Giới thiệu về phần mở rộng về đường liên kết trang web

Để thêm nhiều đường liên kết hơn vào quảng cáo của mình, bạn có thể tạo phần mở rộng về đường liên kết trang web. Phần mở rộng về đường liên kết trang web đưa người dùng đến những trang cụ thể trên trang web của bạn (ví dụ: một sản phẩm cụ thể hoặc giờ mở cửa). Khi có người nhấp hoặc nhấn vào các đường liên kết, họ có thể truy cập ngay vào những thông tin mà họ muốn biết hoặc những sản phẩm mà họ muốn mua. Bài viết này sẽ cho bạn biết cách phần mở rộng về đường liên kết trang web hoạt động và hiển thị trong các chiến dịch đủ điều kiện.

Để xem hướng dẫn về cách thiết lập phần mở rộng về đường liên kết trang web, hãy đọc bài viết Thêm phần mở rộng về đường liên kết trang web.

Lợi ích

 • Cập nhật dễ dàng: Thay đổi văn bản đường liên kết và URL bất cứ khi nào bạn muốn để thêm thông tin cập nhật về các chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt. Bạn không cần tạo quảng cáo mới hoặc chỉnh sửa quảng cáo hiện có để thêm đường liên kết trang web.
 • Xem dữ liệu chi tiết về số lượt nhấp: Tìm hiểu số lượt nhấp vào quảng cáo của bạn khi đường liên kết trang web xuất hiện. Chia nhỏ số liệu thống kê theo chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo. Phân đoạn số liệu thống kê của bạn để xem số lượt nhấp vào một đường liên kết trang web riêng lẻ so với số lượt nhấp vào một phần khác của quảng cáo (ví dụ: dòng tiêu đề, các đường liên kết trang web khác hoặc một phần mở rộng khác).
 • Sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cho trang đích: Thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cho những trang đích mà người dùng truy cập khi họ nhấp vào đường liên kết trang web bên dưới quảng cáo. Bạn nên tối ưu hoá trang đích cho các sự kiện chuyển đổi "nhẹ" (chẳng hạn như lượt truy cập vào trang web hoặc lượt "thêm vào giỏ hàng").
 • Chỉnh sửa phần mở rộng về đường liên kết trang web mà không làm mất dữ liệu: Chỉnh sửa phần mở rộng về đường liên kết trang web mà không đặt lại số liệu thống kê về hiệu suất.
 • Đường liên kết trang web tuỳ chỉnh cho thiết bị di động: Tạo đường liên kết trang web được tối ưu hoá cho thiết bị di động để hiển thị trên các loại thiết bị này.
 • Lên lịch ngày bắt đầu và ngày kết thúc: Chỉ định những ngày, số ngày trong tuần hoặc thời gian trong ngày mà đường liên kết trang web của bạn đủ điều kiện hiển thị.

Cách hoạt động của phần mở rộng về đường liên kết trang web

Bạn có thể thêm phần mở rộng về đường liên kết trang web ở cấp tài khoản, chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo. Bạn chỉ định văn bản đường liên kết (nội dung mà mọi người nhìn thấy) và URL (các trang mà họ nhấp vào).

Trong một số trường hợp, Google có thể bổ sung cho đường liên kết trang web của bạn bằng nội dung mô tả mà bạn đã cung cấp về những trang đó. Bạn có thể tự thêm các thông tin đó khi tạo hoặc chỉnh sửa đường liên kết trang web hoặc Google có thể tự động sử dụng thông tin trong tài khoản của bạn liên quan đến đường liên kết trang web riêng lẻ (ví dụ: từ nhiều quảng cáo trong tài khoản của bạn). Bằng cách hiển thị thông tin bổ sung kèm theo đường liên kết trang web, quảng cáo của bạn có thể phù hợp hơn với khách hàng tiềm năng.

Nếu bạn tạo đường liên kết trang web ở cấp chi tiết hơn, thì đường liên kết đó sẽ luôn chiếm ưu thế hơn các phần mở rộng về đường liên kết trang web ở cấp cao hơn. Ví dụ: theo mặc định, nếu bạn tạo đường liên kết trang web cho một nhóm quảng cáo, thì đường liên kết đó sẽ phân phát thay cho các đường liên kết trang web ở cấp chiến dịch. Điều quan trọng là bạn phải nhớ liên kết một đường liên kết trang web mới ở cấp chính xác để đường liên kết đó có thể phân phát. Bạn cũng có thể chọn không hiển thị đường liên kết trang web cho một nhóm quảng cáo.

Xin lưu ý rằng bạn có thể liên kết các phần mở rộng với mọi nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch hay với toàn bộ tài khoản. Tức là một phần mở rộng có thể có nhiều mối liên kết. Tìm hiểu thêm về lý do đường liên kết trang web của bạn không hiển thị

Lời khuyên:

Để tăng tối đa khả năng phân phát, hãy cung cấp ít nhất 6 đường liên kết trang web có nội dung mô tả cho tất cả nhóm quảng cáo và chiến dịch có khối lượng lớn của bạn.

Cách phần mở rộng về đường liên kết trang web hiển thị

Phần mở rộng về đường liên kết trang web sẽ hiển thị theo nhiều cách khác nhau, tuỳ thuộc vào thiết bị, vị trí và các yếu tố khác. Bạn có thể sử dụng phần mở rộng về đường liên kết trang web trong chiến dịch Tìm kiếm và chiến dịch Video trên YouTube.

Chiến dịch Tìm kiếm

 • Phần mở rộng về đường liên kết trang web xuất hiện trong quảng cáo ở phía trên cùng và dưới cùng của trang kết quả tìm kiếm trên Google.
 • Bạn cần có ít nhất 2 phần mở rộng về đường liên kết trang web (dành cho máy tính) và ít nhất 1 phần mở rộng về đường liên kết trang web (dành cho thiết bị di động) để các đường liên kết đó xuất hiện trong quảng cáo. Số lượng đường liên kết trang web có thể xuất hiện sẽ khác nhau, tuỳ thuộc vào nơi người dùng nhìn thấy quảng cáo:
  • Máy tính: Quảng cáo có thể hiển thị tối đa 6 đường liên kết trang web. Các đường liên kết trang web này có thể nằm trên cùng một dòng hoặc tách thành tối đa hai dòng trong quảng cáo.
  • Thiết bị di động: Quảng cáo có thể hiển thị tối đa 8 đường liên kết trang web. Các đường liên kết trang web này nằm cạnh nhau trên một dòng ở định dạng băng chuyền. Mọi người có thể vuốt sang trái hoặc sang phải trên băng chuyền để duyệt qua các đường liên kết trang web khác nhau. Nếu quảng cáo của bạn xuất hiện ở vị trí trên cùng, thì đường liên kết trang web sẽ đủ điều kiện hiển thị trên một hàng nổi bật (chỉ một đường liên kết trang web trên mỗi dòng).

Ví dụ: Đường liên kết trang web trong một quảng cáo tìm kiếm (máy tính)

Hiệu bánh dành cho chó của Walter
Quảng cáo www.example.com
Bánh và bánh quy Artisanal. Món ngon xứng đáng cho chú chó của bạn!

Chiến dịch video

 • Phần mở rộng về đường liên kết trang web xuất hiện bên dưới các quảng cáo đủ điều kiện phát trước, trong hoặc sau một video khác trên YouTube. Đường liên kết trang web chỉ xuất hiện bên dưới quảng cáo đủ điều kiện trên thiết bị di động.
 • Để hiển thị đường liên kết trang web trong quảng cáo, bạn cần có ít nhất 2 phần mở rộng về đường liên kết trang web.
 • Quảng cáo của bạn có thể hiển thị tối đa 4 đường liên kết trang web. Mọi người có thể duyệt qua và chọn các đường liên kết trang web đó trong khi xem quảng cáo.
Lưu ý: Đường liên kết trang web không xuất hiện trong những chiến dịch Video chạy trên đối tác video của Google.

Ví dụ: Đường liên kết trang web trong một quảng cáo dạng video trên YouTube (thiết bị di động)

Chi phí

Chiến dịch Tìm kiếm

Bạn không phải trả tiền khi thêm phần mở rộng về đường liên kết trang web mà chỉ bị tính phí cho các lượt nhấp từ những người xem quảng cáo của bạn. Chi phí của một lượt nhấp vào đường liên kết trang web bằng với chi phí của một lượt nhấp vào dòng tiêu đề trong cùng một quảng cáo. Nói cách khác, Google sẽ tính cùng một mức phí bất kể người dùng nhấp vào đường liên kết nào trong cùng một quảng cáo (ví dụ: trang đích hay một đường liên kết trang web). Đường liên kết trang web cho phép khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn và các thành phần trong quảng cáo đó, nhưng bạn chỉ bị tính phí cho tối đa 2 lượt nhấp trên mỗi lượt hiển thị quảng cáo. Tuy nhiên, nếu người dùng nhấp nhanh vào nhiều đường liên kết trong khi xem quảng cáo, thì hành động này được coi là lượt nhấp trùng lặp hoặc không hợp lệ và bạn sẽ không bị tính phí.

Chiến dịch video

Chiến dịch sẽ được lập hoá đơn theo định dạng và mục tiêu của chiến dịch. Ví dụ: với chiến dịch TrueView cho hành động hoặc Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video, bạn sẽ được tính phí dựa trên chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM) từ những người đã xem quảng cáo của bạn. Bạn trả tiền mỗi khi quảng cáo có 1.000 lượt hiển thị. Việc thêm đường liên kết trang web vào chiến dịch Video có thể làm giảm chi phí mỗi hành động (CPA) của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false