Rozdiely medzi údajmi služby Google Ads a údajmi tretej strany

Inzerenti môžu často zaznamenať dva typy rozdielov medzi údajmi vo svojich účtoch Google Ads a údajmi vo svojich denníkoch webového servera alebo v softvéri tretej strany na sledovanie. K prvému typu dochádza, keď sa v rámci štatistík služby Google Ads zobrazuje vyšší celkový počet kliknutí než v denníkoch alebo v prehľadoch softvéru na sledovanie. K druhému typu dochádza, keď sa v účte Google Ads zobrazuje nižší celkový počet kliknutí.

Aj keď tieto nezrovnalosti môžu byť významné a niekedy až prekvapujúce, nemusí to nevyhnutne znamenať, že v súvislosti s vašimi reklamami došlo k neplatnej aktivite. Pozrieme sa na niektoré bežné príčiny týchto nezrovnalostí a ponúkneme vám tipy, ktoré vám pomôžu sledovať kliknutia presne.

Možné dôvody zobrazovania vyššieho celkového počtu kliknutí v účte Google Ads

Zistili sme, že väčšina nezrovnalostí medzi štatistikami služby Google Ads a denníkmi webového servera alebo softvérom tretej strany na sledovanie vzniká v dôsledku toho, že metódy tretej strany na sledovanie nedokážu rozpoznať všetky kliknutia, ktoré vaše reklamy získajú. Existuje na to niekoľko dôvodov:

  • Opakované kliknutia: Zákazníci napríklad môžu pri porovnávaní cien alebo pri vykonávaní prieskumu kliknúť na vašu reklamu viackrát. Softvér tretej strany na sledovanie nemusí počítať tieto opakované návštevy vašich stránok. Ak však vzory kliknutí nezodpovedajú profilu zneužitia alebo neplatnej aktivity, započítajú sa do štatistických údajov účtu Google Ads.
  • Štatistiky pre sieť Google: Spoločnosť Google zobrazuje reklamy v čoraz väčšej sieti stránok a produktov vo Vyhľadávacej sieti a Reklamnej sieti. Softvér na sledovanie webu zvyčajne nedokáže rozpoznať kliknutia zo stránok v sieti Google ako kliknutia spojené so spoločnosťou Google. Tieto kliknutia sú zvyčajne označené iba názvom webu tretej strany.
  • Obmedzenia prehliadača: Softvér tretej strany na sledovanie má obmedzenú schopnosť sledovať návštevy webových stránok s hlavičkami sprostredkovania. Väčšina novších internetových prehliadačov automaticky odosiela hlavičku sprostredkovania, keď zákazník klikne na vašu reklamu a prejde na vaše stránky. Niektorí zákazníci však túto funkciu vo svojich prehliadačoch deaktivujú. Niektoré proxy servery a firemné brány firewall tiež vystrihujú hlavičky sprostredkovania.
  • Jazyk JavaScript nie je povolený: Ak softvér tretej strany na sledovanie používa na zaznamenávanie hlavičiek sprostredkovania súbory cookie, kliknutia na reklamy, ku ktorým dochádza v prehliadači so zakázaným jazykom JavaScript, sa nebudú sledovať. Váš účet Google Ads naopak zaznamená kliknutia, ktoré nastanú v prehliadači, a to bez ohľadu na stav aktivácie jazyka JavaScript.
  • Presmerovania: Do cieľovej webovej adresy môžete zahrnúť presmerovania, pokiaľ sa doména presmerovania zhoduje s doménou zobrazenej webovej adresy. Sledovanie tretej strany môžete spravovať v možnostiach webovej adresy.

Možné dôvody zobrazovania nižšieho celkového počtu kliknutí v účte Google Ads

V účte Google Ads sa občas môže zobrazovať menej celkových kliknutí než v denníkoch webového servera. Tu sú niektoré z možných vysvetlení tejto nezhody:

  • Filtrované kliknutia: Technológia ochrany pred neplatnými kliknutiami od spoločnosti Google mohla automaticky odfiltrovať kliknutia, ktoré boli vyhodnotené ako neplatné. Predišlo sa tak poplatkom za ne vo vašom účte. Ak chcete, môžete zobraziť údaje o neplatných kliknutiach, ktoré sa automaticky odfiltrovali z vášho účtu alebo z konkrétnych kampaní.
  • Opakované návštevy: Zákazníčka mohla po kliknutí na reklamu navštíviť ďalší odkaz na vašich webových stránkach a potom stlačiť v prehliadači tlačidlo Späť. Mohla tiež uložiť vstupnú stránku ako záložku a neskôr sa vrátiť na vaše webové stránky priamo prostredníctvom tejto záložky. V oboch uvedených prípadoch dôjde k opätovnému načítaniu vstupnej stránky a softvér tretej strany na sledovanie môže tieto načítania započítať ako ďalšie kliknutia.

Zvýšenie presnosti sledovania so službou Google Analytics

Ak chcete presne sledovať návštevnosť svojich reklám, odporúčame vám používať službu Google Analytics. Ide o bezplatný nástroj na komplexné sledovanie. Inzerenti, ktorí si vytvoria účet Google Analytics, automaticky povolia užitočnú funkciu nazývanú automatické označovanie. Automatické označovanie pridá jedinečný identifikátor k cieľovej webovej adrese reklamy pri každom kliknutí na ňu, čo podstatne uľahčuje odlíšenie reálnych kliknutí na reklamu od zavádzajúcich akcií, ako sú napríklad opätovné načítania stránky. Spoločnosť Google vám účtuje poplatok maximálne raz za každú jedinečnú značku (ak určíme, že kliknutie je platné).

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false