Over componenten voor sitelinks

Als u meer links aan uw advertenties wilt toevoegen, kunt u sitelinks maken. Sitelinks leiden mensen naar specifieke pagina's op uw site (bijvoorbeeld een specifiek product of openingstijden). In dit artikel leest u hoe sitelinks werken en hoe u ze in geschikte campagnes gebruikt.

Voordelen

 • Eenvoudig updaten: U kunt de linktekst en de URL's altijd wijzigen. Zo houdt u ze up-to-date voor verkoopacties en speciale aanbiedingen. U hoeft geen nieuwe advertenties te maken of te bewerken om sitelinks op te nemen.
 • Gedetailleerde gegevens over uw klikken bekijken: Ontdek hoe vaak er op uw advertentie met sitelinks is geklikt. U kunt de statistieken per campagne, advertentiegroep of advertentie bekijken. Segmenteer de statistieken om het aantal klikken te bekijken dat heeft plaatsgevonden op de afzonderlijke sitelink versus een ander deel van de advertentie (bijvoorbeeld de kop, andere sitelinks of een andere component).
 • Conversies bijhouden gebruiken voor landingspagina's: Stel Conversies bijhouden in voor de landingspagina's die mensen bezoeken wanneer ze op de sitelinks onder de advertentie klikken. U moet uw landingspagina's optimaliseren voor lichte conversiegebeurtenissen (zoals een websitebezoek of de gebeurtenis Toevoegen aan winkelwagen).
 • Uw sitelinks bewerken zonder gegevens te verliezen: Bewerk uw sitelinks zonder de prestatiestatistieken te resetten.
 • Plannen met start- en einddatum: Geef de datums, dagen van de week en/of tijden van de dag op waarop uw sitelinks mogen worden getoond.

Voordat u begint

Sitelinks zijn geschikt voor campagnes in het zoeknetwerk en videocampagnes op YouTube en AdSense voor zoeken. Houd rekening met de volgende praktische tips wanneer u uw sitelinks instelt:

 • Maak eerst sitelinks op accountniveau: Door eerst sitelinks op accountniveau toe te voegen, zorgt u voor een optimale dekking van sitelinks. Zorg er wel voor dat ze relevant zijn voor al uw campagnes en advertentiegroepen.
 • Houd de linktekst kort: Als u korte links gebruikt, kunt u meer links tonen. Zorg er dus voor dat u de limieten niet overschrijdt. Sitelinktekst is in de meeste talen beperkt tot maximaal 25 tekens of in het geval van double-byte-talen (zoals het Chinees, Japans en Koreaans) tot maximaal 12 tekens.
 • Maak links die passen bij uw site: In de navigatiebalken van uw website vindt u ideeën voor sitelinks die u makkelijk kunt toepassen.
 • Voeg beschrijvingen toe: Mensen hebben meer aan uw advertentie als u voor elke link een beschrijving toevoegt. Beschrijvingen zijn bovendien vereist voor bepaalde advertentie-indelingen voor betere prestaties. Een beschrijving houdt niet in dat u minder links kunt tonen.
 • Zorg ervoor dat dynamische sitelinks aanstaan: Als u dynamische sitelinks aan laat staan, heeft het systeem meer mogelijkheden om componenten bij uw advertenties te tonen. U kunt een afzonderlijke component die automatisch is gemaakt, onderbreken of verwijderen als u deze niet meer bij uw advertenties wilt tonen.
Opmerking: Als u geen tijd heeft om beschrijvingen voor uw sitelinks te schrijven, kan Google Ads ze automatisch voor u genereren, mits u bent aangemeld voor componenten voor sitelinks voor dynamische advertenties.

Hoe sitelinks werken

U kunt sitelinks toevoegen op account-, campagne- of advertentiegroepniveau. U geeft de linktekst (wat mensen zien) en de URL's (de pagina's waarnaar ze doorklikken) op.

In sommige gevallen vult Google uw sitelinks aan met beschrijvingen die u voor deze pagina's heeft opgegeven. U kunt deze gegevens zelf toevoegen wanneer u sitelinks maakt of bewerkt, of Google kan automatisch informatie in uw account gebruiken die is gerelateerd aan afzonderlijke sitelinks (bijvoorbeeld uit verschillende advertenties in uw account). Met aanvullende informatie bij de sitelinks maakt u uw advertenties relevanter voor potentiële klanten.

Sitelinks die op hogere niveaus van uw accountstructuur worden gemaakt, zijn geschikt voor weergave met sitelinks die op lagere niveaus zijn gemaakt als wordt verwacht dat ze de prestaties verbeteren. Als u bijvoorbeeld sitelinks op campagne- en accountniveau heeft, komen uw sitelinks op accountniveau in aanmerking voor weergave naast de sitelinks die zijn gedefinieerd op campagneniveau.

Componenten voor sitelinks op account-, campagne- of advertentiegroepniveau

 • Als u bestaande componenten voor sitelinks op accountniveau in uw Google Ads-account heeft, worden deze getoond in alle geschikte campagnes.
 • Als u bestaande componenten voor sitelinks op campagneniveau heeft, kunnen deze ook worden weergegeven in alle geschikte advertentiegroepen binnen die specifieke campagne.
 • Een advertentiegroep gebruikt standaard de componenten voor sitelinks van de campagne en het account waartoe die advertentiegroep behoort.
 • Alleen sitelinks in een specifieke vertakking van de hiërarchie account > campagne > advertentiegroep kunnen samen worden weergegeven. Sitelinks in de ene campagne worden bijvoorbeeld niet weergegeven in een andere campagne.
 • Als u niet wilt dat een component voor sitelinks op accountniveau wordt weergegeven in een geschikte campagne, kunt u deze uit het account verwijderen en andere component voor sitelinks op campagne- of advertentiegroepniveau toevoegen.
Houd rekening met het volgende:
 • Sitelinks die op alle niveaus binnen dezelfde vertakking van de hiërarchie account > campagne > advertentiegroep zijn gedefinieerd, zijn geschikt voor gelijktijdige weergave.
 • Sitelinks moeten worden gemaakt op een niveau dat logisch is voor alle volgende gedeelten van de accountstructuur.
 • Als een sitelink bijvoorbeeld van toepassing is op alle advertentiegroepen in een heel account, moet de sitelink worden toegevoegd op accountniveau.
 • Als een sitelink alleen van toepassing is op een subset van campagnes, moet deze alleen worden toegevoegd aan de relevante campagnes.
 • Google kiest de beste sitelinks die uw advertentieprestaties maximaliseren van de geschikte groep sitelinks.

Houd er rekening mee dat componenten aan elke advertentiegroep of campagne, of aan het hele account kunnen worden gekoppeld. Dit betekent dat één component meerdere koppelingen kan hebben.

Tip: Voor optimale prestaties geeft u minstens 4 sitelinks met beschrijvingen op voor al uw advertentiegroepen en campagnes met een groot volume.

Kosten

Sitelinks kunnen op verschillende manieren worden gefactureerd, afhankelijk van uw campagnetype of de indeling en het doel van uw campagne. Hieronder vindt u meer informatie over de kosten voor sitelinks en campagnes.

Campagnes in het zoeknetwerk

U kunt sitelinks gratis toevoegen. U betaalt alleen wanneer gebruikers op uw advertentie klikken. De kosten voor een klik op een sitelink zijn gelijk aan de kosten voor een klik op de kop in dezelfde advertentie. Met andere woorden: u betaalt altijd hetzelfde bedrag, ongeacht op welke link in een bepaalde advertentie iemand klikt (bijvoorbeeld de link naar uw landingspagina of een sitelink). Sitelinks bieden uw klanten meer mogelijkheden om op en in uw advertentie te klikken. Er worden maximaal 2 klikken per advertentievertoning in rekening gebracht. Als iemand een advertentie bekijkt en snel achter elkaar op meerdere links klikt, wordt dit beschouwd als een dubbele of ongeldige klik en worden u geen kosten in rekening gebracht.

Videocampagnes

De campagne wordt gefactureerd op basis van de campagne-indeling en het doel. Met een TrueView for Action-campagne of video-actiecampagne wordt u bijvoorbeeld gefactureerd op basis van kosten per 1000 vertoningen (CPM) voor mensen die uw advertentie bekijken. U betaalt telkens wanneer uw advertentie 1000 keer is getoond. Als u sitelinks aan uw videocampagnes toevoegt, kunnen uw kosten per actie (CPA) afnemen.

Hoe sitelinks worden weergegeven

Sitelinks worden op verschillende manieren weergegeven, afhankelijk van het apparaat, de positie en andere factoren. Sitelinks werken met campagnes in het zoeknetwerk en videocampagnes op YouTube.

Campagnes in het zoeknetwerk

 • Sitelinks worden weergegeven in advertenties zowel boven als onder aan de Google-zoekresultaten.
 • U heeft ten minste 2 sitelinks (voor desktop) en ten minste 1 sitelink (voor mobiel) nodig om de sitelinks in de advertentie te laten zien. Het aantal sitelinks dat kan worden getoond, is afhankelijk van waar mensen de advertentie te zien krijgen:
  • Desktop: Uw advertentie kan maximaal 6 sitelinks laten zien. Sitelinks kunnen op dezelfde regel of op 2 afzonderlijke regels in uw advertentie staan.
  • Mobiel: Uw advertentie kan maximaal 8 sitelinks weergeven. De sitelinks verschijnen naast elkaar op 1 regel in een carrouselindeling. Gebruikers kunnen op de carrousel naar links of rechts vegen om door de verschillende sitelinks te browsen. Als uw advertentie helemaal bovenaan wordt weergegeven, komen uw sitelinks in aanmerking voor weergave in een prominente rij, met maar 1 sitelink op elke regel.

Voorbeeld: sitelinks in een zoekadvertentie (computer)

Advertentie www.example.com
Walters bakkerij voor honden
Ambachtelijke koekjes en taartjes. Dat verdient jouw hond toch ook?

Videocampagnes

 • Sitelinks worden weergegeven onder geschikte advertenties die vóór, tijdens of na een andere video op YouTube worden afgespeeld. Sitelinks worden alleen weergegeven onder geschikte advertenties op mobiele apparaten.
 • U heeft minstens 2 componenten voor sitelinks nodig om de sitelinks in de advertentie weer te geven.
 • Uw advertentie kan maximaal 4 sitelinks tonen. Mensen kunnen de sitelinks bekijken en selecteren terwijl ze de advertentie bekijken.
Opmerking: Sitelinks worden niet getoond in videocampagnes die via Google-videopartners lopen.

Voorbeeld: sitelinks in een videoadvertentie op YouTube (mobiel)

Tip: Voor zowel campagnes in het zoeknetwerk als voor videocampagnes volgt u de onderstaande tips om de beste kans te maken om meer dan 4 componenten voor sitelinks naast uw tekstadvertenties weer te geven. Meer informatie over de vereisten voor componenten voor sitelinks
 • Gebruik unieke tekst voor uw sitelinks: Componenten voor sitelinks met dezelfde of vergelijkbare tekst worden niet samen met een advertentie weergegeven. Als u 2 componenten voor sitelinks met dezelfde of vergelijkbare tekst heeft, wordt er slechts 1 getoond.
 • Verwijder dubbele sitelink-URL's: Componenten voor sitelinks met dezelfde URL worden niet samen weergegeven, ook niet als de tekst anders is.
 • Check de planning: Zorg ervoor dat uw componenten voor sitelinks niet op andere tijden zijn gepland dan wanneer de advertenties zijn gepland.
 • Voeg nieuwe componenten voor sitelinks toe: Als uw componenten voor sitelinks niet de verwachte vertoningen opleveren, kunt u nieuwe componenten voor sitelinks toevoegen.

Instructies

Volg de onderstaande instructies om sitelinks toe te voegen, te bewerken, te plannen of problemen op te lossen in Google Ads.

Componenten voor sitelinks toevoegen

U kunt sitelinks toevoegen op account-, campagne- of advertentiegroepniveau. Dat doet u zo:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Advertenties en componenten en klik in het dropdownmenu op Componenten.
 3. U ziet nu een tabel met al uw componenten. Klik op de plusknop en op Sitelink.
 4. Kies in het dropdownmenu Toevoegen aan het niveau waarop u de sitelink wilt toevoegen: Account, Campagne of Advertentiegroep.
 5. Kies uw component onder Component.
  • Selecteer Nieuwe maken om een nieuwe sitelink te maken.
  • Als u een bestaande sitelink wilt gebruiken, selecteert u Bestaande gebruiken en selecteert u de sitelinks die u wilt toevoegen.
 6. Geef de tekst van de sitelink, de beschrijvingsregel en de URL op.
  • Opmerking: Geef in de beschrijvingsvelden extra informatie op over de link (optioneel, maar sterk aanbevolen). Als u allebei de beschrijvingsregels invult, kan de sitelink worden getoond met deze informatie.
 7. Herhaal stap 6 indien nodig. Klik op Sitelink toevoegen om meer sitelinks toe te voegen voordat u uw wijzigingen opslaat.
 8. Klik op Opslaan.

Tip: Voor optimale resultaten maakt u minstens 4 sitelinks op accountniveau. Zorg ervoor dat ze relevant zijn voor al uw campagnes en advertentiegroepen. Maak daarnaast ten minste één sitelink voor mobiele apparaten.

Componenten voor sitelinks bewerken

U kunt sitelinks bewerken op account-, campagne- of advertentiegroepniveau. Dat doet u zo:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Advertenties en componenten en klik in het dropdownmenu op Componenten.
 3. U ziet nu een tabel met al uw componenten. Selecteer Koppelingen in het dropdownmenu Tabelweergave.
 4. Selecteer Sitelink in de lijst boven de tabelwerkbalk.
 5. Klik op het potloodje Bewerken naast de sitelink die u wilt updaten. Klik op Bewerken.
 6. Pas de sitelink aan. Houd er rekening mee dat eventuele wijzigingen ook worden toegepast op alle advertentiegroepen, campagnes en accounts waarvoor deze sitelink wordt gebruikt.
 7. Klik op Opslaan.

Componenten voor sitelinks plannen

U kunt sitelinks plannen op account-, campagne- of advertentiegroepniveau. Dat doet u zo:
 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Advertenties en componenten en klik in het dropdownmenu op Componenten.
 3. U ziet nu een tabel met al uw componenten. Selecteer Koppelingen in het dropdownmenu Tabelweergave.
 4. Klik op het potloodje Bewerken naast de sitelink die u wilt updaten. Klik op Bewerken.
 5. Klik op Geavanceerde opties om het dropdownmenu te openen.
 6. Stel een start- en einddatum in, zodat uw component alleen gedurende een bepaald tijdsbestek wordt getoond.
 7. Selecteer onder Componentplanning de dagen en tijden waarop u de component wilt tonen. Klik op Planning toevoegen om meer dagen en tijden te plannen.
 8. Klik op Opslaan.

Apparaatvoorkeuren instellen voor componenten voor sitelinks

Zo optimaliseert u componenten voor sitelinks voor weergave op mobiele apparaten:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Advertenties en componenten en klik in het dropdownmenu op Componenten.
 3. U ziet nu een tabel met al uw componenten. Selecteer Koppelingen in het dropdownmenu Tabelweergave.
 4. Klik op het potloodje Bewerken naast de sitelink die u wilt updaten. Klik op Bewerken.
 5. Klik in het venster dat verschijnt op de pijl rechtsboven.
 6. Klik op het dropdownmenu Geavanceerde opties.
 7. Vink het vakje naast Mobiel aan om uw sitelink te optimaliseren voor mobiele apparaten.
 8. Klik op Opslaan.

Componenten voor sitelinks onderbreken of verwijderen

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Advertenties en componenten en klik in het dropdownmenu op Componenten.
 3. U ziet nu een tabel met al uw componenten. Selecteer Koppelingen in het dropdownmenu Tabelweergave.
  • Meerdere componenten voor sitelinks onderbreken of verwijderen:
   1. Selecteer de componenten door op het selectievakje te klikken.
   2. Klik in de blauwe balk bovenaan op Onderbreken of Verwijderen.
  • Een afzonderlijke component onderbreken of verwijderen:
   1. Selecteer de afzonderlijke component door op het dropdownmenu naast de gekleurde indicator te klikken.
   2. Selecteer Onderbreken of Verwijderen.

Problemen met componenten voor sitelinks oplossen

Opmerking: Sitelinks zijn mogelijk niet zichtbaar als niet aan bepaalde Google Ads-vereisten wordt voldaan (zoals het gebruik van URL's van derden of dubbele URL's). Daarnaast zijn sitelinks mogelijk niet zichtbaar als Google lage prestaties voorspelt. Meer informatie over de vereisten voor componenten voor sitelinks

Het juiste componentniveau voor sitelinks bevestigen

Volg deze stappen om te controleren of uw componenten voor sitelinke op het juiste niveau is gekoppeld:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Advertenties en componenten en klik in het dropdownmenu op Componenten.
 3. Er wordt een tabel met al uw componenten weergegeven. Selecteer Koppeling in het dropdownmenu Tabelweergave.
 4. Bekijk het niveau waarop de sitelink is gekoppeld en klik op het potloodicoon om het niveau te bewerken.
 5. Als u de standaardoptie voor het gebruik van sitelinks op campagneniveau wilt herstellen, verwijdert u de sitelinks op advertentiegroepniveau. Vink het selectievakje links van de component voor sitelinks aan en klik op Verwijderen in de blauwe balk. Uw sitelinks op campagneniveau worden dan weer beschikbaar.

Als u veel sitelinks gebruikt, kunt u tijd besparen door ze bulksgewijs te bewerken en te uploaden. Volg de onderstaande stappen om componenten bulksgewijs te bewerken.

Componenten voor sitelinks verwijderen

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu links op Advertenties en componenten en dan op Componenten.
 3. U ziet nu een tabel met al uw componenten. Selecteer Koppelingen in het dropdownmenu Tabelweergave.
 4. Selecteer Sitelink in de lijst boven de tabelwerkbalk.
 5. Vink de selectievakjes aan naast alle sitelinks die u wilt bewerken.
 6. Klik op Verwijderen in de blauwe balk boven de tabel.
 7. Klik op Toepassen.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
73067
false
false