaminen voi auttaa mainoksia näkymään useammin. "Menetetty osuus impressioista" ‑sarakkeista näet, kannattaako sinun korottaa hintatarjousta vai budjettia.
 2. Jos osuus impressioista on 100 % mutta budjettisi ei kulu kokonaan, voit laajentaa kohdistusta.
 3. Jos huomaat vaihtelua impressioiden määrässä, voit tarkistaa, mikä on "Menetetty osuus impressioista Display-verkostossa (sijoitus)". Data kannattaa segmentoida päivän mukaan. Jos huomaat muutoksen päivänä, jolloin myös liikenne on muuttunut, kilpailijasi ovat todennäköisesti nostaneet hintatarjouksiaan, minkä seurauksena olet hävinnyt huutokauppoja. Nostamalla hintatarjoustasi voit pysyä kilpailukykyisenä ja voittaa huutokauppoja yhtä usein kuin ennenkin.
Brand Lift ‑mittarit
Brand Lift ei ole käytettävissä kaikilla tileillä. Jotta voit käyttää Brand Liftiä, sinulla on oltava oma Google Ads ‐edustaja. Jos sinulla on nimetty edustaja, pyydä häntä ottamaan Brand Lift käyttöön. Tutustu brändimainonnan vaikutusmittauksen tiloihin ja mittareihin Google Adsissa.

Kampanjatavoitteiden perusteella priorisoitavat mittarit

Monia mittareita käytetään kaikkien kampanjatyyppien kanssa, mutta kampanjan onnistumista arvioitaessa on järkevää priorisoida tietyt mittarit valittujen kampanjatavoitteiden perusteella. Esimerkki: Olet valinnut kampanjan tavoitteeksi "Bränditietoisuus ja tavoittavuus". Konversioita saatetaan raportoida, mutta niitä ei kannata käyttää tärkeimpänä onnistumisen mittarina.


"Bränditietoisuus- ja tavoittavuus" ‑mittarit

Jos olet valinnut kampanjaa luodessasi tavoitteeksi "Bränditietoisuus ja tavoittavuus" (tai käytät videomainossarjaa ja tavoitteesi on "Tuotteen tai brändin harkinta"), kampanjan onnistumista kannattaa arvioida impressioiden, yksilökohtaisen tavoittavuuden ja keskimääräisen impressiotiheyden sekä seuraavien mittareiden avulla:

 • Korkein tuhannen impression hinta (korkein CPM): Tämä on kampanjalle tai mainosryhmälle asettamasi hintatarjous. Sen pitäisi olla suurin summa, jonka olet valmis maksamaan huutokaupassa tuhannesta impressiosta.
 • Keskimääräinen tuhannen impression hinta (keskim. CPM): Tämä on keskimääräinen summa, jonka maksat tuhannesta impressiosta. Muista, että hyvä keskimääräinen CPM vaihtelee maittain, koska niissä on erilaiset tuhannen impression vähimmäishintatarjoukset.

Tuhannen impression hinta = hinta / (impressiot / 1 000)

Tuhannen impression hinta kertoo, kuinka kustannustehokkaita mainoksesi ovat, kun impressiot ovat kampanjasi päätavoite. Tuhannen impression hintaa kannattaa käyttää mainosten, mainosryhmien ja kampanjoiden vertailemiseen (yksittäiset mittarit eivät ole yhtä hyödyllisiä).

 • Videosarjaimpressiot yhteensä (videosarjaimpr. yhteensä): Tämä on videomainosten sarjakampanjoista saamiesi impressioiden määrä yhdistettynä sellaisiin muiden kampanjoiden impressioihin, jotka ovat edistäneet sarjakampanjoidesi katsomista. Käyttäjät etenevät sarjan katsomisessa riippumatta siitä, minkä kampanjan osana videomainos näkyy. Tämä mittari kertoo, miten muut kampanjat ovat vaikuttaneet sarjojen etenemiseen sekä mahdollisesti lisänneet näin koko sarjan nähneiden katsojien määrää ja vähentäneet kuluja.

Katsojalle on täytynyt kirjata vähintään yksi videomainossarjan impressio ennen kuin mittariin voidaan sisällyttää toisen kampanjan impressio. Muista, että mittari sisältää myös Google Ads ‑tiliisi linkitettyjen Display & Video 360 ‑tilien impressiot.


Myynti-, Liikenne verkkosivustolle- ja Liidit-mittarit

Jos olet valinnut kampanjaa luodessasi tavoitteeksi "Myynti", "Liikenne verkkosivustolle" tai "Liidit", kampanjan onnistumista kannattaa arvioida seuraavien mittareiden avulla:

 • View-through-konversiot (VTC): Tällainen konversio kirjataan, kun käyttäjä näkee mainoksesi (mutta siitä ei kerry katselukertaa tai klikkausta) ja konvertoituu sitten sivustollasi konversioikkunan aikana (ikkunan pituus valitaan silloin, kun konversio luodaan tilillä).

Mittarista suljetaan automaattisesti pois sellaisten käyttäjien konversiot, jotka ovat reagoineet myös johonkin muuhun mainokseesi. View-through-konversio kirjataan tulleeksi viimeisestä videomainosimpressiosta.

Konversioon johtanut katselukerta lasketaan Konversiot-sarakkeeseen eikä View-through-konversiot-sarakkeeseen. View-through-konversiot auttavat kaventamaan ostopolun alku- ja loppuosan välistä kuilua. Jos tutkit vain konversioita, et välttämättä huomaa mainostesi vaikutusta käyttäjiin, jotka ovat konvertoituneet pelkän impression perusteella.

 • Klikkaukset ja klikkausprosentti (CTR): Videokampanjoissa klikkauksia (mainoksen interaktiivisen elementin klikkaukset) ja klikkausprosenttia (klikkaukset/impressiot) ei yleensä kannata priorisoida impressioihin tai katselukertoihin nähden (jos tavoitteena on tietoisuuden lisääminen) tai konversioihin nähden (jos tavoitteena on myynti). Pieni klikkausmäärä ja ‑prosentti ovat Videokampanjoissa melko tavallisia Hakukampanjoihin verrattuna.

Klikkausten ja klikkausprosentin avulla ei yleensä kannata arvioida Videokampanjan onnistumista. Nämä mittarit voivat kertoa siitä, miten hyvin mainoksesi saa käyttäjät toimimaan, mutta ensisijainen mittari, jonka avulla konversiot kirjataan Videokampanjasta tulleiksi, on Katselukerrat. (Klikkausta ei tarvita, jotta konversio voidaan kirjata kampanjasta tulleeksi, mutta katselukerta on välttämätön.)

 • Konversiot: Videokampanjassa konversio lasketaan, kun käyttäjästä kirjataan mainokselle katselukerta ja hän tekee sen jälkeen jotakin, jonka olet määrittänyt yrityksellesi arvokkaaksi, esimerkiksi ostaa jotakin verkosta tai soittaa yritykseesi. Lue lisää konversioseurannasta.

Entä puskurimainokset? Niistä ei kerry katselukertoja, joten voivatko ne kasvattaa konversiosarakkeen konversiomäärää?

Kyllä, mutta vain, jos katsoja on klikannut mainosta. Jos katsoja klikkaa puskurimainosta, siitä kirjataan klikkaus mutta ei katselukertaa. Jos katsoja sitten konvertoituu, se lasketaan konversioksi view-through-konversion sijaan.
 • Jatkuneesta katselusta saadut konversiot (EVC): Tällainen konversio lasketaan, kun katsoja ei klikkaa videomainostasi mutta katsoo ohitettavaa mainosta (ohitettavissa 5 sekunnin jälkeen) vähintään 10 sekuntia ja konvertoituu sitten jatkuneen katselun konversioikkunan aikana. Voit tarkistaa EVC-raportoinnin Google Adsissa klikkaamalla Segmentti > Valitse konversiot > Mainoksen tapahtumatyyppi.
  Huom. Jos katsojalle kirjataan katselukerta ja jatkunut katselu (saman videon katselun aikana) ja hän konvertoituu sen jälkeen, tämä lisää konversiomäärää sekä konversiosarakkeessa että jatkuneesta katselusta saatujen konversioiden sarakkeessa.
  Video on immersiivinen ja tehokas mainosmuoto, mutta katsojat reagoivat usein videomainokseen vasta sen päättymisen jälkeen. Jatkuneesta katselusta saatujen konversioiden avulla saat talteen myös muun toiminnan kuin klikkausten tuottaman arvon. Verrattuna view-through-konversioihin (suppilon alkuosa, kirjataan pelkän impression jälkeen) ja konversioihin (suppilon loppuosa, kirjataan katselukerran jälkeen) jatkuneesta katselusta saadut konversiot sijoittuvat suppilon keskivaiheille.
 • Konversioprosentti (CVR): Tästä saat käsityksen siitä, kuinka tehokkaasti mainoksesi saa käyttäjät tulemaan sivustollesi ja konvertoitumaan sen jälkeen, kun heille on kirjattu katselukerta. Monien muiden mittareiden tapaan hyvä konversioprosentti riippuu paljolti siitä, mikä on mainostajan toimiala.

Konversioprosentti = konversiot/katselukerrat


Erot Google Adsin ja YouTuben Tilastojen katselukertadatassa

Huom. Raportointilähteiden väliset pienet erot ovat tavallisia ja joissain tapauksissa odotettuja. Alla olevien tietojen avulla voit varmistaa, että vertailet oikeanlaista dataa, sekä saada käsityksen siitä, millaisia eroja voi pitää normaaleina sen jälkeen, kun olet tarkistanut datan vertailukelpoisuuden.

Alustojen nimistä käytetään alla myös seuraavia lyhenteitä:

GA = Google Ads

YTT = YouTuben Tilastot

JKS = julkinen katselusivu (videon alla näkyvä julkinen katselukertojen määrä)

YouTuben Tilastot vs. julkinen katselusivu

Julkisen katselusivun data perustuu YouTuben Tilastojen dataan, joten nämä ovat yleensä melko lähellä toisiaan. Jos video on erityisen suosittu ja sitä katsotaan paljon lyhyessä ajassa, saatat nähdä pientä vaihtelua kuluvan päivän datassa. Useimmiten eroja ei kuitenkaan näy, jos data on 48–72 tuntia vanhaa.

Google Ads vs. YouTuben Tilastot

Näiden raportointilähteiden välillä on tavallisesti pieniä eroja, mutta ne johtuvat usein siitä, että mainosmuodolle ei voi kertyä katselukertoja tai data ei ole vertailukelpoista (eli vertaillaan kahta eri asiaa). Ennen kuin tulet siihen tulokseen, että raportointierot ovat tavallista suurempia, suosittelemme seuraamaan näitä ohjeita:

 • Varmista, että videon pituus on yli 10 sekuntia (mieluiten yli 11 sekuntia ongelmien välttämiseksi): YouTuben Tilastoihin ei kirjata katselukertoja enintään 10 sekunnin mittaisille videoille (ne raportoidaan GA:ssa mutta ei YTT:ssä). Jos video kestää enintään 10 sekuntia, GA:n ja YTT:n raportoinnissa on eroja.
Jos video on vain hieman yli 10 sekunnin mittainen (esim. 10,2 s), pituus voi lataamisen yhteydessä tapahtuvan pakkaamisen seurauksena pudota alle 10 sekunnin. Voit välttää tämän lataamalla yli 11 sekunnin pituisen videon. Huomaa, että pakkaus on hyvin vähäistä eikä videon katsoja huomaa sitä.
 • Tarkista, että mainosmuodolle voi kertyä katselukertoja: Kuten katselukertoja käsittelevässä kohdassa mainitaan, kaikille mainosmuodoille ei kerry katselukertoja. Jos Google Adsissa näkyy 0 katselukertaa, tämä voi olla aivan normaalia. Lue lisää katselukerroista.
 • Varmista, että vertaat samaa datajoukkoa:
  • Vertaa vain maksettuja katselukertoja: YouTuben Tilastojen Katselukerrat-raportti sisältää sekä orgaaniset että maksetut katselukerrat, mutta Google Adsissa näkyvät vain jälkimmäiset. Jos haluat vertailla näiden raportointilähteiden maksettuja katselukertoja, käytä YouTuben Tilastojen Liikenteen lähteet ‑raporttia ja katso vain maksettujen katselukertojen riviä.
  • Muista verrata kaikkia kampanjoita, joissa videota käytetään: Oletetaan, että tarkistat maksetut katselukerrat Liikenteen lähteet ‑raportista ja huomaat, että olet saanut niitä 1 000. GA:ssa kampanjallesi on kuitenkin kirjattu vain 500 maksettua katselukertaa. Tämä voi johtua siitä, että samaa videota käytetään mainoksena toisessa kampanjassa samalla tai eri Google Ads ‑tilillä. Tarkista tililtäsi (tileiltäsi), onko video käytössä muissa kampanjoissa. YTT:ssä näkyy katselukertojen kokonaismäärä.
 • Vältä hyvin tuoreen datan vertailemista:
  • Anna YTT:lle vähintään 72 tuntia aikaa datan päivittämiseen (liikenteen lähteiden datassa on 48–72 tunnin viive). Jos käytät vertailussa Liikenteen lähteet ‑raportin dataa 2–3 viime päivän ajalta ja huomaat eroja, syynä saattaa olla normaali dataviive ja tilanne voi korjaantua muutaman päivän kuluttua. Google Adsin datassa on vain muutaman tunnin viive.
  • YouTuben Tilastojen data raportoidaan Tyynenmeren ajassa, kun taas Google Adsin data näkyy tilille valitun aikavyöhykkeen mukaan. Vanhan aikavälin katsominen auttaa välttämään aikavyöhykkeistä johtuvia eroja.
 • Odotetut erot: Jos olet tarkistanut yllä mainitut asiat (videon pituus, sama datalähde, ei dataviivettä) ja datassa on edelleen eroja, syy on todennäköisesti jompikumpi seuraavista:
  1. YouTuben mainossoitin on suunniteltu tarjoamaan sujuva videomainoskokemus, ja jokainen millisekunti on tärkeä. Joskus katselukertatietojen siirtäminen voi aiheuttaa viiveriskin, jonka soitin yrittää välttää. Viiveiden estämiseksi katselukertatiedot saattavat tulla Google Adsiin mutta jäädä siirtymättä YouTuben Tilastoihin.
  2. Kelpaamattomia katselukertoja poistetaan järjestelmistä kahdella tavalla. Google Adsin suodatus on tiukempaa, koska katselukerroista maksetaan.

Jos näiden raportointilähteiden välillä on 15–20 %:n ero, sitä pidetään normaalina. Voit laskea prosentuaalisen eron näin: (GA-katselukerrat – YTT-katselukerrat) / GA-katselukerrat * 100.

Jos ero on yli 20 %, ota yhteyttä Google-tuen edustajaan (ja osoita hänelle, että olet tarkistanut ensin kaikki yllä mainitut asiat). Joskus harvoin pystymme paikantamaan eron syyn suoraan ja korjaamaan asian. Jos se ei onnistu, tekninen tiimimme voi hyödyntää toimittamiasi tietoja parantaakseen raportointia pitkällä aikavälillä. YouTuben Tilastot on lisäarvoa tuova työkalu, ja tiedämme sen olevan tärkeä mainostajille. Siksi teemme parhaamme, jotta sen raportointi vastaisi mahdollisimman tarkasti Google Adsin katselukertaraportointia. Toistaiseksi järjestelmien raportoimissa katselukertamäärissä on odotettavissa joitakin eroja. Voit kuitenkin olla varma, että Google Adsissa raportoidut mittarit ovat tarkkoja.

Google Ads vs. julkinen katselusivu
Julkisen katselusivun data perustuu YouTuben Tilastojen dataan. Jos haluat tarkistaa, miksi Google Adsin data eroaa julkisen katselusivun datasta, tee yllä kohdassa "Google Ads vs. YouTuben Tilastot" mainitut tarkistukset.

Aiheeseen liittyvä linkki

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
true
Saavuta markkinointitavoitteesi Google Adsin avulla

Google Ads tarjoaa käyttöösi työkaluja, jotka tukevat menestystäsi ja auttavat saamaan online-markkinoinnista parhaan mahdollisen hyödyn. Tutustu menestystarinoihin, niin näet, mitä tavoitteita muut ovat saavuttaneet oikeanlaisilla kampanjoilla.

Aloita

Voit myös soittaa numeroon 1 855 500 2754, niin saat apua aloittamiseen.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko