Videomainosten mittarit ja raportointi

Tässä artikkelissa kuvataan erilaisia mittareita, joilla videomainosten tuloksia analysoidaan. Voit esimerkiksi nähdä mittareita, jotka liittyvät impressioihin, katselukertoihin, aktivoitumisiin, klikkauksiin sekä kohdeyleisösi tyyppiin.

Tärkeimmät tulosmittarit

Videomainoksen luominen edellyttää, että videosisältösi on YouTubessa. Tällöin videomainostesi katselukerrat lisäävät videoidesi katselukertojen määriä YouTubessa (sekä videon katselusivulla että Google-tilisi raportointisivulla).

Videokampanjoiden keskeisiä mittareita ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Yleiset tulokset:
  • Jatkuneet katselut liittyvät videoiden katseluun ja siihen, miten käyttäjät toimivat videoita katsoessaan. Jatkuneesta katselusta saatu konversio lasketaan, kun käyttäjä ei klikkaa videomainostasi mutta katsoo ohitettavaa mainosta (joka voidaan ohittaa 5 sekunnin jälkeen) vähintään 10 sekunnin ajan ja sen jälkeen konvertoituu jatkuneen katselun konversioikkunan aikana.
  • Katselukerrat ilmaisee, kuinka monta kertaa käyttäjät ovat katsoneet videomainostasi tai klikanneet jotakin sen osaa.
  • Katseluprosentti ilmaisee videomainoksesi saamien katselukertojen tai aktivoitumisten määrän jaettuna mainoksesi impressioiden määrällä (videoiden ja pikkukuvien impressiot).
  • Keskimääräinen katselukertakohtainen hinta on keskimääräinen hinta, jonka maksat, kun katsoja katsoo videostasi 30 sekuntia (tai koko videon, jos sen kesto on alle 30 sekuntia) tai reagoi videoosi, kumpi tahansa näistä tapahtuukin ensin. Huomaa, että keskimääräinen katselukertakohtainen hinta ei välttämättä ole sama kuin suurin katselukertakohtainen hinta. Suurin katselukertakohtainen hinta on suurin hinta, jonka olet valmis maksamaan mainoksen katselukerrasta.
  • Katseluaika mittaa kokonaisajan, joka käytetään videomainostesi katsomiseen. Aika näkyy sekunteina.
  • Keskim. katseluaika / näyttökrt. mittaa, kauanko videomainosta on keskimäärin katsottu sekunteina mainoksen impressiota kohden.

   Hyvä huomioida

   • Katselukerrat ja katselukertoihin perustuvat mittarit eivät näy ei-ohitettavien videomainosten yhteydessä.
   • YouTubessa näkyvien TrueView In-Stream ‑mainosten osalta maksullisen mainonnan katselukerrat lasketaan videon julkisiksi katselukerroiksi, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy: käyttäjä katsoo 11–30 sekuntia kestävän mainoksen kokonaan, käyttäjä katsoo yli 30 sekuntia kestävästä mainoksesta vähintään 30 sekuntia tai käyttäjä klikkaa jotakin osaa mainoksesta.
   • YouTubessa näkyvien In-Feed-videomainosten osalta maksullisen mainonnan katselukerrat lasketaan videon julkisiksi katselukerroiksi, kun käyttäjä klikkaa mainosta ja videon toisto alkaa.
 • Klikkauksiin liittyvät tulokset:
  • Klikkaukset näyttää, kuinka monta kertaa videotasi on klikattu. Klikkaukset voivat auttaa sinua ymmärtämään, miten houkutteleva mainoksesi on katselijoiden silmissä.
  • Klikkausprosentti on mainoksen klikkausten määrä jaettuna mainoksen näyttökertojen määrällä.
 • Aktivoitumiseen liittyvät tulokset:
  • Aktivoitumiset ilmaisee, kuinka monta kertaa käyttäjät ovat katsoneet vähintään 10 sekuntia videomainoksestasi tai koko videon, jos sen kesto on alle 10 sekuntia.
  • Aktivoitumisprosentti on mainosten aikaansaamien aktivoitumisten määrä jaettuna mainoksen näyttökertojen määrällä.
 • Tavoittavuus ja näyttötiheys
  • Yksilöidyt käyttäjät ilmaisee niiden käyttäjien kokonaismäärän, jotka näkivät mainoksen tietyn ajanjakson aikana.
  • Yksittäiset evästeet on tietokoneiden eri selainten omien evästeiden määrä. Nämä evästeet tallentavat asetuksia ja muita tietoja verkkosivuilla käynneistä.
  • Yksittäiset katsojat (evästeet) osoittaa, montako kertaa videomainos on näkynyt yksittäisen evästeen kautta tiettynä ajanjaksona.
  • Keskim. impressiotiheys / käyttäjä ilmaisee, montako kertaa yksittäinen käyttäjä on keskimäärin nähnyt mainoksesi tiettynä ajanjaksona.
  • Keskim. impressiotiheys / eväste ilmaisee, montako kertaa videomainos on keskimäärin näkynyt yksittäisen evästeen kautta tiettynä ajanjaksona.
  • Keskim. näyttötiheys / eväste näyttää, montako kertaa video on keskimäärin katsottu yksittäisen evästeen kautta tiettynä ajanjaksona.
 • Videon katsojamäärä (tunnetaan myös nimellä neljännesraportti)
  • Videosta toistettu 25 % kertoo, kuinka usein videosta on toistettu 25 %.
  • Videosta toistettu 50 % kertoo, kuinka usein videosta on toistettu puolet.
  • Videosta toistettu 75 % kertoo, kuinka usein videosta on toistettu 75 %.
  • Videosta toistettu 100 % kertoo, kuinka usein video on toistettu loppuun asti.

Hyvä huomioida

Videosta toistettu ‐mittareihin lasketaan vain niiden käyttäjien prosenttiosuus, jotka ovat katsoneet videostasi 25 %, 50 %, 75 % tai 100 %. Katselukerta lasketaan kuitenkin myös silloin, jos video saa käyttäjän klikkaamaan näkyvää URL-osoitetta, täydentävää banneria tai mahdollisia mainoslaajennuksia. Jos käyttäjä katsoo 20 sekunnin videota 15 sekunnin ajan ja siirtyy sitten laskeutumissivulle klikkaamalla näkyvää URL-osoitetta, tämä lasketaan katselukerraksi, jolloin se vaikuttaa myös katseluprosenttiin. Se ei kuitenkaan vaikuta "Videosta toistettu 100 %" ‑mittariin, koska videota ei katsottu loppuun asti.

 • YouTube-aktivoituminen: Ansaituksi toiminnaksi kirjataan se, kun katsoja katsoo videomainoksen ja tekee sen jälkeen YouTubessa jotakin mainokseen liittyvää. Ansaittu toiminta voi olla seuraavanlaista:
  • Ansaittu katselukerta kertyy, jos YouTube-käyttäjä katsoo YouTube-kanavasi tai katselusivujesi seuraavia videoita. Tällainen ansaittu toiminta kirjataan riippumatta siitä, katsooko joku saman videon uudelleen tai katsooko hän minkä tahansa muun videon kanavallasi.
  • Ansaitut tilaajat ‑mittarille kertyy tapahtuma aina, kun katsoja tilaa kanavasi. Tällainen ansaittu toiminta on erityisen arvokasta, koska näiden YouTube-kanavien sisältöä ja kanava-avatareja voi katsoa YouTuben etusivulla.

Hyvä huomioida

Jos Ansaitut tilaajat ‑mittarin arvo on alle 100, arvo esitetään yksityisyyttä koskevien vaatimusten vuoksi arvoalueina todellisten arvojen sijaan. Jos arvo on esimerkiksi 14, se esitetään todellisen arvon sijaan arvoalueena 1‒20. Jos arvo on yli 100, esitetään todellinen arvo.

 • Ansaittu soittolistalisäys tapahtuu, kun katsoja lisää videon soittolistaan.
 • Ansaittu tykkäys tapahtuu, kun katsoja tykkää videosta.
 • Ansaitut jaot tapahtuvat, kun katsoja jakaa videon.
 • Aktiivinen näkymä
  • Aktiivisen näkymän mittarit ilmaisevat, kuinka usein mainos on näkynyt verkkosivulla, laitteella tai sovelluksessa sellaisissa paikoissa, joissa käyttäjät voivat nähdä mainoksen. Lue lisää aktiivisen näkymän mittareista.

Raportointiominaisuudet

 • Omat taulukot ja ladattavat raportit: Voit saada tulosdataa itseäsi kiinnostavista videokampanjoista muokkaamalla Google Ads ‑tilisi taulukoiden sarakkeita, segmenttejä ja suodattimia. Voit valita taulukossa näkyviksi sarakkeiksi esimerkiksi Korkein katselukertakohtainen hinta, Klikkaukset tai YouTuben ansaittu toiminta. Kun taulukoissa näkyy haluamasi data, voit ladata ne raportteina eri muodoissa ja tallentaa ne. Voit myös valita, että raportit luodaan tietyin väliajoin ja että ne lähetetään sähköpostitse itsellesi tai muille henkilöille, joilla on pääsy tilillesi. Lue lisää sarakkeiden muokkaamisesta, segmentoinnista ja suodattamisesta.
 • Automatisoitu raportointi: Voit saada tulosdataa itseäsi kiinnostavista videokampanjoista muokkaamalla Google Ads ‑tilisi tilastotaulukoiden sarakkeita, segmenttejä ja suodattimia. Kun taulukot näyttävät juuri siltä, miltä haluat, voit ladata ne raportteina eri muodoissa ja tallentaa ne. Voit myös valita, että raportit luodaan tietyin väliajoin ja että ne lähetetään sähköpostitse itsellesi tai muille henkilöille, joilla on pääsy tilillesi.
 • Muutoshistoria: Muutoshistoria-sivulta näet tilillesi tehdyt muutokset. Jokainen muutos näkyy aikajanalla yhdistettynä tilisi dataan. Voit katsoa tietyn aikavälin kaikkia muutoksia tai suodattaa tulokset muutostyypin (kuten budjettioikaisujen tai mainosryhmämuutosten) perusteella. Voit myös katsoa tietyn videokampanjan muutoksia. Vertaamalla muutoksiasi tulosdatan aikajanaan voit selvittää, mitkä muutokset ovat vaikuttaneet toimivuuteen.
 • Tarkkojen raportointityökalujen ja havainnollisten kaavioiden avulla voit katsoa, muokata ja analysoida yksityiskohtaista dataa videomainosten tuloksista.
 • Videomainosten analytiikka: Tutustu videomainostesi yleisön pysyvyyttä kuvaaviin käyriin ja tee niihin merkintöjä, jotta voit eritellä, miten mainosaineistot ovat vaikuttaneet kampanjan kokonaistuloksiin. Tämän työkalun avulla voit selvittää, milloin käyttäjät ovat ohittaneet mainoksen tai keskeyttäneet sen katsomisen, merkitä mainoksen avainkohdat ja tarkistaa, kuinka suuri prosentti katsojista on nähnyt nämä avainkohdat.
 • Kohdistaminen: Voit myös katsoa, millaisia tuloksia video on tuottanut tiettyjen avainsanojen, yleisötyyppien ja demografisten tietojen osalta. Näet nämä mittarit klikkaamalla Avainsanat-, Yleisöt- ja Demografiset tiedot ‑sivuja.

Hyvä huomioida

Videomainoksen luominen edellyttää, että videosisältösi on YouTubessa. Tällöin videomainostesi katselukerrat kasvattavat videoidesi katselumääriä YouTubessa (sekä videon katselusivulla että YouTube-tilisi raportointisivulla).

Dataan liittyvien ongelmien ratkaiseminen

Erot katselukertatilastoissa YouTuben ja Google Adsin välillä

Emme voi taata, että niiden katselukertojen määrä, joista sinua laskutetaan, ja YouTuben katselukertojen määrä olisivat yhtä suuria. Ero kausittaisten katselukertojen määrissä johtuu useissa tapauksissa siitä, että YouTube kokoaa kausitilastot Tyynenmeren aikavyöhykkeeseen perustuen, kun taas Google Adsin kausitilastot perustuvat mainostajan määrittämään aikavyöhykkeeseen. Ristiriitoja kuitenkin esiintyy, ja pyrimme pitämään kumulatiiviset lukumäärät suurin piirtein samankokoisina. Vaikka sinulta olisi laskutettu asianmukainen määrä oikeita katselukertoja, kaikki katselukerrat eivät välttämättä ole olleet kelvollisia YouTube-katselukertoja.

Koska YouTuben Tilastot sisältää videodataa kaikista videoista ja Google Ads tarjoaa dataa vain osasta katselukertoja (maksetuista), videoiden katselukertojen kokonaismäärät poikkeavat toisistaan.

YouTube Insights- ja Google Ads ‑tilastojen erot videon katseluprosenttiosuuksissa ja toimintakehotusten klikkauksissa

Tällä hetkellä Google Adsin videon katseluprosenttiosuudet (neljännesdata) ovat nähtävissä ainoastaan, jos video on katsottu maksettuna Google Ads ‑mainoksena. Google Ads ei siis voi esittää näitä videoosi liittyviä tietoja, jos katsoja on löytänyt videon Googlen maksuttoman haun tai YouTube-haun kautta.

Esimerkki

YouTubessa ylläpitämäsi video voi löytyä Googlen tai YouTuben hakutuloksista. Jos käyttäjät klikkaavat videota orgaanisen haun kautta ja mainos saa heidät toimimaan, sinua ei veloiteta videomainoksen katselukerrasta tai katsojan toimista. Näitä toimia ei sisällytetä videoiden tulostietoihin Google Adsissa.

Videomainosryhmien tulosten katsominen

Mainosryhmä sisältää videomainoksia, joilla on yhteisiä kohdistusehtoja ja hintatarjouksia. Google Adsin Mainosryhmät-sivulta näet videomainosryhmiesi kokonaistulokset tietyltä ajanjaksolta, esimerkiksi impressiot, klikkaukset, view-through-prosentin (VTR) ja katselukertakohtaisen hinnan (CPV). Näet kunkin mittarin määritelmän viemällä hiiren kussakin sarakeotsikossa näkyvän mittarin nimen päälle.

 1. Valitse navigaatiopaneelista Videokampanjat.
 2. Valitse sivuvalikosta Mainosryhmät.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
73067
false