Videomainosten mittarit ja raportointi

Tässä artikkelissa kuvataan erilaisia mittareita, joilla Videomainosten kehitystä analysoidaan. Voit esimerkiksi nähdä mittareita, jotka liittyvät näyttö- ja katselukertoihin, aktivointiin, klikkauksiin sekä kohdeyleisösi tyyppiin.

Tärkeimmät kehityksen mittarit

Videomainoksen luominen edellyttää, että videosisältösi on YouTubessa. Tämä tarkoittaa, että Videomainostesi näyttökerrat lisäävät videoidesi katselumääriä YouTubessa (sekä videon katselusivulla että Google-tilisi raportointisivulla).

Videokampanjoiden keskeisiä mittareita ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Yleinen kehitys
  • Katselukerrat ilmaisee, kuinka monta kertaa käyttäjät ovat katsoneet Videomainostasi tai reagoineet siihen. 
  • Katseluprosentti ilmaisee Videomainoksesi saamien katselukertojen tai aktivoitumisten määrän jaettuna mainoksesi näyttökertojen määrällä (videoiden ja pikkukuvien näyttökerrat).
  • Keskimääräinen katselukertakohtainen hinta on keskihinta siitä, että katsoja katsoo videostasi 30 sekuntia (tai sen kokonaiskeston, jos se on alle 30 sekuntia) tai on vuorovaikutuksessa videosi kanssa. Huomaa, että keskimääräinen katselukertakohtainen hinta ei välttämättä ole sama kuin suurin katselukertakohtainen hinta. Suurin katselukertakohtainen hinta on suurin hinta, jonka olet valmis maksamaan mainoksen katselukerrasta.
  • Katseluaika mittaa kokonaisajan, jonka ihmiset käyttävät Videomainostesi katsomiseen. Aika näytetään sekunteina.
  • Keskim. katseluaika / näyttökrt. mittaa, kauanko Videomainosta on keskimäärin katsottu sekunteina mainoksen näyttökertaa kohden.
    

   Huomioitavaa
    
   • Katselukertoja ja katselukertoihin perustuvia mittareita ei näytetä ei-ohitettaville Videomainoksille.
   • YouTubessa näkyvien TrueView In-Stream ‑mainosten osalta maksullisen mainonnan katselukerrat lasketaan videon katselukerroiksi, kun tapahtuu jokin seuraavista: käyttäjä katsoo 11–30 sekuntia kestävän mainoksen kokonaan, käyttäjä katsoo yli 30 sekuntia kestävästä mainoksesta vähintään 30 sekuntia tai käyttäjä reagoi mainokseen.
   • YouTubessa näkyvien TrueView Video Discovery ‑mainosten osalta maksullisen mainonnan katselukerrat lasketaan videon katselukerroiksi, kun käyttäjä klikkaa mainosta ja videon toisto alkaa.
 • Klikkausten kehitys
  • Klikkaukset näyttää, kuinka monta kertaa videotasi on klikattu. Klikkaukset voivat auttaa sinua ymmärtämään, miten houkutteleva mainoksesi on katselijoiden silmissä.
  • Klikkausprosentti (CTR) on mainoksen klikkausten määrä jaettuna mainoksen näyttökertojen määrällä.
 • Aktivoinnin kehitys
  • Aktivoitumiset näyttää, montako kertaa käyttäjät klikkasivat interaktiivisia elementtejä, kuten tiisereitä ja kuvakkeita, laajentaakseen videollasi näkyviä kortteja. (Nämä klikkaukset eivät ohjaa käyttäjiä verkkosivustolle tai muuhun videon ulkopuoliseen kohteeseen.)
  • Aktivoitumisprosentti on mainosten aikaansaamien aktivoitumisten määrä jaettuna mainoksen näyttökertojen määrällä.
 • Tavoittavuus ja näyttötiheys
  • Yksilöidyt käyttäjät ilmaisee niiden käyttäjien kokonaismäärän, jotka näkivät mainoksen tietyn ajanjakson aikana.
  • Yksittäiset evästeet on tietokoneiden eri selainten omien evästeiden määrä. Nämä evästeet tallentavat asetuksia ja muita tietoja vierailluilta verkkosivuilta.
  • Yksittäiset katsojat (evästeet) osoittaa, montako kertaa Videomainos näytettiin yksittäisen evästeen kautta tiettynä ajanjaksona.
  • Keskim. impressiotiheys / käyttäjä ilmaisee, montako kertaa yksittäinen käyttäjä on keskimäärin nähnyt mainoksesi tiettynä ajanjaksona.
  • Keskim. impressiotiheys / eväste ilmaisee, montako kertaa Videomainos on keskimäärin näytetty yksittäisen evästeen kautta tiettynä ajanjaksona.
  • Keskim. näyttötiheys / eväste näyttää, montako kertaa video on keskimäärin katsottu yksittäisen evästeen kautta tiettynä ajanjaksona.
 • Videon katsojamäärä (tunnetaan myös nimellä neljännesraportti)
  • Videosta toistettu 25 % kertoo, kuinka usein videosta on toistettu 25 %.
  • Videosta toistettu 50 % kertoo, kuinka usein videosta on toistettu puolet.
  • Videosta toistettu 75 % kertoo, kuinka usein videosta on toistettu 75 %.
  • Videosta toistettu 100 % kertoo, kuinka usein video on toistettu loppuun asti.
Huom. Videosta toistettu ‑mittareihin lasketaan vain sellaiset käyttäjät, jotka katsovat videon loppuun asti. Katselukerta lasketaan kuitenkin myös silloin, jos käyttäjä reagoi videoon (klikkaamalla näkyvää URL-osoitetta, täydentävää banneria tai mahdollisia mainoslaajennuksia). Jos käyttäjä katsoo 20 sekunnin videota 15 sekunnin ajan ja siirtyy sitten laskeutumissivulle klikkaamalla näkyvää URL-osoitetta, tämä lasketaan katselukerraksi, jolloin se vaikuttaa myös katseluprosenttiin. Se ei kuitenkaan vaikuta "Videosta toistettu 100 %" ‑mittariin, koska videota ei katsottu loppuun asti. 
 • YouTube-aktivoituminen: Ansaituksi toiminnaksi kirjataan se, kun katsoja katsoo Videomainoksen ja tekee YouTubessa jotakin mainokseen liittyvää. Ansaittu toiminta voi olla seuraavanlaista:
  • Ansaittu näyttökerta kertyy, jos YouTube-katsoja katsoo YouTube-kanavasi tai katselusivujesi seuraavia videoita. Tällainen ansaittu toiminta kirjataan riippumatta siitä, katsooko joku saman videon uudelleen tai katsooko hän minkä tahansa muun videon kanavallasi.
  • Ansaittu tilaus kirjataan, kun katsoja tilaa kanavasi. Tällainen ansaittu toiminta on erityisen arvokasta, koska näiden YouTube-kanavien sisältöä ja kanava-avatareja voidaan näyttää YouTuben etusivulla.

Tietosuojaa koskevien vaatimusten takia ansaittujen tilaajien mittarit, joiden arvo on alle 100, esitetään arvoalueina todellisten arvojen sijaan. Jos esimerkiksi arvo on 14, se näytetään arvoalueena 11‒20 todellisen arvon sijaan. Jos arvo on yli 100, näytetään todellinen arvo.

 • Ansaittu soittolistalisäys tapahtuu, kun katsoja lisää videon soittolistaan.
 • Ansaittu tykkäys tapahtuu, kun katsoja tykkää videosta.
 • Ansaitut jaot tapahtuvat, kun katsoja jakaa videon.
 • Aktiivinen näkymä
  • Aktiivisen näkymän mittarit esittävät, kuinka usein mainos näytettiin sellaisissa verkkosivun, laitteen tai sovelluksen sijainneissa, joissa käyttäjät voivat nähdä mainoksen. Lue lisätietoja aktiivisen näkymän mitareista.

Raportointiominaisuudet

 • Yksilöidyt taulukot ja ladattavat raportit: Voit saada kehitysdataa sinua kiinnostavista Videokampanjoista muokkaamalla Google Ads ‑tilisi tilastotaulukoiden sarakkeita, segmenttejä ja suodattimia. Voit esimerkiksi valita, että taulukossa näytetään korkeimman katselukertakohtaisen hinnan, klikkausten tai YouTuben ansaitun toiminnan sarakkeet. Kun taulukot näyttävät juuri siltä, miltä haluat, voit ladata ne raportteina eri muodoissa ja tallentaa ne. Voit myös määrittää, että raportit luodaan tietyin väliajoin, ja ajoittaa raporttien lähettämisen sähköpostitse itsellesi tai muille henkilöille, joilla on pääsy tilillesi. Lue lisää sarakkeiden muokkaamisesta, segmentoinnista ja suodattamisesta.
 • Automatisoitu raportointi: Voit saada kehitysdataa sinua kiinnostavista Videokampanjoista muokkaamalla Google Ads ‑tilisi tilastotaulukoiden sarakkeita, segmenttejä ja suodattimia. Kun taulukot näyttävät juuri siltä, miltä haluat, voit ladata ne raportteina eri muodoissa ja tallentaa ne. Voit myös määrittää, että raportit luodaan tietyin väliajoin, ja ajoittaa raporttien lähettämisen sähköpostitse itsellesi tai muille henkilöille, joilla on pääsy tilillesi.
 • Muutoshistoria: Muutoshistoria-sivulla on luettelo tilillesi tehdyistä muutoksista. Jokainen muutos näkyy aikajanalla yhdistettynä tilisi dataan. Voit tarkastella tietyn aikavälin kaikkia muutoksia tai suodattaa tulokset muutostyypin (kuten budjettioikaisujen tai mainosryhmämuutosten) perusteella. Voit myös tarkastella tietyn Videokampanjan muutoksia. Vertaamalla muutoksiasi kehitysdatan aikajanaan voit selvittää, mitkä muutokset ovat vaikuttaneet kehitykseen.
 • Tarkennetun raportoinnin työkalujen ja havainnollisten kaavioiden avulla voit katsoa, muokata ja analysoida yksityiskohtaista dataa Videomainosten kehityksestä.
 • Kohdistaminen: Voit myös katsoa, miten tehokas video oli tiettyjen avainsanojen, yleisötyyppien ja demografisten tietojen osalta. Näet nämä mittarit klikkaamalla Avainsanat-, Yleisöt- ja Demografiset tiedot ‑sivuja.

Huomioitavaa

Videomainoksen luominen edellyttää, että videosisältösi on YouTubessa. Tämä tarkoittaa, että Videomainostesi näyttökerrat kasvattavat videoidesi katselumääriä YouTubessa (sekä videon katselusivulla että YouTube-tilisi raportointisivulla).

Dataan liittyvien ongelmien korjaaminen

Erot näyttökertatilastoissa YouTuben ja Google Adsin välillä

Emme voi taata, että niiden näyttökertojen määrä, joista sinua laskutetaan, ja YouTuben näyttökertojen määrä olisivat yhtä suuria. Ero kausittaisten näyttökertojen määrissä johtuu useissa tapauksissa siitä, että YouTube kokoaa kausitilastot Tyynenmeren aikavyöhykkeeseen perustuen, kun taas Google Adsin kausitilastot perustuvat mainostajan määrittämään aikavyöhykkeeseen. Ristiriitoja kuitenkin esiintyy, ja pyrimme pitämään kumulatiiviset lukumäärät suurin piirtein samankokoisina. Vaikka sinulta olisi laskutettu asianmukainen määrä oikeita näyttökertoja, kaikki näyttökerrat eivät välttämättä ole olleet kelvollisia YouTube-näyttökertoja.

Koska YouTube Analytics sisältää videodataa kaikista videoista ja koska Google Ads tarjoaa dataa vain osasta näyttökertoja (maksetuista), videoiden näyttökertojen kokonaismäärät poikkeavat toisistaan.


YouTube Insights- ja Google Ads ‑tilastojen erot videon katseluprosenttiosuuksissa ja toimintakehotusten klikkauksissa

Tällä hetkellä Google Adsin videon katseluprosenttiosuudet (neljännestiedot) ovat nähtävissä ainoastaan, jos video on katsottu maksettuna Google Ads ‑mainoksena. Tämä tarkoittaa sitä, että Google Ads ei voi esittää näitä videoosi liittyviä tietoja, jos katsoja on löytänyt videon Googlen maksuttoman haun tai YouTube-haun kautta.

Esimerkki

YouTubessa ylläpitämäsi video voi löytyä Googlen tai YouTuben hakutuloksista. Jos käyttäjät klikkaavat videota orgaanisen haun kautta ja käyttävät videon interaktiivisia toimintoja, sinua ei veloiteta videomainoksen katselukerrasta tai katsojan interaktioista. Näitä interaktioita ei sisällytetä videoiden kehitystietoihin Google Adsissa.

Videomainosryhmien tulosten katsominen

Mainosryhmät-sivulta näet videomainosryhmiesi kokonaistulokset tietyltä ajanjaksolta, esimerkiksi näyttökerrat, klikkaukset, view-through-prosentin (VTR) ja katselukertakohtaisen hinnan (CPV). Näet kunkin mittarin määritelmän klikkaamalla sarakkeen otsikossa olevaa työkaluvinkkikuvaketta (?).

 1. Valitse navigaatiopaneelista Videokampanjat.
 2. Valitse sivuvalikosta Mainosryhmät.

Muistettavaa

 • Mainosryhmä sisältää Videomainoksia, joilla on yhteisiä kohdistusehtoja ja hintatarjouksia.
 • Mainosryhmällä on aina tietty videomainosmuoto, ja ryhmä voi sisältää vain kyseisen muotoisia Videomainoksia. Voit kuitenkin käyttää Videokampanjoissasi useita mainosryhmiä niin, että joissakin on In‑Stream-mainoksia ja joissakin Video Discovery ‑mainoksia. Yhdessä mainosryhmässä voi siis olla vain In-Stream-mainoksia tai Video Discovery ‑mainoksia mutta ei molempia.

Videoiden kehitysyhteenvedon katseleminen

 1. Valitse navigaatiopaneelista Videokampanjat.
 2. Valitse sivuvalikosta Videot.

Videot-osiosta näet kaikkia mainoksia koskevan videoidesi kehityksen.

Videoita koskevien mittareiden ja parannusehdotusten katseleminen

 1. Valitse navigaatiopaneelista Videokampanjat.
 2. Valitse sivuvalikosta Videot.
 3. Klikkaa sivun yläosasta Analytiikka.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun