Problémy s fluktuáciou zobrazení

Ak vaša reklama alebo kľúčové slová nezískavajú dosť zobrazení, môže na to existovať jednoduché vysvetlenie. Počet zobrazení, ktoré vaše reklamy získajú, závisí od toho, koľkokrát ľudia hľadajú výrazy súvisiace s vašimi kľúčovými slovami a do akej miery sú vaše kľúčové slová úspešné v spúšťaní vašich reklám namiesto reklám vašich konkurentov. Neustále zmeny v návštevnosti webu, správaní zákazníkov a webovom obsahu môžu tiež prispievať k bežnej fluktuácii vašich zobrazení.

Rozhodnutia vašich konkurentov môžu mať vplyv na vaše zobrazenia. Noví konkurenti alebo konkurenti, ktorí upravia svoje existujúce účty, môžu mať vplyv na to, koľko zobrazení získajú vaše reklamy. Váš najväčší konkurent napríklad zvýši svoje cenové ponuky, čím vašu reklamu vytlačí z prvej stránky výsledkov vyhľadávania. Vtedy môžete zaznamenať pokles v počte zobrazení. Veľa zobrazení reklamy pochádza z prvej stránky výsledkov vyhľadávania Google, preto sa zvýšením cenovej ponuky zvýši aj pravdepodobnosť, že sa reklama zobrazí na prvej stránke a získa viac zobrazení.

Významný vplyv môžu mať aj krátkodobé udalosti. Sviatky alebo obľúbené spravodajské témy môžu podstatne ovplyvniť počet vašich zobrazení (ako aj kliknutí). Počas obdobia sviatkov môžu inzerenti ponúkajúci ozdoby a vianočné stromčeky zaznamenať veľké zmeny v počte návštevníkov na svojich stránkach. Ďalším príkladom môže byť to, keď známa osobnosť propaguje určitú odevnú značku. V takom prípade môžu inzerenti ponúkajúci túto značku získať viac zobrazení.

Fluktuácia v Obsahovej sieti

Spoločnosť Google príležitostne robí drobné úpravy v spôsobe zacieľovania a určovania poradia reklám v Obsahovej sieti. Dôsledok je ten, že môžete spozorovať krátkodobé fluktuácie v zobrazeniach, kliknutiach alebo priemernej cene za kliknutie v Obsahovej sieti. Fluktuácie sú však bežné a ich výlučným zámerom je zlepšiť celkovú výkonnosť vašej reklamy. Udržiavanie vysokej kvality reklám považujeme za dôležité. Uvedené zmeny hodnotenia kvality pomáhajú zabezpečiť, aby inzerenti spúšťali úspešné, cenovo efektívne kampane, ktoré majú zároveň pozitívny ohlas u zákazníkov.

Nižší počet zobrazení, než odhadol Plánovač kľúčových slov

Môžete si všimnúť, že počet zobrazení, ktorý uvádza Plánovač kľúčových slov, je vyšší než skutočný počet zobrazení, ktoré získajú vaše reklamy. Môže to mať niekoľko dôvodov. Obmedzením rozpočtu alebo nastavením plánovania reklamy tak, aby sa vaše reklamy zobrazovali len v určitom čase, sa zníži počet získaných zobrazení, čo tento nástroj nezohľadňuje.

Ako počíta zobrazenia reklamy služba Dynamické vyhľadávanie Google

Keď používateľ uskutoční vyhľadávanie na stránkach Google pomocou služby Dynamické vyhľadávanie Google, zobrazenia reklamy sa počítajú odlišným spôsobom. Za zobrazenia sa považujú tieto akcie:

  • Zákazník začne písať dopyt v službe Google a klikne na ktorékoľvek miesto na stránke (výsledok vyhľadávania, reklamu, opravu pravopisu alebo súvisiace vyhľadávanie).
  • Zákazník si vyberie niektorý návrh pre vyhľadávanie kliknutím na tlačidlo Hľadať, stlačením klávesu Enter alebo výberom jednej z predpovedí vyhľadávania.
  • Zákazník prestane písať a výsledky sa zobrazia minimálne na tri sekundy.

Odporúčame, aby ste sledovali výkonnosť svojich reklám tak, ako to bežne robíte. Dynamické vyhľadávanie Google môže zvýšiť alebo znížiť celkové úrovne zobrazení. Dynamické vyhľadávanie Google však môže zvýšiť kvalitu kliknutí, pretože pomáha ľuďom vyhľadávať pomocou výrazov, ktoré ich priamejšie spájajú s potrebnými odpoveďami. Celková výkonnosť vašej kampane sa preto môže zvýšiť.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory