Om metrics for og rapportering om videoannoncer

I denne artikel kan du læse om de forskellige metrics, der bruges til at analysere dine videoannoncers effektivitet. Du kan se metrics såsom antal klik, eksponeringer, visninger og engagement, samt hvilken den type målgruppe du når ud til.

Vigtige effektivitetsrelaterede metrics

Du kan kun oprette en videoannonce, hvis dit videoindhold er hostet på YouTube. Det betyder, at visninger af dine videoannoncer medfører en forøgelse af antallet af visninger af din video på YouTube (på videoens visningsside og i rapporterne på din Google-konto).

Her kan du se nogle vigtige metrics for dine videokampagner:

 • Vigtigste metrics for effektivitet
  • Engagerede visninger er baseret på videovisning og den adfærd, brugerne udviser, når de ser videoer. Der registreres en konvertering via engageret visning, når en person i stedet for at klikke på din videoannonce, der kan springes over (efter 5 sekunder), ser mindst 10 sekunder af den og derefter foretager en konvertering inden for perioden for konvertering via engageret visning.
  • Visninger er det antal gange, folk har set eller interageret med din videoannonce.
  • Visningsrate viser antallet af visninger eller interaktioner, din video modtager, divideret med det antal gange, din annonce vises (eksponeringer af videoer og miniaturebilleder).
  • Gns. CPV er det gennemsnitlige beløb, du betaler, når en seer ser 30 sekunder af videoen (eller hele videoen, hvis den er kortere end 30 sekunder) eller interagerer med videoen, alt efter hvad der indtræffer først. Bemærk! Din gennemsnitlige CPV er muligvis ikke det samme som din maksimale CPV. Din maksimale CPV er det største beløb, du er villig til at betale for en annoncevisning.
  • Visningstid er et mål for den samlede tid (i sekunder), som folk har brugt på at se dine videoannoncer.
  • Gns. visningstid pr. eksp. er et mål for det gennemsnitlige antal sekunder, brugerne har brugt på at se din videoannonce, pr. eksponering af annoncen.

   Bemærk!

   • Visninger og metrics, der udledes af visninger, udfyldes ikke for videoannoncer, der ikke kan springes over.
   • Hvis der er tale om TrueView-instream-annoncer, der køres på YouTube, tælles visninger via betalt annoncering som offentlige visninger af videoen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: En person ser en hel annonce med en varighed på 11-30 sekunder, en person ser mindst 30 sekunder af en annonce med en varighed på over 30 sekunder, eller en person interagerer med annoncen.
   • Hvis der er tale om InFeed-videoannoncer, der køres på YouTube, tælles visninger via betalt annoncering som offentlige visninger af videoen, hvis en person klikker på annoncen og afspilningen af videoen starter.
 • Metrics for klikeffektivitet:
  • Klik viser dig antallet af gange, folk klikkede på din video. Antal klik giver dig indsigt i, hvor interessant din annonce er for dem, der ser den.
  • Klikrate (CTR, click-through rate) er antallet af klik på din annonce divideret med det antal gange, annoncen er blevet vist.
 • Metrics for effektivitet af engagement:
  • Engagementer viser dig, hvor mange gange brugere der har set mindst 10 sekunder af din videoannonce eller videoannoncen, hvis den er kortere end 10 sekunder.
  • Engagementsrate er det antal engagementer, du har opnået via din annonce, divideret med det antal gange, annoncen er blevet vist.
 • Metrics for rækkevidde og frekvens:
  • Unikke brugere viser dig det samlede antal personer, der har set en af dine annoncer inden for et bestemt tidsrum.
  • Unikke cookies er det antal cookies (til lagring af præferencer og andre oplysninger, der bruges på websider, som brugerne besøger), som er specifikke for en individuel browser på folks computer.
  • Unikke seere (cookies) er det antal gange, din videoannonce er blevet set af en unik seer (unik cookie) inden for et bestemt tidsrum.
  • Gns. eksp.frekv. / bruger er det gennemsnitlige antal gange, din annonce er blevet vist for en unik bruger inden for et bestemt tidsrum.
  • Gns. eksp.frekv. pr. cookie er det gennemsnitlige antal gange, din videoannonce er blevet vist for en unik seer (unik cookie) inden for et bestemt tidsrum.
  • Gns. visningsfrekvens pr. cookie er det gennemsnitlige antal gange, din video er blevet set af en unik seer (unik cookie) inden for et bestemt tidsrum.
 • Metrics for videoseertal (kaldes også "rapportering i kvartiler")
  • 25 % af videoen afspillet viser dig, hvor mange gange der er blevet afspillet 25 % af en video.
  • 50 % af videoen afspillet viser dig, hvor mange gange der er blevet afspillet 50 % af en video.
  • 75 % af videoen afspillet viser dig, hvor mange gange der er blevet afspillet 75 % af en video.
  • Hele videoen afspillet viser dig, hvor mange gange hele videoen er blevet afspillet.

Bemærk!

Med metric'en "Hele videoen afspillet" medregnes der kun personer, som har set hele videoen. Der tælles dog også en visning, hvis en person interagerer med videoen (via et klik på den annoncerede webadresse, et ledsagende banner eller eventuelle annonceudvidelser). Hvis en person kun ser 15 sekunder af en 20 sekunder lang video og derefter klikker på den annoncerede webadresse for at fortsætte til landingssiden, tælles det altså som en visning, så visningsraten forhøjes. Men da vedkommende ikke har set hele videoen, er kriterierne for metric'en "Hele videoen afspillet" ikke opfyldt.

 • Metrics for YouTube-engagement: Der registreres en opnået handling, når en seer har set en videoannonce og derefter foretaget en relateret handling på YouTube. Der er følgende forskellige typer opnåede handlinger:
  • Der tælles en opnået visning, hvis en YouTube-seer ser efterfølgende videoer på din YouTube-kanal eller dine visningssider. Denne type opnået handling registreres, uanset om det er den samme video, der ses igen, eller om det er en anden video på din kanal, der ses.
  • Der registreres et opnået abonnement, når en bruger abonnerer på din kanal. Denne type opnået handling giver unik værdi, da indholdet fra disse YouTube-kanaler og selve kanalavatarerne kan ses på YouTube-startsiden.

Bemærk!

Som følge af krav om beskyttelse af personlige oplysninger vises værdier for metric'en Opnåede abonnenter på under 100 som et interval i stedet for den faktiske værdi, som vises i dag. Eksempelvis bliver værdien 14 vist som et interval på 1-20 i stedet for den faktiske værdi. For metric-værdier på over 100 er det fortsat den faktiske værdi, der vises.

 • Antal opnåede tilføjelser til playlister registreres, når en seer føjer videoen til en playliste.
 • Opnåede likes registreres, når en bruger "liker" videoen.
 • Opnåede delinger registreres, når en seer deler videoen.
 • Aktiv visning

Rapporteringsfunktioner

 • Tilpassede tabeller og rapporter, der kan downloades: Du kan finde specifikke effektivitetsdata om dine videokampagner ved at tilpasse tabellerne på din Google Ads-konto ved hjælp af kolonner, segmenter og filtre. Du kan f.eks. vælge at få vist kolonnerne "Maks. CPV", "Antal klik" eller "Antal opnåede handlinger på YouTube". Når tabellerne ser ud som ønsket, kan du downloade dem som rapporter i en række forskellige formater og gemme dem. Du kan også konfigurere rapporter, så de bliver kørt med bestemte intervaller, og lægge en tidsplan for, hvornår de skal sendes til dig selv eller andre personer, der har adgang til din konto, via mail. Få oplysninger om, hvordan du redigerer, segmenterer eller filtrerer kolonner.
 • Automatisk rapportering: Du kan finde specifikke effektivitetsdata om dine videokampagner ved at tilpasse statistiktabellerne på din Google Ads-konto ved hjælp af kolonner, segmenter og filtre. Når tabellerne ser ud som ønsket, kan du downloade dem som rapporter i en række forskellige formater og gemme dem. Du kan også konfigurere rapporter, så de bliver kørt med bestemte intervaller, og lægge en tidsplan for, hvornår de skal sendes til dig selv eller andre personer, der har adgang til din konto, via mail.
 • Ændringshistorik: På siden "Ændringshistorik" kan du se de ændringer, du har foretaget på din konto. Hver ændring vises med en tidslinje, der er knyttet til dine kontodata. Du kan få vist alle ændringer for en bestemt periode, filtrere resultaterne efter ændringstype (f.eks. budgetjusteringer eller annoncegruppeændringer), eller du kan se ændringer for en bestemt videokampagne. Ved at sammenligne dine ændringer med tidslinjen for effektivitetsdata kan du finde ud af, hvilke ændringer der kan have bidraget til ændringer i effektiviteten.
 • Avancerede rapporteringsværktøjer og visuelle diagrammer giver dig mulighed for at se, tilpasse og analysere udførlige data om videoannonceeffektivitet.
 • Analytics til videoannoncer: Se og annoter kurver for fastholdelse af publikum på dine videoannoncer for at finde frem til, hvordan dit annoncemateriale har bidraget til den samlede kampagneeffektivitet. Du kan bruge dette værktøj til at finde ud af, hvornår en bruger har forladt din annonce eller sprunget din annonce over, markere vigtige øjeblikke i annoncematerialet og finde ud af, hvor stor en procentdel af seerne der har set disse vigtige øjeblikke.
 • Målretning: Du kan også se din videos effektivitet med hensyn til bestemte søgeord, målgruppetyper og demografiske segmenter. Du kan se disse metrics ved at klikke på siden Søgeord, Målgrupper eller Demografi.

Bemærk!

Du kan kun oprette en videoannonce, hvis dit videoindhold er hostet på YouTube. Visninger af dine videoannoncer medfører med andre ord en forøgelse af antallet af visninger af din video på YouTube (på videoens visningsside og i rapporterne vedrørende din YouTube-konto).

Løs problemer med dine data

Forskelle mellem visningsstatistikker på YouTube og i Google Ads

Vi kan ikke garantere, at der er fuldstændig overensstemmelse mellem det antal visninger, du bliver faktureret for, og antallet af visninger på YouTube. En af de typiske årsager er, at YouTube samler periodestatistikker baseret på tidszonen Pacific Time, og at Google Ads samler periodestatistikken baseret på den tidszone, som annoncøren har defineret, når der ses på det periodiske antal visninger. Der kan dog forekomme uoverensstemmelser, men vi bestræber os på at sikre, at de samlede tal er omtrent ens. Selvom du bliver faktureret for det korrekte antal engagerede visninger, kan det forekomme, at nogle af disse visninger ikke var kvalificerede til at blive medregnet i antallet af visninger på YouTube.

Da YouTube Analytics inkluderer videodata for alle videoer og der i Google Ads vises data for en del af disse visninger (de betalte), vil der være forskelle i det samlede antal videovisninger.

Forskelle mellem procentdele for videovisninger og klik på opfordringer til handling i YouTube Insights og i Google Ads

I øjeblikket omfatter procentdele for videovisninger (kvartildata) i Google Ads kun visninger af betalte Google Ads-annoncer. Det betyder, at Google Ads p.t. ikke er i stand til at vise disse oplysninger for din video, hvis brugeren ankommer til denne via gratis søgeresultater ved søgning på Google eller YouTube.

Eksempel

En video, du hoster på YouTube, kan findes i søgeresultaterne på Google eller YouTube. Hvis en seer klikker på denne video via de organiske søgeresultater og interagerer med den, bliver du ikke debiteret for en videoannoncevisning eller seerens interaktioner. Disse interaktioner medregnes ikke i effektivitetsrelaterede metrics vedrørende videoen i Google Ads.

Se resultater for dine videoannoncegrupper

En annoncegruppe indeholder videoannoncer med fælles målretningskriterier og bud. På siden "Annoncegrupper" I Google Ads kan du se de samlede resultater for dine videoannoncegrupper inden for et specifikt datointerval for metrics såsom eksponeringer, antal klik, visningsrate (VTR, view-through-rate), pris pr. visning (CPV, cost-per-view) og andet. Hvis du vil have specifikke definitioner af den enkelte metric, skal du holde markøren over metric-navnet i kolonneoverskriften.

 1. Vælg Videokampagner i navigationspanelet.
 2. Vælg Annoncegrupper på sidemenuen.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73067
false