Skapa och redigera webbplatslänktillgångar

Du kan lägga till fler länkar i dina annonser genom att skapa webbplatslänkar. Webbplatslänkar leder till specifika sidor på din webbplats (till exempel en viss produkt eller dina öppettider). I den här artikeln beskriver vi hur webbplatslänkar fungerar och hur du använder dem i kvalificerade kampanjer.

Fördelar

 • Uppdatera enkelt: Ändra länktext och webbadresser när du vill så att de alltid är aktuella med dina senaste reakampanjer eller specialerbjudanden. Du behöver inte skapa nya annonser eller redigera dem för att inkludera webbplatslänkar.
 • Detaljerad information om klick: Ta reda på hur många klick din annons fick när den visades tillsammans med webbplatslänkar. Dela upp statistiken efter kampanj, annonsgrupp eller annons. Segmentera statistiken för att se antalet klick som skedde på den enskilda webbplatslänken jämfört med en annan del av annonsen (till exempel rubriken, andra webbplatslänkar eller en annan tillgång).
 • Använd konverteringsspårning på målsidor: Ställ in konverteringsspårning för målsidorna som människor kommer till när de klickar på webbplatslänkarna under annonsen. Optimera dina målsidor för ”lätta” konverteringshändelser (till exempel ett webbplatsbesök eller ”lägg i kundvagnen”).
 • Redigera dina webbplatslänkar utan att förlora data: Du kan redigera webbplatslänkar utan att nollställa resultatstatistiken.
 • Schemalägg start- och slutdatum: Ange vilka datum, veckodagar eller tider på dygnet dina webbplatslänkar ska kunna visas.

Innan du börjar

Webbplatslänkar kan användas tillsammans med sökkampanjer och videokampanjer på YouTube och AdSense for Search. Tänk på följande rekommendationer när du skapar webbplatslänkar:

 • Skapa webbplatslänkar på kontonivå först: Om du lägger till webbplatslänkar på kontonivå först kan det hjälpa dig att snabbare få bästa möjliga täckning med webbplatslänkar, men försäkra dig om att de är relevanta för alla dina kampanjer och annonsgrupper.
 • Använd korta länktexter: Korta länkar innebär att fler länkar kan visas, så tänk på att hålla dig inom gränserna. Texten i en webbplatslänk är begränsad till 25 tecken för de flesta språk och 12 tecken för dubbelbyte-språk som japanska, kinesiska och koreanska.
 • Skapa länkar som speglar din webbplats: Navigeringsfälten på din webbplats kan ge uppslag till webbplatslänkar.
 • Lägg till beskrivningar: Beskrivningar av varje länk gör annonsen mer informativ för personerna som tittar på den. De krävs för att du ska få tillgång till annonsformat som har visat ge bättre resultat. Beskrivningar påverkar inte hur många länkar som kan visas.
 • Se till att dynamiska webbplatslänkar har aktiverats: Om dynamiska webbplatslänkar är aktiverade får systemet fler möjligheter att visa tillgångar tillsammans med dina annonser. Webbplatslänkarna förväntas förbättra annonsens resultat och kan visas bredvid eller i stället för manuellt skapade webbplatslänkar. Du kan pausa eller ta bort enskilda tillgångar som har skapats automatiskt om du inte längre vill att de ska visas med dina annonser.
Obs! Om du inte har tid att skriva beskrivningar av dina webbplatslänkar kan Google Ads generera dem automatiskt åt dig, förutsatt att du har valt att använda dynamiska webbplatslänkar.

Så fungerar webbplatslänkar

Du kan lägga till webbplatslänkar på konto-, kampanj- eller annonsgruppsnivå. Du anger länktexten (det som visas för användarna) och webbadresserna (sidorna de leder till).

I vissa fall kan Google komplettera webbplatslänkarna med dina beskrivningar av sidorna. Du kan lägga till dessa uppgifter själv i samband med att du skapar eller redigerar webbplatslänkar. Alternativt kan du låta Google automatiskt använda information i ditt konto som har anknytning till enskilda webbplatslänkar (till exempel från olika annonser i ditt konto). När du visar mer information via webbplatslänkar blir dina annonser mer relevanta för potentiella kunder.

Webbplatslänkar som skapas på högre nivåer i kontohierarkin kan visas tillsammans med webbplatslänkar som har skapats på lägre nivåer om de förväntas förbättra ditt resultat. Om du till exempel har webbplatslänkar både på kampanj- och kontonivå är webbplatslänkarna på kontonivå kvalificerade att visas tillsammans med webbplatslänkarna som har skapats på kampanjnivå.

Webbplatslänktillgångar på konto-, kampanj- eller annonsgruppsnivå

 • Om du har befintliga webbplatslänktillgångar på kontonivå i ditt Google Ads-konto kan de visas i alla kvalificerade kampanjer.
 • Om du har befintliga webbplatslänktillgångar på kampanjnivå kan de visas i alla kvalificerade annonsgrupper i den kampanjen.
 • Annonsgrupper använder som standard samma webbplatslänktillgångar som kampanjen och kontot de ingår i.
 • Endast webbplatslänkar för en viss gren av kontot > kampanjen > annonsgruppshierarkin kan visas tillsammans. Webbplatslänkar för en kampanj visas till exempel inte i en annan kampanj.
 • Om du inte vill att en webbplatslänktillgång på kontonivå ska visas i en kvalificerad kampanj kan du ta bort den från kontot och välja andra önskade webbplatslänktillgångar på kampanj- eller annonsgruppsnivå i stället.
Kom ihåg:
 • Webbplatslänkar som anges för alla nivåer i samma gren av kontot > kampanjen > annonsgruppshierarkin kan visas tillsammans.
 • Webbplatslänkar bör skapas på en nivå som är relevant för alla efterföljande delar av kontohierarkin.
 • Om en webbplatslänk till exempel gäller för alla annonsgrupper i hela kontot ska webbplatslänken läggas till på kontonivå.
 • Om en webbplatslänk endast gäller för en del av kampanjerna ska den bara läggas till i de relevanta kampanjerna.
 • Google väljer ut de bästa webbplatslänkarna som maximerar ditt annonsresultat bland de kvalificerade webbplatslänkarna.

Tänk på att tillgångar kan kopplas till alla annonsgrupper eller kampanjer eller till hela kontot. Det betyder att en tillgång kan ha flera kopplingar.

Tips! För att maximera resultatet bör du ange minst fyra webbplatslänkar med beskrivningar för alla annonsgrupper och kampanjer med hög volym.

Kostnad

Webbplatslänkar kan faktureras på olika sätt beroende på kampanjtypen eller på kampanjens format och mål. Läs igenom informationen nedan så att du förstår kostnaderna kopplade till webbplatslänkar och kampanjer.

Sökkampanjer

Det kostar inget att lägga till webbplatslänkar. Du betalar bara för klick från personer som ser din annons. Ett klick på en webbplatslänk kostar lika mycket som ett klick på rubriken i samma annons. Med andra ord betalar du samma belopp oavsett vilken länk i en annons (till exempel målsidan eller en webbplatslänk) någon klickar på. Webbplatslänkar ger dina kunder fler möjligheter att klicka på och i annonsen, men du betalar inte för fler än två klick per annonsexponering. Om personen klickar på flera olika länkar i snabb följd medan annonsen visas hanteras detta som ett dubbelt eller ogiltigt klick som du inte betalar för.

Videokampanjer

Kampanjen faktureras utifrån kampanjformat och mål. Med en TrueView for Action-kampanj eller videoåtgärdskampanj debiteras du på kostnad per tusen exponeringar (CPM)-basis från personer som tittar på din annons. Du betalar för var tusende visning av din annons. Om du lägger till webbplatslänkar i dina videokampanjer kan det minska kostnaden per åtgärd (CPA).

Så visas webbplatslänkar

Webbplatslänkar visas på olika sätt beroende på enhet, position och andra faktorer. Webbplatslänkar kan användas med sökkampanjer och videokampanjer på YouTube.

Sökkampanjer

 • Webbplatslänkarna visas i annonser högst upp och längst ned i Googles sökresultat.
 • Du behöver minst två webbplatslänkar (för datorer) och minst två webbplatslänkar (för mobila enheter) för att webbplatslänkarna ska visas i annonsen. Antalet webbplatslänkar som kan visas varierar beroende på var användarna ser annonsen:
  • Dator: Annonsen kan innehålla upp till sex webbplatslänkar. Webbplatslänkarna kan visas nedanför varandra eller sida vid sida och kan fylla en eller två rader i annonsen.
  • Mobil enhet: Annonsen kan innehålla upp till åtta webbplatslänkar. Webbplatslänkarna visas roterande sida vid sida på en enstaka rad. Användarna kan svepa till vänster eller höger för att öppna de olika webbplatslänkarna. Om din annons visas på toppositionen kan webbplatslänkarna visas på en framträdande rad med en enstaka webbplatslänk på varje rad.

Exempel: Webbplatslänkar i en sökannons (dator)

An illustrated example of sitelinks in a search ad.

Videokampanjer

 • Webbplatslänkar visas under kvalificerade annonser som spelas upp före, under eller efter en annan video på YouTube. Webbplatslänkar visas endast under kvalificerade annonser på mobila enheter.
 • Du behöver minst två webbplatslänkar för att webbplatslänkarna ska visas i annonsen.
 • Din annons kan innehålla upp till fyra webbplatslänkar. Användarna kan se och välja webbplatslänkarna medan de tittar på annonsen.
 • Du kan lägga till webbplatslänkar i olistade videor.
Obs! Webbplatslänkar visas inte i videokampanjer som körs hos Google videopartner.

Exempel: webbplatslänkar i en videoannons på YouTube (mobil enhet)

Tips! Följ tipsen nedan för både sök- och videokampanjer för största möjlighet att visa fler än fyra webbplatslänktillgångar tillsammans med dina textannonser. Läs mer om kraven på webbplatslänktillgångar.
 • Använd unik webbplatslänkstext: Webbplatslänktillgångar med samma eller liknande text visas inte tillsammans med en annons. Om du har två webbplatslänktillgångar med samma eller liknande text visas bara en av dem.
 • Kontrollera schemat: Se till att dina webbplatslänktillgångar inte är schemalagda vid andra tidpunkter än annonserna.
 • Lägg till nya webbplatslänktillgångar: Om dina webbplatslänktillgångar inte får förväntat antal exponeringar kan du testa att lägga till nya webbplatslänktillgångar.

Anvisningar

Läs igenom följande anvisningar om hur du lägger till, redigerar, schemalägger eller felsöker webbplatslänkar i Google Ads.

Lägga till webbplatslänktillgångar

Så här lägger du till webbplatslänkar på konto-, kampanj- och annonsgruppsnivå:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer i sidmenyn till vänster och sedan på Tillgångar i rullgardinsmenyn.
 3. Då ser du en tabell med alla dina tillgångar. Klicka på plusknappen och sedan på Webbplatslänk.
 4. Välj på vilken nivå du vill lägga till webbplatslänken i rullgardinsmenyn Lägg till i: Konto, Kampanj eller Annonsgrupp.
 5. Välj tillgången under Tillgång.
  • Välj Skapa ny för att skapa en ny webbplatslänk.
  • Om du vill använda en befintlig webbplatslänk väljer du Använd befintlig och väljer sedan webbplatslänkarna du vill lägga till.
 6. Ange Webbplatslänkstext, Beskrivningsrad och Webbadress.
  • Obs! Ange ytterligare text om länken i fälten under Beskrivning (valfritt men rekommenderas). När du fyller i båda beskrivningsraderna kan webbplatslänken visas med dessa uppgifter.
 7. Upprepa steg 6 vid behov. Tänk på att du kan klicka på Lägg till webbplatslänk för att lägga till ytterligare webbplatslänkar innan du sparar.
 8. Klicka på Spara.

Tips: För att få bästa möjliga resultat bör du skapa minst fyra webbplatslänkar på kontonivå och se till att de är relevanta för alla dina kampanjer och annonsgrupper. Du behöver även minst två webbplatslänkar på en mobil enhet.

Redigera webbplatslänktillgångar

Så här redigerar du webbplatslänkar på konto-, kampanj- och annonsgruppsnivå:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer i sidmenyn till vänster och sedan på Tillgångar i rullgardinsmenyn.
 3. Då ser du en tabell med alla dina tillgångar. Välj Koppling i rullgardinsmenyn Tabellvy.
 4. Välj Webbplatslänk på listan ovanför tabellverktygsfältet.
 5. Klicka på pennikonen Redigera vid webbplatslänken du vill uppdatera. Klicka på Redigera.
 6. Gör ändringar i webbplatslänken. Tänk på att alla ändringar du gör också tillämpas på alla annonsgrupper, kampanjer eller konton som delar samma webbplatslänk.
 7. Klicka på Spara.

Schemalägga webbplatslänktillgångar

Så här schemalägger du webbplatslänkar på konto-, kampanj- eller annonsgruppsnivå:
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer i sidmenyn till vänster och sedan på Tillgångar i rullgardinsmenyn.
 3. Då ser du en tabell med alla dina tillgångar. Välj Koppling i rullgardinsmenyn Tabellvy.
 4. Klicka på pennikonen Redigera vid webbplatslänken du vill uppdatera. Klicka på Redigera.
 5. Klicka på Avancerade alternativ för att öppna rullgardinsmenyn.
 6. Ange start- och slutdatum för att visa tillgången endast under en viss period.
 7. Välj vilka dagar och tider du vill att tillgången ska visas under Schemaläggning för tillgångar. Klicka på Lägg till ett schema för att schemalägga fler dagar och tider.
 8. Klicka på Spara.

Pausa eller ta bort webbplatslänktillgångar

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer i sidmenyn till vänster och sedan på Tillgångar i rullgardinsmenyn.
 3. Då ser du en tabell med alla dina tillgångar. Välj Kopplingar i rullgardinsmenyn Tabellvy.
  • Så här pausar du eller tar bort flera webbplatslänktillgångar:
   1. Välj tillgångarna genom att klicka på kryssrutan.
   2. Klicka på Pausa eller Ta bort i det blå fältet högst upp.
  • Så här pausar du eller tar bort en enstaka tillgång:
   1. Välj raden för tillgången genom att klicka på rullgardinsmenyn vid den färgade indikatorn.
   2. Välj Pausa eller Ta bort.

Felsöka webbplatslänktillgångar

Obs! Webbplatslänkar kanske inte visas om vissa Google Ads-krav (som användning av tredje parts webbadresser eller webbadressdubbletter) inte uppfylls. Dessutom kanske webbplatslänkarna inte visas om Google förutspår ett dåligt resultat. Läs mer om kraven på webbplatslänktillgångar.

Bekräfta relevant nivå för webbplatslänktillgången

Följ dessa anvisningar för att bekräfta att webbplatslänktillgången är kopplad på lämplig nivå:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer i sidmenyn till vänster och sedan på Tillgångar i rullgardinsmenyn.
 3. Nu visas en tabell med alla dina tillgångar. Välj Koppling i rullgardinsmenyn Tabellvy.
 4. Se vilken nivå webbplatslänken är kopplad till och klicka på pennikonen för att redigera nivån vid behov.
 5. Du kan återställa standardinställningen att använda webbplatslänkar på kampanjnivå genom att ta bort dina webbplatslänkar på annonsgruppsnivå. Markera kryssrutan till vänster om webbplatslänken och klicka på Ta bort i det blå fältet. Dina webbplatslänkar på kampanjnivå kommer tillbaka.

Om du använder många webbplatslänkar kan du spara tid genom att redigera och ladda upp dem tillsammans. Följ stegen nedan för att redigera flera tillgångar samtidigt.

Ta bort webbplatslänktillgångar

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer på sidmenyn till vänster och sedan på Tillgångar.
 3. Då ser du en tabell med alla dina tillgångar. Välj Koppling i rullgardinsmenyn Tabellvy.
 4. Välj Webbplatslänk på listan ovanför tabellverktygsfältet.
 5. Markera rutorna vid alla webbplatslänkar du vill redigera.
 6. Klicka på Ta bort i det blå fältet ovanför tabellen.
 7. Klicka på Använd.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
12156337347327287320