Metriky a přehledy videoreklam

Tento článek popisuje různé metriky, které slouží k analýze výkonu videoreklam. Dočtete se v něm například o zobrazeních, zhlédnutích, zapojeních, kliknutích i typu publika, které se snažíte oslovit.

Klíčové metriky výkonu

Abyste mohli videoreklamu vytvořit, musí být video hostováno na YouTube. To znamená, že zhlédnutí videoreklam zvýší počet zhlédnutí videí na YouTube (na stránce sledování videa a v přehledech účtu Google).

Mezi klíčové metriky pro videokampaně patří:

 • Hlavní výkonové ukazatele:
  • Zobrazení udává, kolikrát uživatelé vaši videoreklamu zhlédli nebo s ní provedli nějakou akci. 
  • Míra zhlédnutí udává počet zhlédnutí reklamy nebo provedených akcí vydělený počtem zobrazení reklamy (videa a miniatury).
  • Prům. CPV je průměrná částka, kterou zaplatíte, když divák sleduje vaše video 30 sekund (nebo ho zhlédne celé, pokud je kratší než 30 sekund) nebo s ním provede nějakou interakci (podle toho, co nastane dřív). Průměrná CPV není totéž co maximální CPV. Maximální CPV je nejvyšší částka, kterou jste ochotni zaplatit za zobrazení reklamy.
  • Celková doba sledování měří čas, po který se lidé dívali na vaše videoreklamy (v sekundách).
  • Prům. doba sledování / zobr. uvádí poměr mezi průměrnou dobou, po niž se lidé na videoreklamu dívají (v sekundách), a zobrazením reklamy.
    

   Poznámky:
    
   • Zobrazení a metriky z něj odvozené nejsou k dispozici u nepřeskočitelných videoreklam.
   • U reklam TrueView in-stream zobrazovaných na YouTube se budou zhlédnutí z placených reklam započítávat jako veřejná zhlédnutí videa, pokud nastane jedna z těchto situací: někdo zhlédne celou reklamu dlouhou 11–30 sekund, někdo zhlédne alespoň 30 sekund reklamy, která má více než 30 sekund, nebo někdo provede s reklamou akci.
   • U reklam TrueView discovery zobrazovaných na YouTube se budou zhlédnutí z placených reklam počítat jako veřejná zhlédnutí videa, když někdo na reklamu klikne a video začne hrát.
 • Výkon z hlediska počtu kliknutí:
  • Počet kliknutí udává, kolikrát lidé na vaše video klikli. Tato metrika vám může naznačit, nakolik je vaše reklama pro lidi, kterým se zobrazí, zajímavá.
  • Míra prokliku (CTR) je poměr počtu kliknutí na reklamu a jejích zobrazení.
 • Výkon z hlediska zapojení:
  • Zapojení ukazuje počet kliknutí na interaktivní prvky, jako jsou upoutávky nebo ikony, které na videu rozbalí nějakou kartu. (Tato kliknutí uživatele nepřesměrovávají na webové stránky ani jiný externí cíl.)
  • Míra zapojení je poměr počtu interakcí s reklamou a jejích zobrazení.
 • Zásah a frekvence:
  • Unikátní uživatelé – celkový počet osob, kterým se v daném období reklama zobrazila.
  • Unikátní soubory cookie – počet souborů cookie (soubory uchovávající preference návštěvníků a další informace, které jsou využívány na navštěvovaných webech) v jednotlivých prohlížečích na počítačích návštěvníků.
  • Unikátní diváci (soubory cookie) – počet zhlédnutí videoreklamy z počítače s unikátním souborem cookie za dané časové období.
  • Prům. frekv. zobr. na uživatele – kolikrát se průměrně v daném období vaše reklama zobrazí jednomu konkrétnímu uživateli.
  • Prům. frekv. zobr. na cookie – průměrný počet zobrazení videoreklamy na počítači s unikátním souborem cookie za dané časové období.
  • Prům. frekv. zhléd. na cookie – průměrný počet zhlédnutí videa z počítače s unikátním souborem cookie za dané časové období.
 • Sledovanost videa (přehledy po kvartilech)
  • Video přehráno do 25 % udává, jak často je video přehráno do čtvrtiny své délky.
  • Video přehráno do 50 % udává, jak často je video přehráno do poloviny své délky.
  • Video přehráno do 75 % udává, jak často je video přehráno do tří čtvrtin své délky.
  • Video přehráno do 100 % udává, jak často je video přehráno až do konce.
Poznámka: Metriky „video přehráno“ zahrnují pouze osoby, které sledují video až do konce. Zobrazení by se však započítalo i v případě, že by s videem někdo interagoval (například kliknutím na viditelnou URL, doprovodný banner nebo případné rozšíření). Pokud někdo zhlédne pouze 15 vteřin z dvacetisekundového videa a pak klikne na viditelnou URL, aby přešel na vstupní stránku, započítá se to jako zhlédnutí a míra zhlédnutí vzroste. Video ale nebylo sledováno až do konce, a proto se nezvýší metrika Video přehráno do 100 %. 
 • Interakce na YouTube: Získaná akce se započítá, když divák sleduje videoreklamu a pak na YouTube podnikne nějakou související akci. Jsou různé typy získaných akcí:
  • Získaná zhlédnutí vzrostou, pokud divák sleduje na vašem kanálu YouTube nebo na stránkách sledování videa. Tento typ získané akce se zvýší o jedna bez ohledu na to, zda se někdo rozhodne podívat se na stejné video znovu nebo na jakékoli jiné video ve vašem kanálu.
  • Získaní odběratelé udávají počet případů, kdy se z diváka stane odběratel vašeho kanálu. Tento typ získané akce udává jedinečnou hodnotu, protože obsah z těchto kanálů YouTube a samotné avatary kanálů mohou být zhlédnuty na domovské stránce YouTube.

Vzhledem k požadavkům na ochranu soukromí se u metrik s hodnotou do 100 zobrazí rozsah namísto přesného čísla, jak je tomu dnes. Například hodnota 14 se bude zobrazovat jako rozsah 11–20. Metriky nad 100 se budou stále zobrazovat ve skutečné hodnotě.

 • Získaná přidání do seznamu videí udávají počet případů, kdy divák přidá video do seznamu videí.
 • Získaná hodnocení Líbí se udávají počet případů, kdy divák u videa klikne na ikonu To se mi líbí.
 • Získaná sdílení udávají počet případů, kdy divák video sdílí.
 • Viditelné zobrazení
  • Viditelné zobrazení ukazuje, jak často se reklama objevuje v dané pozici na nějaké webové stránce, v zařízení nebo aplikaci na místě, kde ji lidé mohou vidět. Přečtěte si další informace o viditelném zobrazení.

Funkce přehledů

 • Vlastní tabulky a přehledy ke stažení – konkrétní údaje o výkonu vašich videokampaní zobrazíte tak, že si v účtu Google Ads přizpůsobíte tabulky pomocí sloupců, segmentů a filtrů. Je možné například zobrazit sloupce Max. CPV, Kliknutí nebo Získané akce YouTube. Až budou tabulky vypadat podle vašich představ, můžete si je stáhnout jako přehledy v různých formátech a uložit si je. Můžete také naplánovat spouštění přehledů v určitých intervalech a nechat si je posílat e‑mailem, případně je nechat posílat jiným lidem, kteří mají přístup k vašemu účtu. Přečtěte si, jak opravovat, segmentovatfiltrovat sloupce.
 • Automatické přehledy – konkrétní údaje o výkonu videokampaní můžete vyhledat tak, že si v účtu Google Ads přizpůsobíte tabulky statistik pomocí sloupců, segmentů a filtrů. Až budou tabulky vypadat podle vašich představ, můžete si je stáhnout jako přehledy v různých formátech a uložit si je. Můžete také naplánovat spouštění přehledů v určitých intervalech a nechat si je posílat e‑mailem, případně je nechat posílat jiným lidem, kteří mají přístup k vašemu účtu.
 • Historie změn – stránka historie změn obsahuje seznam změn, které jste v účtu provedli. Jednotlivé změny se zobrazí na časové ose a jsou spojené s příslušnými údaji v účtu. Můžete si zobrazit všechny změny za určité období, filtrovat výsledky podle typu změny (například podle úprav rozpočtu nebo reklamních sestav) nebo si prohlédnout změny provedené v konkrétní kampani s videoreklamami. Pokud změny porovnáte s časovým přehledem údajů o výkonu, můžete zjistit, které změny ovlivnily výkon.
 • Pokročilé nástroje pro vytváření přehledůgrafy umožňují zobrazit, přizpůsobit nebo analyzovat podrobné údaje o výkonu videoreklam.
 • Cílení – můžete se také podívat na výkon videa v souvislosti s různými klíčovými slovy, typy publik a demografickými údaji. Tyto metriky se zobrazí po kliknutí na stránky Klíčová slova, Publika nebo Demografické údaje.

Poznámka

Abyste mohli videoreklamu vytvořit, musí být video hostováno na YouTube. To znamená, že zhlédnutí videoreklam zvýší počet zhlédnutí videí na YouTube (na stránce sledování videa a v přehledech účtu YouTube).

Opravy problémů s údaji

Rozdíly mezi statistikami zhlédnutí na YouTube a v Google Ads

Nemůžeme zaručit, že počty zhlédnutí, která jsou vám účtována, budou vždy stejné jako počty zhlédnutí na YouTube. Jednou z častých příčin rozdílů v počtech zhlédnutí za určité období je, že YouTube počítá souhrnné statistiky za období na základě tichomořského času, zatímco Google Ads je počítá na základě časového pásma určeného inzerentem. Souhrnné počty se snažíme udržovat přibližně vyrovnané, ale nesrovnalostem se nelze úplně vyhnout. Když vám naúčtujeme určitý počet aktivních zhlédnutí, některá z nich se na YouTube nemusí započítat.

Jelikož nástroj YouTube Analytics uvádí údaje o zhlédnutí všech videí a Google Ads poskytuje údaje pouze za placenou část zhlédnutí, v celkových počtech budou rozdíly.


Rozdíly mezi údaji o zhlédnutí procentuální části videa a kliknutích na výzvu k akci ve statistikách na YouTube a v Google Ads

V současné době je údaj o procentu zhlédnutí videa (údaje o kvartilech) v Google Ads dostupný pouze u zhlédnutí v rámci placených reklam Google Ads. To znamená, že pokud se divák k vašemu videu dostane prostřednictvím seznamu bezplatných výsledků vyhledávání na Googlu nebo na YouTube, Google Ads tyto informace prezentovat nemůže.

Příklad

Vaše video hostované na YouTube se může objevit ve výsledcích vyhledávání na Googlu nebo YouTube. Pokud na něj diváci kliknou ve výsledcích organického vyhledávání a provedou s ním nějaké interakce, za tato zhlédnutí či interakce nic nezaplatíte. Takové interakce se ani nezobrazí v metrikách výkonu příslušného videa v Google Ads.

Zobrazení výsledků sestav s videoreklamami

Na stránce Reklamní sestavy se můžete podívat na celkové výsledky svých sestav s videoreklamami za určité období z hlediska různých metrik, jako jsou například zobrazení, kliknutí, míra aktivních zhlédnutí (VTR), cena za zhlédnutí (CPV) atd. Definice jednotlivých metrik najdete pod ikonou otazníku v záhlavích příslušných sloupců.

 1. Na navigačním panelu vyberte Videokampaně.
 2. V nabídce stránek vyberte Reklamní sestavy.

Důležité upozornění

 • Reklamní sestava obsahuje videoreklamy se společnými kritérii cílení a cenovými nabídkami.
 • Reklamní sestava je definována určitým formátem videoreklamy a může obsahovat jen videoreklamy daného formátu. Ve videokampaních však můžete spouštět více reklamních sestav najednou – některé s reklamami In-stream a některé s reklamami video discovery. Jedna reklamní sestava však může obsahovat buď jen reklamy In-stream, nebo jen reklamy video discovery. Nemůže tedy obsahovat oba formáty reklam.

Zobrazení souhrnu výkonu vašich videí

 1. Na navigačním panelu vyberte Videokampaně.
 2. V nabídce stránek vyberte Videa.

V sekci Videa jsou uvedeny souhrnné údaje o výkonu videí v rámci všech reklam.

Zobrazení metrik a statistik o videích

 1. Na navigačním panelu vyberte Videokampaně.
 2. V nabídce stránek vyberte Videa.
 3. V horní části stránky klikněte na položku Analytics.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory