Sett annonsegrupper på pause – eller gjenoppta kjøringen av dem

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du setter annonsegruppene dine på pause, gjenopptar dem eller fjerner dem.

Før du begynner

Fra og med 18. januar 2017 kan det vises annonser fra annonsegrupper med banner- og videoannonser som ikke er tilordnet noen målrettingsmetode, på YouTube og i Google Displaynettverk. I en periode fra 18. januar blir eksisterende annonsegrupper uten målretting automatisk satt på pause. Hensikten med dette er å holde tilbake annonser du kanskje ikke vil vise. Dette skjer bare i akkurat dette tilfellet. Hvis du har annonser tilknyttet annonsegrupper som du ikke vil vise, må du i tiden fremover selv sette disse gruppene på pause. Du kan finne ut mer om målretting ved å lese artikkelen Målrettingsinnstillingene i Displaynettverket.

Veiledning

Sånn kan du sette annonsegruppene dine på pause eller aktivere eller fjerne dem

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Annonsegrupper i sidemenyen.
 3. Finn Status-kolonnen for å se den nåværende statusen de enkelte annonsegruppene har.
 4. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av annonsegruppene du vil endre.
 5. Klikk på Endre-rullegardinmenyen ovenfor annonsegruppene, og velg Slå på, Sett på pause eller Fjern.

Sånn finner du annonsegrupper som er fjernet

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Annonsegrupper i sidemenyen.
 3. Klikk på pilikonet Open navigation panel øverst til venstre for å se navigasjonspanelet. 
 4. Klikk på prikkeikonet  i navigasjonspanelet, og velg så Vis elementer som er fjernet.
 5. Ta en titt i Status-kolonnen for å se annonsegruppene som er fjernet, og annonsegruppene i kampanjer som er fjernet.
Gå til Google Ads

Slik gjør du endringer i flere kampanjer, annonser eller annonsegrupper

Hvis du ønsker å gjøre endringer i flere kampanjer, annonser, annonsegrupper og annet, er det lurt å bruke masseopplastinger. Med masseopplastinger kan du laste ned et regneark, gjøre endringer uten nett og så laste opp regnearket igjen. Da trer endringene i kraft samtidig.

Tips

 • Du kan gjenoppta kjøringen av én enkelt annonsegruppe eller sette den på pause ved å klikke på det tilhørende statusikonet.
 • Sørg for at du har minst tre annonser i annonsegruppen din, slik at Google Ads kan optimalisere med tanke på hvilket budskap som fungerer best overfor de potensielle kundene dine.

Sånn fungerer annonsegrupper sammen med andre nivåer i Google Ads

 • Annonsegrupper er avhengige av kampanjer: Hvis annonsegruppen din inngår i en kampanje som fjernes eller settes på pause, kjøres ikke lenger annonsene i denne annonsegruppen. Og tilsvarende: Hvis annonsegruppen din inngår i en kampanje som blir slått på, kan annonsene i denne annonsegruppen kjøres (men du kan velge å sette annonsene på pause eller fjerne dem).
 • Annonser er avhengige av annonsegrupper: Hvis annonsegruppen din settes på pause eller fjernes, kjøres ikke lenger annonsene i denne annonsegruppen. Hvis annonsegruppen din blir aktivert, kan annonsene der kjøres (men du kan velge å fjerne dem eller sette dem på pause).
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt