Problem med växlande antal visningar

Det kan finnas en enkel förklaring till att din annons eller dina sökord inte får tillräckligt många visningar. I grund och botten baseras antalet annonsvisningar på hur många gånger användarna anger söktermer som överensstämmer med dina sökord och hur väl dina sökord leder till att just dina annonser, inte konkurrenternas, visas. Konstanta variationer i webbtrafiken, kundernas beteende och webbinnehållet bidrar också till att antalet visningar växlar.

Konkurrenternas beslut kan påverka visningen av dina annonser. Nya konkurrenter och konkurrenter som justerar sina befintliga konton kan påverka hur många gånger dina annonser visas. Din största konkurrent kanske t.ex. bestämmer sig för att höja sina bud, vilket resulterar i att din annons inte längre visas på sökresultatsidan. Det kan leda till att du får färre visningar. Eftersom många annonsvisningar kommer från den första sökresultatsidan på Google är det troligt att din annons visas på den första sidan och får fler visningar om du höjer ditt bud.

Också tillfälliga händelser kan få stor effekt. Helgdagar och populära nyhetshändelser kan dramatiskt påverka antalet visningar (och antalet klick). Under julen kan exempelvis alla som annonserar om juldekorationer och julgranar få betydligt fler besökare på sin webbplats. Ett annat exempel är att en annonsör av ett klädmärke kan få fler visningar om en kändis gör reklam för märket.

Växlingar i Display-nätverket

Då och då gör Google mindre ändringar i fråga om hur annonserna inriktas och rankas i Display-nätverket. Det kan medföra variationer i antalet visningar, klick eller genomsnittlig kostnad per klick i Display-nätverket under en kortare period. Sådana variationer är normala och har som enda syfte att förbättra det sammantagna annonsresultatet. Det är viktigt för oss att bibehålla en hög annonskvalitet. Sådana här ändringar i kvalitetsbedömningen bidrar till att annonsörernas kampanjer blir framgångsrika och kostnadseffektiva samtidigt som användarna får en positiv upplevelse.

Lägre antal visningar än Sökordsplanerarens uppskattning

Du kan se att antalet visningar som Sökordsplaneraren uppskattar är större än det faktiska antalet visningar som annonserna får. Det kan finnas flera orsaker till detta. Om du begränsar din budget eller schemalägger annonserna så att de bara visas vid vissa tidpunkter får du färre visningar. Sådana faktorer tar verktyget inte med i beräkningen.

Så mäts annonsvisningar i Google Instant

När någon söker på Google med Google Instant mäts annonsvisningar på ett annat sätt. Följande åtgärder räknas som visningar:

  • Användaren börjar skriva en sökfråga på Google och klickar någonstans på sidan (ett sökresultat, en annons, en stavningsrättelse, en relaterad sökning).
  • Användaren väljer ett visst sökförslag genom att klicka på knappen Sök, trycka på Enter eller välja en av de föreslagna sökningarna.
  • Användaren slutar skriva och resultaten visas i minst tre sekunder.

Vi rekommenderar att du övervakar annonsens resultat som vanligt. Google Instant kan öka eller minska den totala visningen av dina annonser. Google Instant kan emellertid förbättra kvaliteten på dina klick eftersom användarna kan söka med termer som mer direkt kopplar dem till svaren de söker. Ditt övergripande kampanjresultat kan därmed förbättras.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt