Wstrzymywanie i wznawianie grup reklam

W tym artykule wyjaśniamy, jak wstrzymywać, wznawiać i usuwać grupy reklam.

Zanim zaczniesz

Od 18 stycznia 2017 roku reklamy z grup reklam displayowych i wideo bez wybranej metody kierowania mogą wyświetlać się w sieci reklamowej Google i w YouTube. 18 stycznia automatycznie wstrzymaliśmy istniejące grupy reklam bez kierowania, by reklamy, których użytkownicy nie chcieli wyświetlać, nie były aktywne. Zrobiliśmy to tylko raz. Nowe grupy reklam, które nie są gotowe, wstrzymuj teraz momentu ręcznie. Więcej informacji o kierowaniu znajdziesz w artykule Ustawienia kierowania w sieci reklamowej.

Instrukcje

Wstrzymywanie, włączanie i usuwanie grup reklam

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu na stronie kliknij Grupy reklam.
 3. Aktualny stan poszczególnych grup reklam znajdziesz w kolumnie „Stan”.
 4. Kliknij pole wyboru obok grupy lub grup reklam, które chcesz zmienić.
 5. Kliknij menu Edytuj nad grupami reklam i wybierz Włącz, Wstrzymaj lub Usuń.

Jak znaleźć usunięte grupy reklam

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Grupy reklam.
 3. W lewym górnym rogu kliknij ikonę strzałki Open navigation panel, aby wyświetlić panel użytkownika. 
 4. W panelu użytkownika kliknij ikonę z trzema kropkami , a następnie kliknij Pokaż usunięte.
 5. Informacje o usuniętych grupach reklam i grupach reklam w usuniętych kampaniach znajdziesz w kolumnie „Stan”.
Odwiedź Google Ads

Wprowadzanie zmian w wielu kampaniach, reklamach i grupach reklam

Jeśli chcesz wprowadzać zbiorcze zmiany w wielu kampaniach, reklamach, grupach reklam i innych elementach, możesz użyć przesyłania zbiorczego. Dzięki tej funkcji pobierzesz arkusz kalkulacyjny, wprowadzisz zmiany offline i prześlesz zaktualizowany arkusz, a zmiany będą od razu widoczne.

Wskazówki

 • Aby natychmiast wstrzymać lub wznowić grupę reklam, kliknij ikonę stanu.
 • Upewnij się, że Twoja grupa reklam zawiera co najmniej trzy reklamy, tak aby w Google Ads możliwa była optymizacja przekazu, który jest najskuteczniejszy w przypadku potencjalnych klientów.

Jak grupy reklam mają się do innych poziomów Google Ads

 • Grupy reklam są podporządkowane kampanii: jeśli kampania, do której należy grupa reklam, zostanie wstrzymana lub usunięta, reklamy w tej grupie nie będą wyświetlane. Jeśli natomiast kampania, w której znajduje się grupa reklam, jest włączona, reklamy w tej grupie mogą się wyświetlać (ale możesz je wstrzymać lub usunąć).
 • Reklamy są podporządkowane grupom reklam: jeśli grupa reklam jest wstrzymana lub usunięta, reklamy z tej grupy nie będą się wyświetlać. Jeśli zaś grupa reklam jest włączona, reklamy z tej grupy mogą być wyświetlane (ale możesz je wstrzymać lub usunąć).
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem