Създаване и редактиране на активи за връзки към сайта

За да добавите още връзки към рекламите си, можете да създадете връзки към сайта. Връзките към сайта отвеждат хората до определени страници на сайта Ви (например конкретен продукт или работно време на магазин). В тази статия ще научите как работят връзките към сайта и как да ги използвате в отговарящите на условията кампании.

Предимства

 • Лесна актуализация: Променяйте текста и URL адресите на връзките по всяко време, за да поддържате рекламите актуални за разпродажби и специални оферти. Не е необходимо да правите нови реклами или да ги редактирате, за да включвате връзки към сайта.
 • Получавате подробни данни за кликванията си: Разберете колко кликвания е получила рекламата Ви след показването на връзките към сайта. Направете разбивка на статистическите данни по кампании, рекламни групи или реклами. Сегментирайте статистическите си данни, за да видите броя кликвания, получени върху отделна връзка към сайта, в сравнение с друга част на рекламата (например заглавието, други връзки към сайта или друг актив).
 • Използвайте проследяване на реализациите за целевите страници: Настройте проследяване на реализациите за целевите страници, които хората посещават, когато кликнат върху връзките към сайта под рекламата. Трябва да оптимизирате целевите си страници за „леки“ събития с реализация (като посещение на уебсайт или добавяне в кошницата).
 • Редактирате връзките към сайта си, без да губите данни: Редактирайте връзките към сайта си, без да нулирате статистическите данни за ефективността им.
 • График с начални и крайни дати: Посочете датите, дните от седмицата или часовете от денонощието, когато връзките Ви към сайта отговарят на условията за показване.

Преди да започнете

Връзките към сайта са съвместими с кампании в мрежата за търсене и видеокампании в YouTube и AdSense за търсене. Когато настройвате връзките към сайта, имайте предвид следните най-добри практики:

 • Първо създайте връзки към сайта на ниво профил: Като добавите първо връзки към сайта на ниво профил, може по-бързо да постигнете оптимално покритие за тези връзки, но те трябва да са уместни за всичките Ви кампании и рекламни групи.
 • Текстът на връзката трябва да е кратък: Кратките връзки означават, че могат да се показват повече връзки, така че се стремете да не надхвърляте ограниченията. Текстът на връзката към сайта е ограничен до 25 знака за повечето езици и до 12 знака за тези с двойна ширина на знаците (като китайски, корейски и японски).
 • Създайте връзки, които отразяват сайта Ви: За лесни идеи за връзки към сайта прегледайте лентите за навигация на уебсайта си.
 • Добавете описания: Описанията за всяка връзка правят рекламата Ви по-полезна за хората, които я преглеждат, и са необходими, за да отключите рекламни формати, които доказано увеличават ефективността Ви. Описанията не намаляват броя на връзките, които могат да се показват.
 • Уверете се, че динамичните връзки към сайта са активирани: Поддържането на тези връзки дава на системата повече възможности да показва активи с рекламите Ви. Очаква се тези връзки към сайта да подобрят ефективността на рекламата Ви и може да се показват заедно със или вместо ръчно създадените връзки към сайта. Можете да поставите на пауза или да премахнете отделен актив, който е създаден автоматично, ако не искате повече да се показва с рекламите Ви.
Забележка: Ако нямате време да напишете описания за връзките към сайта, Google Ads може автоматично да ги генерира вместо Вас, стига да сте активирали динамичните връзки към сайта.

Начин на работа на връзките към сайта

Можете да добавяте връзки към сайта на ниво „Профил“, „Кампания“ или „Рекламна група“. Вие посочвате текста на връзката (това, което се показва пред хората) и URL адресите (страниците, до които хората стигат, след като кликнат).

В някои случаи Google може да допълни връзките към сайта Ви с описания, които сте предоставили за съответните страници. Можете сами да добавите тези подробности, когато създавате или редактирате връзки към сайта, или Google може автоматично да използва информация в профила Ви относно отделни връзки към сайта (например от различни реклами в профила Ви). Показвайки информация заедно с връзките към сайта, рекламите Ви могат да бъдат по-подходящи за потенциалните клиенти.

Връзките към сайта, създадени на по-високи нива в йерархията на профила Ви, отговарят на условията за показване с връзки към сайта, създадени на по-ниски нива, когато за тях се предвижда, че ще подобрят ефективността Ви. Ако например имате връзки към сайта на ниво кампания и профил, връзките към сайта на ниво профил ще отговарят на условията за показване заедно с тези на ниво кампания.

Активи за връзки към сайта на ниво профил, кампания или рекламна група

 • Ако имате съществуващи активи за връзки към сайта на ниво профил в профила си в Google Ads, те може да се показват във всички отговарящи на условията кампании.
 • Аналогично, ако имате съществуващи активи за връзки към сайта на ниво кампания, те може да се показват във всички отговарящи на условията рекламни групи в тази конкретна кампания.
 • По подразбиране рекламната група използва активите за връзки към сайта от кампанията и профила, от които е част.
 • Само връзки към сайта в конкретен „клон“ от йерархията профил > кампания > рекламна група могат да се показват заедно. Например връзките към сайта в една кампания няма да се показват в друга.
 • Ако не искате актив за връзки към сайта на ниво профил да се показва в отговаряща на условията кампания, можете да го премахнете от профила и вместо това да добавите други активи за връзки към сайта, които предпочитате, на ниво кампания или рекламна група.
Имайте предвид следното:
 • Връзките към сайта, дефинирани на всички нива в един „клон“ от йерархията профил > кампания > рекламна група, отговарят на условията да се показват заедно.
 • Връзките към сайта трябва да се създават на ниво, което има смисъл за следващите части от йерархията на профила.
 • Ако например връзка към сайта се отнася за всички рекламни групи в целия профил, тя трябва да бъде добавена на ниво профил.
 • Ако връзка към сайта се отнася само за поднабор от кампании, тя трябва да се добави само към съответните кампании.
 • Google ще избере от отговарящите на условията връзки към сайта най-добрите, които ще увеличат максимално ефективността на рекламите Ви.

Имайте предвид, че активите могат да бъдат свързани с всяка рекламна група или кампания, или с целия профил. Това означава, че един актив може да има няколко свързвания.

Съвет: За максимална ефективност предоставете най-малко четири връзки към сайта с описания за всичките си рекламни групи и кампании с голям обем.

Цена

Връзките към сайта може да се таксуват по различен начин в зависимост от типа на кампанията Ви или формата и целта ѝ. Разгледайте информацията по-долу, за да разберете разходите, свързани с връзките към сайта и кампаниите.

Кампании в мрежата за търсене

Добавянето на връзки към сайта е безплатно – таксуваме Ви само за кликвания от хора, разглеждащи рекламата Ви. Цената на кликване върху връзка към сайта се равнява на тази на кликване върху заглавието в същата реклама. С други думи, ще бъдете таксувани с една и съща сума независимо върху коя връзка в рекламата кликне човек (например върху тази към целевата страница или върху тази към сайта). Връзките към сайта предлагат повече възможности клиентите Ви да кликват върху рекламата Ви, но няма да бъдете таксувани за повече от две кликвания на рекламна импресия. Ако обаче някой кликне бързо върху повече от една връзка, докато гледа рекламата, считаме това за дублирано или невалидно кликване и няма да Ви таксуваме за него.

Видеокампании

Кампанията ще бъде таксувана съгласно формата и целта ѝ. Например за кампания TrueView за действие или видеокампания за действия Ви таксуваме въз основа на цената на хиляда импресии (CPM), получени от хората, видели рекламата Ви. Плащате всеки път, когато рекламата Ви се покаже 1000 пъти. Добавянето на връзки към сайта към видеокампаниите Ви може да намали цената на действие (CPA).

Как се показват връзките към сайта

Връзките към сайта се показват по различни начини, в зависимост от устройството, позицията и други фактори. Връзките към сайта са съвместими с кампании в мрежата за търсене и видеокампании в YouTube.

Кампании в мрежата за търсене

 • Връзките към сайта се показват в реклами в горната и долната част на резултатите от търсенето с Google.
 • За да се показват в рекламата връзки към сайта, трябва да имате поне две връзки към сайта (за настолни компютри) и поне две връзки към сайта (за мобилни устройства). Броят на връзките към сайта, които могат да се показват, е различен в зависимост от това къде се показва рекламата:
  • Настолни компютри: Рекламата Ви може да показва до шест връзки към сайта. Връзките към сайта могат да се показват една под друга или да запълват един или два реда от рекламата Ви.
  • Мобилни устройства: Рекламата Ви може да показва до 8 връзки към сайта. Те се показват една до друга на един ред във формат на въртележка. Хората могат да прокарат пръст наляво или надясно върху въртележката, за да разгледат различните Ви връзки към сайта. Ако рекламата Ви се показва на най-горна позиция, връзките Ви към сайта ще отговарят на условията за показване на виден ред и ще има само по една връзка на ред.

Пример: Връзки към сайта в реклама в мрежата за търсене (компютър)

An illustrated example of sitelinks in a search ad.

Видеокампании

 • Връзките към сайта се показват под отговарящите на условията реклами, които се показват преди, по време на или след друг видеоклип в YouTube. Връзките към сайта се показват само под отговарящи на условията реклами на мобилни устройства.
 • За да се показват в рекламата връзките към сайта, трябва да имате поне две връзки към сайта.
 • Рекламата Ви може да показва до четири връзки към сайта. Хората могат да разглеждат и избират връзките към сайта, докато гледат рекламата.
 • Можете да добавяте връзки към сайта към скрити видеоклипове.
Забележка: Връзките към сайта не се показват във видеокампании, провеждани при видеопартньорите на Google.

Пример: Връзки към сайта във видеореклама в YouTube (за мобилни устройства)

Съвет: За кампании в мрежата за търсене и видеокампании изпълнете съветите по-долу, за да имате най-добрата възможност да показвате повече от 4 актива за връзки към сайта с текстовите си реклами. Научете повече относно изискванията за активите за връзки към сайта.
 • Използвайте уникален текст на връзките към сайта: Активите за връзки към сайта с един и същ или подобен текст няма да се показват заедно с рекламата. Ако имате два актива за връзки към сайта с един и същ или подобен текст, ще се показва само един от тях.
 • Проверете графика: Активите Ви за връзки към сайта не трябва да са насрочени за време, различно от това, по което рекламите са включени в график за показване.
 • Добавете нови активи за връзки към сайта: Ако връзките Ви към сайта не получават очаквани импресии, опитайте да добавите нови.

Инструкции

Прегледайте набора от инструкции по-долу за добавяне, редактиране, насрочване или отстраняване на неизправности с връзките към сайта в Google Ads.

Добавяне на активи за връзки към сайта

За да добавите връзки към сайта на ниво профил, кампания или рекламна група, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Кампании в лявото странично меню и след това – върху Активи от падащото меню.
 3. Сега трябва да виждате таблица с всичките си активи. Кликнете върху бутона със знак плюс и след това – върху Връзка към сайта.
 4. От падащото меню „Добавяне към“ изберете нивото, към което искате да добавите връзката към сайта: „Профил“, „Кампания“ или „Рекламна група“.
 5. Под „Актив“ изберете актива си.
  • За създаване на нова връзка към сайта изберете Създаване на нова.
  • За да използвате съществуваща връзка към сайта, изберете Да се използват съществуващите и изберете връзките към сайта, които искате да добавите.
 6. Попълнете „Текст на връзката към сайта“, „Описателен ред“ и „URL адрес“.
  • Забележка: Въвеждането на допълнителен текст за връзката в полетата за описание е по избор, но силно препоръчително. Когато попълните двата реда за описание, връзката към сайта ще отговаря на условията за показване с тези подробности.
 7. Повторете стъпка 6, ако е необходимо. Имайте предвид, че можете да кликнете върху Добавяне на връзка към сайта, за да добавите допълнителни връзки към сайта, преди да запазите.
 8. Кликнете върху Запазване.

Съвет: За максимални резултати създайте най-малко 4 връзки към сайта на ниво профил и се уверете, че са уместни за всичките Ви кампании и рекламни групи. Освен това трябва да имате поне 2 връзки към сайта на мобилно устройство.

Редактиране на активи за връзки към сайта

За да редактирате връзките към сайта на ниво профил, кампания или рекламна група, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Кампании в лявото странично меню и след това – върху Активи от падащото меню.
 3. Сега виждате таблица с всичките си активи. От падащото меню „Табличен изглед“ изберете Свързвания.
 4. Изберете Връзка към сайта от списъка над лентата с инструменти в таблицата.
 5. Кликнете върху иконата на молив Редактиране до връзката към сайта, която искате да актуализирате. Кликнете върху Редактиране.
 6. Направете промените във връзката към сайта. Имайте предвид, че всички промени, които направите, се прилагат и към всички рекламни групи, кампании или профили, които споделят тази връзка към сайта.
 7. Кликнете върху Запазване.

Насрочване на активите за връзки към сайта

За да насрочите връзките към сайта на ниво профил, кампания или рекламна група, изпълнете следните стъпки:
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Кампании в лявото странично меню и след това – върху Активи от падащото меню.
 3. Сега виждате таблица с всичките си активи. От падащото меню „Табличен изглед“ изберете Свързвания.
 4. Кликнете върху иконата на молив Редактиране до връзката към сайта, която искате да актуализирате. Кликнете върху Редактиране.
 5. Кликнете върху Разширени опции, за да отворите падащото меню.
 6. Задайте начална и крайна дата, за да показвате актива си само в рамките на определен период.
 7. Под „График за активите“ изберете дните и часовете, в които искате активът Ви да се показва. Кликнете върху Добавяне на график, за да насрочите допълнителни дни и часове.
 8. Кликнете върху Запазване.

Поставяне на пауза или премахване на активи за връзки към сайта

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Кампании в лявото странично меню и след това – върху Активи от падащото меню.
 3. Сега виждате таблица с всичките си активи. От падащото меню „Табличен изглед“ изберете Свързвания.
  • За да поставите на пауза или премахнете няколко актива за връзки към сайта:
   1. Изберете активите, като кликнете върху квадратчето за отметка.
   2. Кликнете върху Поставяне на пауза или Премахване в синята лента в горната част.
  • За да поставите на пауза или премахнете отделен актив:
   1. Изберете отделния актив, като кликнете върху падащото меню до цветния индикатор.
   2. Изберете Поставяне на пауза или Премахване.

Отстраняване на неизправности с активи за връзки към сайта

Забележка: Връзките към сайта може да не се виждат, ако не са изпълнени определени изисквания на Google Ads (като например за използване на дублирани URL адреси или такива на трети страни). Освен това връзките към сайта може да не се виждат, ако Google прогнозира ниска ефективност. Научете повече относно изискванията за активите за връзки към сайта.

Потвърждаване на правилното ниво на актива за връзки към сайта

Изпълнете следните стъпки, за да проверите дали актива Ви за връзки към сайта е свързан на правилното ниво:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Кампании в лявото странично меню и след това – върху Активи от падащото меню.
 3. Ще се покаже таблица с всичките Ви активи. От падащото меню „Табличен изглед“ изберете Свързвания.
 4. Вижте нивото, на което е свързана връзката към сайта, и кликнете върху иконата на молив, за да го редактирате, ако е необходимо.
 5. За да възстановите настройката по подразбиране за използване на връзки към сайта на ниво кампания, премахнете връзките към сайта на ниво рекламна група. Поставете отметка вляво от връзката към сайта и кликнете върху Премахване в синята лента. Връзките към сайта на ниво кампания ще се възстановят.

Ако използвате много връзки към сайта, можете да си спестите време чрез групово редактиране и качване. Изпълнете посочените по-долу стъпки, за да редактирате групово активи.

Премахване на активи за връзки към сайта

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Кампании в лявото странично меню и след това – върху Активи.
 3. Сега виждате таблица с всичките си активи. От падащото меню „Табличен изглед“ изберете Свързвания.
 4. Изберете Връзка към сайта от списъка над лентата с инструменти в таблицата.
 5. Поставете отметки в квадратчетата до всички връзки към сайта, които искате да редактирате.
 6. Кликнете върху Премахване в синята лента над таблицата.
 7. Кликнете върху Прилагане.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню