Om YouTube-annoncer og metrics for visning

I denne artikel kan du læse om metrics for YouTube-annoncer, der kan hjælpe dig med at analysere dine videoannoncers effektivitet. Du kan få flere oplysninger om metrics såsom eksponeringer, visninger, engagement og antal klik, samt hvilken type målgruppe du når ud til.

Denne artikel beskriver følgende:

Bemærk! Selvom det er muligt at uploade videoer direkte til Google Ads, der skal bruges i dine videoannoncer, er visse video-metrics kun tilgængelige for videoindhold, der hostes på YouTube. Vi anbefaler, at du hoster din video på YouTube i din videokampagne, så du har adgang til alle tilgængelige metrics til at måle din effektivitet. En optimal løsning kan også være, at du knytter din YouTube-konto til din Google Ads-konto, da dette gør opnåede handlinger og andre funktioner tilgængelige på din konto.

 


Om grundlæggende video-metrics

Du kan måle, hvordan seerne interagerer med dine videoannoncer, på flere måder. Hver metric har sin egen fordel, og den kan hjælpe dig med at afgøre, hvilke annoncer der er mest effektive.

Typer af YouTube-video-metrics

Få flere oplysninger om YouTube-video-metrics, bl.a. eksponeringer, betalte visninger, organiske visninger, interaktioner, engagement, visningsrate, metrics for "Video afspillet til", optjente handlinger, metrics for synlighed og aktiv visning, metrics for eksponeringsandel på Displaynetværket og metrics for brandpåvirkning.

Udvid alle

Eksponeringer

Eksponeringer viser din kampagnes rækkevidde, og hvor ofte seerne bliver eksponeret for InFeed-miniaturebilledet, den første del af din video, der er instream, eller afspilningen af din Shorts-annonce.

 • Instream-annonceeksponeringer: Denne metric tælles, når videoen begynder at blive afspillet på afspilningssiden før, under eller efter seerens organiske video begynder at blive afspillet.
 • InFeed-eksponeringer: Denne metric tælles, når seeren ser miniaturebilledet for videoen.
 • YouTube Shorts-annonceeksponeringer: Denne metric tælles som en synlig eksponering, når afspilningen af videoen begynder inden for 2 sekunder.
Betalte visninger

Betalte visninger viser det antal gange, seerne ser en større del af eller hele din annonce ud over eksponeringen.

 • Instream-annoncevisninger: Denne metric tælles, når seeren ser 30 sekunder af videoen eller indtil slutningen af videoen, alt efter hvad der kommer først. Interaktioner med annoncen kan også øge antallet af visninger.
  • Følgende tæller f.eks. som en visning for instream-annoncer:
   • En seer ser hele videoannoncen på 20 sekunder.
   • En seer ser 32 sekunder af en videoannonce på 40 sekunder.
   • En seer klikker på et interaktivt element i annoncen efter 18 sekunder (hvilket er både et klik og en visningsstigning) af en annonce på 20 sekunder.
Bemærk! Når en seer klikker på elementer i din videoannonce, f.eks. opfordringer til handling (CTA, call to action), kort, bannere, miniaturebilleder eller logoer, før visningen øges, bliver det talt som et klik og en visning.
 • InFeed-annoncevisninger: Denne metric tælles, når videoens afspilningsside indlæses, når seeren har klikket på miniaturebilledet og føres til videoens afspilningsside. Nogle undtagelser til optælling af visninger omfatter:
  • Instream-annoncevisninger (ikke-bumperannoncer): Hvis du uploader en video, som er under 10 sekunder lang, kan du finde visninger i Google Ads, men den tæller ikke med i visningerne i YouTube Analytics eller i antallet af offentlige visninger på afspilningssiden.
  • Bumperannoncer og annoncevisninger, der ikke kan springes over: Visninger tælles ikke i Google Ads eller på den eksterne afspilningsside. Du kan ikke få adgang til dine data via "Brugere, der har set min annonce".
 • YouTube Shorts-annoncevisninger:Denne metric tælles, når én af følgende scenarier er opfyldt:
  • For videoer på under 10 sekunder: Seerne ser hele videoen eller klikker på knappen med opfordring til handling.
  • Ved videoer på over 10 sekunder: Seerne ser mere end 10 sekunder eller klikker på knappen med opfordring til handling.
  • En seer klikker på knappen med opfordring til handling i en videoannonce.

Hvad hvis en visning allerede registreres, og der derefter foretages et klik? Tæller den som en anden visning?

Nej. I dette tilfælde ville vi kun tælle et klik og ikke en anden visning.

Tælles et klik på InFeed-miniaturebilledet som et klik?

Nej. Det tæller kun antallet af visninger, når afspilningssiden er indlæst.

Hvorfor er der forskellige visninger i mine rapporteringskilder?

Der kan være forskel på de visninger, du finder i Google Ads, i YouTube Analytics og på den offentlige afspilningsside (som udfyldes via YouTube Analytics). Dette skyldes primært forskelle i aktualiteten af deres data (pga. varierende aktualitet eller opdateringshastighed), forskellige spamgrænser og forskellig kvalificering for annoncer, der tælles med i det offentlige visningsantal, som omfatter ikke-bumperannoncer i instream, bumperannoncer og annoncevisninger, der ikke kan springes over. Få flere oplysninger om forskellene på visningsdata for Google Analytics og YouTube.

Kan jeg stadig oprette målgruppelister over brugere, som allerede har set mine videoer eller min kanal for formater, der ikke øger antallet af visninger?

Målgruppelister, der er afhængige af en visning (f.eks. "Så en video fra en kanal"), er ikke kompatible med formater, der ikke øger visningstallet, f.eks. bumperannoncer, annoncer, der ikke kan springes over, og instream-annoncer på under 11 sekunder. Du kan oprette listerne på din konto, hvor de bare ikke får tilføjet brugere, da de ikke øger antallet af visninger, der føjes til målgruppelisten.

Jeg har set rapporteret visninger, (f.eks. 500 visninger) gange, der var tjekket tilbage på et senere tidspunkt, og nu rapporteres der færre visninger (f.eks. 490 visninger). Hvorfor?

Registreringen af ugyldig trafik og opdateringer kan være op til 30 dage om at blive helt færdig. Det skyldes sandsynligvis, at ugyldige visninger er blevet fjernet fra din rapportering. Bemærk! Hvis disse er knyttet til betalte visninger, debiteres du ikke for denne ugyldige trafik. Se faktureringsfakturaer som en kilde til sande oplysninger med fakturerbare eksponeringer. Få flere oplysninger om ugyldig trafik.

Organiske visninger

Når en seer ser din video uden at få nogen beskeder, f.eks. annoncer, kaldes det en organisk visning. Der er tale om en visning, når en bruger ser din video. For at bevare nøjagtigheden af visningstallet fjernes uregelmæssige afspilninger (f.eks. spam) fra de offentlige metrics for antal afspilninger. YouTube beregner brugerhensigt i stigende visningstal ved hjælp af algoritmer.

Organiske visninger har forskellige kriterier for, hvad der tæller som en visning sammenlignet med visninger for betalte annoncer. Se sektionen Betalte visninger nedenfor, og få flere oplysninger om forskellene mellem visningsdata i Google Analytics og YouTube Analytics.

Interaktioner
Kolonnen "Interaktioner" afspejler engagementer for videokampagner. Engagementer repræsenterer den primære handling, der er knyttet til et annonceformat. Få flere oplysninger om rapportering af engagement.
I modsætning til visninger tælles engagementer når en seer har set mere end ti sekunder. Når det drejer sig om videoer, der er længere end 10 sekunder, giver engagementer dig en fornemmelse af, hvor mange seere der har set mere end en eksponering, men ikke har set hele annoncen (selvom seerne har mulighed for at se hele annoncen og tælle den som et engagement). Få flere oplysninger om konverteringer via engageret visning.
Interaktioner hjælper dig med at sammenligne værdien af og effektiviteten af dine søge-, video- og displaykampagner. Du kan f.eks. bruge interaktioner til at sammenligne værdien af et søgeklik sammenlignet med en videovisning. Interaktioner samler rapporterne om dine forskellige kampagnetyper, hvilket giver dig en omfattende forståelse.
Se sektionen "Engagementer" nedenfor for at få et bedre indblik.
Engagementer
Før du begynder, skal du se sektionen "Interaktioner" ovenfor for at få en bedre forståelse.
Når det drejer sig om videoer, der er længere end 10 sekunder, giver engagementer dig en fornemmelse af, hvor ofte seerne interagerer med andet end blot eksponeringen (eller bruger knappen "Spring over"), men ikke altid får set hele videoen. Tabellen nedenfor viser formatet, kriterierne og andre oplysninger om engagementer:

Format

Kriterier for engagement

Kan antallet af visninger øges?

Hvordan rapporteres det, hvis der er et klik?

Instream-annoncer og videoannoncer til app-promovering

Videoen varer under 10 sekunder: Seerne ser hele videoen eller klikker på annoncen.

Videoen varer over 10 sekunder: Seerne ser mere end 10 sekunder eller klikker på annoncen.

Ja, hvis visningskriterierne er opfyldt.

Videoen varer under 10 sekunder: Tæller som et klik og et engagement. Antal visninger i Google Ads, men ikke antal offentlige visninger.

Videoen varer over 10 sekunder: Tæller som et klik, en visning og et engagement.

InFeed-videoannoncer

Seere ser ti sekunder af videoannoncen, når lyden er slået fra, eller klikker på miniaturebilledet for at se hele videoen på afspilningssiden (klikket tæller som en visning, ikke et klik).

Ja, hvis visningskriterierne er opfyldt.

I dette scenarie henviser klikket ikke til klikket på miniaturebilledet, der førte seeren til afspilningssiden. I stedet for tælles der automatisk et klik som en visning og et engagement, når en seer er på afspilningssiden, og det pågældende klik rapporteres ud over den visning og det engagement, der allerede er rapporteret.

Bumperannoncer og instream-annoncer, der ikke kan springes over

Seerne skal klikke på annoncen.

Nej, også selvom der er et klik.

Klik tælles, mens engagementer ikke tælles.

YouTube Shorts-annoncer

Videoer på under 10 sekunder: Seerne ser hele videoen eller klikker på knappen med opfordring til handling.

Videoer på mere end 10 sekunder: Seerne ser mere end 10 sekunder eller klikker på knappen med opfordring til handling.

Ja, hvis visningskriterierne er opfyldt.

Klik tæller som et klik, en visning og et engagement.

Bemærk! Hvis en seer sætter videoen på pause, tæller det ikke som et klik.

 • Engageret visning (også kaldet "Engagementer"): Denne metric, som ikke er tilgængelig i Google Ads, henviser til det engagement, der findes i kolonnen "Interaktioner", når seerne ser en videokampagne.
 • Engagementsrate: Oprindeligt blev beregningen af engagementsrate målt som det antal gange, brugere interagerer med din annonce, divideret med det antal gange, din annonce blev vist. Det er dog blevet bestemt, at det er mere komplekst end "Engagementsrate = engagementer / eksponeringer" på grund af de forskellige annonceformater, der vises i videokampagner med handling. Vores produktteam er i gang med at undersøge, hvordan vi kan gøre dette tydeligere i rapporteringen i fremtiden.
Visningsrate (tidligere kendt som visningsfrekvens (VTR, view-through rate))
Visningsraten gør det lettere for dig at finde frem til den procentdel af eksponeringerne, der førte til en visning. Det viser, hvor fængende din annonce er. Visningsrate hjælper dig med at besvare spørgsmålet: "Hvor stor en procentdel af de personer, der har fået vist din annonce, blev talt som en visning?" En lav visningsrate kan tyde på, at den første del af dit annoncemateriale ikke er spændende nok. 10-15 % betragtes som gennemsnit i alle brancher, men det kan variere meget. Få flere oplysninger med en håndbog til opbygning af effektivt annoncemateriale på YouTube.
Visningsrate = visninger/eksponeringer
Bemærk! Den snævre definition af visningsraten er den samme for de forskellige videoformater, men de enkelte formater har forskellige kriterier for, hvad der betragtes som en eksponering eller en visning. Husk på disse forskelle, når du sammenligner effektiviteten af visningsrater (se ovenstående definitioner af visninger og eksponeringer).
Maksimal pris pr. visning (Maks. CPV, maximum cost per view)

Dette er det bud, du har angivet for din kampagne eller annoncegruppe. Det skal være det højeste beløb, som du er villig til at betale for en visning i auktionen.

Gennemsnitlig pris pr. visning (CPV, cost per view): Dette hjælper dig med at fastslå, hvor meget du i gennemsnit betaler for en visning, og prisen på dine annoncer baseret på visninger som det primære mål for din kampagne. CPV er mest værdifuld, når den bruges til at sammenligne annoncer, annoncegrupper og kampagner (isolerede metrics er ikke lige så nyttige). På baggrund af dit budget kan du finde ud af, hvilke strategier der fungerer bedst.

Gennemsnitlig pris pr. visning = pris / visninger

Hvad er en god CPV?

"God" er subjektiv. Den gennemsnitlige CPV varierer efter format, branche, sæsonudsving og andre faktorer. Det bedste benchmark er dine historiske kampagnedata (f.eks. hvor omkostningseffektive Annoncegruppe A er sammenlignet med Annoncegruppe B i din kampagne).

Hvorfor overstiger min gennemsnitlige CPV min maks. CPV?

Dette kan være tilfældet, fordi du ser et datointerval, hvor maks. CPV er ændret. Eksempel:

På dag 1-5 er din maks. CPV 2 DKK.

På dag 6-10 er din maks. CPV 1 DKK.

Hvis du markerer maks. CPV på dag 10, viser din konto en maks. CPV på 1 DKK. Men hvis datointervallet er dag 1-10, inkluderer du dag 1-5, hvor maks. CPV var højere. Den gennemsnitlige rapporterede CPV kan være højere end 1 DKK i dine rapporter fra de dage, hvor dit maksimumbud var højere. Tjek din ændringshistorik, og filtrér efter budændringer for at se, om et datointerval overlapper med de dage, hvor dit maks. CPV blev sænket.
Metrics for "Video afspillet til"

Metrics for "Video afspillet til" tæller den procentdel af brugere, der har set 25 %, 50 %, 75 % eller 100 % af videoen ud af de seere, som startede afspilleren. Det tidspunkt, hvor videoafspilleren startes, varierer afhængigt af formatet (f.eks. afspilles instream-videoer automatisk). Dette sker for InFeed-annoncer, når seeren føres til afspilningssiden efter at have klikket på miniaturebilledet.

Kvartilrapportering kan bruges sammen med dine andre metrics, f.eks. visningsrate og fastholdelse af publikum (som findes i dine YouTube Analytics-data), til at tjekke, i hvor høj grad dine videobrugere falder fra. Hvis du oplever et kraftigt fald på bestemte tidspunkter, bør du finde ud af, hvad det er ved dit annoncemateriale, der fører til dette (ikke-forventet adfærd). Det er f.eks. almindeligt at se et kraftigt fald i antallet af brugere efter fem sekunder for instream-annoncer, når knappen Spring over vises for brugerne.

Her er et eksempel på metrics for 25 % kvartiler:

"Procentdel af videoen, der afspilles til 25 %" = # seere, der stadig kigger med, efter 25 % af videoen er afspillet / # gange, videoafspilleren er startet

Sådan fungerer det:

 1. Ti brugere begynder at se din annonce på 20 sekunder
 2. Fem brugere afslutter (lukker browseren eller klikker på en anden video) efter 13 sekunder
 3. Tre brugere falder fra efter 18 sekunder
 4. To brugere ser hele annoncen

Dine kvartiler er:

Kvartil

% afspillet til

Forklaring på % afspillet til

25 %:

100 %

100 % af de ti brugere ser stadig med efter fem sekunder

50 %:

100 %

100 % af de 10 brugere ser stadig med efter 10 sekunder

75 %:

50 %

50 % af de 10 brugere ser stadig med efter 15 sekunder

100 %:

20 %

20 % (to af de ti) brugere ser stadig med i slutningen af annoncen

Hvorfor stemmer visningerne og visningsraten ikke overens med min kvartilrapportering, hvis jeg forsøger at vende tilbage til dem ved hjælp af manuelle beregninger?

Du kan ikke spore et InFeed-annonceformat manuelt, og hvis du dividerer de 100 %, der afspilles til med eksponeringer, matcher visningsraten ikke. Bemærk! I InFeed-annoncer er eksponeringer = / = "når videoafspilleren startes".

Der tælles også en visning, hvis en person interagerer med videoen (via et klik på den annoncerede webadresse, et ledsagende banner eller eventuelle annonceaktiver). Hvis en seer kun ser 15 sekunder af en 20 sekunder lang video og derefter klikker på den annoncerede webadresse for at fortsætte til landingssiden, tælles det altså som en visning, så visningsraten forhøjes. Men da vedkommende ikke har set hele videoen, er kriterierne for metric'en ved navn "Hele videoen afspillet" ikke opfyldt.

Kvartilerne er ikke lige så nøjagtige som den mekanisme, der øger antallet af visninger. Kvartilrapporteringen er beregnet til at hjælpe dig med at vise, hvor seerne falder fra i din video. Funktionen bør ikke bruges til at vende tilbage til din visningsmetric for at bekræfte nøjagtigheden af nogen af metrics'ene, da den sandsynligvis vil variere en smule.

Opnåede handlinger

En opnået handling omfatter opnåede visninger, likes, abonnenter, tilføjelser til playlister og delinger. De opstår, når en person ser din videoannonce og derefter foretager en handling på dine tilknyttede YouTube-kanaler inden for 7 dage. Du debiteres ikke for opnåede handlinger. Flere afspilninger fra den samme person tælles som én opnået visning.

Med optjente handlinger kan du se, hvor stor en ekstra værdi uden beregning, som din kampagne har været medvirkende til. Det viser en stærk tilknytning til din kanal eller dit brand og er ofte en stærk indikator for en værdifuld kunde.

Bemærk! Opnåede handlinger kan forekomme på enhver kanal, der er tilknyttet din konto. Hvis en seer f.eks. ser en annonce på kanal A og tæller som en visning, og derefter navigerer til kanal B og giver en video et like, vil liket på kanal B være opnået, så længe kanal B også er linket til Google Ads-kontoen.

Hvorfor har jeg ikke rapporter over metricen opnåede visninger/opnåede abonnenter?

Hvis personligt tilpassede annoncer er slået fra på en eller flere YouTube-kanaler, der er linket til en Google Ads-konto, får du ikke vist rapportering for opnåede handlinger. Hvis du vil se rapportering for opnåede handlinger, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. For at ændre denne indstilling skal du logge ind på din YouTube-konto og gå til YouTube Studio. Nederst til venstre skal du gå til "Indstillinger" > "Kanal" > "Avancerede indstillinger" > Rul ned for at finde afkrydsningsfeltet "Deaktiver interessebaserede annoncer".

Sørg for, at du har markeret afkrydsningsfeltet "Engagement", når du linker din YouTube-konto til din Google Ads-konto. For at verificere skal du gå til din Google Ads-konto og klikke på "Værktøjer og indstillinger" > "Tilknyttede konti" > "YouTube". I kolonnen "Tilladelser" finder du et punkt for "Engagement", hvis kontoen var aktiveret, da den blev linket.

Husk! Hvis du deaktiverer personligt tilpassede annoncer for nogle YouTube-kanaler og aktiverer dem for andre kanaler, kan du stadig finde rapporter om opnåede handlinger på deres Google Ads-konto, men ikke hvilken kanal de opnåede handlinger stammer fra i rapporteringen.

Synlighed og aktiv visning (differentieret visning)
Synlighed er relateret til alle kampagnetyper og er ikke videofokuseret. En annonce er synlig, når mindst 50 % af dens areal er synligt i ét sekund (annoncer til Displaynetværket) eller to sekunder (videoannoncer). Denne metric medtages her for at hjælpe med at skelne den fra andre videorelaterede metrics. Få flere oplysninger om rapporterings-metrics for synlighed og aktiv visning.
Metrics for eksponeringsandel på Displaynetværket

Du kan tjekke din eksponeringsandel ved at hente metrics for eksponeringsandel, da YouTube er en del af Google Displaynetværket.

Eksponeringsandel hjælper dig med at besvare spørgsmålet "Hvor meget af den tilgængelige beholdning, viser du eksponeringer på, baseret på indstillingerne og målretningen i din kampagne?" Denne metric kan hjælpe dig med at forstå følgende:

 1. Hvis din eksponeringsandel er mindre end 100 %, kan du muligvis angive et højere bud eller et budget for at få din annonce vist oftere. For at afgøre, om det er bud eller budget, der skal hæves, skal du tjekke kolonnerne "Mistet eksponeringsandel".
 2. Hvis din eksponeringsandel er 100 %, men du ikke bruger hele dit budget, kan du udvide din målretning.
 3. Hvis du bemærker et udsving i antallet af eksponeringer, kan du tjekke "Tabt eksponeringssandel for Displaynetværket (rangering)" (det er bedst at segmentere efter dag i din rapportering). Hvis du bemærker en ændring en dag, hvor du har oplevet en ændring i trafikken, betyder det sandsynligvis, at dine konkurrenter har hævet deres bud, hvilket kan resultere i, at du taber auktioner. Hæv dit bud for at blive ved med at være konkurrencedygtig og vinde lige så mange auktioner som før.
Metrics for brandpåvirkning
Værktøjet Brandpåvirkning er ikke tilgængeligt på alle konti. Hvis du vil aktivere Brandpåvirkning, skal du have en Google Ads-repræsentant. Hvis du har en tilknyttet repræsentant, skal du kontakte vedkommende for at anmode om hjælp til aktivering. Find ud af, hvordan du forstår statusser for måling af påvirkning og metrics i Google Ads.

 


Metrics, der skal prioriteres ud fra dine kampagnemål

Mange metrics rapporteres på tværs af kampagnetyper, men nogle af dem bør have en meget højere prioritet, når du vurderer, om din kampagnes succes er baseret på de valgte kampagnemål. Hvis du f.eks. kører en kampagne "Brandbevidsthed og rækkevidde" som mål, kan konverteringer blive rapporteret, men det bør ikke være den vigtigste metric, når du skal vurdere din kampagnes succes.

 


Sådan fungerer metrics for "Brandbevidsthed og rækkevidde"

Hvis du har valgt "Brandbevidsthed og rækkevidde" (eller serievisning af videoannoncer i "Produkt- eller brandovervejelse") som målet for din kampagne, da du konfigurerede den, skal du fokusere på følgende metrics, ud over eksponeringer, unik rækkevidde og gns. eksponeringsfrekvens, når du skal vurdere din kampagnes succes:

 • Maksimumpris pr. tusinde eksponeringer (maks. CPM): Dette er det bud, du har angivet for din kampagne eller annoncegruppe. Det bør være det højeste beløb, du er villig til at betale for 1.000 eksponeringer i auktionen.
 • Gennemsnitlig pris pr. tusinde eksponeringer (gns. CPM): CPM hjælper dig med at fastslå, hvor meget du i gennemsnit betaler pr. 1.000 eksponeringer. Bemærk, at et godt gns. CPM varierer fra land til land, fordi der er forskellige minimumsgrænser, der skal opfyldes for CPM-bud.

CPM = pris / (eksponeringer / 1.000)

CPM viser omkostningseffektiviteten af dine annoncer baseret på eksponeringer som det primære mål for din kampagne. CPM er mest værdifuld, når den bruges som sammenligningsmetode mellem annoncer, annoncegrupper og kampagner (sammenlignet med en isoleret metric, som ikke er så nyttig).

 • "Alle videosekvenseksponeringer" (Alle videoannoncesekv.eksp.): Dette er antallet af eksponeringer fra dine seriekampagner med videoannoncer kombineret med eksponeringer fra andre kampagner, der har ført brugerne videre i dine seriekampagner. Da seerne bliver ført videre gennem en serie af videoannoncer, uanset hvilken kampagne videoen indgår i, viser denne metric dig, hvordan andre kampagner end seriekampagner har medvirket til at føre brugerne videre, hvilket kan udmønte sig i flere fuldførte serier og en lavere pris.

Eksponeringer fra andre kampagner medregnes kun her, hvis der i forvejen er opnået mindst én eksponering af en video fra videoserien for den aktuelle bruger. Husk! Denne metric omfatter også eksponeringer fra Display & Video 360-konti, der er linket til din Google Ads-konto.

 


Sådan fungerer metrics'ene "Salg", "Websitetrafik" og "Kundeemner"

Hvis du har valgt "Salg", "Websitetrafik" eller "Kundeemner" som mål for din kampagne, da du konfigurerede den, skal du fokusere på følgende metrics, når du skal vurdere din kampagnes succes:

 • Visningskonverteringer (VK): Visningskonverteringer ("Visningskonv.") er konverteringer, der registreres, når brugerne får vist en eksponering for din annonce (men ikke tælles som en visning eller klik) og derefter konverterer på dit website inden for konverteringsperioden (længden af konverteringsperioden afhænger af, hvornår konverteringen oprettes på kontoen).

Denne metric ekskluderer automatisk konverteringer fra personer, der også har interageret med en eller flere af dine øvrige annoncer. Den sidste eksponering af en videoannonce krediteres for visningskonverteringen.

En visning, der fører til en konvertering, tælles med i kolonnen "Konverteringer" og ikke i VK-kolonnen. VK'er hjælper dig med at bygge bro mellem toppen og bunden af din købstragt. Hvis du kun ser på konverteringer, går du måske glip af den effekt, som dine annoncer havde for de brugere, der kun konverterede på baggrund af en eksponering.

 • Klik og klikrate (CTR, click-through rate): Klik, der forekommer, når seeren klikker på et interaktivt element i din annonce, og CTR (klik / eksponeringer) for videokampagner bør ikke betragtes som en prioritet sammenlignet med eksponeringer eller visninger (hvis dit mål er bevidsthed) eller konverteringer (hvis dit mål er salg). Lave klik og CTR er ret normalt i videokampagner sammenlignet med søgekampagner.

Klik og klikrate i videokampagner er typisk ikke metrics, som du bør prioritere for at bestemme, hvor effektiv din kampagne er. Det kan være en indikator for, hvor godt din annonce opfordrer brugerne til at foretage en handling, når de ser dine annoncer, men den primære metric, som bruges til tilskrivning af konverteringer til dine videokampagner, er "visninger" (der kræves en visning, men ikke et klik for din kampagne for at blive krediteret for en konvertering).

 • Konverteringer: I videokampagner måles konverteringer, når en seer tælles som en visning for din annonce og derefter foretager en handling, som du har defineret som værdifuld for din virksomhed, f.eks. et onlinekøb eller opkald til din virksomhed fra en mobiltelefon. Få flere oplysninger om konverteringssporing.

Hvad med bumperannoncer? De øger ikke visningen – kan de så øge konverteringskolonnen?

Ja, men kun hvis seeren har klikket på annoncen. Hvis en seer klikker på en bumperannonce, registreres der et klik, men ikke en visning. Hvis en kunde herefter foretager en konvertering, tælles det som en konvertering i stedet for en visningskonvertering.
 • Konverteringer via engageret visning (KVE): Konverteringer via engageret visning tælles, når en seer ikke klikker på din videoannonce, men ser mindst 10 sekunder af den annonce, der kan springes over (efter 5 sekunder), og derefter konverterer inden for konverteringsperioden for engageret visning. Klik på Segment > Vælg konverteringer > Annoncehændelsestype for at tjekke KVE-rapportering i Google Ads.
  Bemærk! Hvis en seer tælles som en visning og en engageret visning (ved afspilning af den samme video) og derefter foretager en konvertering, tælles det både for kolonnen "Konvertering" og "Konverteringer via engageret visning".
  Videoer er medrivende og effektive, men i modsætning til andre annonceformater interagerer seerne ikke altid med videoannoncer med det samme. De handler ofte senere, dvs. efter visningssessionen. KVE'er registrerer ikke-klikværdien af annoncen på en måde, der passer bedst til interaktionen med den engagerede seeradfærd på platformen. Tænk på dem som et "punkt i den nedre del af tragten", når de vises ud for "Visningskonverteringer" (i den øvre del af tragten, baseret på den seer, der ser en eksponering først) og konverteringer (i den nedre del af tragten, baseret på at brugeren tæller som en visning først).
 • Konverteringsrate (CVR, conversion rate): CVR giver indsigt i, hvor effektiv din annonce er til at få brugere til at besøge dit website og konvertere, efter at de er blevet talt som en visning. Ligesom det er tilfældet med mange andre metrics, er en god CVR meget afhængig af annonceringsbranchen.

CVR = Konverteringer / visninger

 


Forstå forskellene mellem Google Ads- og YouTube Analytics-visningsdata

Bemærk! Det er almindeligt og i nogle tilfælde forventeligt med visse afvigelser mellem de forskellige rapporteringskilder. Nedenstående oplysninger er med til at sikre, at du foretager nøjagtige sammenligninger og angiver forventningerne til, hvad der betragtes som normalt/unormalt, når du har bekræftet, at du foretager en retfærdig sammenligning.

For at gøre det nemmere at forstå har vi forkortet platformnavne i nedenstående sektion:

GA = Google Ads

YTA = YouTube Analytics

PWP = Offentlig afspilningsside (også kendt som antallet af offentlige visninger, du finder under en video)

Forskellen på YouTube Analytics og den offentlige afspilningsside

Den offentlige afspilningsside udfyldes ud fra data fra YouTube Analytics, så disse bør være lettilgængelige. For meget populære videoer med mange visninger på kort tid vil du muligvis opleve nogle udsving, hvis du ser på dags dato, men dette bør ikke forekomme, hvis du har en dato, der er 48-72 timer gammel.

Forskellen mellem Google Ads og YouTube Analytics

Selvom der kan forventes nogle afvigelser mellem rapporteringskilderne, vil brugerne ofte opleve forskelle i rapporteringen i forbindelse med undersøgelse af annonceformater, der ikke øger antallet af visninger, eller når der foretages en sammenligning, der ikke er relevant (f.eks. hvis brugerne sammenligner to forskellige ting). Før du konkluderer, at eventuelle afvigelser i rapporteringen skyldes de forventede forskelligheder mellem de 2 platforme, bør du tjekke følgende:

 • Bekræft, at videoen varer over 10 sekunder (det mest optimale er en videolængde på over 11 sekunder): Da YouTube Analytics ikke sporer visninger af videoer, der varer 10 sekunder eller derunder (de rapporteres i Google Ads, men ikke i YouTube Analytics), opstår der en uoverensstemmelse mellem Google Ads og YouTube Analytics, hvis videoen varer under 10 sekunder.
Hvis din video varer brøkdele af et sekund over 10 sekunder (f.eks. 10,2 sekunder) efter videokomprimering ved upload, kan videoens varighed sommetider falde til lige under 10 sekunder. Dette kan undgås, hvis du uploader en video på over 11 sekunder. Bemærk! Brugere, der ser din video, registrerer ikke komprimeringen, da den er minimal.
 • Bekræft, at annonceformatet er kvalificeret til visninger: Som beskrevet i sektionen om visninger i artiklen er det ikke alle annonceformater, der genererer visninger. Hvis der rapporteres 0 visninger i Google Ads, er dette forventeligt. Få flere oplysninger om visninger, der kan klikkes på.
 • Bekræft, at du sammenligner det samme datasæt:
  • Sammenlign kun betalte visninger: Rapporten "Visninger" i YouTube Analytics viser organiske og betalte visninger, hvor Google Ads kun viser betalte visninger. For at sikre, at du kun sammenligner betalte visninger i de to kilder, skal du bruge rapporten over trafikkilder i YouTube Analytics og kun kigge på rækken med betalte visninger.
  • Sørg for at sammenligne alle kampagner, der bruger din video: Lad os f.eks. antage, at du tjekker dine betalte visninger i rapporten over trafikkilder og konstaterer, at du har modtaget 1.000 betalte visninger, men i Google Ads rapporterer din kampagne kun 500 betalte visninger. Det kan skyldes, at den samme video bruges som en annonce i en anden kampagne på samme eller en anden Google Ads-konto. Tjek dine konti for at se, om den samme video bruges i andre kampagner. YouTube Analytics beregner det samlede antal af disse visninger.
 • Undlad at sammenligne de mest aktuelle data:
  • YouTube Analytics skal bruge mindst 72 timer til at opdatere sine data (da de data, der vises i trafikkilder, er 48-72 timer forsinket). Hvis du sammenligner data inden for de seneste 2-3 dage i rapporten over trafikkilder, og du finder en afvigelse, kan det skyldes normale dataforsinkelser, og dataene opdateres inden for et par dage. Data, der rapporteres i Google Ads, er kun et par timer forsinket.
  • Data fra YouTube Analytics rapporteres i Pacific Standard Time, mens Google Ads-data rapporteres i den tidszone, der er angivet på kontoen. Du kan også undgå forskelle i tidszoner ved at vise et ældre datointerval.
 • Forventede afvigelser: Hvis du har tjekket ovenstående (videolængde, samme datakilde, ingen dataforsinkelse) og stadig ser en afvigelse, skyldes det sandsynligvis et par kendte kilder til afvigelser mellem disse 2 kilder:
  1. YouTube-annonceafspilleren er udviklet til at skabe en problemfri videooplevelse, og hvert eneste millisekund tæller. Der kan være tilfælde, hvor flowet af oplysningerne om visningstal giver en risiko for forsinkelser, som spilleren forsøger at undgå. For at undgå forsinkelser kan oplysningerne om visningstallet nå frem til Google Ads, hvor de så bliver afbrudt, så de ikke når frem til YouTube Analytics.
  2. Vi kan fjerne spamvisninger fra de to systemer på flere forskellige måder. Spamfiltrering i Google Ads er generelt strengere, da det er visninger, du betaler for.

Derfor accepteres der normalt en afvigelse på 15-20 % mellem de to rapporteringskilder inden for vores normale interval (brug formlen |(GA-visninger – YTA-visninger)/GA-visninger | * 100 til beregning af den procentvise ændring (også kendt som en afvigelse))

Hvis du finder en afvigelse på mere end 15-20 %, skal du kontakte din Google Support-repræsentant (ideelt med oplysninger, der viser, at du har verificeret alle ovenstående punkter først). I sjældne tilfælde kan vores teams udpege en direkte årsag til afvigelsen og rette den, men hvis det ikke er tilfældet, kan vores softwareudviklere bruge disse oplysninger som eksempler til at foretage forbedringer på længere sigt. Selvom YouTube Analytics er et omkostningsfrit værdiskabende værktøj, anerkender vi, hvor vigtigt det er for annoncører, og vi arbejder hårdt på at justere rapporteringen, så den ligger så tæt op ad Google Ads View-rapporteringen som muligt. Indtil videre forventes der forskelle i det antal visninger, som rapporteres af disse to systemer. Du kan dog være sikker på, at de metrics, der rapporteres i Google Ads, er korrekte.

Forskellen på Google Ads og den offentlige afspilningsside
Den offentlige afspilningsside udfyldes ud fra data fra YouTube Analytics. For at finde ud af, hvorfor Google Ads ikke matcher den offentlige afspilningsside, skal du foretage de samme tjek, som du normalt ville foretage for at finde ud af, hvorfor der er forskel på, hvad der er rapporteret i henholdsvis Google Ads og YouTube Analytics (se hhv. Google Ads og YouTube Analytics-sektionen ovenfor).

 


Relateret link

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Prøv følgende næste trin:

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
1641375588930763879
true
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
73067